SKĘCZNIEW

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Skęczniew
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=39719&tab=3
Parafia Skęczniew

Akta urodzeń 1654-1685
Akta urodzeń 1683-1744


Akta urodzeń 1654-1685

Rok 1657
Wieś ?
Ja, ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 21 maja ochrzciłem syna, któremu nadałem imiona Andrzej ? Urodzonego Pana Jana Kwiatkowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej ? z Ka? i Urodzona Anna ? z ?
Rok 1658
Skęczniew.
Ja, ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 26 grudnia, ochrzcił imieniem Dorota, córkę Urodzonego Pana Jana Kwiatkowskiego dzierżawcy ? tej wsi i Anny jego prawowitej małżonki Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Apolinary Tomicki i Urodzona Pani Marianna z Wólki Wolska.
Rok 1661
Wieś Skęczniów.
x Wronowska ?
Ja, ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 11 kwietnia, ochrzciłem imieniem Urszula?, córkę Urodzonego Pana Jana Kwiatkowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Łukowski i Zofia ?zekiczka?
Rok 1663
Dwór Piekary
Ja, ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 5 listopada ochrzciłem syna, któremu nadałem imię Franciszek Wielmożnego Pana Stanisława Mączyńskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Wielmożny Pan Samuel Pstrokoński i Wielmożna Pani Zofia Siemieńska ?
Rok 1664
Wieś Piekary
Ja, Wielebny Maciej Rowiński kanonik ? parafii Słaboszowo i Przybie?, ? dnia 4 lipca ochrzciłem syna Urodzonego Pana Stanisława z Mącznik Mączyńskiego starosty klonowic i Zofii, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Jan Rafał. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Łubiński i Teresa Olszowska.
Rok 1668
Piekary.
Ja, ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, ochrzciłem imionami Teresa Franciszka, córkę Urodzonego Pana Stanisława Mączyńskiego starosty klonowic i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Zubiński i Teresa Olszowska. 16 października.
Rok 1670
Piekary.
Metryka szlachecka.
Roku, jak wyżej, dnia 30 marca. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem syna, któremu nadałem imię Wojciech Antoni?, Urodzonego Stanisława i Zofii Mączyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Zaremba i Aleksandra Łubińska.
Rok 1672
Piekary.
Kwiecień.
Ja, Walenty Rzekiecki proboszcz skęczniewski, ochrzciłem syna Urodzonego Pana Stanisława z Mącznik Mączyńskich i Zofii, prawowitych małżonków, któremu nadałm imie Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Krzysztof Ostrowski i Szlachetna panna Regina Domaniewska
Rok 1674
Piekary. (akt skreślony)
Roku, jak wyżej, ten sam, jak wyżej, ja, Walenty Rzekiecki proboszcz skęczniewski ochrzciłem córkę, której nadałem imiona Eufrozyna Petronela, Urodzonego Wielmożnego Pana Stanisława Mączyńskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli ...


Akta urodzeń 1683-1744

Rok 1683
Kwiecień
Szymon Bielkiewicz proboszcz Skęczniewa.
Ja, jak wyżej, ochrzciłem imionami Leon i Wojciech, syna Jaśnie Wielmożnego Pana Stanisława Mącz[yń]skiego starosty klonowickiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Zofii Mączyńs[kiej] starościny klonowickiej, prawowitych małżonków tej parafii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Mączyński brat rodzony tego samego, Wielmożna Pani Teresa Olszow[ska] podstolina kaliska. Dnia 15.
Rok 1685
Dwór Piekary.
Roku, jak wyżej. Dnia 6. października. Ja, Błażej Ornawski kapelan Jaśnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Stanisława Mączyńskiego starosty klonowickiego, ochrzciłem imieniem Teresa, córkę prawowitych rodziców Piotra Skowronka i Katarzyny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Kazimierz Kędzierzyński sługa wyżej wymienionego Jaśnie Wielmożnego Pana i Jaśnie panna Aleksandra sieradzka ?
Rok 1686
Październik
Ja, Stanisław Radziszewski proboszcz Skęczniewa, ochrzciłem 21 października Zofię Justynę, córkę Jaśnie Wielmożnego Pana Alberta Walewskiego kasztelana spicymirskiego i Urodzonej Teresy z Mączyńskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Stanisław Mączyński starosta klonowicki i Jaśnie Pani Zofia Mączyńska żona tego Wielmożnego z dworu Skęczniewa.
Listopad.
Przewielebny Teodor Tomicki ochrzcił 1. listopada Jana Aleksandra, syna Urodzonego Franciszka z Tomic Tomickiego i Urodzonej Anny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Aleksander Mycielski i Urodzona Dorota Mycielska żona tego Urodzonego.
Rok 1687
Maj
Piekary
Ja, Stanisław Radziszewski proboszcz skęczniewski, dnia 8 maja ochrzciłem Zofię, córkę Bartłomieja Kacmarza [karczmarza?] i Zofii jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Albert Walewski kasztelan spisymirski i Jaśnie panna Katarzyna Mączyńska córka Jaśnie starosty.
Rok 1697
Piekary
Roku Pańskiego 1697, dnia 22 września Znakomity i Wielebny Przemysław Antoni Walewski z Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, opat błędowski, ochrzcił Stanisława Franciszka Konstantego Marcina, syna Urodzonego Pana Franciszka z Walewic Walewskiego i Urodzonej Katarzyny z Mąc[z]nika Mączyńskich Walewskiej jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Mączyński starosta klonowicki i Urodzona Pani Konstancja Bogumiła Walewska.
Rok 1698
Wrzesień
Dwór Piekary.
Roku Pańskiego 1698. Ja, Stanisław Radzikowski proboszcz skęczniewski, dnia 30 września, ochrzciłem Eleonorę Różę Konstancję, córkę Urodzonego Pana Franciszka z Walewic Walewskiego i Urodzonej Pani Katarzyny z Mąc[z]nika Walewskiej jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Mączyński i Urodzona Pani Anna Pokrzywnicka.
Rok 1699
Listopad
Dwór Piekar.
Ja, Stanisław Radziszewski kapłan skęczniewski, dnia 1 listopada ochrzciłem Stefana Ignacego, syna Urodzonego Pana Franciszka Walewskiego i Urodzonej Pani Katarzyny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Franciszek Zapolski kasztelan wieluński Urodzona Panna Helena Mącińska córka Urodzonego Pana starostyy klonowickiego
Rok 1713
Dwór Piekary.
Roku Pańskiego 1713, dnia 7-go lipca.
Ja, Grzegorz Czaglowski proboszcz Skęczniewa, ochrzciłem imionami Jan Władysław, syna Urodzonego i Wielmożnego Wojciecha Mączyńskiego starosty klonowickiego i Eufrozyny Jarzyniowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Otocki i Agnieszka Zdzienicka.
Rok 1714
Lipic
Dwór Piekary
Przewielebny ojciec Angelus [Anioł] Gorzyński z Zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, ochrzciłem imionami Anna Teresa Barbara, córkę Wielmożnego Wojciecha Mączyńskiego starosty klonowickiego i Wielmożnej i Urodzonej Katarzyny, prawowitych małżonków z Piekar. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Aleksander Biernacki podczaszy sieradzki i Wielmożna Pani Barbara Mączelska podsędkowa sieradzka.
Rok 1719
Piekary
Jedenastego kwietnia Znakomity i wielebny Michał Kobierzycki dziekan i oficjał uniejowski, prepozyt sieradzki, ochrzcił imionami Zofia Gertruda, córkę Wielmożnego Pana Wojciecha Mączyńskiego łowczego sieradzkiego i Wielmożnej Pani Eufrozyny Mączyńskiej, prawowitych małżonków z Piekar. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Mączyński starosta klonowicki z Wielmożną Panią Heleną Biernacką kasztelanową rozprzańską.
Rok 1720
5-go marca, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Franciszka Zofia, córkę Pana Wojciecha Porzyckiego i Marianny, prawowitych małżonków z dworu Piekar. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Biernacki kasztelan rozprzański i Wielmożna Pani Eufrozyna Mączyńska łowczyni sieradzka z Piekar.
Rok 1724
Dwór Piekary
4-tego czerwca Znakomity Wielebny Jan Gałczyński kanonik gnieźnieński, łowicki, łęczycki, archidiakon i oficjał kaliski etc. ochrzciłem imieniem Władysław, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Alberta Mączyńskiego łowczego sieradzkiego i Wielmożnej jego żony Eufrozyny, dziedziców dóbr Piekar. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Władysław Kretkowski podkomorzy pomorski, sekretarz JKM z Wielmożną Panią Katarzyną Walewską podstoliną sieradzką.
Rok 1732
Roku poprzedniego, mianowicie 1731, dnia zaś 3-go czerwca, ochrzciłem imionami Aleksander Józef Nikodem, syna Jaśnie Wielmożnego Pana Alberta Mączyńskiego łowczego województwa sieradzkiego i Wielmożnej Pani Eufrozyny łowczyni tegoż województwa sieradzkiego, prawowitych małżonków, dziedziców dóbr Piekar. Roku zaś 1732 odbyłą się także zgodnie z zasadami nastęna ceremonia dnia 20 kwietnia. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Antoni Mycielski kasztelan sieradzki z Jaśnie Wielmożną Panią Marcjanną Mycielską kasztelanową tegoż województwa sieradzkiego.
Rok 1739
Rzymsko.
Dnia 2 grudnia roku 1739 w kościele skęczniewskim, Znakomity Przewielebny Marceli Podgórski proboszcz mielkowi?, ochrzcił dwoma imionami Stanisław Kostka Andrzej, syna Urodzonego Mikołaja Napruszowskiego i Anny [z] Radoszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Mączyński i Eufrozyna żona kasztalana spicymirskiego.
Rok 1741
Piekary dwór.
Wiktorii Bartochowskiej metryka.
Dnia 26 grudnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Wiktorię Łucję Ewę, córkę Wielmożnego Władysława Bartochowskiego łowczego sieradzkiego i Teresy z Mączyński, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Leon Morawski kanonik gnieźnieński, poznański, wiceprzewodniczący Trybunału Koronnego i Wielmożna Helena z Mączyńskich Biernacka kasztelanowa rozpierska. Ta córka urodziła się dnia 11 grudnia 1741.

 

początek strony