SKIERNIEWICE

 

http://metryki.genealodzy.pl/?op=kt&ar=3&zs=1665d&sy=1822&kt=2

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierniewicach

Zespół: 1665/D-
Jednostka: 1822
Katalog: Małżeństwa:

 

Rok 1822

10. Roku tysiącznego osiemsetnego dwudziestego drugiego dnia dziewiątego maja o godzinie dziewiątej z rana przed nami Tadeuszem Sobolewskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego gmin do parafii skierniewickiej należących w obwodzie rawskim województwie mazowieckim stawili się Urodzony Jan Nepomucen Jochr obywatel i kupiec mający podług metryki wyjętej z ksiąg kościoła parafialnego skierniewickiego lat czterdzieści pięć skończonych w mieście Skierniewicach w domu pod numerem sto czterdzieści dziewięć przy ulicy Senatorskiej zamieszkały, syn Fryderyka Jochr i Katarzyny z Rutkowskich w Skierniewicach zmarłych, rozwiedziony podług Dekretu Sądu Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Departamentu Warszawskiego w dniu dwudziestym trzecim października tysiąc osiemset dwunastego roku z Elżbietą z domu Reinhardową żoną swoją. - Tudziesz Urodzona Antonina Płaczkowska mająca podług Aktu Znania przez Sąd Pokoju powiatu rawskiego w dniu dwudziestym piątym kwietnia roku bieżącego zatwierdzonego lat czterdzieści. Córka Franciszka i Franciszki z Gostyńskich Pstrokońskich małżonków [w] wsi Gazew w Xięstwie Poznańskim zmarłych, pozostała wdowa po Janie Płaczkowskim kapitanie Wojska Polskiego zmarłym z odniesionych ran jak okazuje świadectwo generała brygady Żółtowskiego komenderującego Brygadą Pierwszą Dywizji Drugiej Piechoty w roku tysiącznym osiemset szesnastem dnia szóstego lutego wydanej teraz w Skierniewicach w domu sto czterdzieści dziewięć przy ulicy Senatorskiej zamieszkała. Strony stawające żądają abyśmy do ułożonego między nimi obchodu małżeństwa przystąpili którego zapowiedzie czynione były przed drzwiami Domu naszego Gminnego to jest pierwsza dnia dwudziestego ósmego kwietnia a druga dnia piątego maja roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe w niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy a strony stawające na obchód małżeństwa zezwalają przychilając się zatem do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnionych papierów i Działu Szóstego Kodeksu w tytule o małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą połączyć się z sobą związkiem małżeńskiem naco gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka ich jest wola ogłaszamy w imieniu prawa iż Jan Nepomucen Jochr rozwiedziony i Antonina Płaczkowska wdowa są połączeni z sobą węzłem małżeństwa czego akt spisaliśmy w przytomności Jaśnie Wielmożnego Baltazara Pilarskiego radcy powiatowego dziedzica wsi Dębowa Góra i inszych liczącego lat czterdzieści dwa JWielmożnego Józefa Dunina burmistrza miasta tutejszego Skierniewice liczącego lat trzydzieści sześć w domu pod numerem sto czterdzieści pięć w Skierniewicach zamieszkałego Imci Pana Tomasza Koronowskiego obywatela i kupca liczącego lat czterdzieści pięć w Skierniewicach w domu pod numerem dwudziestym pierwszym przy ulicy Senatorskiej zamieszkałego tudziesz Urodzonego Wojciecha Wysockiego obywatela liczącego lat czterdzieści pięć w Skierniewicach w domu pod numerem sto sześćdziesiąt jeden zamieszkałego wszystkich jako przyjaciół i sąsiadów. -

Akt niniejszy został stawającym przeczytany przez nas i wszystkie osoby w akcie wyrażone podpisany

Tadeusz Sobolewski sprawiający obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego -

Podpisy:

Jan Johr, Antonina Płaczkowska, Balcer Pilarski, Józef Dunin, Tomasz Koronowski, Wojciech Wysocki