PRZEDBÓRZ

Family History Library
Archiwum Diecezjalne w Radomiu

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1768-1794
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1822


https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-28354-9795-39?cc=1407440&wc=M9W5-QFS:1253122349


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1768-1794

URODZENIA

Rok 1771
Przedbórz, raczej majątek starostwa przedborskiego.
Roku Pańskiego 1771-go, dnia zaś 7-go kwietnia. Ja Stanisław Majdowski prebendariusz i zarządca przedborski, ochrzciłem trzema imionami Balbina, Kornelia, Marianna, córkę Urodzonego Jerzego i Salomei Żadżarskich, prawowitych małżonków, dzierżawców starostwa przedborskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Franciszek Ksawery Grochowalski, kanonik katedralny kościoła władysław?, dziekan ? wolborski, archidiakon uniejowski, prepozyt parafii przedborskiej i wielmożna Anna z Cywińskich Bąkowska cześnikowa malborska z Sokolej Góry.
Nasolewice
Roku Pańskiego 1771-go, dnia 19 lipca. Ja Walenty Porębiński prepozyt szpitala przedborskiego, ochrzciłem imieniem Magdalena, Anna, córkę Urodzonego Macieja i Julianny Niemierów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Grzybowski i Wiktoria ze Skrzyńskich Kozicka.
Rok 1772
Przedbórz
Roku Pańskiego jak wyżej, dnia zaś 23 marca. Ja Walenty Porębiński prepozyt szpitala przedborskiego, ochrzciłem dwoma imionami Jan Boży i Józef, syna Urodzonych Jana i Katarzyny Dąbrowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Jan Felicjan i Anna z Cywińskich Bąkowscy, małżeństwo cześników malborskich, dziedziców Sokolej Góry.
Dwór Rączki
Roku Pańskiego jak wyżej, dnia zaś 3-go kwietnia. Ja Stanisław Majdański prebendariusz i zarządca przedborski, ochrzciłem w domu tylko z wody w niebezpieczeństwie śmierci Mariannę Franciszkę, córkę Wielmożnych Wojciecha i Józefy z Młodzianowskich Święcickich, prawowitych małżonków, cześników wiślickich, sędziów radomskich
Rok 1773
Przedbórz Wierzbkowice.
Roku Pańskiego jak wyżej, dnia 8 kwietnia. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem imieniem Ludwika, córkę Urodzonych Józefa i Anny Wosieńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Ożarowski i Urodzona panna Domicella Ożarowska, oboje z Łączkowic.
Rok 1782
Majątek starostwa.
Roku Pańskiego 1782, dnia zaś 25 października. Ten Stanisław Majdowski prebendariusz i zarządca przedborski,  ochrzciłem imieniem Joanna Tekla, córkę Wielmożnych Państwa Piotra i Jadwigi z Miłkowskich Zawiszów, prawowitych małżonków, ekonomów starostwa przedborskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Szymon Wysocki i Wielmożna Pani Krystyna Jabłońska z Sokolej Góry. Asystowali Wielmozny Pan Konstanty Barcikowski i wielmożna Pani Joanna Miłkowska.
Rok 1784
Listopad.
Roku jak wyżej, dnia 7-go listopada Znakomity Jan Karłowski scholastyk chęciński z kościoła rączkowi?, ochrzcił dziecko Wielmożnych Kantego i Józefy Karwosieckich łowczych chęcińskich, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Magdalena. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Celestyn Gołuchowski starościc uci? i Wielmożna Ewa Siemieńska cześnikowa sieradzka.
Rok 1786
Dwór Rączki
Roku jak wyżej, dnia 4 kwietnia. Znakomity Antoni Samplowski kanonik katedralny chełmeński, ochrzcił dziecko zrodzone z Jaśnie Wielmożnych Państwa Jana Kantego i Józefy Karwosieckich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona Wincenta i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożna Pani Marcjanna Ostrowska ze swoim małżonkiem Jaśnie [Wielmożnym] Michałem Ostrowskim stolnikiem sieradzkim.
Rok 1789
Październik
Dwór Borowa
Dnia 27 tego samego. Ja jak wyżej kanonik, ochrzciłem Jana Kantego, syna Wielmożnego Marcjana i Franciszki z Kiedrzyńskich Starczewskich z Borowej. Rodzicami przy chrzcie z wody byli sławetny Tadeusz Drak i Justyna Foksuwiczowa. Wszyscy inni w czasie ceremonii tego dziecka urodzonego z prawowitego łoża.

ZGONY

Rok 1773
Łączkowice.
Roku Pańskiego jak wyżej, dnia 27 lipca zmarła Wielmożna Pani Marianna Ożarowska lat plus minus 60, opatrzona wszystkimi sakramentami, jej ciało pochowano w grobowcu kaplicy budzowian?
Rok 1775
Dwór Rączki
Roku Pańskiego 1775, dnia zaś 24-go lipca zmarła Jasnie Wielmożna Magdalena Młodzianowska lat plus minus 80, starościna rozane? opatrzona wszystkimi sakramentami, jej ciało pochowano w grobowcu Siemieńca?
Rok 1788
Miasto
Roku jak wyżej, dnia 28 kwietnia zmarła Urodzona Ludwika Wysocka lat 80, opatrzona, pochowana w kościele pod ołtarzem NMP częstochowskiej.
Rok 1790
Przdbórz
Czerwiec
Zmarł Wielmożny Pan Karol Grochowalski stolnik kijowski lat 69. Pochowany w kościele parafii przedborskiej.https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-28180-478-6?cc=1407440&wc=M9W5-QJ2:1342266617


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1822

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1822
25. Roku tysiąc ośmset dwudziestego drugiego dnia trzeciego lipca przed nami proboszczem i urzędnikiem cywilnym parafii Przedborz stawił się Urodzony Maciej Aleksander Pstrokoński młodzian w Borowej do parafii Przedborz należącej zamieszkały dzierżawca syn Urodzonych Macieja i Józefy Pstrokońskich małżonków już nieżyjących lat dowodzący metryką z ksiąg kościoła żurawskiego wyjetą i złożoną pięćdziesiąt. Stawiła się także Urodzona Katarzyna Jackowska panna w Górach Mokrych do parafii Przedborz należących zamieszkała córka Urodzonych Macieja i Marianny Jackowskich małżonków już nieżyjących, dowodząca lat metryką z ksiąg kościoła Gorzkowice wyjętą i złożoną trzydzieści sześć. - Strony stawające żądają ażebysmy przystapili do obchodu ułożonego miedzy niemi małżeństwa którego zapowiedzi wyszły przed głównemi drzwiami naszego Domu Gminnego to jest pierwsza dnia dziewiatego a druga dnia szesnastego miesiąca czerwca roku tego. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło my przejrzawszy wszystkie papiery z których okazuje się iż formalności jakich prawo wymaga zachowane zostały; Przychylając się do namienionego żądania po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżej wyrażonych papierów jako też działu szóstego kodeksu cywilnego w tytule o małżeństwie zapytaliśmy sie przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą pobrać się z sobą na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka jest ich wola, oświadczamy w i imieniu prawa iż Urodzony Maciej Aleksander Pstrokoński i Urodzona Katarzyna Jackowska są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Urodzonych Jana Gniewosza lat pięćdziesiąt pięć i Ignacego Chojnackiego lat czterdzieści dwa liczących z strony oblubieńca - niemniej Urodzonych Józefa Solnickiego lat trzydzieści pięć i Jana Zuchalskiego lat czterdzieści trzy liczących z strony oblubienicy świadków wszystkich w parafii Przedborz zamieszkałych. Poczym akt stawającym przeczytany i przez nas jako też stawających pisać umiejących podpisany.

 

    początek strony