UNIEJÓW


Family History Library

Archiwum Diecezjalne we Włocławku
Parafia Uniejów

 

Akta urodzeń 1612-1626

Akta urodzeń 1634-1677

Akta urodzeń 1808-1839

Akta urodzeń, małżeństw 1614-1676

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1678-1776

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1701-1736

Akta urodzin, małżeństw 1775-1779 [1773-1785]

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1721-1748

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1749-1780 [1749-1805]

Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1786-1808

Akta małżeństw, zgonów 1810-1834

 

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w Koninie

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Uniejów (pow. poddębicki)

 

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831

 

 

 

    Akta urodzeń 1612-1626

Film 2101169

 

Rok 1616

Roku Pańskiego 1616, dnia 2 marca. Ja Adrian Cyrogrillus? proboszcz z kościoła we wsi Uniejowie ochrzciłem imieniem Adam, syna Szlachetnego Jana Rayskiego z Jankowic u Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Bogusz mieszczanin z K? i Zofia Lipnicka.

Rok 1618

Czerwiec

Roku Pańskiego 1618, dnia zaś 21 czerwca. Ja Maciej, oficjał i także kanonik uniejowski, ochrzciłem Jana syna Szlachetnych Pana Horacego i Anny z Balin, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Szymon Sierakowski i Szlachetna Pani Bukowa.

Wrzesień

Roku Pańskiego 1618, dnia 5 września. Ja Przewielebny Cyrogrillus pleban uniejowski, ochrzciłem Jana syna Szlachetnego Jana Rayskiego z Jankowic i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław z Laska? Mazurkowicz dzierżawca ? i Szlachetna Anna Jankowska Swidrówna.

Grudzień

Roku Pańskiego 1618, dnia 17 grudnia. Ja Adam Cyroglissus kościoła kolegiaty uniejowskiej, ? ochrzciłem Stanisława Szlachetnych Alberta Idzikowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Lesczyński z ? z panną Ewą Bielicką.

Rok 1619

Roku Pańskiego 1619, dnia 5? lipca. Ja Adam Cyroglissus proboszcz z kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem Wojciecha, syna Szlachetnego Jakuba Bratkowskiego z Biernacic i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan krawiec i Barbara Boczkowska.

Rok 1620

Roku Pańskiego 1620, dnia zaś trzeciego stycznia. Ja Tomasz mansjonarz kościola kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem Zofię córkę Szlachetnych Jana i Ewy Mojaczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Jan Głuskowski i Barbara Gizycka.

Rok 1621

Tego samego dnia. Ja Jan Marcin Karczyński pleban uniejowski, ochrzciłem Małgorzatę, córkę Stefana i Doroty Jankowskich z Jankowic, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Grzegorz dzwonnik uniejowski i Jadwiga Jankowska.

Rok 1622

4 luty

Tego samego dnia. Ja Jakub Bockowski, kanonik i mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem córkę Elżbietę Szlachetnych Jana i Ewy Mojaczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej zaś byli Horacy Baliński i Zofia Przyborowska.

 

 

    Akta urodzeń 1634-1677

Film 2101168

 

Rok 1636

Roku jak wyżej, 15 marca?. Ja Marcin Kar? pleban uniejowski, ochrzciłem Zofię Szlachetnej Marianny i Pawła Piasańskiego? Rodzicami chrzestnymi ? mansjonarz uniejowski i altarysta św. Różańca i Pani Zofia Pstrokońska.

Rok 1641

Marzec

Wtorek po świętym Kazimierzu [5. marca], ten sam jak wyżej, ochrzciłem chłopca Szlachetnego Alberta Łąckiego i jego małżonki Bogumiły, ? któremu dalem imię [Zuzanna?]. Rodzicami chrzestnymi je? Jan Ryczycki i Anna Pagowska.

Rok 1644

22 sierpnia. Ja Franciszek Ma? ochrzciłem Elżbietę córkę Urodzonego Pana Andrzeja Pągowskiego starosty uniejowskiego i Anny Zapolskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Siemanowski i Elżbieta Drozdowska.

Rok 1646

Mechnina

29 grudzień

Roku jak wyżej, Wielebny Albert ? mansjonarz, ochrzcił Rafała Szlachetnego Alberta Łąckiego i Szlachetnej Lucyny? Bratkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Albert Skotnicki i szlachetna Drozdowska.

Rok 1650

Luty

7 tego samego miesiąca. Ja Sebastian ? mansjonarz uniejowski, ochrzciłem Adama Szlachetnych Sebastiana Jankowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Zaleski i Urodzona Pani Katarzyna Głębocka.

Rok 1652

Maj

17 maja. Ja Stanisław Granatowicz mansjonarz, ochrzciłem Stanisława Urodzonego Jana Głuchowskiego i Elżbiety. Rodzicami chrzestnymi Urodzony Stanisław Borzenicki i Anna Łącka.

Rok 1657

Lipiec

Roku jak wyżej, dnia zaś szóstego? lipca. Ja Stanisław Dzerdarski mansjonarz uniejowski, ochrzciłem Jana syna Stanisława i Bogumiły Jankowskich z Jankowic. Rodzicami chrzestnymi Szlachetny Jan Skotnicki ze Skotnik i Anna Łącka.

Rok 1660

Tego samego roku, dnia 20 stycznia Wielebny Aleksander Ruzycki mansjonarz uniejowski, ochrzcił Jana Szlachetnych Jana Ruszkowskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Jan Zalewski i Agnieszka Skotnicka.

Rok 1667

Październik

14 tego, Wielebny Łukasz Osiakowski ?, ochrzcił Łukasza Seweryna, syna Urodzonych Melchiora Sławianowskiego i Marianny Skotnickiej, prawowitych małżonków ze wsi Biernacice. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Florian Skotnicki i panna Anna Bratkowska.

Listopad

27 Znakomity i Przewielebny ? kanonik i oficjal uniejowski, ochrzcił Andrzeja [syna] Stanisława Otockiego i Marianny z przytułku uniejowskiego ? Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Andrzej Biernacki i Agnieszka Skotnicka.

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzeń 1808-1839

Film 2101168

 

Rok 1806

Józef Pyżulski

Roku 1806. Dnia 19. stycznia. Znakomity i Przewielebny Antoni Pogorzelski kanonik łęczycki i uniejowski, oficjał i prepozyt w Krępie, ochrzcił imionami Antoni i Hilary, urodzonego dnia 14. tego samego miesiąca syna sławetnych Józefa i Franciszki Pyżulskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wawrzyniec Psarski i Marianna Pełczyńska, asysta  sławetni Teodor Jurkiewicz mieszczanin z Uniejowa i Marianna Pyżulska z miasta Warty.

Stanisław Pieczyński

Roku 1806. Dnia 29. stycznia. Ja Bogumił Dobrowolski mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem imieniem Józefa, urodzoną dnia 19. tego samego miesiąca, córkę sławetnych Stanisława i Marianny Pieczyńskich, prawowitych małżonków, mieszczan uniejowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bernard Pełczyński dzierżawca prepozytury uniejowskiej i sławetna Katarzyna Gustowska. Asystenci sławetni Andrzej Dobrowolski mieszczanin z Uniejowa i Franciszka Rogozińska z miasta Szadka.

Leopold Morawski

Roku 1806. Dnia 11. kwietnia. Ja Adam Oczkowski prepozyt przy św. Duchu i senior mansjonarzy kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem imieniem Wincenty, urodzonego dnia 4-go tego samego miesiąca, syna Szlachetnych Leopolda i Marianny Morawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Stanisław Stokowski z parafii krośniewickiej i Wielmożna Tekla Bobrownicka z Uniejowa. Asystenci Wielmożny Aleksy Wężyk i Wielmożna Józefa Morawska, oboje z Uniejowa.

Rok 1807

Stefan Pstrokoński

Roku 1807. Dnia 10. marca. Ja Bogumił Dobrowolski mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dziecko imieniem Józefa, urodzoną 8-go tego miesiaca córkę sławetnych Stefana i Brygidy Pstrokońskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Stefan Rychlewski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej i panna Bogumiła Dobrowolska z Uniejowa.

Rok 1808

Urodzony Paweł Dąbrowski.

Roku 1808. Dnia 6-go czerwca. Ja Adam Oczkowski senior mansjonarz, ochrzciłem dwoma imionami Tekla, Ewa dziecko Urodzonych Pawła i Joanny z Lipskich Dąbrowskich, urodzonej dnia 4-go tego samego miesiąca, córki szlachetnego rodu prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Józef Pawlicki wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej i Urodzona panna Tekla Walewska chorążanka sieradzka z Balina.

Urodzony Roch Starczewski

Roku 1808. Dnia 25. listopada. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko urodzone 20 tego miesiąca, Urodzonego Rocha Starczewskiego syna nieżyjącego Stanisława i Marianny z Tuszyńskich małżeństwa Starczewskichi rodziców syna i Urodzonej Antoniny córki nieżyjącego Urodzonego Michała i Anny z Łęglicowna małżeństwa Zagurskich rodziców córki, prawowitych małżonków, ? [postum] imię jego Bogumiła Julianna. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Stefan Rychlewski zastępca prepozyta i Wielmożna panna Karolina Rosenbauwna, asystenci Urodzony Augustyn Rosenbaum i Józefa Maruskowa.

Rok 1809

Stefan Pstrokoński

Roku 1809. Dnia 11. czerwca. Ja Józef Pawlicki wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dwoma imionami Bogumił, Antoni, dziecko sławetnych Stefana i Brygidy Pstrokońskich mieszczan, prawowitych małżonków, urodzonego wczoraj syna. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Adam Oczkowski prepozyt św. Ducha, mansjonarz kolegiaty i Urodzona Marianna Pełczyńska z sufraganii uniejowskiej.

Rok 1810

Stefan Pstrokoński.

Roku 1810. Dnia 26. kwietnia. Ja Bogumił Dobrowolski mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dwoma imionami Teofil, Stanisław dziecko sławetnych Stefana i Brygidy Pstrokońskich, urodzonego dnia 24 tego samego miesiąca syna prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli sławetni Józef Szymankiewicz mieszczanin i panna Marianna Dobrowolska, wszyscy z Uniejowa.

Rok 1812

Józef Pyżulski

Roku 1812. Dnia 12. lutego. Ja Bogumił Dobrowolski mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dwoma imionami Walenty, Maciej dziecko sławetnego Józefa i Franciszki Pyżulskich mieszczan uniejowskich, urodzonego dnia 8. tego samego miesiąca syna prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Święcicki kawaler i Marianna Pieczyńska, wszyscy z Uniejowa.

Stefan Pstrokoński

Roku 1812. Dnia 9. marca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Franciszka, Konstancja dziecko sławetnych Stefana i Brygidy Pstrokońskich, urodzoną dnia 3. tego samego miesiąca córkę mieszczan uniejowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli sławetni Jan Choynacki kawaler i panna Julianna Kociołkowska, oboje z Uniejowa.

Rok 1813

Marcin Błaszczyk

Roku 1813. Dnia 16 maja. Ja Bogumił Dobrowolski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dwoma imionami Julianna, Bogumiła, urodzone 12. tego samego miesiąca,  dziecko uczciwych Marcina i Agnieszki Błaszczyków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef i Marianna Święciccy z prepozytury uniejowskiej.

Kazimierz Stefanowicz

Roku 1813. Dnia 5 września. Ja Michał Gorczyński kustosz wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dwoma imionami Rozalia, Regina, urodzoną wczoraj córkę sławetnych Kazimierza i Konstancji Stefanowiczów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli sławetny Jan Dobrowolski i Urodzona panna Agnieszka Święcicka, oboje z Uniejowa.

 

    początek strony    Akta urodzeń, małżeństw 1614-1676

Film 2102013

 

URODZENIA

 

Rok 1659

Styczeń

Roku Pańskiego 1659, miesiąca stycznia, dnia 21. Ja Jan Smyzutowicz ochrzciłem Elżbietę, córkę Urodzonych Pana Chryzostoma i Marianny Porczyńskch. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Paweł Zaleski i Urodzona Pani Wolska.

Styczeń

Lipnica

Roku jak wyżej. Ja jak wyżej, iesiąca jak wyżej, dnia zaś 29, ochrzciłem Teresę, córkę Urodzonego Pana Piotra i Barbary Grubskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Gliński i Zofia Mielcarka mieszczka.

Czepowo Wejszednie?

Ja jak wyżej, roku jak wyżej, miesiąca jak wyżej, dnia zaś 19 lutego, ochrzciłem Mariannę, córkę Urodzonych Pana Jana Cepowskiego i Agnieszki Falęckiej. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Walenty Przywoski i Urodzona Pani Zofia Bratkowska.

Rok 1663

Marzec

Roku jak wyżej, dnia zaś 1-go marca, ten sam proboszcz, ochrzciłem Teresę, córkę Urodzonych Pana Chryzostoma i Marianny Porczyńskch z Bronowa. Rodzice chrzestni zaś Urodzony Kazimierz Porczyński i Urodzona Zofia Porczyńska.

Lipiec

Roku jak wyżej, dnia zaś 20 lipca. Ja Maciej Gąsiorowski proboszcz, ochrzciłem Annę, córkę Szlachetnych Chryzostoma i Małgorzaty Głuchowskich z Szarowa. Rodzice chrzestni Urodzony Marcin Wysocki z Kucek i Elżbieta Brczyńska.

Grudzień

Roku jak wyżej, ten sam jak wyżej, ochrzciłem Franciszka, syna Urodzonego Chryzostoma i Marianny Porczyńskich z Bronowa, dnia 19. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Ryszewski ...

Rok 1664

Luty

Roku jak wyżej, dnia 28, ten sam proboszcz, ochrzciłem Macieja, syna Szlachetnego Macieja i Zofii Jackowskich z Bronówka. Rodzice chrzestni Szlachetny Marcin Czopowski i Urodzona Marianna Porczyńska.

Rok 1665

Jankowice.

Roku jak wyżej, dnia zaś 14. marca. Ja Maciej Gąsiorowski, ochrzciłem Józefa, syna Jana Jankowskiego i Elżbiety, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetni Sebastian Zaborowski i Marianna Jankowska.

Sarowo.

Roku jak wyżej, dnia zaś 25. maja. Ja Walenty Filipkowicz wikary uniejowski, ochrzciłem Zofię, córkę Szlachetnch Piotra Dunina i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jego byli Szlachetni Albert Przesmycki i Jadwiga Otocka.

Wieś Jankowice

Roku jak wyżej, dnia zaś 4. czerwca. Ja Walenty Filipkowicz, ochrzciłem Mariannę, córkę Szlachetnch Jakuba Jankowskiego i Reginy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Bartłomiej Wesoły i Anna Jankowska.

Listopad

Dominikowice

Roku jak wyżej, dnia zaś 6. Ja Franciszek Dąbrowski, ochrzciłem Elżbietę, córkę Szlachetnych Sebastiana Zaborowskiego i Marianny jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Szlachetni Zygmunt Jankowski i Anna Łącka.

Jankowice

Roku jak wyżej, dnia zaś 29 listopada. Ja proboszcz, ochrzciłem Barbarę, córkę Szlachetnch Bartłomieja Jankowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Szlachetni Sebastian Jankowski i Zofia Bratkowska.

Rok 1666

Lipiec

Orzeskowo

Roku jak wyżej, dnia zaś ... Ja Sebastian z Dobrej, kanonik i oficjal uniejowski, ochrzciłem Alberta, syna Szlachetnych Bartłomieja Gałcyńskiego i Beaty jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Urodzony Pan Jan Klukowski klucznik i [arcis] uniejowski, także starosta i Szlachetna Anna Brzozowska.

Listopad

Roku Pańskiego 1666, dnia zaś 11 listopada. Ja Maciej Gąsiorowski proboszcz uniejowski, ochrzciłem Mariannę, córkę Urodzonych Państwa Krzysztofa i Marianny Porczyńskich z Bronowa, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Pan Marcin Wysocki i Szlachetna Jadwiga Skotnicka.

Rok 1667

Marzec

Roku jak wyżej, dnia 12. Ja Maciej Gąsiorowski proboszcz, ochrzciłem syna Szlachetnych Macieja i Zofii Jankowskich, prawowitych małżonków z Bronówka, któremu zostało nadane imię Albert. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetni Jan Tumiński i Jadwiga Jankowska.

Rok 1668

Roku jak wyżej, dnia zaś 21. października. Ja Maciej Gąsiorowski proboszcz, ochrzciłem Jadwigę, córkę Szlachetnych Sebastiana Zaborowskiego i Marianny Łąckiej, prawowitych małżonków z Dominikowic. Rodzicami jej chrzestnymi zaś byli Marian Wolski i Katarzyna Łącka.

Rok 1670

Marzec

Roku jak wyżej, dnia ? Ja Maciej Gąsiorowski prepozyt uniejowski, ochrzciłem imieniem Stanisław, dziecko Urodzonego Pana Macieja Jankowskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Gąsiorowski sługa starosty uniejowskiego i Urodzona Pani Marianna Kędziorska.

Wrzesień

20 września przez Przewielebnego Mateusza Gąsiorowskiego proboszcza uniejowskiego, zostala ochrzczona córka Szlachetnych Stanisława z Bratkowa Górnego Bratkowskiego i Bogumiły. Rodzice chrzestni Jan Bratkowski dzierżawca uniejowski z Agnieszką. Imię dziecka Anna Elżbieta.

Rok 1673

Roku Pańskiego 1673, dnia 20 stycznia. Ja Łukasz Oszakowski? wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem imionami Marianna, Katarzyna, córkę Urodzonych Jana Skotnickiego ze Skotników i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni jej Urodzony Albert Szypowski i Urodzona Marianna Kotowska.

Rok 1676

Ja Maciej Gąsiorowski proboszcz ?, ochrzciłem Annę, córkę Urodzonego Pana Jana Skotnickiego i Urodzonej Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Wielebny Marcin Rudnicki kanonik uniejowski i Regina Molska. 17 marca

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1678-1776

Film 2102013

 

URODZENIA

 

Rok 1703

Roku 1703, dnia 23 lipca Przewielebny Maurus Rubinkowicz prepozyt od św. Mikołaja z zakonu św. Benedykta za zgodą hebdomadariusza, mianowicie [R. Moranti] ochrzcił Waleriana, syna Szlachetnego ? i Agnieszki, prawowitych Szlachetnych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Mroczkowski i panna Ewa Pstrokońska ?

Rok 1719

Roku Pańskiego 1719, dnia zaś pierwszego października, [ja] Franciszek Onufry Bielski senior mansjonarzy kościoła kolegiaty uniejowskiej, prepozyt od św. Ducha, ochrzciłem imieniem Michał, dziecko brata rodzonego Jana Bielskiego i Konstancji Jackoskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Michał Kobierzycki dziekan i oficjał uniejowski, prepozyt sieradzki i Urodzona panna Felicjanna Mączyńska podkomorzanka sieradzka.

Rok 1720

Zamek uniejowski.

Roku jak wyżej, dnia zaś 14 listopada. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem Mariannę Elżbietę dwóch imion Wielmożnego i Urodzonego Pana Mariana Sławianowskiego i Katarzyny Grabińskiej, Szlachetnych rodziców ?, stolnika czernichowskiego, starosty uniejowskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Łykowski z Urodzoną Panią Zofią Pruską swoją małżonką, dziedzice dóbr Rożniatowa.

Rok 1728

Dnia 27 maja Wielebny Kazimierz ? ochrzcił Antoniego Urodzonych Pawła Czartkowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Michał Kobierzycki kanonik i oficjał kościoła kolegiaty uniejowskiej, prepozyt sieradzki i Wielmożna Pani Kossowa podkomorzyna chełmeńska.

Listopad

Dnia 29 listopada, Wielebny Mateusz Michalski mansjonarz, ochrzcił imieniem Barbara, dziecko sławetnego Jana Glińskiego? i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Gałczyński z Urodzoną Marianną Piotrkowską

Rok 1738

Dnia 26 września, ten sam jak wyżej, ochrzcił Bogumiłę, sławetnego Franciszka Wesołowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli siostra rodzona Pani Agnieszka Bezanowa i Jan ? i jej bliźniaczkę imieniem Jadwiga, której rodzice chrzestni ? Jan Bezan i Aleksandra Reskiewiczowa.

Rok 1741

Dnia 13 czerwca Przewielebny Stefan Skorupski mansjonarz, ochrzcił dwoma imionami Antonina, Barbara, córkę sławetnego Antoniego i Petroneli Kruskiewiczów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Zaborowski i sławetna Katarzyna Bratkowska mieszczka uniejowska.

Sierpień

Roku Pańskiego 1741, 7 sierpnia Znakomity Wielebny Dominik Białczewski kanonik katedralny władysławowski , łowicki i audytor generalny, kontynuował ceremonię chrztu nad dzieckiem, którego trzy imiona były Antoni, Eustachy, Norbert, synem Jaśnie Wielmożnego Franciszka Pstrokońskiego starosty szadkowskiego i Maksymy z Szembeków, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli  Najznakomitszy Wielebny Krzysztof Antoni ze Słupowa Szembek arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski i Jaśnie Wielmożna Eufrozyna Mącznińska kasztelanowa spicymirska.

Rok 1745

Marzec

Roku Pańskiego 1745, dnia 25 marca. Ja Grzegorz Bieniaskiewicz ? mansjonarz ochrzciłem urodzonego dnia 23 lutego bieżącego roku, dwoma imionami, mianowicie Maciej, Bogumił, syna burmistrzów uniejowskich Urodzonych Stanisława Skąpskiego i Zofii z Bunińskich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stanisław Rębowski starosta uniejowski i Urodzona Marianna Zamojska, asysta Znakomity Wielebny Walenty Drogoński kanonik uniejowski i Urodzona Zofia Dąbrowska.

Maj

7 maja. Ja Grzegorz Bieniaskiewicz senior mansjonarzy kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dwoma imionami Monika, Bogumiła, córkę Szlachetnego Andrzeja Wiktorowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Rębowski starosta uniejowski i Urodzona Zofia z Bo? Skąpska z wójtostwa.

Rok 1747

Dnia 2-go lutego, roku jak wyżej, Przewielebny Stefan Skorupski mansjonarz, ochrzcił imieniem Agnieszka, córkę Urodzonego Stanisława Skąpskiego i Zofii z Bonińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Wielmożny Pan Piotr Oczosialski cześnik łęczycki, starosta uniejowski i Urodzona Marianna z Zamojskich Rębowska.

Rok 1749

Roku Pańskiego 1749, dnia 26 stycznia. Ja Grzegorz Bieniaskiewicz dziekan i senior mansjonarzy, prebendarz przy św. Wojciechu w Uniejowie, ochrzciłem z pogańskiego judaizmu, urodzonego z pogańskich małżonków, Jana Bogumiła Dobryszeckiego, szczegółowo w wiernej nauce i koniecznych nakazów ?, lat około 28. Jego rodzicami chrzestnymi jej byli Jaśnie Wielmożny Pan Piotr Oczoszalski cześnik łęczycki, chorąży, Jaśnie Wielmożny Zamojski kopijnik oddziału, starosta uniejowski i Jaśnie Wielmożna Pani Teresa Kossowa podkomorzyna chełmeńska, asystentami byli Jaśnie Wielmożny Pan Jan Koss podkomorzy chełmeński z Jaśnie Wielmożną Salomeą Oczosalską starościną uniejowską, Wielmożny Pan Kazimierz Kobierzycki z Wielmożną panną Anną Kossową i wielu innych.

Czerwiec

Dnia 7-go czerwca, roku jak wyżej. Ja Grzegorz Bieniaskiewicz dziekan, prebendarz i senior mansjonarzy uniejowskich, ochrzciłem dwoma imionami Norbert, Onufry, syna sławetnego Antoniego Oczkowskiego mieszczanina i organisty kościoła kolegiaty mog? i uniejowskiej i Marianny, prawowitych małżonków. Jego rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Piotr Oczoszalski cześnik łęczycki, chorąży, kopijnik oddziału Jaśnie Wielmożnego Zamojskego, starosta uniejowski z Urodzoną Panią Marianną Rębowską. Asystenci Wielmożny Stanisław Rębowski i Urodzona Helena Sokolnicka z wójtostwa uniejowskiego.

Rok 1752

Ochrzczona z judaizmu.

Roku Pańskiego 1752, dnia 11 czerwca. Ja Grzegorz Bieniaskiewicz senior mansjonarzy, ochrzciłem z judaizmu konwertytkę, służącą lat około 20, jej protektorem w dobrej wierze był Znakomity Przewielebny Walenty Drogoński najznakomitszy kanonik uniejowski, jej imię Bogumiła, Marianna. Jej rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Dobrski skarbnik brzez? starosta uniejowski i Urodzona Pani Julianna Sokolnicka, asystenci Urodzony Pan Stanisław Pomorski z panną Marianną Sokolnicką, Urodzony Bonawentura Sokolnicki z Urodzoną panną Katarzyną Pomorską.

Rok 1755

Roku Pańskiego 1775, dnia 30 ? Ja Grzegorz Bieniaskiewicz senior mansjonarzy, ochrzciłem imieniem Ignacy, syna Szlachetnego Macieja Sokołowskiego i Wiktorii z Wilamowskich ubogich z przytułku w Uniejowie. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Świętosław Sucharski i Urodzona panna Katarzyna Pomorska z Uniejowa.

Rok 1757

Dnia 21 kwietnia za zgodą hebdomadariusza, Znakomity Przewielebny Aleksy Mirecki kanonik honorowy kościoła kolegiaty uniejowskiej, prepozyt przy św. Mikołaju w Uniejowie z zakonu św. Benedykta, ochrzcił trzema imionami Kalikst, Anzelm, Wojciech, syna Urodzonych Stanisława i Brygidy z Umińskich Pomorskich, obecnie przebywających w wójtostwie w Uniejowie, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Grzegorz Bieniaszkiewicz sekretarz kapituły uniejowskiej, senior mansjonarzy i Szlachetna Marianna Mapińska.

Lipiec

Roku Pańskiego 1757, dnia 17 lipca. Ja Grzegorz Bieniaszkiewicz senior mansjonarzy, ochrzcił dwoma imionami Bonawentura, Aleksy, syna sławetnych Zygmunta i Łucji Izdebskich, mieszczan uniejowskich. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Borucki z Urodzoną Ludwiką z Bronikowskich Zaborowską. Asysta Urodzony Wojciech Zoborski z Urodzoną Jadwigą Borucką.

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1701-1736

Film 2102013

Film 2102014

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

 

    URODZENIA

 

Film 2102013

Rok 1705

Jankowice

19 marca Wielebny Jan Bugaj mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił Kazimierza, syna Szlachetnego Jana Jankowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Hipolit Kwiatkowski i Urodzona Marianna Jankowska.

Czepowo Nadolne

23 listopada Wielebny Michał Beznociński wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił Józefa Maksymiliana dwóch imion, syna Urodzonego Alberta Zielonackiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Seweryn Wyrowski z Czepowa i uczciwa Zuzanna Sulistrowska z Uniejowa.

Rok 1706

Jankowice

26. grudnia Wielebny Kukulski, ochrzcił imieniem Stefan, syna Urodzonego Jana Jankowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Drazniachowicz kupiec i Szlachetna Marianna Jankowska.

Rok 1707

Czepowo Nadolne

Dnia 19. marca. Ja Adam Kasiński zastępca prepozyta, kapłan uniejowski, ochrzciłem Józefa Benedykta dwóch imion, syna Urodzonych Stanisława i Katarzyny Kraszyńskich z Czepowa Nadolnego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Morawski i Urodzona Teresa Zielonacka z tego samego Czepowa.

Rok 1708

Skotniki

4 listopada Wielebny Melchior Ofiarski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił imionami Szymon i Karol, syna Urodzonego Świętosława Konopnickiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Adam Gałczyński proboszcz kościoła uniejowskiego i Urodzona Magdalena Rylska dziecka ? znajoma ? 

Rok 1711

Listopad

Skotniki

17 tego. Ja Józef Zbyczyński kapłan uniejowski, ochrzciłem imieniem Salomea, córkę Urodzonego Świętosława i Teresy Konopnickich i Teresy, prawowitych małżónków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Baltazar Konopnicki z Zuzanną Ryczycką.

Rok 1712

Sempułki

25 września ten sam jak wyżej, Tomasz Fijałkowski senior mansjonarzy, ochrzciłem dwoma imionami Bogumił, Michał, syna Urodzonych Franciszka i Marianny Mroczkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Pstrokoński podstoli sieradzki z Urodzoną Anną Taczanowską.

Rok 1713

Lipnica

3 lutego Przewielebny Józef Zbyczyński zastępca prepozyta uniejowskiego, ochrzcił Mariannę, córkę Urodzonych Szymona i Doroty Chrzanowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Rożnowski i Marianna Mra?

Czepowo Dolne

29. marca Przewielebny Józef Zbyczyński zastępca prepozyta, ochrzcił imieniem Bogumił, syna Urodzonych Wojciecha i Teresy Zielonackich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Staniszewski żołnierz Najjaśniejszego ? i Teresa Drazniakowiczowa burmistrzowa uniejowska.

Lipnice

16 października Czcigodny Melchior Ofiarski wikary kościola uniejowskiego, ochrzcił imieniem Teresa, córkę Urodzonych Franciszka i Ewy Borzysławskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Franciszek Świder Jankowski i Barbara Kwiatkowska.

Rok 1715

Jankowice

Roku Pańskiego 1715, dnia 14 listopada. Ja Jan Chrzanowski zastępca prepozyta i kapłan kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem imionami Marcin, Mikołaj, syna Urodzonych Zygmunta i Marianny Borzęckich, prawowitych małżonków z Jankowic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni Antoni i Marianna Olszewscy miecznikostwo dobrzyńscy.

Jankowice

Roku jak wyżej, dnia zas 18 listopada, Wielebny Franciszek Bielski ochrzcił imieniem Andrzej, syna Urodzonych Franciszka i Krystyny z Zaleskich, prawowitych małżonków Jankowskich z Jankowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Pstrokoński podstoli sieradzki i Urodzona Marianna Olszewska miecznikowa dobrzyńska.

Rok 1716

28 marca, ten sam jak wyżej Franciszek Bielski ochrzcił imieniem Andrzej, syna Urodzonego Franciszka i Marianny Świder Jankowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wawrzyniec Pstrokoński podstoli województwa sieradzkiego i Urodzona Marianna z Ostrowskich Olszewska miecznikowa ziemi dobrzyńskiej.

Rok 1717

18 sierpień

Dominikowice

Ja ten sam jak wyżej, dnia i roku jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Ludwika, Marianna, córkę Urodzonych Państwa Jana i Ludwiki Olszowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Komornicki i Urodzona Pani Marianna Mosińska.

 

Film 2102014

Rok 1718

Jankowice

Roku jak wyżej, dnia zaś 27 maja. Ja jak wyżej ochrzciłem Magdalenę Urodzonych Franciszka i Krystyny z ..., prawowitych małżonków Świdrów Jankowskich. Rodzice chrzestni Znakomity Wielebny Jan Chryzostom Gralewski kustosz wieluński, kanonik uniejowski, prepozyt niemy? i Wielmożna Pani Marianna Olszewska miecznikowa sieradzka.

Ułany

Roku jak wyżej, dnia zaś 11-go czerwca. Ja jak wyżej ochrzciłem Feliksa Urodzonych Adama i Konstancji z domu Chodakowskiej, prawowitych małżonków Bratkowskich. Rodzice chrzestni Urodzeni Mikołaj Sojecki i Salomea Dziewczopolska.

Rok 1719

Lipnica

Roku bieżącego, dnia 8 marca. Ja kapłan wsi ochrzciłem Konstancję Urodzonych Państwa Jana i Barbary Porowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożna Pani Barbara Mączyńska podkomorzyna sieradzka i Urodzony Józef Jerzmanowski.

Dominikowice

Roku jak wyżej. Ja jak wyżej, dnia 24 marca ochrzciłem Bogumiłę Mariannę dwóch imion Wielmożnych Jana i Ludwiki Olszewskich, mieczników sieradzkich. Rodzice chrzestni Urodzony Stanisław i Joanna Mączyńska rodzeństwo chorążych (chorążanki i chorążyca) sieradzkich.

Czepowo 30 września

Ja Franciszek Gorczyński wikary uniejowski, ochrzciłem Brygidę, córkę Urodzonych Pawła Siemieńskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Albert Izdebski i Marianna Węckowska z Uniejowa.

Rok 1720

Lipnica

Roku tego samego, dnia 18 grudnia. Ja Franciszek Marszałkiewicz wiceprepozyt kapłan uniejowski, ochrzciłem Agnieszkę, Urodzonych Hipolita i Barbary z Jankowskich Kwiatkowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Feliks Porczyński i Barbara Porowska.

Rok 1722

Uniejów

Roku Pańskiego 1722, dnia 22 czerwca. Ja Franciszek Marszałkowicz ? ochrzciłem dziecko Urodzonych Antoniego i Konstancji z ?eńskich Glińskich starostów zamku uniejowskiego, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity i Wielebny Aleksander Mostowski prepozyt ? katedralny władysławowski, kanonik gnieźnieński, płocki, obecnie regent zamku uniejowskiego i Wielmożna Mycielska podsędkowa ziemi sieradzkiej i nawet chwilowo oprócz administrowania w czasie sakramentu chrztu ?

Dominikowice

Roku Pańskiego 1722 dnia 24 czerwca ochrzciłem Mariannę, Barbarę, córkę Wielmożnych Antoniego i Marianny z Ostroskich Olszewskich mieczników dobrzyńskich, prawowitych małżonków ? [Rodzice chrzestni] ... Woliński i Barbara ?łońska. Odroczonej ceremonii chrztu dnia 9-go sierpnia asystowali i dopełnili Znakomity Przewielebny Michał Kobierzycki dziekan i oficjał ? prepozyt sieradzki, Wielmożna Barbara Mycielska podsędkowa ziemi sieradzkiej.

Rok 1724

Balin

Roku Pańskiego 1724, dnia 8. października. Ja Franciszek Marszałkowicz prepozyt kapłan uniejowski, ochrzciłem dwoma imionami Franciszek Bogumił, syna Urodzonych Jana i Anny z Kosteckich, prawowitych małżonków Trzebińskich. [Rodzice chrzestni] Wielmożni Jan Koss? chorąży chełmeński i Marianna Olszewska miecznikowa dobrzyńska.

Rok 1725

Scharów

Roku Pańskiego 1725, Przewielebny Franciszek Bielski ochrzcił Annę Urodzonych Jana i Zofii ze Strzałkowskich, prawowitych małżonków Rogowskich. Rodzice chrzestni Urodzoeni  Taczanowski, Śmiałowska.

Maj

Roku Pańskiego 1725, dnia 26 maja dopełniona została przeze mnie jak wyżej dnia 5 listopada 1723 roku wiceprepozyta kapłana uniejowskiego ?, ceremonia chrztu córki Barbary Wielmożnych Państwa Jana i Teresy z Mączyńskich, chorążych chełmeńskich, prawowitych małżonków Kossowskich, przez Znakomitego Przewielebnego Adama Gaszyńskiego, kanonika uniejowskiego, prepozyta zegrz? na moją, wyżej wymienionego kapłana prośbę ? Najjaśniejszy Znakomity Teodor Potocki arcybiskup gnieźnieński, Wielki Książę Polski i Litwy, Prymas Polski, Wielmożna Mycielska podsędkowa ziemi sieradzkiej w kościele kolegiaty uniejowskiej wielu obecnych znakomitych asystujących, różnych senatorów, duchownych, godnych duszpasterzy.

Lipnica

Roku Pańskiego 1725, dnia 13 września. Ja wyżej podpisany kapłan uniejowski ochrzciłem Mariannę Rozalię Urodzonych Franciszka i Anny z Borzewickich, prawowitych małżonków Kosickich. [Rodzice chrzestni] Urodzeni Jan i Barbara Poroscy.

Rok 1726

Dominikowice

Roku jak wyżej, dnia 13 kwietnia [opuszczając ceremonię] ochrzciłem Józefa Ditm[ara?] Wielmożnych Antoniego i Marianny z Ostrowskich, prawowitych małżonków Olszewskich, mieczników dobrzyńskich. Rodzice chrzestni Marcin Jercha i ? Ceremonię dopełniono 25 października przy której asystowali Wielmożny Franciszek Kazimierz Siemianowski kasztelan wieluński, Katarzyna Siemianowska cześnikowa wieluńska.

Jankowice

Roku jak wyżej, dnia 23 czerwca, ten sam ochrzciłem Annę Urodzonych Adama i Marianny z Jankowskich, prawowitych małżonków Grabskich. Rodzice chrzestni Urodzeni Franciszek Świder Jankowski i Eleonora Linowska.

Rok 1727

27 stycznia Szarów

Ja Sebastian Łabęcki wicekustosz uniejowski, ochrzciłem córkę Annę Marcjannę Urodzonych Marcina Wężyka i Franciszki, prawowitych małżonków. Jej rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Bogusławski, Magdalena Porczyńska szlachta.

Skotniki

Roku jak wyżej, dnia 24 lipca, ten sam, ochrzciłem Jakuba Aleksego dwóch imion Szlachetnych Stanislawa i Krystyny z Kędzierskich, prawowitych małżonków Kopczyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetni Albert Kwiatkowski i Katarzyna Nagórska.

Rok 1728

Jankowice

Roku jak wyżej, dnia 22 listopada, ten sam, ochrzciłem Katarzynę Urodzonych Stanisława i Magdaleny z Jankowskich, prawowitych małżonków Zielonackich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Marianna Piotrkowska i Jan Skąpski.

Rok 1729

Szarów

Roku jak wyżej, dnia 7. marca, ten sam, ochrzciłem Kazimierza Urodzonych Marcina i Franciszki ze Strzałkowskich, prawowitych małżonków Wężyków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Aaron Śmietkowski i Marianna Łykowska.

Rok 1730

Dominikowice

Ja Michał Kobierzycki kanonik metropolitalny, prepozyt ? uniejowski, ochrzciłem dnia 12 maja urodzonego 4. października 1729 Franciszka i Urbana Wielmożnych Franciszka i Marianny z ?, prawowitych małżonków Wardęskich. Rodzice chrzestni Wielmożni Jan Koss podkomorzy chełmeński i Teresa Mycielska kasztelanka sieradzka.

Czerwiec

Zamek uniejowski

Ja Stanisław Chałęski wiceprepozyt kapłan uniejowski, ochrzciłem dnia 13 czerwca Antoniego Urodzonych Wawrzyńca i Anny Radolińskich, prawowitych małżonków. Dopełnienie ceremonii było 21 listopada 173? roku.

Lipnica

Ja Sebastian Łabęcki wicekustosz kościoła kolegiaty uniejowskiej, dnia 8 sierpnia ochrzciłem Kunegundę Urodzonych Franciszka i Anny Kosickich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzeni Józef Kosicki i Katarzyna Rubachowa.

Czopowo Nadolne.

Ja ten sam jak wyżej, dnia 8 września ochrzciłem Józefa Andrzeja Urodzonych Alberta i Rozalii Tarnowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzeni Stefan Łykowski i Barbara Piotrkowska.

Rok 1731

Styczeń

Jankowice

Ja Piotr Szymański proboszcz janiszewicki, dnia 1 stycznia ochrzciłem Agnieszkę Urodzonych Stanisława i Magdaleny Zielonackich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzeni Seweryn Woliński i Teresa Zielonacka.

Czopowo Dolne

Ja Stanisław Chałęski wiceprepozyt, kapłan uniejowski, dnia 4. listopada ochrzciłem Andrzeja Urodzonych Franciszka i Marianny z Kędzierskich, prawowitych małżonków Rudnickich. Rodzice chrzestni Urodzeni Seweryn Skotnicki i panna Barbara Piotrkowska.

Rok 1732

Katechumeni

Ja Jan Chryzostom Gralewski kanonik uniejowski, kapłan niemysłowicki, dnia 15 sierpnia ochrzciłem konwertytę z judaizmu i nadałem dwa imiona Roch Józef  z zachowaniem wszystkich warunków ceremonii. Rodzice chrzestni Wielmożni Jan i Zofia Kossowie podkomorzy chełmeński, Franciszek i Marianna Wardęscy skarbnicy ziemi sieradzkiej, asysta Urodzeni szlachetni i sławetni mieszczanie uniejowscy.

Rok 1733

Czepowo Nadolne

Ja ten sam jak wyżej, dnia 14 lutego ochrzciłem bliźniaczki Urodzonych Franciszka i Marianny Rudnickich, prawowitych małżonków, którym nadałem imiona Apolonia, jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Andrzej Pacynowski i Antonina Marszycka i Konstancja, jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Marszycki i Krystyna Umieńska.

Jankowice

Ja ten sam jak wyżej, dnia 8 lipca ochrzciłem Elżbietę Urodzonych Stanisława i Magdaleny Zielonackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Konstanty Kociałkowski i panna Barbara Piotrkowska.

Rok 1734

Zalesie

Ja ten sam jak wyżej, dnia 18 kwietnia ochrzciłem Katarzynę Urodzonych Ludwika [brak matki] Łączkowskich, prawowitych małżonków. [Rodzicami chrzestnymi byli] żebracy Koperska i Grzegorz. Niżej dopełnienie ceremonii.

Zalesie

Ja Stanisław Chałęski wiceprepozyt kapłan uniejowski, dnia 11 października dopełniłem ceremonię chrztu córki Katarzyny Urodzonych Ludwika [brak matki] Łaczkowskich, prawowitych małżonków. Ochrzczona 18 kwietnia roku bieżącego. Asysta Wielmożny Michał Radoszewski stolnik ... i Aniela Kossowna podkomorzanka chełmeńska.

Rok 1735

Jankowice

Ja ten sam jak wyżej, dnia 30 listopada ochciłem Józefa Andrzeja dwóch imion Urodzonych Tomasza i [brak matki] Zielonackich, mieczników sieradzkich. Rodzice chrzestni Wielmożne małżeństwo Radoszewskich.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Film 2102014

Rok 1712

16. czerwca ten sam jak wyżej, zachowując to co ma być zachowane, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Feliksa Porczyńskiego z Reginą Jankowską z Jankowic. Obecni świadkowie Urodzony Franciszek Świder Jankowski, Urodzony Albert Idzikowski i wielu innych.

Rok 1714

Czepowo Nadolne

Ja Melchior Ofiarski wicekustosz kolegiaty uniejowskiej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, potwierdziłem małżeństwo Szlachetnych osób Michała Zdzenickiego z Wiktorią Czepowską z parafii wieleńskiej. Świadkowie Rafał Brochocki, Helena Śmiełowska szlachta. Dnia 7-go sierpnia.

Rok 1715

Roku Pańskiego 1715, dnia 4 marca. Ja Jan Bugaj poprzedziwszy trzema zapowiedziami celebrowałem małżeństwo Szlachetnych osób, mianowicie Adama Grabskiego i Marianny Jankowskiej. Asystowali Stefan Borzewicki, Michał Głuszkowski szlachta z parafii uniejowskiej.

Czepowo

Roku Pańskiego 1715, dnia 19 sierpnia. Ja Jan Chrzanowski wiceprepozyt kapłan kościoła kolegiaty uniejowskiej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami błogosławiłem małżeństwo Szlachetnego Michała Zdzenickiego wdowca z ? z Katarzyną Miaskowską panną z Czepowa. Asystowali Szlachetny Andrzej Dzierzawski z Jankowic i Łukasz Żmijewski z ?

Rok 1717

4 marzec

Zamek

Roku i dnia jak wyżej, Znakomity Wielebny Chryzostom Markowski dziekan zewnętrzny uniejowski, kapłan w Świncach, za moją zgodą błogosławił w klasztorze miasta Brdów? małżeństwo  Szlachetnego Franciszka Byszewskiego z Joanną Taczanowską córką starosty uniejowskiego. Obecni Urodzeni ...

Maj

Roku jak wyżej, dnia zaś 3-go maja, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obecności świadków Urodzonego Borzewickiego, Wojciecha Niemirowicza, Józefa Kępierskiego zakrystiana kościoła spicymirskiego, błogosławiłem małżeństwo Jana Bielskiego z Konstancją Jackoską.

Rok 1731

Czepów Dolny

Kwiecień

Ja ten sam jak wyżej, dnia 14. kwietnia, związek małżeński Urodzonych Franciszka Rudnickiego z Marianną Kędzierską na mocy specjalnego indultu Wielebnego oficjała, błogosławiłem. Świadkami byli Maciej Ba? i Wawrzyniec Kurzawski. Patrz $.

Rok 1733

Dominikowice

Ja ten sam jak wyżej, 4-go lutego poprzedziwszy trzema zapowiedziami [w dniach] świąt, potwierdziłem i błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Jana Ostrowskiego z Anną Wardęską. Świadkowie Wielmożny Franciszek Wardęski skarbnik ziemski sieradzki, Andrzej Trepka, Stanisław Ostrowski.

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzin, małżeństw 1775-1779 [1773-1785]

Film 210214

Film 210215

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

 

    URODZENIA

 

Film 210214

Rok 1773

Z Biernacic

12 października. Ja Jan Nepomucen Pigłosiewicz wicekustosz, ochrzciłem urodzonego dnia 9 tego miesiąca syna Urodzonego Marcina Świejkowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Jan Kanty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Dominik Sojecki, Joanna Skotnicka, Michal Skotnicki, Zofia Sojecka.

Rok 1777

? - Kobylniki

Dnia 25 sierpnia. Ja Jan Mroziński wikary kościoła uniejowskiego, ochrzciłem dziecko Urodzonych Józefa i Katarzyny Pstrokońskich, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Rozalia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Dominik Sojecki? i Urodzona Ewa Skotnicka, Urodzony Wawrzyniec Skotnicki i Joanna Skotnicka.

Czepowo Dolne

Dnia 9 listopada. Ja ten sam wiceprepozyt, ochrzciłem córkę Urodzonych Marcina i Petroneli Świeykowskich, prawowitych małżonków, której zostały nadane imiona Salomea, Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Racięcki i Wiktoria małżonka.

Rok 1778

Biernacice

Dnia 5 stycznia. Ja Jan Mroziński wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej podczas nieobecności kapłana z Niewiesza, ochrzciłem dziecko Urodzonych Wojciecha Łosia i Marianny z Więckoskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Stanisław i Baltazar. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Jakub Chleski i Urodzona Helena z Więckoskich Straszeska.

Balin

Dnia 22 maja. Ja Paweł Trzenkiewicz wicepreceptor kościoła kolegiaty uniejowskiej dopełniłem ceremonię chrztu nad córką Wielmożnych Jana Waleskiego chorążego powiatu szadkowskiego i Teresy z Waleskich, prawowitych małżonków, która była ochrzczona dnia 2-go listopada w zeszłym 1777 roku, zaś w koniecznym wypadku przez Przewielebnego Hilarego Bieniaskiewicza obecnie kapelana we dworze wyżej wspomnianych Wielmożnych, której nadał 3 imiona Tekla, Bogumiła, Karolina. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Grzegorz Warszeski kanonik uniejowski i Urodzona panna Agnieszka Koronoska.

Rok 1779

Bronówko

Dnia 15 kwietnia. Ja Jan Mrozeski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem córkę Urodzonych  Państwa Bonawentury Ostroskiego kawalerzysty oddziału JKM i Marianny, prawowitych małżonków. Córce urodzonej 12 bieżącego miesiąca nadano imiona Katarzyna Bogumiła. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Żar?ski i Magdalena małżonka.

Rok 1783

Czepowo Dolne

? Walenty Mirowicz kapłan uniejwski ochrzcił dziecko z konieczności w niebezpieczeństwie dwoma imionami ?, Jan Nepomucen, urodzonego 17 bieżącego miesiąca, syna Urodzonych Jana Racięckiego i Wiktorii z Miniszewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Rzekiecki burgrabia grodzki sieradzki i Urodzona panna Ludwika Domańska, Urodzony Kacper Grabski z Urodzoną Zuzanną Racięcką.

 

Film 210214

Rok 1781

Jankowice

17 czerwca. Ja Jan Mroze? wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej ochrzciłem urodzonego dnia 14 bieżącego miesiąca, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Jakuba Lipskiego i Joanny z Jankowskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Jan, Bazyli, Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Ignacy Suchecki chorąży sieradzki i Justyna Mileska łowczanka.

Czepowo

Dnia 19 listopada. Ja Jan Mrozeski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dziecko Wielmożnego i Urodzonego Racięckiego i Wiktorii z Miniszewskich, cześnika mielnic?, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Salomea. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Marcin Swiejkowski burgrabia łęczycki i Urodzona panna Józefa Górska.

Rok 1782

Balin

Dnia 19. października. Ja Jan Mrozeski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem córkę Wielmożnego i Urodzonego Jana Kalumny Wale[w]skiego chorążego szadkowskiego i Teresy z Wale[w]skich, prawowitych małżonków, której nadalem imiona Brunona, Tekla, Rozyna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Pan Józef Bysze[w]ski przełożony oddziału wojsk JKM i Rzeczpospolitej i Wiktoria z Wale[w]skich Pstrokońska stolnikowa piotrkowska.

Rok 1784

Balin

Dnia 5-go maja. Ja Jan Mrozeski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem urodzonego 30 kwietnia, syna Wielmożnych i Urodzonych Państwa Jana Kolumny Wale[w]skiego chorążego sieradzkiego i Jadwigi z Waleskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Józef, Filip, Jakub, Adam. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Państwo Ignacy Suchocki chorąży sieradzki i Franciszka Cielecka, Andrzej Cielecki chorąży szadkowski i Magdalena Suchocka.

Bronów

Dnia 17 czerwca. Ja Jan Mrozeski, ochrzciłem dziecko Urodzonych Walentego Biegańskiego i Małgorzaty z Chrzanowskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane ? Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Jordan chorąży krakowski i panna Estera Skotnicka, Józef Skotnicki i panna Marian[n]a Skotnicka.

Zamek uniejowski

Dnia 24-go grudnia. Ja Jan Nepomucen Pigłosiewicz kanonik uniejowski, ochrzciłem bez ceremonii, urodzonego 22 bieżącego miesiąca, syna Wielmożnych i Urodzonych Państwa Ignacego Sucheckiego chorążego sieradzkiego i Magdaleny z Jordanów, małżonków, któremu zostały nadane trzy imiona Stanisław, Zenon i Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna i Urodzona Pani Teresa Jordanowa chorążyna krakowska i czcigodny Ludwik Jordan duchowny prowincjalny ?

Rok 1785

Biernacice

Dnia 6-go stycznia. Ja Jan Mrozeski, ochrzciłem dziecko Urodzonych Jakuba Chleskiego i Katarzyny Kędzierskiej, któremu zostało nadane imię Kacper. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Skotnicki i Urodzona Agnieszka Kurczeska.

Jankowice.

Dnia 15 tego samego. Ja Ksawery Bogumił Oczkowski ?wikary tej samej kolegiaty uniejowskiej, dopełniłem ceremonię chrztu z wody z konieczności nad dzieckiem dwóch imion Domicela i Zofia Urodzonych Jakuba Lipskiego chorążego oddziału JKM i Rzeczpospolitej i Joanny Jankowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Stanisław Cielecki szambelan JKM ze swoją siostrą Wielmożną i Urodzoną Michaliną Cielecką chorążanką szadkowską.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Film 210214

Rok 1778

Jankowice

Roku jak wyżej, dnia 25 lutego. Znakomity Jan Szteynlan? i ?, pominąwszy wszystkie trzy zapowiedzi w kościele na mocy indultu miejscowego ordynariusza pod datą 13 lutego 1778 roku w obecności świadków Wielmożnego Urodzonego Pana Kazimierza Chodykiewicza chorążego oddziału,  Wojciecha Chodykiewicza z zamku sochaczewskiego i innych wiarygodnych, błogosławił małżeństwo Wiemożnych i Urodzonych Józefa Lipskiego kawalerzysty z oddziału Urodzonego Bykowskiego z panną Joanną Jankowską

Rok 1780

Zamek uniejowski

Dnia 1-go listopada. Ja Jan Pigłoszewicz kustosz uniejowski, poprzedziwszy dwoma zapowiedziami na mocy indultu oficjała uniejowskiego i mając świadków Przewielebnych Pawła Trakiewicza? zastępcy prepozyta i Bogumiła Oczkowskiego, Urodzonego Pana Kwaśniewskiego i Łukasza Rolińskiego i innych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Pana Walentego Kossowskiego z panną Franciszką Stępkowską.

Rok 1781

[Uniejovium]

Dnia 24-go lutego. Ja Jan Pigłoszewicz wicekustosz, na mocy indultu Znakomitego i Wielebnego Melchiora Piewuskiego prepozyta i oficjała generalnego gnieźnieńskiego (który dołączony tu w księdze metrycznej i wpisany starannie do akt), opuszczając wszystkie trzy zapowiedzi i w obecności świadków Urodzonego Pana Antoniego Szczepanowskiego stryja, Józefa Zagajewskiego sekretarza Wielmożnego Pana Ignacego Sachuk? chorążego sieradzkiego, generalnego komisarza Najjaśniejszego Prymasa Królestwa, Walentego Kwaśniewskiego ekonoma tego wyżej wspomnianego dworu i innych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Franciszka Dzierzbickiego kawalerzysty oddziału Wielmożnego Urodzonego Pana ?kanowskiego z panną Kunegundą Szczepanowską.

Rok 1783

Czepowo Dolne

Dnia 7 lipca. Ja Paweł ? wiceprepozyt uniejowski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i mając świadków Urodzonych Pana Marcina Lużeykowskiego, Marcina Bilskiego, Józefa Wędrochowskiego? a także Mateusza Spinka i innych świadków, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pana Franciszka Zaborowskiego i panny Zuzanny Racięskiej.

Rok 1785

Czepowo

Dnia 2 lutego. Ja jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami przy obecności świadków Urodzonych Michała Zwiastoskiego i Jakuba Wolskiego i innych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Mikołaja Dziewczopolskiego z panna Franciszką Osieńską.

 

     początek strony

 

 

        Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1721-1748

Film 210214, sygn. 76

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

    URODZENIA

 

Rok 1739

Luty

Ja Stanisław Chałęski wiceprepozyt kapłan uniejowski, dnia 1. lutego, ochrzciłem dwoma imionami Michał Ignacy, syna Urodzonych Jakuba i Barbary Radzimskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Radoszewski stolnik gostyński i panna Aniela Kossowna podkomorzanka chełmeńska.

Rok 1741

Krajkowice

Ja Stanisław Chałęski wiceprepozyt kapłan, dnia 26 kwietnia, ochrzciłem Franciszka Urodzonych Jakuba i Barbary Radzimskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożna Katarzyna Walewska kasztelanowa rozpierska i Wielmożny Jan Radzimski.

Jankowice

Ja ten sam jak wyżej, dnia 22 maja ochrzciłem Petronelę Urodzonych Józefa i Wiktorii Zaborowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Stefan Korzenicki i panna Franciszka Jankowska.

Sierpień

Roku Pańskiego 1741, dnia 13 sierpnia dopełniona została ceremonia chrztu w kościele kolegiaty uniejowskiej Antoniego Erazma Norberta z Rososzyc syna Wielmożnych Franciszka Budzisz i Maksymy z Szembeków Pstrokońskich starostów szadkowskich z asystentami Najjaśniejszym Znakomitym Wielebnym Antonim Krzysztofem Szembekiem z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej arcybiskupem gnieźnieńskim, legatem urodzonym Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litwy, prymasem i Jaśnie Wielmożną Eufrozyną Mączyńską kasztelanową spicymirską i wieloma innymi asystentami i wiarygodnymi osobami.

Rok 1742

Listopad

Czepowo Nadolne

Ja ten sam jak wyżej, dnia 18 listopada ochrzciłem Teodora Marka Urodzonych Stanisława i Teresy Czepowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Paweł Wolski i Zofia Chwalbowska.

Zelgozcza

Ja ten sam jak wyżej, dnia 26 grudnia ochrzciłem Mariannę Barbarę Urodzonych Walentego i Zofii Kędzierskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Rębowski starosta uniejowski i Teresa Kossowa podkomorzyna chełmeńska.

Rok 1743

Bronowo

Ja Stanisław Chałęski wiceprepozyt kapłan uniejowski, dnia 18 kwietnia ochrzciłem Teresę Wielmożnych Pawła i Anieli z Kossów Łykowskich, chorążych wojsk Rzeczpospolitej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Koss podkomorzy chełmeński i Wysocka cześnikowa sieradzka

Czepowo Nadolne

Ja ten sam jak wyżej, dnia 14 października ochrzciłem Lidię Joannę Urodzonych Ludwika i Teresy Miniszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Gąsiorowski i Urodzona panna Anna Zerzastowska?

Rok 1744

Maj

Dominikowice

Ja Józef Rakusz mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, dnia 7. maja ochrzciłem dwoma imionami Filip Jakub, syna Tomasza i Zofii Śmiechowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Marcin Zielonacki i Teofila Pęgowska.

Orzeszków

Roku Pańskiego 1744, dnia szesnastego listopada, została dopełniona przez Znakomitego Przewielebnego Ludwika Suskiego kanonika uniejowskiegoceremonia chrztu syna Marcina Urodzonych Józefa i Katarzyny Laskowskich, prawowitych małżonków, ochrzczonego dnia 10 listopada bieżącego roku przez Wielebnego Józefa ? mansjonarza ?, przy której asystowali Znakomity i Wielebny Krzysztof Dobiński ?  i Wielmożna Teresa Kossowa podkomorzyna chełmeńska.... 

Rok 1747

Bronów

Ja Stanisław Chałęski wiceprepozyt, kapłan uniejowski, dnia 13 kwietnia dopełniłem ceremonię chrztu Wielmożnego Józefa Kos podkomorzego chełmeńskiego, ochrzczonego w roku 1730 dnia 27 sierpnia, gdy we wcześniejszych ? asystowali Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kustosz uniejowski i Wielmożna Marianna Bielawska.

Rok 1748

Biernacice

Ja ten sam jak wyżej, dnia 27 lutego ochrzciłem trzema imionami Maciej, Aleksander, Piotr Urodzonych Aleksandra i Marianny Morawickich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Piotr Oczosalski cześnik łowicki i panna Anna Kosowna podkomorzanka chełmeńska.

Ubysław

Ja Stanisław Chałęski kanonik kolegiaty, kapłan uniejowski, dnia 27 listopada ochrzciłem Stanislawa , syna Wawrzyńca i Marianny Rzepeckich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Piotr Oczosalski cześnik łowicki, starosta uniejowski i Marianna Ręmbowska.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1730

Ze Skotnik

Ja Stanisław Chałęski prepozyt kapan uniejowski, dnia 29 listopada na mocu indultu błogosławiłem i potwierdziłem związek małżeński Urodzonych Wojciecha Kędzierskiego z Franciszką Baybuzianką?. Świadkowie Urodzeni Borysławski, Siemieński, Stanislaw Borzelski.

Rok 1738

Orzeszkowo

Ja Jan Chryzostom Gralewski kanonik kościoła kolegiaty, ? dnia 15 stycznia ? połączyłem i błogosławiłem związek małżeński Wielmożnego Jana Chodykiewicza wojskiego JKM i Rzeczpospolitej z Barbara Piotrkowską panną (uprzednio wyspowiadana przyzwoleniem ? bez zapowiedzi, której sposób następuje taki Przewielebnemu Stanisławowi Chałęskiemu wiceprepozytowi, kapłanowi kościoła kolegiaty uniejowskiej, umiłowanemu przez nas w Chrystusie pozdrowienie w Panu. Pewnymi i sprawiedliwymi racjami, jako że nam wystawiony, naszą wolę pobudzającymi spowodowałem, aby zezwolić [tibi] i drugiemu temu samemu św. kościoła presbiterowi przez ? dozwalającego ? w miejscowej własnej parafii niżej podpisanych kontrahentów, podstawiamy zastępców Wielmożnych Jana Chodykiewicza wojskiego JKM i Rzeczpospolitej i Barbary Piotrkowskiej panny dobrowolny święty związek małżeński, byleby oboje wzajemnie wyrazili zgodę, byli katolikami, nie było pokrewieństwa, powinowactwa, porwania, zastrzeżeń świadków, także jakichś innych kanonicznych przeszkód, poważnie rozpatrywanych, pominąwszy jedną lub dwie zapowiedzi, była ogłoszona trzecia przed błogosławieństwem w obecności ? własnego proboszcza i drugiego presbitera przez siebie samego w kościele zastępującego ? kolegiaty uniejowskiej i ten sam w jego obliczu połączyć i błogosławić przypisanym autorytetem otrzymanym w pełni dajemy i pozwalamy, w ten sposób, aby było przywołanych przynajmniej trzech wiarygodnych świadków, imiona i nazwiska Wielmożnych kontrahentów jak również świadków były wciagnięte do ksiąg metrycznych kościoła. Dat. w Uniejowie dnia 17 stycznia Roku Pańskiego 1738. Obecni Urodzeni Hieronim Bezan wojski JKM i Rzeczpospolitej, starosta posesor uniejowski, Jan Chlebowski dowódca wojsk, Marcin Bonkiewicz, Podlewski kawalerzysta.

Rok 1742

Skotniki

Ja Stanisaw Chałęski wiceprepozyt kapłan uniejowski, poprzedziwszy dwoma (w dniach niedziel i świąt) zapowiedziami, dnia 29 stycznia błogosławiłem i potwierdziłem związek małżeński Urodzonych Tomasza Zalewskiego z Marianną Głębocką panną, w kościele parafialnym wilanowskim w obecności Urodzonych Andrzeja Głebockiego, Stanisława Czepowskiego i B?końskiego.

Lipiec

Bronowo

Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kustosz uniejowski ?, poprzedzone indultem, którego sposób był taki (Przewielebny Stanisaw Chałęski wiceprepozyt kapłan lub proboszcz wilanowski, kościoła kolegiaty uniejowskiej, umiłowanemu przez nas w Chrystusie pozdrowienie w Panu. Pewnymi i sprawiedliwymi przypadkami pobudzającymi naszą wolę ? aby swobodnie sobie drugiego presbitera dobrać we własnej parafii, niżej opisanych kontrahentów i zastępców Wielmożnych Pawła Łykowskiego chorążego oddziału  i Anielą panną podkomorzanką chełmeńską, święty związek małżeński zawrzeć dobrowolnie, byleby oboje się zgadzali, byli katolikami, nie było ich pokrewieństwa, powinowactwa, gwałtu, zastrzeżeń świadków, także jakichś innych kanonicznych przeszkód, które poważnie rozpatrywano, opuszczając jedną lub dwie zapowiedzi, a trzecią właśnie przed błogosławieństwem poprzedzić w obecności ? własnego proboszcza także drugiego presbitera ? w kaplicy? dóbr Wielmożnego Koss podkomorzego chełmeńskiego dziedzica Szt?, połączyć i błogosławić naszym autorytetem w pełni dajemy i dozwalamy w ten sposób, aby przywołanych było przynajmniej trzech wiarygodnych świadków, których imiona i nazwiska, także Wielmożnych kontrahentów, do ksiąg metrycznch kościoła parafialnego kolegiaty uniejowskiej ... ? były wpisane w obecności swojego proboszcza w kaplicy, data w Bronowie połączyłem i błogosławiłem. Obecni Jaśnie Wielmożny Wojciech Mączyński kasztelan spicymirski, Załuski przełożony starostwa zawichowskiego Najjasniejszego Wielkiego Księcia Litwy, Urodzony Gnomski i inni ze szlachty.

Rok 1745

Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kustosz uniejowski, dnia 11 września potwierdził i błogosławił w kościele kolegiaty uniejowskiej związek małżeński Urodzonych Stanisława Rębowskiego starosty uniejowskiego z Marianną Zamoyską panną z asystą Przewielebnego Stanisława Chałęskiego prepozyta parafii wilanowskiej? Obecni świadkowie Wielmożni Jan Koss podkomorzy chełmeński, Antoni Kobierzycki, Stanisław Skąpski i inni wiarygodni świadkowie ? [Tener sequitur talis] Krzysztof Antoni ze Słupowa Szembek z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej arcybiskup gnieźnieński, legat urodzony, prymas Królestwa Polski i Wielkiego Ksiąstwa Litwy. Przewielebny Stanisław Chałęski kapłan uniejowski. Umiłowani w Chrystusie Panu. Niezawodnymi środkami i  ? za pozwoleniem tego drugiego presbitera ? Urodzonych Stanisława Rembowskiego starosty uniejowskiego i Marianny Zamoyskiej panny, święty związek małżeński zawrzeć dobrowolnie, skoro tylko oboje byli katolikami, nie było pokrewieństwa, powinowactwa, gwałtu, także sprzeciwu świadków, jakichkolwiek innych  kanonicznych przeszkód (które zostały serio znalezione), opuszczając dwie zapowiedzi, poprzedziwszy trzecią w obliczu kościoła błogosławić i połączyć ? naszym ustalonym porządkiem całkowicie dajemy i pozwalamy swobodnie; ? aby tu było przywołanych przynajmniej trzech wiarygodnych świadków, których imiona i nazwiska, podobnie Urodzonych kontrahentów i obecnych uprawnionych w naszej Matce kościele kolegialnym uniejowskim włączyłem w takim stanie oryginały  do ksiąg metrycznych ? dan. w zamku uniejowskim dnia 25 maja  1748 roku. Domink Kiałczewski audytor generalny i sędzia ręką własną.

Rok 1747

Orzeszków

Ja ten sam jak wyżej, dnia 25 stycznia ? zawiązek małżeński (skoro narzeczeni są z tej parafii) Urodzonych Antoniego Piotrkowskiego z Helena Porczyńską panną. Błogosławił ich Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kustosz uniejowski na mocy indultu. Jego ? Antoni ? Wilkanowski kustosz archikolegiaty łęczyckei, dziekan i oficjał uniejowski, Przewielebny Jan Chałęski wiceprepozyt, kapłan parafii unuiejowskiej narzeczonych umiłowanych w Chrystusie Panu.

... ? dozwalając ? miejscowemu proboszczowi niżej opisanych kontrahentów ? Urodzonych Antoniego Piotrkowskiego i Helenę Porczyńską pannę świętym węzłem małżeńskim połączyć dobrowolnie byleby oboje byli katolikami, nie było pokrewieństwa, powinowactwa, porwania, zastrzeżeń ze strony świadków, ani żadnych innych kanonicznych przeszkód, które poważnie zbadano, opuszczając jedną lub dwie zapowiedzi a samą zapowiedzią trzecią poprzedzając błogoslawieństwo ? we własnej parafii narzeczonych aby drugi presbiter przez zastępcę mógł w kościele kolegiaty uniejowskiej połączyć i błogosławić naszym autorytetem, który z pełną mocą niniejszym dajemy i dozwalamy obecnym Wielmożnemu ojcu Oczosalskiemu ? staroście uniejowskiemu, sławetnym Stanisławowi Rakuszewskiemu, burmistrzowi Jakubowi Ściborowiczowi ławnikowi Uniejowa.

 

    ZGONY

 

Rok 1737

Styczeń

25. Urodzona Konstancja Suchorska pochowana w grobowcu kościoła kolegiaty uniejowskiej przy ołtarzu błogosławionego Bogumiła

Maj

11. Urodzony Franciszek Jankowski z Jankowic pochowany w grobowcu pod ołtarzem świętych Ciała ? kościoła kolegiaty uniejowskiej.

Rok 1744

Zamek uniejowski.

Dnia 17 sierpnia zmarła Wielmożna Marianna Rębowska starościna uniejowska, opatrzona sakramentami, pochowana w grobowcu pod ołtarzem św. Szkaplerza w kolegiacie kaliskiej.

Orzeszkowo

Dnia 21 września zmarła Urodzona Marianna Piotrkowska, opatrzona sakramentami, pochowana w kościele kolegiaty w grobowcu pod ołtarzem św. Anny.

Rok 1745

Styczeń

Lipnica

Dnia 11 stycznia zmarła Urodzona Teresa Zielonacka wdowa staruszka, opatrzona sakramentami, pochowana na cmentarzu kościola kolegiaty uniejowskiej przy bramie.

Rok 1747

Lipiec

Dnia 28 lipca zmarł Urodzony Adam Bratkowski, opatrzony sakramentami, pochowany w grobowcu przy ołtarzu św. Szkaplerza.

Rok 1748

Dnia 16 września zmarł Urodzony Antoni Bratkowski młodzian, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele kolegiaty uniejowskiej w grobowcu pod ołtarzem św. Szkaplerza.

 

    początek strony

 

 

 

     Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1749-1780 [1749-1805]

Film 210214, sygn. 77, sygn. 78

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

    URODZENIA

 

Rok 1749

Bronowek

Ja ten sam jak wyżej, 15 maja ochrzciłem Teofilę pracowitych Jana i Elżbiety Zorawiaków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Rzepecki i Urodzona Helena Pstrokońska.

Rok 1750

Dominikowice

Ja ten sam jak wyżej, dnia 28. stycznia ochrzciłem dwoma imionami Paweł Bogumił Urodzonych Franciszka Magnuszewskiego i Konstancji Wolskiej. Rodzicami chrzestnymi byli z sławetny Łukasz Raliński i Urodzona panna Franciszka Psarska.

Rok 1752

Orzeszków

Ja ten sam jak wyżej, dnia 1-go maja, ochrzciłem dwoma imionami Agnieszka i Marianna, Urodzonych Józefa i Katarzyny Laskowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kustosz i oficjał uniejowski i Wielmożna Marcjanna Dobrska starościna uniejowska, asysteni Urodzeni Teodor Potocki i panna Marianna Głębocka.

Dominikowice

Ja Stanisław Chałęski wiceprepozyt kapłan uniejowski, Roku Pańskiego 1751, dnia 25 sierpnia ochrzciłem z wody i św. Ducha imieniem Roch, syna Wielmożnych Michała i Kunegundy Gorzewskich, prawowitych małżonków, cześników halickich. Zaś Przewielebny Nagorniewski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej Roku Pańskiego 1752 dnia 14. sierpnia dopełnił ceremonię tego dziecka. Asysta Wielmożny Franciszek Wardęski podkomorzy piotrkowski i panna Agnieszka Pomorska.

Rok 1754

Zamek uniejowski

Dnia i roku jak wyżej. Ten sam jak wyżej, dopełniłem ceremonię chrztu Wielmożnej i Urodzonej Agnieszki Pomorskiej, którą trzymali poprzednio Znakomity i Wielebny Bartłomiej Sokołowski i Wielmożna Pani Brygida Pomorska w kościele kolegiaty uniejowskiej.

Rok 1758

Urodzony Pomorski

Dnia 22 września. Ja Grzegorz prepozyt Bieniaskiewicz senior mansjonarzy, ochrzciłem imieniem Maksym Joachim, syna Urodzonego Pana Stanisława i Brygidy z Umińskich, prawowitych małżonków Pomorskich z wójtostwa uniejowskiego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Bartłomiej Sokołowski kanonik płocki, kustosz uniejowski i Wielmożna Pani Marcjanna Dobrska skarbnikowa łęczycka.

Rok 1759

Janiszewski.

Roku bieżącego, dnia 19 października. Przewielebny Walenty Stawicki mansjonarz kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił imionami Jadwiga Teresa, córkę sławetnego Józefa Janiszewskiego i Reginy, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maksym Turski chorąży oddziału ? z Sieradza i Urodzona Pani Brygida z Umińskich Pomorska.

Rok 1760

Czepowo Dolne

Dnia 8. września. Ja Walenty Stawicki mansjonarz tego kościola uniejowskiego, ochrzciłem dwoma imionami Antoni i Ludwik, prawowitego syna Urodzonych Michała i Zofii Skotnickich. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Józef Wiśniewski kanonik uniejowski i Urodzona Marianna z Walewskich Głębocka cześnikowa mielnicka.

Rok 1761

Tomasz Rojek.

Roku bieżącego, dnia 13. lutego, Przewielebny Walenty Stawicki mansjonarz kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił dwoma imionami Piotr Ignacy, syna Urodzonych Tomasza Rojka i Agnieszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Melchior Napruszewski z Urodzoną swoją matką Ewą Napruszewską z wójtostwa uniejowskiego.

Rok 1762

Jankowice

Dnia 19 listopada. Ja ? ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Urodzonego Tomasza Zielonackiego i Heleny z Magnuskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli sławetni Stanisław Scibor i Agnieszka Sciborowa.

Rok 1763

Dominikowice

Dnia 2 lipca. Ja Paweł Trzeszkiewicz prepozyt uniejowski, ochrzciłem imionami Antoni Piotr, syna Urodzonych Józefa Rychłowskiego i Katarzyny z Jezierskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Józef Wiśniewski kustosz uniejowski i Marianna Jankowska.

Dnia 14 listopada Jankowice

Ja Grzegorz Pieniaszkiewicz senior mansjonarzy, ochrzciłem imionami Marcin Stanisław Kostka, syna Szlachetnych Jana Zielonackiego i Heleny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Józef Wiśniewski i Urodzona Agnieszka Roykowa.

Rok 1765

Zamek uniejowski

Roku jak wyżej, 14 maja. Ja Sebastian Łabęcki wicekusotsz kolegiaty uniejowskiej, kapłan, ochrzciłem imionami Zofia i Tekla, córkę Urodzonych Józefa i Katarzyny Laskowskich ekonomów zamku, prawowitych małżonków. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Teodor Piotrkowski z Urodzoną Ewą Napruszewską znani mi.

Rok 1767

Raliński

Roku bieżącego, dnia 7-go września. Ja Tomasz Tarłowski mansjonarz kościola kolegiaty uniejowskiej, kapłan tygodniowy, ochrzciłem dziecko sławetnych i znakomitych rodziców, Łukasza Ralińskiego i Joanny z Dębskich, prawowitych małżonków, mieszczan uniejowskich, któremu nadałem imiona Mikołaj z Tolentino i Bogumił?. Rodzicami jego chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maksym Turski stolnik radomszczański, starosta uniejowski ze swoją małżonką Wielmożną Panią Anną z Tymowskich Turską.

Rok 1769

Jankowice

Dnia 1. stycznia. Ja Paweł Trzeszkiewicz wiceprepozyt kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem urodzoną dziś córkę Urodzonych Antoniego i Marianny z Zielonackich Płochockich, której nadalem imię Agnieszka. Rodzicami jej chrzestnymi byli Urodzony Walenty Korzenicki i Ludwika Kolczyńska.

Rok 1771

Zamek uniejowski

Dnia 23 sierpnia. Znakomity Grzegorz Warszewski kustosz uniejowski ?, ochrzciłem syna Wielmożnego i Urodzonego Macieja Walewskiego kasztelanica rozpierskiego i Konstancji z Dzierzbickich, Wielmożnych starostów uniejowskich, któremu nadałem imiona Józef Bogumił Wincenty. Rodzicami jej chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Karol Dąmbski wojewodzic sieradzki i Ludwika z Łąckich Skrzypińska pisarzowa kaliska.

Rok 1772

Bronowek

Roku Pańskiego 1772-go, dnia zaś 3-go marca. Znakomity Jan Szteyn kustosz kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił syna Szlachetnych Marianny z Koźmińskich i Franciszka Trzebińskich, któremu nadałem imię Józef. Rodzicami jej chrzestnymi byli z jednej strony Szlachetny Wojciech Moszyński z panną Barbarą Szteynowną i z drugiej Ignacy Grodzyński z Zofią Wilkońską z innej parafii.

Rok 1773

Mączyński

Roku jak [wyżej], dnia 8-go lutego, Przewielebny Grzegorz Krupociński mansjonarz kościoła kolegiaty i kapłan tygodniowy miasta, ochrzcił imionami Ignacy Bogumił, syna urodzonego po śmierci ojca i Urodzonej Marianny z Laskowskich Mączyńskiej z dworu kasztelana chełmeńskiego. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Maciej Kolumna Walewski kasztelan rozp?, starosta uniejowski i Urodzona Bogdańska z Chełmna. Asysta Znakomity Przewielebny Pawel Szachowski kanonik uniejowski i Urodzona Molska z dworu uniejowskiego.

Rok 1779

22 Suchocki Szymon

Roku jak wyżej, dnia 3-go wrzesnia. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem [brak], dziecko Urodzonych Szymona i Katarzyny Suchockich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Sebastian Sochaczeski i Urodzona Krystyna Krasińska obecnie mieszkańcy miasta.

Rok 1781

Urodzony Dzierzbicki

Roku jak wyżej, dnia tego samego. Ja jak wyżej, ochrzciłem  imieniem Józef, urodzonego 26-go kwietnia syna Urodzonych Franciszka i Kunegundy ze Szczepanowskich, prawowitych małżonków Dzierzbickich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jerzy Res? wojski JKM i Bona z Sucheckich Bąkowska łowczyni.

Maj

Roku jak wyżej, dnia 3-go maja. Ja Jan Wachulski mansjonarz kościola kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem  Filipa Jakuba urodzonego 1-go tego miesiąca syna Urodzonych Piotra i Józefy z Gałczyńskich, prawowitych małżonków Olszewskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Wierzbicki i Urodzona Marianna Chodykiewiczowa.

Urodzony Chodykiewicz

Dnia 28. lipca, roku 1781, Przewielebny Wachulski mansjonarz kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił dziecko Urodzonych Kazimierza Chodykiewicza zastępcy dowódcy JKM i Marianny Fijałkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jerzy Kasiko dowódca wojski JKM i Bona Bąkowska łowczyni gra? Asystenci Urodzeni Piotr Otossa? i Marianna Bąkowska córka łowczyni grabow?

Rok 1783

Roku jak wyżej, dnia 26-go lipca. Ja Jan Wachulski mansjonarz kościoła, ochrzciłem imionami Jakub Ignacy, syna Urodzonych Kazimierza Russockiego i Weroniki z Jerzmanowskich, prawowitych małżonków prefekta policji JKM. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Ostrowski ? sieradzki z Wielmożną i Urodzoną z Jordanów Suchecką  chorążyną sieradzka. Asystowali Wielmożny i Urodzony Ignacy Suchecki chorąży sieradzki  z Urodzoną Teresą z Łaszewskich Korycką.

Rok 1785

Urodzony Bykowski.

Roku jak wyżej, dnia 3. października. Ja Feliks Szumański mansjonarz kościoła uniejowskiego, ochrzciłem imionami Ignacy Bogumił Franciszek, syna Urodzonych Norberta i Marianny Bykowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Zygmunt Szumański i Urodzona Krystyna Szumańska.

Rok 1788

Chrzęstowski

Roku tego samego, dnia 10. marca. Ja Franciszek Zaleski mansjonarz uniejowski, ochrzciłem imieniem Tekla, urodzoną dnia 7. marca prawowitą córkę, mianowicie Urodzonych Wojciecha Chrząstowskiego i Rozalii ze Zwierzchowskich jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Rafal Ostrowski i jego żona Zofia.

Roku Pańskiego 1788, dnia 7 kwietnia. Przewielebny Bogumił Oczkowski wikary kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił Katarzynę Franciszkę, prawowitą córkę Urodzonych Franciszka i Salomei Kalinowskich pułkownika wojsk Rzeczypospolitej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Mierski gubernator klucza uniejowskiego i panna Katarzyna Badowska z zamku.

Rok 1789

Urodzony Franciszek Kalinowski

Roku jak wyżej, dnia 3-go sierpnia. Ja Franciszek Zaliski senior mansjonarzy kolegiaty, ochrzciłem imieniem Kajetan, syna Urodzonych Franciszka Kalinowskiego towarzysza wojsk Rzeczypospolitej i Salomei jego prawowitej małżonki ? syn urodzony dnia 1 sierpnia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Bernard i Marianna Pełczeńscy z Uniejowa.

Urodzony Wojciech Chrząstowski.

Roku Pańskiego 1789-go, dnia 13-go sierpnia. Ja Franciszek Zaleski senior mansjonarzy kolegiaty, ochrzciłem imieniem Wawrzyniec, urodzonego dnia 8-go sierpnia, syna Urodzonych Wojciecha i Rozalii ze Zbierzchowskich, prawowitych małżonków Chrząstowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Piotr Osiecki i Helena Wolska. Asysta Mikołaj Wolski i Urodzona Dołęgowska.

Rok 1790

Urodzony Ksawery Mirski.

Roku Pańskiego 1790, dnia 14 lutego. Ja Franciszek Zaleski senior mansjonarzy kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem trzema imionami Jan Florian Walenty, urodzonego dnia 8-go lutego, syna Urodzonych Ksawerego Mirskiego administratora dóbr zamku uniejowskiego i Katarzyny z Badoskich jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Grądzki posesor wsi Balina i Wielmożna Pani Magdalena Lasocka kasztelanka z zamku uniejowskiego. Asystentami byli Znakomity Przewielebny Pigłosiewicz kanonik uniejowski z Wielmożną Panią Gertrudą Grądzką z Balina.

Maj

Roku jak wyżej, dnia 6 maja. Przewielebny Adam Oczkowski mansjonarz uniejowski ochrzcił imionami Stanisław Bogumił, urodzonego dnia tego samego, syna Urodzonych Walentego Biegańskiego i Marianny z Chrzanowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Ignacy Domański kanonik uniejowski i Wielmożna Pani Bielińska z zamku uniejowskiego. Asystenci zaś Przewielebny Franciszek Dwuraczyński wicekustosz uniejowski i Wielmożna Dembowska.

Rok 1791

Stare Miasto

Roku jak wyżej, dnia 2. listopada. Ja Franciszek Dworaczyński wicekustosz kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem urodzoną dnia 17. października córkę Wielmożnych Franciszka Kalinoskiego i Salomei z Badoskich, jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Michał Biernacki zastępca dowódcy wojsk i Urodzona Helena Bilińska starościna uniejowska.

Rok 1792

Urodzony Jarochowski.

Roku jak wyżej, dnia jak wyżej. Ja Franciszek Zaleski senior kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem trzema imionami Franciszek Bogumił Józef, urodzonego dnia 29 marca syna Urodzonych Macieja i Tekli z Zabłockich, prawowitych małżonków Jarochowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Antoni Pogorzelski kanonik i oficjał uniejowski i Wielmożna Helena Bielińska. Asystenci zaś Urodzony Rusocki chorąży wojskowy i Urodzona Zofia z Zabłockich Skrzyńska.

Rok 1795

Wójtostwo Urodzony Żabicki

Roku jak wyżej, dnia 26, lipca. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Marianna, Scholastyka, urodzoną dnia 2-go tego miesiąca, córkę Szlachetnego rodu, Urodzonych Józefa Żabickiego dzierżawcy wójtostwa uniejowskiego i Tekli z Trzcińskich jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Pan Jakub Trzciński łowczy łęczycki i Scholastyka Trzcińska. Asystenci Felicjan Trzciński i Urodzona Franciszka Sokołowska chorążanka gostyńska.

Rok 1796

Urodzony Jaroszewski

Roku jak wyżej, dnia 10 października.

Ja Łukasz Bęczkowski wikary kościoła uniejowskiego za zgodą Wielebnych mansjonarzy, ochrzciłem imieniem Anna, urodzoną tego samego dnia, córkę szlachetnego rodu, Urodzonych Wojciecha Jaroszewskiego i Joanny z Walewskich jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Przewielebny Walenty Rudnicki kanonik kolegiaty uniejowskiej i Urodzona Anna Rudnicka starościna uniejowska.

Rok 1797

Urodzony Dąmbski

Roku jak wyżej, dnia 7-go września. Ja Michał Gorczyński mansjonarz kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem imieniem Marianna, urodzoną dnia 6-go tego miesiąca, córkę Urodzonych Kazimierza i Franciszki z Korzenickich, prawowitych małżonków Dąmbskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Paweł Woliński i panna Wiktoria Kędzierska, oboje z Uniejowa.

Rok 1798

Urodzony Józef Żabicki

Roku 1798, dnia 2-go stycznia. Najznakomitszy i Najwielebniejszy Franciszek Czechowski kustosz poznański, kanonik metropolitalny gnieźnieński, ochrzcił dwoma imionami Cyprian Bogumił, urodzonego dnia 9 grudnia zeszłego (1797) roku, syna szlachetnego rodu, Wielmożnych i Urodzonych Józefa Żabickiego i Tekli z Trzcińskich jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Bogumił Załuski szambelan dworu JKM z Wielmożną i Urodzoną Panią Agnieszką z Jabłkoskich swoją małżonką. Asystowali zaś Wielmożni Wawrzyniec Trzciński miecznik z panną Justyną Kociałkowską z Lipnicy

Maciej Choynacki

Roku 1798, dnia 30 stycznia. Ja Michał Gorczyński mansjonarz kolegiaty, ochrzciłem imionami Franciszek Salezy, urodzonego dnia 27 tego miesiąca, syna sławetnych Macieja i Justyny Choynackich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Bernard Połczyński posesor prepozytury uniejowskiej i Znakomita Małgorzata Trembińska mieszczka uniejowska.

Fryderyk Białkoski.

Roku 1798, dnia 10 marca. Ja Michał Gorczyński mansjonarz kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dwoma imionami, mianowicie Gertruda, Józefa, urodzoną dnia 15 tego miesiąca córkę sławetnych Fryderyka Białkowskiego i Gertrudy z zamku w Stroykownej jego prawowitej małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Franciszek Dworaczyński wiceprepozyt kolegiaty uniejowskiej i Wielmożna Pani Marianna Połczyńska posesorka z prepozytury uniejowskiej.

Urodzony Żabicki

Roku jak wyżej, dnia 30 listopada. Ja Michał Gorczyński mansjonarz kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem z konieczności z wody dwoma imionami, Cecylia Katarzyna, urodzoną dnia 26 tego miesiąca, córkę Urodzonych Józefa i Tekli z Trzcińskich, prawowitych małżonków Żabickich, nad którą ceremonię chrztu dopelnił Znakomity Jan Pigłosiewicz dnia 27 maja 1803 roku. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Żabicki ? przy chrzcie ? przy ceremonii ojciec rodzica i Urodzona panna Balbina Dobiecka.

Rok 1799

Biernacice parafia Uniejów.

Roku jak wyżej, dnia 13. października. Ja Michał Gorczyński mansjonarz kolegiaty uniejowskiej, za zgodą oficjała konsystorskiego uniejowskiego, ochrzciłem z wody święconej ? dziecko Wielmożnych i Urodzonych Antoniego Skotnickiego syna nieżyjącego Urodzonego Walentego Skotnickiego z nieżyjącej Urodzonej Ewy z Korzenickich i Ludwiki z Lubojeńskich córki Urodzonego Wawrzyńca Lubojeńskiego z Katarzyny z Pierzchlińskich, prawowitych małżonków. Syn urodzony dnia 6-go tego miesiąca a nadane mu zostały imiona Dionizy, Wawrzyniec i Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Józef Mączyński kasztelanic sieradzki z Wielmożną i Urodzoną z Pierzchlińskich Lubojeńską łowczynią mielnicką.

Rok 1803

Urodzony Józef Żabicki

Roku jak wyżej, dnia 21 maja, Znakomity i Przewielebny Jan Nepomucen Pigłosiewicz kanonik kolegiaty uniejowskiej, prepozyt w Niewieszu, ochrzcił za zgodą proboszcza, imionami Józef i Florian, urodzonego dnia 4-go tego miesiąca, syna Urodzonych Józefa Żabickiego i Tekli z Trzcińskich jego małżonki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Teodor Dittman zwierzchnik wojskowy ? i Wielmożna Salomea Gulczowa z ?

Rok 1805

Stefan Pstrokoński

Roku jak wyżej, dnia 19 sierpnia. Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Marianna, urodzoną wczoraj córkę sławetnych Stefana i Brygidy Pstrokońskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli sławetni Wincenty Bromowski i Antonina Kosiołkowska. Asysta sławetni Kajetan Kosiołkowski i Róża  Cieslewska, wszyscy z Uniejowa.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1751

Bronówko

Ja ten sam jak wyżej, dnia 12 maja, poprzedziwszy trzema zapowiedziami (w dniach niedziel i świąt), związek, małżeński Urodzonych Łukasza Zaborowskiego z Heleną Pstrokońską panną potwierdziłem w obecności Urodzonych Tomasza Mikołajewskiego, Marcjana? Bronikowskiego, Stanisława Zalewskiego.

Rok 1752

Góra Poniaty

Październik

Ja Stanisław Chałęski kanonik ?, kapłan uniejowski, dnia 4-go października, roku jak wyżej wspomnianego 1752, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel i świąt, związek małżeński Urodzonych Jana Pawłowskiego z Salomeą Porowską panną ...

Rok 1754

Dominikowice

Ten sam jak wyżej zastępca, 29 lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel i świąt, błogosławiłem i połączyłem zawiązkiem małżeńskim Urodzonych Stanisława Korzenickiego i Konstancję Wolską w obecności Wielmożnych Michała Radoszewskiego stolnika gostyńskiego, Józefa Bardzińskiego stolnika, Józefa Dobrskiego starosty uniejowskiego.

Zamek uniejowski

Znakomity i Wielebny Jan Mlicki kanonik kościoła metropolitalnego gnieźnieńskiego, płockiego i archidiakon katedralny uniejowski, dnia 9-go czerwca z pełną zgodą swojego proboszcza mianowicie, Stanisława Chałęskiego w asyście swojego zastęcy Wojciecha Nagórniewskiego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel i świąt, błogosławiłem i połączyłem zawiązk małżeński Urodzonych Szymona Byszewskiego z Agnieszką Pomorską w obecności Jaśnie Wielmożnego stolnika łęczyckiego Mariana Byszewskiego, Józefa Dobrskiego starosty uniejowskiego, Kazimierza Łykowskiego, Andrzeja Bielickiego wiceregenta ? i innych świadków.

Rok 1762

Orzeszków

Roku jak wyżej, dnia 21 lutego. Ja Józef Wiśniewski kanonik uniejowski, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w obecności świadków Wielmożnego Turskiego chorążego i Urodzonego Jakuba Czopowskiego a także pełnym uczestnictwem Znakomitego Przewielebnego ? Wardzewskiego zarządcy parafii uniejowskiej Skulskiego, Bogumiła błogosławilem małżeństwo Urodzonych Teodora Piotrkowskiego z Urodzoną Teresą Kobelańską.

Jankowice

Roku 1762, dnia 7 sierpnia. Ja Paweł ?, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i z udziałem przywołanych świadków Urodzonego Pana Antoniego Skulskiego, Bogumiła Jankowskiego, Antoniego Czaykowskiego i innych, błogosławilem małżeństwo Urodzonych Józefa Rychłowskiego z Katarzyną z Jezierskich panną, oboje z Jankowic...

Rok 1765

Czepowo

Dnia 4 lutego. Ja Paweł Trzonkiewicz wiceprepozyt uniejowski, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obecności przywołanych świadków Urodzonych Michała Zwiastowskiego, Józefa Dybskiego, Jana Żernickiego i innych, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Józefa Osińskiego z Dorotą z Karczewskich panną.

Rok 1766

Roku jak wyżej, dnia 19 lipca poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w dniach niedziel, nie znajdując żadnych przeszkód, ja ten sam jak wyżej ? Urodzonego Jana Korzenickiego z Ułanów i Urodzoną Zofię Jezierską panną z Jankowic, zapytałem a mając ich wzajemna zgodę przez słowa przysięgi, w obecności świadków Urodzonych Pana Antoniego Skupskiego, Józefa Bartoszewicza, Stefana Dionizego Kociełkowskiego parafian uniejowskich, potem małżenstwo błogosławiłem według zasad naszej świetej matki, kościoła.

Rok 1770

Czepowo Dolne lub Grzegorza

Dnia 16 maja. Ja Paweł Trzonkiewicz wiceprepozyt, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i w obecności przywołanych świadków Urodzonych Michała Zwiastowskiego, Ignacego Szydłowskiego i inych błogosławiłem małżenstwo Urodzonych Jakuba Lipińskiego wdowca z Marianną Zielonacką panną.

Bronówek

Dnia 27 maja Wielebny Bogumił Oczkowski wikary kościoła, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i w obecności przywołanych świadków Urodzonych Michała Skotnickiego, Walentego Skotnickiego, Piotra Wędrochowskiego i innych, błogosławiłem małżenstwo Urodzonych Franciszka Trzebickiego z Marianną Koźmińską panną.

Rok 1773

Jankowice

Dnia 6-go maja. Ja Paweł Trzonkiewicz wiceprepozyt, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w obecności świadków Urodzonych Jana Magnuskiego, Stanisława Babieskiego?, Wojciecha Bogdańskiego i innych,  błogosławilem małżeństwo Urodzonych Józefa Rychłowskiego z Agnieszką Zielonacką panną.

 

    ZGONY

 

Rok 1752

Dominikowice

Dnia 8-go czerwca zmarła Wielmożna Marianna Radoszowska z ?, stolnikowa gostynińska, opatrzona sakramentami.

Bronówek

Dnia 22-go września zmarła Urodzona Jadwiga Pstrokońska wdowa, opatrzona sakramentami, pochowana na cmentarzu kościoła kolegiaty uniejowskiej obok małej bramy.

Rok 1754

Skotniki

Roku Pańskiego 1754, dnia 25 marca zakończył życie Jaśnie Wielmożny Pan Andrzej Głębocki cześnik mielnicki, opatrzony sakramentami, pochowany został w kościele kolegiaty w grobowcu św. Anny, lat 74.

Jankowice

Roku Pańskiego 1754, dnia 20 kwietnia zakończył życie Urodzony Marcin Korzenicki z innej parafii tu przybyły, pochowany na cmentarzu lecz w pobliżu parafii, opatrzony sakramentami.

Rok 1758

Czepowo Dolne

Dnia 17 tego samego zmarł Urodzony Wojciech Kurczewski lat ponad 40, opatrzony sakramentami, pochowany został w grobowcu św. Szkaplerza.

Rok 1762

Bronowo

Dnia 19 lipca zmarła Wielmożna Pani Teresa z Mączyńskich Kossowa, podkomorzyna chełmeńska lat wieku swego ponad 60, opatrzona sakramentami i ostatnim namaszczeniem, pochowana została w grobowcu pod kaplicą ? tej parafii.

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1786-1808

Film 210215, sygn. 80

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

    URODZENIA

 

Rok 1786

Orzeszków

Roku 1786, dnia 29 kwietnia. Ja Franciszek Dwuraczeński wice... tego kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem urodzone dnia 18 marca, dziecko Urodzonych Walentego Kossowskiego i Franciszki Stępkowskiej, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Józefa, Matylda, Krystyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Żabicki i Urodzona Marianna Połczyńska, oboje z Uniejowa tej parafii.

Jankowice

Dnia 27 sierpnia, jak wyżej ochrzciłem dziecko Urodzonych Jakuba Lipskiego i Joanny z Jankowskich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane dwa imiona ? i Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Roch Ra? kasztelanic z Kunegundą ..., Wielmożny Pan Michał Skotnicki i Wielmożna Brzychwowa.

Dwór w Balinie

Roku jak wyżej, dnia zaś 26-go września. Ja Ksawery Bogumił Oczko... znakomity kanonik ? tej kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem córkę Wielmożnych i Urodzonych Teresy z Walewskich i Jana Nepomucena Walewskiego chorążych sieradzkich, prawowitych małżonków, której zostały nadane trzy imiona Tekla, Joanna i Róża Limana. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Józef Pstrokoński stolnik sieradzki z Wielmożną i Urodzoną Anielą Walewską kasztelanką łęczycką z innej parafii.

Dwór w Dominikowicach

Roku 1786, dnia 30. listopada. Ja Jan Mrozewski wikary kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dziecko Urodzonych Rocha Boxa z Siemiechowic Radoszewskiego kasztelanica brzezińskiego i Kunegundy z Wierzchlejskich, prawowitych małżonków, którmu zostały nadane imiona Jozefat, Andrzej, Piotr, Franciszek Serafin. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Felicjan Wierzchlejski podsędek kaliski i Marcjanna z Miecielskich

Czepów

Dnia 3 grudnia. Ja Jan Mrozeski ochrzciłem dziecko Urodzonego Rafała Kurczeskiego i Katarzyny z Korzenickich, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona Mikołaj i Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Jezier[ski] i Urodzona panna Kunegunda Skwarska.

Rok 1787

Kościelnica

Roku 1787, dnia 31. maja. Ja Franciszek Dwuraczyński wicekustosz tego kościoła kolegiaty uniejowskiej, ochrzciłem dziecko uczciwych Franciszka Jakubowskiego i Urszuli, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Tekla. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Pełczyński i Urodzona Marianna Pełczeńska z tej parafii.

Rok 1791

Zamek uniejowski.

Dnia 7. maja roku jak wyżej. Ja Jan Mrozeski wiceprepozyt kościoła kolegiaty uniejowskiej ochrzciłem urodzone dnia 1 maja, dziecko sławetnych Grzegorza Ptaskiewicza i Marianny z Rybickich, prawowitych małżonków, któremu zostało nadane imię Bogumiła. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bernard Połczyński i sławetna Apolonia Dobrowolska.

Dominikowice

Dnia 8-go października jak bezpośrednio [wyżej] ochrzciłem urodzone dnia 3-go września o godzinie 6-ej rano, dziecko Wielmożnych i Urodzonych Rocha i Kunegundy z Wierzchlejskich Radoszewskich kasztelanów brzezin?, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane imiona kolejno Franciszek Serafin Antoni i Dionizy. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Maciej Ocieszalski i Wielmożna i Urodzona Marianna ze Sło? Ocieszalska stolnikowa Ba? i inni.

Rok 1793

Maj

Dominikowice dnia 12 ? Przewielebny Jan Mrozowski wikary ? ochrzcił syna Wielmożnych i Urodzonych Rocha i Kunegndy ze Zwierzchlewskich, prawowitych małżónków Radoszewskich starostów brzezińskich, któremu zostały nadane imiona Pius, Jan i Michał. Rodzice chrzestni Wielmożni i Urodzeni Michał i Anna Rad? małżenstwo łowczych ra?

Rok 1794

Skotniki roku jak wyżej, dnia 10 czerwca. Znakomity Przewielebny Antoni G? Pogorzelski ? ochrzcił w asyście prawowitych parafian córkę Wielmożnych i Urodzonych Józefa i Franciszki z Olszewskich Załuskowskich sędziów ziemi sieradzkiej, prawowitych małżonków, której zostały nadane imiona Antonina i Bogumiła. Rodzicami chrzestnymi byli 1. Wielmożni i Urodzeni Jan Załuskowski wojski Rzeczypospolitej z Marianną Rozamundą Kossińską cześnikową sieradzką 2. Kossowski cześnik sieradzki z Magdaleną z Ostrowskich Lasocką kasztelanką bla?

Rok 1796

Skotniki

Dnia 18. kwietnia. Znakomity Przewielebny Antoni Józef Pogorzele Pogorzelski ? ochrzcił w asyście ? urodzonego dnia 13. tego miesiąca, syna Wielmożnych i Urodzonych Józefa i Franciszki z Olszowskich Załuskowskich sędziów ziemi sieradzkiej, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane dwa imiona Leon i Walerian. Rodzice chrzestni 1.Wielmożny i Urodzony Teofil Tarnowski z Wielmożną swoją żoną ? 2. Roch Radoszewski i Kunegunda ze Zwierzchlejskich z Dominikowic tej parafii.

Rok 1798

Październik

Bronówek

Dnia 14-go tego samego. Znakomity Przewielebny Walenty Rudnicki kanonik uniejowski z ? kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił trzema imionami Franciszka, Teresa i Jadwiga, urodzona dnia 3-go tego miesiąca, córkę Wielmożnych Macieja i Antoniny z Prażmowskich Mokrskich dziedziców z Bronówka. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Skrzyński cześnik łęczycki z Wielmożną Józefą Kossowską burgrabiną sieradzką.

Rok 1799

Dwór skotnicki

Dnia tego samego, miesiąca tego samego. Przewielebny Franciszek Falęski mansjonarz senior kolegiaty uniejowskiej, ochrzcił z wody w niebezpieczeństwie śmierci prawowite dziecko Urodzonych i Wielmożnych Józefa i Franciszki z Olszewskich Załuskowskich sędziów sieradzkich, nad ktorym ceremonię dopełnił Znakomity Przewielebny Antoni Pogorzelski oficjał uniejowski, nadając mu dwa imiona, mianowicie Kunegunda i Katarzyna. Jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni i Wielmożni Tomasz Topolski kontroler z Wielmożną Józefą Kamieńską skarbnikową łęczycką.

Rok 1800

Biernacice

Dnia 24-go tego samego. Ja ten sam jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Bartłomiej prawowitych rodziców Antoniego i Marianny z Korzeniewskich Kłossowiczów. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bernard Połczyński z Urodzoną Marianną z Piaszczyńkich swoją małżonką.

Rok 1804

Skotniki dwór

Dnia 9. października 1804. Ja Józef Pawlicki, ochrzciłem dziecko sławetnych Franciszka Szwarzbacha i Rosity z Łan?skich, małżonków, któremu zostały nadane imiona Józefa, Franciszka, Brygida i Wiktoria. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Augustyn Schröyder prawnik urzędu celnego kaliskiego i Urodzona Franciszka Załuskowska, asystenci Urodzony Józef Załuskowski i Urodzona Wiktoria Pstrokońska.

Rok 1807

Luty

Bronówek

Dnia 9 tego samego. Ja Stefan Rychlewski wiceprepozyt, ochrzciłem urodzone dnia 4 tego samego, dziecko Urodzonych Franciszka Borgiasza Brzezińskiego syna rodziców Urodzonego nieżyjącego Józefa Brzezińskiego z Urodzonej Teresy Węsierskiej i Urodzonej Eleonory z Jezierskich córki rodziców nieżyjącego Urodzonego Wacława Jezierskiego z Urodzonej Julianny Stanisławskiej, prawowitych małżonków, któremu zostały nadane dwa imiona Andrzej i Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Załuskowski dziedzic w Skotnikach doradca wojskowy dworu z Urodzoną Franciszką z Olszeskich swoją małżonką.

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1791

Kalinówki

Roku jak wyżej, dnia 27 listopada. Ja jak wyżej błogosławiłem małżeństwo, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami z przerwami świąt, między Urodzonymi Franciszkiem Ksawerym Borkowskim i Urodzoną Barbarą Miłkoską panną. Stawający świadkowie Urodzony Szymon Korzeniewski, Urodzony Wojciech Głuchoski, Franciszek Zaborowski i wielu innych.

Rok 1797

Luty

Dnia 16-go tego samego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, które 1. dnia 22 stycznia, 2. dnia 29 tego samego, 3-cia dnia ? lutego podczs uroczystych mszy, nie znajdując żadnych przeszkód, ten sam jak wyżej Urodzonego Felicjana Załuskowskiego i Urodzoną Mariannę Poleską pannę w obliczu kościola zapytał obydwojga, a mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączył obecnych małżeństwem w obecności świadków Urodzonych Michała Zwiastowskiego i ? Brzu? i innych wiarygodnych.

Rok 1802

Dominikowice

Dnia 31. stycznia 1802, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, z których pierwsza dnia 31 stycznia, druga 2-go lutego, trzecia dnia 9-go tego samego, które były podczs uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, ja Franciszek Borgiasz Dwuraczyński wiceprepozyt uniejowski ? Urodzonego Antoniego Kurnatowskiego kawalera i Urodzoną Józefę Wierzchlejską pannę z tej parafii w obliczu kościola zapytałem obydwojga, a mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem w obecności świadków Urodzonych Rocha Radoszewskiego i Franciszka Rembowskiego, po czym błogosławiłem zgodnie z zasadami świętej matki kościołem.

Rok 1803

Jankowice

Dnia 11 sierpnia poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, z których pierwsza 11 sierpnia, 2-ga 15, trzecia dnia 18-go tego samego, które były podczs uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, ja jak wyżej Urodzonego Pawła Dąbrowskiego wdowca i Urodzoną Domicelę Lipską pannę z parafii Uniejowskiej w kościele zapytałem obydwojga, a mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżenstwem w obecności świadków Urodzonego Ditmara Ma?, Urodzonego Bazylego Lipickiego, następnie błogosławiłem zgodnie z zasadami świętej matki kościołem.

Rok 1805

Dominikowice

Dnia 7? lutego 1805 poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, które były 1-sza 3, 2-ga 10, 3-cia 17 lutego, które były podczs uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, ja Józef Pawlicki wikary kolegiaty uniejowskiej Urodzonych Stanisława Rembowskiego wdowca z Wyganowa i Urodzoną Eleonorę Kurnatowską pannę z Dominikowic parafii Uniejowskiej w kościele zapytałem ich, a mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżenstwem w obecności świadków Urodzonych Józefa Załuskowskiego, Antoniego Kurnatowskiego, Rocha Radoszewskiego, następnie błogosławiłem zgodnie z zasadami świętej matki kościołem.

Kościelnica

Dnia 11? lutego 1805 poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, które były 1-sza 10, 2-ga 17, 3-cia 24 marca, które były podczs uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, ja Józef Pawlicki wikary kolegiaty uniejowskiej ? Michala Zaborowskiego żołnierza i Urodzoną Eleonorę Borzecką pannę z parafii Uniejowskiej w kościele zapytałem, a mając ich wzajemną zgodę przez słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżenstwem w obecności świadków uczciwych Franciszka Soskiewicza, Nepomucena Bilskiego, następnie błogosławiłem zgodnie z zasadami świętej matki kościołem.

 

    ZGONY

 

Rok 1788

Maj

Ułany

Dnia 18 tego samego i roku jak wyżej. Wielmożny i Urodzony Karol Siemiątkowski zmarł w wieku lat 75 w zgodności ze świętą matką kościołem, opatrzony wszystkimi ? Jego ciało złożone zostało w grobowcu kaplicy św. Szkaplerza kościoła kolegiaty uniejowskiej.

Listopad

Kościelnica

Dnia tego samego i tego samego roku jak wyżej. Zmarł Szlachetny ze Zdzenic Maciej Zdzenicki lat 80 opatrzony wszystkimi [sakramentami]. Pochowany na cmentarzu koło dzwonnicy

Rok 1792

Październik

Bronówek dnia 30 tego samego. Zmarła Wielmożna i Urodzona Agnieszka z Konopnickich Gliszczyńska lat 64, opatrzona sakramentami, pochowana w grobowcu kaplicu Najświętszego Szkaplerza Błogosławionej Marii Panny.

Rok 1796

Grudzień

Jankowice.

Dnia tego samego zmarł Urodzony Pan Jakub Lipski lat 75, opatrzony wszystkimi sakramentami, jego cialo zostało pochowane w grobowcu pod kaplicą głuch? ? kolegiaty.

Rok 1797

Czepów Dolny

Dnia 10 lipca zmarł na dychawicę Urodzony Pan Kazimierz Zwiastowski lat około 65, opatrzony wszystkimi sakramentami, jego cialo zostało pochowane na cmentarzu kolegiaty.

Rok 1799

Marzec

Dwór skornicki

Dnia 14-go tego samego zmarło dziecko dwóch imion Kunegunda i Katarzyna mające dwa tygodnie, córka Urodzonych i Wielmożnych Józefa i Franciszki z Olszewskich Załuskowskich sędziów sieradzkich. Jej ciało zostało złożone w ziemi pod ołtarzem św. Anny w kościele kolegiaty uniejowskiej.

Rok 1804

Kobelniki

Dnia 7. marca 1804. zmarł ze starości Urodzony Mateusz Bilicki lat 102, opatrzony sakramentami, pochowany na cmentarzu.

Szarów

Dnia 8. kwietnia 1804. zmarła na gorączkę "żółciową" Urodzona Wiktoria ze Żółcińs[kich] primo voto Gawłowska, secundo voto Magnuska lat 60, udręczona od dwóch lat, opatrzona ostatnimi sakramentami, jej ciało z honorami zostało złożone w grobowcu kaplicy św. Józefa.

Rok 1806

Bronów

Dnia 20 tego samego zmarł wskutek paraliżu Urodzony Marcin Gliszczyński lat 70, jego ciało pochowane zostało na cmentarzu kolegiaty uniejowskiej.

 

    początek strony

 

 

    Akta małżeństw, zgonów 1810-1834

Film 210215, Sygn. 81

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1811

Skotniki dnia 2-go października. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, które były podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, ja Jan Pigłosiewicz kanonik kolegiaty uniejowskiej i łęczyckiej, Wielmożnego i Urodzonego Kajetana Morawskiego kawalera ze wsi Kotowiecko parafii Droszew i Juliannę Zaluskowską pannę ze wsi Skotniki parafii Uniejów, w kościele kolegiaty uniejowskiej za zgodą prawnych opiekunów, mianowicie wikarego tej kolegiaty, zapytałem obydwojga, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Pana Tarnowskiego, Leśniewskiego wiarygodnych i innych zgodnie z zasadami kościoła rzymskiego błogosławiłem.

 

    początek strony

 

 

    Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831

Sygn. 54/822/0/6.1/62


Rok 1831
2. Miasto Uniejów. Działo się w mieście Uniejowie dnia pierwszego lutego tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego roku o godzinie czwartej po południu, wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Urodzonych Antoniego Piotrowskiego [...  ...], w mieście Uniejowie zamieszkałego lat trzydzieści trzy i księdza Józefa Aleksandrowicza wikarego uniejowskiego w Uniejowie zamieszkałego lat dwadzieścia dziewięć mającego, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Urodzonym Erazmem Pstrokońskim młodzianem obywatelem w Uniejowie zamieszkałym, urodzonym we wsi Rypinku z Urodzonego Wojciecha i Anny Walczewskich małżonków Pstrokońskich tamże zamieszkałych lat dwadzieścia trzy mającym a wdową Wiktorią po zmarłym mężu Kazimierzu Piątkowskim byłym majorem Wojsk Polskich dnia dziesiątego grudnia tysiąc osiemset dwudziestego trzeciego roku, córką Franciszka i Agaty małżonków Czarneckich w Kaliszu zamieszkałych, lat trzydzieści dwa, tamże zrodzonej w Uniejowie zamieszkałej. Małżeństwo to poprzedziła zapowiedź jedna trzydziestego stycznia roku bieżącego, od dwóch  zaś zapowiedzi udzielona została dyspensa Władzy duchownej dyspensem na dniu dwudziestym siódmym stycznia roku bieżącego w parafii uniejowskiej. Zezewolenie ze strony nowozaślubionego ustne, a nowozaślubionej strony nie nastąpiło, gdyż narzeczona ośw[iadczyła] ... ... ostatniego roku i ... oblubienicy nie żyją. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten stawającym, świadkom przeczytany został podpisamy

Ks. Wojciech Dobrowolski patron parafii uniejowskiej, Erazm Pstrokoński, Antoni Piotrowski, świadek ks. Józef Aleksandrowicz.

 

 

    początek strony