UNIKÓW

 

http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=3&zs=1708d&sy=1863&kt=1

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Unikowie

Zespół: 1708/D-

Jednostka: 1863

 

URODZENIA

 

Rok 1863

9. Uników

Pstrokoński Stefan

Działo się we wsi Unikowie dnia dwudziestego szóstego stycznia tysiąc osmset sześdziesiątego trzeciego roku o godzinie pierwszej z południa. Stawił się Maksymilian Pstrokoński administrator dóbr Umików tu w Umikowie zamieszkały lat trzydzieści pięć mający w obecności Franciszka Wojciechowskiego ekonoma lat czterdzieści dwa i Pawła Maciejeskiego organisty lat czterdzieści jeden mających obydwóch z Unikowa i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Unikowie dnia szesnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie siódmej wieczorem, z jego małżonki Karoliny z Bogusławskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie św. dziś odbytym nadane zostało imię Stefan, rodzicami jego chrzestnymi byli Wincenty Baranowicz i Michalina Bogusławska. Akt ten stawającem i świadkom przeczytany przez Nas i obydwóch świadków podpisany został. Ksiądz Władysław Kominowski utrzymujący akta stanu cywilnego parafi Uników

Podpisy:

Maksymilian Pstrokoński ojciec dziecka

Paweł Maciejewski

Franciszek Wojciechowski

 

ZGONY

 

Rok 1863

25. Uników

Pstrokoński Stefan

Działo się we wsi Unikowie dnia trzynastego kwietnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Franciszek Wojciechowski ekonom lat czterdzieści dwa i Paweł Maciejeski organista lat czterdzieści jeden mający obydwa tu w Unikowie zamieszkali i oświadczyli iż dnia jedenastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie dziewiątej rano umarł Stefan Pstrokoński dwa miesiące mający urodzony i zamieszkały tu w Unikowie syn Maksymiliana i Karoliny małżonków Pstrokońskich administratorów dóbr Uników - Po przekonaniu się naocznie o zejściu Stefana Pstrokońskiego akt ten stawającym przeczytany przez Nas i świadków podpisany został. Ksiądz Władysław Kominowski Kommendarz Parafii Uników utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. -

Franciszek Wojciechowski

Paweł Maciejewski