RUDLICE

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Rudlice

Film 2236037
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1733-1785

Rok 1743
Roku 1743, dnia 14 marca Znakomity Wielce Wielebny Pan Walenty Myszkowski kanonik [Livonia?] io prepozyt [Ciesze?] [ochrzcił] imieniem Kunegunda Ewa Anna [córkę] Urodzonych Znakomitych i Wielmożnych Karola z Rudy Masłowskiego podstolego ziemi wieluńskiej i Gertrudy z Karśnickich Masłowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomici i Wielmożni Państwo Jan z Masłowic Masłowski podstoli ostrzeszowski i Katarzyna z Masłowskich Szeliska cześnikowa ziemi bracławskiej?.
Rok 1746
Ostrówek
Roku Pańskiego 1746, dnia 12 września. Ja Józef Krzywdziński zarządca rudlicki ochrzciłem dziecko imieniem Ksawery August Józef [syna] Znakomitych i Wielmożnych Karola z Rudy Masłowskiego podstolego ziemi wieluńskiej i Gertrudy z Karśnickich Masłowskiej prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Wielmożny Pan Paweł Karśnicki chorąży ostrzeszowski i Teresa z Wielogłowskich Błeszyńska.
Rok 1757
Ostrówek
Ja Maciej Musiałowicz prepozyt rudnicki, dnia 30 maja ochrzciłem córkę imieniem Petronela Joanna Paulina prawowitych małżonków Znakomitego Wielmożnego Andrzeja Jaxa Bykowskiego i Znakomitej Wielmożnej Jadwigi jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielmożny Pan Józef Sławenta Stawski podczaszy wieluński i Znakomita Wielmożna Pani Marianna Pągowska.
Rok 1758
Ostrówek
Ja Maciej Musiałowicz prepozyt rudnicki, dnia 31 sierpnia ochrzciłem córkę imieniem Marianna prawowitych małżonków Antoniego Adama i Katarzyny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielmożny Andrzej Bykowski i Znakomita Wielmożna Pani Jadwiga z Pągowskich Bykowska.
Rok 1760
Ostrówek, 28 wrzesień
Ja, Idzi od św. Jana Obertson, prefekt Szkoły Pijarów w Wieluniu, poprzedziwszy tym, czym trzeba było poprzedzić, za zgodą i w obecności Przewielebnego Jana Kryszkowskiego aktualnego proboszcza tego kościoła w Rudlicach, błogosławiłem małżeństwo między uczciwymi Janem Hoffmanem krawcem przywiedzionym z powrotem z luteranizmu do Rzymskiego Kościoła Katolickiego przez wyznanie wiary a Magdaleną ochrzczoną z judaizmu nawróconą na wiarę katolicką, jak okazało się z dokumentów przedłożonych oraz świadków od ludzi bez wyjątku wiarygodnych w tej sprawie złożonych. Asystującymi byli Wielmożny Pan Piotr Fundament Karśnicki podczaszyc wieluński, także Urodzony Jan Wierzbicki, Antoni Górski, Andrzej kowal i wielu innych uczciwych.
Rok 1761
Ostrówek
15 listopad
Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Marcin Stanisław Kostka pracowitych Franciszka i Ewy Majewskich woźniców dworskich z Ostrówka prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Piotr Fundament Karśnicki ze swoją żoną Anielą z Rychłowskich Karśnicką podczaszostwo wieluńskie.
Rok 1763
Wola, 5 wrzesień
Ja ten sam jak wyżej ochrzciłem dziecko imionami Joachim August, syna sławetnych Błażeja i Małgorzaty Nawrockich prawowitych małżonków karczmarzy z Woli Rudlickiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Maksymilian Wielowiejski i Konstancja z Wielowiejskich Kiełczewska wdowa jego rodzona siostra.
Rok 1766
Ostrówek
Roku Pańskiego 1766, dnia 12 stycznia. Ja Jan Kryszkowski proboszcz rudlicki ochrzciłem dziecko urodzone 9 miesiąca i roku jak wyżej o godzinie 6 rano córkę Znakomitego Piotra Fundamenta i Antoniny z Radolińskich prawowitego małżeństwa Karśnickich dziedziców dóbr w Rudlicach, której nadano imię Tekla. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Zygmunt Jaxa Dobek z Wielmożną Katarzyną lub drugiego nazwiska Myszkowską dziedziczką dóbr Kraszkowskich.
Rok 1777
Rudlice
Roku i miesiąca jak wyżej. Ja Jan Kryszkowski proboszcz rudnicki urodzone dziecko dnia 23 bieżącego [miesiąca] ochrzciłem je dnia następnego 24 grudnia (któremu nadano imię Adam), syna sławetnych Marcina Czeszka i Gertrudy Mielcarzownej prawowitych małżonków z Rudlic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Rychłowski chorąży województwa sieradzkiego ze swoją żoną Wielmożną Cecylią ze Zbierzchowskich dziedzicem dóbr Rudlice z przyległościami. Wszyscy parafianie Rudlic.

 

początek strony