RZĄŚNIA

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Rząśnia

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1737-1783
Akta urodzeń 1860-1868


Film 2236207


Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1737-1783

URODZENIA

Rok 1738
Rekle
Roku Pańskiego tysiąc siedemset trzydziestego ósmego, dnia 25-go lutego. Ja Antoni Józef Ryłło, kanonik liwoński, prepozyt Rząśni ochrzciłem syna imionami Kazimierz, Stanisław Kostka z konieczności w niebezpieczeństwie śmierci prywatnie, bez ceremonii kościelnej, Urodzonych Ludwika Sośnickiego i Agnieszki Więckowskiej prawowitych małżonków. Dopełnienie ceremonii chrztu tego dziecka odbyło się 1-go lutego Roku Pańskiego 1739. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj z Bielowa Bielowski łowczy łęczycki z Wielmożną Anną ze Starczewskich Święcicką miecznikową płocką, także Urodzony Pan Stanisław Politalski i Wielmożna panna Cecylia Bielowska łowczanka sanocka.
Roku 1738, dnia zaś 16 lipca. Ja, Antoni Ryło kanonik liwoński, prepozyt rząśnieński ochrzciłem syna dwoma imionami Aleksy, Bonawentura Urodzonych i Szlachetnych Antoniego i Marianny Rozyńskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Ostrowski podstoli sieradzki z Jaśnie Wielmożną Krystyną z Długopolskich Karśnicką, chorążyną ziemi wieluńśkiej.
Rok 1741
Dwór Kiełczygłów
Roku Pańskiego 1741-go, dnia zaś 3 marca. Ja Antoni Józef Ryłło kanonik liwoński, prepozyt rząśniański ochrzciłem syna dwoma imionami Maciej, Kazimierz Wielmożnych i Urodzonych Adama Myszkowskiego podczaszego ostrzeszowskiego i Anny z Mycińskich lub Męcińskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Kazimierz Ostrowski podstoli sieradzki i Wielmożna Ludwika Karśnicka stolnikowa ziemi sieradzkiej i Wielmożny Pan Jerzy Karśnicki stolnik wieluński z Wielmożną Panią Teresą Karśnicką podczaszyną ziemi wieluńskiej.
Rekle
2-go sierpnia. Ja Antoni Józef Ryłło kanonik liwoński, prepozyt rząśniański ochrzciłem córkę imieniem Kunegunda, uczciwych Walentego i Kunegundy Zawadzkich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Ludwik Sośnicki i Urodzona jego żona Agnieszka z Więckowskich Sośnicka.
Rok 1742
Gawłów i Siemkowice
27-go stycznia. Ja, prepozyt ochrzciłem córkę imieniem Konstancja, Wielmożnych Stanisława Święcickiego miecznika płockiego i Anny Starczewskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Mikołaj z Bielowa Bielowski łowczy sanocki i Wielmożna Konstancja Kobielska wojska sieradzka.
Rekle, część Urodzonego Sośnickiego zwana Reklewczyzną.
Dnia tego samego, ten sam prepozyt ochrzciłem syna imionami Marceli, Szymon Urodzonych Ludwika Sośnickiego i Agnieszki Więckowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Szymon Zaręba sędzia grodzki piotrkowski i Wielmożna i Urodzona Magdalena Kosińska podczaszyna łomżyńska i strzelecka?
Dwór Kiełczygów
23 kwietnia. Ja, Znakomity i Przewielebny Antoni Ryłło, prepozyt rząśniański ochrzciłem syna dwoma imionami Kazimierz, Maciej Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich podczaszostwa ostrzeszowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jerzy Karśnicki z Ludwiką Karśnicką żoną.
Rekle
7 maja. Ten sam jak wyżej, Znakomity prepozyt ochrzciłem córkę dwoma imionami Balbina, Krystyna Urodzonych Ludwika Sośnickiego i Konstancji Więckowskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Maciej Siemiński sędzia grodzki piotrkowski i Wielmożna z Kobielskich Starczewska burgrabina grodzka piotrkowska.
Rok 1744
Dwór Kiełczygłów
Roku 1744, dnia zaś 7-go maja znakomity i Przewielebny Czcigodny Leonard Kiełczewski kanonik scholastyk mstyczowski, prepozyt Miedzi?, obecnie przydzielony jako zarządca do parafii Apostołów Macieja i Mateusza kościoła w Rząśni, ochrzciłem syna trzema imionami Filip, Jakub, Stanisław Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich podczaszostwa ostrzeszowskiego prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Konstanty Karśnicki stolnik wieluński dziedzic dóbr Horzów z Jaśnie Wielmożną panną Elżbietą z Kurozwęk Męcińską podstolanką wieluńską z Działoszyna.
Dwór Rząśnia
Ja, Franciszek Kreyzer zarządca rząśniański ochrzciłem 28 maja córkę dwoma imionami Zofia, Helena Jaśnie Wielmożnych Kazimierza i Petroneli Ostrowskich podstolich sieradzkich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Jan Walewski chorąży piotrkowski z Jaśnie Wielmożną panną Elżbietą z Kurozwęk Męcińską podstolanką wieluńską.
Rok 1745
Rekle
26 stycznia. Ja, Franciszek Kreyzer zarządca rząśniański ochrzciłem syna imieniem Paweł Urodzonego Jana i Jadwigi Wolskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Zaręba z Urodzoną Agatą Sośnicką burgrabiną piotrkowską.
Dwór Kiełczygłów
3-go maja . Znakomity Przewielebny Leonard Kiełczewski kanonik łęczycki, prepozyt rząśniański ochrzcił córkę dwoma imionami Genowefa, Katarzyna Jaśnie Wielmożnych Adama i Anny Myszkowskich stolników sieradzkich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Aleksander Walewski kasztelan(ic) i Jaśnie Wielmożna Anna Myszkowska.
Kiełczygłów
2-go lipca. Ja Franciszek Kreyzer zarządca rząśniański ochrzciłem dziecko imieniem Antoni nawrócone z judaizmu. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Adam i Anna Myszkowscy małżeństwo stolników ostrzeszowskich.
Rekle
30 sierpnia. Ja Franciszek Kreyzer zarządca rząśniański ochrzciłem córkę dwoma imionami Marianna, Róża Urodzonych Aleksandra i Anny Czyrkawskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Kazimierz Ostrowski chorąży sieradzki i Wielmożna Agnieszka Sośnicka burgrabina piotrkowska.
Rok 1747
Dwór Kiełczygłów
Roku Pańskiego 1747, dnia 23 sierpnia Znakomity i Przewielebny Walenty Myszkowski prepozyt miedźneński i cieszęciński ochrzcił dziecko Jaśnie Wielmożnych Adama Myszkowskiego i Anny z Kurozwęk Męcińskiej stolnikostwa ostrzeszowskiego prawowitych małżonków. Dziecku nadano dwa imiona, pierwsze Augustyn, drugie [brak]. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Grzegorz Stupa i Konstancja Ochocka ze St? proweniencji szlacheckiej.
Rok 1749
Dwór Kiełczygłów
31 sierpnia Znakomity i Przewielebny Leonard Kiełczowski kanonik łęczycki, prepozyt rząśniański i działoszyński ochrzcił córkę imionami Urszula, Józefina, Kalasantyna Urodzonych Adama i Anny Myszkowskich stolników ostrzeszowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wojciech Męciński starosta wieluński ze Znakomitą Anną swoją żoną.
Rok 1750
Administrator kiełczygłowski.
Dnia 19 marca Wielebny Molicki ochrzcił syna Kazimierza, Macieja Urodzonych Michała i Heleny Błeszyńskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Leonard Kiełczeski kanonik łęczycki, prepozyt rząśniański i Wielmożna Anna z Kurozwęk Myszkowska stolnikowa ostrzeszowska.
Rok 1751
Dwór Rekle Kopice
Dnia 29 września ochrzczony syn imieniem Michał Urodzonego Jana i Katarzyny z Skrzyńskich Lichawskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli pracowity Grzegorz Stupa i Katarzyna Baranówka żebracy ze szpitala.
Rok 1754
październik
Rekle
28 ten sam ochrzcił Bogumiłę, córkę Jaśnie Wielmożnego Pana Jana Lichawskiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Katarzyny ze Skrzyńskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Andrzej Skąmbski Skąpa i jego córka Marianna Skąmbska ze Skąmp.
Rok 1755
sierpień
Dwór Kiełczygłów
20 Przewielebny i Nadzwyczajny prefekt szkoły pijarów, ochrzcił bez ceremonii kościelnej w domu słabą Mariannę córkę Urodzonego i Wielmożnego Pana Michała Błeszyńskiego i Heleny Łączkowskiej prawowitych małżonków. Ceremonię dopełniłem ja, zarządca koscioła parafii. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Mateusz Starczewski burgrabia piotrkowski i Znakomita panna Helena Ostrowska córka ?
[C]Hruścińskie
Wrzesień
11 Znakomity i Przewielebny Czcigodny Antoni Zieleński ochrzcił tylko z wody Wojciecha w swojej parafii Krzyworzeka syna Urodzonego Pana Jana Stogniew i Znakomitej Pani Katarzyny Spinkownej.
Ja Grzegorz Adamczyk zarządca dopełniłem w kościele parafii rząśniańskiej 11-go września. Jego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Maciej Kazimierz Myszkowski i Znakomita panna Helena Ostrowska stolnikówna sieradzka. Rodzicami chrzestnymi (z wody) byli Wielmożny Pan Andrzej Skórzewski podczaszy ogrocki? i Znakomita Marianna Karśnicka podczaszowa wieluńska.
Rok 1755, listopad
Kopiecz
Ten sam ochrzcił Barbarę Salomeę Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Jana Lichawskiego i Znakomitej Katarzyny ze Skrzyńskich prawowitych małżonków. Jego rodzicami chrzestnymi byli Znakomita Franciszka Sierakowska i [brak] Wolski administrator plebanii.
Grudzień
Dwór Kiełczygłów
27 Prześwietny Czcigodny Leonard Kiełczewski prepozyt wolbromski i rząśniański ochrzcił z wody dnia 24 maja roku 1755 córkę Joannę Jasnie Wielmożnych  Adama i Anny Myszkowskich stolników ostrzeszowskich. Ceremonię zaś dopełnił Przewielebny Czcigodny i Wyjątkowy Grzegorz Adamczyk kanonik laterański, zarządca rząśniański. Jej rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Czcigodny dziekan poznański i myszkowski i Jaśnie Wielmożna Petronela z Moszyn[s]kich Ostrowska chorążyna sieradzka.
Rok 1757
Dnia 12 lipca. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Jan z Dukli syna Wielmożnych i Urodzonych Ignacego i Konstancji Kiełczowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Adam Myszkowski, także Wielmożna i Urodzona [brak] Myszkowska stolnikowa wieluńska.
Rekle
Dnia 14-go lipca. Ja jak wyżej ochrzciłem córkę imieniem Małgorzata Wielmożnych i Urodzonych Państwa Ludwika i Agnieszki Sośnickich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Czcigodny Stanisław Sośnicki wikary kłomnicki i Wielmożna i Urodzona Konstancja Kiełczowska.
Rok 1758
Rząśnia
Dnia 1 lutego. Ja, Mateusz Pągowski zarządca rząśniański ochrzciłem imionami Karol, Jan Chryzostom syna Wielmożnych i Urodzonych Antoniego i Petroneli z Wielowiejskich Stamierowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Maksymilian Wielowiejski a też Urodzona Konstancja z Wielowiejskich Kiełczowska.
Rekle
Dnia 17 marca roku 1758. Przewielebny Czcigodny ojciec Serafin Dziekanowicz lektor filozofii wieluńskiego zakonu św. Franciszka reformatów ochrzcił imionami Marianna córkę Urodzonych Państwa Jana Lichawskiego i Katarzyny ze Skrzyńskich Lichawskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Czcigodny Mateusz Pągowski zarządca rząśniański, a także Wielmożna i Urodzona Pani Konstancja z Wielowiejskich Kiełczewska.
Rok 1759
Maj
Rząśnia
Ja, jak wyżej ochrzciłem dziecko trzema imionami Dezydery, Izydor, Franciszek syna Wielmożnych Państwa Teodora Ignacego i Konstancji z Wielowiejskich Kiełczewskich prawowitych małżonków, dowódcy lub znanego jako porucznik Regimentu Cesarsko-Królewskiej Mości i Rzeczpospolitej. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy [brak] Kalinowski organista stróż? i Szlachetna [brak] Radońska żebraczka ze szpitala rząśnieńskiego.
Rok 1763
Rząśnia
Dnia 25 stycznia 1763. Ja, Stanisław Teodor Łodziński proboszcz kościoła rząśniańskiego ochrzciłem z wody we dworze chore dziecko imionami Agnieszka, Konstancja córkę Jaśnie Wielmożnych Aleksego i Marianny z Zapolskich Ostrowskich mieczników piotrkowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Michał Ostrowski chorążyc piotrkowski i Urodzona Marianna Ziomecka.
Gawłów
Dnia 4 grudnia 1763 r. Ja, Stanisław Łodziński ? ochrzciłem dziecko imionami Anna, Cecylia, Barbara córkę Wielmożnych Szymona i Jadwigi z Karśnickich Starczewskich burgrabiów piotrkowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Karśnicki łowczy wieluński i Wielmożna ze Starczewskich Święcicka miecznikowa wieluńska.
Rok 1764
Rząśnia
Dnia 20 stycznia 1764 r. Ja Stanisław Łodziński proboszcz rząśniański ochrzciłem dziecko imionami Andrzej, Hilary, Antoni urodzone 9-go tego miesiąca, syna Jaśnie Wielmożnego Aleksego i Marianny z Zapolskich Ostrowskich mieczników piotrkowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Antoni Ostrowski chorąży piotrkowski i Urodzona Marianna Ziomecka z tej samej wsi.
Rekle
Dnia 28 lutego 1764 r. Ja Stanisław Łodziński proboszcz rząśniański ochrzciłem dziecko imionami Walenty, Maciej syna Urodzonych Józefa i Marianny Trepków prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Krechowiecki i Katarzyna Grocholska.
Rok 1768
Gawłów
Dnia 3 października 1768. Ja Stanisław Łodziński ? ochrzciłem dziecko imionami Władysław, Gerard, Franciszek Ksawery urodzone 23 września, syna Jaśnie Wielmożnych Macieja i Jadwigi Starczewskich prawowitych małżonków burgrabiów piotrkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożni Jan i Jadwiga Karśniccy łowczy ostrzeszowscy.
Rok 1770
Gawłów
Dnia 4 lutego 1770 r. pobożny ojciec Jakub Chadociwski? z zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka obecnie kapelan w Gawłowie, ochrzcił z konieczności z wody dziecko urodzone 3 tego miesiąca, nadając mu imiona Błażej, Ignacy, Kajetan, syna Jaśnie Wielmożnych Państa Macieja i Jadwigi z Karśnickich Starczewskich burgrabiów piotrkowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Tomasz Gołembowski szambelan sieradzki i Urodzona Helena Lipińska obecnie panna służąca.
Rząśnia dwór
Dnia 4 lutego 1770 r. Ja Stanisław Teodor Łodziński ? ochrzciłem dziecko urodzone 3 tego miesiąca, nadając mu imiona Błażej, Ignacy, syna Jaśnie Wielmożnych Państa Aleksego i Jadwigi z Siemieńskich Ostrowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Antoni Ostrowski chorąży piotrkowski i Jaśnie Wielmożna Pani Anna ze Starczowskich Święcicka miecznikowa wieluńska.
Gawłów
Dnia 10 kwietnia 1770 r. Ja Stanisław Teodor Łodziński prepozyt rząśniański ochrzciłem dziecko urodzone tego samego dnia, imionami Ezechiel, Wincenty, Kajetan syna Wielmożnego Pana Eustachego i Marianny de Bylina Węgierskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Tomasz Gołembowskii i Jaśnie Wielmożna Pani Jadwiga z Karśnickich Starczowska burgrabina piotrkowska.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1737
Rekle i Suchawola
2-go stycznia ten sam jak wyżej, błogosławiłem związek małżeński między Urodzonym Antonim Koberskim a Urodzoną Agnieszką Jarzynianką, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, w obecności świadków Urodzonego Adama Rył[ł]y, Ludwika Sośnickiego, Aleksandra Pągowskiego i Jana Skąpskiego.
Rok 1744
Rekle
16-go lutego błogosławiłem małżeństwo między Szlachetnym Janem Wolskim a Urodzoną Jadwigą Skąpską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami. Świadkami stawającymi byli Urodzony Ludwik Sośnicki i Urodzony Stanisław Stobiecki i inni.
Rok 1746
Luty Rekle
Dnia 4-go lutego Wielebny Czcigodny Franciszek Kreyzer błogosławił małżeństwo między Urodzonym Panem Walentym Ochockim a Barbarą Czyrkawską z Rekli poprzedziwszy trzema zapowiedziami przed zgromadzonymi w obliczu kościoła. Świadkami stawającymi byli Wielmożny Pan Ludwik Sośnicki i Urodzony Pan Antoni Małachowski i Urodzony Pan Józef Stobiecki.
Dnia 21-go sierpnia Wielebny Czcigodny Franciszek Kreyzer błogosławił małżeństwo między Urodzonym Rochem Wodzińskim a Anną Pągowską z Rekli.Świadkami stawającymi byli Urodzony Lichawski i Urodzony Felicjan Wodziński.
Rok 1760
26 lipiec
Rekle
Przewielebny Czcigodny Kazimierz Ostrowski kanonik władysławowski?, prepozyt miejscowy, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel, błogosławił związek małżeński między Urodzonym Wojciechem Grocholskim a Urodzoną Katarzyną Lichawską z Rekli. Świadkami stawającymi byli Urodzony Jan Ja?icki i Urodzony Ludwik Sośnicki burgrabia piotrkowski.
Październik
Rekle. Ten sam jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel, błogosławił związek małżeński między Urodzonym Konstantym Zbrożkiem z Ostrołęki a Urodzoną Marianną Jarzynianką. Świadkami byli Urodzony Pan Ludwik Sośnicki burgrabia piotrkowski i Urodzony Walenty Ochocki i Wielmożny Ignacy Więckowski skarbnik.
Rok 1763
Rekle
Dnia 14 lutego 1763 r. Ja Stanisław Łodziński prepozyt rząśniański, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Kazimierzem Sośnickim a Katarzyna Cyrkawską panną. Świadkami byli Urodzony Albert Grocholski, Walenty Ochocki, Więckowski i inni wiarygodni.
Rok 1770
Rząśnia
Dnia 22 lipca 1770 r. Ja Stanisław Łodziński, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w kościele parafialnym w dniach świąt i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym i Szlachetnym Krzysztofem Hesse doktorem wieluńskim wdowcem a Urodzoną Marcjanną Podgórską panną z Rekli. [tu zwyczajowe formułki o zgodzie obydwóch stron na małżeństwo]. Świadkami byli Wielmożny i Urodzony Aleksy podczaszy i Antoni Ostroski wojski radomszczański, Jaśnie Wielmnożny Ludwik Madaliński łowczy wieluński i wielu innych.
Rok 1771
Gawłów
Dnia 26 grudnia 1771 r. Ja Stanisław Teodor Łodziński prepozyt rząśniański, ogłosiłem w kościele parafialnym indult (zezwolenie) oficjała [wydane] Jaśnie Wielmożnemu Panu Antoniemu Sławianowskiemu podczaszemu dobrz? kościoła w Matyniu? i Jadwidze z Karśnickich Starczewskiej burgrabinie piotrkowskiej wdowie, po czym zapytałem ją itd. Świadkami byli Wielmożny Feliks Niemojowski stolnik wieluński, Franciszek Święcicki wojski radomszczański, Tomasz Karśnicki łowczy wieluński, Rzelisławski i wielu innych wiarygodnych.

ZGONY

 Rok 1737
Gawłów
Tego samego dnia zmarł nagłą śmiercią Szlachetny żebrak Sławiński. Pochowany na cmentarzu.
Rok 1745
Gawłów
6-go lipca zmarła Urodzona Krystyna z Kobielskich Starczewska burgrabina grodzka piotrkowska, lat około 54, opatrzona sakramentami, została pochowana w kaplicy ukrzyżowanego Chrystusa.
Rok 1750
Dnia 11-go listopada zmarła Urodzona Brygida z Bąkoskich Starczeska burgrabina piotrkowska z Gawłowa lat około 19 złożona niemocą. Opatrzona sakramentami pochowana w kaplicy Ukrzyżowanego Pana Jezusa.
Rok 1753
Dnia 24-go odszedł w Panu Jaśnie Wielmożny Pan Krzysztof Reklowski stolnik w[ieluń]ski z Rekli, rozważny i dobry zarządca lat swoich 74. Opatrzony sakramenatmi i pochowany w krypcie kościoła rząśniańskiego.
Rok 1757
Rekle
13 lipca odeszła w Panu Wielmożna i Urodzona Agnieszka Sośnicka. Pochowana została w kościele pod ołtarzem św. Anny matki NMP.
Rok 1759
Rekle
17-go odszedł w Panu Wielmożny Pan Lichawski podczaszy inowłodzki lat około 60, opatrzony sakramentami przeze mnie Michała Jana Nepomucena Lipskiego. Pochowany został w kościele zgodnie z przepisami kościelnymi pod ołtarzem św. Rocha


https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-11576-12934-81?cc=2115410&wc=M979-CLR:107485643


Akta urodzeń 1860-1868

Rok 1866
Nr. 42
Broszęcin
Działo się w wsi Rząśni dnia szóstego lutego ośmset sześćdziesiątego szóstego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Maxymilian Franciszek Pstrokoński posesor dóbr Broszęcina lat trzydzieści ośm liczący, w obecności Kazimierza Frejmana posesora dóbr Złoczewa lat czterdzieści dwa i Franciszka Dębskiego dziedzica dóbr Bętkowa lat czterdzieści pięć liczących i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Broszęcinie dnia dwudziestego dziewiątego grudnia roku zeszłego, o godzinie trzeciej po południu, z jego małżonki Karoliny z Bogusławskich lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Kazimierz Tomasz a rodzicami jego chrzestnemi byli Kazimierz Frejman z małżonką swoją Bronisławą Frejman. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez Nas ojca dziecięcia i obydwóch świadków podpisany został. -
Xsiądz Roch Nieszporski prob. Rząśni
Maxymilian Pstrokoński
K. Frajman
Franciszek Dębski
Na marginesie: Spóźnienie spisania aktu ninejszego nastąpiło z przyczyny się przeprowadzania rodziców nowourodzonego z odległej okolicy do Broszęcina.

 

    początek strony