SIERADZ

Family History Library

Film 2086123

Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Parafia Sieradz

Sygn. 1

 

Metryki urodzonych 1602-1629

 

Rok 1601

Grudzień

19. Ja Samuel wikary kościoła sieradzkiego, ochrzciłem Tomasza, syna Szlachetnych Jana Drogossowskiego i Doroty, małżonków ze wsi Kłocko. Rodzicami chrzestnymi jego byli Bartłomiej Drost z tej samej wsi Kłoska? i Katarzyna Czisk?sowa z miasta.

Rok 1602

Styczeń

7. Ja Jerzy ? ochrzciłem Stanisława, syna Szlachetnych Stanisława Korytkowskiego pisarza grodzkiego sieradzkiego i Anny, małżonków z Dąbrówki. Rodzicami chrzestnymi jego byli Marcin ? obecnie zastępca burmistrza sieradzkiego i Szlachetna Zofia Sulikowska.

Rok 1603

Styczeń

12 ? został przeze mnie proboszcza sieradzkiego Wolskiego ochrzczony, urodzony 9 tego miesiąca syn Szlachetnego Jana Rozdzałowskiego i Zofii, małżonków i zostało mu nadane imię Paweł. Rodzicami chrzestnymi jego byli Albert Rozdzałowski i Katarzyna Drwalowa.

Styczeń

26 tego samego miesiaca została przeze mnie Jana Wida? z kościoła OO Franciszkanów sieradzkich ochrzczona, urodzona dnia 23 tego miesiąca córka Szlachetnego Jana Wężyka i Ewy, małżonków ze wsi Dąbrówka i zostało jej nadane imię Dorota. Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetny Adam Rębieski i uczciwa Zofia Bodzna mieszczka sieradzka.

Marzec

18 tego samego miesiaca został przeze mnie Bartłomieja proboszcza sieradzkiego ochrzczony, urodzona dnia 7 tego miesiąca syn Szlachetnego Piotra Bartochowskiego i Anny, małżonków ze wsi Dzigorzew i zostało mu nadane imię Jan. Rodzicami chrzestnymi jego byli sławetny Jan Galatoz zwany Monawka? i Dorota Miezykozina mieszczka sieradzka.

Rok 1604

Kwiecień

Roku, jak wyżej, dnia zaś ?, została przeze mnie Macieja Stanisz? proboszcza kościoła  sieradzkiego, imieniem L?, ochrzczona urodzona dnia ? tego samego miesiąca, córka Szlachetnego Pana Jana i Ewy małżonków ze wsi Dabrówka. Rodzicami zaś chrzestnymi byli sławetny ? chirurg i uczciwa Agnieszka Gra?ka mieszczka sieradzka.

Czerwiec

29 tego samego miesiąca została przeze mnie Bartłomieja z Woźnik wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczona imieniem Anna? urodzona 28 tego samego miesiąca, córka Szlachetnego Jerzego Wielowiejskiego i Agnieszki małżonków. Rodzicami zaś chrzestnymi byli sławetny Walenty aptekarz i Szlachetna Anna ?

Rok 1605

Roku Pańskiego 1605, dnia zaś 24 maja, została przeze mnie Tomasza ? prebendarza sieradzkiego, ochrzczona imieniem Katarzyna urodzona 19 tego samego miesiąca, córka Szlachetnego Pana Andrzeja i Doroty małżonków Dąbrowskich. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Szlachetny Kacper Potocki i Szlachetna Zofia Sulikowska.

Rok 1606

Styczeń

Dnia tego samego, została przeze mnie Macieja Sta?skiego? wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczona imieniem Dorota urodzona tego samego dnia, córka pracowitego Macieja i Łucji małżonków Pstrokońskich z przedmieścia św. Mikołaja. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Stefan Jubak i Justyna.

Marzec

Dnia 7 marca, został przeze mnie Macieja Sta? wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczony imieniem Wojciech urodzony 4 marca, syn Szlachetnego Pana Jana i Ewy Wężyków z Małej Dąbrówki. Rodzicami zaś chrzestnymi byli sławetny Piotr Mazawski i uczciwa Zofia Bodzna mieszczanie sieradzcy.

Dnia 31 marca, została przeze mnie Macieja Stanisławskiego wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczona imieniem Regina, urodzona tego samego dnia, córka Szlachetnej Agnieszki Niemojowskiej z nieprawego łoża. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Szlachetna Małgorzata Zubiska? i Wawrzyniec Gałaski.

Czerwiec

Dnia zaś 13, została przeze mnie Macieja wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczona imieniem Jadwiga, córka Szlachetnego Jana Błesińskiego i Elżbiety, małżonków ze wsi Dąbrówka. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Stefan Wiasz żebrak i Elżbieta Grzyrzaczanka z tej samej wsi.

Sierpień

Dnia 13 sierpnia, została przeze mnie Macieja Stanis? wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczona imieniem Marianna, urodzona dziś córka Szlachetnego Jana i Anny, małżonków Potworowskich mieszkanców ?. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Albert żebrak ? i Jadwiga Molgoska mieszczka sieradzka.

Grudzień

Roku, jak wyżej, dnia zaś 25 grudnia, został przeze mnie Macieja Stawis? wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczony imieniem Jan apostoł i ?, urodzony dnia 24 tego samego miesiąca, syn Szlachetnego Mikołaja i Doroty, małżonków Krobanowskich z Dąbrówki. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Korytkowski pisarz ziemski sieradzki i uczciwa Małgorzata Barańska mieszczka sieradzka.

Rok 1607

Październik

4 została przeze mnie Grzegorza Pr? wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczona imieniem Zofia, urodzona pierwszego ?, córka Szlachetnego Jana Bleszyńskiego i Elżbiety, małżonków z Dąbrówki. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Stefan żebrak i Małgorzata Kopulczyna z miasta.

Listopad

Został przeze mnie Grzegorza Pr? wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczony syn Szlachetnego Walentego Grudzieckiego i Ewy, małżonków z ?., któremu zostało nadane imię Jan ?. Rodzicami zaś chrzestnymi byli ? żebrak i Anna ? z miasta.

Rok 1608

Maj

13 Został przeze mnie Grzegorza Pr? wikarego kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzczony urodzony 9 tego miesiąca, syn Szlachetnego Jana Wężyka i Ewy, małżonków z Dąbrówki, któremu zostało nadane imię Jan. Rodzicami zaś chrzestnymi byli sławetny Adrian Tonsor i Anna Pontarzyna mieszczka sieradzka.

Lipiec

3 Został przeze mnie Tomasza Siemsie? zarządcy kościoła parafialnego sieradzkiego ?, ochrzczony urodzony 27 czerwca, syn Szlachetnego Stanisława Bagińskiego i Katarzyny, małżonków, któremu zostało nadane imię Władysław. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Bykowski starosta sieradzki i Urodzona Pani Małgorzata Ostrowska z Dąbrówki.

Rok 1612

Listopad

23 Ja, jak wyżej, ochrzciłem Katarzynę Szlachetnego Stefana Gaczkiego i Jadwigi, małżonków z Zapustów. Rodzicami chrzestnymi byli Albert Chudziosek pisarz grodzki sieradzki i Szlachetna Anna Stoleczka z przedmieścia.

Rok 1613

Luty

Ja, ? wikary kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Szlachetnego Jana Podczaskiego i Anny, małżonków z przedmieścia. Rodzicami jej chrzestnymi byli Bartłomiej malarz miejski sieradzki i Anna Po?

Luty

14 Ja, Grzegorz wikary kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Szlachetnego Stanisława Solikowskiego rajcy sieradzkiego i Zofii, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli [Wielmożny - skreślony] Jan Bykowski starosta sieradzki i Urodzona Zofia Mikorska z Kosa?

Czerwiec

Ochrzciłem Elżbietę córkę Jana Motka mieszczanina sieradzkiego i Zofii, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Rafał Miedzianowski i panna Anna Krzywańska.

Czerwiec

Tego samego dnia, ochrzciłem Jana syna Macieja Zielonackiego i Zofii, małżonków z miasta. Rodzicami chrzestnymi byli Albert Jozafek i Katarzyna żebraczka.

Rok 1624

Sierpień

22 ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Jana, syna Szlachetnego Macieja Zablockiego z Zablocia i Anny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jakub Winiarski i Barbara żebraczka.

Rok 1625

Marzec

17. ochrzciłem syna imieniem Marcin, Szlachetnego Jana Miedzianowskiego i Marianny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny prefekt z Kamieńska z zakonu kaznodziejów i Wielmożna Pani Marianna Bykowska małżonka starosty sieradzkiego.

Listopad

Dnia 19 listopada. Ja, Mikołaj Rakowicz prepozyt wolbor? szpitala sieradzkiego, ochrzciłem imieniem Marcin, syna Szlachetnego Macieja Zabłockiego i Anny, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Potocki i uczciwa Dorota Przybylska.

Rok 1626

Luty

28 Ja, Jerzy z Pr? wikary kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Szlachetnego Stanisława Jankowskiego i Katarzyny, małżonków z przedmieścia św. Mikołaja. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Dzierawski? i uczciwa Jadwiga Łyczakowa mieszczka sieradzka.

Kwiecień

12 kwietnia. Ja, Alber kapłan ? i mansjonarz kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzciłem imieniem Albert, syna Szlachetnego Pana Wolińskiego i Urszuli, małżonków z miasta. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Zaleski i panna Jadwiga Zdzenicka.

Listopad

1 listopada. Ja Jan ? wikary kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzciłem imieniem Stanislaw, syna Szlachetnego Jana Regulskiego i Zofii, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Utrata i Szlachetny Adam Ługowski, uczciwa Anna ? i Regina Lenartsowa mieszczanie sieradzcy.

Rok 1627

Luty

24 Ja Jan ? wikary kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzciłem bliźniaki Szlachetnego Joachima Kośmidra i Anny, małżonków; pierwszemu nadałem imię Adam, rodzicami chrzestnymi jego byli uczciwy Joachim Pop? i Szlachetna ? Łab?; drugiemu nadałem imię Albert, rodzicami chrzestnymi byli Krzysztof żebrak i Barbara Czurowska?

Czerwiec

12 czerwiec. Ja, Jerzy z Kraszki wikary kościoła parafialnego sieradzkiego, ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnego Jana Miedzianowskiego i Marianny, małżonków ze wsi Kory?. Rodzicami chrzestnymi byli zakonnik brat Albert ? i lektor konwentu sieradzkiego i Szlachetna Agnieszka Stokowska ze wsi Koz?

Rok 1628

19 marca. Ja, Jan brat Piotr, ochrzciłem imieniem Marcjan, syna Szlachetnego Adama Kruszowskiego i Jadwigi, małżonków z przedmieścia. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Pietrzykowski i Helena Potocka.

1 sierpnia. Ja, Jan brat Albert, wikary i mansjonarz sieradzki, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Szlachetnego Stanisława Jankowskiego i Katarzyny, małżonków z miasta. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Rogoziński i Urodzona panna Marianna Korytkowska.

 

 

    początek strony