SIEDLEC


Family History Library
Parafia Siedlec

Archiwum Państwowe w Łodzi

Film 904345

 

Księga urodzonych 1750-1781 

Księga urodzonych 1781- 1802

Księga małżeństw 1787-1826

Księga zmarłych 1787-1822

 

 

    Księga urodzonych 1750-1781

        Sygn. 1

 

Rok 1750

Kozików

Dnia 6-go kwietnia ?. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Łukasz ?, dziecko Szlachetnych Jana Kozłowskiego i Agnieszki z Boruckich, prawowitych małżonków Kozłowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Michał Kozlowski z Kozikowa z Wielmożną Panią Anną z Walewskich Kamińską dziedziczką z Sielca.

Kasztelany

Dnia 12 kwietnia, roku tego samego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Franciszek z Pauli, dziecko Szlachetnych Jana i Katarzyny Gujskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Bartłomiej Gujski ze szlachetną Elżbietą Jeżowską z Kasztelanów.

Rok 1752

Siemszyce

Roku Pańskiego 1752, dnia 10 lutego. Ja, Stanisław Cichoski kapłan siedlecki, ochrzciłem imieniem Scholastyka, dziecko Urodzonych Państwa Szymona i Franciszki ze Słuckich Rożyckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Szymon Czarnecki burgrabia łęczycki z Wielmożną Panią Marianną z Rożyckich Czarnecką, swoją małżonką.

Rok 1755

Pruszki Kozielszczyzna

Roku jak wyżej, dnia 15 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jadwiga Teresa dziecko Szlachetnych Marcina i Ewy Zdzenickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Łagiewski i Urodzona Pani Ewa Strubieńska.

Rok 1756

Zieleniowo

Roku 1756, dnia 26 sierpnia. Ja Stanisław Cichoski proboszcz siedlecki, ochrzciłem imieniem Piotr, dziecko Szlachetnych Kazimierza i Anny Wilkońskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Gujski i Wielmożna Pani Anna z Walewskich Kamieńska.

Rok 1757

Kasztalany

Roku, jak wyżej, dnia 7-go listopada. Ja Stanisław Cichoski kapłan siedlecki, ochrzciłem imieniem Marcin, dziecko Urodzonych Macieja i Katarzyny Kosowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Borucki i Urodzona panna Salomea Cygańska.

Rok 1759

Pruszki Kozielszczyzna.

Roku, jak wyżej, dnia 10 stycznia. Ja, Stanisław Cichoski kapłan siedlecki, ochrzciłem imieniem Kacper, dziecko Szlachetnych Marcina i Ewy Zdzenickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Szymon Czarnecki burgrabia łęczycki i Wielmożna Marianna z Rożyckich Czarnecka, małżeństwo.

Rok 1761

Golbice

Roku, jak wyżej, dnia 18 sierpnia, ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Jan Gwalbert i Bernard, dziecko Szlachetnych Jakuba i Rozalii Kamockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Władysław Kamieński i Szlachetna Marianna Goszczyńska.

Rok 1763

Siedlec.

Roku Pańskiego 1763-go, dnia 21 września. Ja, Stanisław Cichoski kapłan w Siedlcu, ochrzciłem dwoma imionami Mateusz i Michał, dziecko Szlachetnych Franciszka i Franciszki Kotkowskich, prawowitych małżonków, obecnie malarzy. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Borucki i Wielmożna Pani Anna z Walewskich Kamieńska.

Golbice.

Roku, jak wyżej, dnia 25-go września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jadwiga, dziecko Szlachetnych Jakuba i Rozalii Kamockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Kępalski i Wielmożna Pani Marianna z Rożyckich Czarnecka.

Pruszki Moraczowizna.

Roku Pańskiego 1763-go, dnia 29 września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Michał, dziecko Urodzonych Państwa Stefana i Marianny z Papieskich, prawowitych małżonków Leśnowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Sebastian Zieleniowski z Urodzoną Panią Ewą Zieleniowską.

Siedlec.

Roku Pańskiego 1763-go, dnia 24 listopada. Ja, Stanisław Cichoski kapłan kościoła siedleckiego, ochrzciłem 1-szym imieniem Katarzyna, 2-gim Salomea, dziecko Urodzonych Państwa Macieja i Marianny z Kamieńskich, prawowitych małżonków Szczepanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Jerzmanowski przełożony grodzki łęczycki i Wielmożna Pani Anna z Walewskich Kamieńska, a także Wielmożny Pan Wojciech Kamieński burgrabia grodzki łęczycki z Wielmożną panną Julianną Kamieńską swoją siostrą.

Rok 1764

Kasztalany.

Roku, jak wyżej, dnia 15 stycznia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Agnieszka, dziecko Urodzonych Państwa Aleksego i Katarzyny ze Stodulskich, prawowitych małżonków Suchorskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Pilichowski z Wielmożną Panią Marianną z Rożyckich Czarnecką.

Golbice.

Roku, jak wyżej, dnia 10 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Paweł, dziecko Urodzonych Wojciecha i Marianny Malanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Kamocki z Urodzoną panną Magdaleną Budzilowską.

Rok 1765

Piekacie.

Roku, jak wyżej, dnia 26 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Anna, dziecko Urodzonych Państwa Marcina i Ewy Zdzenickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Orzechowski i Urodzona Panna Jadwiga Łącka z dworu siedleckiego.

Rok 1766

Pruszki Moraczowizna

Roku, jak wyżej, dnia 24-go marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Franciszek, urodzone dnia 10 dziecko Urodzonych Antoniego i Anieli z Leśniewskich, prawowitych małżonków Pomorskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz ...nicki syn nieżyjącego Macieja z Urodzoną Barbarą Jędrychowską ze wsi Kurzyjama parafii grabow?

Roku, jak wyżej, dnia 31 maja. Ja, Stanisław Cichoski kapłan w Siedlcu, ochrzciłem imieniem Zofia, dziecko Szlachetnych Michała i Małgorzaty Madalińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek? i Marianna Boruccy, małżeństwo.

Pruszki Pierdatki.

Roku, jak wyżej, dnia 14 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan, dziecko Urodzonych Antoniego i Wiktorii z Leśniowskich, prawowitych małżonków Gajewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Gajewski i Urodzona panna Jadwiga Leśniowska.

Rok 1767

Kasztalany.

Roku, jak wyżej, dnia 2-go lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Antoni, urodzone dnia 24 stycznia, dziecko Urodzonych Aleksego i Katarzyny ze Stodulskich, prawowitych małżonków Suchorskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Cygański ze wsi Bazylia i Urodzona Pani Eleonora z Kobylańskich Pilichowska z Borucic.

Pilichy

Roku, jak wyżej, dnia 17 lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Maciej, urodzone dnia 15-go tego miesiąca, dziecko pracowitych Jana i Marianny owczarzy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Pilichowski syn nieżyjacgo Andrzeja z Borucic i Urodzona Pani Zofii z Zielenackich Borucka, małżonka Urodzonego Pana Józefa Boruckiego dziedzica wsi Pilichy.

Rok 1768

Pruszki Kozielszczyzna.

Roku, jak wyżej, dnia 20 stycznia. Ja, Stanisław Cichoski kapłan w Siedlcu, ochrzciłem imieniem Hilary, urodzone dnia 16 dziecko Urodzonych Bartłomieja i Teresy z Luboradzkich, prawowitych małżonków Dąbrowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Hilary Zabokrzycki oskarżyciel grodzki łęczycki i Wielmożna panna Julianna Kamieńska córka Wielmożnego Pana Władysława Kamieńskiego posesora wsi Siedlec.

Pruszki Pierdatki.

Roku, jak wyżej, dnia 25-go stycznia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Paweł, urodzone dnia 23 dziecko Urodzonych Antoniego i Wiktorii z Leśniowskich, prawowitych małżonków Gajewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Leśniowski burgrabia grodzki łęczycki i Wielmożna Pani Marianna z Rożyckich Czarnecka ze wsi Szarowizna.

Sławoszew.

Roku, jak wyżej, dnia 23-go marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, urodzone dnia 22-go tego, dziecko Urodzonych Rocha i Konstancji z Jabłońskich, prawowitych małżonków Chrzanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Cygański posesor wsi Bazylia parafii Sławoszew i Wielmożna Pani Anna z Walewskich Kamieńska małżonka Wielmożnego Władysława Kamieńskiego posesora Siedlca.

Piekacie.

Roku, jak wyżej, dnia 1-go czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Petronela, urodzone dnia 29 maja, dziecko Urodzonych Marcina Zdzenickiego syna nieżyjącego Macieja i Ewy z Goszczyńskich córki nieżyjącego Stanisława, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wojciech Pilichowski syn nieżyjącego Andrzeja z Borucic parafii sławoszewskiej i Urodzona Pani Helena z ?brzyneckich Strubieńska z Jackowa parafii sławoszewskiej.

Rok 1769

Siemszyce

Roku Pańskiego 1769, dnia 8-go maja. Ja, Stanisław Cichoski kapłan w Siedlcu, ochrzciłem imionami Marianna i Domicela, urodzoną dnia 3-go tego, córkę Urodzonych Państwa Tytusa Rudnickiego syna Wielmożnego Walentego, i Scholastyki z Różyckich córki nieżyjącego Urodzonego Pana Szymona Rożyckiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Marcin Przyborowski podstoli liwoński i Wielmożna Pani Czarnecka siostra rodzona nieżyjącego Urodzonego Szymona Rożyckiego.

Szłapy

Roku, jak wyżej, dnia 27 sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan Chrzciciel?, urodzone dnia 23-go tego, dziecko Urodzonych Rocha i Eufrozyny z Jabłońskich córki Urodzonego Pana Antoniego, prawowitych małżonków Chrzanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Leśniowski bugrabia grodzki łęczycki i Urodzona Pani Zofia z Zielonackich Borucka małżonka Urodzonego Pana Józefa Boruckiego dziedzica Pilichów.

Kasztalany

Roku, jak wyżej, dnia 29 września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 27 tego imieniem Michał, dziecko Urodzonych Aleksego i Katarzyny ze Stodulskich, prawowitych małżonków Suchorskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Błażej Lesiowski syn nieżyjącego  ? dziedzica wsi Piekacie i Urodzona panna Franciszka Suchorska.

Pruszki Moraczowizna.

Roku, jak wyżej, dnia 4-go października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Franciszka, dziecko Urodzonych Stefana Leśniowskiego syna nieżyjącego Antoniego Leśniowskiego i Urodzonej Katarzyny z Papieskich, prawowitych małżonków. Dziecko urodzone 1-go tego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Orzechowski ekonom Wielmożnej Pani Anny Kamieńskiej wdowy po nieżyjącym Władysławie posesorce Siedlca i Urodzona Pani Zofia z Zielonackich Borucka, małżonka Józefa dziedzica wsi Pilichy.

Rok 1770

Pruszki Kozielszczyzna.

Roku Pańskiego 1770, dnia 10-go stycznia. Ja, Stanisław Cichoski kapłan w Siedlcu, ochrzciłem imieniem Jan, urodzone dnia 22 grudnia, dziecko Urodzonego Wojciecha Pomorskiego i Julianny z Tańskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Hieronim Jerzmanowski i Wielmożna Pani Domicela z Zieleniewskich Lesniowska małżonka zastępcy przełożonego ziemskiego łęczyckiego.

Siemszyce

Roku, jak wyżej, dnia 26 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem pod warunkiem w roku 6-ym dorastającego, imieniem Józef i Bartłomiej, syna Urodzonego Pana Tytusa Rudnickiego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Hilary Zabokrzycki syn Macieja i Wielmożna Pani Anna z Walewskich Kamieńska.

Siemszyce

Roku Pańskiego 1770, dnia zaś 26-go maja. Ja, Stanisław Cichoski kapłan w Siedlcu, ochrzciłem imieniem Jan Nepomucen, urodzone dnia 16 tego, dziecko Urodzonego Pana Ignacego Mileskiego i Urodzonej Pani Rozalii z Dębickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Szymon Czarnecki burgrabia grodzki łęczycki i Wielmożna Pani Marianna jego małżonka.

Siemszyce

Roku Pańskiego 1770, dnia 13 czerwca. Ja, Stanisław Cichoski obecnie kapłan miejscowy ochrzcilem imieniem Antoni, dziecko Wielmożnych Państwa Tytusa i Scholastyki z Rożyckich, prawowitych małżonków Rudnickich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Wolski i Dorota jego małżonka.

Wieś Bazylia parafii Sławoszew

Roku, jak wyżej, dnia 17 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Antoni, urodzone dnia 13 tego, dziecko Urodzonych Jana i Rozalii z Zielonackich córki nieżyjącego Urodzonego Stefana, prawowitych małżonków Cygańskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Charszewski dziedzic wsi Krężelowice tej parafii z Wielmożną panną Marianną Przyborowską córką Wielmożnego Pana Marcina Przyborowskiego cześnika liwońskiego, dziedzica wsi Dąbie tej parafii.

Pruszki

Roku Pańskiego 1770, dnia 4-go grudnia. Ja, Stanisaw Cichoski kapłan siedlecki, ochrzciłem imieniem Mikołaj, dziecko Urodzonych Kazimierza i Katarzyny z Woyciechowskich, prawowitych małżonków Zdzenickich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kamieński burgrabia grodzki łęczycki i Franciszka z Rybińskich B?

Rok 1771

Siemszyce

Roku, jak wyżej, dnia 18 marca. Ja, jak wyżej, ochrzcilem imieniem Krystyna, urodzone dnia 10 tego, dziecko Urodzonych Państwa Tytusa i Scholastyki z Rożyckich córki nieżyjącego Szymona, prawowitych małżonków Rudnickich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Hilary Zabokrzycki pułkownik konfederatów województwa łęczyckiego i Wielmożna Pani Julianna z Kamieńskich córka nieżyjącego Władysława, jego małżonka

Rok 1772

Pruszki Moraczowizna

Roku, jak wyżej, dnia 25 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Urszula, urodzone dnia 28 tego, dziecko Urodzonego Pana Stefana syna nieżyjącego Antoniego, i Katarzyny z Papieskich, prawowitych małżonków Leśniowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Pilichowski burgrabia grodzki łęczycki i Wielmożna Pani Marianna z Rożyckich Czarnecka ze wsi Pruszki Szarowizna.

Rok 1773

Zieleniów

Roku, jak wyżej, dnia 31 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Józef, urodzone dnia 19 tego, dziecko Szlachetnych Andrzeja i Małgorzaty z Pilichowskich, prawowitych małżonków Gumieńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Gajewski i Urodzona Pani Małgorzata z Tańskich Madaleńska z Golbic.

Pruszki Pierdatki

Roku, jak wyżej, dnia 17 lipca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Aleksy, dziecko Urodzonych Państwa Antoniego i Eleonory z Leśniewskich córki nieżyjącego Antoniego, urodzone dnia 26 tego, prawowitych małżonków Gajewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Leśniowski zastępca przełożonego ziemi łęczyckiej i Urodzona Pani Katarzyna z Papieskich Leśniowska małżonka Urodzonego Pana Stefana ze wsi Pruszki Moraczowizna.

Rok 1774

Siemszyce

Roku, jak wyżej, dnia 14 sierpnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Kajetan, urodzone dnia 7-go tego, dziecko Urodzonego Tytusa i Scholastyki z Rożyckich, prawowitych małżonków Rudnickich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Luboradzki cześnik smoleński ze wsi Błonie i Wielmożna Pani Barbara Rudnicka matka rodzica tego dziecka.

Rok 1775

Siemszyce

Roku, jak wyżej, dnia 23 listopada. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jadwiga, urodzone dnia 19-go tego, dziecko Urodzonych Tytusa Rudnickiego i Scholastyki z Rożyckich, prawowitych małżonków, dziedziców i posesorów tej wsi. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Leśniowski zastępca przełożonego ziemskiego ... i Wielmożna Pani Franciszka z Pilichowskich Ostrowska cześnikowa ? Wielmożny Pan Adam Ostrowski czesnik bel? i Wielmożna Pani Domicela z Zieleniowskich Leśniowska, małżonka Wielmożnego Pana ?

Rok 1777

Pruszki Muraczowizna

Roku, jak wyżej, dnia 22 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan, urodzone dnia 16 tego, dziecko Urodzonych Stefana Leśniowskiego syna nieżyjącego Antoniego, i Marianny z Papieskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wincenty Zieleniowski [syn?] Urodzonego Chryzostoma z Nagórek parafi Grabów i Urodzona panna Katarzyna Zieleniowska rodzona siostra Wincentego.

Rok 1778

Siemszyce

Roku, jak wyżej, dnia 21 marca. Ja, Stanisław Cichoski kapłan w Siedlcu, ochrzciłem imieniem Eleonora, urodzone cztery tygodnie wcześniej, dziecko Urodzonych Pana Tytusa Rudnickiego i Scholastyki z Rożyckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stefan Luboradzki cześnikowicz smoleński syn nieżyjącego Franciszka i Wielmożna Pani Petronela z Łaśnińskich? Gutowska wdowa, synowa nieżyjącego Wielmożnego Pana Antniego Gutowskiego łowczego, posesorka Siedlca.

Pruszki

Roku, jak wyżej, dnia 18 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Jan Kanty, dziecko Wielmożnego Stanisława Leśniowskiego przełożonego ziemskiego łęczyckiego i Domiceli z Zieleniowskich córki nieżyjącego Chryzostoma z Nagórek, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wincenty Zieleniowski i Urodzona panna Katarzyna Zieleniowska jego siostra.

Rok 1779

Pruszki Moraczowizna.

Roku, jak wyżej, dnia 17 stycznia. Ja, Stanisław Cichoski kapłan w Siedlcu, ochrzciłem imieniem Paweł, urodzone dnia 15 tego, dziecko Urodzonego Stefana i Mariannych z Papieskich, prawowitych małżonków Leśniowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Hieronim Jerzmanowski i Wielmożna Pani Domicela z Zieleniowskich Leśniowska małżonka Wielmożnego Pana przełożonego ziemskiego łęczyckiego.

Pruszki Koziełki.

Roku, jak wyżej, dnia 19 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem bliźniaczki Urodzonego Jana Zdzenickiego i Katarzyny z Dzierzanowskich, urodzone tu, mianowicie Zofię i Mariannę, której  rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wawrzyniec Szadkowski starościc ostrogo? i Wielmożna Pani Domicela z Zieleniowskich Leśniowska małżonka Wielmożnego Pana przełożonego ziemskiego łęczyckiego.

Siemszyce.

Roku, jak wyżej, dnia 18 października. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Brygida i Urszula, urodzone dnia 8-go tego, dziecko Urodzonego Pana Tytusa Rudnickiego i Scholastyki z Rożyckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan ?niszowski z Błoni

Rok 1780

Pruszki

Roku jak wyżej, dnia 15 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Antonina Justyna, dziecko Wielmożnego Stanisława Leśniowskiego regenta ziemi łęczyckiej i Domiceli z Zieleniewskich, prawowitych małżonków, urodzone 1 tego miesiąca. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj Bielicki burgrabia łęczycki i Urodzona panna Agata Zdzenicka córka nieżyjącego Marcina.

 

 

    początek strony

 

 

    Księga urodzonych 1781- 1802

 

Rok 1781

Pruszki Kozielszczyzna

Roku, jak wyżej, dnia 28 marca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Wojciech, urodzonego dnia 26 tego, syna Urodzonego Pana Jana Zdzenickiego i Katarzyny z Dzierzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Aleksy Lesiowski z Piekacic i Urodzona Pani Julianna z Tańskich Pomorska małżonka Urodzonego Pana Wojciecha.

Pilichy

Roku, jak wyżej, dnia 24 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko imionami Konstanty i Wojciech, urodzonego dnia 12 tego, syna Urodzonego Pana Józefa Pileckiego i Katarzyny z Boruckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Marcin Przyborowski skarbnik orłowski i Urodzona Pani Marianna z Rządkowskich Zieleniowska małżonka Urodzonego Pana Sebastiana z Borowa.

Rok 1782

Borów.

Roku, jak wyżej, dnia 25-go kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zofia, urodzone dnia 26 tego, dziecko pracowitych Szymona Kujawiaka i Marcjanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Tadeusz Starzyński i Urodzona panna Zofia Borucka córka nieżyjącego Urodzonego Józefa z Pilichów.

Siemszyce

Roku Pańskiego 1782, dnia 13-go czerwca. Ja, Stanisław Cichoski kapłan w Siedlcu, ochrzciłem imionami Antoni i Wojciech, syna Wielmożnych Tytusa i Scholastyki z Roży[ckich Rudnickich] ...

Pruszki Kozielszczyzna

Roku, jak wyżej, dnia 17 czerwca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Wincenty, urodzone dnia 27 tego, dziecko Urodzonego Pana Wojciecha Pomorskiego i Julianny z Tańskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Pomorski brat rodzica i Urodzona Pani Katarzyna z Boruckich Pilecka.

Rok 1783

Pruszki Moraczowizna

Roku, jak wyżej, dnia 20 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Kazimierz, urodzone dnia 9?-go tego, dziecko Urodzonego Pana Stefana Leśniowskiego i Marianny z Papieskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Leśniowski przełożony ziemski łęczycki i Urodzona Pani Franciszka Pilecka.

Rok 1784

Piekacie

Roku, jak wyżej, dnia 2-go lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, urodzone dnia 30 stycznia, dziecko Urodzonego Wawrzyńca Swiechowskiego i Agaty ze Zdzenickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Izydor Swaradzki i Urodzona Pani Marianna z Rządkowskich Zieleniowska małżonka Urodzonego Pana Sebastiana z Borowa.

Rok 1785

Piekacie

Tego samego roku, dnia 2 listopada. Przewielebny Andrzej Wiktorski prepozyt b..., ochrzcił imieniem Franciszek, urodzone dnia 27 września, dziecko Urodzonych Wawrzyńca i Agaty Swiechowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Florian Zdzienicki i panna Marianna Cygańska, Urodzeni Wojciech Skrzynecki z Goszczynna [i] panna Marianna Leśniewska ze wsi Pruszki Moraczowizna.

Rok 1786

Kwiecień

Siemszyce

Roku, jak wyżej. Ja, jak wyżej, ... kwietnia ochrzciłem dwoma imionami Ludwika i Katarzyna, dziecko Wielmożnych Tytusa i Scholastyki Rudnickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Ludwik [P]iaskowski i Urodzona Pani Ludwika z Wężyków Piaskowska jego małżonka.

Golbice

Tego samego roku, dnia 28 kwietnia, ochrzciłem imieniem Katarzyna, dziecko Urodzonych Wojciecha i Julianny z Tańskich, prawowitych małżonków Pomorskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Florian Zdzenicki i Katarzyna z Zieleniowskich jego małżonka.

Sierpień

Zieleniów

Roku, jak wyżej, dnia 2-go sierpnia, ochrzciłem imieniem Petronela, dziecko Wielmożnych Michała i Elżbiety z Siedleckich, prawowitych małżonków Zwierzchowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Górski i Urodzona Marianna z Dąbrowskich Górska.

Grudzień

Piekacie

Roku Pańskiego 1786, dnia 15 września. Ja, Michał Cichoski założyciel i niezmienny zarządca kościoła parafialnego makow? ochrzciłem tu urodzone dziecko Urodzonych Kacpra Zdzenickiego i Marianny z Byszewskich, prawowitych małżonków tej parafi i nadałem mu imię Wiktoria. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Karol Lesiewski i Joanna Lesiewska dziedzice wsi Piekaci tej parafii.

Rok 1787

Piekacie

Tego samego roku, dnia zaś 20 lutego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Apolonia, dziecko Urodzonych Floriana i Franciszki z Zieleniewskich, prawowitych małżonków Zdzienickich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Lesniewski burgrabia grodzki łęczycki i Urodzona Katarzyna z Zieleniewskich ?

Szarowizna

Tego samego roku, dnia zaś 14 czerwca. Ten sam, jak, wyżej, ochrzciłem imieniem Julianna, dziecko Urodzonych Franciszka syna nieżyjącego Jerzego i Anieli z Czarneckich, prawowitych małżonków Kossobudzkich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Leśniewski burgrabia grodzki łęczycki i Anna Przyborowska skarbnikowa powiatu ? i Józef Leśniewski burgrabia grodzki ? z Urodzoną Katarzyna S?bkówna?

Rok 1788

Szłapy parafia Sławoszew

Tego samego roku, dnia zaś dziesiątego marca. Ja, Ignacy Perkowski kapłan sławoszewski, ochrzciłem urodzone dnia trzeciego bieżącego, dziecko Urodzonych Mikołaja syna nieżyjącego Ignacego, i Marianny z Chrząstowskich, prawowitych małżonków Bielickich, któremu nadałem dwa imiona Kazimierz i Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Maciej i Kunegunda Lesiewscy.

Rok 1789

Bazylia

Lipiec

Tego samego roku, dnia zaś 5-go lipca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Piotr, syna Urodzonych Antoniego i Katarzyny Złotnickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Tomasz Skrzynecki i Urodzona panna Marianna Cygańska.

Rok 1791

Siedlec

Tego samego roku, dnia zaś 18-go kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Agnieszka, dziecko Wielmożnego Pana Franciszka Boruckiego wojskiego pr? i Teofili z Moszczeńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Gajewski wysłannik Komisji Generalnej z województwa łęczyckiego z Wielmożną Marianną Najznakomitszą swoją małżonką.

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia 26 czerwca. Ja, Stanisław Głoskowski kapłan miejscowy, ochrzciłem imieniem Seweryn, urodzone w Goszczynnie dnia 14-go kwietnia 1791 o godzinie 5-ej po południu, syna Urodzonych Wojciecha Domaradzkiego dziedzica wsi Goszczynno i Zuzanny z Krajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Grabski dziedzic z Jackowa z Urodzoną Panią Kunegundą Lesiewską.

Golbice.

Tego samego roku, dnia zaś 8-go września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Norbert, syna Urodzonych Floriana i Franciszki z Zieleniewskich, prawowitych małżonków Zdzenickich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wincenty i Rozalia Zieleniewscy, małżeństwo z Nagórek.

Rok 1793

Siedlec

Lipiec

Tego samego roku, dnia drugiego lipca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko, urodzoną dnia dwudziestego drugiego czerwca i roku bieżącego o godzinie trzeciej po poludniu dziewczynkę i nadałem jej dwa imiona Julianna i Marianna, córkę Wielmożnych Franciszka  syna Macieja, i Teofili z Moszczyńskich córki Stefana, prawowitych małżonków Boruckich wojskich ? Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Tomasz Górski cześnik ordow? z Wielmożną Michaliną Moszczeńską podstoliną radziej?

Pruszki

Tego samego roku, dnia zaś dwadziestego czwartego listopada. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko i nadałem mu imię Karol Boromeusz, urodzonego dnia 1-go miesiąca i roku bieżącego, syna Urodzonego Pana Romana i Teresy z Leśniewskich, prawowitych małżonków Podczaskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek Gajewski skarbnik ziemski łęczycki z Wielmożną Teofilą z Moszczyńskich Borucką wojską pr?

Rok 1796

Zieleniew

Tego samego roku, dnia zaś dwadziestego czwartego lipca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko dziewczynkę i nadałem jej imię Anna, urodzoną wczoraj dnia dwudziestego trzeciego bieżącego miesiąca o godzinie dziewiątej rano, córkę Urodzonego Jana i Zofii Gajewskich, prawowitych małżonków, oboje ze szlachty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Gajewski i Urodzona Marianna Górska.

Rok 1797

Listopad

Golbice

Roku Pańskiego tysięcznego siedemsetnego dziewięćdziesiątego siódmego, dnia dwudziestego czwartego listopada. Ja, Stanislaw Głoskowski kapłan koscioła parafialnego w Siedlcu, ochrzciłem dziecko dziewczynkę i nadałem jej imię Katarzyna, urodzoną dnia dziesiątego miesiąca i roku bieżącego o godzinie szóstej wieczorem, córkę Urodzonych Jana i Anny z Petryc Kamockich, prawowitych małżonków, oboje ze szlachty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kacper Zdzenicki z Urodzoną Anielą Kossobudzką.

Rok 1798

Borucice

Tego samego roku, dnia czternastego lutego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko chłopca i nadałem mu imię Walenty, urodzonego dnia dziesiątego miesiąca i roku bieżącego  o godzinie dziewiątej rano, syna Urodzonego Mikołaja i Katarzyny Gajewskich, prawowitych małżonków, oboje ze szlachty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bartłomiej Pągowski i Urodzona Apolonia Pągowska.

Borucice

Tego samego roku, dnia szesnastego czerwca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko dziewczynkę i nadałem jej imię Julianna, urodzoną dnia pietnastego miesiąca i roku bieżącego o godzinie dziewiątej rano, córkę Urodzonych Kazimierza i Katarzyny z Pilichowskich, prawowitych małżonków Piaskowskich, oboje ze szlachty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Serkowski? i Urodzona Brygida Pilichowska.

Rok 1799

Szarowizna.

Tego samego roku, dnia trzynastego maja. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia jedenastego tego miesiąca roku bieżącego o godzinie szóstej rano, dziecko, któremu nadałem imiona Joanna Julianna, córkę Urodzonych Jana syna nieżyjącego Jerzego, i Tekli z Dzierzbickich, prawowitych małżonków Kossobbudzkich, oboje ze szlachty. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Mikołaj Bielicki i Wielmożna Joanna Lesiewska, asystenci Wielmożny Józef Lesiewski z Wielmożną Marianną Gulińską i Wielmożny Jan Guliński z Wielmożną Julianną Trzcińską.

Rok 1802

Goszczynno

Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego drugiego, dnia dwudziestego kwietnia. Ja, Stanisław Głoskowski kapłan kościoła parafialnego siedleckiego, ochrzciłem dziecko płci męskiej, nadając mu imię Wojciech, urodzonego dnia dwudziestego miesiąca i roku bieżącego o godzinie siódmej rano, syna Urodzonych Mikołaja i Katarzyny z Podczaskich, prawowitych małżonków Gajewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Pomorski i Urodzona Katarzyna Wolska z tej samej wsi Goszczynno.

 

 

    początek strony

 

 

    Księga małżeństw 1787-1826

 

Rok 1790

Zieleniew

Tego samego roku i dnia, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, z których pierwsza niedziela to trzecia po Epifanii, druga w siedemdziesiątnicę, trzecia w sześćdziesiątnicę podczas uroczystych mszy parafialnych, nie były znalezione żadne przeszkody, ja ten sam, jak wyżej, Urodzonego Wojciecha Zieleniewskiego i Mariannę Zwierzchowską, zapytałem w kościele, a mając ich wzajemną zgodę, przez słowa przysięgi, połączyłem obecnych malżeństwem w obecności świadków Floriana Zdzenickiego i ...

Rok 1805

Zieleniewo.

Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego piątego dnia dwudziestego piątego listopada, ja, Stanisław Głoskowski kapłan kościoła parafialnego w Siedlcu, poprzedzwszy wszytkimi zapowiedziami wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem w obliczu kościoła prawowite małżeństwo Urodzonego Szymona Zieleniewskiego kawalera lat 44, z Rozalią Brochocką panną lat 18, oboje z parafii, w obecności świadków Urodzonego Pana Wojciecha Fabianowskiego z Kurzjamów, Ignacego Piaskowskiego z Budek, Jana Gutowskiego z Drzykóz i innych wiarygodnych.

Rok 1810

Piekacie.

Roku tego samego jak wyżej, dnia czwartego marca, ja, jak wyżej, poprzedzwszy wszytkimi zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem w obliczu tego kościoła prawowite małżeństwo Urodzonego Pana Franciszka Wolskiego wdowca lat trzydzieści dziewięć z Borowa z Urszulą Zdzenicką panną lat dwadzieścia cztery z Piekaci, parafian Siedlec, w obecności świadków Urodzonych Pana Antoniego Nowowiejskiego z Siemszyc, Jana Bożego z Pruszek Pierdatek, Kacpra Zdzenickiego z Piekaci i innych wiarygodnych.

Rok 1813

Szarowizna.

Roku Pańskiego 1813, dnia 27-go grudnia, poprzedzwszy wszytkimi zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, ja, ten sam, jak wyżej, błogosławiłem w obliczu kościoła prawowity związek małżeński Wielmożnego Pawła Żylińskiego wdowca lat 32 z Wielo? parafii Wit? z Julianną Kossobudzką panną lat 20 w obecności świadków Wielmożnego Józefa Włostowskiego dziedzica dóbr ? i Ignacego Czarneckiego dziedzica dóbr Kossowa, Prusinowic i Zimne i innych wiarygodych.

Rok 1819

Wieś Siedlec

Roku Pańskiego 1819, dnia 25 lipca. Ja, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy wszystkimi zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, prawowity związek małżeński Urodzonego Mikołaja Gajewskiego kawalera lat dwadzieścia z Marcjanną Bielską panną lat trzydzieści jeden - błogosławiłem w obliczu kościoła w obecności świadków Urodzonego Piotra Kozłowskiego i Michała Kamińskiego nauczyciela, obydwóch ze wsi Siedlec i innych wiarygodnych, wszystkich z tej samej wsi.

Rok 1821

Krężelewice

Dnia 17 stycznia. Ja, Franciszek K...waszewski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Wojciecha Cygańskiego kawalera lat 40 z Urodzoną Franciszką Grzywińską panną lat 20 w obecności Urodzonego Antoniego Gorzyńskiego, Urodzonego Wiktora Milewskiego i wielu.

Rok 1822

Listopad

Dnia 30. Ja, Jan Grzybowski prepozyt kościoła parafialnego siedleckiego poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, potwierdziiłem prawowite małżeństwo Urodzonego Pana Wojciecha Boruckiego kawalera lat 38 z Urodzoną Panią Teklą z Białkowskich Pełczyńską wdową lat 34 w obecności  świadków Urodzonego Pana Franciszka Kossobudzkiego ze wsi Szarowizna i Urodzonego Pana Antoniego Kossobudzkiego z Siedlewa.

Rok 1824

Luty

Siedlec

Dnia 11. Ja, Jan Grzybowski prepozyt kościoła parafialnego siedleckiego ? poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i po starannym sprawdzeniu nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem prawowite małżeństwo Urodzonego Pana Jana Łukasza Chrzanowskiego kawalera lat 28 z Urodzoną panną Katarzyną Pomorską panną lat 23 w obecności świadków Urodzonego Pana Wojciecha Jeżewskiego z Goszczynna i Urodzonego Pana Aleksego Pomorskiego z Siedlca.

Rok 1825

Luty

Goszczynno

Dnia 2-go. Ten sam ? poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i po starannym sprawdzeniu nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem prawowite małżeństwo Urodzonego Pana Feliksa Pomorskiego kawalera lat 26 z Urodzoną panną Katarzyną Podczaską lat 19 w obecności świadków Urodzonego Pana Aleksego Pomorskiego i Urodzonego Pana Macieja Goszczyńskiego, obydwóch z Goszczynna.

Lipiec

Borów

Dnia 14-go. Ja, Jan Grzybowski prepozyt kościoła parafialnego siedleckiego na mocy dyspensy wydanej przez Znakomitego Konsystorza Generalnego Archidecezji Warszawskiej od wszystkich zapowiedzi, ? po starannym sprawdzeniu nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem prawowite małżeństwo Urodzonego i Wielmożnego Pana Juliana Melchiora Skrzyńskiego kawalera lat 42, dziedzica wsi Piekaci z Urodzoną i Wielmożną panną Elżbietą Karoliną Skrzyńską lat 23 w obecności świadków Urodzonego i Wielmożnego Pana Antoniego Gurzyńskiego dziedzica wsi Szlapy i Urodzonego i Wielmożnego Pana Stanisława Stokoskiego posesora wsi Ros?

Sierpień

Człopy

Dnia 13-go. Ten sam ? poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i po starannym sprawdzeniu nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, błogosławiłem prawowite małżeństwo Urodzonego i Wielmożnego Pana Władysława Hieronima Skrzyńskiego kawalera lat 27 z Urodzoną i Wielmożną panną Marianną Milewską lat 20 w obecności świadków Urodzonego i Wielmożnego Pana Antoniego Gurzyńskiego i Urodzonego i Wielmożnego Pana Juliana Skrzyńskiego z Piekaci.

 

 

    początek strony

 

 

 

    Księga zmarłych 1787-1822

 

Rok 1807

Golbice

Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego siódmego, dnia osiemnastego listopada o godzinie szóstej wieczorem, zmarła osłabiona Urodzona Wielmożna Pani Katarzyna ze Zdzienickich Stodulska w wieku lat siedemdziesiąt, opatrzona wszystkimi sakramentami, pochowana została w kościele pod ławami naprzeciw bocznych drzwi kościoła.

Rok 1808

Borów luty

Roku Pańskiego tysięcznego osiemsetnego ósmego, dnia ósmego lutego o godzinie trzeciej po południu, zmarł na dychawicę Urodzony Pan Marceli Skrzyński w wieku pięćdziesięciu dwóch lat, opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany został w kościele pod schodami chóru.

Rok 1809

Kozików marzec

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia siedemnastego marca o godzinie czwartej rano, zmarła na gnilną febrę Urodzona Katarzyna z Podczaskich Gajewska, małżonka Urodzonego Mikołaja Gajewskiego, lat dwadziescia osiem, opatrzona wszystkimi sakramentami, pochowana została w tym kościele.

Rok 1813

Skrzynki parafia Sławoszew

Roku Pańskiego 1813, dnia 26 lutego o godzinie 5 wieczorem, zmarł w wieku  dziewięćdziesiąciu czterech lat Urodzony Karol Zdzenicki, opatrzony sakramentami umierających, pochowany na cmentarzu tego kościoła.

Skrzynki parafii sławoszewskiej

Roku Pańskiego 1813, dnia 2 listopada o godzinie 8 wieczorem, zmarła w wieku lat 66, Urodzona Katarzyna Eleonora z Woyciechowskich Zdzenicka opatrzona sakramentami umierających, pochowana na cmentarzu tego kościoła.

Skrzynki parafii sławoszewskiej

Roku Pańskiego 1813, dnia 29-go listopada o godzinie 5 wieczorem, zmarł nieznaną śmiercią w wieku lat 50, Urodzony Kajetan Zdzenicki i także opatrzony sakramentami.  pochowany na cmentarzu tego kościoła.

Rok 1817

Borów

Roku Pańskiego 1817, dnia 6-go stycznia zmarł z nieznanego powodu o godzinie 1-ej rano, imieniem Sylwester Wielmożnych Melchiora i Tekli z Białkowskich Pałczyńskich, syn  w wielu lat ośmiu. Pochowany na cmentarzu tego kościoła.

Rok 1819

Zieleniewo.

Roku Pańskiego 1819, dnia 24 lutego o godzonie 6-ej rano, zmarł śmiercią zwaną ? w wieku lat 36, Wielmożny Pan Melchior Pałczyński, syn? dziedzica części dóbr Borowa, ? Pochowany na cmentarzu tego kościoła.

Zieleniewo.

Roku Pańskiego 1819, dnia 8-go września o godzonie 8-ej rano, zmarło z nieznanego powodu, roczne dziecko imieniem Aniela, córka Wielmożnego Melchiora i Tekli z Białkowskiej, prawowitych małżonków Pełczyńskich. Pochowane na cmentarzu tego kościoła.

 

 

    początek strony