PABIANICE

http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=25478&tab=3

Parafia Pabianice

Akta małżeństw 1689-1712

Rok 1690
Maj
Szlachetny Stanisław Kwasniowski  z Jezopola i panna Ewa Lukowska z Pabianic, poprzedziwszy zapowiedziami i żadnych ? przeszkód, zawrzeć święte nienaruszalne małżeństwo zgodnie ze zwyczajem ? Znakomitego Alberta Ofierskiego prepozyta szpitala św. Krzyża w Pabianicach i wikarego kościoła parafialnego, w obecności świadków Pana Macieja Żyburskiego zastępcy burmistrza pabianickiego, Pana Macieja Latkowskiego, Pana Jacka Turskiego, Pana Piotra Morzyszkowicza i wielu innych.
Rok 1691
Luty
Szlachetny Urodzony Pan Albert Skwierczyński z majątku zwanego Kotliny i Szlachetna Zofia Kierzkowska, zawarli święty sakrament małżeństwa w obliczu kościoła parafialnego pabianickiego i ? Znakomitego i Przewielebnego Józefa Skorzyńskiego kanonika łęczyckiego, prepozyta kuroni?, w obecności świadków Urodzonego Pana Adama Stanisława Cebińskiego starosty pabianickiego, Urodzonego Pana Tomasza Dziurskiego pisarza prewentowego dóbr pabianickich i wielu innych ze Szlachty.
Rok 1693
Styczeń
Urodzony i Szlachetny Pan Franciszek Tarnawski i Urodzona i Szlachetna panna Zofia Dobrzecka, zgodnie ze zwyczajem i przykazaniem Bożym zjednoczą się sakramentem mażeństwa w obliczu kościoła parafialnego pabianickiego ? Znakomitego i Przewielebnego Macieja Miklińskiego kanonika łęczyckiego, uniejowskiego, prepozyta pabianickiego w obecności świadków Urodzonego Szlachetnego Adama Stanisława Celińskiego starosty pabianickiego, Szlachetnego Tomasza Dziurskiego ? dóbr ? Szlachetnego N. Malanowskiego z powiatu łęczyckiego i wielu innych.
Czerwiec
Szlachetni Albert Michnowski i Agnieszka Celińska, zgodnie ze zwyczajem i przykazaniem Bożym zjednoczą się sakramentem mażeństwa w obliczu kościoła ? Znakomitego i Przewielebnego Macieja Miklińskiego kanonika łęczyckiego, uniejowskiego, prepozyta pabianickiego w obecności świadków Urodzonego Pana Adama Stanisława Celińskiego stryja uprzednio wymienionej narzeczonej i starosty dóbr pabianickich, Urodzonego Pana Alberta Skozerczyńkiego z wsi Warzyn mieszkających w wójtostwie ? i wielu innych.
Rok 1702
Maj
Szlachetny Pan Stanisław Pawłowski i Pani Katarzyna Chodziejska, oboje z Pabianic, zgodnie ze zwyczajem zaleceniami Soboru Trydenckiego, zawarli święty sakrament małżeństwa w obliczu kościoła i ? Najznakomitszego i Wielebnego Jana Rostkowskiego biskupa ? sufragana łuckiego?, gnieźnieńskiego, władysławowskiego, płockiego ?, prepozyta warszawskigo, w obecności świadków Urodzonego Pana Macieja Lubieńskiego z Łubna, Pana Stefana z Remiszewic Stokowskiego i wielu innych.

Akt zgonu 1852
Nr. 316
Wieś Rypułtowice.
Działo się w mieście Pabianicach dnia 17 listopada 1852 roku o godzinie dziewiątej z rana. - Stawili się Julian Chlebowski poczmajster lat trzydzieści, i Ludwik Żelisławski obywatel lat siedemdziesiąt dziewięć liczących obydwaj w Pabianicach zamieszkali; i oświadczyli że w dniu 16 bierzącego miesiąca o godzinie ósmej z rana umarł Antoni Pstrokoński dzierżawca w wsi Rypułtowicach zamieszkały lat trzydzieści sześć liczący. - Zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Weronikę z Chlebowskich i dwóch synów. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Pstrokońskiego akt ten stawającym przeczytany, i przez nas wraz z świadkami podpisany został i podpisano.
Podpisy:
J. Chlebowski, Ludwik Żelisławski
ks. - podpis nieczytelny