SZADEK


Family History Library
Parafia Szadek

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi

Film 1886803

 

Akta urodzeń 1668-1679

Akta urodzeń 1681-1703

Akta urodzeń 1734-1757

 

 

Akta urodzeń 1668-1679

 

Rok 1668

Czerwiec

2 czerwca. Ja, Szymon Miłkowicz mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnego Pana Hieronima Miaskowskiego i Wielmożnej Pani Konstancji [córki Jerzego Bykowskiego] Szlachetnych małżonków ze wsi Tarnówka, któremu nadalem imię Kazimierz. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stefan Wierzbowski starosta szadkowski i Katarzyna Gołebowska z Woli Piłatowskiej.

Sierpień

14? sierpnia. Ja ten sam, jak wyżej ?, ochrzczone dziecko przez Znakomitego i Przewielebnego Łukasza Staw? kanonika kolegiaty ?, któremu nadałem imię Ludwik, syna Wielmożnego Pana Stanisława Radoszewskiego i Wiktorii Olewińskiej, prawowitych małżonków ze wsi Prusinowice. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Ludwik Łaszewski ze wsi B?dnia i Urodzona Pani Małgorzata Sarnowska ze wsi P.

Rok 1669

Styczeń

6 tego samego. Ja Tomasz Malarzewic wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnego Marcina Skorzewskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków z Szadka i nadałem mu imię Baltazar. Rodzicami jego chrzestnymi byli Marcin Tomasik i Zuzanna organiścina miasta Szadek.

Kwiecień

4-go kwietnia. Ja Tomasz Malarzewic wikary i mansjonarz szadkowski, ochrzciłem imionami Jerzy Albert, dziecko Wielmożnego Pana Jerzego i Jadwigi Stokowskich, prawowitych małżonków ze wsi ? Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Pan Andrzej Rowiński i Teofila Sosnicka

Sierpień

25 sierpnia. Ja, Albert Pajęcki wikary kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Stanisława Radoszewskiego i Wiktorii Olewińskiej, prawowitych małżonków ze wsi Prusinowice, któremu nadałem imię Michał. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Marcin Radoszewski ze wsi Wujcice i Szlachetna Zofia Łaszewska z Brodni.

Październik

20 października. Ja, Tomasz Malaszewic mansjonarz i wikary kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnego Aleksandra Skorzewskiego i Zofii, prawowitych małżonków z ?, któremu nadałem imię Urszula. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Albert Karczewski i Regina Morawicka.

Grudzień

6 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnego Marcina Skorzewskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków z Szadka, któremu nadałem imię Mikolaj. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wacław Rozwadowski podkomorzy i Zofia Skorzewska z Szadka.

Rok 1670

Lipiec

28. Ja, Tomasz Malarzewski wikary i mansjonarz kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Samuela Żabińskiego i Zofii Roguskiej, prawowitych małżonków, obecnie w Szadku, któremu nadałem imię Stefan. Rodzicami jego chrzestnymi Wielmożny Pan Stefan Wierzbowski starosta szadkowski i panna Anna Krzemieniowska.

Wrzesień

2 tego samego. Ja, Tomasz Malaszewic wikary i mansjonarz szadkowski, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Radoszewskiego i Wiktorii Olewińskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Prusinowice, imię dziecka Aleksandra. Rodzicami jej chrzestnymi Szlachetny Władysław Konopnicki i panna Florentyna Kobierzycka.

Rok 1671

Kwiecień

Ja, Łukasz Sudych, kanonik kaliski i prepozyt kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Władyslawa Konopnickiego i Teresy Napruszewskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających we wsi Kotliny, któremu nadałem imię Antoni. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Tomasz Mikołajewski i Szlachetna Wiktoria Radoszewska.

Maj

7 maja Ja, Marcin Jaktorowski wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Kownackiego i Zofii, prawowitych małżonków, obecnie ze wsi Szadkowice, któremu nadalem imię Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Maciej Dzierzązyński i Szlachetna Zofia Rzepecka.

Wrzesień

Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Aleksandra Skorzewskiego i Zofii, prawowitych małżonków, obecnie przebywających ? któremu nadałem imię Jadwiga. Rodzicami jego chrzestnymi byli Feliks Rużyński mansjonarz szadkowski i Szlachetna Helena Wielowiejska.

27 września. Ja Alber Pajęcki, wikary i mansjonarz szadkowski, ochrzciłem dziecko Szlachetnego Pana Piotra Prusieckiego i Zofii Boguskiej, prawowitych małżonków z Szadka, któremu nadałem imię Jadwiga. Rodzicami jego chrzestnymi byli Przewielebny Łukasz Starwarz kanonik kaliski, prepozyt szadkowski i panna Konstancja Rowińska z  Przatowa.

Rok 1672

25 luty

Tego samego dnia, ? i Przewielebny, ochrzcił dziecko Szlachetnych Stefana Kotkowskiego i Anny Kłomnickiej ze wsi Suchoczasy, dziedziców, któremu nadałem imię Michał. Rodzicami chrzestnymi jego Urodzony Pan Mikołaj Gomoliński z Dziatkowic i Wielmożna Pani Zofia Wężykowa kasztelanowa konarska sieradzka.

Wrzesień

3 września. Ja, Albert Pajęcki, wikary i masjonarz kościoła szadkowskiego, ochrzciłem bliźnęta Marcina i Agnieszki Skorzewskich z Szadka, którym nadałem imiona, pierwszemu imię Kazimierz, jego rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Feliks Rużycki mansjonarz szadkowski i promotor Towarzystwa św. Różańca i Zuzanna Glusta? mieszczka szadkowska, drugiemu imię Jadwiga, jej rodzicami chrzestnymi byli Maciej Burdzyk i Agnieszka Karkowska mieszczanie szadkowscy.

Wrzesień

4 tego samego. Ja, Józef Wilczyński, wikary tego kościoła, ochrzciłem dziecko Urodzonych Państwa Pana Stanisława Radoszewskiego i Wiktorii Olewińskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców wsi Prusinowice, któremu nadałem imię Ewa. Rodzicami jej chrzestnymi byli Albert Czyż i Jadwiga Turbina żebracy.

Rok 1673

? tego samego. Ja, Tomasz Malarzewic, wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Jana Łąckiego i Anny Porczyńskiej, prawowitych małżonków, obecnie we wsi Rzepiszew, któremu nadałem imię Helena. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Jan Jastrzębowski i Szlachetna Małgorzata Sa?ska.

Listopad

30 listopada. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych ? małżonków, mianowicie Władysława Konopnickiego i Teresy Napruszewskiej ze wsi Kotliny, dziecku nadałem imię Andrzej. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Radoszewski ze wsi Prusinowice i Szlachetna Marianna Topolska ze wsi Zamłynie.

Rok 1674

Styczeń

21 Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych rodziców, Aleksandra Kozaneckiego i Marianny z Karpińskich, któremu nadalem imię Agnieszka. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Albert Karczewski i Szlachetna Florentyna Kobierzycka z Prusinowic.

Luty

19 Ja, Tomasz Malarzewic, wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Radoszewskiego i Wiktorii Olewińskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Prusinowic, któremu nadalem imię Aleksander. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Tomasz Romanowski żołnierz Wielmożnego starosty nowodworskiego i Szlachetna panna Katarzyna Radoszewska jego [ojca] rodzona siostra.

Grudzień

26 grudnia. Ja, Krzysztof Kłodziński, ochrzciłem dziecko Urodzonego Pana Teodora Skrzyńskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Jan. Rodzicami chrzestnymi jego byli Adam i Anna  brat i siostra tego chrzczonego.

Rok 1676

Lipiec

21 tego samego. Ja, Tomasz Malarzewicz, wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Michała Dunin Szpota i Krystyny Popławskiej, prawowitych małżonków, obecnie  przebywających w Szadku [królewskim], imię dziecka Zofia Anna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielebny Marcin Jaktorowski kaznodzieja kościoła i Szlachetna Zuzanna Wieruszowa Kowalska.

Wrzesień

17 września. Podczas nieobecności Wielebnego wikarego, Wielebny Albert Kleinski? ? kościoła św. Jadwigi, prebendariusz, ochrzcił dziecko Szlachetnych Andrzeja Miecznikowskiego i Teofili Swiniarskiej, prawowitych małżonków, posesorów ze wsi królewskiej Wilamów, imię dziecka Michał. Rodzicami jego chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Łukasz Stawicz kanonik kaliski, prepozyt szadkowski i Szlachetna Małgorzata Sarnowska z Przatowa.

Listopad

16 listopada. Przez Znakomitego i Przewielebnego Łukasza Stawarza, kanonika kaliskiego, prepozyta szadkowskiego, zostało ochrzczone dziecko Urodzonych  Szlachetnych i prawowitych małżonków Teodora Skrzyńskiego i Jadwigi Domiechowskiej o imieniu Marcin. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Pan Jan Jastrzębowski, Szlachetna Pani Marianna Taczanowska małżonka Urodzonego Pana Franciszka Porczyńskiego.

Rok 1677

Styczeń

1-go tego samego, Przewielebny Feliks Ruziński promotor Towarzystwa św. Różańca w kościele szadkowskim, ochrzcił dziecko Szlachetnych Franciszka Korzeńskiego i Marianny Konopnickiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Bogucice, o imieniu [brak]. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Franciszek Kawecki żołnierz i Szlachetna Wiktoria Radoszewska ze wsi Prusinowice.

10 Stycznia

Ja, Albert Pajęcki wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych rodziców Jana Kwietniewskiego i Marianny Królikowskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkajacych w Szadku, któremu nadalem imię Agnieszka. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Grodziński dziedzic w Łobudzicach i Szlachetna Pani Marianna Piotrakowska z Kromolina.

26 lipiec

Ja, Tomasz Malarzewic wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Mikołaja Prusinowskiego i Zofii, prawowitych małżonków z Choszczewa, któremu nadalem imię Ignacy. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Piotr Miecznikowski i Szlachetna Helena Karczewska.

Lipiec

31 tego samego. Ja, Tomasz Malarzewic wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Radoszewskiego i Wiktorii Olewińskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Prusinowic, któremu nadałem imię Jan. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Franciszek Radoszewski i Szlachetna panna Katarzyna Radoszewska rodzona [ciotka] tego chrzczonego dziecka.

Rok 1678

Marzec

13 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych rodziców, prawowitych małżonków Urodzonych Pana Jakuba Gorzewskiego i Marianny Konopnickiej, dzierżawców wsi Bogucice, któremu nadałem imię Józef. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Pan Bonawentura Sarnowski ze wsi Przatów i Szlachetna ? Skrzyńska z Rzepiszewa.

Maj

15 tego samego. Przez Znakomitego i Przewielebnego Łukasza Stawarza, kanonika kaliskiego, prepozyta szadkowskiego, zostało ochrzczone dziecko Wielmożnych i Urodzonych Stefana Wierzbowskiego starosty szadkowskiego i Marianny Przyjemskiej, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane dwa imiona Adam i Zygmunt. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Bonawentura Sarnowski i Urodzona Pani Marianna Jastrzębowska małżonka Urodzonego Pana Tomasza Mikołajewskiego.

Czerwiec

5 tego samego. Ja, Andrzej Rygaszewicz, wikary kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych rodziców tu w Szadku przebywających, Marcina Skorzewskiego i Agnieszki Rubasińskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Antoni z Padwy. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Kownacki i Szlachetna Zofia Skorzewska małżonka Aleksandra Skorzewskiego.

Czerwiec

21 czerwca. Ja, Albert Pajęcki, wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych rodziców, prawowitych małżonków, Urodzonego Pana Teodora Skrzyńskiego i Jadwigi Domiechowskiej, obecnie dzierżawców wsi Rzepiszów, któremu nadałem imię Wawrzyniec. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Łukasz Stawicz kanonik kaliski, prepozyt szadkowski i ...

Sierpień

7 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Marcina Paczyńskiego i Anny Ponieckiej, prawowitych małżonków, obecnie przebywających we wsi Wola Przanowska, któremu nadałem imię Franciszek. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Gołębowski i Urodzona Zofia Kwiatkowska.

Wrzesień

23 września, Znakomity i Przewielebny Łukasz Stawarz kanonik kaliski, prepozyt szadkowski, ochrzcił dziecko Urodzonych i Szlachetnych rodziców, prawowitych małżonków Adama Wierzchlejskiego i Zofii Gomolińskiej ze wsi Dziadkowice, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wacław Zaleski chorąży z Zadzima województwa łęczyckiego i Urodzona panna Katarzyna Radoszewska ze wsi Prusinowice.

Listopad

3 tego samego. Ja, Tomasz Malarzewicz, wikary i mansjonarz kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Stanisława Radoszewskiego i Wiktorii Olewińskiej, dzierżawców wsi JKM Prusinowice, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi jego byli Wielmożny Pan Aleksander Radoszewski i Szlachetna Pani Małgorzata Sarnowska.

Rok 1679

Luty

12 tego samego. Ja, Tomasz Malarzewicz, wikary i mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Aleksandra Żakowskiego i Teresy Rosowskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców Szadkowic, któremu nadałem imię Eufrozyna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Piotr Rusiecki i panna N. Załuskowska.

5 kwiecień

Tego samego. Ja, Andrzej Ryg?wicz, wikary kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Konstantego Bykowskiego i Agnieszki Mianowskiej, prawowitych małżonków, obecnie ? w Szadku, któremu nadałem imię Zofia. Rodzicami jej chrzestnymi byli Jan Tymiński i Jadwiga Czekowa mieszczanie szadkowscy.

17 lipiec

Tego samego dnia. Ja, Tomasz Malarzewicz, wikary kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Aleksandra Skorzewskiego i Zofii, prawowitych małżonków, obecnie przebywających w Szadku, któremu nadałem imię Jan. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Marcin Piotrachowski i Szlachetna panna Regina P?wska.

 

 

    początek strony

 

 

Akta urodzeń 1681-1703

 

Rok 1682

Lipiec

21 Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Władysława Bykowskiego z Tarnówki i Magdaleny Wilkoszewskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona Józef i Jakub. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Topolski i Zofia Łasewska.

Rok 1684

Grudzień

6 tego samego. Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Marcina Gaucyńskiego i Marianny Stoleckiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w Szadku, których dziecku nadałem imię Barbara. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetna Katarzyna Molska i Szlachetny Jan Gałczyński małżonek i sławetny Paweł Drochus mieszczanin szadkowski.

Rok 1686

Sierpień

25 sierpnia. Przewielebny Łukasz ? prepozyt kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzcił dziecko Urodzonych Franciszka z Romiszewic Stokowskigo i Marianny z Sarnowic Rokossowskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców z Szadka, któremu nadałem imiona Antoni Stefan. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Pan Stanisław z Romiszewic Stokowski i Urodzona Pani Elżbieta Stokowska z Marz?

Rok 1687

Marzec

16 marca. Ja, Tomasz Malarzewicz, mansjonarz i promotor Towarzystwa św. Różańca, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Władysława Bykowskiego i Magdaleny Wilczyckiej, prawowitych małżonków ze wsi Tarnówka, ktoremu nadałem imię Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław z Romiszewic Stokowski dzierżawca starostwa szadkowskiego i Szlachetna Małgorzata Sarnowska z Przatowa.

Listopad

20 tego samego. Ja, Tomasz Malarzewicz, wikary i mansjonarz kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Adama Trzebińskiego i Kunegundy Skrzydłowskiej, prawowitych małżonków, obecnie rezydentów lub gości z Tarnówki, któremu nadałem imiona Marianna Dorota. Rodzicami jego chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Wilgoszowski i Magdalena Bykowska.

Rok 1688

Kwiecień

22 tego samego. Ja, Andrzej Rygaszewicz, wikary kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wawrzyńca Zabłockiego i Zofii Starczowskiej, prawowitych małżonków, obecnie czasowo przebywających ?, któremu nadałem imię Albert. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Dłuski i Urodzona Katarzyna Stokowska.

Czerwiec

23 tego samego. Ja, Błażej Rabieżyński, wikary kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych Jana Mikołajewskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków, obecnie przebywającuch w Szadku, dziecku nadałem imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Marian Stobiecki i Szlachetna Teresa Bogdańska.

Rok 1689

Maj

19 tego samego. Ja, Michał Smoleński, wikary kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Aleksandra Szczepkowskiego i Heleny Kaweckiej, małżonków z Suchoczasów, dziecku nadałem imię Jan. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stefan Kawecki i Wielmożna Izabela Gomolińska.

Czerwiec

12 tego samego. Ja, ten sam, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Zygmunta Bogdańskiego i Teresy z Rudnik Rudnickiej, prawowitych małżonków, dziecku nadałem imiona Antoni Jan. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław z Rudnik  Rudnicki i Wielmożna Helena Stobiecka.

Rok 1690

Sierpień

1 sierpnia. Ja, Michał Smoleński, wikary szadkowski, ochrzciłem dziecko Szlachetnego Piotra Łukaszewskiego i Katarzyny Broniewskiej, prawowitych małżonków ? Wielmożnej Pani Radoszewskiej z Rusinowic, których dziecku nadałem imię Wawrzyniec. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Franciszek Radoszewski i Szlachetna panna Anna Dłuska z dworu szadkowskiego.

Rok 1691

Maj

29 tego samego. Ja, Mateusz Podgórski, wikary, ochrzciłem dziecko Szlachetnych, mianowicie Kazimierza Wiewiorowskiego i Anny Trepkownej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w Wilamowie, których dziecku nadałem imię Zofia. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Pan Baltazar Biedrzycki ze wsi Dobruchów i Szlachetna  Elżbieta Sarnowska z Rzepiszewa.

Listopad

16 tego samego. Ja, Michał Smoleński, wikary, ochrzciłem dziecko Wielmożnych Władysława Wilkoszewskiego i Ewy Szypowskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców wsi Szadkowice, których dziecku nadałem imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Hieronim Wielowiejski i Wielmożna Barbara Zawisina.

Rok 1692

Styczeń

8 tego samego. Ja, Tomasz Malarzewicz, mansjonarz i promotor Towarzystwa św. Różańca kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Szlachetnych i Urodzonych Stanisława Skrzetuskiego i Ewy Radoszewskiej, obecnie przebywających we wsi Gierwanice?, któremu nadałem imię Elżbieta. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Radoszewski i Urodzona Wiktoria Radoszewska obecnie na dzierżawie wsi JKM Prusinowice.

Kwiecień

1-go tego samego. Ja, Albert Syliński altarysta św. Anny, ochrzciłem dziecko Szlachetnych i Urodzonych Jana Taczanowskiego i Anny Starczewskiej, obecnie goszczących we wsi Kotlinki, których dziecku nadałem imię Zofia. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Stefan Starczewski i Dorota Stobiecka.

31 sierpień

Tego samego dnia. Ja, Mateusz Podgórski, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych mieszkańców Pana Antoniego Potockiego i Ewy, prawowitych małżonków ze wsi Wola Przatowska, których dziecku nadałem imię Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Jan Tymiński rajca i Urodzona Pani Potocka.

Rok 1694

Styczeń

25 tego samego dnia. Ja, Michał Smoleński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Pana Franciszka Radoszewskiego i Zofii Zapolskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Prusinowice, których dziecku nadałem imiona Konstancja Agnieszka. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Albert Walewski posesor wsi ? kasztelanic spicymirski i Wielmożna i Urodzona Pani Wiktoria Radoszewska.

Kwiecień

16 tego samego dnia. Ja, Albert Soliński, wikary tego kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Jana Taczanowskiego i Anny Starczewskiej we wsi ?  mieszkających, których dziecku nadałem imię Albert. Rodzicam chrzestnymi byli Przewielebny Michał Smoleński kaznodzieja i mansjonarz i panna Marianna Starczewska rodzona siostra matki.

Rok 1695

Styczeń

23 stycznia Przewielebny Józef Wilczyński zarzadca, mansjonarz i Promotor Towarzystwa św. Różańca kościoła szadkowskiego, ochrzcił dziecko Wielmożnych i Urodzonych Pana Jana Zaleskiego i Katarzyny Walewskiej, prawowitych małżonków, posesorów wsi Przatów, których dziecku nadałem imię Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Stanisław Walewski posesor wsi Rębieszów i Wielmożna i Urodzona Pani Małgorzata Sarnowska.

Lipiec

15 tego samego, Przewielebny Józef Wilczyński, zarządca i mansjonarz kościoła szadkowskiego, ochrzcił dziecko Wielmożnych i Urodzonych Pana Franciszka Radoszewskiego i Zofii Zapolskiej, dzierżawców wsi JKM Prusinowice, których dziecku nadałem imiona Małgorzata Justyna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Franciszek Zapolski stolnik [bres?] chełmeński i Jadwiga Rogozińska.

30 lipca. Ja, Michał Smoleński, kaznodzieja, wikary kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Pana Jana Konstantego Taczanowskiego i Anny Starczewskiej, dzierżawców wsi Kotlinki, których dziecku nadałem imię Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Tomasz Starczewski i Wielmożna Katarzyna Łochyńska.

Październik

13 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Stanisława Brockiego i Zofii Ciszewskiej, dzierżawców wsi JKM Szadkowice, których dziecku nadałem imiona Łukasz Mikołaj. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożna i Urodzona Krystyna Gomolińska dziedziczka w Suchoczasach i Urodzony Albert Karczowski.

Rok 1696

14 maj

Tego samego dnia, ja, Andrzej Zabłotny, wikary kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Pana Franciszka Radoszewskiego i Zofii Zapolskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Prusinowice, których dziecku nadałem imię Antoni ?. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Karczewski i Urodzona Katarzyna Srokowska.

Rok 1697

Kwiecień

Dziesiątego kwietnia. Ja, Józef Wilczyński, kaznodzieja i mansjonarz, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Pana Jana Taczanowskiego i Anny Starczewskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Kotlinki, których dziecku nadałem imię Aleksandra. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Jan Lutosławski i Urodzona Aleksandra Mirosławska.

Listopad

20 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonego Łukasza Rudnickiego i Urodzonej Katarzyny Mikołajewskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Majówka, obecnie we wsi Chmielowa Kobela powiatu matki, w niebezpieczeństwie i nieobecności Wielebnego proboszcza Rossoszycy, których dziecku nadałem imię Stanisław. Rodzice jego chrzestni Urodzony Pan Albert Karczewski i Urodzona Eufemia Niracka.

Rok 1698

Styczeń

26 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Szymona Kwiatkowskiego i Heleny Bronikowskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Wilamów, których dziecku nadałem imiona Zofia Ewa. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Franciszek Bronikowski i Wielmożna i Urodzona Ewa Waliszewska.

Luty

18 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary, ochrzciłem dziecko Urodzonych Macieja Kamińskiego i Doroty Roszkowskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w mieście, których dziecku nadałem imię Franciszek. Rodzice jego chrzestni Wielmożny i Urodzony Stefan Siemaszko żołnierz i Urodzona Katarzyna Łobocka.

Czerwiec

26 tego samego. Ja, Józef Wilczyński, zarządca i mansjonarz kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodznych Franciszka Radoszewskiego i Zofii Zapolskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM ?, których dziecku nadałem imiona Marianna Ewa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Stanisław Stru?ski mansjonarz ? i Wielmożna i Urodzona Małgorzata Rębieska.

Czerwiec

26 tego samego. Ja, Andrzej Zabłotny, wikary kościoła, ochrzciłem dziecko Urodznych Szymona Zabłockiego i Marianny Bogusławskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Przatów, których dziecku nadałem imię Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Zaleski i Urodzona Zofia Brocka.

Lipiec

29 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Jana Zaleskiego i Walewskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców wsi Przatów, których dziecku nadałem imiona Anna Magdalena. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Józef Wilczyński zarządca kościoła i Urodzona Zofia Brocka na dzierżawie wsi Szadkowice.

Listopad

30 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wacława Łobockiego i Katarzyny Pioronowskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Sikucin, których dziecku nadałem imię Andrzej. Rodzicami jego chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Stefan Wierzbowski starosta szadkowski i Wielmożna i Urodzona Zofia Radoszewska z Prusinowic.

Grudzień

21 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wawrzyńca Papieskiego i Katarzyny Karczewskiej, prawowitych małżonków, przebywających we  wsi Karczówek, których dziecku nadałem imię Wiktoria. Rodzice jej chrzestni Urodzony Albert Karczewski i Anna Karczewska.

Rok 1699

Styczeń

13 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary, ochrzciłem dziecko Urodznych Stanisława Brockiego i Zofii Ciszewskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Szadkowice, których dziecku nadałem imiona Paweł i Józef. Rodzice jego chrzestni Wielmożny i Urodzony Andrzej Łopatecki i Urodzona Katarzyna Łobocka.

Rok 1700

Luty

14 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła ?, ochrzciłem dziecko Urodzonych Szymona Swieckiego i Jadwigi Skorzowskiej, prawowitych małżonków, mieszkańców ?, których dziecku nadałem imię Walenty. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Kazimierz Pioronowski i panna Marianna Pioronowska.

Luty

25 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Marcina Bogusławskiego i Joanny Przybysławskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Dziadkowice, których dziecku nadałem imiona Katarzyna Kunegunda. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Albert Stawicki dzierżawca wsi Przatów i Urodzona Konstancja Przybysławska matka.

Grudzień

14 tego samego. Ja, Jan Widawski, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Piotra Szulmirskiego i Marianny, prawowitych małżonków, mieszkańców i dzierżawców wsi Przatowska Wola, których dziecku nadałem imiona Anna Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stefan Rozen i Marianna Grodzyńska.

Rok 1701

Styczeń

17 tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary tego kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Szymona Kwiatkowskiego i Heleny Bronikowskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi JKM Wilamów, których dziecku nadałem imiona Anna Marianna. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Piotr Szulmirski ze wsi Wólka Przatowska i Marianna Bronikowska ze wsi Łobudzice.

Styczeń

21 Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Franciszka Radoszowskiego i Zofii Zapolskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Prusinowice, których dziecku nadałem imię Agnieszka. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Aleksander Radoszowski brat rodzony i Anna Karczewska.

Maj

8-go tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wawrzyńca Papieskiego i Katarzyny Karczewskiej ze wsi Olbrachty, prawowitych małżonków, których dziecku nadałem imiona Stanisław Józef. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożna i Urodzona Zofia Radoszowska i Urodzony Albert Karczowski.

Czerwiec

3-go tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Szymona Zabłockiego i Marianny Bogusławskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkańców Szadka, których dzieciom nadałem imiona Józef Jan. Rodzice chrzestni jego Urodzony Kazimierz Pieronowski i Helena Pieronowska, małżeństwo dzierżawców prepozytury szadkowskiej.

Rok 1702

Styczeń

1-go tego samego. Ja, Albert Syliński, wikary, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Marcina Bogusławskiego i Joanny Przybysławskiej, prawowitych małżonków, we wsi Przatów ? , których dziecku nadałem imiona Ewa Wiktoria. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Pieronowski i jego małżonka z prepozytury szadkowskiej.

Luty

20 lutego. Ja, Jan Widawski, prebendariusz przy św. Idzim, wikary kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonych Piotra Sulmirskiego i Marianny, prawowitych małżonków, dzierżawców wsi Wólka Przatowska, których dziecku nadałem imię Teofila. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Konstanty Kossowski i Wielmożna i Urodzona Helena Stokowska z Przatowa.

Luty

27 tego samego. Ja, Michał Smoleński, wikary kościoła, ochrzciłem dziecko Wielmożnych i Urodzonch Pana Walentego Grabskiego i Anny Piekarskiej, dzierżawców wsi Rzepiszów, których dziecku nadałem imiona Kazimierz Samuel. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Franciszek Radoszewski i Wielmożna Zofia Zapolska małżonka posesora wsi JKM Prz?

Rok 1703

Lipiec

11 tego samego. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Pana Marcina Nieborowskiego kasztelanica sochaczewskiego i jego małżonki Ludwiki Kiełczewskiej, prawowitych małżonków, dzierżawców Szadka, których dziecku nadałem dwa imiona Anna Małgorzata. Rodzicami jej chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Stefan Wierzbowski starosta szadkowski i jego małżonka Franciszka Wierzbowska.

 

 

    początek strony

 

 

Akta urodzeń 1734-1757

 

Rok 1734

Wrzesień

11 września. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko pracowitych Michała Janika i Jadwigi Sobkownej, prawowitych małżonków ze wsi Prusinowice, których dziecku nadałem imię Marianna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Ignacy  Madaliński i Urodzona Zofia Gliniecka, szlachta.

Grudzień

Parafia Szadek

Akta urodzeń 1734-1757

Rok 1734

Roku Pańskiego 1734, dnia 28 grudnia. Ja, Piotr Dawidowicz zarządca kościoła, ochrzciłem dziecko Urodzonych Pawła Chmielińskiego i Zofii Bonińskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców z Choszczewa, których dziecku nadałem imię Marianna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Ignacy Skrzyński kasztelan łęczycki i Urodzona Marianna Magnuska.

Rok 1735

Maj

5-go. Ja, Piotr Dawidowicz zarządca kościoła, ochrzciłem dziecko Urodzonych Jerzego Stanisławskiego i Urodzonej Ludwiki Madalińskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców Szadka, których dziecku nadałem imiona Barbara, Katarzyna ze Sieny. Rodzicami jego chrzestnymi byli Znakomity i Wielebny Stanisław Madaliński kanonik władysławowski, prefekt szadkowski i Urodzona Konstancja Marszewska z Prusinowic.

Rok 1736

Marzec

28 marca. Ja, Piotr Dawidowicz, mansjonarz i zarządca kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Stanisława Marszewskiego i Konstancji Rogowskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców z Prusinowic wsi JKM, których dziecku nadałem dwa imiona Józef i Albert. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Józef Borzęcki i Urodzona panna Zofia Rogowska rodzona siostra małżonki.

2 lipiec

Tego samego dnia. Ja, Piotr Dawidowicz, wikary kościoła i zarządca, ochrzciłem dziecko Urodzonych Antoniego Dobrzelowskiego i Joanny Szulmierskiej, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w Woli Przatowskiej alias Browa?, których dziecku nadałem imiona Jan i Piotr. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Michał Welecki skarbnik piotrkowski i Urodzona Konstancja Marszewska z Prusinowic.

Rok 1737

Styczeń

Tego samego dnia. Ja, Kacper Nagrodzki, mansjonarz i wikary kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych prawowitych małżonków Stanisława Borzęckiego i Salomei Kiełczewskiej, obecnie dzierżawców mansjonariatu kościoła szadkowskiego, których dziecku nadałem dwa imiona Fabian i Sebastian. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Antoni Gliniecki i Urodzona panna Marcjanna Karczewska.

Rok 1738

Maj

1 maja Ja, Piotr Dawidowicz, zarządca kościoła, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wojciecha Pacynowskiego i Konstancji Rogowskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców Prusinowic, których dziecku nadałem imiona Anastazja i Katarzyna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Maciej Kawecki i Urodzona Milewska.

Rok 1739

Styczeń

20 tego samego, Przewielebny Paweł Patorski, mansjonarz i kaznodzieja, ochrzcił dziecko Urodzonych Kazimierza Skorzewskiego i Urodzonej Petroneli Kowalskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców wsi Rebieskie, których dziecku nadałem imiona Agnieszka i Agata. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Anzelm Rudnicki i Urodzona Agnieszka Piatkowska, pod nieobecność Wielebnego plebana Korz? z tej parafii ?

Rok 1740

Wrzesień

17 września Wielebny Mateusz Podgórski, ochrzcił dziecko Urodzonych Teofila Krzemieniowskiego i Marianny Wierzbickiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców  mansjonariatu szadkowskiego, których dziecku nadałem imiona Michał i Jan. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielebny ? zarządca i Urodzona panna Katarzyna Krzemieniewska.

Grudzień

4-go grudnia. Ja, Piotr Filanowicz, zarządca kościoła ochrzciłem dziecko Urodzonych Michała Gorzewskiego i Kunegundy Marszewskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców w Prusinowicach, których dziecku nadałem imiona Barbara i Marianna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Jacek Urban żebrak i Urodzona panna Wolska.

Rok 1741

Listopad

1-go listopada. Ja, Piotr Filanowicz, zarządca kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Franciszka Stokowskiego i Madalińskiej, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców Wólki Przatowskiej, których dziecku nadałem dwa imiona Kunegunda i Zofia. Rodzicami chrzestnymi jego byli Urodzony Andrzej Glebocki ze swoją małżonką z Wrzeszczewic.

Rok 1743

17 listopad. Przatów

 Ja, Jakub Kłosowski, zarządca kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Józefa Kwiatkowskiego i Mrianny N. ze wsi Przatów, prawowitych małżonków, których dziecku nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Lutosławski i Urodzona panna Justyna Stawicka.

Rok 1745

Rzepiszów

19 kwietnia, ten sam, jak wyżej, dopełnił ceremonię kościelną, która to ceremonia odbyła się prywatnie ?, nad dzieckiem Wielmożnych Antoniego Rychłowskiego i Zofii Tomickiej kasztelanów rozpierskich, prawowitych małżonków. Zakonnik ojciec Karol Rychłowski z Towarzystwa ? Roku Pańskiego 1744, dnia 27 września ochrzcił trzema imionami Stanisław, Kosma i Damian. Rodzicami chrzestnymi byli pierwsi Urodzony Stanisław Lublicki i Urodzona Ludwika Zabłocka, rodzicami przy ceremonii byli Przewielebny Jakub Kłossowski zarządca kościola i Urodzona Elżbieta Kłossowska.

Sierpień Prusinowice

23 Ja, Teodor Mantey, kaznodzieja szadkowski, ochrzciłem Bartłomieja Ludwika prawowitych małżonków Urodzonych Michała i Kunegundy Gorzeskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Jakub Kłosowski i Marianna Kłosowska.

Rok 1746

Sierpień

Przatów

Ten sam, jak wyżej, ochrzcił dziecko Bartłomieja, prawowitych małżonków Urodzonych Marianny z Zakrzeskich i Kazimierza Pomorskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Chleboski i Urodzona Joanna Tarnoska.

Prusinowice

Roku Pańskiego 1746, dnia 12 września. Ja, Teodor Mantey, mansjonarz tego kościoła, ochrzciłem w sposób uproszczony dziecko Urodzonych Państwa Michała Gorzeskiego i Kunegundy Marszeskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Kłosowski i Urodzona Marianna Kłososka. Zaś Roku Pańskiego 1746, ten sam, jak wyżej, dopełnił ceremonię i nadał imiona Bartłomiej i Ludwik. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny kasztelanic podlaski ze swoją Jaśnie Wielmożną małżonką. 

Rok 1748

Szadek styczeń.

Ja, Teodor Manty, kaznodzieja szadkowski, ochrzcił dziecko Mariannę, prawowitych małżonków Urodzonych Katarzyny i Józefa Laskowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Karol Wysogotha Zakrzewski i jego małżonka Jaśnie Wielmożna Franciszka z Wilkońskich Zakrzewska starostowie szadkowscy.

Styczeń

Szadek

Wielebny Jakub Kłosowski ochrzcił Marcjannę, dziecko prawowitych małżonków Urodzonych Jana i Marianny Kołdowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni i Zofia Rychłowscy, małżeństwo.

Rok 1749

Lipiec

Wilamów

3-go tego samego, jak wyżej, ochrzciłem Jakuba, dziecko Urodzonych Józefa i Zofii Grabskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek i Marianna Stokowscy.

Rok 1750

Styczeń

Rzepiszew

3 Ja, Walenty Nieziałkiewicz, mansjonarz szadkowski, ochrzciłem Tadeusza, dziecko Urodzonych Antoniego i Zofii z Tomickich Rychłowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Stawiski i Urodzona Franciszka  z Wilkońskich Zakrzewska.

Karczówek.

Dnia 19 września 1750. Ja, Teodor Manty kaznodzieja części kościoła szadkowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Mateusz i Tomasz, dziecko Urodzonych Franciszka i Wiktorii Chodakoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Grabiński i Urodzona Helena Kłosowska.

Rok 1751

Szadek

Roku Pańskiego 1758, dnia 21 lutego kaznodzieja szadkowski ochrzcił imionami Maciej Faustyn, urodzonego 15 lutego syna Urodzonych Jana Kołdowskiego i Marianny z Kłosowskich. Ceremonię zaś dopełniłem ja, Antoni Troska mansjonarz szadkowski dnia 3 maja. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Florian z Łubnej Łubiński pisarz ziemski sieradzki i Joanna Tarnowska podstolina bracławska.

Szadek

Roku Pańskiego 1751, dnia 29 sierpnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Idzi dziecko Kazimierza Bogusławskiego i Agnieszki, Szlachetnych przybyszy. Rodzicami chrzestnymi byli sławetny Stanisław Zygarowski i Zofia Woźnica.

Szadek

Roku Pańskiego 1751, dnia 21 listopada, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Grzegorz Wincenty, dziecko Szlachetnych Józefa i Barbary Grabińskich. Rodzicami  jego chrzestnymi byli Urodzony Jan Radoliński i Joanna Tarnowska.

Rok 1752

Szadek

Roku Pańskiego 1752, dnia 10 stycznia. Ja, Antoni Troska, mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem imionami Ignacy Daniel, dziecko Urodzonych Jana i Anieli z Hozjuszów Radolińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami  jego chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kazimierz Oczosalski łowczy bracławski i Katarzyna Tarnowska podstolina bracławska, Wielmożny Wojciech Tarnowski podstoli bracławski, Wielmożna Marianna Oczosalska łowczyni bracławska.

Szadek

Roku Pańskiego 1752, dnia 15 listopada. Ja, Antoni Troska, mansjonarz kościoła parafialnego szadkowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Ludwik Stanisław, dziecko Urodzonych Józefa i Barbary Grabińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Przewielebny Wojciech Oczosalski kanonik łęczycki, prepozyt szadkowski i Szlachetna Magdalena Siewierska.

Rok 1753

Przatów

Roku Pańskiego 1753, dnia 18 marca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, dziecko Szlachetnych Józefa i Petroneli Pytowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Franciszek Chodakowski i Katarzyna Tarnowska.

Szadek

Roku Pańskiego 1753, dnia 19 maja. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko urodzone 16 maja ?, Jana Nepomucena Urodzonych Jana Radolińskiego i Anieli z Hozjuszów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Antoni i Zofia Rychłowscy.

Szadek

Roku Pańskiego 1753, dnia zaś 1-go lipca. Ja, Wojciech Oczosalski, kanonik łęczycki, łaski, prepozyt tego kościoła, ochrzciłem dwoma imionami Jan i Prosper, dziecko Urodzonych Marianny z Kłossowskich i Jana Kołdowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Marianna z Wstowskich i Kacper Oczosalski łowczy krasnystawscy, starostowie w Prusinowicach.

Rok 1754

Szadek

Roku Pańskiego 1754, dnia 29 marca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka i Balbina, dziecko Szlachetnych Józefa i Barbary Grabińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Paweł Tymieniecki burgrabia sieradzki i Urodzona Rozalia Tymieniecka.

Rok 1755

Szadek

Roku Pańskiego 1755, dnia 2 października, Znakomity i Przewielebny Stanisław Więckowski, prepozyt szadkowski, ochrzcił dwoma imionami Stanisław Kleofas, dziecko Szlachetnych i Urodzonych Jana i Marianny Kołdowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Stawiski PT dzierżawca starostwa szadkowskiego z Wielmożną i Urodzoną Panią Justyną z Zapolskich Tarnowską stolniczanką[?] bracławską.

Wielka Wieś

Roku Pańskiego 1755, dnia 19 października, Znakomity i Przewielebny Stanisław Więckowski, prepozyt szadkowski, ochrzcił imieniem Teresa, dziecko Urodzonych Marcina i Wiktorii Kiedrzeńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Jan Kapcicki mansjonarz szadkowski z Urodzoną Pania Franciszką Gajecką.

Rok 1756

Wola Przatowska

Roku Pańskiego 1756, dnia 14 czerwca, Przewielebny Józef Olędzki, altarysta św. Różańca, ochrzcił dwoma imionami Justyna Petronela, dziecko Urodzonych Państwa Franciszka i Petroneli Stokowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Ciepielowski żołnierz oddziału pancernego i Urodzona Pani Marianna Grabska podsędkowa łęczycka.

Prusinowice

30 sierpień

Roku, jak wyżej, dnia, jak wyżej, Znakomity Przewielebny Stanisław Kordek? Więckowski, prepozyt szadkowski, ochrzcił dwoma imionami Bartłomiej i Ludwik, dziecko Urodzonych Wawrzyńca Konopki i Kunegundy Gałczyńskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jakub Ociętek i Jadwiga Widawska biedacy i żebracy kościelni parafii szadkoskiej i przytułku ...

Karczówek

Roku, jak wyżej, dnia 4 listopada, ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Karol, dziecko Urodzonych Walentego i Domiceli z Czartkowskich Bogusławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Czepiłkowski i Franciszka Czartkowska.

Rok 1757

Szadek

Roku, jak wyżej, dnia 2 lutego, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Paweł Karol, dziecko Urodzonych Jana i Franciszki Wierzbickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Kazimierz i Anna Jerzmanowscy, małżeństwo ze wsi Tarnówka.

Rok 1760

Prusinowice

Roku Pańskiego 1760, dnia 2-go grudnia, Znakomity Przewielebny Stanisław Więckowski kustosz krakowski ? dopełnił ceremonię nad dzieckiem trzech imion Wincenty Ferrariusz, Piotr z Alkantary i Jan Nepomucen, urodzonym w Roku Pańskim 1759, dnia 3-go kwietnia, dnia zaś 5-go tego miesiąca i roku ochrzczonym w asyście Wielebnego Macieja Musiałowicza plebana Rudlic od św. Franciszka ojców reformatów, synem Wielmożnych Andrzeja Bykowskiego cześnika i Jadwigi Pągowskiej, prawowitych małżonków. Asystentami przy ceremonii byli Wielmożni Daniel Szpinek stolnik piotrkowski i Marianna ze Szpinków Cieńska łowczyni koronna, także Jan Cielecki skarbnik bielski i panna Franciszka Cieńska łowczanka koronna....

 

 

początek strony