WĄSOSZE


Family History Library

Archiwum Diecezjalne we Włocławku
Parafia Wąsosze

Dekanat Kleczew

Sygn. 30

Film 2102900

 

Metryki  urodzenia, zaślubin i zejścia 1755-1808

 

URODZENIA

 

Rok 1768

Piotrkowice

A.D. 1768, dnia 22 stycznia

Ja, Kazimierz Zawadzki proboszcz tego kościoła w Wąsoszach, ochrzciłem dziecko Urodzonego Józefa Ubysza i Urodzonej Krystyny, małżonków tej parafii, któremu zostało nadane imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Fryzer i ? Anna Ubyszowna z parafii Wąsoszy i wsi Piotrkowice.

Rok 1775

Czerwiec

Piotrkowice

A.D. 1775, dnia zaś 16 czerwca. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonego Stanisława Lisieckiego i Franciszki, któremu zostało nadane imię Antonina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Ignacy Rudzyński cześnik i sędzia czusz? i Wielmożna Walentyna Kretkowska kasztelanka ?

Rok 1784

Wrzesień

Wąsosze.

A.D. 1784-go, dnia 14 września. Ja, Wojciech Szwajczewski kapłan ślesin? dopełniłem ceremonię nad dzieckiem urodzonym w 1779, dnia 30 kwietnia, Wielmożnego i Urodzonego Stanisława i Urodzonej Justyny z Zandrowicz Grabińskich i z powodu niebezpieczeństwa ochrzczonym z wody, któremu zostało nadane imię Leon. Rodzicami jego chrzestnymi byli Znkomity Wielebny Franciszek Dominikowski ? w Kazimierzu i Wielmożna Franciszka Bogusławska pisarzówna grodzka hadz?

Wąsosze.

Roku i dnia ? Ten sam, jak wyżej, dopełniłem ceremonię nad dzieckiem urodzonym w 1781 roku, dnia 5-go kwietnia, Urodzonych Grabińskich, prawowitych małżonków i tego roku ochrzczonym z wody, któremu nadałem imię Gabriel. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Gabriel Gzowski przełożony grodzki radziejowski i Urodzona Anna Gzowska jego małżonka, oboje z Szyszyna parafii ślesińskiej.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1756

Za zgodą Przewielebnego Mikołaja ?lińskiego kierownika kościoła pa? Ja, Kazimierz ?dzki kapłan w Wąsoszach, roku 1756, dnia 25 listopada, związek małżeński Urodzonych Stanisława Sokołowskiego z Urodzoną Marcjanną Mierzejewską panną, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód w obecności wielu wiarygodnych...

Rok 1774

.D. 1774, dnia 25 czerwiec. Ja, Kazimierz Zawadzki ? w Wąsoszach, opuszczając trzy zapowiedzi na mocy indultu wydanego przez kancelarię Wielebnego oficjała generalnego gnieźnieńskiego i ręką Najczcigodniejszego Morawskiego archidiakona metropolitalnego, wikariusza d/s duchownych i oficjała gnieźnieńskiego niżej podpisanego, małżeństwo Urodzonych Stanisława Lisieckiego z Franciszką Bogusławską wdową?, mając ich wzajemną zgodę w obliczu kościoła parafialnego w Wąsoszach, uznałem, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem w obecności Urodzonych Andrzeja Lisieckiego, Stanisława Ka?skiego i wielu innych wiarygodnych.

Rok 1798

Piotrkowice, dnia 4 lutego, ten sam, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych Gabriela Ksowskiego [Gzowskiego] podkomorzego brzesko kujawskiego wdowca z dóbr Szyszyna z Zuzanną Walknowską, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami wobec zgormadzonego ludu i Boga. Świadkowie Wielmożny Pan Józef stolnikowicz Ksowski [Gzowski] z dóbr Osięcina, Wielmożny Pan Rafał Mirzy? major wojsk polskich i inni.