SKOMLIN

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Skomlin

Akta urodzeń 1736-1777
Akta urodzeń, małżeństw 1736-1793


Film 2044616


Akta urodzeń 1736-1777

Rok 1738
Skomlin
1738, dnia 3-go stycznia
Ja Piotr Latoszyński proboszcz skomliński, notariusz konsystorza wieluńskiego ochrzciłem imieniem Paweł syna pracowitych Andrzeja i Anny Haładyków prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Władysław Skrzyński namiestnik? ostrzeszowski i Potencjana Poklatecka.
Rok 1739
Skomlin część Wielmożnych Wolickich.
Ten sam jak wyżej, dnia 22 kwietnia, roku 1739 ochrzciłem imieniem Marianna córkę pracowitych Bartłomieja i Magdaleny Urbanków prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona panna Potencjana Poklatecka i Jan Kiedrowski urzędnik grodzki [zarządzający kancelarią] wieluński.
Rok 1741
Roku Pańskiego 1741, dnia 30 marca czasy jubileuszu .
W kaplicy dworu skomlińskiego [?] odbyło się wysłuchanie Mszy Świętej przez dorosłą Ewę luterankę z Byczyny, miasta Jego Cesarskiej Mości, za boskim natchnieniem publicznym wyznaniem prawowiernej katolickiej wiary, z obecnymi Wielmożnym Władysławem z Bartochowa Bartochowskim i Teresą z Mączyńskich Bartochowską łowczymi sieradzkimi, Znakomitym Przewielebnym Aleksandrem Siemianowskim kanonikiem łęczyckim, prepozytem Dzietrzkowic? łubn?, Urodzoną Katarzyną Wilczyńską i asystujących parafian skomlińskich i mną Piotrem Latoszyńskim proboszczem skomlińskim notariuszem konsystorza wieluńskiego.
Listopad
Skomlin część Wielmożnego Bartochowskiego.
Roku jak wyżej, dnia zaś 29 listopada, ja Idzi Nowakowski zarządca mokrski za zgodą Wielebnego proboszcza ochrzciłem dziecko imieniem Andrzej syna pracowitych Jakuba i Jadwigi Krawców prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Mączyński kasztelanic spisymirski towarzysz w oddziale kopijników Jaśnie Wielmożnego wojewody magdeburskiego i Urodzona panna Małgorzata Wolicka ze Skomlina.
Rok 1743
Toplin
Dnia 2 lipca, roku jak wyżej, ja ten sam, ochrzciłem imieniem Marianna córkę Urodzonych Kazimierza i [brak] Starczewskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Bolikowski i Wielmożna Teresa Bartochowska łowczyni sieradzka.
Rok 1744
Skomlin
Część Wielmożnego Bartochowskiego.
Dnia i roku jak wyżej, ja ten sam, ochrzciłem imieniem Jakub syna z nieprawego łoża Katarzyny Krzyżoskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Kożuchowski skarbnik wieluński z Urodzoną panną Małgorzatą Wolicką.
Skomlin
Część Wielmożnego Bartochowskiego.
Dnia 28 kwietnia, roku jak wyżej, ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Katarzyna Anastazja córkę Urodzonego Józefa i Marianny Bolikowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Baltazar Pstrokoński kanonik Chotczy, prepozyt mokrski z Wielmożną Panią Zofią Kożuchowską skarbnikową wieluńską.
Rok 1745
Skomlin
Dnia 21 grudnia, roku jak wyżej, ja ten sam, ochrzciłem dwoma imionami Wiktoria Łucja córkę Urodzonego Pana Józefa Bolikowskiego i Marianny z domu Wolickiej jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Ostrowski i Wielmożna panna Marianna Bartochowska łowczanka sieradzka.
Rok 1746
Skomlin
Dnia 6 kwietnia, Roku Pańskiego 1746, ja Bartłlomiej Witkowski proboszcz skomliński, ochrzciłem imieniem Wojciech syna Wielmożnego Pana Władysława Bartochowskiego łowczego sieradzkiego i Teresy z domu Mączyńskiej Bartochowskiej prawowitych małżonków, urodzonego 26 marca. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Bolikowski i Zofia Karśnicka z domu Wężykow[n]a.
Rok 1749
Toplin częśc Wielmożnego Bartochowskiego.
Dnia 19 stycznia roku, jak wyżej, ja ten sam ochrzciłem imieniem Marianna córkę pracowitych Grzegorza i Apoloniii Lenków prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Gabriel Karsznicki i Urodzona panna Marianna Wolicka.
Rok 1750
Skomlin
Dnia 19 listopada, roku Pańskiego 1750, ja Bartłomiej Witkowski kanonik wieluński, proboszcz skomliński ochrzciłem imieniem Elżbieta córkę Urodzonych Państwa Walentego Nieniewskiego syna podstolego piotrkowskiego i Anny z Wolickich Nieniewskiej prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Wolicki i Marianna Wolicka.
Rok 1753
27 listopada, ten sam jak wyżej ochrzcił imieniem Andrzej syna pracowitych Macieja i Zofii Strozików prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Gabriel i Urodzona Anna Karsniccy.
Rok 1758
Roku Pańskiego 1758
Skomlin część Wielmożnego Bartochowskiego
Dnia 18 stycznia, roku jak wyżej, Wielebny Kacper Głowienkowski wikary kościoła skomlińskiego ochrzcił imieniem Felicjan syna pracowitych Michała i Marianny Cybulskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Felicjan Wierzchlejski łowczy dobrzecki i Rozalia Bartochowska łowczanka sieradzka.
Rok 1763
Skomlin część Wielmożnego Pana Bartochowskiego.
Roku Pańskiego 1763, dnia 22 października, ja Bartłomiej Witkowski kanonik wieluński proboszcz skomliński ochrzciłem imieniem Elżbieta córkę pracowitych Baltazara i Marianny Płócienników prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Wojciech Bartochowski kasztelanic wieluński i Gertruda Nakielska.
Roku Pańskiego 1763, dnia 12 listopada. Ja Bartłomiej Witkowski kanonik wieluński, prepozyt skomliński ochrzciłem imionami Marcin Stanisław Kostka syna Wielmożnych Państwa Michała i Zuzanny Wolickich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan i [brak] Myszkowscy wojscy wieluńscy.
Rok 1770
Skomlin
Dnia 13 lutego Roku Pańskiego 1770, ja Bartłomiej Witkowski kanonik i zastępca sędziego wieluńskiego, prepozyt skomliński ochrzciłem bliźnieta syna dwoma imionami Walenty Ignacy, córkę zaś imieniem Konstancja dzieci Urodzonych Jana i Rozalii Wierzchlejskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Dzierząrzyński i Jaśnie Wielmożna Teresa Bartochowska kasztelanowa wieluńska i Katarzyna Dzierząrzyńska.
Rok 1774
Skomlin
Roku Pańskiego 1774, dnia 1 października, ja bernardyn Magnuszewicz z zakonu Braci Mniejszych Reguły Obserwantów nadałem imię Michał, [ochrzczonemu synowi] prawowitych małżonków Pawła i Marianny Stasieckich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech Bartochowski łowczy ziemi wieluńskiej i panna Marianna Golębowska.


Film 904347


Akta urodzeń, małżeństw 1736-1793


CHRZTY

Rok 1779
Skomlin
Roku jak wyżej, dnia 4 kwietnia, ja Jakub Kucharski kapłan ochrzciłem młodzieńca lat około trzydziestu, który dobrze pouczony o prawdach wiary przeszedł z judaizmu [na katolicyzm], imionami Ambroży Wincenty Filip. Jego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Psarski podstoli ostrzeszowski i Wielmożna Marianna Rychłowska miecznikowa piotrkowska. Asystentami przy ceremonii byli Wielmożny Józef Rychłowski miecznik piotrkowski z Wielmożną Anną Bartochowską podstoliną wieluńską, Wielmożny Wojciech Bartochowski podstoli wieluński z Wielmożną Rozalia Psarską podstoliną ostrzeszowską.
Rok 1781
Skomlin
Ja, January Luboimski [?] prowincji, przeor konwentu wieluńskiego zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity ochrzciłem dziecko roku jak wyżej, dnia 5 stycznia, urodzone dnia 28 grudnia o godzinie drugiej po południu roku ubiegłego, imionami Antoni Jan Nepomucen, Teofil Jan Ewangelista, Tomasz [syna] Wielmożnych Wojciecha i Anny z Walewskich Bartochowskich podczaszostwa ziemi wieluńskiej, prawowitych małżonków. Jego rodziacami chrzestnymi byli Wielmożny Ignacy Błeszyński starosta brodnicki i Jaśnie Wielmożna Konstancja Walewska kasztelanowa spicymirska.
Luty
W kościele parafialnym skomlińskim dnia 2 lutego, roku jak wyżej, Jan lat około 21 luteranin ze Śląska był za natchnieniem Boga pouczony przeze mnie Jakuba Kucharskiego kapłana skomlińskiego, w podstawach wiary katolickiej, uczynił publiczne wyznanie wiary, wyrzekł się całkowicie herezji, wyspowiadał się, przyjął Komunię w obecności Wielmożnego Wojciecha Bartochowskiego podczaszego wieluńskiego, Urodzonego Jana Wierzchlejskiego, Bonawentury Nakielskiego i innych parafian zgodnie z pobożnym zwyczajem.
Rok 1787
Skomlin dwór
Roku jak wyżej, dnia 14 stycznia, Prześwietny Przewielebny Kajetan Leśniewicz kapłan Chotowa, dziekan rudnicki ochrzcił córkę urodzoną 9 bieżącego miesiąca imieniem Maria Marcjanna Barbara Katarzyna Agata Wielmożnego Wojciecha i Anny Bartochowskich, prawowitych małżonków podczaszostwa wieluńskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Psarski podstoli ostrzeszowski i Jadwiga Wolicka.
Rok 1788
Dwór Skomlin
Dnia 11 października, Przewielebny Kajetan Leśniewicz dziekan rudnicki, kapłan Chotowa, ochrzcił Januarego Bogumiła Eustachego Mateusza? Józefa z Cupertino urodzonego 19 września o godzinie jedenastej wieczorem, syna Wielmożnych i Urodzonych Państwa Wojciecha i Anny z Walewskich B[ar]tochowskich podczaszostwa wieluńskiego prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomici i Wielmożni Państwo Ignacy Błeszyński starosta brodnicki i Konstancja z Jordanów Walewska kasztelanowa spicymirska, asystowali zaś Wielmożny i Urodzony Pan Bogumił Walewski stryj dziecka ze swoją żoną Józefą z Wężyków.
Rok 1790
Dnia 7 marca, ja brat Michał Kilichowski misjonarz generalny i aktualny parafii w Skomlinie zakonu Braci Mniejszych Regularnych Obserwantów św. Franciszka konwentu złoczowskiego chrzciłem Symplicjusza Kazimierza Fortunata Józefa Tadeusza urodzonego pod swoim znakiem Ryby 2-go tego miesiąca o godzinie 12 w południe syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Wojciecha i Anny z Walewskich Bartochowskich podczaszostwa wieluńskiego, a także obecnie komisarzostwa dóbr klucza w ziemi wieluńskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Jan Kanty Krąkowski wicewojewoda ostrzeszowski i Rozalia z Bartochowskich Psarska [pod]stolina ostrzeszowska. Asystowali zaś Wielmożny i Urodzony Pan Antoni Psarski podstoli[c] ostrzeszowski z Wielmożną i Urodzoną Panią Salomeą Psarską swoją rodzoną siostrą.
Rok 1793
Skomlin, wyciąg dnia 4 czerwca 1834
Dnia 18 stycznia roku 1793. Ja, Hilary reformat konwentu wieluńskiego, spowiednik ochrzciłem córkę imionami Marianna, Agnieszka, Józefa, Antonina, Honorata Jaśnie Wielmożnych Państwa Wojciecha i Anny z Walewskich Bartochowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Psarski podstolic ostrzeszowski z rodzoną swoją siostrą Wielmożną Panią Salomeą Psarską podstolanką ostrzeszowską.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1745
Skomlin
Dnia 28 lutego roku jak wyżej. Ja, ten sam, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, za zezwoleniem pisemnym [?] Przewielebnego Czcigodnego Walentego Wężyka z Kościoła Metropolitalnego Gnieźnieńskiego i Katedry Krakowskiej, kanonika płockiego, oficjała prowincji wieluńskiej, błogosławiłem małżeństwo między Wielmożnym Michałem Kożuchowskim burgrabią cernen? z Urodzoną Małgorzatą Wolicką. Obecni byli Wielmożny Pan Władysław Bartochowski łowczy sieradzki, Bogusław Kożuchowski podczaszy wieluński, Jan Mączyński kasztelanic spicymirski.
Rok 1750
Ten rok 1750 jak wyżej. Dnia 3-go lutego. Ja ten sam jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, ogłoszonymi w dniach niedziel i świąt, błogosławiłem małżeństwo między Wielmożnym Panem Walentym Nieniewskim podstolim piotrkowskim a Urodzoną Panną Anną Wolicką. Obecnymi byli Wielmożny Pan Bogusław Kożuchowski podczaszy wieluński, Prokop Niemojowski cześnik ostrzeszowski, Stanisław Szałowski i inni.
Rok 1759
Roku Pańskiego 1759-go
Dnia 15 stycznia. Ja Bartłomiej Witkowski kanonik wieluński, proboszcz skomliński, poprzedziwszy trzema publicznymi zapowiedziami w dniach świąt z ambony przed słuchającym zgromadzonym ludem i Bogiem, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Panem Michałem Skąpskim a Zofią Wolicką panną w obliczu kościoła. Obecni byli Panowie Feliks Wierzchlejski łowczy ziemi dobrzyńskiej, Walenty Nieniewski zastępca sędziego ziemi wieluńskiej, Paweł Wolicki i inni.

 

    początek strony