OŻARÓW

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2212653
Parafia Ożarów

Akta urodzeń 1609-1706

Rok 1613
Szczęśliwie zaczyna się Rok Pański 1613
11 rok cyklu kancelarii papieskiej
Roku 8-ego pontyfikatu Jego Świątobliwości Pawła V-go.
Pod szczęśliwymi rządami Najjaśniejszego i Niezwyciężonego Zygmunta III-go Urodzonoego z łaski Bożej Króla Polski etc. w 26-ym roku jego panowania, Najjaśniejszego i Najprzewielebniejszego Urodzonego Czcigodnego Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego arcbiskupstwa roku piątego, a ponadto Urodzonych Państwa Krzysztofa z Wyszyn[y] Grodzieckiego i Krystyny z Tomic Tomickiej małżonków najdroższych dziedziców w Ożarowie.
Za Czcigodnego Księdza Jakuba Manieckiego [prażk?] plebana tego kościoła prezbiteratu tegoż roku 8, wieku zaś 32
Rok 1615
Najznakomitszy, Prześwietny Czcigodny Albert [naprawdę było mu Wojciech] Baranowski arcybiskup gnieźnieński zmarł 23 września w Łowiczu [nawiasem mówiąc na gangrenę]. Piotr Grocho..
Rok 1644
Sobota przed Narodzeniem św. Jana Chrzciciela, która była 18 czerwca.
Przeze mnie jak wyżej, czcigodnego proboszcza w kościele parafialnym ożarowskim ochrzczona została córka Stanisława Karlińskiego z Włodowic i Anny prawowitych małżonków kierowników szkoły. Urodzona wczoraj, nadano jej imię Maryna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Krystyna córka Urodzonego niegdyś Jana Biskupskiego obecnie przy Urodzonej Pani Krystynie z Tomic żonie Urodzonego Krzysztofa z Wyszyn Grodzieckiego babce swojej czas spędzająca i Bartłomiej Nabrzoch zarządca kasy kościoła ożarowskiego.
Rok 1649
Niedziela po św. Wicie męczenniku 20.VI
Przeze mnie jak wyżej czcigodnego proboszcza etc. w kościele parafialnym ożarowskim ochrzczony został syn Jana i Anny Krawczyków prawowitych małżonków z Wierzbów. Urodzony dziś a nadano mu imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał syn Urodzonego Stanisława Tomickiego i Urodzona panna Krystyna córka Urodzonego niegdyś Jana Biskupskiego z Rudnik obecnie z Ożarowa mieszkająca u swoich dobroczyńców.
Rok 1679
Grudzień, dnia 21.
Ja ten sam ochrzciłem syna imieniem Tomasz Stanisław małżonków z Przedmościa Urodzonych Państwa Jana Skórzewskiego i Barbary. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Skorzewski i Urodzona Helena Wężykowa żona Urodzonego Pana Rafała.
Rok 1689
Z Przedmościa
19 marca ja Mateusz Karol Łasi? zarządca ożarowski za zgodą ochrzciłem córkę Tomasza Cu? i jego małżonki Ewy, której nadałem imię Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Gosławski z Urodzoną panną Katarzyną Skorzewczanką pod każdym wzgledem przyzwoitą.
Rok 1694
wrzesień
Ja ten sam i roku jak wyżej, dnia zaś 21-go bieżącego miesiąca ochrzciłem imieniem Katarzyna córkę Franciszka Burcharowica kierownika szkoły ożarowskiej i Zofii prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Rogoziński i Urodzona Zofia Siemianowska kasztelanowa wieluńska.
Rok 1695
listopad
Zamodrzewie
Ja ten sam i roku jak wyżej, dnia zaś 3-go bieżącego miesiąca ochrzciłem imieniem Marianna córkę Urodzonego Pana Krzysztofa Siemianowskiego i Ewy prawowitych małżonków z Zamodrzewia. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Burchatowic obecnie kierownik szkoły i Jaśnie Wielmożna Urodzona Krystyna Siemianowska kasztelanowa wieluńska.
Rok 1696
Przedmoście
Ja ten sam jak wyżej, dnia zaś 21-go grudnia ochrzciłem imieniem Jan syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Adama Skorzewskiego dziedzica w Przedmościu i Marianny Bikowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmozny Pan Józef Olszewski starosta wieluński z Wielmożną Wężykową podstoliną wieluńską.

 

początek strony