RĘCZNO

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Ręczno

Film 2236032

Akta małżeństw 1744-1806

Rok 1755
Wielmożny Jegomość Pan Tomasz Bąkowski podczaszyc ciechanowski z Kraszowic i Wielmożna Mość Panna Marianna Kraszkowska cześnikówna dobrzyńska z Łęk Szlacheckich.
Ja, Aleksander Gembart, kanonik metropolitalny gnieźnieński, przewodniczący trybunału królewskiego piotrkowskiego, poprzedziwszy trzema wyraźnymi zapowiedziami [ogłoszonymi] w obliczu kościoła, błogosławiłen związek małżeński między powyższymi. Świadkami byli Znakomity Adam Małachowski krajczy koronny, Jaśnie Wielmożny Jan Przeręmbski starosta peresławski i wielu innych stawających i tu asystujących w dniu 16 listopada roku jak wyżej.
Rok 1756
Jegomość Pan Jerzy Zdziarski z Witowa, JMość Panna Salomea Grabowska z Ręcznej.
Roku, jak wyżej, dnia 11 sierpnia. Ja, Daniel Kraszewski opat witowski w obecności miejscowego proboszcza, poprzedziwszy trzema wyraźnymi zapowiedziami [ogłoszonymi] w obliczu kościoła, błogosławiłen związek małżeński między powyższymi. Świadkami byli Wielmożny Stanisław Kraszkowski podczaszy dobrzyński, pułkownik wojsk ?, Jakub Kamocki skarbnik sieradzki, Kazimierz Trepka i wielu innych asystujących.
Rok 1764
Wielmożny Jegomość Pan Kazimierz Otwinowski podczaszy lubaczewski, Wielmożna JMość Panna Antonina Kraszkowska porucznikówna z Łęk Szlacheckich.
Roku, jak wyżej, dnia 21 stycznia. Ja, Franciszek Ksawery Grochowalski, kanonik katedralny chełmeński, archidiakon uniejowski, dziekan wolborski, prepozyt przedborski za zgodą miejscowego kapłana i przy jego obecności, poprzedziwszy trzema wyraźnymi zapowiedziami, błogosławiłen w obliczu kościoła związek małżeński między powyższymi. Świadkami byli Wielmożny Aleksander Raczkowski chorąży wojsk pancernych, Jakub Kamocki skarbnik sieradzki, Antoni Kras[z]kowski podczaszy bracławski i wielu innych.
Rok 1770
Jegomość Pan Wojciech Oszkowski z Ogrodzonej, JMość Panna Franciszka Szaniawska z Łęk Szlacheckich.
Roku, jak wyżej, dnia 25 lutego, poprzedziwszy trzema kolejnymi zapowiedziami, ogłoszonymi w dniach świąt, mianowicie pierwszą 4, drugą 11, trzecią 18 bieżącego miesiąca podczas uroczystej mszy w [kościele] parafialnym i nie znajdując żadnych przeszkód, ja Wawrzyniec Roch Siemieński, kanonik wolborski, kapłan tego kościoła, zastępca sędziego konsystorza radomszczańskiego, zapytałem obojga i mając ich wspólną słowną zgodę na zawarcie małżeństwa, błogosławiłen związek małżeński między powyższymi. Świadkami byli dobrzy przyjaciele, mianowicie Wielmożny Piotr Szaniawski skarbnik opoczyński, Kazimierz Otwinowski podczaszy lubaczowski, Józef Oszkowski, wszyscy z tej parafii.