SPYCIMIERZ

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Spicimierz
Księga aktów urodzeń, zaślubin i zejścia parafii w Spicimierzu
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=35587&from=&dirids=1&ver_id=36909&lp=2&QI=!F247615040C4F452175C1D80E8473E8F-4

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów  1723-1799

URODZENIA

Rok 1754
Szłop.
Dnia 12 lutego, roku bieżącego,  Przewielebny Wojciech Nagorniewski wikary kościoła uniejowskiego, ochrzcił imieniem Walenty, syna Szlachetnego Stanisława Wierzbickiego i Teresy z Malczewskich, prawowitych małżonków mieszkających w Szłopie. Rodzicami jego chrzestnymi byli Przewielebny Teodor Manty mansjonarz kościoła uniejowskiego i sławetna Agnieszka Sciburowiczowa mieszczka uniejowska.
Rok 1771
Szłop Melchior Pełka.
Roku, jak wyżej. Dnia 6-go lutego. Ja, Tomasz Tarłowski senior mansjonarz, ochrzciłem imieniem Dorota, córkę Melchiora i [brak] Pełków ze Szłopa parafii spycimierskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Józef Gliszczyński i Marianna z Morawskich Gliszczyńska rezydenci w Spycimierzu.
Rok 1776
Spycimierz. Urodzony Dobruchowski.
Roku, jak wyżej, dnia 17-go września. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna, Justyna, córkę Urodzonych Pana Kazimierza i Marianny Dobruchowskich, prawowitych małżonków, mieszkających w Spycimierzu. Rodzicami jej chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jan Mączyński kasztelan sieradzki i Kunegunda Jabłkowska starościna zegrzyńska córka tego Jaśnie Wielmożnego kasztelana.
Rok 1779
Spycimierz
Dnia 16. sierpnia, roku, jak wyżej, Przewielebny Jan Wachulski mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił imieniem Roch, syna Urodzonych Ignacego i Marianny z Górskich Wasielewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Józef Zagajeski i Helena Meszyńska z Uniejowa.
Rok 1791
Spycimierz
Roku Pańskiego 1791. Dnia 18-go stycznia. Ja, Franciszek Zaleski senior kolegium mansjonarzy, ochrzciłem imionami Agnieszka Helena, córkę Urodzonych Piotra Wasilewskiego i Zofii z Zaręmbów jego żony. Córka urodzona tego samego dnia. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Franciszek Dwuraczyński wikary iniejowski i Wielmożna Pani Helena Bielińska ze skarbca? uniejowskiego.
Rok 1799
Spycimierz
Roku, jak wyżej. Dnia 7 grudnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Piotr i Mikołaj, syna uczciwych Kacpra i Franciszki Górków, prawowitych małżonków. Syn urodzony dnia wczorajszego. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Michał Gorzyński mansjonarz kolegiaty uniejowskiej i Wielmożna i Urodzona Marianna Połczyńska z prepozytury uniejowskiej.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1772
Roku, jak wyżej, dnia 18 października, Przewielebny Wojciech Woyciechowski [septimanarius]- in. hebdomadariusz, tygodniowy spycimirski, mansjonariusz uniejowski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel, błogosławił małżeństwo Urodzonego Ignacego Mączyńskiego dworzanina mieszkańca dworu ce? Urodzonego ? z Urodzoną Marianną Laskowską ze Spycimierza nie znajdując żadnych przeszkód. Obecni świadkowie Urodzony Józef Mochelski posesor wieluński z Ostrzeszowa,  Grabiński Józef, Gliszczyński Jakub, Zembrzuski i wielu innych.
Rok 1788
Maj
Roku Pańskiego 1788-go. Dnia 10. maja. Ja, Franciszek Zaleski, mansjonarz uniejowski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, potwierdziłem małżeństwo Urodzonego Karola Zawadzkiego z Jadwigą z Mokrzyckich.
Sierpień
Roku Pańskiego 1788-go. Dnia 2-go sierpnia. Ja, Franciszek Zaleski, mansjonarz uniejowski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem małżeństwo Urodzonego Piotra Wasilewskiego z Zofią Zarębianką. Świadkami byli Urodzony Franciszek Mokrzycki i Walenty Górka zakrystianin kościoła spycimirskiego [i] wielu innych.

ZGONY

Rok 1775
Roku 1775, dnia 26 lipca Urodzony Józef Gliszczyński w domu plebana spycimirskiego mający lat plus minus 50, opatrzony wszystkimi sakramentami i ? zmarł w Panu. Pochowany został w kościele parafialnym spycimirskim przy ołtarzu św. Onufrego.
Rok 1798
Dnia 4. lutego zmarł Szlachetny Wojciech Cygański lat 70, opatrzony wszystkimi sakramentami. Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu spycimirskim na południowej  stronie.
Spycimierz.
Roku, jak wyżej. Dnia 24. lutego zmarła Szlachetna Magdalena Cygańska lat 60. Opatrzona wszystkimi sakramentami, pochowana na cmentarzu w grobowcu swojego męża, mianowicie na południowej stronie.

 

    początek strony