PARZĘCZEW

 

Film 2085708

Archiwum Państwowe w Łodzi

Parafia Parzęczew

 

Akta urodzeń 1773-1799

Akta urodzeń 1799-1809

Akta zgonów 1774-1808

 

 

Akta urodzeń 1773-1799

 

Rok 1773

Wielka Wieś

Dnia 22 lipca 1773. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 13 tego miesiąca dziecko, któremu nadano imię Magdalena, Urodzonych Kazimierza i Krystyny z Rudnickich Wodzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Adam Sariusz z Romiszewic i Marianna z Royskich Stokowscy chorążowie brzezińscy.

Rok 1774

Parzęczew

Dnia 8 czerwca 1774. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dzieci bliźniaczki, z których pierwszej zostało nadane imię Tekla, jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Olędzki i Krystyna z Rudnickich Wodzyńska, drugiemu zaś dziecku nadano dwa imiona Łucja Barbara, rodzicami chrzestnymi jej byli Urodzony Michał Kierski i sławetna Agnieszka Nitecka. Rodzice Urodzeni Wojciech i Marianna Korzeniewscy podchorąży piechoty JKM, prawowite małżeństwo.

Wytrzyszczki

Dnia 9 lipca 1774. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 8-go tego miesiąca dziecko, któremu zostały nadane dwa imiona Józefa Elżbieta, Urodzonych Antoniego i Franciszki z Jabkowskich Magnuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Wodzyński i Katarzyna z Nowowiejskich Łobodzka.

Rok 1776

Piaskowice

Dnia 16 marca 1776. Ja, Jozafat Obrębski proboszcz Parzęczewa, ochrzciłem urodzone dnia 5 tego miesiąca dziecko, któremu zostały nadane trzy imiona Marianna Kunegunda i Franciszka, Urodzonych Wojciecha i Antoniny ze Stępowskich Piaskowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan i Eleonora Wodzińscy brat i siostra rodzona.

Rok 1778

Symonia

Dnia 13 grudnia 1778. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone tego samego dnia chore dziecko, któremu zostały nadane imiona Antonina Łucja, Urodzonych Wiktora i Rozalii ze Stępowskich Szołowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Rozycki i Konstancja z Suchorskich Szołowska. Asysta Urodzony Franciszek Zakrzewski i Teodora Stępowska.

Rok 1779

Parzęczew

Dnia 23 czerwca 1779. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 18 tego miesiaca dziecko Szlachetnych Franciszka Zakrzewskiego i Marianny Gosczyńskiej, prawowitych małżonków tej parafii, któremu zostały nadane imiona Jan Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Wojciech Piaskowski i Rozalia Zeronska.

Rok 1780

Śniatowa parafia ?

Dnia 25 grudnia 1780 roku. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 20 tego miesiąca dziecko, któremu nadano imię Ewa, Urodzonych Franciszka Łąckiego i Salomei Moraczewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Stokowski chorąży brzeziński i Urodzona ze Stępowskich Piaskowska.

Rok 1781

Piaskowice

Roku, jak wyżej, dnia 18 września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone wczoraj dziecko Urodzonych Franciszka Zakrzewskiego i Marianny z Goszczyńskich, prawowitych małżonków, któremu nadalem imię Tekla. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Karol i Krystyna Zeronscy rodzeństwo.

Rok 1782

Parzęczew

Roku 1782, dnia 1-go grudnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 29 listopada, dziecko, któremu nadame zostało imię Józef, sławetnego Tomasza Białobrzeskiego i Marianny prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Franciszek Łącki i Katarzyna z Gumińskich Pstrokońska.

Śniatowa parafia Leźnica Wielka

Roku 1782, dnia 21 grudnia Znakomity Wielebny Franciszek Stokowski presbiter towarzystwa ochrzcił dnia 18 tego miesiąca imieniem Tomasz, dziecko Urodzonych Franciszka Łąckiego i Salomei z Moraczewskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Jozafat Obrębski kapłan parzęczewski i Wielmożna Marianna z Royków Stokowska chorążyna brzezińska.

Rok 1783

Piaskowice

Roku, jak wyżej, dnia 18 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko urodzone dnia 15 tego miesiąca dziecko, któremu nadane zostało imię Teresa, Szlachetnych Franciszka Zakrzewskiego i Marianny Gosczyńskiej, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Ignacy ? i Antonina ze Stępowskich Piaskowska.

Rok 1784

Piaskowice

Roku, jak wyżej, dnia 14 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 11 tego samego miesiąca dziecko, któremu nadane zostało imię Józefa, Urodzonych Franciszka Łukowskiego i Bogumiły z Dąbrowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Piotr Dąbrowski i Babara Kierska.

Wytrzyszczki

Roku 1784, dnia 31 maja. Ja, Jozafat Obrębski kapłan parzęczewski dopełniający ceremonii św. sakramentu chrztu nad dzieckiem imieniem Jan, także przed rokiem ochrzczonym z wody w kościele parafialnym leszneńskim diecezji poznańskiej, Wielmożnych Wojciecha i Marianny z Kurowskich Sczawińskich, prawowitych małżonków, którego asystentami byli Wielmożny Jan Sczawiński podstoli brzeziński i Jaśnie Wielmożna Anna z Dąbskich Wesselowa starościna libertowska z Jaśnie Wielmożnym Karolem Wesselem starostą libertowskim podkomorzym JKM i Ignacy Dzierzbicki wojewodzic łęczycki z Rozalią ze Sczawińskich Irzmanowską.

 

 

początek strony

 

 

Akta urodzeń 1799-1809

 

Rok 1799

Chociszew

A.D. jak wyżej, dnia 29 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Ignacy i Dominik, Urodzonych Antoniego Szamoskiego i Tekli z domu Poleskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Pan Ignacy Szamoski ze wsi Rycerzewo i Urodzona Pani Gertruda Graboska z Łęczycy.

Rok 1800

Gołaszyny dwór

A.D. tysiąc osiemsetnego, dnia dwudziestego pierwszego lipca. Ja, Joachim Banaszkiewicz kapłan kościoła parafialnego parzeczewskiego, ochrzciłem dwoma imionami Jakub i Ignacy, chłopca Urodzonych Jana i Heleny Royków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ignacy Mąkowski i Urodzona Marianna Bilawska ze wsi Symonia.

Rok 1802

Chociszew dwór

A.D. tysiąc osiemset drugiego, dnia dwudziestego ósmego stycznia. Ja, Joachim Banaszkiewicz kapłan kościoła parafialnego parzęczewskiego, ochrzciłem imionami Karolina i Łucja, córkę Wielmożnych Antoniego i Tekli z Polewskich Szamowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wojciech Byszewski i Wielmożna Katarzyna z Szamoskich Byszewska.

Wielka Wieś dwór

A.D. tysiąc osiemset drugiego, dnia siódmego czerwca. W obecności kapłana parzeczewskiego Znakomitego Wielebnego Andrzeja Miniszewskiego kanonika archikolegiaty i oficjała łęczyckiego, dziekan kolegiaty uniejowskiej ochrzcił chłopca i nadał mu imiona Jan Michał i Antoni, urodzonego dnia 6 maja syna Wielmożnego Ignacego Stokowskiego wojskiego ord? i Wielmożnej Balbiny z Wrzałowskich Stokowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Kosobucki wojski brzeziński, dziedzic dóbr Woźniki i Wielmożna Marianna z Badachowskich Ładzina, asystowali Wielmożny Michał Chorchowski sędzia sieradzki i Wielmożna Marianna z Tymienieckich Kosobucka.

Rok 1804

Wytrzyszczki dwór

A.D. tysiąc osiemset czwartego, dnia ósmego maja. Ja, Joachim Banaszkiewicz kapłan kościoła parafialnego parzęczewskiego, ochrzciłem urodzonego dnia ... chłopca, ktoremu dziecko, któremu nadano imiona Julian i Leon, Wielmożnego Sebastiana Starzyńskiego i Wielmożnej Scholastyki Wytwickiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Chmielecki dziedzic wsi Brodnów i Wielmożna Bogumiła ze Szczawińskich Płarzyńska ze wsi Wróblew.

 

 

początek strony

 

 

Akta zgonów 1774-1808

 

Rok 1777

Piaskowice

Dnia 19 marca zmarła Szlachetna Marianna z Mąkowskich Dobrska lat wieku swego około 30, opatrzona sakramentami. Jej ciało zostało pochowane w grobowcu kościoła parzęczewskiego.

Rok 1783

Wielka Wieś

Roku 1783, dnia 25 sierpnia Wielmożny Pan Adam Sariusz z Romaszewic Stokowski chorąży brzeziński lat około 80 w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddał ducha Bogu. Wyspowiadany przeze mnie, miejscowego proboszcza itd. ..., pochowany zaś w grobowcu kościoła parafialnego parzęczewskiego.

Rok 1784

Piaskowice

Roku 1784, dnia 9 września, dziecko imieniem Teresa jeden rok mające, córka Szlachetnych Franciszka Zakrzewskiego i Marianny Goszczyńskiej, w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddało ducha Bogu. Jego ciało złożono w grobowcu na cmentarzu kościoła parafialnego parzęczewskiego.

Rok 1785

Parzęczew

Roku 1785, dnia 1-go marca, Szlachetna Marianna z Lesiewskich Rudnicka, lat wieku swego około 80, w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddała ducha Bogu. Wyspowiadana przeze mnie Jozafata Obrębskiego kapłana parzeczewskiego itd... Jej ciało zostało pochowane w grobowcu kościoła.

Rok 1787

Parzęczew

1787, dnia 11 listopada, Szlachetna Marianna z Rupniewskich Trepczyna, lat wieku swego około 60, wyspowiadana przeze mnie, kapłana ? itd... Jej ciało zostało pochowane na cmentarzu kościoła ku wschodowi.

Rok 1790

Wielka Wieś

1790, dnia 17 sierpnia, Jaśnie Wielmożna Pani Marianna z Rojków Stokowska chorążyna brzezińska, lat wieku swego około 80, w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddała ducha Bogu, wyspowiadana przez Przewielebnego ojca Aleksego Satriana, lektora z zakonu franciszkanów obserwantów konwentu łęczyckiego, itd... Jej ciało zostało pochowane na cmentarzu kościoła.

Rok 1792

1792, dnia 8 października, Jaśnie Wielmożny Pan Mikołaj Sariusz z Romiszewic Stokowski cześnik łęczycki, lat wieku swego około 36, będąc w drodze do ojca swojej małżonki w mieście Gąbin diecezji poznańskiej, niespodziewaną śmiercią oddał ducha Bogu. Jego ciało zostało pochowane w grobowcu kościoła ?

Rok 1794

Parzęczew

1794, dnia 29 tego samego miesiąca, Urodzony Pan Ignacy Dębowski młodzian lat wieku swego 16 syn Urodzonych Leona i Brygidy ze Zdzenickich Dębowskich, w zgodzie ze świętą matką kościolem, oddał ducha Bogu. Wyspowiadany przeze mnie, miejscowego kapłana itd... Jego ciało zostało pochowane w grobowcu kościoła parafialnego pod ołtarzem św. Aniołów Stróżów.

1794, dnia 6-go listopada, Jaśnie Wielmożny Pan Jan Sariusz z Romiszewic Stokowski podkomorzy łęczycki, lat wieku swego ponad 52, odznaczony orderem św. Stanisława, wspomagany przez doktorów  we Frankfurcie prowincji śląskiej, opatrzony sakramentami, oddał ducha Bogu. Jego ciało zostało tamże ? pochowane dnia 20 października. ? zaś w Parzęczewie w grobowcu kościoła parafialnego ? pamięci obojga rodziców ? sumptem Jaśnie Wielmożnego Pana Ignacego takze Sariusza z Romiszewic Stokowskiego wojskiego powiatu orłow? brata rodzonego.

 

 

początek strony