PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Piotrków Trybunalski
Parafia Piotrków Trybunalski
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=26350&tab=3

Akta urodzeń 1701-1705
Akta urodzeń 1705-1714
Akta urodzeń 1715-1721


Akta urodzeń 1701-1705

Rok 1701
Styczeń
Roku Pańskiego 1701. Dnia zaś 2-go stycznia. Ja, Jan Dobrzyński prepozyt szpitala piotrkowskiego i sekretarz [upoważniony apostolski [publicus]?], prebendarz kaplicy św. Krzyża, ochrzciłem dwoma imionami Weronika Agnieszka, córkę Urodzonego Władysława i Katarzyny Kamieńskich, prawowitych małżonków. Szlachetnych rodziców chrzestych miała Urodzonego Pawła Chrzanowskiego i Annę z domu Zwierzchowską Humanowskich dzierżawców starostwa piotrkowskiego.
Marzec
Roku Pańskiego 1701, dnia 7-go marca, zrodzony zaś dziewiątego tego [miesiąca]. Ja, Baltazar Wil[kszycki] kanonik poznański, pleban piotrkowski, ochrzciłem trzema imionami Tomasz, Kazimierz, Józef, syna Urodzonych Józefa Modzelowskiego i Katarzyny z domu Zakrzewskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maksymilian Grzegorzewski wojski krem? i Urodzona Katarzyna Deregowska żona pisarza grodzkiego kamieńskiego, asystenci Urodzony Pan Adam Deregowski pisarz grodzki kamieński i Zofia Litowska.
Kwiecień
Roku Pańskiego 1701. Dnia zaś 24-go kwietnia. Ja, Franciszek Nowacki zarządca kościoła parafialnego piotrkowskiego, prebendarz modl?, ochrzciłem dwoma imionami Katarzyna Agnieszka, córkę Urodzonych Państwa Adama i Anny Klichowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Stanisław Łaszowski i Anna Gołembowska.
Wrzesień
Roku, jak wyżej. Dnia zaś 4. września. Ja, Jakub Maier wikary i altarysta kościoła parafialnego piotrkowskiego, ochrzciłem imieniem Marcin, syna Urodzonego Pana Andrzeja i Reginy Pykarzowskich, prawowitych małżonków. Rodziców chrzestnych miał Wielmożngo Pana Jana Modzelowskiego adwokata ze sławetną panią Zuzanną Wierzbicową.
Wrzesień
Roku, jak wyżej, dnia zaś 19. września. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Michał, syna Urodzonego Dominika i Aleksandry Bielskich, prawowitych małżonków. Rodziców chrzestnych miał Przewielebnego Wawrzyńca Ciołka i pannę Ludwikę Duninowną.
Grudzień
Roku Pańskiego 1701. Dnia zaś 2-go grudnia. Ja, Marcin Królikiewicz wikary i altarysta kościoła parafialnego piotrkowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Andrzej i Franciszek Ksawery, syna Urodzonych Szlachetnych Franciszka i Kunegundy Starczewskich, prawowitych małżonków, z powodu warunków życia egzystujących [jako] wojscy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Murawski dzierżawca starostwa piotrkowskiego i Urodzona Pani Elżbieta Rozucka żona podstolego latyczowskiego.
Rok 1702
Roku Pańskiego 1702-go. Dnia zaś 24 marca. Ja, Franciszek Nowacki zarządca parafialnego kościoła piotrkowskiego, prebendarz modl?, ochrzciłem imieniem Eleonora, córkę Wielmożnego Pana Pawła Kobielskiego sędziego grodzkiego piotrkowskiego i Marianny Kamockiej, prawowitych małżonków. Rodziców chrzestnych miała Jaśnie Wielmożnego Pana Andrzeja Bykowskiego sędziego grodzkiego poprzedniego trybunału i Wielmożną Eleonorę Warszycką marszłkową Trubunału Koronnego Piotrkowskiego, starościnę piotrkowską, bolesławicką, luboch?
Rok 1704
Lipiec
Roku, jak wyżej. Dnia zaś 27-go lipca. Ja, Franciszek Nowacki zarządca parafialnego kościoła piotrkowskiego, prebendarz modl?, dopełniłem opuszczoną ceremonię chrztu (syna dwóch imion Hieronim Antoni) Jaśnie Wielmożnego Pana Jana Skrzyńskiego podkomorzego łęczyckiego i Franciszki Wierzbowskiej, przez zakonnika parafii z Zakonu św, Franciszka Obserwantów konwentu łęczyckiego, z powodu niebezpieczeństwa. Asystentami tego aktu byli Jaśnie Pan Jerzy Warszycki  kasztelan łęczycki, starosta bolesławicki i Jaśnie Wielmożna Pani Domicela Męcińska starościna radomszczańska, ojcowska.
Październik
Roku, jak wyżej. Dnia zaś 30. października. Ja, Antoni Michał Luja wikary i altarysta parafialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem imieniem Teresa, córkę Urodzonych Państwa Karola i Aleksandry Kątskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Piasczyński i Wielmożna Pani Zofia Madalińska żona Jaśnie Wielmożnego Pana kasztelana sieradzkiego konarskiego.
Rok 1705
Marzec
Roku, jak wyżej. Dnia zaś dziewiątego marca. Ja, Antoni Michał Lilia wikary i altarysta parafialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem imieniem Józef, syna Urodzonych Szlachetnych Władysława i Katarzyny z domu Płonowskiej Kamieńskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielebny Stanisław Słowikoski prebendarz kaplicy św. Krzyża i Szlachetna Elżbieta z Wroniszowic z domu Stokowskich Pigłowska.
Marzec
Roku Pańskiego 1705. dnia zaś dwunastego marca. Ja, Tomasz Władysław Wierzbicki wikary i altarysta parafialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka Eufrozyna, córkę Urodzonego Pana Adama Klichowskiego i Urodzonej Pani Anny Ostromęskiej, prawowitych małżonków, posesorów dóbr Rakowa. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stanisław Łaszowski i Urodzona Jadwiga Wolińska.
Czerwiec
Roku Pańskiego 1705, dnia zaś dwudziestego czerwca. Ja, Tomasz Władysław Wierzbicki wikary i altarysta parafialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem imieniem Jan, syna uczciwych Jerzego i Zofii Kardyńskich?, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Antoni Bogusławski i panna Katarzyna Kowalska.


Akta urodzeń 1705-1714

Rok 1706
Lipiec
Roku Pańskiego 1706-go, dnia zaś 6-go lipca. Ja, Marcin Królikiewicz wikary i altarysta parafialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Piotr i Paweł, syna Urodzonych Państwa Michała i Elżbiety Gołuchowskich, prawowitych małżonków.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Wierusz Kowalski i Urodzona Spinkowna.
Grudzień
Roku, jak wyżej, dnia zaś 3-go grudnia, Wielebny promotor Towarzystwa ? ochrzcił w niepewności życia półroczne dziecko, czy też ochrzczone [wcześniej] ? przez prezbitera w mojej obecności Jakuba Maiera wikarego i altarysty parafialnego kościoła piotrkowskiego, Wielmożnych Państwa Jana i Franciszki Skrzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan N. Wierzbowski starosta łęczycki i Domicela Grabska cześnikowa łęczycka.
Roku Pańskiego 1706, dnia zaś 6-go tego miesiąca, Wielebny Kiński zastępca kierownika ? piotrkowskiego Towarzystwa ? ponownie ochrzcił, raczej dopełnił ceremonię i udzielił [chrztu] dziecku Jaśnie Wielmożnego Pana Jana i Franciszki Skrzyńskich podkomorzych łęczyckich, prawowitych małżonków, w mojej asyście Jakuba Maiera? wikarego i altarysty parafialnego kościoła piotrkowskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Państwo Aleksander i Aleksandra Bykowscy, prawowite małżeństwo cześników sieradzkich.
{Adnotacja na marginesie:] Mikołaj Ludwik.
Rok 1707
Roku, jak wyżej, dnia zaś 4-go marca. Ja, Michał Lilia wikary i altarysta parafialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem imieniem Katarzyna ze Sieny, córkę sławetnych Adama i Petroneli Dotkiewiczów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wawryzniec Szafrankowicz i Szlachetna panna Urszula Nieznańska z powiatu radomszczańskiego.
Rok 1711
Marzec
Roku, jak wyżej, dnia 18 marca. Ja, Andrzej Woyciński wikary i altarysta parafialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem imieniem Józef, syna sławetnego Jana i Marianny Kostrzeckich, prawowitych małżonków miasta Piotrkowa dnia siedemnastego marca. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Felicjan Święcicki burgrabia i Wielmożna przyzwoita panna Marianna Rychłowska stolnikówna łęczycka.
Listopad
Roku, jak wyżej, dnia zaś 12 listopada. Ja, ten sam, jak wyżej, w kościele świętych mnichów dominikanów, ochrzciłem dwoma imionami Michał i Stanisław, syna Szlachetnego Urodzonego Stanisława Murawskiego administratora starostwa piotrkowskiego i ... z domu Choińskich. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony ... ze Słupów Szembek starosta bolesławicki z Wielmożną i Urodzoną Pstrokońską przyzwoitą panną z województwa sieradzkiego.
Rok 1712
Roku, jak wyżej, dnia 19 maja. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Piotr Celestyn, syna Szlachetnego Józefa Myszkowskiego i Petroneli Kamieńskiej, prawowitych małżonków wójtów z Wielkiej. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Jan Bodzanowski i panna Ewa Zubkowiczówna z Piotrkowa.
Rok 1713
28 sierpień
Roku, jak wyżej. Ja, Aleksy Dekowski wikary, ochrzciłem imieniem Jacek, syna Szlachetnego Józefa i Petroneli Myszkowskich, prawowitych małżonków wójtów Wielkiej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Antoni Waliszewski naczelnik kancelarii grodzkiej piotrkowskiej i Zofia Moraczewska na dzierżawie w Piotrkowie.
Październik
Roku Pańskiego 1713, dnia 11-go października. Ja, Andrzej Woyciński wikary i altarysta, ochrzciłem imieniem Łukasz, syna pracowitego Marcina Górskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków z Wielkiej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Adam Klichowski i panna Katarzyna Kamińska.
Rok 1713
Roku, jak wyżej, dnia 12-go października. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Szlachetnego Kazimierza Wasilowskiego żebraka i Jadwigi, prawowitych małżonków z przedmieścia bykowsk? Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Krzysztof Poniatowski i Znakomita Róża Pieściochowa mieszczka piotrowska.
Rok 1714
Roku 1714, dnia 1-go listopada. Ja, Andrzej Woyciński prepozyt i altarysta wikary, ochrzciłem bliźniaków Szlachetnego Antoniego Kamieńskiego i Teresy, pierwszego imieniem Karol, którego rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Ostrowski, drugiego zaś imieniem Piotr, którego rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Michał Nieznański, pierwszego Katarzyna Godaczewska, 2-go Regina Chrzanowska.


Akta urodzeń 1715-1721

Rok 1715
Styczeń
Roku, jak wyżej, dnia 13 stycznia Znakomity i Wielebny Baltazar Wilkszycki kanonik gnieźnieński , archidikon śremski katedralny poznański, kapłan piotrkowski, ochrzcił z judaizmu [chłopca] imieniem Jakub. Jego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Stanislaw Wierzbowski starosta łęczycki i Wielmożna Pani Konstanja Wendelowska żona Wielmożnego Pana skarbnika ?
Luty
Roku Pańskiego 1715. Dnia 21 lutego. Ja, Jan Zubkiewicz zarządca parafialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Marianna Franciszka, córkę Urodzonych Józefa i Apolinary Radolińskich, prawowitych małżonków ? trybunału. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Pietroszewski starosta i Urodzona Pani Zofia Konarska.
Luty
Macieja, syna Basylego Sulickiego i Marianny, prawowitch małżonków miesczan piotrkowskich, ja, prepozyt szpitala ochrzciłem. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Urodzony Teodor Chwalibóg i Urodzona Ludwika Łącka, roku, jak wyżej, dnia 27 lutego.
Rok 1716
Lipiec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 25. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jakub, syna Szlachetnego Pana Józefa Myszkowskiego i Petroneli z Kamieńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Sebastian Sokół i Konstancja Brydakowa mieszczka piotrkowska.
Październik
Roku, jak wyżej, dnia zaś 21 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Urszula, córkę uczciwych Szymona i Marianny Frankowiczów, prawowitych małżonków z przedmieścia Krakowa. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Pan Adam Zarzęcki burmistrz piotrkowski i Szlachetna Pani Konkordia Bużeńska.
Rok 1717
Marzec
Tego samego roku, jak wyżej, dnia zaś 15 marca Znakomity i Wielebny Baltazar Nilsycki? z kancelarii gnieźnieńskiej, archidiakon śremski, katedralny poznański, prepozyt piotrkowski, ochrzcił dojrzałego z judaizmu, któremu przydano imię Józef ?  Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Władysław Biernacki kasztelan rospierski i Jaśnie Wielmożna N. Kruszyńska kasztelanowa gdańska.
Marzec
Tego samego roku, jak wyżej, dnia zaś 15 marca Znakomity i Wielebny Baltazar Nilsycki? z kancelarii gnieźnieńskiej, archidiakon śremski, katedralny poznański, prepozyt piotrkowski, ochrzcił dojrzałego z judaizmu, któremu przydano imię Józef ?  Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Władysław Biernacki kasztelan rospierski i Jaśnie Wielmożna N. Kruszyńska kasztelanowa gdańska.
Lipiec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 11 lipca. Wielebny Sebastian Rogozński prebendarz kaplicy św. Krzyża w kościele parafialnym piotrkowskim ochrzcił dwoma imionami Franciszek Stanisław, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Andrzeja Sucheckiego i Izabeli z Izdebskich, prawowitych małżonków. Rodziców chrzestnych miał Wielmożnego i Urodzonego Pana Stanisława Rychłowskiego sędziego grodzkiego piotrkowskiego i Wielmożną i Urodzoną Justynę Ślibonową [Schliebenową] wojewodzinę [inflancką].
Rok 1718
Marzec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 15 marca. Ja, Benedykt Giemziecki wikary i altarysta parfialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Ludwika Kunegunda, córkę Urodzonego Felicjana Zakrzewskiego i Urodzonej Marcjanny z Łąckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Adam Narzewski? sędzia ziemski zakroczyński województwa płockiego i Wielmożna Pani Ludwika Gumiska? ? zakroczyńska.
18 marzec
Roku, jak wyżej i dnia jak wyżej. Ja, ten sam wspomniany, ochrzciłem imieniem Józef, syna Piotra Krupy i Katarzyny, prawowitych małżonków z przedmieścia ? Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetny Konstanty Murzynowski i sławetna Kunegunda Zajkowiczowa. 
Marzec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 25 marca został ochrzczony katechumen z nieprawego łoża dwoma imionami, mianowicie Paweł Kazimierz, przez Znakomitego i Wielebnego Felicjana Kretkowskiego referendarza koronnego, prepozyta gnieźnieńskiego, kanonika war? przewodniczącego Trybunału Koronnego piotrkowskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Pan Paweł Jaroszewski chorąży płocki, marszałek Trybunału Koronnego piotrkowskiego i Jaśnie Pani N. Duninowa z domu Grudzińska żona Jasnie Pana Dunina Regenta Królestwa Polskiego.
Kwiecień
Roku, jak wyżej, dnia zaś 3 kwietnia Znakomity i wielebny Baltazar Nilszycki z kancelarii gnieźnieńskiej, kanonik poznański, prepozyt piotrkowski ochrzcił dwoma imionami Józef Stanisław, syna Urodzonego Pana Jana Glińskiego i Marianny z Sucheckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Pan Stanisław z Ostrowa Rychłowski sędzia grodzki piotrkowski wicemarszałek Trybunału Koronnego piotrkowskiego i Jaśnie Wielmożna Pani Febronia Jaroszewska chorążyna płocka.
Czerwiec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 2-go czerwca Wielebny Franciszek Leśniewicz wikary Bogdanowa w obliczu niebezpieczeństwa śmierci urodzonego dziecka, córki Urodzonego Antoniego Franciszka Zagórskiego i Urodzonej Magdaleny z domu Stanickiej, prawowitych małżonków, ochrzcił ją imieniem Katarzyna. W kościele zaś tym piotrkowskim Wielebny Benedykt Giemzicki wikary parafialnego kościoła piotrkowskiego dopełnił konieczną ceremonię. Zaporosiłem ? nad ochrzczoną Katarzyną stawających przy dopełnionej ceremonii Urodzonego Pana Franciszka Sucheckiego i Jaśnie Pannę Urodzoną Katarzynę Eleonorę Męcińską chorążankę wieluńską. Dnia 6 maja 1718.
Rok 1719
Maj
Roku, jak wyżej, dnia zaś 19 maja. Ja, jak wyżej ochrzciłem imieniem Petronela, córkę Szlachetnego Józefa Grodzieckiego i Zofii, prawowitych małżonków, mieszkańców Piotrkowa. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Towarnicki żołnierz oddziału pancernej jazdy Najjaśniejszego i Wielebnego N. Szamańskiego? biskupa kujawskiego i Znakomita Pani Marianna Godaczewska.
Czerwiec
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Szlachetnego Wojciecha Jankowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków, mieszkańców przedmieścia Wolborza. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Marek Oyrzanowski zastępca naczelnika kancelarii grodzkiej piotrkowskiej z Urodzoną Panią Eufrozyną.
Sierpień
Roku Pańskiego 1719, dnia zaś 2 sierpnia. Ja, Bartłomiej Turczyński zakrystianin i prebendarz parafialnego kościoła piotrkowskiego, pod nieobecność hebdomadariusza ochrzciłem dwoma imionami Piotr Marek, syna Szlachetnego Pana Józefa Myszkowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Marek Oyrzanowski zastępca naczelnika kancelarii grodzkiej piotrkowskiej i Pani Anna Barbara z Humanowskich Wilkoszowska.
Rok 1720
Styczeń
Roku Pańskiego 1720. Dnia 9 stycznia. Ja, Wojciech Karbiński wikary i altarysta parafialnego kościoła piotrkowskiego, ochrzciłem w wielkim niebezpieczeństwie we wsi Bełzatka dwoma imionami Baltazar Józef, syna Urodzonych Sebastiana Sokoła i Zofii z domu Zawiszyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Rychlewski i Urodzona Pani Konstancja Kiełczewska.
Maj
Roku, jak wyżej, dnia 7-go maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna z nieprawego łoża Jadwigi i nieznanego ojca ze wsi Kumocinek? Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Pan Wojciech Święcicki i Szlachetna panna Tarnawska.
Rok 1721
Marzec
Roku, jak wyżej, dnia 10 marca. Ja, Wawrzyniec Woyciechowski wikary i altarysta parafialnego koscioła piotrkowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Konstancja Franciszka, córkę Urodzonego Pana Jana Glińskiego i Urodzonej Marianny z domu Sucheckiej, prawowitych małżonków. Rodziców chrzestnych miała Znakomitego Pana Kazimierza Rychłowskiego posła Trybunału Joronneg  piotrkowskiego z Jaśnie Wielmożną Panią Eufrozyną Cieńską łowczynią JKM ?
Marzec
Roku Pańskiego 1721, dnia 25 marca. Ja, Wojciech Karbiński wikary i altarysta parafialnego kościoła piotrkowskiego, dopełniłem wszystkich ceremonii w kościele parafialnym piotrkowskim [nad] ochrzczoną dwoma imionami Aniela i Brygida, córką Urodzonego Jana Kantego Młyńskiego i Marianny Lipskiej z Krajkowic bez ceremonii, zaś ceremonia była dopełniona w Piotrkowie. Rodzicami chrzestnych zaś tego dziecka byli Wielmożny Pan Tomasz Domaniewski starosta szczurowiecki sędzia sieradzki z Wielmożną Aleksandrą Bykowską cześnikową sieradzką.

 

     początek strony