PODDĘBICE

 

Film 2085708

Archiwum Archdiecezjalne w Łodzi

Parafia Poddębice

 

 

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1603-1738

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1747-1775

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1777-1809

Akta zmarłych 1748-1773

 

 

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1603-1738

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1708

Poddębice

Roku, jak wyżej, dnia zaś 30 listopada w święto św. Andrzeja Apostoła. Ja, ten sam Stanisław G?liński prepozyt kościoła poddębickigo, prebendarz ?, ochrzciłem dwoma imionami Katarzyna Barbara córkę Szlachetnych rodziców Macieja i Zofii Potockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Jan Zaleski dziedzic części Sędowa i Wielmożna i Urodzona panna Franciszka Grudzińska obecnie mieszkająca w Poddębicach.

Rok 1709

Poddębice

Roku, jak wyżej, dnia zaś 12 maja, z powodu niebezpieczeństwa, Przewielebny Józef Miroszewski reformat konwentu lutomierskiego, ochrzcił syna wcześniej urodzonego (Szlachetnego i Urodzonego Piotra Słomczyńskiego i Barbary z domu Korytowskiej jego małżonki) imionami Władysław Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Franciszek Kurczewski skarbnik ziemi sieradzkiej i Wielmożna panna Franciszka z Grudny Grudzińska. Ten Pan Słomczyński był ekonomem Poddębic przy dworze Znakomitego Jana Grudzińskiego starosty rawskiego.

Poddębice

Roku 1709. Dnia zaś jedenastego listopada. Ja, Stanisław Gomoliński obecnie proboszcz kościoła poddębickiego, ochrzciłem córkę Wielmożnego Urodzonego Pana Macieja i Zofii Potockich, Szlachetnych prawowitych małżonków, której nadałem imiona Marianna Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Łęszkowski ekonom poddębicki i Urodzona Pani Anna Ostrowska

Rok 1711

25 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem córkę Wielmożnego Pana Pawła Slomczyńskiego i Barbary, prawowitych małżonków, której nadałem dwa imiona Jadwiga Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Adam Iwański kasztelan brzesko-kujawski i Jaśnie Wielmożna Eleonora Grudzińska starościna rawska.

Rok 1712

Kwiecień

3 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna Wielmożnego Pana Zygmunta Bratkowskiego i [brak], prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Franciszek Antoni, Jego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Adam Iwański kasztelan brzesko-kujawski i Jaśnie Wielmożna Eleonora Grudzińska.

Rok 1713

Dnia 26 grudnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna Wielmożnego Pana Macieja Góreckiego i Zofii, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Stanisław i Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Hieronim Bronikowski i Jaśnie Wielmożna Pani Eleonora Grudzińska starościna rawska.

Rok 1719

Wrzesień

Dnia 29 tego samego miesiąca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem trzema[?] imionami Mateusz Michał, [syna] Urodzonych Franciszka Arciechowskiego i Franciszki z Grudzińskich Arciechowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni Olszewski miecznik dobr? z Wielmożną Eleonorą Grudzińską.

Rok 1725

Ten sam, jak wyżej, 22 lipca ochrzcił imionami Piotr Paweł, syna Michała Tarnawskiego i Małgorzaty, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walerian Malczewski i Wielmożna Eleonora Grudzińska.

Rok 1727

Roku, jak wyżej. Ja wówczas nieobecny, ochrzcił Przewielebny Franciszek Bi? ?kapłan w czasie mojej nieobecności, syna dwoma imionami Józef Bogumił, Urodzonych i Szlachetnych Andrzeja i Jadwigi Łysczyńskich, prawowitych małżonków z dworu poddębickiego. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Najwielebniejszy Walenty Suchorski kanonik katedralny władysławowski z Wielmożną Eleonorą Grudzińską żoną Wielmożnego Jana z Grudny Grudzińskiego pułkownika JKM.

Rok 1728

Luty

Chropy

Dnia 5. Ja, Jan ?sowski proboszcz w Poddębicach, ochrzciłem imionami Marianna? Agata, córkę Wielmożnych Mikołaja Ostrowskiego i Agnieszki z Pawłowskich, prawowitych małżonków, posesorów z Chropów. Rodzicami chrzestnymi chrzczonej byli Wielmożna Grudzińska z Że? z Urodzonym Stanisławem Ostrowskim posesorem z Wilczkowa.

Rok 1729

Łężki

Ja, jak wyżej, dnia 24 kwietnia, ochrzciłem dwoma imionami Wojciech Franciszek, syna, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Łysczyński z dworu z Urodzoną Marianną Malską z Błoni. Rodzice chrzczonego prawowite małżeństwo Urodzony Franciszek Malachowski i Urodzona Helena z Jackowskich obecnie mieszkający w Łężkach.

Dwór w Chropach.

Czerwiec

Dnia 2-go czerwca. Ja, Jan Kossowski kapłan Poddębic, ochrzciłem dwoma imionami Jakub Marcelli, syna Urodzonych Państwa Mikołaja Ostrowskiego i Agnieszki z Pawłowskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Krzysztof dziad kościelny poddębicki ze swoją żoną staruszką żebraczką ?, prawowite małżeństwo w asyście Urodzonego Stanisława Ostrowskiego z Wilczkowa i Wielmożnej Eleonory z Żernickich Grudzińskiej. Ochrzcony urodził się tu 30 kwietnia przed świętem Apostołów Filipa i Jakuba.

Rok 1733

Dnia zaś 26 listopada. Ja Jan Chryzostoma Gieskowski kapłan niewieski etc. dopełniłem ceremonię nad dzieckiem dwóch imion Mikołaj Michał, urodzonym w święto św. Małgorzaty panny, syna nieżyjącego Urodzonego Mikołaja Ostrowskiego i Agnieszki z Pawłowskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr wsi Chropów, asystentami byli Urodzony Wielmożny Pan Michał Radoszewski stolnik gostyński, skarbnik ziemski sieradzki z Wielmożną Marianną z Ostrowskich Wardęską matką swojej żony.

Rok 1741

22 lipca. Ja Jan Chryzostom Gieskowski ? ochrzciłem pod warunkiem dwoma imionami Benedykt Józef, urodzonego dnia 21 marca, syna Urodzonych Franciszka Bogusławskiego i Marianny z Gieskowskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr wsi Woli Grzymkowej, mieszkających tu w rezydencji plebana. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Stanisław Józef z Wielkiej ? Śleszyński kasztelan ?

Rok 1742

Dnia 20 urodziła się córka Urodzonego Franciszka i Marianny z Gieskowskich Bogusławskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr wsi Woli Grzymkowej, której zostały nadane imiona Aniela, Joanna, Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Katarzyna żebraczka z przytułku. Ceremonia zaś dopeniona była dnia 18 listopada, asystowali przy niej Jaśnie Wielmożny Pan Jan Skarbek starosta ? i panna ? ...

Rok 1743

Sierpień Chropy

Ja, Jan Chryzostom Gieskowski kanonik uniejowski, prepozyt kapłan miejscowy, ochrzciłem dwoma imionami Roch, Jacek, syna Urodzonych Józefa Rudnickiego i Teresy z Podleckich, prawowitych małżonków, mieszkańców dworu Urodzonego Idzikowskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Karol Szypowski i Urodzona panna Eleonora Ostrowska niezamężna, jego siostra przyrodnia.

Rok 1744

Wrzesień Poddębice

3. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Rozalia Marianna, córkę Urodzonych Szymona i Konstancji Lutosławskich administratorów dworu poddębickiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Trzebicki z Urodzoną Magdaleną swoją siostrą rodzoną. Przy ceremonii zaś asystowali Urodzony Andrzej Nekanda Trepka z Karnic i Urodzona Barbara Trzebicka z Poddębic.

Poddębice

Ja, Jan Chryzostoma Gieskowski ?, opuszczając ceremonię, ochrziłem urodzoną dziś i nadałem jej imiona Michalina, Franciszka, Jadwiga i Katarzyna, córką Urodzonych Franciszka i Marianny z Gieskowskich Bogusławskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr wsi Woli Grzymkowej ?, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Łukasz z Giesek Gieskowski brat stryjeczny Urodzonej Bogusławskiej i Urodzona Barbara Trzebicka.

Rok 1745

Kwiecień Poddębice

Ja, jak wyżej, opuszczając ceremonię, ochrzciłem córkę, której nadałem imiona Marianna, Katarzyna, Urodzonych Jana i Wiktorii z Miesigorkowskich Kwaśniewskich, prawowitych małżonków, dzierżawców dworskich piwowarów, której rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Marianna z Gieskowskich Bogusławska z Urodzonym Janem Bogusławskim swoim synem.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1603

Roku, jak wyżej, dnia zaś 22 czerwca, Jan syn Szlachetnego Andrzeja Jankowskiego zawarł małżeństwo przez słowa przysięgi z Zofią córką Szlachetnego Łukasza Laskowskiego w kościele św. Katarzyny w Poddębicach w obecności mojej kierownika parafii, wspomnianego Jana Stowskiego i Stanisława Dominikowskiego obecnych świadków i wielu innych z ludu itd.

Rok 1604

Dnia 23 lutego. Urodzony Stanisław Lipnicki syn N. zawarł małżeństwo przez słowa przysięgi z Urodzoną Jadwigą Górską córką N. w kościele św. Katarzyny w Poddębicach w obecności mojej, kierownika powyższej parafii, Urodzonego Pana Mikołaja  Bizewskiego i Tomasza Boguckiego świadków i wielu innych z ludu w kościele, poprzedziwszy trzema zapowiedziami podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód itd.

Rok 1620

Roku, jak wyżej, dnia zaś 9 czerwca Szlachetny Jakub syn Macieja Koszkowskiego z Koszkowa, sługa Wielmożnego Pana Stefana Grudzińskiego wojewody rawskiego, zawarł małżeństwo przez słowa przysięgi z Ewą córką Stanislawa Dąbrowskiego z Dąbrowy, w kościele św. Katarzyny w Poddębicach w obecności mojej, Jana Paprockiego kanonika uniejowskiego, kierownika wspomnianej parafii, Waleriana Głuchowskiego ...

Rok 1626

Poddębice, rok, jak wyżej, dnia 22 marca, Wielmożny Pan Piotr Firlej zawarł małżeństwo z Urszulą córką Wielmożnego Pana Zygmunta Grudzińskiego wojewody rawskiego

Rok 1660

9 września.

Szlachetny Tomasz Janisławski i Szlachetna Katarzyna  Aleksandra Mańkowska, oboje z familii dworu poddębickiego, w asyście parafian, zawarli małżeństwo, poprzedziwszy zapowiedziami. Świadkowie Wielmożny Marcin z Grudny Grudziński wojewodzic rawski i Urodzony Chryzostom Porczyński.

Rok 1734

27 czerwca potwierdziłem związek małżeński Urodzonych Stanisława Idzikowskiego z Urodzoną Agnieszką z Pawłowskich Ostrowską, wdową z Chropów, także wojską?, z upoważnienia Znakomitego i Wielebnego Jana Bugajskiego oficjała łęczyckiego, opuszczając zapowiedzi, w obecności Urodzonych Pana Andrzeja Nekandy Trepki posesora zastawnego dóbr Karnic, Jana Pruszkowskiego, Andrzeja Łyszkowskiego generalnego komisarza i ekonoma ?, Józefa Rękawieckiego i wielu innych żołnierzy , którzy stacjonują czasowo w dobrach Poddębice itd.

Rok 1737

? marca Poddębice

Ja, Jan Chryzostom z Giesek Gieskowski kanonik uniejowski, kapłan poddębicki, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka z Bogusławek Bogusławskiego, posesora zastawnego dóbr Woli Grzymkowej z Urodzoną Marianną Gieskowską panną, bezżennych, poprzedziwszy wcześniej trzema zapowiedziami w starym kościele etc. w obecności niżej podpisanych gości, mianowicie Wielmożnej z Mączyńskich Kossowej podkomorzyny chełmeńskiej i 3? jej córek i Wielmożnego Michała Radoszewskiego stolnika ziemi gostyńskiej i jego małżonki z Olszewskich i matki z Nieborowskich, Wielmożnego Piotra Oczosalskiego cześnika łomżyńskiego, Urodzonego Samuela i Anny z Sokołowskich Wągrowskich, małżeństwa posesorów dóbr Łęc? i By?, Urodzonego Stanisława i Agnieszki z Pawłowskich Idzikowskich, małżonków posesorów części w Chropach i wielu innych.

 

ZGONY

 

Rok 1731

16 czerwca zmarł Szlachetny Andrzej Zaborowski, pochowany w kościele przy prawych drzwiach.

 

 

początek strony

 

 

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1747-1775

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

 

URODZENIA

 

Rok 1747

Listopad

Chropy

25. Przewielebny Wojciech Nagorniewski, altarysta kościoła uniejowskiego dopełnił ceremonię nad córką Urodzonych Karola i Ludwiki z Łączkowskich Szypowskich, prawowitych małżonków, posesorów połowy Chropów. Asysta Znakomity Wielebny Jan Chryzostom Gieskowski kapłan uniejowski, prepozyt, z Urodzoną Bogusławską rodzoną siostrą tej córki imion Marianna Katarzyna

Rok 1749

Listopad

Bugaj Chropski

25. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Andrzej, syna uczciwego Walentego Kowalskiego karczmarza i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Andrzej Trepka z Karnic i Urodzona Ludwika Szypowska z Chropów. 

Rok 1750

Lipiec

Wola Grzymkowa parafii kazimierskiej.

20, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem córkę, której nadałem imiona Marianna, Magdalena, Anna, Szlachetnych Franciszka i Marianny z Gieskowskich Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Antoni z Wielkiego Sleszyna Sleszyński stolnik czechanow? towarzysz  oddziału pancernego, krewny ojca nowonarodzonego z Wielmożną Marianną Magdaleną z Wężyków swoją małżonką, posesorowie dóbr Golic, dóbr Woli Grzymkowej

Rok 1752

Listopad

Poddębice

Została ochrzczona córka, której nadano imiona Katarzyna, Bogumiła, Barbara, Urodzonych Macieja Sielskiego i Magdaleny Czarneckiej, prawowitych małżonków, administratorów dworskich. Rodzice chrzestni Urodzona Barbara z Mosińskich Trzebicka. Przy ceremonii stawali Wielmożny i Urodzony Pan Karol Odechowski z Wielmożną Panią Wiktorią z Prusieńskich swoją małżonką, posesorami dóbr Łężkowa.

Rok 1753

Listopad

Chropy

Ja, jak wyżej, ochrzciłem pod warunkiem córkę, której nadano imiona Elżbieta, Bogumiła , Joanna Urodzonych nieżyjącego Jana Wężyka 3 miesiące po jej urodzeniu?, mianowicie 12  i Ludwiki z Łączkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Gołaszewski dziedzic i Urodzona Barbara z Moszyńskich Trzebicka

Rok 1754

Marzec

Poddębice

17. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 10 bieżącego miesiąca syna, któremu nadano imiona Grzegorz, Józef, Urodzonych Ignacego i Marianny z Cyżewskich Ba[dow]skich, prawowitych małżonków, posesorów części Poddębic. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Tomasz Taczanowski i Wielmożna panna Elżbieta Iwanowiczówna stolnikówna podlaska z Łężek.

Rok 1756

Czerwiec

Poddębice

20. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzoną wczoraj córkę, której nadano imiona Bogumiła, Regina, Marianna, Szlachetnych Szymona Sirakowskiego i Marianny, prawowitych małżonków, dworzan. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech hrabia z Góry Skarbek wojewodzic łęczycki etc. i Urodzona Pani Marianna z Gieskowskich Bogusławska.

Listopad

Poddębice

Znakomity Przewielebny Paweł Rachlewski kanonik ? i wiceprepozyt, kapłan uniejowski, ochrzcił podobnie z powyższymi formami ? zrodzoną z niewiernych rodziców, skromną pannę mającą lat ponad 20, której nadano imiona Małgorzata, Regina, Wiktoria. Rodzice chrzestni Jaśnie Wielmożny Pan Władysław Skarbek hrabia z Góry, pułkownik wojsk JKM i Rzeczpospolitej i Wielmożna Wiktoria z Prusieskich Odechowska cześnikowa nowogrodzka z Łężek. Asysta z drugiej strony Jaśnie Wielmożny Pan etc. Wojciech hrabia z Góry Skarbek wojewodzic łęczycki i Wielmożna panna Teresa Tworowiczowna, z trzeciej strony Wielmożny Pan Józef Szulmierski z Urodzoną Marianną z Gieskowskich Bogusławską, z czwartej strony Urodzony Antoni Trębiński syn sędziego ziemskiego łęczyckiego z Urodzoną Anielą Bogusławską w obecności miejscowego kapłana.

Rok 1757

Styczeń

Chropy

9. Znakomity Przewielebny Antoni z Wilkanowa Wilkanowski kustosz kościoła archikolegiaty łęczyckiej i oficjał kolegiaty uniejowskiej, dziekan drużbiński etc, prepozyt, ochrzcił urodzonego wczoraj syna któremu nadano imiona Feliks, Jan Chryzostom, Urodzonych Łukasza z Giesek Gieskowskiego i Marcjanny z Kobierzyckich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr wsi Wola Grzonkowa parafii kazimierskiej ? przy rodzicach, mianowicie Wielmożnego Kobierzyckiego syna sędziego ? w Chropach ? Rodzice chrzestni zaś Znakomity i Przewielebny Jan Chryzostom z tych Giesek Gieskowski kanonik uniejowski i Wielmożna Pani Wiktoria z Prusiemskich Odechowska cześnikowa nowogrodzka, z drugiej strony Wielmożny Pan Karol Odechowski cześnik nowogrodzki i Urodzona panna Aniela Bogusławska.

Czerwiec

Chropy

20. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego 8-go bieżącego miesiąca syna, któremu nadano imiona Felicjan, Antoni Jan, Wielmożnych i Urodzonych Państwa Adama i Ludwiki z Łączkowskich Truszkowskich, prawowitych małżonków, posesorów połowy Chropów. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Eustachy Suchorski z Sędowa i Wielmożna Pani Aleksandra z Łąckich Czarnecka burgrabiowie gostyńscy z Nowej Wsi, z drugiej strony Urodzony Pan Teodor Truszkowski brat brat rodzony rodzica z Urodzoną panna Truszkowską swoją siostrą także rodzoną.

Rok 1759

Kwiecień

Chropy

Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Katarzyna Antonina, córke Urodzonych Łukasza z Giesek Gieskowskiego i Marcjanny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Ignacy Dobek i Urodzona Ludwika z Łączkowskich Truszkowska z Chropów.

Maj

Chropy

22. Dopełnionej ceremonii. Ochrzciłem syna imionami Feliks Antoni Urodzonych Marcina i Katarzyny Szypowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Tomasz Szypowski i Urodzona panna Aniela Bogusławska. Przy ceremonii asystowali Urodzony Pan Michał Besiekierski z Karnic i Urodzona Pani Anna ze Skąpskich Rzepecka, Urodzony Pan Kazimierz Jarochowski i Urodzona Pani Konstancja Szołowska.

Rok 1760

Dwór poddębicki

29. Ja, jak wyżej, dopełnienie ceremonii. Ochrzciłem córkę, której nadano imiona Salomea Katarzyna, Wielmożnych i Urodzonych Państwa Stanisława z Pomorzan Pomorskiego i Brygidy z Umińskich, prawowitych małżonków, dzierżawców dóbr Poddębic. Rodzice chrzestni Urodzona panna Aniela Bogusławska, przy ceremonii zaś stawali Urodzony Pan Aleksander Grodziński z Wilkowic i Wielmożna Pani z Wielowiejskich Szulmierska z Golic, z drugiej strony Wielmożny Pan Józef Szulmirski cześnik inowłodzki i Urodzona Pani Eleonora z Ostrowskich Grodzyńska z Chropów.

Rok 1761

Sierpień

Dwór Chropy

12. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Zuzanna Klara, córkę Urodzonych Ignacego i Eleonory z Ostrowskich Grodzińskich, posesorów w Chropach. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Aleksander z Wilkowic Grodziński dziadek i Urodzona Barbara z Dzierzbickich Grodzińska ? nowonarodzonego.

Listopad

Chropy

8. Ja, jak wyżej, ochrzciłem syna, któremu nadano imiona Karol Teodor, Urodzonych Łukasza z Giesek Gieskowskiego i Marcjanny Kobierzyckiej, prawowitych małżonków, posesorów części Chropów. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Franciszek Tworowicz stolnik podlaski, posesor dóbr Łężków i Byczyny i Urodzona Pani Eleonora z Ostrowskich Grodzyńska z Chropów.

Rok 1763

Chropy

27 lutego. Ja, Jan Chryzostom z Giesek Gieskowski prepozyt uniejowski, kapłan poddębicki, dopełniłem ceremonię w niebezpieczeństwie utraty życia, we dworze, córki Urodzonych Ignacego i Eleonory  z Ostrowskich Grodzińskich, prawowitych małżonków, o imionach Helena Kunegunda. Rodzice chrzestni pracowity Walenty Mako? i uczciwa Marianna akuszerka.

Marzec

Łężki

19. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Józef Patrycy, urodzonego wczoraj syna Urodzonych Józefa Rożyckiego i Petroneli z Jankowskich, prawowitych małżonków tu z Łężek. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stanisław Pomorski dzierżawca poddębicki i Urodzona panna Katarzyna Zaborowska z dworu Poddębic.

Rok 1768

Łężki

Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzoną dopiero co córkę Wielmożnego Andrzeja i Franciszki Cieleckich, rodziców starostów zgierskich, której nadane zostały imiona Brygida Franciszka Michalina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Michał i Konstancja z Gosławskich Radoszewscy starostwo szadkowscy. Rok 1768, dnia 2 października.

Rok 1769

Poddębice

Dnia 24 kwietnia, ten sam, ochrzciłem urodzonego dopiero co, syna Szlachetnego Jana i Zofii Szypowskich, prawowitych małżonków, któremu nadane zostały imiona Albert i Jerzy. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzeni Franciszek Trzebicki i Brygida Pomorska, Łukasz Gieskowski i panna Katarzyna Zaboroska.

Rok 1769, dnia 13 listopada.

Ja, Stanisław Sędkowski mansjonarz kościoła kal?, ochrzciłem z wody urodzone nocą we wsi ?, dziecko Jaśnie Wielmożnego Pana Andrzeja Cieleckiego marszałka konfederacji ?łęczyckiej[?!] i Wielmożnej Franciszki z Kossowskich jego małżonki, prawowitych małżonków, któremu nadane zostały trzy imiona Stanisław Kostka, Dydak i Serafin. Rodzice chrzestni jego Urodzony Pan Adam Mokrski i Wielmożna Pani Jadwiga Szulmierska cześnikowa inowłodzka z Kałowa, z drugiej strony przy ceremonii zaś w poddębickim kościele byli  Wielmożny Maciej Cielecki starosta zgierski z Wielmożną swoją małżonką z Kamionny parafii Iwanow?

Rok 1771

Łężki

1771, dnia 7 września, ten sam ochrzcilem dziecko urodzone dopiero co, Wielmożnych Andrzeja i Franciszki Cieleckich starostwa zgierskiego, prawowitych małżonków, któremu nadane zostały imiona Rozalia, Gertruda, Tekla. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożni Stanisław Pomorski posesor dóbr Poddębic z Wielmożną Panią Józefą z Cieleckich Stawiską

Rok 1772

Poddębice

1772, dnia 5 kwietnia, ten sam ochrzciłem dziecko urodzone przed sześciu dniami, Wielmożnych Stanisława i Brygidy z Umińskich Pomorskich, prawowitych małżonków, któremu nadane zostały imiona Aniela Balbina. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożni Andrzej i Franciszka z Kossowskich Cieleccy parafianie poddębiccy, starostwo zgierscy.

Łężki

Rok 1772, dnia 8-go grudnia, ten sam ochrzciłem urodzone wczoraj, dziecko Wielmożnych Andrzeja i Franciszki z Kossowskich Cieleckich, prawowitych małżonków, starostów zgierskich, któremu nadane zostały imiona Marianna Łucja i Katarzyna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożni Michał i Petronela z Ostrowskich Biesiekierscy, małżeństwo, także Wielmożni Stanisław i Brygida z Umińskich Pomorscy także małżeństwo z Poddębic.

Rok 1774

Poddębice

11 sierpnia, ten sam, ochrzciłem urodzone dopiero co, dziecko Wielmożnych Andrzeja i Franciszki Cieleckich starostów zgierskich, któremu nadane zostały imiona Zuzanna Klara. Rodzicami jej chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Aleksander Kraszkowski regimentarz ? i Wielmożna Anna z Sza? Radlicka łowczyni ra?

Poddębice

4 grudnia, ten sam, ochrzciłem urodzone dopiero co, dziecko Szlachetnych Jakuba i Zofii z Kwiatkowskich Dzierzbińskich, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Barbara. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny Roch Sojecki cześnik łęczycki i Wielmożna panna Tekla Kossowska córka Wielmożnego Tomasza Kossowskiego stolnika brzezińskiego.

Rok 1775

Chropy

10 kwietnia, ten sam, ochrzciłem urodzone ?, dziecko Wielmożnych Tadeusza i Marianny z Szypowskich Sojeckich regentów bydgoskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Izydor, Dionizy i Józef. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Dionizy Mikołajewski burgarbia grodzki gostyński i Petronela z Ostrowskich Biesiekierska z Karnic parafii Niewiesz.

Łężki

Dnia 1 sierpnia. Ja, Kazimierz Jarochowski prepozyt kościoła parafialnego poddębickiego, ochrzciłem urodzone dnia 21 lipca, dziecko Wielmożnych Jakuba i Marianny z Ziemieckich Głowczewskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Piotr Kajetan. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Andrzej Zaremba Cielecki starosta zgierski z Poddębic i Aniela Czaykowska podstolanka z parafii wielon?

Dnia 28 grudnia, roku, jak wyżej.

Ja, Kazimierz Jarochowski kanonik sieradzki, prepozyt ?, ochrzciłem urodzone dnia 15 listopada, dziecko Wielmożnych Andrzeja Zaremby i Franciszki z Kossowskich Cieleckich, prawowitych małżonków, starostów zgierskich, któremu zostały nadane imiona Salomea, Elżbieta i Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Cielecki starosta prusinowski i Salomea z Trepczanków Cielecka małżonka ze Zygrów. Asystenci Wielmożny Michał Biesiekierski i Konstancja Ziemięcka i inni.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1752

Maj

Chropy

14 ja, jak wyżej błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Łukasza z Giesek Gieskowskiego, syna nieżyjącego Urodzonego Andrzeja i Petroneli z Wiewierowskich prawowitych małżonków, potomka zaś Urodzonego Sebastiana Gieskowskiego i Elżbiety Skąpskiej, z Urodzoną Marcjanną Kobierzycką panną, córką Urodzonego Kazimierza Kobierzyckiego i Anny z Więckowskich prawowitych małżonków, posesorów dóbr lub połowy wsi Chropy na mocy prawa, potomka nieżyjących Wielmożnych Stanisława Kobierzyckiego pisarza ziemskiego kaliskiego, bezżennych, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach swiąt, w obecności Wielmożnych i Urodzonych Panów Urodzonego Kazimierza Kobierzyckiego rodzica, Wielmożnego Antoniego Śleszyńskiego skarbnika inowłodzkiego, Urodzonego Franciszka Bogusławskiego, Urodzonego Karola Szypowskiego, Urodzonego Aleksandra Morawickiego i wielu innych do aktu zaproszonych, przybyłych, krewnych i przyjaciół.

Rok 1753

Marzec

Chropy

4 ja, jak wyżej potwierdziłem związek małżeński Urodzonego Jana Wężyka, syna Urodzonego Zygmunta Wężyka i Urodzonej Elżbiety Radoszewskiej, z Ludwiką z Łączkowskich córką Urodzonego Ludwika Łączkowskiego z Urodzonej Jadwigi Domańskiej, wdową po nieżyjącym Urodzonym Karolu z Białej Szypowskim, z upoważnienia Wielebnego zastępcy oficjala łowickiego pod datą 1 marca roku bieżącego w obecności Wielmożnych i Urodzonych Panów Antoniego Śleszyńskiego skarbnika inowłodzkiego, Urodzonego Zygmunta rodzica , Urodzonego Zygmunta brata nowozaślubionego, Wężyków, Urodzonego Franciszka Bogusławskiego i Wielu innych krewnych do aktu zaproszonych.

Rok 1756

Chropy

14 W kościele kolegiaty uniejowskiej w mojej obecności, za zgodą Znakomitego i Przewielebnego Walentego Drogońskiego kanonika uniejowskiego, prepozyt niemysłowski potwierdził związek małżeński Urodzonego Adama Trzuszkowskiego zaprzysiężonego ? grodzkiego łeczyckiego, syna Urodzonego Piotra Trzuszkowskiego i Teodory Czaplickiej, z Urodzoną Ludwiką z Łączkowskich ostatniego ślubu Wężykową (jak widać we wcześniejszym ? w roku 1753), wieloletnią posesorką dóbr Chropów na mocy prawa, wdową, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach uroczystych w obecności świadków Wielmożnego Pana Karola Odechowskiego cześnika nowogrodzkiego, Urodzonego Franciszka Iwanowicza i wielu innych.

Rok 1758

Dnia 4 lutego

Ja, Jan Chryzostom Gieskowski ? proboszcz miejscowy, błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Walentego Poleskiego z Poleszyna z Urodzoną Antoniną Mikołajewską ze Starzyńskich mieszkającą przy swojej krewnej Urodzonej ze Starzyńskich Wężykowej w Łężkach, bezżennych, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach uroczystych i nie znajdując żadnych przeszków, w obecności świadków, Urodzonych Zygmunta Wężyka, Łukasza Poleskiego, Piotra Szadkowskiego i wielu innych przy akcie obecnych.

Poddębice i Kłódna parafii wartskiej

15 czerwca

Znakomity Przewielebny i najpobożniejszy ojciec Placyd Ledecki S.O.C.P.S.B ? pisarz ? etc. błogosławił  w mojej obecności związek małżenski Urodzonych Walentego z Kłodnej Kłodzińskiego bezżennego, syna nieżyjącego Jana, z panną Anielą Bogusławską, córką Urodzonego Franciszka Bogusławskiego z nieżyjącej Urodzonej Marianny z Gieskowskich, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel w obecności stawających świadków Urodzonego Franciszka Bogusławskiego rodzica nowozaślubionej, Wielmożnych Józefa Zaręby Cieleckiego skarbnik ziemskiego bielskiego, Wielmożnego Grzegorza Czarneckiego burgrabiego gostyńskiego, Urodzonych Sebastiana i Józefa Bogusławskich braci nowozaślubionej i wielu innych krewnych, Urodzonego Łukasza Gieskowskiego, Marcina Szypowskiego, Aleksandra Mora?iego i powinowatych i krewnych.

Lipiec

Chropy

22 Przewielebny i najpobożniejszy w Chrystusie ojciec Placyd Ladecki S.O.C.P.S. obecnie? zarządca bełdrzychowski, błogosławił związek małżeński Urodzonych Marcina z Białej Szypowskiego z Katarzyną Koberzycką, wdowca i wdowy, bezżennych, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach uroczystych, w obecności świadków, Urodzonego Pana Adama Truszkowskiego, Łukasza Gieskowskiego, Macieja Rozyckiego i innych wiarygodnych świadków.

Rok 1767

Umiłowanemu przez nas w Chrystusie, Znakomitemu Przewielebnemu Janowi ? Gieskowskiemu kanonikowi kolegiaty uniejowskiej, kapłanowi poddębickiemu, pozdrowienie w Panu.

Powodowany pewnymi i sprawiedliwymi racjami przedstawionymi nam osobiście, zezwalamy Tobie lub innemu prezbiterowi, Wielmożnym Andrzejowi Cieleckiemu starościcowi zgierskiemu i Franciszce Kossowskiej chorążance brzezińskiej, zawrzeć dobrowolnie związek małżeński, jeśli tylko nawzajem się zgadzają i oboje są katolikami, nie ma między nimi pokrewieństwa, powinowactwa a także brak kanonicznych przeszkód, opuszczając dwie zapowiedzi, trzecia zaś była w obliczu kościoła poddębickiego itd. i błogoslawic albo połączyć i dać błogosławieństwo naszym autorytetem dajemy i dozwalamy ? wszelako wiarygodni świadkowie minimum dwóch, których imiona i nazwiska jako też zawierających mają zostać wpisane do naszej księgi metrycznej kościoła parafialnego poddębickiego lub oryginły dołączone itd. 23 października 1767-go roku Jerzy Dobrzański kanonik kurii krakowskiej? ?

Poprzedzona powyższym zezwoleniem i trzecią zapowiedzią, ja Jan Antoni Gieskowski kanonik uniejowski, kapłan poddębicki, błogosławiłem związek małżeński Wielmożnych Andrzeja Zaręby Cieleckiego, syna Wielmożnego Macieja Zaręby Cieleckiego i starosty zgierskiego, parafianina poddębickiego i posesora dóbr Byczyny z mocy prawa z Wielmożną Franciszką  z Głogowa Kossowską chorążanką brzezińską, panną, córką nieżyjącego Jakuba z Głogowa Kossowskiego chorążego brzezińskiego i Wielmożnej Zofii z Miękińskich Kossowskiej, prawowitych Wielmożnych małżonków. Przybyli do aktu zaproszeni Wielmożny Michał Sulimirski cześnik inowłodzki z Kałowa, Wielmożny Franciszek Starzyński łowczy krzemieniecki, Wielmożny Jan Zaręba Cielecki starosta prusinowski z Zegrza, Urodzony Jakub Kołokowski, Urodzony Franciszek Trzebicki, Urodzony Andrzej Naporski i wielu innych przy akcie obecnych.

Rok 1774

Poddębice

Rok 1774, dnia 6 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, mianowicie 30 stycznia 1 i 6 lutego, Szlachetnych Jakuba Dzierzbińskiego kawalera i Zofię z Kwiatkowskich Szypowską wdowę, posesorów na części dóbr Poddębic, zapytałem, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem w obecności świadków Szlachetnych Józefa Szypowskiego, Marcina Zurawskiego, Władysława Woyciechowskiego, Adama Niedźwieckiego i wielu innych wiarygodnych, według zwyczaju naszej świętej matki, kościoła i podczas mszy błogosławiłem.

Poddębice

Roku, jak wyżej, dnia 13 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, mianowicie 29 stycznia 5 i 12 lutego, nie znajdując żadnych przeszkód, Urodzonych Norberta Bykowskiego kawalera, syna Urodzonego Adama i Urodzoną Mariannę z Koźmińskich, córkę Urodzonego Franciszka Trzebickiego, wdowę, w kościele parafialnym łęczyckim zaytałem, a mając ich wzajemna zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem w obecności świadków Urodzonych Szlachetnych Franciszka i Adama Bykowskich, Alberta Moszeńskiego i wielu innych wiarygodnych itd.

 

 

początek strony

 

 

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1777-1809

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1779

Poddębice

15 kwietnia, ten sam, ochrzciłem urodzone wczoraj, dziecko Norberta i Marianny z Koźmińskich Bykowskich, prawowitych małżonków, któremu nadano imiona Antoni Ignacy Rafał. Rodzicami jego chrzestnymi byli Albert i Marianna żebracy.

Rok 1784

Poddębice

25 sierpnia ceremonia w kościele parafialnym poddębickim chrztu przez Znakomitego Wielebnego Kazimierza Łubińskiego kanonika katedralnego gnieźnieńskiego nad dzieckiem ochrzczonym w niebezpieczeństwie, z wody, w kościele parafialnym iwano?, urodzonym w dobrach Szczytników synem Jaśnie Wielmożnego Feliksa i Tekli z Bielińskich Łubieńskich, starostów nakleńskich, dziedziców tych dóbr Szczytników z przyległościami, prawowitych małżonków, któremu przy tej ceremonii nadane zostały imiona Franciszek, Kacper i Józef Salezy. Rodzicami jego chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Franciszek Bieliński najwyższy pisarz Korony Polskiej, starosta czerski i Jej Wysokość Barbara z hrabiów Sanguszkowa marszałkowa Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Rok 1804

Październik

Zagorzyce

A.D. tysiąc osiemset czwartego, dnia szesnastego października. Ja, Wawrzyniec Felicki, ochrzciłem dziecię płci męskiej urodzone dnia piętnastego tego miesiaca, któremu nadano to samo imię Maxim?, syna Urodzonego Wincentego i Anny Wysockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Rytwiński i Wielmożna Katarzyna Ostrowska, asystenci Wielmożny Kazimierz Ostrowski i Urodzona Salomea Kamińska.

Rok 1806

Poddębice

A.D. tysiąc osiemset szóstego, dnia dziesiątego kwietnia. Ja, Wojciech Krupiński prepozyt kościoła poddębickiego, ochrzciłem dziecię płci męskiej urodzone dnia jedenastego marca roku bieżącego o godzinie trzeciej rano, któremu nadano imię Józef, syna Wielmożnych i Urodzonych Klemensa Zakrzewskiego i Józefy z Lipskich, prawowitych małżonków., dziedziców dóbr Poddębic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bartłomiej i Dorota Kurzyjamscy z Poddębic.

Rok 1807

Poddębice

A.D. tysiąc osiemset siódmego, dnia trzeciego września. Ja, Wojciech Krupiński kapłan kościoła poddębickiego, ochrzciłem dziecię płci męskiej urodzone dnia pierwszego października o godzinie dziesiątej rano, któremu nadano imiona Julian Filip, syna Urodzonych Klemensa Zakrzewskiego i Antoniny z Lipskich, dziedziców, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Lipski ze wsi Popów i Barbara Wiewiorowska z Chropów.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1782

Poddębice

Dnia 14 maja, roku, jak wyżej. Szlachetnego Ignacego Berezowskiego kawalera i Katarzynę Skotnicką pannę w kościele parafialnym poddębickim zapytałem,  a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem w obecności świadków Piotra Bujnowicza, Antoniego Łozieńskiego, Ignacego Latyńskiego i wielu innych wiarygodnych, po czym błogosławiłem ich według zwyczaju naszej świetej matki, kościoła.

Rok 1802

Chropy A.D. 1802, dnia 4 sierpnia. Ja, Kazimierz Jarochowski prepozyt poddębicki, poprzedziwszy wszystkimi zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel wobec  zgromadzonego ludu i Boga, prawowity związek małżeński, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, Wielmożnego Andrzeja Wiewiorowskiego kawalera lat 26, syna Wielmożnego Jana Wiewiorowskiego stolnika owruckiego i Wielmożnej Marianny z Szołowskich również prawowitych małżonkówm z jednej i Barbarę z Sypniewskich córkę Urodzonego Wawrzyńca Sypniewskiego z Urodzonej Franciszki z Jasieńskich prawowitych małżonków i przedtem Wielmożnego Macieja Skotnickiego stolnika halickiego małżonki, świadków ? Najjaśniejszego naszego konsystorza łowickiego pod dniem 17 listopada 1797 roku i ? błogosławiłem ? Ignacego Czarneckiego dziedzica dóbr Kossowa z przyległościami, Antoniego ?rodzkiego cześnika kaliskiego posesora dóbr Poddębic z przyległościami, Kazimierza Dąmbrowskiego posesora zastawnego dóbr Nowej Wsi z przyległościami i wielu innych wiarygodnych.

Rok 1804

Poddębice A.D. 1804, dnia 16 lutego. Ja, Kazimierz Jarochowski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, związek małżeński Urodzonych Jakuba Miłaszewskiego lat 30 kawalera, syna Urodzonych Antoniego i Konstancji z Gwiazdowskich Miłaszewskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr Rożyc z przyległościami parafii Leznicy Wielkiej ? z Marianną Łobocką wdową lat 24 po Urodzonym Florianie Łobockim, córką zaś Urodzonego Józefa Prądzeńskiego z Urodzonej Marianny Stodulskiej, posesorów poddębickich ? w obliczu kościola parafialnego poddębickiego błogosławiłem w obecności świadków Wielmożnych Kazimierza Dąbrowskiego, Andrzeja Wiewiorowskiego.

 

ZGONY

 

Rok 1774

Poddębice

Dnia 31 lipca. Szlachetny Franciszek Trzebicki lat 38, syn Antoniego i Barbary z Moszyskich, dziedzic i posesor części Poddębic w chorobie w domu ? oddał ducha Bogu. Jego ciało zostało pochowane przed dużym ołtarzem przeze mnie, jak wyżej itd.

Rok 1777

Poddębice

14 marca. Zmarło dziecko Salomea pół roku mające, córka Wielmożnych Andrzeja i Franciszki  z Kossowskich Cieleckich, starostów zgierskich i zostało pochowane w grobowcu  fundatorów przed dużym ołtarzem.

Rok 1779

Poddębice

Dnia 26 grudnia Wielmożna Marianna z Szypowskich, Wielmożnego Tadeusza Sojeckiego regenta bydgoskiego małżonka lat 30, w domu Najwyższego Księcia[?] przed południem w zgodzie z ? oddała ducha Bogu, jej cialo zostało pochowane w grobowcu fundatorów przed dużym ołtarzem, wyspowiadana przeze mnie, opatrzona wiatykiem i namaszczona świętymi olejami.

Rok 1795

Poddębice

8 maja. Szlachetny Piotr Jarochowski lat 68 w domu plebana, w zgodzie z kościołem, wskutek apopleksji, oddał ducha Bogu. Jego ciało zostało pochowane w grobowcu fundatorów przed dużym ołtarzem, przeze mnie Franciszka Szymczykowskiego wikarego poddębickiego itd.

Poddębice.

19 maja. Szlachetna Jadwiga Jarochowska, wdowa po Szlachetnym nieżyjącym Piotrze Jarochowskim, córka zaś nieżyjących Urodzonych Franciszka i Katarzyny z Załuskich Lubiatowskich, w domu plebana, w zgodzie z kościołem, z bólów głowy, lat 50, oddała ducha Bogu. Jej ciało zostało pochowane w kościele poddębickim, mianowicie w grobowcu fundatorów przed dużym ołtarzem, przeze mnie Kazimierza Jarochowskiego kierownika koscioła poddębickiego itd

Rok 1797

Łężki

13 grudnia. Szlachetny Józef Pilichowski lat 68, w domu swojego syna Urodzonego Pilichowskiego posesora tej wsi Łężków, z powodu puchliny oddał ducha Bogu. Jego ciało zostało pochowane w kościele parafialnym poddębickim przed dużym ołtarzem, przeze mnie, jak wyżej itd.

Rok 1802

Poddębice

A.D. 1802, dnia 26 września zmarła Wielmożna Marianna ze Skrzypińskich Zielonacka, wdowa lat 86, z powodu puchliny wodnej, opatrzona wszystkimi sakramentami. Pochowana w grobowcu fundatorów przed dużym ołtarzem.

 

 

początek strony

 

 

Akta zmarłych 1748-1773

 

Rok 1752

2 października w godzinie popołudniowej w Chropach zmarł Urodzony Pan Karol Szypowski lat 37 itd. Dnia zaś 6 tego samego pochowany w grobowcu fundatorów.

Rok 1754

Dnia 5 stycznia w Poddębicach zmarła Urodzona Barbara z Moszyńskich Trzebicka itd. Pochowana w kościele  przed chórem ku południu.

Dnia 12 lutego w majątku dworu Poddębickiego zmarła Urodzona Teresa z Widawskich Dzierzanowska itd. Pochowana w grobowcu Najjaśniejszych fundatorów, testamentem zostawiła legat 400 florenów polskich na odnowienie ołtarza

Rok 1755

Styczeń. We dworze poddębickim zmarł niespodziewaną śmiercią tknięty paraliżem Urodzony Pan Samuel Wągrowski itd.

24 września w Chropach zmarła koło północy Urodzona Pani Anna z Więckowskich Kobierzycka chorując na puchlinę długi czas, lat ponad 60 itd.

Rok 1758

Styczeń. 15. w majątku dworu poddębickiego zmarł Urodzony Pan Szymon Dzierzanowski ? pochowany w kościele ?

9 marca w Chropach zmarł Urodzony Pan Kazimierz Kobierzycki lat 82, który około 5 miesięcy chorował po upadku z konia ? pochowany w kościele pod chórem naprzeciw dużych drzwi.

Rok 1759

Dnia 20 lipca w Chropach zmarła Urodzona Pani Ludwika z Łączkowskich 1v. Szypowska, 2v. Wężykowa ostatniego Urodzonego Adama Truszkowskiego najdroższa małżonka. ? pochowana w grobowcu Najjaśniejszych fundatorów kościoła parafialnego poddębickiego.

Dnia 12 września w Poddębicach o godzinie 11 przed południem zakończyła życie Urodzona Marianna z Gieskowskich Bogusławska moja jedyna siostra lat 48, chorowała 4 tygodnie. ? Pochowana w grobowcu fundatorów

Rok 1763

11 października w Łężkach zmarła Wielmożna i Urodzona Pani Teresa z Tworowic Napruszewska z bolów ?

Rok 1764

23 maja w Poddębicach zmarł Urodzony Pan Antoni Trzebicki lat 70, posesor części ? pochowany w kościele.

Rok 1770

Chropy. Dnia 1 listopada Szlachetna Jadwiga Łączkowska lat 89 w domu Urodzonych Grodzyńskich w zgodzie z kościołem, oddala ducha Bogu. Jej ciało zostało pochowane w kościele poddębickim koło chóru.

1770 dnia 25 listopada Znakomity Wielebny Jan Chryzostom Gieskowski kanonik honorowy uniejowski, prepozyt poddębicki lat 70 w domu, w zgodzie ze świętą matką kościołem, oddał ducha Bogu. Pochowany został w grobowcu przed dużym ołtarzem

Rok 1771

Chropy. Roku, jak wyżej, dnia 6 lutego Urodzona Marcjanna z Kobierzyckich Gieskowska lat 44, małżonka Urodzonego Łukasza Gieskowskiego, we własnym domu w zgodzie z kościołem, oddała ducha Bogu. Jej ciało zostało pochowane w kościele poddębickim rzed dużym ołtarzem

 

 

 

początek strony