NIEWIESZ

 

Family History Library

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Parafia Niewiesz, Dekanat Uniejów

 

Akta urodzeń, zgonów 1610-1762

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1718-1766

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1761-1785

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1786-1808

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1809-1898

 

 

    Akta urodzeń, zgonów 1610-1762

Film 2060905, sygn. 12

 

URODZENIA

ZGONY

 

    URODZENIA

 

Rok 1617

Tego samego roku, dnia 24 września. Ja ? [Cyrogrillus]? ? kapłan , ochrzciłem Jadwigę córkę Szlachetnego Wawrzyńca Lesczyńskiego z Małego La? i Barbary. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Jankowski, Małgorzata Dombrowska małżeństwo.

Rok 1620

Roku jak wyżej, dnia 26 marca było przeze mnie proboszcza Walentego  ? wikarego w Niewieszu ochrzczone dziecko Szlachetnego Stefana Ja[n]kowskiego z Jankowic, któremu nadane zostało imię Zofia. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jakub Jankowski i Ewa? Sakowska z Szarowa żona Mateusza?

Rok 1632

Maj

Dnia 10. Ja Stanisław Dombrowski ? w Niewieszu, ochrzciłem córkę Szlachetnych rodziców Macieja i Zofi Dominikowskich, której imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi [byli] Pan Wawrzyniec Lesczyński z Urodzoną Panią Reginą Borzewicką.

Rok 1633

Luty

Dnia 14. Ja Stanisław Dombrowski ? w Niewieszu, ochrzciłem córkę Szlachetnych rodziców Mikołaja i Doroty Jankowskich, której imię Joanna. Rodzicami chrzestnymi [byli] Maciej Lesczyński i Anna Lipnicka.

Rok 1636

Styczeń

Roku jak wyżej, dnia 6. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu ochrzciłem córkę Szlachetnych rodziców Pana Macieja i Zofii Dominikowskich z Lipnicy Dużej, której imię Bogumiła. Rodzicami chrzestnymi Pan Jakub Lipnicki z Lipnicy Dużej i Pani Zofia Skarzeńska z Lipnicy Dużej.

Rok 1637

Marzec

Roku jak wyżej, ? Kazimierza, który był 2 marca. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem syna Szlachetnych rodziców Pana Macieja i Potencjanny Lesczyńskich z Lipnicy Dużej, którego imię Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi Szlachetny Pan Piotr Lesczyński ze szlachetną Anną Lipnicką z Małej Lipnicy.

Czerwiec

Roku jak wyżej, dnia 14. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem syna Urodzonych rodziców z Biernacic Jakuba i Doroty Gembowskich, którego imię Piotr. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Pan starosta uniejowski  Albert Pstrokoński z Urodzoną Dorotą Zaleską

Rok 1640

Styczeń

Roku jak wyżej, dnia 15. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem córkę prawowitych i Szlachetnych rodziców z Andrzeja i Zofii Jankowskich z Jankowic, której imię Agnieszka. Rodzicami chrzestnymi [byli] Bartłomiej Szawarski i Dorota Lekińska z Ułanów.

Rok 1641

Roku jak wyżej, dnia 30 czerwca. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem córkę Urodzonych rodziców z Lipnicy Dużej Baltazara i Katarzyny Stokowskich której nadałem imię Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi [byli] Pan Wawrzyniec Lesczyński z Marianną Malską

Rok 1642

Roku 1642, dnia 12 września Urodzonych rodziców syn urodzony o godzinie ósmej dziś w Małej Lipnicy, Baltzara i Katarzyny Stokowskich, którego imię na chrzcie przeze mnie Stanisława Dombrowskiego plebana w Niewieszu nadane jest Albert. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Tomasz Trzebicki i Urodzona Pani Jadwiga Malska

Rok 1645

Marzec

Roku jak wyżej, dnia 12. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem syna Urodzonych i prawowitych rodziców Pana Marcina Stepczeńskiego i Urodzonej Marianny Skotnickiej małżonki Pana Stepczeńskiego, którego imię Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Pan Piotr Skotnicki z Urodzoną Marianną Malską

Rok 1646

Kwiecień

Roku jak wyżej, dnia 5. Ja Stanisław Dombrowski pleban w Niewieszu, ochrzciłem syna Szlachetnych Stanisława i Reginy Lesczyńskich, którego imię Joachim. Rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony i Wielmożny Pan Andrzej z Grudna Grudziński rawski wojewoda ze swoją córką Urodzoną Franciszką Grudzińską.

Rok 1648

Styczeń

Roku jak wyżej, ten sam, ochrzciłem syna Szlachetnych małżonków Bartłomieja i Marianny z Jankowic, którego imię Sebastian. Rodzice chrzestni Jakub Rozdzałowski i Marianna Malska. ? Dambrowski pleban z Niewieszu.

Listopad

Roku jak wyżej, dnia 1. Ja Stanislaw Dambrowski, pleban w Niewieszu, ochrzciłem syna Szlachetnych rodziców Jana i Justyny Jankowskich, którego imię Marcin. Rodzice chrzestni Szlachetna Felicjan Lesczyński i Bogumiła Jankowska.

Rok 1661

Roku jak wyżej, dnia zaś 4 marca. Ja Stanisław Więckowicz proboszcz Niewiesza, ochrzciłem imieniem Petronela, córkę Wielmożnego Pana Walentego i Katarzyny Bykowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Przewielebny Stanisław Gosiorowski proboszcz wartski? i Wielmożna Pani Katarzyna Zale...

Rok 1671

Kwiecień

Roku 1671, dnia zaś 5 kwietnia. Ja ? Małecki zarządca Niewiesza, ochrzciłem bliźnięta, syna imionami Benedykt Franciszek, a córkę imionami Scholastyka Marianna, prawowitych rodziców Szlachetnych Urodzonych Pana Andrzeja i Katarzyny Biernackich z ... Rodzicami chrzestnymi syna byli Znakomity i Przewielebny Sebastian ? kanonik i oficjał uniejowski, proboszcz  ? z Urodzoną Panią Ewą Skotnicką z Biernacic. Rodzicami chrzestnymi córki byli Przewielebny ? z Urodzoną Panią Marianną Kęszycką

Październik

Roku tego samego, jak wyżej, dnia zaś 3 października. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Michał, Franciszek, syna Szlachetnych Jana Chlewskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony i Wielmożny Kazimierz Karol Lopatecki posesor w Karnicach  i Urodzona panna Regina Chlewska z Szarowa.

Rok 1672

Roku tego samego, dnia 8 grudnia. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Macieja i Marianny Morawskich, prawowitych i Szlachetnych rodziców z Dużej Lipnicy. Rodzicami jej chrzestnymi Urodzony i Wielmożny Kazimierz Karol z Ła? Łopatecki ? posesor i Urodzona i Wielmożna panna Teresa Pstrokońska z Niewiesza.

Rok 1676

Roku tego samego jak wyżej, dnia 29 marca. Ja brat Mikołaj Gędzicki z zakonu ? ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Samuela Pstrokońskiego i Urodzonej Teresy, prawowitych małżónków z Niewiesza, którego imię Wojciech. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Łopatecki z Urodzoną Panią Katarzyną swoją małżonką z Karnic.

Rok 1677

Październik

Roku tego samego, dnia zaś 3 października, Wielebny Mikołaj Gądzicki ochrzcił imionami Ewa i Jadwiga, córkę Urodzonych rodziców Samuela i Teresy Pstrokońskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Adrian Miastowski i Teresa Pstrokońska.

Rok 1678

Wrzesień

Roku tego samego, dnia zaś 7 września. Ten sam jak wyżej ochrzcił Reginę, córkę Szlachetnych rodziców Andrzeja Biernackiego i Marianny. Rodzice chrzestni jej Szlachetni Łukasz Kozubowski i Teresa Pstrokońska.

Rok 1679

Roku tego samego, dnia zaś 20 sierpnia, ten sam jak wyżej ochrzcił dwoma imionami Franciszek i Bartłomiej, syna Urodzonych rodziców Stanisława i Marianny Skotnickich z Biernacic. Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetni Florian Skotnicki z Karnic i Dorota Borzewicka z Borze?

Rok 1680

Kwiecień

Roku tego samego, dnia zaś 12 kwietnia, ? jak wyżej ochrzcił Wojciecha, syna Szlachetnych rodziców Andrzeja i Marianny Biernackich z Biernacic. Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetni Aleksander Trzebicki z Lipnicki i Jadwiga Spinkowa z Lipnicy.

Rok 1682

Marzec

Roku tego samego, dnia zaś 19 marca, ten sam jak wyżej ochrzcił Józefa, syna Urodzonych rodziców Stanisława i Marianny Skotnickich z Biernacic. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Andrzej Orzelski i Urodzona Katarzyna Krosnowska.

Lipiec

Roku tego samego, dnia zaś 18 lipca, Znakomity i Przewielebny Sebastian  z Dobr? dziekan i oficjał uniejowski ?, ochrzcił Jana, syna Urodzonych i Wielmożnych rodziców Samuela [Budzisz] Pstrokońskiego i Teresy jego małżonki. Rodzice chrzestni jego Jaśnie Wielmożny Pan Jan Olszowski kasztelan bra...... ? Zofia Mączyńska

Lipiec

Roku tego samego, dnia 22 lipca. Ten sam jak wyżej wikary, ochrzcił imieniem Anna, córkę Szlachetnych rodziców Kazimierza i Marianny Lesczyńskich, małżonków z Ułanów. Rodzice chrzestni jej Urodzony i Wielmożny Samuel Budzisz Pstrokoński z Niewiesza i Urodzona Katarzyna Kamocka z Lipnicy Małej.

Rok 1683

Roku Pańskiego 1683, dnia 2 lipca. Ja Wawrzyniec Płonoski obecnie wikary Niewiesza, ochrzciłem imieniem Joanna, córkę Szlachetnych rodziców Urodzonego Stanisława i Marianny Skotnickich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr Biernacic. Rodzice chrzestni jej Urodzony Franciszek Skotnicki i ? Jadwiga Lesnieska z Dominikowic.

Rok 1684

Roku Pańskiego 1684, dnia 14 lutego. Ja Wawrzyniec Płonoski obecnie wikary Niewiesza, ochrzciłem dwoma imionami Józef, Bogumił, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Floriana i Jadwigi Skotnickich, prawowitych małżonków, obecnie posesorów Karnic. Rodzice chrzestni jego Urodzony Stanisław Skotnicki i Szlachetna Helena Orzelska z Lele?

Rok 1685

Roku Pańskiego 1685, dnia 1 stycznia. Najznakomitszy i Przewielebny Kazimierz kustosz kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił dwoma imionami Jan i ?, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Stanislawa i Marianny Skotnickich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Przewielebny Onufry ... dziekan i oficjał  kolegiaty uniejowskiej i Urodzona ? Stempczyńska ?

Rok 1687

Roku jak wyżej, dnia 16 października. Ja Wawrzyniec Błonoski proboszcz Niewiesza, ochrzciłem dwoma imionami Seweryn i Łukasz, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Stanisława i Marianny Skotnickich posesorów w Biernacicach, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Melchior Sławianoski i Urodzona Anna Skotnicka z ?borzyc.

Rok 1692

Wrzesień

Roku jak wyżej, dnia 30 września. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Mateusz i Michał, syna Urodzonego Władysława Spinka i Zofii z Karnic, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Urodzony Stanisław Pawłowski i Urodzona panna Helena Spinkowa

Październik

Roku jak wyżej, dnia 18 października. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Łukasz, syna z nieprawego łoża nieznanego ojca a matki zaś Ewy. Rodzice chrzestni jego Marcjan Bogusławski i Urodzona panna Teresa Idzikowska.

Rok 1693

Luty

Roku Pańskiego 1693, dnia 8 lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Dorota, córkę Szlachetnych rodziców Sebastiana i Katarzyny Jankowskich, prawowitych małżonków z Jankowic. Rodzice chrzestni jego Urodzony Krzysztof Jackowski i Urodzona Dorota Strzałkowska.

Marzec

Roku jak wyżej, dnia 19 marca ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Szlachetnych rodziców Urodzonego Stanisława i Marianny Jankowskich z Sempułek. Rodzice chrzestni jej Urodzony Stanisław Budzisz Pstrokoński i Urodzona Ewa Zwiastowska

Listopad

Roku jak wyżej, dnia 1 listopada. Ja Wawrzyniec Klonowski kapłan w Niewieszu, ochrzciłem imieniem Karol, syna Szlachetnych rodziców Jana i Zuzanny Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Urodzony Marcin Borzewicki z Lipnicy i Marianna Jankowska z Jankowic.

Grudzień

Roku jak wyżej, dnia 8 grudnia. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Barbara, urodzoną dnia 5 grudnia, córkę Urodzonego Daniela i Ewy Zwiastowskich, prawowitych małżonków z Niewiesza. Rodzice chrzestni jej Urodzony Stanisław Pawłowski z Wilczkowa i Urodzona Marianna Skotnicka z Biernacic.

Rok 1694

Roku jak wyżej, dnia 14 stycznia. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Józef i Antoni, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Stanisława i Katarzyny Pawłowskich z Wilczkowa, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jego Jaśnie Wielmożny Pan Kazimierz Grudziński kasztelan [brzesko-kujawski] z Urodzoną Wielmożną swoją żoną.

Rok 1695

Roku jak wyżej, dnia 24 kwietnia. Ja Wawrzyniec Franciszek Klonoski kapłan w Niewieszu, ochrzciłem dwoma imionami Ignacy i Antoni, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Adama i Ludwiki Kaniewskich, prawowitych małżonków z Lipnicy. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Stanisław Pawłowski z Urodzoną swoją żoną Katarzyną.

Rok 1696

Luty

Roku jak wyżej, dnia 9 lutego. Ja jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Sebastiana i Katarzyny Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Stanisław Skotnicki z Biernacic i Urodzona panna Jadwiga Pstrokońska z Niewiesza.[brak imion dziecka]

Sierpień

Roku jak wyżej, dnia 21 sierpnia. Ja ten sam, ochrzciłem dwoje bliźniąt Mariannę i Bartłomieja, Szlachetnych rodziców Marcina i Marianny Jankoskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi córki Urodzony Stanisław Pstrokoński i panna Jadwiga siostra jego rodzona, zaś syna Urodzony Wawrzyniec Pstrokoński i Jadwiga Przybysławska z Lipnicy.

Październik

Roku jak wyżej, dnia 4 października. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Mikołaj, syna Szlachetnych rodziców Krzysztofa i Marianny Zbikoskich z Karnic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Stanisław Pstrokoński i Urodzona Marianna Bykowska.

Rok 1697

Ja ? w Niewieszu, ochrzciłem dwoma imionami Elżbieta i Anna, córkę Urodzonych rodziców Daniela i Ewy Zwiastowskich, prawowitych małżonków z Pół?. Rodzicami chrzestnymi jej Urodzony Stanisław Skotnicki z Biernacic i Urodzona panna Zofia Siemianowska z Dominikowic.

Rok 1698

Roku jak wyżej, dnia 23 czerwca. Ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Elżbieta i Marianna, córkę Szlachetnych rodziców Marcina [brak matki] Jankowskiego z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej Urodzony Stanisław Budzisz Pstrokoński i Urodzona panna Barbara Starzyńska z Lipnicki.

Rok 1699

Marzec

Roku jak wyżej, dnia 8 marca. Ja ten sam, ochrzciłem syna imieniem Stanisław Szlachetnych rodziców Franciszka i Zofii Pstrokońskich. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Wawrzyniec Budzisz Pstrokoński i Szlachetna panna Teresa Niego?ka.

Marzec

Roku jak wyżej, dnia 25 marca. Ja ten sam, ochrzciłem córkę imieniem Marianna z Niewiesza Szlachetnych rodziców Andrzeja i Marianny Przybelskich. Rodzicami chrzestnymi jej Urodzony Wojciech Pstrokoński i Szlachetna Zuzanna Otocka wdowa.

Lipiec

Roku jak wyżej, dnia 8 lipca. Ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Aleksy i Jakub, syna Szlachetnych rodziców Kazimierza i Zofii Zaborskich z Biernacic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Stanisław Skotnicki z Biernacic i Urodzona Agnieszka Gosławska z Czepowa.

Listopad

Roku jak wyżej, dnia 3 listopada. Wielebny Jan Jakubowski proboszcz z Ja? ochrzcił córkę imieniem Elżbieta Szlachetnych rodziców Adama i Konstancji Bratkowskich z Ułanów. Rodzicami chrzestnymi jej Wielmożny i Urodzony Wawrzyniec Budzisz Pstrokoński i Urodzona ...

Listopad

Roku jak wyżej, dnia 8 listopada Znakomity Przewielebny Jan Graleski kustosz wieluński, kanonik uniejowski, kapłan niewieszski ochrzcił dwoma imionami Karol i Józef, syna Szlachetnych rodziców Urodzonego Mikołaja i Konstancji Mroczkowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Franciszek Relski i Urodzona Szlachetna panna Konstancja siostra jego rodzona.

Rok 1700

Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mateusz, syna Franciszka i Zofii Zaborskich, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Niegocki z Urodzoną Konstancją Bratkowską z Ułanów. 9 września.

Rok 1701

Styczeń

Roku jak wyżej, dnia 1 lutego. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka i Marianna, córkę Szlachetnych rodziców Stanislawa i Anny Strzałkowskich z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi jej Urodzony Stanisław Młodziejewski i Szlachetna Barbara

Rok 1706

18 października ochrzciłem imieniem Łukasz, syna prawowitego małżeństwa Jana wójta i Marianny z Niewiesza. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Pstrokoński i Szlachetna Jadwiga Bogucka z Ułanów.

Rok 1707

Grudzień

Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Andrzej, syna Urodzonych Kazimierza i Anny Strzałkowskich, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Pstrokoński i Szlachetna Konstancja Bratkowska z Ułanów.

Rok 1709

Czerwiec

Ten sam jak wyżej, ochrzciłem dnia 15 czerwca imieniem Jan, syna Konstancji i Adama Bratkowskich, prawowitych małżonków z Ułanów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wawrzyniec Pstrokoński podstoli sieradzki z Niewiesza i Teresa Niegodzka.

Czerwiec

Ja Kazimierz z Puczniowa Bielski, kapłan przy kościele w Niewieszu, poniechałem i odstąpiłem Znakomitemu i Przewielebnemu Adamowi Gniatkowiczowi prepozytowi przy św. Mikołaju, kanonikowi zakonu św. Benedykta, [nato] przy kolegiacie uniejowskiej, we dworze wsi Biernacicie i tamże honoru nadania w obecności mojej i Znakomitego ojca Samuela Zapartoskiego kaznodzieji tego zakonu, dwóch imion Alojzy i Jan, synowi Urodzonych Alberta Rudnickiego i Wielmożnej Joanny Skotnickiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi Roku Pańskiego 1709 dnia 23 czerwca byli Wielmożny Stanisław Skotnicki dziadek i Wielmożna Helena z Mąciyńskich Biernacka cześnikowa sieradzka, obecny był Wielmożny Florian Skotnicki podczaszy mielnicki, sędzia elekt podkomorski, tego samego rodzonego dziadka brat stryjeczny, Bogumił i Franciszek rodzeni bracia stryjeczni ponadto Urodzeni Antoni Skrzyński, Rafał Jerzmanowski towarzysze Jaśnie Wielmożnego kasztelana krakowskiego i wielu innych, którzy również ?

Rok 1711

Styczeń

Ten sam jak wyżej, 20 stycznia ochrzciłem dwoma imionami Agnieszka i Marcjanna, córkę szlachetnych Franciszka i Marianny Mroczkowskich ze wsi Posułki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Rafał Mroczkowski brat rodzony z Urodzoną Marianną Stokowską z Karnic.

Kwiecień

Ten sam jak wyżej, 2 kwietnia ochrzciłem imieniem Albert, syna Szlachetnych Jana i Petroneli Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Albert Idzikowski i Barbara Kwiatkowska, oboje z Jankowic.

Kwiecień

Ten sam jak wyżej, 9 kwietnia ochrzciłem imieniem Albert, syna Szlachetnych Hipolita i Barbary Kwiatkowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Jan Pstrokoński z Niewiesza z Urodzoną Agnieszką Jankowską z Jankowic.

 

    ZGONY

 

Rok 1737

Dnia 20 lutego roku jak wyżej została pochowana Urodzona Joanna Kobielska w kościele, opatrzona saramentami, z Biernacic.

 

 

     Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1718-1766

Film 2060905, sygn. 13

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

 

    URODZENIA

 

Rok 1702

Roku jak wyżej, dnia 11 grudnia?. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Barbara i Katarzyna, córkę Szlachetnych rodziców Urodzonego Pana Jakuba i Maria[nny] Stokowskich posesorów wsi Karnice, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef z Walewic Walewski i Urodzona Pani Katarzyna Rat?ska.

Rok 1703

Roku Pańskiego 1703, dnia 6 stycznia.

Ja Wawrzyniec Błoński kapłan Niewiesza, ochrzciłem dwoma imionami Melchior i Antoni, syna Szlachetnych rodziców Adama i Konstancji Bratkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Wawrzyniec Budzisz Pstrokoński i Urodzona Anna Strzałkowska z Szarowa.

Roku jak wyżej, dnia 10 lipca.

Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Magdalena, córkę Szlachetnych rodziców Marcina i Marianny Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Borzewicki z Lipnicy i Barbara ze Szlachty.

Rok 1705

Roku jak wyżej, dnia 13 stycznia.

Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Paweł, syna Tomasza i Marianny mieszkańców Karnic, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami jej chrzestnymi byli ... Pan Jan Pstrokoński i ... Jadwiga Modrzejewska z Karnic.

Roku jak wyżej, dnia 16 stycznia.

Ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Antoni i Sebastian, syna Szlachetnych rodziców Jana i Zofii Skrzyńskich z Wilczkowa, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli ... Pan Wojciech ... i Pani Jadwiga Moli...ska, oboje z Karnic.

Roku jak wyżej, dnia 6 lutego.

Ja ten sam, ochrzciłem imieniem ...?, dziecko Szlachetnych rodziców Kazimierza i Anny Strzałkowskich, prawowitych małżonków z Szarowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Pstrokoński i Szlachetna ...

Roku jak wyżej, dnia 20 lutego.

Ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Scholastyka i Konstancja, córkę Szlachetnych rodziców Adama i Konstancji Bratkowskich, prawowitych małżonków .... Rodzicami jej chrzestnymi byli Mikołaj ...ski i Zofia Relska.

Rok 1719

Październik

2 bieżącego. Ja ten sam ochrzciłem Michała Łukasza, syna Urodzonych Seweryna i Katarzyny Skotnickich, prawowitych małżonków z Biernacic. Rodzice chrzestni jego Urodzony Marcin Żakowski z wsi Starowo i Urodzona Anna Bartoszowska z Pągówka.

Październik

22. Ja ten sam ochrzciłem Łukasza, syna Szlachetnych Stefana i Ewy Jarockich, prawowitych małżonków z wsi Jankowice. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzozny Albert Budzisz Pstrokoński i Urodzona Strzałkowska z Szarowa.

Listopad

? bieżącego. Ja ten sam ochrzciłem dwoma imionami Marianna i Magdalena córkę Szlachetnych Franciszka i Elżbiety Kłosowskich, prawowitych małżonków obecnie mieszkańców wsi Jankowice. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Wawrzyniec Bud[zisz Pstrokoński] podstoli [sieradzki] ...

Rok 1721

Luty

... bieżacego. Ja ten sam ochrzciłem Walentego, syna Urodzonych Jana i Marianny Skotnickich, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr wsi ... Rodzice chrzestni jego Szlachetny Jan Więckowski z Niewiesza i Szlachetna Żakowska z Szarowa

Rok 1722

Listopad

... bieżacego ochrzciłem Jana Chryzostoma, syna Urodzonych Seweryna i Katarzyny Skotnickich, prawowitych małżonków z Biernacic. Rodzice chrzestni jego Znakomity i Przewielebny Grabowski kanonik uniejowski i Urodzona Magdalena Walewska z Niewiesza.

Rok 1723

Marzec

... bieżacego ochrzciłem urodzoną dnia 11 lutego córkę Urodzonych Jana i Teresy Skotnickich z Biernacic, prawowitych małżonków, której nadalem imię Teresa. Rodzice chrzestni jej Urodzony Sędziwój Sławianowski i Urodzona Katarzyna Sławianowska z Karnic.

Czerwiec

5. bieżącego. Ja jak wyżej ochrzciłem Jana, syna Szlachetnych Adama i Konstancji Bratkowskich ... z Ułanów, za zgodą Przewielebnego proboszcza parafii uniejowskiej. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Józef Walewski z Niewiesza i Urodzona panna Wiktoria Radoszewska.

Rok 1724

Lipiec

27. bieżącego ochrzciłem Ignacego, syna Urodzonych Seweryna i Katarzyny Skotnickich, prawowitych małżonków z Biernacic. Rodzice chrzestni jego Urodzony Adam Bratkowski z Własnej i Urodzona Joanna Pietraszcowa jego babka z ?opowa.

Listopad

5. bieżącego ochrzciłem Joannę Zofię, córkę Urodzonych Andrzeja Nekandy i Mariany Trepka, prawowitych małżonków z Wilczkowa. Rodzice chrzestni jej Urodzony Pan Mikołaj Trepka z Gryszek i Urodzona Siejkowska.

Rok 1727

Październik

Roku jak wyżej, dnia 8. października. Ja jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Jadwiga Teresa, córkę Urodzonych Seweryna i Katarzyny Skotnickich, prawowitych małżonków z Biernacic. Rodzice chrzestni jej Urodzony Stefan Zykrowski? z Ro? z Urodzoną swoją małzonką.

Rok 1728

Wrzesień

... bieżącego. Ja Jakub Broszkowski kapłan Niewiesza, ochrzciłem imieniem Rozalia, Regina, córkę Urodzonych Jana i Jadwigi Gomolińskich, prawowitych małżonków z Biernacic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Walewski obecnie posesor dóbr wsi Niewiesz z Wielmożną Magdaleną swoją małżonką.

Rok 1730

Tego samego dnia ochrzciłem Ewę ?, córkę Urodzonych Stanisława i Barbary Ostrowskich, prawowitych małżonków, posesorów wsi ?wa. Rodzicami chrzestnymi jej byli Urodzony Franciszek Andrzej Nekanda Trepka i Urodzona Slesiow? z Ropowa.

Październik

9 bieżącego. Ja ten sam, ochrzciłem syna Walentego i Magdaleny Pniowskich, prawowitych małżonków, któremu nadalem imiona Franciszek i Józef. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Pan Józef Walewski pososer z Niewiesza i Urodzona Katarzyna Walewska jego córka.

Rok 1731

Czerwiec

... bieżącego ochrzciłem Petronelę Mariannę, córkę Urodzonych Stanisława i Barbary Ostrowskich, prawowitych małżonków z Wilczkowa. Rodzicami chrzestnymi jej byli Urodzony Jan Ostrowski i Urodzona ? z Dominikowic.

Rok 1735

Sierpień

7 bieżącego, ja jak wyżej, ochrzciłem synów, którym nadałem imiona, pierwszemu Bartłomiej a drugiemu Ignacy, Urodzonych Stefana i Elżbiety Korzenickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Walewski z Niewiesza i Urodzona Konstancja Suchorska z Borze?

Rok 1736

Luty

13 bieżącego, ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Zuzanna i Agata, córkę Urodzonych Andrzeja i Marianny Trebków. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Józef Walewski z Urodzoną Magdaleną Walewską z Niewiesza.

Rok 1737

Karnice 18 września.

Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wawrzyniec, syna Urodzonych Andrzeja i Marianny Trepków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pieszkowski i Urodzona panna Anna Walewska z Niewiesza.

Rok 1738

Listopad

Sęputki

Roku Pańskiego 1738, dnia 7-go tego samego miesiąca. Ja Mateusz Gadecki kapłan Niewiesza, ochrzciłem dwoma imionami Salomea i Elżbieta, córkę Urodzonych Stefana i Elżbiety Korzenickich. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Jan Jankowski z Jankowic i Urodzona panna Anna Walewska z Niewiesza.

Rok 1739

Z Lipnicy

Roku Pańskiego 1739, dnia 27-go września. Ja Daniel Kałbukowski zarządca Niewiesza, za zgodą wałsnego proboszcza, ochrzciłem imieniem Michał Franciszek, syna Wielmożnych Konstantego Kociołkowskiego i Katarzyny z Walewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Kamiński z Golicza i Wielmożna Marianna Głębocka z Wi..czewic.

Rok 1740

Z Karnic

Roku jak wyzej, dnia 14 września. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mikołaj z Tolentino, syna Szlachetnych Andrzeja Nekandy Trepki i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Radoszewski stolnik gostyński z Wielmożną swoją małżonką Marianną z domu Olszewską.

Rok 1741

Dnia 25 października ten sam jak wyżej, ochrzciłem imionami Michał, Zachariasz, z konieczności bez ceremonii, którą potem dopełnił, syna Szlachetnych Andrzeja Nekandy Trepki i Marianny ? Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef ...woski i panna Helena Po..yńska z dworu w Niewieszu. 

Rok 1742

Z Lipnicy Dużej.

Roku jak wyżej, dnia 20 sierpnia, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Bartłomiej, za osobistą zgodą proboszcza, syna Szlachetnych Konstantego Kociołkowskiego i Katarzyny z Walewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Ignacy Kociołkowski i Szlachetna Anna Kamieńska z domu Walewska.

Rok 1744

Z Karnic

Roku jak wyżej, dnia 10 listopada, ten sam, ochrzciłem imieniem Salomea, urodzoną dnia 6 listopada córkę Szlachetnych Andrzeja Nekandy Trepki i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Franciszek ...ruski i Szlachetna Rozalia Wolska.

Rok 1745

Z Niewiesza

Roku jak wyżej, dnia zaś dwudziestego piątego kwietnia, Przewielebny Andrzej ... ojciec rektor szkoły kaliskiej jezuitów, ochrzcił imionami Teodora, Balbina, córkę Wielmożnych Jana Kolumny Walewskiego chorążego [sieradzkiego] starosty wartskiego i Konstancji z domu Radolińskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Jan Ko[s] podkomorzy chełmeński i Wielmożna Marianna Radolińska z Żelazkowa.

Rok 1746

Z Karnic

Roku jak wyżej, dnia ... stycznia, ten sam, ochrzciłem imionami Karol, Franciszek, syna Szlachetnych Franciszka Pruskiego i Teresy. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Walewski chorąży sieradzki starosta wartski i Wielmożna jego małżonka Konstancja z domu Radolińska.

Biernacice

Z niegdyś roku 1746, dnia 14 kwietnia ... ? ochrzciłem imieniem Grzegorz Józef, syna Urodzonych Fabiana i Konstancji Potockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Dob?ski starosta ... i Urodzona Marianna Głębocka cześnikowa miel...

Rok 1747

Roku Pańskiego 174?, dnia 3? kwietnia, ja ? Wilkanowski ... kolegiaty łęćzyckiej, kustosz dekanatu i oficjał uniejowski, ochrzciłem imionami Stefan, Juliusz, urodzonego dnia 13 kwietnia syna Wielmożnego Jana Walewskiego chorążego sieradzkiego, sędziego grodzkiego piotrkowskiego, starosty wartskiego i Konstancji z Radolińskich prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Hieronim Skrzyński kasztelan brzeziński i Konstancja.

Z Lipniczki

Roku jak wyżej, dnia 1-go września, ten sam jak wyżej, ochrzciłem imionami Idzi, Bogumił, syna Urodzonych Michała Germanowskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Walewski chorąży sieradzki, starosta wartski, posesor dóbr Niewiesza ze swoją małżonką Konstancją z domu Radolińską.

Rok 1751

Z Biernacic

Tego samego roku, dnia 1 stycznia Znakomity i Przewielebny Wojciech Naguniewski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej ochrzcił z konieczności bez ceremonii imieniem Bogumiła, Julianna, córkę Urodzonego Fabiana Potockiego i Konstancji. Ceremonia była w kościele dnia 28 maja 1752 roku. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef  Cielecki podwojewoda  sieradzki i Urodzona ...

Z Lipnicy

Roku jak wyżej, dnia 17 listopada, ten sam ochrzciłem imieniem Salomea, dziecko Urodzonych Jakuba Gosławskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Potocki i Wielmożna Marianna Cielecka.

Rok 1752

Roku 1752, dnia 19 maja, ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Agnieszka?, urodzone dnia 16 kwietnia dziecko Urodzonych Fabiana Potockiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Potocki i Wielmożna Marianna Cielecka z Niewiesza.

Rok 1754

Roku 1754, dnia 27 stycznia urodzony i ochrzczony 2-go maja imieniem Jan, [syn] Urodzonych Fabiana Potockiego z Biernacic i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Paweł Mroczkowski i Urodzona Salomea Biszewska z Ułanów.

Rok 1757

Niewiesz

Dnia 26 lipca, roku jak wyżej. Ja ... Trzonkiewicz kapłan ..., ochrzciłem dwoma imionami Ignacy Jakub ?, dziecko Wielmożnych Państwa Józefa Zaremby Cieleckiego skarbnika ziemi bilskiej starosty ? i Marianny z Wstowskich niezupełnie oprócz ceremonii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Józef Mogilnicki starosta i Anna jego ... i Katarzyna z Pągowskich Oczosalska wojewodzina piotrkowska i wielu innych znakomitych asystujących.

Rok 1758

Biernacice

Dnia 3 września. Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Ludwik Joachim, dziecko Urodzonych Fabiana i Konstancji Potockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Ostrowski skarnikowicz inowłodzki i Urodzona Łucja z Oczoszalskich Stokowska.

Rok 1759

Niewiesz

Dnia 28 stycznia. Ja ten sam kapłan, ochrzciłem 3-ma imionami Karol, Franciszek, Piotr, dziecko Wielmożnych Państwa Józefa Zaremby Cieleckiego skarbnikowicza bielskiego i Marianny z Wstowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Pomian z Dubna Łubiński ... ? i Jaśnie Wielmożna Aniela Mączeńska kasztelan... sieradzka.

Rok 1763

Szarów spoza parafii.

Dnia 18 lutego, ja jak wyżej ochrzciłem dwoma dziecko imionami Martyna [?], córkę Urodzonych Antoniego Czyżewskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Krzysztof Turczynowicz z ... i Urodzona panna Zuzanna Chmieleńska z dworu w Niewieszu.

Rok 1765

Biernacice

[Roku] jak wyżej, ja Rafał Kostrumiński jak wyżej, dnia ? listopada ochrzciłem dwoma imionami Karol Józef, syna Wielmożnych Urodzonych Państwa Michała i Joanny z Szołowskich, prawowitych małżonków Skotnickich. Jego rodzicami chrzestnymi [byli] Urodzony Jakub Czopowski z Czopowa Dolnego i Marianna Tomicka.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1720

Wrzesień

11 bieżacego błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Stanisława Otockiego z Woli ...pińskiej z Urodzona Zofią Żłobnicką panną z Karnic na mocy indultu, ? Świadkowie Urodzony Pan Jacek Dramiński ze wsi ...skawiec, Urodzony Marcin ...ski ze wsi Zygry i wielu innych.

Rok 1727

28 bieżącego. Ja ten sam błogosławiłem związek małżeński Szlachetnego Jana Kwiatkowskiego z Kijków ze Szlachetną Konstancją Mosińską z Biernacic, poprzedziwszy zapowiedziami. Świadkowie Urodzony Jan ...tnicki, Urodzony Teodor Kobielski i wielu innych z Biernacic i Kijków.

Rok 1734

... dnia 3 marca ja ten sam błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pana Wojciecha Pieskowskiego z Pieskowic z Urodzoną Franciszką Trepczanką z Karnic, na mocy indultu, popzedziwszy zapowiedziami. Świadkowie Wielmożni i Urodzeni Panowie Andrzej Nekanda Trepka rodzic nowozaślubionej, Jan ...ka podkomorzy chełmiński, Franciszek Wardęski skarbnik ziemski sieradzki i inni.

Rok 1737

Roku jak wyżej, dnia 21 sierpnia. Ja Mateusz Gadecki proboszcz Niewiesza, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Aleksandra Morawickiego z Giesek z Marianną Rudnicką z Biernacic, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami. Świadkowie Urodzony Franciszek Skotnicki i Urodzony ... Sokolnicki i wielu innych.

Rok 1739

Roku jak wyżej, dnia 7. stycznia Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kustosz i oficjał uniejowski za osobistą zgodą proboszcza, błogosławił małżeństwo Urodzonych Pana Władysława? Kamińskiego z Golic z Urodzoną Anną Walewską [z] Niewiesza, na mocy indultu, pominąwszy trzy zapowiedzi. Świadkowie Wielmożny i Urodzony Pan Jan? Kos podkomorzy ..., Andrzej Nekanda Trepka, Józef Walewski ojciec nowozaślubionej i inni.

Rok 1745

Z Karnic

Roku jak wyżej, dnia 15 lutego, błogosławiłem związek małżeński Szlachetnego Franciszka Pruskiego i Teresą Trepczanką, na mocy indultu opuszczając trzecią zapowiedź. Świadkowie  Wielmożny Michał Radoszewski stolnik gostyński i Wielmożny Stanisław Ostrowski skarbnik inowłodzki.

Rok 1752

Z Karnic

Roku jak wyżej, dnia 14 lutego, ja ? mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej za zgodą własnego proboszcza, potwierdziłem i błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Adama Krasińskiego z Mrowna i Krystyny Wąrowskiej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami. Świadkowie Urodzony Stefan ...rawski i Urodzony Józef Szypowski i wielu innych.

Rok 1758

Niewiesz

Dnia 28 sierpnia, Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kustosz uniejowski, błogosławił małżeństwo Urodzonego Kacpra Stokowskiego cześnika mielnickiego z ...yną Oczoszalską panną z miejscowej parafii poprzedziwszy zapowiedziami. Świadkami zas byli Jaśnie Wielmożny Urodzony Pan Józef Mogielnicki starosta [nieszawski] Zygmunt Dobek regent kasztelanii sieradzkiej, Piotr Oczosalski podczaszy piotrkowski i wielu innych.

Rok 1765

Tego samego roku. Ja jak wyżej ? ... błogosławiłem małżeństwo ? Urodzonego Józefa Jana Bartos[zewskiego]? z Zuzanną Trepczanką panną, poprzedziwszy ? zapowiedziami w kościele wobec Boga i zgromadzonego ludu, nie znajdując żadnych przeszkód. Obecni świadkowie Wielmożny Pan Pruski ze wsi Karnice, Wielebny Stefan Waleski i Józef

Mi?kowicz organista kościoła Niewiesza i inni.

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1761-1785

Film 2060905 i 2060906, sygn. 14

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

   

URODZENIA

 

Rok 1768

Biernacice. Roku jak wyżej, dnia 20 kwietnia. Ja Walenty Adamkiewicz zarządca ..., ochrzciłem dziecko Wielmożnego Walentego Skotnickiego i Wielmożnej Ewy z Korzeniowskich, prawowitych małżonków, urodzonego dnia 20 kwietnia syna, któremu zostało nadane imię Crescentus Onufry. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Andrzej Kędzierski i Wielmożna Marianna Malińska.

Rok 1769

Biernacice

Roku jak wyżej, ochrzciłem dnia 5-go lipca imionami Prokop, Piotr, Paweł, syna prawowitych małżonków, mianowicie Wielmożnych Michała i Joanny z Szołowskich Skotnickich, dziedziców wsi Biernacice, którego rodzicami chrzestnymi byli 1. Wielmożny Tulibowski burgrabia [brzesko]-kujawski i Przepałkowska, 2. Jacek ...tnicki i Urodzona Zwiastowska z Czepowa.

Dominikowice

Roku jak wyżej, dnia 4-go grudnia ochrzciłem dwoma imionami Piotr Chrystolog i Mikołaj, syna Urodzonego Józefa i Katarzyny Rychłowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Radoszowski starosta szadkowski i Wielmożna Pani Ludwika Kolczyńska posesorka dóbr Jankowice.

Rok 1773

Tego samego dnia, ten sam, ochrzciłem dziecko urodzone dziś, syna Urodzonego Stefana i Anny z Nagórskich Ostrowskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Albin i Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi jego Wielmożny Michał i Petronela z Ostrowskich Biesiekierscy małżeństwo, posesorzy dóbr Karnice, posesorzy zastawni dobr Wilczkowa.

Rok 1774

17 kwietnia, roku jak wyżej, ochrzciłem dziecko Anastazję prawowitych małżonków Wielmożnych Walentego i Agnieszki Bogdańskich, którego rodzicami chrzestnymi jego Wielmożny Franciszek Pruski ze wsi Karnice i Wielmożna Jadwiga Łopatecka ze wsi Ułany.

Wilczków

31 sierpnia, roku jak wyżej, ochrzciłem imionami ?, Ludwika, Tekla Wielmożnych Stefana i Anny Ostrowskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr Wilczkowa, którego rodzicami chrzestnymi jego Wielmożny Michał Biesiekierski ze swoją małżonką Petronelą, posesorzy ze wsi Karnice z których uczestniczyli wierni ...

Rok 1775

Biernacice

23 maja, roku jak wyżej, ochrzciłem imieniem Feliks Erazm, syna Wielmożnych Walentego i Ewy Korzenickiej z domu, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Pan Szymon Paruszewski dziedzic i posesor wsi Biernacice i Wielmożna Joanna Skotnicka z domu Szołowska, z których w roku bieżącym... ?

Rok 1779

Biernacice

Dnia 1 kwietnia 79 [roku]. Ja jak wyzej ochrzciłem dziecko Urodzonych Józefa i Marianny z Borzęckich, prawowitych małżonków Chmielińskich, córkę, której zostało nadane imię Balbina i Tekla. Rodzice chrzestni Józef Skot[nicki] i Urodzona Ewa Skotnicka, asysta Ludwik Skot[nicki] i Urodzona Małgorzata Chrzanowska, wszyscy z Biernacic.

Rok 1780

Biernacice

Dnia 5 marca. Ja Ignacy Domański kapłan tego kościola, dziekan zewnętrzny uniejowski, ochrzciłem imieniem Franciszek, syna Urodzonego Macieja Bielickiego i Brygidy z Kossowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Bogumił Badowski i Urodzona panna Rozalia Sojecka.  

Biernacice

Dnia 14 marca. Ja ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Józefa, córkę Urodzonego Pana Michała Jaroszkowskiego i Bogumiły z Gadomskich, prawowitych malżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Gadomski i Urodzona panna Estera Skotnicka.

Biernacice

Dnia 30 września. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem dwoje dzieci bliźnieta Michała i Teklę, syna i córkę Urodzonego Pana Alberta Łosia i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi Michała byli Urodzony Pan Wawrzyniec Korzeniecki i Bogumiła Jaroszkowska. Rodzicaami chrzestnymi córki imieniem Tekla byli Urodzony Pan Michał Jaroszkowski i Kunegunda Kaczorowska.

Rok 1782

Niewiesz

Dnia 5. lutego. Ja Ignacy Domański kanonik i dziekan zewnętrzny uniejowski, kapłan tego kościoła, ochrzciłem imionami Bogumiła, Barbara i Tekla, urodzoną dnia 27 grudnia 1781 roku córkę Urodzonego Pana Wojciecha Kochcickiego i Magdaleny z Michniewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Najjaśniejszy Pan Franciszek Bieliński starosta czerski i Najjaśniejsza panna Barbara Bielińska córka tego Najjaśniejszego starosty, Wielebny Jerzy Dobrzański kanonik katedralny krakowski i Najjaśniejsza panna Tekla Bielińska córka tegoż Najjaśniejszego starosty.

Biernacice

Rok 1784

Biernacice

Dnia 20. kwietnia. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonego Pana Macieja Bielickiego i Brygidy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Chrzanowski młodzian i Urodzona Pani Zofia Korzenicka.

Niewiesz

Dnia 15. sierpnia. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem z wody święconej, w naglącej potrzebie w domu, w niebezpieczeństwie śmierci, bez matki chrzestnej, dziecko imionami Antoni, Rafał i Hipolit, Urodzonego Pana Norberta Jaxy Bykowskiego i Marianny z Koźmińskich, prawowitych małżonków, ekonomów. Dziecko to zmarło dnia 19 sierpnia i zostało pochowane.

Rok 1785

Jankowice parafia Uniejów.

Dnia 7. maja. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Salomea, urodzoną dnia 1. bieżącego miesiąca córkę Urodzonego Pana Bonifacego Lipskiego i Katarzyny z Jadamczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Badowski i panna Marcjanna Michniewska.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1783

Biernacice dnia 17. maja. Ja Ignacy Domański kanonik kolegiaty i dziekan zewnętrzny uniejowski, kapłan tego kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, mając zgodę stron, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonego Walentego Biegańskiego kawalera z Małgorzatą Chrzanowską panną, oboje z Biernacic. Świadkowie Urodzony Pan Jan Koczański dzierżawca wsi Szarowo i Urodzony Pan Stanisław Bielecki żołnierz pierwszego legionu wojska.

Rok 1785

Jankowice parafia Uniejów

Dnia 20. stycznia. Ja Ignacy Domański kanonik i dziekan zewnętrzny uniejowski, kapłan tego kościoła, za pozwolenem proboszcza uniejowskiego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel w kościele kolegiaty uniejowskiej, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, mając zgodę stron, błogosławiłem w obliczu kościoła małżeństwo Urodzonego Pana Bonifacego Lipskiego kawalera z Urodzoną Katarzyną Jadamczewską panną. Świadkowie Wielmożni i Urodzeni Panowie Stefan Kociełkowski, Wojciech Jadamczewski, Błażej Michniewski i inni.

 

  ZGONY

 

Rok 1773

Karnice

Dnia 2-go kwietnia w Roku Pańskim 1773 pochowałem dziewczynkę imieniem Honorata, córkę Urodzonych Państwa Bogdańskich, która zmarła we wsi Karnice lat około trzy i pół, w kościele Niewiesza przy dużych drzwiach.

Biernacice

Ja jak wyżej pochowałem Mariannę ze Skotnickich Marońską zmarłą [z dzieckiem]? przy porodzie lat 24, dziecko ochrzczone z wody w kościele parafi Niewiesz

Rok 1774

Biernacice

Dnia 8-go stycznia 1774-go roku jak wyżej ? proboszcz pochowałem pannę imieniem Katarzyna Szołowska Szlachcianka lat około 20, ? nie opatrzoną sakramentami z powodu zaniedbania rodziców i rodziny, w miejscu po zachodniej stronie ?

Rok 1782

Dnia 30 maja zmarł Urodzony Pan Roch Chrzanowski lat wieku swego około 56 wdowiec, za życia mąż Eufrozyny. Opatrzony sakramentami a przed śmiercią [wyspowiadany]. Pogrzebany w ziemi  kościoła.

Biernacice

Dnia 28 sierpnia zmarła Urodzona panna Agnieszka Chlewska lat wieku swego 24. Przed śmiercią opatrzona sakramentami, pochowana w sklepieniu kościoła.

 

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1786-1808

Film 2060906, sygn. 15

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1789

Biernacice

Dnia tego samego, ten sam jak wyżej, dopełniłem ceremonii chrztu nad Urodzona panną Teklą Skotnicką dawniej cudzołożnicą, ochrzczoną dzieckiem, córką nieżyjącego Wielmożnego Pana Walentego Skotnickiego i Ewy z Korzenickich, prawowitych małżonków. Asystowali przy ceremonii Urodzony Pan Pawel Magnuski z Szarowa i Urodzona Turczynowiczowa posesorka z Biernacic.

Rok 1790

Ułany

Dnia 22 kwietnia. Ja Igancy Demański kanonik uniejowski, kierownik tego kościoła, ochrzciłem imieniem Zofia, Katarzyna ze Sieny, córkę Urodzonego Pana Waleriana Rzepeckiego i Marianny z Korzenickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Paweł Magnuski i Wiktoria jego małżonka.

Rok 1791

Wilczków

Dnia 27 listopada. Ja Igancy Domański kanonik uniejowski, kapłan tego kościoła, ochrzciłem imieniem Katarzyna, Barbara, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Myszkewicza towarzysz kawalerii narodowej i Franciszki z Miłoszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Ksawery Wyssogotta Zakrzewski cześnik gnieźnieński odznaczony Orderem św. Stanislawa i Antonina ze Szczanieckich jego małżonka. Asysta Urodzony Pan Adam Sro?wadzki posesor dóbr Karnice i Urodzona Pani Julianna Miłoszewska wdowa, oboje posesorzy z Wilczkowa.

Rok 1793

Karnice

Dnia 9-go stycznia. Ja Jan Nepomucen Pidłos? ? archikolegiaty łęczyckiej, kanonik uniejowski, zarządca w Niewieszu, ochrzciłem natychmiast w chorobie, urodzoną dnia 4 bieżącego miesiąca, córkę Jaśnie Wielmożnych Andrzeja Jabłkowskiego i Marianny z Obnińskich, prawowitych małżonków, trybunów bydgoskich, we dworze opuszczając świętą ceremonię, której nadałem imiona Anna, Kunegunda, Honorata. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Walenty Korzynicki z parafii wartskiej i panna Franciszka Dzierzbicka z parafii Niewiesz. Dnia 12. czerwca dopełniłem ceremonię w kościele drużbińskim.

Rok 1794

Karnice.

Dnia 8-go września. Ja jak bezposrednio wyżej, ochrzciłem trzema imionami Walerian, Mikołaj i Ksawery, syna Jaśnie Wielmożnych Andrzeja Jabłkowskiego i Marianny z Obnińskich trybunów bydgoskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Jakub Zbierzchowski z Barbarą swoją żoną, starostwo brodnickie. Asysta Kunegunda Jabłkowska i Bogumił Załuski, Agnieszka Załuska i Joachim Obniński szambelam JKM.

Biernacice

Dnia 29-go listopada. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzcilem dwoma imionami Andrzej i Jozafat, syna Urodzonych Antoniego i Marianny z Zabłockich, prawowitych małżonków Skotnickich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Kacper Chrzanowski i Zofia Skrzyńska.

Niewiesz.

Dnia 15-go grudnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem trzema imionami Barbara, Anna, Tekla, córkę Urodzonych Kacpra Gumińskiego i Honoraty z Brzozowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Ksawery Zakrzewski podczaszy gnieźnieński z Wielmożną Apolonią Skrzyńską. Asysta Wielmożny Teodor Skrzyński i Barbara Skotnicka.

Rok 1795

Niewiesz.

Dnia 20-go grudnia. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem imionami Bogumił, Tomasz, syna  Urodzonych Kacpra Gumińskiego i Honoraty z Brzozowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stanisław Kociołkowski stolnik halicki z Lipnicy ? i Teresa z Dąbrowskich Kosobucka. Asysta Urodzeni Ignacy Miloszewski i Katarzyna Sieroszewska z ?

Rok 1798

Niewiesz Dwór

Dnia 28-go lipca. Ja Jan Nepomucen Pigłosiewicz archidiakon? kościoła kolegiaty łęczyckiej, kanonik uniejowski, kierownik tego kościoła, ochrzciłem dwoma imionami Rozyna i Prakseda, urodzoną dnia 17 tego miesiąca córkę Wielmożnych i Urodzonych Michała Mokrskiego i Tekli z Boguslawskich jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Państwo Bogumił Szołowski sędzia łęczycki z Tarczewa i Anna Kossobucka z Fułek pokojowa? JKM

Rok 1801

Biernacice

Dnia 15-go czerwca. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem urodzonego dnia 27 maja bieżącego roku, syna Wielmożnych Antoniego Roli Skotnickiego dziedzica połowy dóbr Biernacic i Ludwiki z Luboińskich prawowitych małżonków, któremu nadałem trzy imiona Erazm, Feliks i Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Paweł Piekarski z Rzechty Piekarskiej i Zuzanna z domu Tyrawska jego małżonka.

Rok 1802

Biernacice

Dnia 28-go lutego. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonego Felicjana Czartkowskiego i jego żony Marianny z Pileckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Romuald Olszewski organista miejscowy i Magdalena Jaskółkowska z Biernacic.

Rok 1803

Biernacice

Dnia 10-go stycznia. Ja kierownik tego kościoła, ochrzciłem urodzoną dnia 6. listopada 1802 roku córkę Wielmożnych Antoniego Roli Skotnickiego dziedzica połowy dóbr Biernacic i Ludwiki z Luboińskich, prawowitych małżonków, której nadałem dwa imiona Katarzyna i Salomea. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Kazimierz Biernacki stolnik piotrkowski i Franciszka Załuskowska sędzina sieradzka.

Rok 1804

Biernacice

Dnia 13-go lutego. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem urodzoną dnia 5. tego miesiaca córkę Wielmożnych Antoniego Roli Skotnickiego i Ludwiki z Luboińskich, prawowitych małżonków, której nadałem dwa imiona Agata i Antonina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wojciech Pstrokoński dziedzic Biernacic i Teresa Walewska z Balina. Asysta Urodzony Ditman rotmistrz wojska i Wielmożna Pani Wiktoria Pstrokońska.

Biernacice

Dnia 20-go maja. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem dziecko urodzone dnia 17 tego samego miesiąca imieniem Joanna Nepomucena, córkę Szlachetnych nieżyjącego Felicjana [syna] nieżyjącego Jana Czartkowskiego i Ludwiki z Otockich małżeństwa rodziców syna i Marianny [córki] nieżyjącego Stefana Pileckiego z Ludwiki z Kołakowskich małżeństwa rodziców dziecka, prawowitych małżonków, . Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Jaraczewski pisarz prewentowy dóbr w Biernacicach i panna Marianna Górska również z Biernacic.

Biernacice Dwór

Dnia 11-go listopada. Ja Jan Pigłosiewicz archidiakon kościoła kolegiaty łęczyckiej, kanonik uniejowski, kapłan w Niewieszu, w niebezpieczeństwie ochrzciłem z konieczności w domu z wody dziecko nieżyjącego Urodzonego Aleksa Lipskiego [syna] nieżyjącego Urodzonego Józefa z Urodzonej Ludwiki ze Słuckich Lipskiej, małżeństwa rodziców syna i Serafiny z Białkowskich [córki] nieżyjącego Urodzonego Maurycego z  Urodzonej Antoniny z Prądzyńskich Białkowskiej, małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Córce urodzonej dnia 1-go listopada nadalem imię Teresa. Rodzicami chrzestnymi byli Józef [Villicus] i Agnieszka Podboniczowa.

Rok 1805

Sempulki

Dnia 2-go lutego. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem Karol, syna Urodzonych Jakuba Grzegorzewskiego syna nieżyjącego Urodzonego Marcina Grzegorzewskiego z Urodzonej Marianny z Więckowskich Grzegorzewskiej małżeństwa rodziców syna i Konstancji z Oskrzyckich Grzegorzewskiej córki Urodzonego Michala Oskrzyckiego i Urodzonej Barbary ze Skulskich Oskrzyckiej, małżenstwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jakub Miłoszewski ? dóbr Niewiesza i jego żona Marcjanna. asysta Urodzeni Ignacy Miłoszewski i Joanna Wenderska, wszyscy z Niewiesza.

Rok 1807

Karnice Dwór

Dnia 20-go lutego. Ja Jan Nepomucen Pigłosiewicz ... kościoła łeczyckiego i kanonik uniejowski, kapłan w Niewieszu, w niebezpieczeństwie z konieczności ochrzciłem z wody w domu dziecko nieżyjącego Urodzonego Aleksego Lipskiego syna nieżyjącego Urodzonego Józefa z Urodzonej Ludwiki ze Słuckich Lipskiej małżeństwa rodziców syna z Serafiny z Białkowskich córki nieżyjącego Urodzonego Maurycego z Urodzonej Antoniny z Prądzyńskich Białkowskiej małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Dziecku urodzonemu 14 o godz. 7. bieżącego miesiąca nadalem dwa imiona Józef Walenty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Dominik Białkowski młodzian i Teresa Lipska siostra tego dziecka.

Karnice Dwór

Dnia 5-go kwietnia. Ja jak bezpośrednio wyżej dopełniłem ceremonię w kościele części Niewiesza nad Wielmożnym Józefem Walentym Lipskim. Asysta Wielmożni Urodzeni Państwo Klemens Zakrzewski dziedzic dóbr ze swoją żoną Józefą z Lipskich Zakrzewską, Wielmożny Antoni Zakrzewski i Barbara Wywiorowska z ... [Chropy]

Niewiesz

Roku 1807, dnia 10-go maja. Ja Jan Pigłosiewicz kanonik uniejowski, prepozyt miejscowy, ochrzciłem dwoma imionami Bogumił, Stanisław urodzonego dnia 5-go maja (syna nieżyjącego Urodzonego Jakuba Miłoszowskiego, który zakończył życie dnia 14. marca tego roku) syna Urodzonych Antoniego Miłoszewskiego z Julianny z Gwiazdowskich Miłoszewskiej małżeństwa rodziców syna i Urodzonej Marcjanny z Prądzyńskich córki Urodzonego Józefa Prądzyńskiego z nieżyjącej Marianny ze Stodolskich Prądzyńskiej małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Prądzyński i Joanna Wędeńska.

Sempulki

Dnia 20-go maja. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem imieniem Antonina, córkę Urodzonych Jakuba Grzegorzewskiego syna nieżyjącego Urodzonego Marcina Grzegorzewskiego z Marianny z Więckowskich Grzegorzewskiej, małżeństwa rodziców syna i Konstancji z Oskrzyckich Grzegorzewskiej córki nieżyjącego Michała Oskrzyckiego i Urodzonej Barbary ze Skulskich Oskrzyckiej, małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michał Gordon i Anna Skulska.

Karnice

Dnia 26-go października. Ja Jan Nepomucen Pigłowicz ?,  kanonik uniejowski, proboszcz tego kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Wojciecha syna nieżyjącego Wielmożnego i Urodzonego Eustachego Suchorskiego z Wielmożnej i Urodzonej Katarzyny z Orzelskich Suchorskich małżeństwa rodziców syna i Petroneli córki Wielmożnych i Urodzonych Walentego z Anieli z Bogusławskich Kłodzińskich małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Dziecku urodzonemu dnia 24 tego miesiąca nadałem dwa imiona Jozefata i Krispina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Czyżewski z Sędowa? i Urodzona Pani Aniela Kłodzińska z Karnic.

Rok 1808

Biernacice

Dnia 9-go kwietnia. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem imieniem Balbina, córkę Urodzonych Józefa i Marianny z Rudnickich prawowitych małżonków Gołkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni August Rosen [baumober] ? uniejowski i Wielmożna panna Balbina Rudnicka z Biernacic.

Karnice Dwór

Dnia 27-go listopada. Ja Jan Nepomucen Pigłowicz, kanonik uniejowski ?, proboszcz tego kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Wojciecha syna nieżyjącego Wielmożnego i Urodzonego Eustachego Suchorskiego z Wielmożnej i Urodzonej Katarzyny z Olszewskich Suchorskich małżeństwa rodziców syna i Petroneli córki Wielmożnych i Urodzonych Walentego z Anieli z Bogusławskich Kłodzińskich małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Córce urodzonej dnia 23-go listopada nadałem imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Państwo Roch Radoszewski kasztelan brzeziński, dziedzic dóbr Dominikowice ? ze swoją żoną Kunegundą z Wierscheiskich [Wierzchlejskich] Radoszewską.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1786

Biernacice

Ja Ignacy Domański kanonik uniejowski, kapłan tego kościoła, dnia 23 lipca poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Kajetana Kossowskiego kawalera z Katarzyną z Kossowskich panną. Obecni świadkowie Wielmożny Pan Michał Skotnicki stolnik łęczycki i Urodzony Pan Józef Żabicki i inni przy akcie obecni.

Rok 1791

Biernacice

Dnia 24 stycznia. Ja ten sam jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, mając wzajemną zgodę stron, potwierdziłem małżeństwo w obliczu kościoła Urodzonego Andrzeja Kędzierskiego ze Szlachetną Maranną z Łosic Stodulską, wdowca i wdowy, obojga z Biernacic. Obecni świadkowie Urodzeni Panowie Ksawery Skotnicki i Jakub Chlewski i inni przy akcie obecni.

Rok 1799

Biernacice

Psary

Dnia 21 lutego. Ja jak bezpośrednio wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obydwóch parafiach w dniach niedziel podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, mając wzajemną zgodę stron, błogosławiłem małżeństwo w obliczu kościoła Wielmożnego i Urodzonego Pana Piotra Prokopa Skotnickiego  z Przykuny z Marcjanną Gałczyńską panną z Biernacic. Obecni świadkowie Wielmożni i Urodzeni Antoni Skotnicki szambelan JKM, Karol Gloc, Ludwika Skotnicka i wielu innych przy akcie obecnych.

 

ZGONY

 

Rok 1786

Niewiesz

Dnia 22 czerwca zmarł Urodzony Pan Mikołaj Biegański w wieku lat około 60, zostawił żonę Mariannę, przed śmiercią opatrzony sakramentami, pochowany na cmentarzu

Rok 1790

Bernacice

Dnia 24 stycznia zmarła Urodzona Salomea z Zaborowskich Kędzierska wdowa lat około 40, za życia żona Andrzeja, przed śmiercią nie opatrzona żadnymi sakramentami, ? jej ciało pogrzebane w grobowcu w kościele w ziemi ?

Rok 1791

Biernacice

Dnia 13 stycznia zmarła ? Barbara z Morawickich Korzenicka wieku swego lat około 60, przed śmiercią tylko rozgrzeszenie ogólne warunkowe uzyskawszy, gdyż do przyjmowania innych sakramentów - z powodu defektu zmysłów i obłąkania, których często w życiu swym doświadczała - niezdolna była. Wiodła życie uczciwe, a w chwilach przebłysku często do sakramentów Pokuty i Komunii z sercem skruszonym i należną pobożnością przystępowała. Ciało jej pochowano na cmentarzu ku północy.

Rok 1794

Biernacice

Dnia 18 grudnia zmarła Wielmożna i Urodzona Pani Marianna z Zabłockich Skotnicka lat wieku swego 30, reszty życia żona Antoniego, przed śmiercią opatrzona wszystkimi sakramentami. Pochowana w grobowcu tego kościoła, po porodzie.

Rok 1796

Biernacice

Dnia 17 września zmarł Urodzony Gabriel Miniszewski lat wieku swego 34, reszty życia mąż Teresy, przed śmiercią opatrzony wszystkimi sakramentami. Pochowany na cmentarzu w kierunku zachodnim.

Rok 1798

Karnice

Dnia 28-go marca zmarł Urodzony Pan Paweł Kosobucki lat wieku 89, przed śmiercią wyspowiadany, wzmocniony komunią świętą i odpuszczeniem zupelnym ?. Pochowany w grobowcu tego kościoła.

Rok 1800

Niewiesz

Roku jak wyżej, dnia 25. marca zmarło dziecko imieniem Prakseda, córka Wielmożnych i Urodzonych Michała i Tekli z Bogusławskich Mokrskich, lat dwa, pochowana w grobowcu tego kościoła.

Rok 1806

Karnice

Roku jak wyżej, dnia 15 listopada zmarł Urodzony Pan Józef Lipski posesor dóbr Karnice, lat prawie 34, reszty życia mąż Urodzonej Pani Serafiny. Jego ciało zostało pochowane w ? tego kościoła.

Rok 1807

Niewiesz

Dwór

Dnia 14-go marca zmarł Wielmożny i Urodzony Pan Jakub Miłoszewski wieku swego 46 lat, przed śmiercią został opatrzony wszystkimi kościelnymi sakramentami, reszty życia mąż Marcjanny z Prądzyńskich, jego ciało zostało pochowane w grobowcu tego kościoła, posesor dóbr.

Niewiesz

Roku jak wyżej, dnia 19. czerwca zmarł Urodzony Joachim Gordon, żołnierz pozostając wierny wojsku ? przy Jaśnie Wielmożnym Izydorze ? Krasińskim regimentarzu generalnym, po wtóre ? który od dnia 18 maja żył z wielkim bólem głowy do dnia ostatniego, kiedy oddał ducha Bogu o 7-ej w wieku 17. lat. Ciało jego zostało pochowane w ? tego kościoła.

 

 

    Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1809-1898

Film 2060906, sygn. 16

 

Rok 1810

Karnice

Dwór

Dnia 11-go lutego. Ja jak bezpośrednio wyżej, ochrzciłem dziecko Wielmożych i Urodzonych Wojciecha syna nieżyjącego Wielmożnego i Urodzonego Eustachego Suchorskiego z Wielmożnej i Urodzonej Katarzyny z Ożelskich Małżonków Sucharskich rodziców syna i Petroneli córki Wielmożnych i Urodzonych Walentego z Anieli z Bogusławskich Kłodzińskich małżonków rodziców córki, urodzone dnia 4-go tego miesiąca, któremu zostały nadane dwa imiona Agata i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Klemens Zakrzewski dziedzic dóbr Poddębic z przyległościami ze swoją żoną Jozefatą z Lipskich.

Niewiesz

Dwór

Dnia 2-go października Wielmożnego i Urodzonego Ksawerego Madalińskiego. Ja Jan Nepomucen Pigłowski archidiakon ? kolegiaty łęczyckiej i kanonik uniejowski, kierownik tego kościoła, ochrzciłem imionami Marianna, Tekla i Michalina, córkę Wielmożnego i Urodzonego Ksawerego Madalińskiego i Małgorzaty ze Stanisławskich, urodzoną dnia 12-go września o ósmej wieczorem. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Suchorski posesor dóbr Karnice i Wielmożna Urodzona Jozefata Galiszewska? dziedziczka z Poddębic.

Rok 1811

Dwór Niewiesza

1811 Dnia 30 grudnia o godzinie 11-ej w południe. Ja Kazimierz Kozłowski prezentowany na urząd zarządca, ochrzciłem dziecko urodzone dwudziestego szóstego grudnia o godzinie 12 w południe roku ?, syna Wielmożnych i Urodzonych Ksawerego i Małgorzaty ze Stanisławskich prawowitych małżonków Madalińskich, któremu nadałem imiona Stefan Adam i Jan Ewangelista. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Antoni i Franciszka z Suchorskich Czyżewscy z wsi Sędów.

Rok 1812

Niewiesz

1812 Dnia 22 września o godznie 6-ej wieczorem. Ja Kazimierz Kozłowski, ochrzciłem dziecko imieniem Tekla urodzone dnia 22 września o godzinie 10-ej przed południem, córkę Urodzonego Mikołaja i Krystyny z Szołoskich, prawowitych małżonków Sokołowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Ksawery Madaliński ze swoją małżonką Małgorzatą.

Rok 1814

Czerwiec dwór Niewiesz

Roku tego samego, dnia ósmego czerwca. Ja Urban Szpakiewicz przedstawiony na urząd zarządcy, ochrzciłem dziecko i nadałem mu imiona Paulina, Małgorzata i Antonina Wielmożnych Ksawerego Madalińskiego i Małgorzaty ze Stanisławskich, posesorów dóbr Niewiesza, prawowitych małżonków, córkę urodzoną dnia czwartego czerwca o godzinie dziesiątej przed południem. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Stanisławski i Rozalia z Gołębiowskich jego małżonka, posesorzy tej wsi Rogów.

Dwór Niewiesz

Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego czternastego, dnia dziewiętnastego grudnia. Ja Urban Szpakiewicz przedstawiony na urząd zarządcy kościoła niewieszskiego, ochrzciłem chłopca i nadałem mu imiona Ksawery, Łazarz i Gracjan, urodzonego dnia szóstego tego miesiąca o godzinie szóstej rano, syna Wielmożnych Innocentego Kokowskiego i Franciszki z Suchorskich jego małżonki, dziedziców wsi Zaborów parafii Małyń powiatu szadkowskiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Suchorski dziadek dziecka, zastawca dóbr Karnice i Niewiesza, dóbr Sędowa i Businy i Wielmożna Pani Małgorzata ze Stanisławskich Madalińska posesorka ze wsi Niewiesz.

Rok 1816

Styczeń

Dwór Niewiesz

Wielmożnych Państwa Michała Jaszewskiego i Józefy z Krobanowskich.

Roku tego samego jak wyżej, dnia szóstego stycznia. Ja Urban Szpakiewicz kapłan kościoła niewieszskiego, ochrzciłem urodzoną dnia czwartego tego miesiąca o godzinie dwunastej w nocy, dziewczynkę jedynie z wody święconej w niebezpieczeństwie zagrażającym śmiercią i nadałem jej imiona Antonina, Marcjanna i Honorata, córkę Wielmożnych Michala Jaszewskiego dowódcy wojsk koronnych, dziedziców dóbr Lipnicy z przyległościami i Józefy z Krobanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Ksawery Madaliński posesor dóbr Niewiesza i Urodzona Balbina Przepałkowska posesorka dóbr Ułan kapitanowa wojsk koronnych polskich. Asystentami byli Pan Stefan Madaliński małoletni i panna Ludwika Madalińska siostra, Łukasz Berendt kawaler i panna Tekla Madalińska, wszyscy z dworu Niewiesza

Lipiec

Dwór Niewiesz

Urodzonych Kazimierza Wstowskiego i Wiktorii ze Szczuckich.

Roku tego samego jak wyżej, dnia dwudziestego szóstego lipca. Ja Urban Szpakiewicz kapłan Niewiesza, ochrzciłem urodzoną dnia dwudziestego czwartego tego miesiąca o godzinie ósmej wieczorem, dziewczynkę i nadałem jej imiona Emilianna i Anna, córkę  Urodzonych Kazimierza Wstowskiego i Wiktorii ze Szczuckich małżonki, prawowitych małżonków, posesorów dóbr Niewiesza z obu stron Szlachetnych. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Klemens Zakrzewski podczaszy łęczycki, dziedzic dóbr Poddębice z przyległościami i Józefa z Lipskich Zakrzewska jego małżonka i panna Tekla Wstowska siostra z dworu Niewiesza.

Rok 1817

Wieś Sucha, parafia Leźnica Duża. Wielmożnych Maksymiliana Krąkowskiego i Nepomuceny ze Szczuckich.

Roku tego samego, dnia piątego stycznia. Ja jak wyżej, ochrzciłem urodzoną dnia pierwszego listopada, dziewczynkę nadając jej imiona Kamila i Bertolda, córkę Wielmożnych Maksymiliana syna nieżyjącego Wielmożnego Macieja Krąkowskiego z Wielmożnej Heleny z Truszkowskich Krąkowskiej, małżeństwa rodziców syna i Nepomuceny córki Wielmożnego Stanisława Szczuckiego z Katarzyny z Su[c]horskich małżeństwa rodziców córki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Kazimierz Wstowski posesor dóbr Niewiesza i panna Honorata Zboińska z ...

Rok 1818

Ułany

Nr 47 Wielmożnych Michala Łaszewskiego i Józefy Krobanowskiej.

Roku tego samego jak wyżej, dnia osiemnastego października. Ja Urban Szpakiewicz kapłan Niewiesza, ochrzciłem dziewczynkę w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci w domu z wody święconej, nadając jej imiona Maksymilianna i Eugenia, urodzoną dwunastego października o godzinie czwartej wieczorem, córkę Wielmożnych Michała Łaszewskiego dziedzica dóbr Ułan i Józefy z Krobanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Suchorski z Karnic i Wielmożna panna Antonina Suchorska z tego samego dworu Karnic.

Rok 1819

Biernacice Nr 24

Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego dziewiętnastego, dnia szóstego czerwca. Ja Urban jak wyżej, ochrzciłem chłopca nadając mu imiona Bogumił i Adolf, urodzone dnia piątego czerwca o godzinie szóstej wieczorem, dziecko z nieprawego łoża, nieznanego ojca, matki zaś uczciwej Zuzanny Jarzęmbskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef Święcicki z Uniejowa i Urodzona Wiktoria Rożniecka posesorka wsi Biernacice. Asysta Urodzony Maksymilian Kiegiel młodzian i panna Florentyna Rożniecka, oboje z dworu Biernacic.

Rok 1824

Roku Panskiego 1824. Dnia trzydziestego września. Ja Jan Marczewski? wikary kościoła uniejowskiego, ochrzciłem dziecko uczciwych Franciszka i Katarzyny z Wosiwackich? Tarlickich, prawowitych małżonków, urodzoną 24 tego miesiąca córkę, której nadałem imię Michalina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Tadeusz Piaszczyński i Pelagia Pstrokońska, wszyscy z Biernacic.

Rok 1827

2. Biernacice Tomasz Sylwester Kamiński

Roku tysięcznego osiemsetnego dwudziestego siódmego, drugiego stycznia. Ja Walenty Marczyński zarządca Niewiesza, chrzciłem dziecko i nadałem mu imiona Tomasz Sylwester, urodzonego drugiego tego miesiąca o godzinie czwartej po południu, syna pracowitych Franciszka Kamińskiego i Julianny z Gałdów służących dworu w Biernacicach, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Erazm Pstrokoński młodzian i Urodzona panna Tekla Miloszewska, wszyscy z Biernacic.

 

 

    początek strony