OZORKÓW

 

http://metryki.genealodzy.pl/?op=kt&ar=3&zs=1610d&sy=1827&kt=2

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ozorkowie

Zespół: 1610/D-

Jednostka: 1827

Katalog: Małżeństwa

 

Rok 1827

Akt 17.

Działo się w mieście Ozorkowie dnia dwudziestego piątego lutego, tysiąc ośmset dwudziestego siódmego roku, o godzinie piątej z południa. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Wojciecha Boruckiego ojczyma nowo-zaślubionej, dziedzica wsi Borowa lat czterdzieści i dwa we wsi Borowie zamieszkałego, i Sylwestra Rolińskiego okupnika, lat trzydzieści mających, z Ozorkowa, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między Ignacym Pstrokońskim młodzianem z wsi Rożniatowa Obwodu Kaliskiego, zamieszkałym we wsi Borowie Obwodu Łęczyckiego, właścicielem wsi Rożniatowa; urodzonym we wsi Rożniatowie z Felixa Pstrokońskiego zmarłego i Rozalii z Mlickich małżonków, dziedziczki w wsi Rożniatowie zamieszkałej, lat dwadzieścia i pięć mającym, a Zuzanną Scholastyką Połczyńską panną dotąd przy rodzicach swoich zostającą; urodzoną w mieście Dąbie Obwodu Łęczyckiego, z Melchiora Połczyńskiego zmarłego, i Tekli z Białkowskich małżonków, dziedziczki dóbr Zieleniewa w Obwodzie Łęczyckim zamieszkałej, lat dwadzieścia mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w parafii siedleckiej w dniach: drugim, czwartym, i jedenastym lutego roku bieżącego, jako też ustne zezwolenie aktowi małżeństwa obecnej matki nowo zaślubionej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, został podpisany przez nas i stawających.

Podpisy:

Walenty Szkyrde pleban ozorkowski

Ignacy Pstrokoński

Zuzanna Połczyńska

Wojciech Borucki

Sylwester Roliński