ROZPRZA

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Rozprza

Akta urodzeń, małżeństw 1660-1700
Akta urodzeń, małżeństw 1685-1729
Akta urodzeń 1729-1768
Akta małżeństw 1732-1799
Akta urodzeń 1768-1804
Akta zgonów 1730-1794


Film 2233389


Akta urodzeń, małżeństw 1660-1700

URODZENIA

Rok 1661
4-go sierpnia ochrzciłem bliźniaków Jakuba i Andrzeja, synów Jana Kozłowskiego i Katarzyny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi Jakuba byli Szlachetny Piotr Gliński z Wronikowa ze Szlachetną panną Elżbietą Przecławską z Kisieli. Andrzeja zaś Szlachetny Albert Górski z Rozprzy ze Szlachetną panną Marianną Przecławską z Kisieli. Ten sam, jak wyżej.
Rok 1665
Roku Pańskiego 1665-go szczęśliwie rozpoczętego. Ja, Lambert Fałkowicz proboszcz rozprzański, ? radomszczański, dnia 1-go stycznia ochrzciłem Mariannę, córkę Walentego zagrodnika i Marianny, prawowitych małżonków z Łochyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Florian Święcicki i Krystyna Żar?ska z Rozprzy.
Czerwiec
Ten sam, jak wyżej, roku [jak] wyżej, 28 czerwca ochrzciłem Annę, córkę Urodzonego Stefana Modlińskiego i Konstancji, małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maksymilian Pągowski z panną Izabelą Modlińską, wszyscy ze Straszowa.
Rok 1666
Luty
Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, 8-go lutego ochrzciłem Walentego, syna Piotra Struskiego i Barbary, małżonków z Łochyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Władysław Pągowski ze Straszowa z Konstancją Święcicką z Łochyńska.
Marzec
Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, 3-go marca ochrzciłem Józefa, syna Urodzonego Floriana Święcickiego i Zuzanny, małżonków z Łochyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Górski obecnie z Rozprzy i Konstancja Święcicka z Łochyńska.
Rok 1667
Styczeń
Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, 7-go stycznia ochrzciłem Zygmunta, syna Urodzonego Stefana Glińskiego i Anny, małżonków z Wronikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Zamojski ze Strzelc z Urodzoną Katarzyną Dobrzelowską z Borowa.
Grudzień
Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, 7-go tego grudnia ochrzciłem Joachima, syna Urodzonego Stefana Modlińskiego i Justyny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Modliński z Urodzoną panną Zuzanną Święcicką z Łochyńska, obecny wymieniony ze Straszowa.
Rok 1672
Maj
Ten sam, jak wyżej, dnia 16 maja ochrzciłem Feliksa, syna Urodzonego Pana Floriana Święcickiego i Zuzanny, prawowitych małżonków z Łochyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Święcicki z Łochyńska i Urodzona Pani Anna Pągowska ze Straszowa.
Październik
Ten sam, jak wyżej, dnia 2-go października ochrzciłem Annę, córkę Urodzonego Władysława Rogacowskiego i Zuzanny, prawowitych małżonków z Giesek. Rodzicami chrzestnymi byli Łukasz Michałek i Krystyna Żarzyńska z Rozprzy.
Październik
Ten sam, jak wyżej, 24 października ochrzciłem Łukasza, syna Urodzonego Pawła Wolskiego [brak], prawowitych małżonków z Łochyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Florian Świ[ęcicki] i Urodzona Pani Borkowa
Rok 1673
Dnia 13 stycznia ochrzciłem Agnieszkę, [córkę] Urodzonego Pana Stanisława Nieznańskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Hieronim Gliński ze Świerczyńska i Urodzona Pani Krystyna Witkowska z Niechcic.
Rok 1677
Ten sam, jak wyżej, 26 czerwca ochrzciłem Mariannę, córkę Urodzonego Zygmunta i Anastazji Jackowskich z Giesek. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Zakrzowski i N. Jackowska.
Październik
Ten sam, jak wyżej, dnia 9. października ochrzciłem Teresę Jadwigę, córkę Szlachetnego Stanisława Nieznańskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Adrian Nieznański ze Szlachetną Zofią Wolską z Mierzyna.
Październik
Ten sam, jak wyżej, dnia 1? października ochrzciłem Stanisława Franciszka, syna Urodzonego Stefana Glińskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Wronikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jerzy Gutiter ze Szlachetną Barbarą Gawrońska z Byczkowa
Rok 1678
Rozprza.
Ja, ten sam, jak wyżej, dnia 26-go sierpnia ochrzciłem Mateusza, syna Jakuba i Jadwigi Kaczmarczyków, prawowitych małżonków z Gościnnej. Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Skrzyński i Urodzona Krystyna Żarzeńska z Rozprzy.
Rok 1679
Ja, jak wyżej, 13 maja ochrzciłem Stanisława Alberta, syna Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Lambert Falkowicz pleban i Krystyna Żarzeńska.
Rok 1680
Ten sam, jak wyżej, dnia 3-go lutego ochrzciłem Kazimierza, syna Urodzonego Jana Wolskiego i Aleksandry, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Jan Potworowski prepozyt ? oficjał kaliski i Urodzona Konstancja Witkowska z Kamiennej
Maj
Ja, Lambert Falkowic proboszcz, roku, jak wyżej, dnia 9-go jak wyżej, ten sam, jak wyżej[?] ochrzciłem Stanisława, syna Urodzonego Alberta Wieczkowskiego i Doroty, prawowitych małżonków z Trzeszczonka. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Konstanty Gliński i Urodzona Elżbieta Majczowska z Rozprzy.
Rok 1681
Kwiecień
Ten sam, jak wyżej, dnia 26 kwietnia ochrzciłem Zofię, córkę Alberta Wieczkowskiego i Doroty, prawowitych małżonków z Trzeszczonka. Jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Radgowski i Urodzona Pani Elżbieta Miczowska z Roscina.
Czerwiec
Dnia ? czerwca została ochrzczona przez Wielebnego Józefa ? zarządcę z Mierzyna córka Urodzonego Konstantego Glińskiego i Urodzonej Konstancji, [której nadano imię] Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Przewielebny Lambert Falkowicz proboszcz rozprzański i Urodzona Pani Marianna Glińska z Wronikowa.
Dnia 20 października.
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Michała, syna Urodzonego Pana Stanisława Nieznańskiego i Urodzonej Pani Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stokowski i Jaśnie Wielmożna Pani Teodora Krąkowska z Kisieli.
Rok 1682
Ja, Jan Chryzostom Widyński wikary parafialnego kościoła rozprzańskiego, dnia 2-go lutego ochrzciłem imieniem Antoni, syna Urodzonego Pana Jacka Wierusza Kowalskiego i Zuzanny ze Skrzynna Duninownej, prawowitych małżonków, dziedziców z Białocina. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Lambert Falkowicz proboszcz rozprzański z Urodzoną Katarzyną Malczewską.
Czerwiec
Ten sam, jak wyżej, dnia 12 czerwca ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Mateusza Jackowskiego i Urodzonej Anny Jackowskiej, prawowitych małżonków z Giesek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wolski z Urodzoną panną Elzbietą Witkowską z Niechcic.
Lipiec
Dnia 20 lipca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Magdalena, córkę Urodzonego Jana Wolskiego i Teresy, prawowitych małżonków z Giesek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jacek Kowalski z Urodzoną panną Elżbietą Witkowską z Niechcic.
Lipiec
Dnia 25. lipca. Ja, Lambert Fałkowicz proboszcz rozprzański, ochrzciłem imieniem Magdalena, córkę Urodzonego Franciszka Grodzieckiego i Katarzyny, prawowitych małżonków z Kisieli. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Jerzy Denhof pleban piotrkowski z Urodzoną panną Teodorą Osolińska z Kisieli.
Wrzesień
15 września, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Teresa, córkę Urodzonego Konstantego Glińskiego i Konstancji, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Kapis medyk z Urodzoną Zofią Żarzewską z Trzeszczonka.
Październik
Dnia 6-go października. Ja, Jan Chryzostom Widyński, ochrzciłem Antoniego, syna Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Teresy, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Jankowski z Urodzoną Marianną Dobrzelowską z Kesina
Październik
6 październik
Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Urszula, córkę Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Teresy, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Lambert Fałkowicz proboszcz rozprzański z Urodzoną Krystyną Żarzeńską z Rozprzy.
Rok 1683
Listpad
Dnia 9 listopada. Ja, Lambert Fałkowicz proboszcz rozprzański, ochrzciłem imionami Marcin Teodor, syna Urodzonego Alberta Wieczkowskiego i Urodzonej Doroty, prawowitych małżonków z Trzeszczonka. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Zygmnt Pukarzowski i Urodzona Zofia Rzażawska z tego samego Trzeszczonka.
9 listopad
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Piotr, syna Urodzonego Andrzeja Poleskiego i Urodzonej Anny, prawowitych małżonków z Gościnnej. Rodzicami chrzestnymi byli  Urodzony Piotr Sypowski i Urodzona Anna Ulatowska z Sobakówka.
Rok 1684
Dnia 3-go kwietnia. Ja, Bartłomiej Obrzazgowicz wikary kościoła rozprzańskiego, ochrzciłem imieniem Ewa, córkę Urodzonego Pana Jacka Wierusz Kowalskiego i Zuzanny ze Skrzynna Duninównej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Lambert Fałkowicz proboszcz rozprzański z Urodzoną panną Zofią Kowalską z Białocina.
Sierpień
Dnia 12-go sierpnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny proboszcz rozprzański i Urodzona Anna Polejska z Gościnnej.
Wrzesień
Dnia 18 września, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Macieja Jackowskiego i Anny, prawowitych małżonków z Giesek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Dobrzelowski i Urodzona Barbara Wiszkowska? z Niechcic.
Listopad
Ten sam, jak wyżej, dnia 27 listopada ochrzciłem Andrzeja, syna Urodzonego Jana Wolskiego i Aleksandry, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Dobrzelowski z Dzieciart i Urodzona Barbara Kozubska z Woli Krzysztoporskiej.
Rok 1685
Ja, ojciec Paweł Sadowski kaznodzieja ? z zakonu św. Franciszka, dnia 8 lutego ochrzciłem Józefa Sebastiana, syna Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Teresy, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Lambert Fałkowicz proboszcz rozprzański i Urodzona Zofia Stradomska ze Świerczyńska.
Listopad
Dnia 22. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Elżbieta i Katarzyna, córkę Urodzonego Jacka Wierusza Kowalskiego i Zuzanny, prawowitych małżonków z Białocina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Wilkoszowski i Urodzona Anna Guttiterowa.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1663
Ten sam, jak wyżęj, dnia 6-go lutego, błogosławiłem z ogłoszoną dyspensą od Znakomitego Piotra Lichniewicza oficjała i kanonika wolborskiego, w obecności świadków Urodzonego Władysława Pągowskiego i Urodzonego Mikołaja Dębickiego, małżeństwo Urodzonego Jana Jasińskiego ze Szlachetną Anną Święcicką.
Rok 1668
Tego samego? lutego, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Jana Wolskiego z Urodzoną Aleksandrą Witkowską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami  w kolejnych dniach świąt i w obecności świadków Stanisława Witkowskiego z Niechcic i Sebastiana Gieszkowskiego z Giesek.
Rok 1680
Dnia 29 marca, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Stefana Glińskiego brata rodzonego tego [narzeczonego] i Urodzonego Stanisława Nieznańskiego, błogosławłem małżeństwo Urodzonego Konstantego Glińskiego z Urodzoną Konstancją Gutyterowną.
Rok 1681
Dnia 16 lutego. Ten sam, jak wyżej, błogosławłem małżeństwo Urodzonego Stanisława Raczyńskiego z Urodzoną Zuzanną Gutyterowną z Rozprzy w obecności świadków Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Jakuba Wrzoska ze Świerczyńska.
Rok 1682
Dnia 22 listopada. Znakomity i Przewielebny Stanisław Krajowski dziekan gnieźnieński krakowski św. Michała, kustosz łowicki i kancelarii i trybunału królewskiego błogosławił małżeństwo Jaśnie Wielmożnego Pana Mikołaja Mycielskiego starosty Kolna, sędziego ziemi sieradzkiej z Jaśnie Wielmożną Panią Teodorą Warszycką kasztelanową? krakowską z Kisieli na mocy idndultu Znakomitego i Przewielebnego oficjała wolborskiego, w obecności świadków Urodzonego Mikołaja z Woli Kamockiej Kamockiego i Urodzonego Franciszka Maszolskiego ze Straszowa.
Rok 1683
Dnia 4-go lutego, ten sam, jak wyżej, na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego oficjała wolborskiego i w obecności świadków Urodzonego Stefana Glińskiego z Wronikowa i Urodzonego Marcina Pukarzowskiego z Wronikowa, błogosławił małżeństwo Urodzonego Zygmunta Pukarzowskiego z Habielicz z Urodzoną Elżbietą Mnichowską z Trzeszczonka.
18 luty
Ja, Lambert Falkowicz proboszcz rozprzański, na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego oficjała wolborskiego, w obecności świadków Urodzonego Stefana Glińskiego z Wronikowa i Urodzonego Pana Marcina Mireckiego z Cetny?, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Franciszka Grodzieckiego z Kisieli z Urodzoną Katarzyną Klosowicow?
Listopad
Ten sam, jak wyżej, dnia 16. listopada, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Stanisława Nieznańskiego z Urodzoną Agnieszką Świercyńską ze Świerczyńska, w obecności świadków Urodzonego Władysława Rogaczowskiego i Urodzonego Jana Gieskowskiego z Giesek.
Rok 1684
15 luty
Ja, Józef N. zarządca koscioła mierzyńskiego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Wawrzyńca Skapskiego z Wielopola z Urodzoną Barbarą Święcicką z Łochyńska, w obecności świadków Urodzonego Jana Święcickiego z Łochyńska i Urodzonego Wawrzyńca Pągowskiego z Lubina.
Luty
Ten sam, jak wyżej, dnia 16 lutego, na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego oficjała wolborskiego, w obecności świadków Urodzonego Hieronima Glińskiego i Urodzonego N. Jasińskiego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Franciszka Głogowskiego z Urodzoną Zuzanną Siewierską z Wronikowa.
Rok 1688
Czerwiec
Dnia 27. Ja, Lambert Falkowicz proboszcz rozprzański, na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego oficjała wolborskiego, w obecności świadków Urodzonego Jacka Kowalskiego z Białocina i Urodzonego Jana Dobrzelowskiego z Dużego Sobakowa, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Hieronima Glińskiego z Urodzoną Anną Guttyterowną z Rozprzy.
Rok 1691
Roku, jak wyżej, dnia 28 października. Ja, jak wyżej, na mocy indultu Znakomitego i Przewielebnego Wojciecha Plutowskiego kanonika i oficjała wolborskiego, w obecności świadków Urodzonego Pana Stefana Glińskiego, Urodzonego Pana Mikołaja Stobieckiego, Urodzonego Pana Stefana Guttetera Dobrodziejskiego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pana Stanisława Mikołaja Gorzyńskiego z Urodzoną Marianną Glińską.
Rok 1693
Ja, wielebny Lambert Fałkowicz proboszcz rozprzański, roku, jak wyżej, dnia 3-go lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami,  w obecności świadków Urodzonego Dunina i Urodzongo Alberta Wieczkowskiego, Urodzonego Mikołaja Stobieckiego i wielu innych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Ferdynanda Boratyńskiego z Urodzoną Zofią Kowalską.
Rok 1696
Roku, jak wyżej, dnia 6-go marca. Ja, Lambert Fałkowicz proboszcz rozprzński, poprzedziwszy z ambony trzema zapowiedziami w święta [wobec] ludu,  w obecności świadków tego sakramentu Urodzonego Święcickiego z Kęszyna, Urodzonego Pana Stefana Guttytera z Rozprzy, potwierdziłem i błogosławiłem związek małżeński Szlachetnego Jana ze Straszowa Święcickiego z Agnieszką ze Świerczyńska Nieznańską.
Rok 1698
Czerwiec
Dnia 16. Ja, ten sam, [poprzedziwszy] trzema zapowiedziami w dniach niedziel i świąt, w obecności świadków Urodzonego Marcina Święcickiego, Urodzonego Feliksa Święcickiego z Łochyńska, Urodzonego Andrzeja Morawickiego z Niechcic, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pawła Bunikowskiego z Urodzoną Barbarą Skąpską z Łochyńska.


Film 2236035


Akta urodzeń, małżeństw 1685-1729

URODZENIA

Rok 1686
Sierpień
Dnia 17-go. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Franciszek? syna Urodzonego Marcina Bykowskiego ze wsi Białocin i Marianny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Nieznański ze Świerzyńska i Urodzona Zuzanna Kowalska z Białocina.
Rok 1687
Luty
Dnia 1?, roku jak wyżej. Ja Bartłomiej Obrz?owic ochrzciłem imieniem Marianna córkę ? Kozłowskiego i Teofili prawowitych małżonków ze wsi Dzieciary. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Nieznański i Urodzona Zuzanna Kowalska z Białocina.
Dnia 23. Roku jak wyżej. Ja ten sam ochrzciłem imieniem Mateusz syna Urodzonego Jana Gieskowskiego i Zofii prawowitych małżonków ze wsi Gieski. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Poleski? ze wsi Gościnna i Urodzona Katarzyna Gęmbicka ze wsi Gieski.
Rok 1688
Kwiecień
Dnia 28. Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Anna, Katarzyna córkę Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Teresy prawowitego małżeństwa ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Gutteter Dobrodziejski i Urodzona Grabowska ze Świerczyńska.
Sierpień
Dnia 19. Ja ten sam ochrzciłem imieniem Stanisław syna Jana Ścisońskiego i Anny prawowitego małżeństwa ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Hieronim Gliński i Urodzona Teresa Nieznańska ze Świerczyńska.
Rok 1689
Wrzesień
Dnia 10. Ja Lambert Jałkowic proboszcz Rozprzy ochrzciłem imieniem Mikołaj syna Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Teresy ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Konstanty Gliński ze Świerczyńska i Urodzona Zuzanna Kowalska z Białocina.
Rok 1690
Marzec
Dnia 2. Ja Lambert Jałkowic proboszcz Rozprzy ochrzciłem imieniem Agnieszka córkę Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Agnieszki prawowitego małżeństwa ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Konstanty Gliński i Urodzona Teresa Nieznańska oboje ze Świerczyńska.
Rok 1691
Kwiecień
Dnia 20-go. Ja Wojciech Urbankiewicz zarządca Rozprzy ochrzciłem imionami Aleksy, Albert syna Urodzonego Kazimierza C[z]arnotulskiego i Marianny prawowitego małżeństwa z Łochyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Lambert Jałkowic proboszcz Rozprzy i Urodzona Aleksandra Święcicka z Lubienia.
Rok 1692
Luty
Dnia 3. Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Paweł, Antoni syna Urodzonego Tomasza z Białej Szypowskkiego i Katarzyny prawowitego małżeństwa z Gościnnej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin z Kamocina Kamocki burgrabia sieradzki i Urodzona Zofia z Białej Karsznicka.
Listopad
Dnia 10. Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Eleonora, Helena córkę Urodzonego Mikołaja Stobieckiego i Heleny prawowitego małżeństwa z Niechcic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Sebastian Brzykowski? prepozyt ? i Urodzona Jadwiga Turska.
Rok 1693
Dnia 3-go listopada. Roku jak wyżej. Ja Lambert Jałkowic proboszcz Rozprzy ochrzciłem imieniem Katarzyna córkę Urodzonego Stanisława Nieznańskiego i Agnieszki prawowitego małżeństwa ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Wojciech Urbankiewicz zarządca Rozprzy i Urodzona Zuzanna Kowalska z Białocina.
Rok 1695
Roku jak wyżej. Dnia zaś 13 listopada. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Katarzyna córkę Sebastiana Nowaka i Jadwigi prawowitego małżeństwa z Łochyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Aleksander Biestrzykowski i Szlachetna panna Marianna Święcicka.
Rok 1696
Roku jak wyżej w sam dzień Epifanii, którym był 6 styczeń. Ja Jakub Czarnecki zarządca Rozprzy ochrzciłem córkę Urodzonego Pana Piotra Gusieńskiego? i Anny prawowitego małżeństwa, której nadałem imię Franciszka. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Siemianowski starosta wieluński i Urodzona panna Agnieszka Święcicka.
Roku jak wyżej. Dnia zaś 9 stycznia. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Walenty syna Mikołaja i Marianny prawowitego małżeństwa z Rozprzy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Bełchacki i Urodzona panna Krystyna Nieznańska.
Roku jak wyżej, dnia 5-go marca. Ja Lambert Falkowicz proboszcz Rozprzy ochrzciłem imieniem Grzegorz syna Sebastiana młynarza i Zofii prawowitego małżeństwa z Rozprzy. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Felicjan Święcicki z Łochyńska i panna Krystyna Nieznajska.
Marzec
Roku jak wyżej, dnia 17 marca. Ja Jakub Czarnocki wikary Rozprzy ochrzciłem imionami Józef, Jacek syna Urodzonego Ferdynanda Boratyńskiego i Szlachetnej Zofii Kowalskiej prawowitego małżeństwa z Białocina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jacek Kowalski z Białocina dziadek i Urodzona Zofia Święcicka z Dzieciart.
Październik
Dnia siódmego. Ja ten sam ochrzciłem imieniem Szymon syna Szymona młynarza i Doroty prawowitego małżeństwa z młyna Picków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Święcicki i Urodzona Krystyna Nieznańska.
Rok 1697
Styczeń
Dnia 19. Ja ten sam ochrzciłem imionami Brygida, Pryska córkę Urodzonego Pana Jana Święcickiego i Agnieszki prawowitego małżeństwa ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Nieznański i Urodzona Święcicka z Dzieciart.
Rok 1698
Styczeń
Dnia drugiego. Roku jak wyżej. Ja Wojciech Urbankiewicz ochrzciłem imieniem Marianna córkę Marcina Listwanika i Klary prawowitych małżonków z Białocina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Felicjan Święcicki i Urodzona Brygida Kowalska.
Styczeń
Tego samego dnia. Ja ten sam ochrzciłem imieniem Paweł syna Grzegorza Malinowskiego i Anny prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Nieznański i Urodzona Teresa Glińska.
Kwiecień
Dnia 19. Ja Wojciech Urbankiewicz zarządca Rozprzy ochrzciłem imionami Teodora, Rozalia córkę Urodzonego Jana Święcickiego i Agnieszki prawowitych małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Wolski z Lubienia z Urodzoną Anną swoją żoną.
Rok 1699
Kwiecień
Dnia 6. Ja Albert Urbankiewicz zarządca Rozprzy ochrzciłem imieniem Ewa córkę Jana kowala i Katarzyny prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Grzegorz Malinowski i Urodzona Urszula Nieznańska.
Kwiecień
Dnia dwudziestego kwietnia. Ja ten sam ochrzciłem imieniem Zofia córkę Marcina Dziurdzińskiego i Jadwigi prawowitych małżonków z Leszyna? Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj Siemianowski kasztelan ziemi wieluńskiej i Urodzona Marianna Święcicka.
Maj
Dnia pierwszego. Ja ten sam ochrzciłem imieniem Zofia córkę Urodzonego Jana Święcickiego i Agnieszki prawowitych małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli administrator Rozprzy Ignacy Święcicki i Urodzona [brak].
Rok 1700
Luty
Dnia 22. Ja ten sam ochrzciłem imieniem Maciej syna Grzegorza Malinowskiego i Anny prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Gutteter Dobrodziejski i Urodzona Teresa Nieznańska.
Tego samego dnia. Ja ten sam ochrzciłem imieniem Gertruda córkę Stanisława Jakubika i Zofii prawowitych małżonków z Łochyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Więckowski i Urodzona Katarzyna Święcicka.
Lipiec
Dnia dwudziestego trzeciego. Ja Lambert Fałkowic pleban Rozprzy ochrzciłem [brak imienia] Urodzonego Jana Święcickiego i Agnieszki prawowitych małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli...
Rok 1701
Styczeń
17 stycznia
Dnia tego samego. Ja ten sam ochrzciłem imieniem Sebastian syna Józefa Kobaszońskiego i Katarzyny prawowitych małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Kowalski i Urodzona Katarzyna Święcicka.
Dnia dwudziestego piątego. Ja Lambert Fałkowic proboszcz Rozprzy ochrzciłem imionami Chryzostom, Józef syna Urodzonego Hieronima Glińskiego i Heleny prawowitych małżonków z Wronikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Gorzyński i Urodzona Dobrzelowska
Październik
Dnia czternastego. Ja ten sam ochrzciłem imionami Maksymilian, Mikołaj syna Urodzonego Pana Jana Święcickiego i Agnieszki prawowitych małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Ostrowski z Wronikowa i Urodzona Anna Gutteterowa Dobrodziejska z miasta Rozprzy.
Rok 1702
Grudzień
Dnia [brak]. Ja ten sam ochrzciłem imionami Barbara Łucja córkę Urodzonego Hieronima Glińskiego [brak] prawowitych małżonków z Wronikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Gutteter Dobrodziejski i Urodzona Pstro[ko]ńska
Rok 1704
Lipiec
Ja Sylwester Minaszewicz franciszkanin konwentu św. Franciszka zakonu Braci Mniejszych za zgodą proboszcza ochrzciłem imieniem Jakub syna Alberta Gieskowskiego i Katarzyny prawowitych małżonków z Giesek. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Stanisław Więckowski i Urodzona Pani Florianowa Święcicka z Łochyńska.
Sierpień
12. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Kunegunda córkę Urodzonego Jana i Agnieszki Święcickich [prawowitych małżonków] ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Zaręba i Urodzona Marianna jego żona.
Październik
19. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imionami Piotr, [brak] syna Urodzonego Hieronima Glińskiego i Heleny z Wronikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Felicjan z Łochyńska Święcicki i Urodzona Teresa ze Świerczyńska Glińska.
Rok 1705
Marzec
12. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imionami Barbara, Jadwiga córkę Urodzonego Alberta Bogdańskiego i Jadwigi prawowitych małżonków z Kisieli. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Żłobnicki z Woli Krzystoporskiej i Urodzona Jadwiga z Kobieli Turska.
Rok 1706
15 kwiecień
Tego samego dnia. Ja Marcin Wolniewicz wikary rozprzańskiego kościoła ochrzciłem imieniem Róża córkę Urodzonego Jana Święcickiego i Agnieszki ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Albert Brzuchański kapłan tego samego kościoła i Urodzona Helena Turczyńska.
Kwiecień
15. Ten sam jak wyżej proboszcz ochrzciłem imieniem Zofia [córkę ? Gaja] i [brak] ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Marcin Wolniewicz wikary tego samego kościoła i Szlachetna Krystyna Święcicka ze Strachowa.
Rok 1708
Roku jak wyżej. Dnia 21 listopada. Ja Adam Radkowski ochrzciłem imionami Stanisław, Kazimierz syna Szlachetnego Walentego Wolskiego z Giesek i Marianny z domu Nieznańskiej jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Gutteter Dobrodziejski z Urodzoną Teresą Nieczkowską
Rok 1709
Styczeń
12-go stycznia. Ja Albert Brzuchański proboszcz rozprzańskiego kościoła ochrzciłem imieniem Marianna córkę Szlachetnego Franciszka Rogaczewskiego i Zofii prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Malczewski z Urodzoną Marianną Turzyńską.
Styczeń
30. Ten sam jak wyżej kapłan rozprzańskiego kościoła ochrzciłem imionami Marianna, Brygida córkę Urodzonego Pawła Bierzyńskiego i Teresy prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Gutteter Dobrodziejski dziedzic miasta Rozprza i Urodzona Pani Anna Bierzyńska babka chrzczonej.
Luty
1. Ten sam ochrzciłem imieniem Marianna córkę Jakuba szewca i Marianny Pardelówki ze wsi Kęsyn? prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Gliński z Wronikowa i Urodzona Marianna Gorzyńska siostra stryjeczna tego.
Rok 1710
Marzec
30. Ten sam ochrzciłem imieniem Marianna córkę Andrzeja Woźniaczka i Barbary prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Dominikowski i Urodzona Brygida Święcicka ze Świerczyńska.
Czerwiec
19. Ten sam ochrzciłem imieniem Jan syna Urodzonego Hilarego Święcickiego i Urszuli prawowitych małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Mateusz Gutteter Dobrodziejski archidiakon piotrkowski?, kanonik kruszwicki i Urodzona Agnieszka ze Świerczyńska Święcicka.
Lipiec
13. Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Anna Małgorzata córkę Urodzonego Antoniego Kowalskiego i Marianny prawowitych małżonków z Białocina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Święcicki i Urodzona Zuzanna Kowalska babka chrzczonej.
Rok 1711
Grudzień
2. Ten sam jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Andrzej, Wojciech syna Urodzonych Kazimierza Zabłockiego ze Świerczyńska i Agnieszki jego żony z domu Nieznańskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj z Parzniowic Pągowski i Urodzona Pani Marianna z Białocina Kowalska.
Rok 1712
Czerwiec
13. Ja Franciszek Ilmiński kapłan mierzyński za zgodą i w obecności proboszcza Rozprzy Przewielebnego Alberta Brzuchańskiego ochrzciłem imieniem Stanisław syna Urodzonych Macieja Sąpolińskiego i Julianny prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Felicjan Święcicki burgrabia piotrkowski z Urodzoną Anną swoją żoną z domu Zaborską.
Rok 1713
Kwiecień
24. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imionami Zygmunt, Jan syna Urodzonego Pawła Bierzyńskiego i Teresy prawowitego małżeństwa ze Świerczyńska Dużego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Starczewski burgrabia grodzki piotrkowski ze Szlachetną Dorotą Więckowską z Trzeszczonka.
Wrzesień
25. Ten sam ochrzciłem imionami Franciszek, Aleksander syna Urodzonego Jana Wolskiego i Joanny prawowitego małżeństwa dziedziców z Wilkoszowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Wolski z Gościnnej i Urodzona Pani Anna Święcicka żona Urodzonego pisarza grodzkiego piotrkowskiego z Mierzyna.
Rok 1718
Grudzień
11. Ja proboszcz tego kościoła ochrzciłem imionami Katarzyna, Ewa córkę Urodzonych Franciszka Wizemberka i Rozalii z domu Gutteterówny prawowitych małżonków z Dzieciart. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Gutteter Dobrodziejski dziadek dziecka i Urodzona Marianna Wieruszowa Kowalska prababka.
Rok 1719
Sierpień
Tego samego dnia. Ochrzciłem również imieniem Piotr syna pracowitego Antoniego Szczerskiego i Zofii prawowitych małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Święcicki i Urodzona Konstancja Tokarska.
Listopad
9. Ochrzciłem imieniem Marcin syna Szlachetnego Jana Jackowskiego i Krystyny prawowitych małżonków z Giesek. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Kazimierz Jackowski stryj chrzczonego i Urodzona Brygida Święcicka z Dużego Świerczyńska.
Rok 1720
Wrzesień
10. Ochrzciłem imieniem Marianna córkę Szlachetnego Stanisława Wąsoskiego i Brygidy ze Świerczyńska Dużego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Gutteter i Szlachetna Franciszka Święcicka.
Rok 1723
Styczeń
2. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Anastazja córkę Szlachetnych Jana Jackowskiego i Krystyny prawowitych małżonków z Giesek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Złobnicki z Urodzoną Franciszką Święcicką ze Świerczyńska Małego.
Rok 1725
Marzec
12. Ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Adam syna Stanisława Sadury i Łucji prawowitych małżonków z Gościnnej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Święcicki z Urodzoną Konstancją Gawrońską.
Rok 1728
25 kwiecień
Tego samego dnia. Ten sam jak wyżej ochrzciłem dwoma imionami Agnieszka, Krystyna córkę Urodzonych Michala i Marianny Nieznańskich prawowitych małżonków z Małego Wronikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielce Wielebny Albert Brzuchański proboszcz rozprzański z Urodzoną Panią Marianną Glińską.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1706
Luty
15. Przewielebny kapłan rozprzański błogosławił małżeństwo między Szlachetnym Franciszkiem Zaborskim i Katarzyną Święcicką ze Straszowa. Świadkami stawającymi byli Urodzeni Felicjan Święcicki, Antoni Wolski..
Rok 1707
7-go marca Przewielebny Albert Brzuchański kapłan kościoła rozprzańskiego błogosławił małżeństwo między Urodzonym Pawłem Bierzyńskim a Urodzoną Teresą Glińską [...]. Świadkami obecnymi byli Urodzony Hieronim Gliński dziedzic wsi Wroników i Urodzony Stefan Gutteter Dobrodziejski dziedzic miasta Rozprzy i wielu innych wiarygodnych Urodzonych.
Rok 1709
Styczeń.
12 stycznia. Ja Albert Brzuchański kapłan rozprzański, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem prawowity związek małżeński między Szlachetnym Maciejem Jackowskim z Giesek a Szlachetną Krystyną Święcicką ze Straszowa. Obecnymi świadkami byli Urodzony Jan Gieskowski, Albert Więckowski i wielu innych wiarygodnych.
Rok 1710
Lipiec
15. Ten sam jak wyżej. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Kazimierzem ze Skąpic? Zabłockim a Urodzoną Agnieszką Święcicką ? Obecnymi świadkami byli Urodzony Paweł Bierzyński, Urodzony Albert Pągowski, Urodzony Stefan Gutteter itd.
Rok 1711
Listopad
16. Ten sam jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Michałem z Ostrowa Nieznańskim a Urodzoną Marianną z Wronikowa Gorzyńską. Obecnymi świadkami byli Urodzony Paweł Bierzyński, Urodzony Hieronim Gliński i..
Rok 1712
Luty
25. Ja kapłan rozprzański. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Franciszkiem Wężykiem Widawskim a Agnieszką Rojkówną. Obecnymi świadkami byli Urodzony Jan Wolski, Urodzony Hilary Święcicki, Urodzony Franciszek Zaborski.
Rok 1715
Tego samego dnia, to jest 28 lutego. Ja Albert Brzuchański poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo między Szlachetnym Zygmuntem Brzuchańskim moim rodzonym bratem a Szlachetną Katarzyną Nieznańską ze Świerczyńska. Obecnymi świadkami byli Urodzony Albert Wiewiorowski, Świętosław Tomicki, Paweł Bierzyński i wielu innych wiarygodnych parafian.
Rok 1717
Kwiecień
5-go kwietnia. Ja Albert Brzuchański proboszcz rozprzańskiego kościoła parafialnego w Rozprzy, wobec uszczęsliwionych narzeczonych, świadka asystującego Znakomitego, Przewielebnego Piotra Dobrzelewskiego kanonika lwowskiego, kapłana bogdanowickiego pobłogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Janem z Wronikowa Glińskim a Urodzoną Marianną z Suchcic Suchecką za indułtem miejscowego ordynariusza, zaniechawszy zapowiedzi w obecności świadków Urodzonych Alberta Wiewiorowskiego, Świętosława Tomickiego, Alberta Pągowskiego, Jana Dobrzelewskiego i wielu innych wiarygodnych.
Rok 1720
Lipiec
6-go. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel, błogosławiłem małżeństwo między Szlachetnym Stanisławem Wąsowskim a Szlachetną Brygidą Święcicką ze Świerczyńska. Świadkami byli Urodzony Michał Raczyński, Józef G?, Andrzej Morawicki.
Rok 1722
Styczeń
29. Ja Albert Brzuchański kapłan kościoła rozprzańskiego, poprzedziwszy trzema trzema zapowiedziami ogoszonymi w dniach niedziel, błogosławiłem małżeństwo między Szlachetnym Stefanem Kamockim a Teresą Tokarską. Świadkami byli Szlachetny Jan Jackowski, Michał Święcicki i wielu innych wiarygodnych.

Film 2236035


Akta urodzeń 1729-1768

Rok 1732
Czerwiec
19. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem i nadałem dwa imiona Antonina Justyna, córkę Urodzonych Mikołaja i Katarzyny Święcickich ze Świerczyńska. Rodzice chrzestni Urodzony Michał Staniszewski i Urodzona Konstancja Pstrokońska.
Rok 1734
Marzec
Tego samego dnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę uczciwych Stanisława i Justyny Pawłowskich, prawowitych małżonków ze Starej Wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Święcicki ze Świerczyńska i Szlachetna Marianna Trepczyna z Breszek.
26 lipiec.
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Magdalena i Anna, córkę Urodzonego Michała i Marianny Nieznańskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Zaręba i Marianna Gorzeńska z Dzieciar.
Grudzień
Dnia 2-go grudnia roku 1734. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem, z konieczności pomijając ceremonię, imieniem Mikołaj, syna Wielmożnego Aleksandra i Marianny Złobnickich. Rodzicami chrzestnymi z Rozprzy byli Wielmożny Pan Mikołaj Święcicki z Gościnnej i Wielmożna panna Zofia Kamo[c]ka łowczanka ze Straszowa. Potem była ceremonia w kościele.
Rok 1735
Dnia 7-go listopada, Roku Pańskiego 1735. Ja, Antoni Klichowski kanonik liwoński, prepozyt tego kościoła, ochrzciłem dwoma imionami Karol, Marcin, syna Urodzonego Pana Pawła Bierzyńskiego dziedzica ze Świerczyńska i Urodzonej Pani Ludwiki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Felicjan Świerzyński starosta ? i Wielmożna Elżbieta Kowalska i Wielmożni Panowie Józef i Felicjan Bierzyńscy i Urodzona Pani Pudencjanna Re?gowna ze Świerczyńska.
Rok 1736
Wrzesień
Dnia 3-go wrzesnia Roku Pańskiego 1736. Ja, Antoni Klichowski, ochrzciłem dwoma imionami Eufrozyna i Rozalia, córkę Urodzonych Państwa Mikołaja i Katarzyny Święcickich, prawowitych małżonków z Niechic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ludwik z Wieruszy Kowalski chorąży bracławski, dziedzic Rozprzy i Wielmożna Panna Antonina Ponińska starościanka piotrkowska.
Rok 1737
Luty
Roku Pańskiego 1737, dnia 19 tego. Ja, Antoni Klichowski, kanonik liwoński, prepozyt kaplicy ? piotrkowski i rozprzański, ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Baltazar Marcin, urodzonego 6-go stycznia syna Urodzonego Antoniego Pągowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Radwan Zebrzydowski podczaszy sanocki z Wilkoszowic i Wielmożna Panna Kunegunda Święcicka [córka] sędziego piotrkowskiego z Mierzyna.
Lipiec
Roku Pańskiego 1737, dnia 12 lipca. Ja, Paweł Gadziński wikary tego kościoła, ochrzciłem dwoma imionami Michał i Jan Gwalbert, który urodził się 7-go tego miesiąca, syna Urodzonego Pawła Bierzyńskiego dziedzica ze Świerczyńska i Urodzonej Ludwiki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Wąsowicz ekonom z Pytowic i Urodzona Katarzyna Święcicka z Niechcic.
Październik
Roku Pańskiego 1737, dnia 20 października. Ja, Paweł Gadziński zarządca tego kościoła, ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Teresa Kunegunda, córkę Urodzonego Kazimierza i Konstancji Pstrokońskich, prawowitych małżonków z Gościnnej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Marcin Zebrzydowski podczaszy sanocki i Urodzona Barbara Rzepecka z Wronikowa.
Rok 1738
Listopad
Roku Pańskiego 1738, dnia 1-go tego. Ja, Paweł Gadziński zarządca miejscowy, ochrzciłem imieniem Karol, syna Urodzonego Aleksandra i Marianny Morawickich, prawowitych małżonków z Giesek. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Pani Konstancja Pstrokońska z Gościnnej i Urodzony Wojciech Rzepecki z Wronikowa.
Rok 1739
Styczeń
Dnia 30-go tego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Mikołaja Święcickiegoi i Katarzyny, prawowitych małżonków z Niechcic. Rodzicami chrzestnymi byli sławetny Jan Gadziński i Urodzona Konstancja Pstrokońska z Gościnnej.
Rok 1742
Listopad
Dnia 11 tego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z konieczności z wody, dwoma imionami Teodor, Marcin, syna Wielmożnego Pana Marcina Zebrzydowskiego Radwana i Marcjanny, prawowitych małżonków. Asystowali Urodzony Mikołaj Zabłocki i Wielmożna Pani Krystyna Zarębina sędzina grodzka piotrkowska.
Rok 1744
Styczeń
Roku, jak wyżej, dnia zaś 6-go tego. Ja, Paweł Gadziński zarządca tego [kościoła], ochrzciłem z konieczności z wody imionami Kacper, Melchior Baltazar, Julian, syna Wielmożnego Marcina Radwana podczaszego sanockiego i Marianny, prawowitych małżonków z Raszowic. Rodzicami chrzestnymi obecnie byli Urodzony Wojciech Pstrokoński i Urodzona Marianna Zagorowska, dnia zaś 15 tego, Znakomity Wielebny Antoni Klichowski kanonik liwoński, prepozyt tego kościoła, dopełnił ceremonię. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj Bielski łowczy sanocki i Wielmożna Pani Aleksandra Siemińska miecznikowa bracławska.
Rok 1745
Białocin
Dnia 21 marca. Ja, Paweł Gadziński ochrzciłem dwoma imionami Franciszka Marianna, urodzoną 13-go tego, córkę Urodzonych Stanisława Zaręmby i Zofii, prawowitych małżonków z Białocina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Pani Anna Święcicka i Urodzony Józef Zabłocki.
Rok 1746
Cegielnia
Dnia 19 listopada. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Cecylia Katarzyna, córkę sławetnego Pawła Pawłowskiego i [brak], prawowitych małżonków z Cegielni. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Pani Bona Walewska miecznikowa sieradzka i Urodzony Szymon Cywiński.
Rok 1747
Maj Wilkoszowice
Dnia 2-go maja. Ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Domicela Katarzyna, córkę Wielmożnego Pana Marcina Radwana i Marianny, prawowitych małżonków z Wilkoszowic. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Antoni Klichowski kanonik liwoński, prepozyt rozprzański i Urodzona Katarzyna Święcicka.
Lipiec
Dnia 2-go tego odbyła się ceremonia chrztu nad cudzołożną Anną, która odeszła z judaizmu i zostały nadane jej dwa imiona Marianna Anna. Ceremonię prowadził Znakomity Wielebny Roch Siemieński kanonik wolborski, prepozyt racz?. Asystował Wielebny Paweł Gadziński zarządca miejscowy. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Męciński starosta ostrzeszowski i Wielmożna Pani Anna Święcicka podstarościna piotrkowska, Wielmożny Pan Felicjan Bierzyński podczaszy chęciński i Jaśnie Wielmożna Pani Marianna Męcińska starościna ostrzeszowska.
Wrzesień Wilkoszowice
Dnia 17 września. Ja, Paweł Gadziński, ochrzciłem imieniem Mateusz, syna pracowitego Kacpra Ujkowskiego i Gertrudy, prawowitych małżonków z Wilkoszowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Święcicki i Urodzona Marianna Radwanowa z Wilkoszowic.
Rok 1749
Styczeń
Dnia 1-go stycznia. Ja, Antoni Klichowski kanonik liwoński, ochrzciłem imieniem Wiktoria, córkę Urodzonego Pana Marcina Radwana Zebrzydowskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Wilkoszowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Wyrzykowski i Wielmożna Pani Anna Święcicka sędzina piotrkowska.
Maj 1749
Dnia 18 tego. Ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Jan Nepomucen Antoni, syna pracowitych Grzegorza i Zofii, prawowitych małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marceli Święcicki i Urodzona Franciszka Wyrzykowska.
Lipiec
Dnia [brak]. Ten sam, ochrzciłem dwoma imionami [brak], syna Urodzonych Remigiusza Białobrzeskiego z Łochyńska [brak matki], prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Nekanda Trepka ze swoją żoną Marianną podczaszyną chęcińską i Urodzony Ignacy Trepka z Wielmożną Anną Święcicką sędziną piotrkowską.
Rok 1750
Luty
Dnia 17. Ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Walenty Maciej, syna Urodzonych Bartłomieja i Felicjanny Pągowskich, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Błeszyński z Rożny i Urodzona Ewa Oyrzanowska ciotka dziecka.
Grudzień
Dnia 8 tego. Ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Wiktoria Ewa, córkę Urodzonych Mikołaja Święcickiego i Katarzyny, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Kaczewski i Urodzona [brak imienia] Święcicka rodzona siostra dziecka.
Rok 1751
Kwiecień
Świerczyńsko
Dnia 23 tego. Ja, Paweł Gadziński zarządca, ochrzciłem dwoma imionami Wojciech Adam, syna Urodzonych [brak imienia] Kamockiego i Salomei, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Sebastian Szutnicki? podczaszy bracławski i Urodzona Anna Kuczewska, Urodzony Pan Marcel Święcicki i Urodzona Marcjanna Święcicka.
Maj
Niechcice
Dnia 31 tego. Ten sam, ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Magdalena Joanna, córkę Urodzonych Józefa Moskaleskiego i Zofii, prawowitych małżonków z Niechcic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Święcicki i Urodzona panna Katarzyna Dobiecka z Wronikowa.
Rok 1752
Czerwiec
Dnia 8 czerwca. Ja, Bartłomiej Otłoicz? prepozyt rozprzański, ochrzciłem dwoma imionami Antoni Norbert, syna Urodzonych Franciszka i Salomei Kamockich, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Bierzyński i Urodzona Marianna Starczewska, Urodzony Bartłomiej Pągowski z Urodzoną Zuzanną Trepczanką.
Czerwiec
Dnia 21 tego. Ja, Paweł Gadziński, ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnej Marianny Syjeckiej? z Giesek wdowy i nieznanego ojca. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Bierzyński i Urodzona Antonina Święcicka.
Rok 1753
Wrzesień
Świerczyńsko
25. Ja, Wawrzyniec Głuchowski franciszkanin, ochrzciłem dwoma imionami Michal Stanisław, syna Urodzonych Bartłomieja i Felicjanny Pągowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Pągowski i Zuzanna Trepczonka z Bryszek.
Listopad
Gościnna
25. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Cecylia, córkę Urodzonych Tomasza i Katarzyny Starorypińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Święcicki i Urodzona Marianna Radwanowa dziedziczka z Wilkoszowic.
Grudzień 1753
Małe Świerczyńsko
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem trzema imionami Damazy Aleksander i Jan, syna Urodzonych Mikołaja i Katarzyny Święcickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Pstrokoński z Gościnnej dziedzic i Marianna Radwanowa dziedziczka z Wilkoszowic.
Rok 1757
Marzec
13. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, syna nieznanego ojca, matki zaś Zuzanny Czarnej z Rozprzy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Ludwik Ignatowski ze swoja żoną Magdaleną Ignatowską z dworu rozprzańskiego.
Rok 1759
Październik
18 Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Ambroży Mikołaj, syna Urodzonych Marcina i Marianny Radwanów, prawowitych małżonków z Wilkoszowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Pstrokoński z Gościnnej i Urodzona Franciszka Święcicka z Wilkoszowic.
Październik
24 ochrzciłem Salomeę, córkę Urodzonych Mikołaja i Katarzyny Święcickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Onufry Tomczyński? i Urodzona panna Anna Strolconka, oboje z Rozprzy.
Rok 1760
8 maj
Tego samego dnia ochrzciłem Stanisława, syna Antoniego i Marianny Konasawskich?, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Pstrokoński z Gościnnej i Urodzona Franciszka ze Świerczyńska.
2 listopad
2 ochrzciłem Katarzynę, córkę Urodzonych Józefa i Elżbiety Chybowskich, prawowitych małżonków z Małego Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Pstrokoński i Urodzona Katarzyna Sojecka ze Świerczyńska.
Rok 1761
Czerwiec
20 ochrzciłem Antoniego, syna pracowitego ? i Jadwigi Sokołowskich, prawowitych małżonków ze Straszowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Dawidowicz z Łochyńska i Wielmożna Jozafata Święcicka ze Straszowa.
Rok 1762
Roku 1762, dnia 2 stycznia ochrzciłem Baltazara, syna Krzysztofa i Magdaleny ?, prawowitych małżonków z Gościnnej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Pstrokoński z Gościnnej i Urodzona Teresa Święcicka z Wilkoszowic.
Styczeń
6 ochrzciłem dwoma imionami Anastazja Marcjanna, córkę Urodzonych Ludwika i Magdaleny Ignatowskich, prawowitych małżonków z Wronikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Dobiecki i Urodzona Wiktoria Dobiecka ze Świerczyńska.
Luty
8 ochrzciłem Apolonię, córkę Stefana i Katarzyny stolarzów, prawowitych małżonków z Rozprzy. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Marceli Święcicki dziedzic Straszowa i Łochyńska i Urodzona Katarzyna Bielska z Rozprzy.
Rok 1763
Marzec
11 ochrzciem z wody Konstancję Zuzannę Eleonorę, córkę Wielmożnych Ludwika i Magdaleny Ignatowskich, prawowitych małżonków z Wronikowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Hieronim Trepka z Brysek i Urodzona ?nna Trepconka, oboje z Brysek.
Rok 1764
Marzec
Dnia 3 marca. Ja, brat Ksawery Janiszewski kanonik regularny ?, zakonnik witowski, wikary rozprzański, ochrzciłem imieniem Kunegunda, córkę [brak rodziców]. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Stobiecki i Wielmożna panna Józefa Święcicka ze Straszowa.
3 czerwiec
Dnia tego samego. Ja, Ksawery Janiszewski kanonik regularny norbertanin, zakonnik witowski, wikary rozprzański ochrzciłem z wody, pomijając ceremonię, urodzonego 30 maja, czterema imionami Feliks, Józef, Rafał i Norbert, syna Wielmożnego Pana Ludwika Ichnatowskiego chorążego latyczowskiego i Magdaleny, prawowitych małżonków z Wronikowa.
Rok 1766
Kwiecień
Dnia 25 bieżącego. Ja, Roch Kukulski, ochrzciłem z wody święconej we wsi [Świer]czyńsko w niebezpieczeństwie śmierci, czterema imionami Jerzy, Marek, Wojciech i Stanisław, syna Wielmożnych Państwa Macieja i Józefy z Białobrzeskich Jurzyńskich, prawowitych małżonków podczaszych ?włodzkich, dziedziców dóbr [Świer]czyńsko z dopełnieniem naszej ceremonii?. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Maciej Świ[ęci]cki wojski piotrkowski z Wielmożną Zuzanną z Rychłowskich Kobierzycką łowczynią sieradzką, Wielmożny Walenty Kobierzycki łowczy sieradzki i Anna z Zarembów Święcicka wojska piotr[kowska].
Rok 1767
Dnia 27 lutego. Znakomity Przewielebny Gilbert Puziński prepozyt rozprzański, ochrzcił z wody święconej trzema imionami Walenty, Konstanty Konrad ochrzczonego we dworze wronikowskim syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Ludwika i Magdaleny z Malczewskich Ichnatowskich chorążych latyczowskich, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Zdzienicki z Kisieli i Wielmożna Pani Józefa Malczewska z tej samej wsi. Ceremonię zaś w kościele dopełnił Znakomity Przewielebny Eustachy Suchecki przełożony witowski, kanonik regularny. Dnia 19 marca i obecnie rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Walenty Kobierzycki administrator grodzki piotrkowski z Wielmożną Marianną swoją żoną.
Listopad
Roku, jak wyżej, dnia zaś 8 listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego dnia 1 tego samego z Urodzonego Józefa i Marianny małżonków tej parafii, obecnie z Giesek, syna, któremu nadałem imię Marcin. Rodzicami chrzestnymi byli Jakub Bogusławski z Wronikowa i Urodzona Marianna Wanczenczowa z Łazów.
Rok 1768
Maj
Roku, jak wyżej, dnia zaś 12 maja. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzonego dnia 8 tego samego z Urodzonego Ignacego i Józefy Łąckich, obecnie mieszkających w Rozprzy, syna, któremu zostało nadane imię Felicjan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Bykowski z Urodzoną Franciszką swoją żoną.

Film 2236035


Akta małżeństw 1732-1799

Rok 1736
Styczeń
Roku jak wyżej. Dnia 21 stycznia. Ja Antoni Klichowski kanonik liwoński, prepozyt tego kościoła, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Mateuszem Jackowskim a Urodzoną Zofią Ciesielską oboje z Giesek. Świadkami byli Urodzony Pan Mikołaj Święcicki z Wilkoszowic i Urodzony Jackowski i wielu innych.
Rok 1737
Luty
Roku Pańskiego 1737. Dnia 10 lutego. Ja Antoni Klichowski kanonik liwoński, prepozyt kapelan piotrkowski i rozprzański, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Zarembą burgrabią ? a Wielmożną Zofią Kamocką łowczanką bracławską posesorką Straszowa za przedłożonym indultem czcigodnego kosystorza wolbromskiego? w obliczu kościoła parafii rozprzańskiej. Świadkami byli Wielmożny Felicjan z Krępy Święcicki sędzia grodzki piotrkowski i Urodzony Mikołaj Trepka i wielu innych tu zgromadzonych.
Rok 1738
Listopad
Roku tego samego, dnia 18 listopada. Ja jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem przed obliczem kościoła małżeństwo między Urodzonymi Osobami, mianowicie Michałem Trzebiatowskim a Marcjanną Rudnicką panną z Giesek. Stawającymi świadkami byli Urodz[eni] Pan[owie] Andrzej Święcicki, Aleksander Morawicki z Giesek, Antoni Mus[z]nicki z Białocina i inni różnego stanu i posiadania.
Rok 1743
Dnia 24 lutego. Ten sam jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Bartłomiejem Krzysztoporskim a Urodzoną Barbarą Więckowską z Trzeszczonka. Świadkami byli Wielmożny Pan Szymon Zaręmba podstarosta grodzki piotrkowski i Wielmożny Pan Kazimierz Zaręmba.
Rok 1749
Luty
Dnia 18 tego [miesiąca]. Ten sam, poprzedziwszy dwoma zapowiedziami, przy trzeciej uzyskano przyzwolenie Znakomitego oficjała wolborskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Franciszkiem Kamockim a Urodzoną Salomeą Zaborską panną ze Świerczyńska. Świadkami byli Urodzony Kacper Pągowski i Urodzony Mikołaj Święcicki.
Rok 1753
Luty
Dnia 26. Ja, Paweł Gadziński poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Panem Stanisławem Sułkowskim obecnie z Niechcic a Urodzoną Magdaleną Błeszyńską panną z Trzeszczonka. Świadkami stawającymi byli Urodzony Mikołaj Święcicki i Urodzony Józef Szczawiński krewny narzeczonej.
Rok 1766
Dnia 10 lutego. Ja, Gilbert Puziński prepozyt rozprzański, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach świąt, wobec zgromadzonego ludu i Boga, błogosławiłem zgodnie ze zwyczajem, związek małżeński między Urodzonym Panem Andrzejem Wężykiem a Antoniną Miłaczewską z Giesek. Świadkami byli Wielmożny i Urodzony Pan Ludwik Ichnatowski chorąży inowłodzki, Wielmożny Przerębski starosta periesławski?, Wielmożny Bąkoski, Kobierzycki, Domamiejski?
Rok 1767
Styczeń
Dnia 24 stycznia. Ja Roch Kukulski wikary rozprzański, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga, błogosławiłem zgodnie ze zwyczajem związek małżeński między Urodzonymi Państwem Józefem Wilkoszowskim a Marianną Trzebiatowską z Giesek. Świadkami byli Wielmożny i Urodzony Józef Pstrokoński, Wielmożny Marcin Wężyk i inni.
Luty
Roku jak wyżej, dnia zaś 4 lutego, poprzedziwszy ogłoszonymi zapowiedziami w dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód, Przewielebny Sośnicki błogosławił związek małżeński zgodnie ze zwyczajem między Wielmożnym Onufrym Skrzyńskim a Wielmożną Franciszką Radwanowną z Wilkoszowic.
Luty
Dnia 30 lutego. Znakomity, Przewielebny proboszcz Maciej Pągowski prepozyt swojego kościoła w Mierzynie, za zgodą Znakomitego, Przewielebnego Gilberta Puzińskiego prepozyta rozprzańskiego, błogosławił związek małżeński między Wielmożnym Panem Maciejem Pstrokońskim podczaszym bracławskim a Wielmożną Panią Józefą Święcicką ze Straszowa stolnikową kijowską. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel w kościele rozprzańskim wobec zgromadzonego ludu i Boga. Świadkami byli Wielmożny Pan Maciej Święcicki, Ludwik Ignatowski, Marcin Radwan i inni.
Rok 1774
Straszew
Tego samego roku, dnia 28 czerwca. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach kolejnych niedziel [i] żadnej prawnej przeszkody nie wykrywszy, ja, Wielebny Kajetan Leśniewicz, Wielmożnego Pana Mikołaja Pruskiego i Barbarę Jasińską pannę, oboje ze Straszowa tej parafii w kościele rozprzańskim, przepytałem, a ich wzajemną zgodę mając, uroczyście przez słowa przysięgi zaślubiłem w obecności znanych świadków Wielmożnego Pana Leona Hynka łowczego żyt[omierskiego?] i Wielmożnego Pana Marcjana Święcickiego stolnika.
Rok 1775
Kiesiele
Roku jak wyżej, dnia 21 stycznia. Za indultem Znakomitego, Przewielebnego Ignacego Augustyna Saryusza [herbu] Kozierogi Kozierowskiego z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej biskupa ?, kanonika metropolitalnego i wikarisza generalnego gnieźnieńskiego w Duchu, poprzedziwszy trzema zapowiedziami [i] nie znajdując żadnej przeszkody, Wielmożnego i Urodzonego Pana Wiktora Zabłockiego, a także Wielmożną i Urodzoną Wiktorię Kąsinowską pannę w obecności Znakomitego i Przewielebnego Kajetana Leśniewicza prepozyta rozprzańskiego, Przewielebnego Franciszka Chrzanowskiego profesora [??], Znakomitego Wielmożnego Pana Zaremby starosty sokolnickiego publicznie przepytałem i mając ich wzajemną zgodę, przez słowa przysięgi zaślubiłem zgodnie ze świętym rytem kościoła błogosławiłem w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Sebastiana Zabłockiego, Urodzonego Pana Adama Brzeskiego i Urodzonego Pana Wojciecha Zaremby. Zezwolenie zostało wiernie wpisane do księgi metrykalnej.
Rok 1784
Dnia 11 stycznia.
Dwór rozprzański.
Ja, Mateusz z Rokszyc Pągowski błogosławiłem związek małżeński między Urodzonym Marcjanem Starczewskim a Franciszką Kiedrzyńską. Stawającymi świadkami byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech z Kościelnych Zaręb Zaręba skarnik radomszczański i Albert Zaręba łowczy op? a także Wielmożny Jan Zaręba burgrabia grodzki piotrkowski.
Rok 1795
Z Rozprzy
Dnia 18 marca. Mocą indultu wydanego przez Prześwietnego Administratora Generalnego ? łowickiego i świadectwa Znakomitego Mikołaja Domaradzkiego zarządcy drzewie? z dnia 13 tego miesiąca, ja, Franciszek Grabowski kapłan kościoła rozprzańskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo między Jaśnie Wielmożnym Panem Kajetanem Szaniawskim kawalerem, starostą bolesławskim mającym lat około 30 a Jaśnie Wielmożną Teklą Zarembianką panną starościanką mającą lat około dwadzieścia. Świadkami byli Jaśnie Wielmożny Pan Florian Zaremba pułkownik, Wielmożny Pan sędzia? Trzciński, Wielmożny Pan sędzia? Maliszewski i wielu innych.

Film 2236035


Akta urodzeń 1768-1804

Rok 1769
Czerwiec
Roku Pańskiego 1769, dnia zaś 4 czerwca, ja, Roch Kukulski wikary rozprzański, ochrzciłem dziecko zrodzone z Ucziwego Antoniego krawca i Małgorzaty prawowitych małżonków tej parafii z Wilkoszowic, któremu nadane zostało imię Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Onufry Skrzyński i Wielmożna Domicela Radwanowna.
Roku Pańskiego 1769, dnia zaś 29 października, ja, Roch Kukulski, ochrzciłem dziecko zrodzone z Wielmożnego Pana Ludwika i Magdaleny Ichnatowskich prawowitych małżonków obecnie z Wronikowa, któremu nadane zostały imiona Otylia, Aniela. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz Podbilski i Wielmożna Ewa Trepczyna dziedziczka dóbr Bryszki.
Rok 1771
17 czerwca, Dopełniłem ceremoni: ochrzciłem imieniem Marianna dziecko Urodzonego Józefa Radwana Zebrzydowskiego i Anny z Łubieńskich małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Marcin Radwan Zebrzydowski podczaszy ? dziadek dziecka i Wielmożna Aleksandra z Bielewskich? Siemieńska miecznikowa Satkowicz? babka.
Rok 1772
Zmożna Wola
Dnia 27 czerwca. Ja, bernardyn Roziński? z zakonu Braci Mniejszych Obserwantów wedle reguły świętego R? eremity ochrzciłem dziecko zrodzone z Wielmożnego Walentego i Teresy Gąsiorowskich ze Zmorznej Woli, któremy nadałem imiona Jan, Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Hieronim Trepka z Bryszek i Wielmożna Pani Anna Święcicka ze Straszowa.
Rok 1773
Wroników
1773, dnia 18 kwietnia. Ja, Kajetan Leśniewicz prepozyt rozprzański, ochrzciłem w kościele parafialnym rozprzańskim, dziecko trzema imionami Marianna, Józefa, Katarzyna Znakomitego Kajetana Rychłowskiego wojskiego piotrkowskiego i Agnieszki Dzierzbickiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jan Jaxa Bąkowski podczaszy halicki z Marianną z Rychłowskich swoją żoną i Józef Smoczek Skorupski podczaszyc halicki z Marianną Szadkowską starościanką szadkowską.
Rok 1774
16 listopad
Rozprza
Tego samego dnia i roku. Znakomity i Przewielebny Kajetan Leśniewicz, miejscowy prepozyt ochrzcił w kościele parafii rozprzańskiej dojrzałego do przejścia z judaizmu katechumena imion Józef, Daniel Nowicki lat 20. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Daniel Błeszyński podstoli ziemi wieluńskiej z Franciszką Grodzicką podczaszanką piotrkowską, także Kajetan Grodzicki podczaszy sieradzki, sędzia ostrzeszowski z Gertrudą Zarębiną skarbniczanką radomszczańską, także Marcin Zaremba generał adiutant Marszałka Wielkiego Koronnego (Polski) z Kunegundą Grodzicką chorążanką ziemi wieluńskiej. Drudzy trzymający do chrztu wyżej wspomnianego neofitę, aby najlepszą drogą kroczył z radością ku chwale Bożej i Kościoła.
Rok 1775
Straszewo
Roku jak wyżej, dnia 11 stycznia. Ja, jak wyżej ochrzciłem z wody, we dworze Wielmożnego i Urodzonego Pana Kazimierza i [brak] ze Święcickich Krąkowskich córkę imionami Marianna i Honorata. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Marceli Święcicki i Marianna Święcicka.
Rozprza
Roku jak wyżej, dnia 7 czerwca. Ja, prepozyt rozprzański Kajetan Leśniewicz, ochrzciłem w kościele parafii rozprzańskiej, trzema imionami Norbert, Antoni, Tadeusz dziecko urodzone wczoraj z Wielmożnego Pana Józefa i Julianny z Rychłowskich Skorupskich podczaszych halickich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Rychłowski wojski piotrkowski i Kunegunda Grodzicka chorążanka wieluńska
Bazar
Roku jak wyżej, dnia 13 listopada. Ja, Kajetan Leśniewicz prepozyt rozprzański tego kościoła, ochrzciłem dwoma imionami Daniel, Dydak syna pracowitych Piotra Misteli i [brak] prawowitych małżonków. Rodzicami [chrzestnymi] byli Wielmożny i Urodzony Pan Daniel Suchecki wojski ziemi wieluńskiej i Jaśnie Wielmożna Pani Bona z Sucheckich Bąkowska łowczyni sieradzka z parafii rozprzańskiej.
Rok 1778
Rozprza
7-go października. Ja, brat Maciej z zakonu Braci Mniejszych Obserwantów św. Franciszka w kościele parafialnym rozprzańskim, ochrzciłem dziecko urodzone wczoraj imieniem Łukasz, syna sławetnego Sebastiana Domarackiego i Agnieszki Serafianki prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Karśnicki major wojsk królewskich i jego siostra Wielmożna panna Barbara Karśnicka, parafianie rozprzańscy.
Rok 1784
Ze Świerczyńska
Roku jak wyżej. Dnia 29 czerwca. Ten sam jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Piotr, urodzonego wczoraj syna Urodzonych rodziców Jana i Julianny z Latalskich Trzebiatowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Zaręba ze Straszowa burgrabia piotrkowski i Wielmożna Panna Apolonia Grodzicka podczaszanka sieradzka, także Wielmożny Maciej Koźmiński szmbelan JKM i Wielmożna Tekla Zarębionka hrabianka sokol?
Rok 1787
Świerczyńsko
6 tego miesiąca. Ten sam, ochrzciłem dziecko imionami Agnieszka, Wincenta, córkę Urodzonych Jana i Julianny z Latalskich Trzebiatowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Dominik Święcicki chorąży inf? ? z Jaśnie Wielmożną Panią Józefą z Grodzickich Zarembiną ? ? i Wielmożny Pan Wojciech Zaremba podkomorzy JKM z Wielmożną Anną Święcicką z Mierzyna.
Stara Wieś
Dnia 6 września. Ja, ten sam, ochrzciłem dziecko imionami Idzi, Wiktoryn, syna Urodzonych Państwa Sebastiana i Teresy z Marszewskich Oyrzanowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Państwo Hieronim z Ewą z Malczewskich Trepkowie dziedzice dóbr Bryszki.
Rozprza
Dnia 8 listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Marcin, syna Benedykta i Katarzyny Suwałów prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ignacy Zaremba ? ? z Wielmożną Panią Ewą Święcicką, Wielmożny Pan Tomasz Święcicki wojski piotrkowski i Wielmożna Pani Tekla Zarembina stolnikowa? sokolnicka.
Grudzień
Straszów
Dnia 9 grudnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Katarzyna, Tekla?, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Gabriela Święcickiego stolnika i Wielmożnej Pani Katarzyny ?rdczanki Święcickiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Buczyński zarządca? grodzki piotrkowski i Wielmożna Pani Antonina z Kempistych Buczyńska.
Rok 1788
Stara Wieś
Dnia 8 lipca. Ja, Fabian Zwoliński z zakonu misjonarzy ochrzciłem dziecko urodzone dnia 4 tego miesiąca, dwoma imionami Józef Kalasanty i Jan Nepomucen, syna Wielmożnych Państwa Ignacego i Magdaleny z Jordanów z Suchcic, Potoka a także innych, dziedziców Sucheckich, chorążych piotrkowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Kaniewicz z Katarzyną Farfurowską z Rozprzy.
Rok 1789
Wroników
Dnia 25 kwietnia. Ja, Franciszek Grabowski, kapłan kościoła, ochrzciłem dziecko imieniem Agnieszka, córkę Jakuba i Katarzyny Chabińskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Maksymilian Chodakowski pułkownik wojsk królewskich z Jaśnie Wielmożną Panią Domicelą z Rogalińskich Bąkowską podczaszyną kaliską.
Kisiele
Dnia 27 kwietnia. Ja, Franciszek Grabowski, kapłan kościoła, ochrzciłem dziecko imieniem Józefa, córkę Wielmożnych Państwa Antoniego i Tekli ze Zdżarskich Michalskich burgrabiów piotrkowskich prawowitych małżonków, dziedziców dóbr Gąski. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Budziszewski podkomorzy JKM z Rokszyc z Wielmożną Panią Anną z Zarembów Święcicką wojską piotrkowską z Mierzyna.
Dopełnienie ceremonii tego dnia, córki Barbary tych samych Wielmożnych [rodziców] odbyte przez tego samego kapłana przed ? chrztem. Asystowali Wielmożny Pan Andrzej Buceń starosta łęczycki z Wielmożną Ewą Święcicką wojską piotrkowską z Mierzyna.
Rok 1791
Straszów
10 czerwca. Ja, Przewielebny Świechowicz, ochrzcił dziecko imionami Antonina, Justyna córkę Wielmożnych Państwa Gabriela i Katarzyny z Ordęgów Święcickich, podczaszych kijowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Państwo Jan Zaremba burgrabia ? piotrkowski z Wielmożną Katarzyną z Kamockich żoną z Łaz.
Rok 1792
Ze Straszowa
9 września. Ja, ten sam, ochrzciłem z wody dziecko w niebezpieczeństwie śmierci, syna Wielmożnych Państwa Gabriela i Katarzyny z Ordęgów Święcickich podczaszych kijowskich, któremu nadałem imiona Jan, Augustyn. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Tomasz Raczkiewicz? z Urodzoną Panną Petronelą Stankiewiczówną ze Straszowa.
Rok 1794
Łochyńsko
Roku 1794. Ja, Franciszek Klimczyński z zakonu misjonarzy, dnia 24 marca, ochrzciłem dziecko imieniem Józefa, córkę Wielmożnych Państwa Gabriela i Katarzyny z Ordęgów Święcickich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Państwo Stanisław i Marianna Rostkoscy, posesorzy z Dzięciar.
Rok 1800
Straszów
Roku tego samego, dnia tego samego trzynastego stycznia. Ja, Paweł Radecki kapłan kościoła w Rozprzy ochrzciłem w kościele parafialnym mierzyńskim, także za zgodą kapłana, dziecko płci męskiej, syna Urodzonych Ignacego i Justyny z Browarskich Kulikowskich, do wsi Straszów parafii Rozprza przynależnych dzierżawców, posesorów, prawowitych małżonków i obojga szlachciców, urodzonego trzydziestego pierwszego grudnia roku tysiącznego siedemsetnego dziewięćdziesiatego dziewiątego o godzinie siódmej rano. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Julian Malczewski sędzia opoczyński, dziedzic wsi Mierzyn i Wielmożna Anna z Zarębów Święcicka z wsi Cieszanowice. Asystentami byli Wielmożny Idzi i Marianna Olszewscy z Krupcz?
Dziecku nadałem imiona Józef, Ignacy.
Rok 1801
Straszów
Roku tego samego, dnia ósmego lutego. Ja, Paweł Rodecki, przełożony szkół pijarskich kościoła rozprzańskiego ochrzciłem dziecko płci męskiej i nadałem mu imiona Romuald, Jan, Wiktor, syna Wielmożnych Stanisława Krąkowskiego i Joanny Gliszczyńskiej prawowitych małżonków oboja Szlachciców, posesorów wsi Straszów, należacych do tej parafii, urodzonego dnia piątego miesiaca i roku bieżącego o godzinie dziesiątej przed południem. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Nekanda Trepka dziedzic wsi Bryszki i Wielmożna Wiktoria Krąkowska ze Straszowa,tego urodzonego dziecka babka.

Film 2236035

 

    Akta zgonów 1730-1794

Rok 1736
Roku jak wyżej, dnia 28 października zmarł syn Urodzonego Pana Mikołaja Święcickiego o imieniu Franciszek. Pochowany w kościele po środku, lat 3.
Rok 1737
Dnia 15 czerwca zmarła Urodzona panna Rozalia Święcicka z Niechcic. Pochowana w kościele przy ołtarzu św. Anny. Opatrzona świętymi sakramentami.
Rok 1742
Wrzesień
Dnia 24 tego miesiaca pochowany został w kościele Urodzony Paweł Bierzyński. Opatrzony świętymi sakramentami.
Rok 1753
Roku Pańskiego 1753-go, dnia 9 stycznia zmarł Urodzony Wojciech Pstrokoński. Pochowany w kościele za ołtarzem św. Anny. Opatrzony świętymi sakramentami.
Rok 1759
11 października zmarła Urodzona Katarzyna Święcicka, pochowana w kościele przy ołtarzu Błogosławionej Dziewicy Marii Bolejącej. Zmarła nagle po porodzie.
Rok 1768
Roku jak wyżej, dnia zaś 15 maja odszedł w Panu pobożny Jaśnie Wielmożny Pan Szymon Zaręmba kasztelan konarski ze wsi Gorzędów, opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany został w kościele rozprzańskim przez siebie od podstaw wzniesionym Bogu. Pogrzeb jego był 19 maja.
Rok 1774
W Rozprzy
Roku jak wyżej. Dnia 3 marca Jaśnie Wielmożny Pan Józef Zaremba, generał wojsk królewskich, starosta sokolnicki, poseł do zgromadzenia królewskiego[?] oddał ducha Bogu w swoim dworze rozprzańskim mając lat około czterdzieści dwa, opatrzony odpustem zupełnym przeze mnie Kajetana Leśniewicza prepozyta rozprzańskiego, jego ciało spoczęło na cmentarzu kościoła parafii rozprzańskiej.

 

    początek strony