WIELGOMŁYNY

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Parafia Wielgomłyny

Akta urodzeń, małżeństw 1616-1668
Akta urodzeń, małżeństw 1667-1719
Akta zgonów 1716-1766
Akta urodzeń, małżeństw 1719-1784

Film 2213715


Akta urodzeń, małżeństw 1616-1668

URODZENIA

Rok 1616
18 czerwiec
Tego samego dnia, roku, jak wyżej. Ja brat Grzegorz na prawach proboszcza, obecnie hebdomadariusz kościoła parafii wielgomłyńskiej, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Hieronima Krzętowskiego i Zofii, prawowitych małżonków z Krzętowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Bełchacki i Urodzona Zofia Grabska.
Rok 1619
Styczeń
Roku, jak wyżej, dnia 21 stycznia. Ja brat Melchior zegrzeński[?], obecnie hebdomadariusz, ochrzciłem imieniem Agnieszka, córkę Urodzonego Pana Bartłomieja Bełchackiego i Anny, prawowitych małżonków z Trzepców. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Hieronim z Krzętowa Krzętowski i Zofia Kawecka.
Rok 1621
Sierpień
Roku, jak wyżej, dnia 8 tego. Ja brat Andrzej Lutomierski, kaznodzieja, ochrzciłem imieniem Aleksander, syna Urodzonego Jarosława z Krzętowa Krzętowskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Mikołaj Koniecpolski, kanonik i Urodzona Dorota Mosińska.
Wrzesień
Roku, jak wyżej, dnia 9 września. Ja, brat Augustyn Falkowicz?, ochrzciłem imieniem Jan, syna Urodzonego Bartłomieja z Trzebic Bełchackiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jakub ślusarz i Anna Paryzyna żebracy.
Rok 1623
Roku, jak wyżej i dnia 19 lutego. Ja, brat Marcin Kaliski, ochrzciłem imieniem Walenty, syna Urodzonego Andrzeja Żłobnickiego z Borowca i Barbary, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Kłomnicki i Szlachetna Katarzyna Kempanowska.
Październik z Trzepic
Roku, jak wyżej, dnia 22 października. Ja, brat Marcin Kaliski, kaznodzieja wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Szymon, syna Szlachetnego Prokopa Bełchackiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Kempanowski i Szlachetna Anna Zdrowska.
Grudzień
Roku, jak wyżej, dnia 3 grudnia. Ja, brat Jan Łęci?, ochrzciłem imieniem Andrzej, syna Szlachetnego Krzysztofa Salewskiego z Srokowa i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Mosiński i Szlachetna panna Mosińska chorążanka.
Rok 1624
Roku, jak wyżej, dnia 22 grudnia. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Jan, syna Alberta Biestrzykowskiego i Zofii, prawowitych małżonków z Biestrzykowa. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Żłobnicki i Zofia Kłomniczonka.
Rok 1625
Marzec
Roku, jak wyżej, dnia 17 marca. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Maryna, córkę Krzysztofa Szalewskiego i Maryny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Maciej Kowalski  Krystyna Moszyńska.
Wrzesień
Roku, jak wyżej, dnia 14 września. Ja, brat Melchior Licewicz, ochrzciłem imieniem Jacek, syna Urodzonego Pana Macieja Kowalskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Kobierzycki i Urodzona Elżbieta Rzuchowska.
Rok 1626
Roku, jak wyżej, dnia 10 stycznia. Ja, brat Błażej Borgulius, kaznodzieja, ochrzciłem imieniem Stefan, syna Urodzonego Pana Żłobnickiego i Barbary, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wyżycki i Pani Bobrownicka.
Czerwiec
Roku, jak wyżej, dnia 30 czerwca. Ja, brat Błażej Borgulis, kaznodzieja, ochrzciłem imieniem Krzysztof, syna Urodzonego Pana Żłobnickiego i Barbary, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wyżycki i Pani Bobrownicka.
Lipiec
Roku, jak wyżej, dnia 16 lipca. Ja, Jan Sułkonius, ochrzciłem imieniem Katarzyna ze Sieny, córkę Urodzonego Pana Prokopa z Trzebic Bełchackiego i N., prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Żłobnicki i Pani Bełchacka.
Rok 1627
Luty
Roku, jak wyżej, dnia 28 lutego. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Pana Stanisława Wyżyckiego z Rudki i N., prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Rzekiecki i Urodzona Pani Więczkowska i panna Anna Żłobnicka.
Sierpień
Roku, jak wyżej, dnia 6 sierpnia. Ja, Roch Madaleński, ochrzciłem imieniem Bartłomiej, syna Urodzonego Pana Andrzeja Żłobnickiego i Barbary, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Prokop Bełchacki i Urodzona panna Anna Mosińska.
Sierpień
Roku, jak wyżej, dnia 29 sierpnia. Ja, Jan Radomicius[?], ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Pana Brodnickiego i N., prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wyżycki i Urodzona panna Anna Żłobnicka.
Rok 1628
Październik
Roku tego samego, dnia 28 października. Ja, Stefan Biestrzykowski, ochrzciłem imieniem Mikołaj, syna Urodzonego Pana Jana Wyżyckiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Mosiński ze swoją siostrą Anną.
10 listopad
Tego samego dnia. Ja, brat Wacław Wesoły, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Wielmożnego Pana Jerzego Bobrownickiego i Maryny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Kempanowski ze Szlachetną Jadwigą Gorzkowską.
Listopad
Roku, jak wyżej, dnia 17 listopada. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Pana Jakuba Mosińskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Rutki. Rodzicami chrzestnymi byli Adam dziad i Agnieszka Karkosczyna.
30 grudzień
Tego samego dnia. Ja, brat Błażej Emericus, pierwszy zarządca wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnego Jana Wyżyckiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli N. dzwonnik z Przedborza i Jadwiga [Cantorowa-żona śpiewaka] z Wielgomłynów.
Rok 1631
17 styczeń
Tego samego dnia. Ja, brat Błażej Emericus, pierwszy zarządca wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Walenty, syna Prokopa Bełchackiego i Anny, prawowitych małżonków, szlachciców. Rodzicami chrzestnymi byli Sebastian Żłobnicki i Marianna Mosińska.
Grudzień
Dnia 29 grudnia. Ja, brat Błażej Borguli, obecnie pierwszy [conventus] wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Urodzonego Pana Jakuba Mosińskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Aleksander May i Pani Elżbieta Biegańska.
Rok 1633
Dnia 24 lutego. Ja, brat Andrzej Mossiński, ochrzciłem imieniem Kazimierz, syna Urodzonego Pana Jakuba Mossińskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Myślicowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Prokop Bełchacki i Pani Elżbieta Minorowa.
Rok 1634
Sierpień
Dnia 31 sierpnia. Ja, brat Florian Abrahamowicz, pierwszy [conventus] wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Franciszek, syna Urodzonego Pana Macieja Kowalskiego i Urodzonej Zofii, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni byli Przewielebny ojciec Dionizy Mosciński i Pani Katarzyna Kempanowska.
Wrzesień
Dnia 10 września. Ja, brat Jakub Drużyna, ochrzciłem imieniem Elżbieta, córkę Urodzonego Pana Jakuba Mosińskiego z Rutki i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Gorzkowski z Urodzoną Panią Elżbietą Przerębską z Zatorowa.
Wrzesień
Dnia 15 września. Ja, brat Michał Łęcicius [łęczycki], obecnie kaznodzieja kościoła wielgomłyńskiego, ochrzciłem imieniem Jadwiga, córke Urodzonego Pana Stanisława Gorzkowskiego i Anny, prawowitych małżonków z Zalesia. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Piotr Mierzewski z Urodzoną Panią Anną Grotową.
Rok 1635
Październik
Dnia 4 października. Ja, ?  Florian Abrahamowicz, obecnie pierwszy [conventus] wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Franciszek, syna Urodzonego Pana Aleksandra Strzałkowskiego i Urodzonej Jadwigi Gorzkowskiej.
Rok 1636
30 maj
Tego samego dnia. Ja, brat Tomasz Kuligowicz, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Wielmożnego Pana Jakuba Mosińskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Maciej Kowalski z Urodzoną Anną Majową.
Grudzień
Dnia 12 grudnia. Ja, brat Sebastian Skrzyński, ochrzciłem imieniem Andrzej, syna Urodzonego Pana Stanisława Gorzkowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Aleksander Strzałkowski z Urodzoną Panią Cecylią Mierzejowską.
Rok 1638
Dnia 16 lutego. Ja, brat Tomasz Kuligowicz, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Pana Stanisława Gorzkowskiego i Anny, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców wsi Sokola Góra. Rodzice chrzestni Szlachetny Jan Kamieński i Zuzanna Jackowska.
Marzec
Dnia 15 marca. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Florentyna, córkę Urodzonego Pana Macieja Kowalskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Wolski i Urodzona Pani Anna Bełchacka.
Rok 1639
Dnia 30 stycznia. Ja, brat Florian Abrahamowicz, obecnie pierwszy [conventus] wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Aleksandra, córkę Urodzonego Pana Marcina Gorzkowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Kowalski i Aleksandra z Fulsztyna Koniecpolska, kasztelanowa chełmińska.
7 sierpień
Dnia tego samego sierpnia. Ja, brat Florian Abrahamowicz, obecnie pierwszy [conventus] wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Aleksander, syna Szlachetnego i Urodzonego Pana Jakuba Mosińskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Rutki. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Maciej Kowalski i Urodzona Pani Marianna Tarnowska [comitissa-wiele znaczeń] przedborska.
Rok 1640
Dnia 4 sierpnia. Ja, brat Andrzej Komornicki, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonego Pana Marcina Gorzkowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Aleksander Grot i Szlachetna Zuzanna Jackowska.
Rok 1641
Dnia 22 kwietnia. Ja, ? Augustyn Kordecki, pierwszy [conventus], ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Szlachetnego Pana Marcina Gorzkowskiego z Zalesia i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stanisław Krzętowski i Urodzona Izabela Gidzielska.
Październik
Dnia 16 października. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Jakuba Kwiaszka i Małgorzaty, małżonków z Kruszyny. Rodzice chrzestni Wielmożna i Urodzona Pani z Fulsztyna Koniecpolska, kasztelanowa chełmińska i Szlachetny Marcin Lesiecki przy asyście Szlachetnej Maryny Salowskiej.
Rok 1642
Dnia 11 października. Ja, brat Sebastian Skrzyński, ochrzciłem imieniem Teodora, córkę Szlachetnego i Urodzonego Stanisława Bełchackiego i Faustyny, małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Rzeszowski i Marianna Gidzielska.
Listopad
Ja, brat Sebastian Skrzyński, w kościele parafii wielgomłyńskiej zakonu Braci Konwentualnych św. Pawła Pierwszego Eremity, poprzedziwszy najpierw egzaminem i pouczeniem w wierze, ochrzciłem niewiernego młodzieńca żydowskiej rodziny [Jummo Cuta] pragnienia i [lacrimis nemi?] przekonująco [neque conducente] przez długi upływ czasu żądania chrztu przez Żyda i błędu [pranitatem] odmowę i [defestantem]. . W obecności wiernych chrześcijan obydwóch płci, którzy z nim [deus? causa] do kościoła zachętę [covenerant] nadałem mu imię Jan. Sprawujący opiekę owego Szlachetny i Urodzony Pan Maciej Wierusz Kowalski i Jaśnie Wielmożna Pani Aleksandra z Fulsztyna Koniecpolska kasztelanowa chełmeńska, którego potem ta, ta sama Jaśnie Wielmożna Pani w bardziej i naoczny sposób to świadectwo pod swoją [recepit tafeltam?] i dworzan swoich dokładnie potwierdziła. Akt w kościele parafii wielgomłyńskiej w niedzielę po święcie Wszystkich Świętych, która była drugiego dnia listopada roku 1642.
Rok 1643
Dnia 21 września. Ja, brat Sebastian, ochrzciłem imieniem Michał, syna Urodzonego Samuela Borka i Anny Wyżyckiej, małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Maciej Wierusz Kowalski i Urodzona Anna Wyżycka.
Rok 1644
Dnia 31 grudnia. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Jan, syna Stanisława Bełchackiego i Faustyny, małżonków. Rodzice chrzestni Marcin Gorzkowski i Anna Bełchacka.
Rok 1645
Marzec
Dnia 5 marca. Ja, Andrzej Mossiński, ochrzciłem imieniem Maciej, syna Wielmożnego Pana Macieja Kowalskiego i Zofii, małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Stanisław Mossiński i Izabela Szypowska.
Rok 1646
Kwiecień
Dnia 2 kwietnia. Ja, ten sam, ochrzciłem imionami Zofia, Katarzyna, córkę Urodzonego Pana Stanisława z Brzezia Krzętowskiego i Aleksandry z Chełma Brzeska, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Mikołaj z Pągowa Pągowski i Urodzona Katarzyna Pukarzewska miecznikowa rawska, żona.
Rok 1647
Dnia 26 lutego. Ja, brat Andrzej Mosiński, obecnie pierwszy [conventus] wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Pana Marcina Gorzkowskiego i Petroneli, małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Mikołaj Rzeszowski i Urodzona Zofia Kowalska.
Rok 1648
3 maj
Tego samego dnia. Ja, brat Julian, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Urodzonego Pana Alberta Bełchackiego i Katarzyny, małżonków. Rodzice chrzestni Stanisław Wyrzycki i Anna Bełchacka.
Rok 1649
Sierpień
Dnia 6 sierpnia. Ja, ten sam, ochrzciłem imieniem Aleksander, syna Stefana Cywińskiego i Jadwigi, małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Albert Bełchacki i Urodzona Aleksandra Koniecpolska.
Sierpień
Dnia 9 sierpnia. Ja, brat Maksymilian Opacki, ochrzciłem imionami Anna, Aleksandra, córkę Urodzonego Alberta Bełchackiego i Katarzyny, małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Maciej Kowalski i Wielmożna Elżbieta Kamieniecka.
Sierpień
Dnia 22 sierpnia. Ja, brat Atanazy Olszowski, pierwszy [conventus] wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Stefan, syna Urodzonego Pana Macieja Kowalskiego i Zofii, małżonków, dziedziców w Myslycowie [Myśliwczowie]. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stanisław Trzepiński i Wielmożna Pani Aleksandra Koniecpolska kasztelanowa chełmeńska.
Rok 1650
Dnia 27. Wielebny ojciec Atanazy Olszowski, ochrzcił imieniem Zofia, córkę Szlachetnego Waleriana Pruszkowskiego i Katarzyny, małżonków, obecnie administratorów wsi Wielgomłyny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Trzepiński z Urodzoną Panią Zofią Kowalską.
Maj
Dnia 28 maja wielebny ojciec Atanazy Olszowski pierwszy [conventus] wielgomłyński, ochrzcił imionami Stanisław, Sebastian, syna Urodzonego Pana Marcina Gorzkowskiego i Szlachetnej Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Stanisław Trzepiński z Urodzoną Panią Marianną Moszyńską. Roku 1650. Poniedziałek.
Rok 1652
Dnia 25 czerwca. Ja, Atanazy Olszowski, ochrzciłem imieniem Paweł, syna Szlachetnych i prawowitych rodziców Urodzonego Pana Jana Dobieckiego i Jadwigi Bełchackiej, małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Szczęsny Żłobnicki i Jadwiga Dobiecka
Rok 1653
Luty
Dnia 30. Ja, ojciec ? Kamieński ochrzciłem imieniem Walenty, syna prawowitych rodziców i małżonków, Szlachetnych Marcina Porowskiego i Pani Heleny. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Aleksander Ważyński i Urodzona panna Elżbieta Mossińska z Borowca.
Październik
Ja, Erazm Stanisławski, pierwszy [conventus] tegoż, ochrzciłem imieniem Kazimierz, syna Urodzonego Pana Marcina Gorzkowskiego i Szlachetnej Petroneli. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Maciej Kowalski i Urodzona Pani Anna Bełchacka. Dnia 29 października.
Rok 1656
21 października. Ja, jak wyżej ochrzciłem imieniem Jan, syna Szlachetnego Pana Stanisława Chybowskiego i Zofii, prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Stanisław Krzętowski i Wielmożna Pani Katarzyna Łącka z Przeręba.
Rok 1657
Lipiec
25 Ja, Sebastian Wyrzyński, pierwszy [conventus] wielgomłyński, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Urodzonego Stefana Cinińskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków z Myślicowa Rodzice chrzestni Szlachetny i Urodzony Pan Stanisław Krzętowski i Szlachetna i Urodzona Anna Kowalska, córka Szlachetnego i Urodzonego Macieja W[ierusz] Kowalskiego. Dnia, jak wyżej. Roku 1657.
Rok 1659
Luty
Dnia 24 lutego. Wielebny ojciec Ignacy Mielecki, obecnie pierwszy ?, ochrzcił imieniem Barbara, córkę Urodzonego Pana Marcina Gorzkowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Feliks Żłobnicki i Urodzona Pani Barbara Żłobnicka z Zalesia
Marzec
Dnia 9 marca. Wielebny ojciec pierwszy Hilary Slawoszewski, ochrzcił imionami Marianna Barbara, córkę Urodzonego Pana Hieronima Golańskiego i Marianny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Feliks Żłobnicki i Urodzona Pani Barbara Żłobnicka.
Rok 1660
Sierpień
Dnia 26 sierpnia. Ja, brat Wacław Konopka, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Pana Marcina Gorzkowskiego i Petroneli, prawowitych małżonków z Zalesia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Dobiecki i Urodzona Panna Anna Kowalska.
Październik
Dnia 20 października. Wielebny ojciec pierwszy Eli? Kiłczyński, ochrzcił imieniem Justyna, córkę Szlachetnego i Urodzonego Pana Hieronima Golańskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Bobrowca. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Marcin Gorzkowski i Szlachetna Zuzanna Jackowska.
Rok 1663
Roku Pańskiego 1663, dnia zaś 4-go lutego, wielebny ojciec Firmianus Rądziatkowicz pierwszy [conventus] wielgomłyński ochrzcił imionami Katarzyna, Agnieszka, córkę Urodzonych i Szlachetnych Jana z Nadola Łąckiego i Katarzyny z Dubiecina, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Maciej Wierusz Kowalski i Szlachetna Panna Klara Koniecpolska zakonnica wikarysa wieluńska zamknietego klasztoru.
Rok 1664
Marzec
24. Został ochrzczony imieniem Konstanty przez Wielebnego ojca Albina Konotyckiego, obecnie pierwszego [conventus] wielgomłyńskiego, syn Wielmożnego i Urodzonego Pana Alberta Lesczyńskiego i Pani Teresy, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Stanisław Mosyński i Wielmożna Zofia Łąnckowska, zakonnica wikarysa wieluńska zamknietego klasztoru.
Rok 1665
Czerwiec
Dnia 23 tego. Ja, Wojciech Kon?ki, przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonego Pana Walentego z Trzepczy Bełchackiego i Anny Bobrownickiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Feliks Żłobnicki i Urodzona Pani Marianna z Kąckich Bobrownicka.
Listopad
Ja, brat Norbert, kaznodzieja tego kościoła, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonego Pana Alberta i Teresy Leszczyńskich, małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Feliks Żłobnicki i Marianna Mokrska. Roku, jak wyżej, dnia 5 listopada.
Rok 1666
Dnia 21 stycznia. Ja, ojciec Wojciech Konczycki, obecnie przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzciłem imieniem Maciej, syna Urodzonego Pana Franciszka Kowalskiego i Urodzonej Pani N., małżonków z Myśliwcowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Maciej Kowalski i Urodzona Pani Elżbieta Bębnowska.
Październik
Dnia 28 października brat Kazimierz Janikowski ochrzcił imieniem Konstanty, syna Urodzonego Pana Aleksandra i Anny Witkowskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Zaborowski i Urodzona Pani Marianna Dobiecka.
Grudzień
Dnia 6 grudnia Wielebny ojciec Grzegorz Lichtański, obecnie przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, [ochrzcił] imieniem Mikołaj, syna Urodzonego Pana Marcina i Petroneli Gorzkowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Franciszek Kowalski i Urodzona Pani Anna Gorzkowska z Zalesia.
Rok 1667
Sokola Góra.
Ja, ojciec przełożony klasztoru  ? ochrzciłem imieniem Mikołaj, syna Alberta i Teresy Leszczyńskich, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Dobiecki i Marianna Bobrownicka. Roku, jak wyżej, dnia 7 listopada.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1626
Roku, jak wyżej, brat Błażej Borgulis kaznodzieja, błogosławił małżeństwo Alberta Rzekieckiego z Zofia Sczytowską, oboje ze szlachty.
Roku, jak wyżej, ten sam brat błogosławił małżeństwo Andrzeja Grotha z Anną Gorzkowską, oboje ze szlachty.
Rok 1627
Roku, jak wyżej, brat Stefan kaznodzieja, błogosławił małżeństwo Szlachetnego Jana Kamockiego z Anną Żłobnicką, oboje ze szlachty. Świadkowie Szlachetny Prokop Bełchacki i inni.
Rok 1635
Czcigodny ojciec Florian Abrahamowicz przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, błogosławił małżeństwo Jana Dobieckiego z Jadwigą Bełchacką. Stawającymi świadkami byli Urodzony Stanisław Gorzkowski i Andrzej Żłobnicki.
Rok 1638
Brat Tomasz Kuligowicz, przełożony, błogosławił małżeństwo Szlachetnego Stanisława Wężykowskiego z Anną Bełchacką. Wielu obecnych szlachciców.
Rok 1643
Brat Andrzej Mossiński błogosławił małżeństwo Urodzonych Adriana Grodzickiego z Zofią Tęgoborską. Świadkowie Urodzony Marcin Gorzkowski z Urodzonym Stanisławem Bełchackim.
Rok 1644
Brat Teofil Wilczewski błogosławił małżeństwo Stanisława Szydłowskiego z Zuzanną Jankowską. Świadkowie Urodzony Szlachetny i Urodzony Pan Stanisław Krzętowski i Sebastian Żlobnicki.
Rok 1647
Dnia 5? marca brat Andrzej Mossiński, obecnie przełożony klasztoru wielgomłyńskiego błogosławił małżeństwo Urodzonego Pana Piotra Łuczyckiego z Urodzoną Agnieszką Bełchacką. Świadkowie Urodzony Maciej Kowalski z Urodzonym Marcinem Gorzkowskim.
Rok 1649
Wtorek po niedzieli Zielonych Świątek [12.VI] brat Daniel Rychtalski, błogosławił małżeństwo Szlachetnego Tomasza Gutkowskiego z Zuzanną Szybińską z Krzętowa. Świadkowie Urodzony Pan Maciej Kowalski i Urodzony Aleksander Żegota.
Rok 1650
Dnia 2 lutego, roku, jak wyżej Franciszek Burastowicz, mansjonarz i kapelana ga? błogosławił związek małżeński Urodzonego i Wielmożnego Konstantego Sczawińskiego wojewody [brzesko-kujawskiego] z Wielmożną Elżbietą Stanisławską kasztelanką kamieniecką. Stawający świadkowie Urodzony Olbracht z Krosna Krasiński starosta płocki i Szlachetny Stanisław Miłodowski pisarz starosty płockiego, Urodzony Stanisław Mosciński i Urodzony Maciej Wierusz Kowalski.
Rok 1661
Dnia 23 stycznia. Wielebny ojciec przełożony Elizjusz Kiełczyński błogosławił małżeństwo Jana Michalskiego z Reginą Kamińską. Asystentami byli Szlachetni i Urodzeni Pan Hieronim Golański i Feliks Żłobnicki.
Rok 1666
Dnia 6 października wielebny ojciec przełożony Jerzy Lichtański potwierdził małżeństwo Urodzonego Pana Macieja Węgleńskiego z Aleksandrą Gorzkowską. Asystentami byli Urodzony Pan Franciszek Kowalski i Feliks Żłobnicki z Zalesia.

Film 2236418


Akta urodzeń, małżeństw 1667-1719


URODZENIA

Rok 1669
Styczeń
Brat Dionizy Smużyński ochrzcił imionami Stefan, Paweł, syna Urodzonego Pana Alberta i Teresy Leszczyńskich, małżonków ze wsi Sokola Góra. Rodzicami chrzestnymi byli Sebastian Skrzyński i Marianna Mokożka z tej samej wsi. Roku, jak wyżej, dnia 15 stycznia.
Lipiec
Wielebny ojciec Konrad Raczborski, obecnie przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzcił imionami Hieronim, Kazimierz, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Konstantego Samuela Szczawińskiegi, kasztelana kruszwickiego i Pani Heleny, małżonków z dworu Krzętowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Albert Kazimierz Wężyk ze swoją żoną Barbarą z dworu Niedośpielin. Roku, jak wyżej, dnia 18 tegoż.
Rok 1671
18 sierpnia brat Feliks Łaboński, obecnie zakrystianin, ochrzcił imieniem Rozalia, córkę Szlachetnego i Urodzonego Pana Wojciecha Lesczyńskiego i Teresy, małżonków z Sokolej Góry. Rodzice chrzestni Szlachetny Pan Gabriel Czarnecki z Pratkowic i Szlachetna Pani Pukarzowska z Rożniatowic. Roku, jak wyżej.
Rok 1673
Roku, jak wyżej, dnia 23 listopada, brat Fulgenty Bogdanowicz, obecnie kierownik kaznodzieja, ochrzcił we dworze krzętowskim imionami Marcjanna, Rozalia, córkę Jaśnie Wielmożnego Pana Konstanego Kazimierza z Wielkiego Sczawina Sczawińskiego kasztelana kruszwickiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Heleny z Fulsztyna Herburtownej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jan ze Sczawina Sczawiński kasztelanic ze swoją rodzoną siostrą Jaśnie Wielmożną panną Katarzyną ze Sczawin Sczawińską szlachetnego kasztelana ?
Rok 1674
Roku, jak wyżej, Czcigodny w Chrystusie ojciec Konrad Raciborski, obecnie przełożony klasztoru, ochrzcił imionami Józef, Paweł, syna Urodzonego Pana Aleksandra z Bnina Mossińskiego i Magdaleny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Jan z Wielkiego Sczawina Sczawiński, kasztelan[ic] kruszwicki i Urodzona Pani Krystianna Świerklińska, obecnie na dzierżawie w Woli Życińskiej. 9 bieżącego miesiąca w Rutce.
Styczeń
Roku Pańskiego 1674, dnia zaś 22 stycznia brat Konrad Raciborski przełożony klasztoru wielgomłyńskiego ochrzcił imionami Agnieszka, Katarzyna, córkę Urodzonego Pana Franciszka Kowalowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Jan Szcawiński kasztelan[ic] kruszwicki i Katarzyna Szcawińska jego siostra z Wielgomłynów.
Rok 1675
Sierpień
8. Znakomity i Przewielebny Jan Wzdulski kanonik i oficjał kurzelowski, prepozyt przedborski ? pleban ? kodrąbski, ochrzcił imionami Antoni Ludwik, syna Jaśnie Wielmożnego Pana Konstantego z Wielkich Sczawin Sczawińskiego kasztelana kruszwickiego i Heleny z domu Herburt, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Paweł Jakub? z Wielkich Sczawin Sczawiński wojewoda inowrocławski starosta ? i Wielmożna i Urodzona Pani Marianna Bobrownicka starościna przedborska.
Wrzesień
30 Przewielebny Ludwik Wolski?, przełożony, ochrzcił imionami Barbara, Justyna, córkę Urodzonego i Szlachetnego Pana Aleksandra z Bnina Mossińskiego i Magdaleny, prawowitych małżonków z Rutki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Szlachetny Pan Stanisław z Kuchar Kucharski delegat ziemi sieradzkiej i Jaśnie Wielmożna Pani Helena Sczawińska kasztelanowa kruszwicka.
Grudzień
Roku 1675, dnia 15 grudnia Czcigodny Henryk Hedziński?, obecnie zakrystianin, ochrzcił imieniem Tomasz, syna Urodzonego Pana Wojciecha Gutkowskiego i Urodzonej Pani Anny z domu Dobieckiej. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Gabriel Gasiarski i Jaśnie Wielmożna Panna Katarzyna z Wielkich Sczawin Sczawińska.
Rok 1676
Roku, jak wyżej, dnia 13 sierpnia Wielebny ojciec przełożony klasztoru wielgomłyńskiego Erazm Staniszewski, ochrzcił w kościele wielgomłyńskim imionami Jakub, Hieronim, syna Jaśnie Wielmożnego Pana Konstantego Kazimierza z Wielkiej Sczawiny Sczawińskiego, kasztelana kruszwickiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Heleny z Fulsztyna Herburtowej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Szlachetny i Wielmożny Pan Zygmunt Dobiecki z Grabowicy i jego żona Elzbieta.
Listopad
Ojciec Augustyn Leander ochrzcił imieniem Andrzej, syna Szlachetnego Szymona Zakrzewskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków z Łazowa. Rodzice chrzestni Szymon Bernacki kierownik szkoły i jego żona z Wielgomłynów. 11 bieżącego miesiąca, roku, jak wyżej.
Listopad
17 Wielebny ojciec Erazm Staniszowski ochrzcił imionami Antoni, Józef, syna Urodzonego i Szlachetnego Pana Jana Więczkowskiego, obecnie dzierżawcy Myśliwcowa i Teofili, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Szlachetny Stanisław Więckowski brat tegoż i Jaśnie Wielmożna panna Katarzyna ze Sczawina Sczawińska kasztelanka kruszwicka.
Rok 1677
Luty, Rutka
Roku, jak wyżej, dnia zaś 21 lutego tego samego miesiąca w dniu św. Agnieszki, brat Ludwik Wolski, obecnie przełożony, ochrzcił imionami Marianna, Agnieszka, córkę Urodzonego i Szlachetnego Pana Aleksandra z Bnina Mossińskiego i Magdaleny Ujejskiej, prawowitych małżonków z Rutki. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Kazimierz z Woli Wężykowej Wężyk, starosta sieradzki i Jaśnie Wielmożna Panna Katarzyna Sczawińska kasztelanka kruszwicka.
Rok 1678
29 czerwiec
Tego samego dnia. Ja, ojciec Wacław Sz? ochrzciłem imieniem Piotr, syna Szlachetnego i Urodzonego Zygmunta Maczerzyńskiego i Marianny jego żony z Rogów. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Pan Mikołaj Masłomiecki z Krzętowa i Szlachetna i Urodzona Pani Barbara Dobiecka z Trzepcy.
24 września
Rutka
Tego samego dnia Wielebny ojciec Erazm Staniszowski, miejscowy przełożony, ochrzcił imionami Michał, Franciszek, syna Szlachetnego i Urodzonego Pana Aleksandra i Magdaleny z Bnina Mossieńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Pan Florian Komorowski i Szlachetna i Urodzona Pani Agnieszka Bożęcka.
Grudzień
Sroków
13. Ja, ojciec Wacław Kraśnicki ochrzciłem imieniem Tomasz, syna Jana Chybowskiego i żony Zofii, prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Urodzony i Szlachetny Pan Stanisław Niezabitowski z Zalesia i Szachetna i Urodzona Pani Zofia Masłomięcka z Wielgomłynów.
Rok 1679
Łazów
Ja, ojciec Józef Lubomski ochrzciłem imionami Teodor, Konstanty, syna Urodzonego Stanisława i Katarzyny Kucharskich, prawowitych małżonków z Łazowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Kazimierz Otfinowski i Urodzona Pani Zofia z Ossiny? Wolska. Dnia 9 stycznia, roku, jak wyżej.
28 styczeń
Wielgomłyny
Tego samego dnia, ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Teresa, córkę Piotra Staniewicza i Marianny, prawowitych małżonków z Wielgomłynów. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Szlachetny Pan Paweł Dobiecki z Trzepca i Szlachetna panna Helena Trepczyna[?] z Wielgomłynów.
Luty
Wielgomłyny
3. Wielebny ojciec Erazm Staniszewski, miejscowy przełożony, ochrzcił imieniem Kazimierz, syna Szlachetnego Pana Mikołaja Masłomięckiego i Zofii swojej żony, prawowitego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Kazimierz Konstanty Sczawiński kasztelan kruszwicki ze swoją córką Katarzyną Sczawińską z Krzętowa.
Rok 1680
Rutka
Roku Pańskiego 1680, dnia 25 kwietnia, Wielebny ojciec Konrad Raciborski ochrzcił imieniem Jerzy, syna Szlachetnego i Urodzonego Pana Aleksandra z Bnina Mosińskiego i Magdaleny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony i Szlachetny Pan Franciszek Dobiecki ze swoją żoną Szlachetną Panią Barbarą z Trzebców.
Październik
Rogi
21 Ja, brat Marcin Gorożewski ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Urodzonego Pana Alberta Gutkowskiego i Anny jego żony. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Mikołaj Masłomięcki i Urodzona Katarzyna Gorzkowska.
Grudzień
Borowiec
29 tego miesiąca ochrzciłem imionami Anna, Marianna, córkę Urodzonego Pana Władysława Kozłowskiego i Marianny jego żony, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Andrzej Rudnicki ze swoją żoną, obecnie w podróży.
Rok 1681
Maj 1681
Sroków
26.tego miesiąca, ten sam, jak wyżej ochrzcił imieniem Marianna, córkę Urodzonego Pana Jana Chybowskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Paweł  Dobiecki z Trzebca i Urodzona Pani Anna Gorzkowska z Rogów.
Czerwiec
Wielgomłyny.
11 tego miesiąca, Wielebny ojciec Anzelm Lanczewski, obecnie przełożony klasztoru, ochrzcił imionami Antoni, Jan, syna Urodzonego Pana Mikołaja Czerkawskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan z Wielkiego Sczawna Sczawiński kasztelan kruszwicki i Urodzona Pani Teresa Wojdalska z [C]Hełma.
Lipiec
Zagon Kucharski.
13. Czcigodny ojciec Wilhelm Miller, obecnie przełożony, ochrzcił imieniem Anna, córkę Urodzonego Pana Stanisława Kucharskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Franciszek Dobiecki z Trzebca i Urodzona Pani  Ewa Sczawińska kasztelanka kruszwicka.
Rok 1682
Sierpień
Zagon
Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzcił imionami Zuzanna i Konstancja, córkę Urodzonego Pana Stanisława z Ku? Kucharskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan N. Kowalski i Urodzona Pani N. Błeszyńska.
Grudzień
Krzętów
15. Wielebny w Chrystusie ojciec Anzelm Łanczewski, obecnie przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzcił imieniem Mikołaj, Domicjusz, syna Jasnie Wielmożnego Pana Jana z Wielkich Sczawin Sczawińskego ze... i Wielmożnej Pani Ewy? kasztelanki? kruszwickiej. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Kazimierz z Woli Wężykowej Wężyk starosta sieradzki i Jaśnie Wielmożna Pani Helena z Fulsztyna Herburtowna kasztelanowa kruszwicka.
Rok 1683
Styczeń
Sroków
6. Czcigodny ojciec Tomasz, ochrzcił imieniem Baltazar, syna Urodzonego Pana Jana Chybowskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Franciszek z Dobieszyna Dobiecki i Urodzona panna Anna Rusińska z Trzebcy.
Luty
Bobrowniki
24. Ja, Edmund, ochrzciłem imionami Ewa, Apolonia, córkę Urodzonego Pana Waleriana Radwańskiego i Reginy, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Jan Sczawiński kasztelan[ic] kruszwicki Gostkowska.
Lipiec
Trzepce
Roku tego samego, dnia zaś 21 lipca. Ja, brat Marceli Gongorowicz, obecnie przełożony klasztoru ?, ochrzciłem imionami Jakub, Antoni, syna Urodzonego Pana Wojciecha z Dobiecina Dobieckiego i Marianny jego żony, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Franciszek Dobiecki i Urodzona Pani Magdalena Dobiecka, wszyscy z Trzepców.
Rok 1684
Trzebce
Roku, jak wyżej, dnia zaś 12 marca, Wielebny ojciec Andrzej przewodnioczący kaliskiego zakonu ? Franciszka, ochrzcił imionami Tomasz, Jan, syna Urodzonego Pana Pawła Dobieckiego i jego żony Magdaleny. Rodzicami chrzestnym byli Urodzony Jan Ujejski i Teresa Dobiecka.
Kwiecień
Krzętów 27
Wielebny w Chrystusie ojciec Anzelm Łanczewski, obecnie przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzcił imieniem Józef, syna Jaśnie Wielmożnego Pana Jana z Wielkich Sczawin Sczawińskiego i Wielmożnej Pani Ewy kasztelanowej kruszwickiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnym bylii Jaśnie Wielmożny Pan Aleksander Sczawiński i Urodzona Pani Marianna Kobielska.
Wrzesień
Borowice
15 tego. Ja, brat Idzi ochrzciłem imieniem Konstanty, syna Urodzonego Pana Wacława Kozłowskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Konstanty z Wielkich Sczawin Sczawiński kasztelan kruszwicki i Wielmożna Pani Katarzyna Konarska, oboje z Borowic.
Rok 1685

Październik
Sroków
Ja, brat Marek ochrzciłem imieniem Franciszek, syna Jana Chybowskiego i Zofii jego żony, prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzicami chrzestnymi byli kasztelan Jan Sczawiński z Krzętowa i Teresa Dobiecka z Rutki.
Rok 1686
Rutka
Dnia 3 lutego Roku Pańskiego 1686 Czcigidny ojciec Dominik Wąsik Roku Pańskiego 1686 przełożony wielgomłyński zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, ochrzcił imionami Józef Zygmunt urodzonego [?] syna, Urodzonego Pawła i Magdaleny Dobieckich z Rutki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny w Chrystusie ojciec Jerzy Cichosz przełożony wielgomłyński i Urodzona Pani Anna Chądzińska z Myśliwczowa.
Październik
Myśliwców
Wielebny ojciec przełożony Tyburus, ochrzcił imieniem Teresa, córkę Alberta Gutkowskiego i Anny, prawowitych małżonków z Myśliwcowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan kasztelan łęczycki i Urodzona Pani Anna Chązeńska z Wielgomłynów.
Rok 1688
21 marzec
Ja, brat Marek, ochrzciłem imieniem Józef, syna Szlachetnego Wojciecha Gutkowskiego i jego żony Anny, prawowitych małżonków z Myśliwczowa. Rodzice chrzestni Urodzony Jan Otwinowski z Trzepcy i Michał Chążyński z tej wsi i Barbara Dobiecka z Baczowa.
Rok 1689
16 wrzesień
Wielgomłyny
Wielebny ojciec Jan Gomoliński miejscowy ?, ochrzcił imionami Barbara, Helena, córkę Wielmożnego Pana Jana Sczawińskiego kasztelana kruszwickiego i Wielmożnej Pani Ewy, prawowitych małżonków z dóbr wielgomłyńskich. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Konstanty Sczawiński kasztelan kruszwicki z dóbr Borowca i Urodzona Pani Magdalena Dobiecka z dóbr Rutki.
12 listopad
Zalesie
Brat Łukasz, obecnie przełożony, ochrzcił imionami Antoni, Marcin, syna Urodzonego Pana Piotra Stanisława Szypowskiego i jego żony Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Krzysztof Kobielski i Urodzona Katarzyna Kobielska z Koskowej Woli?
Rok 1690
Marzec
25 Ja, brat Marcjan, obecnie przełożony, ochrzciłem imieniem Albert, syna prawowitych rodziców Urodzonego Wojciecha Gutkowskiego i Konstancji jego żony. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Kacper Golański i Urodzona Pani Anna Hązyńska z Myśliwcowa.
Grudzień
14 tego samego Wielebny ojciec Jerzy Cichoszowicz przełożony klasztoru ochrzcił imieniem Tomasz, syna Urodzonego Pana Piotra Stanisława Szypowskiego i Urodzonej Pani Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Michał Chążyński z Myśliwcowa i Urodzona panna Konstancja Sczawińska z Wielgomłynów.
Rok 1691
Pratkowice
Wrzesień
1. Ja, brat Błażej ochrzciłem imieniem Krzysztof, syna Kazimierza Kaczmarza i Małgorzaty, prawowitych małżonków z Pratkowic. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Albert Otwinowski i Urodzona Pani Marianna Laskowska.
Rok 1692
Marzec
Zalesie
Roku, jak wyżej, dnia 2 bieżącego. Ja, brat Gaudenty Czechowicz, obecnie przełożony, ochrzciłem imionami Franciszka, Katarzyna, córkę Urodzonego Pana Piotra Stanisława Szypowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Paweł Dobiecki z Rutki i Urodzona Panna Elżbieta Niezabitowska z Zalesia.
Lipiec
Trzebce
Roku, jak wyżej, dnia zaś 20 bieżącego. Wielebny ojciec Jerzy Cichosz miejscowy przełożony, ochrzcił imionami Magdalena, Małgorzata, córkę Urodzonego Pana Jana Otwinowskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Trzebców. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Białobrzeski z Trzebcy i Urodzona Pani Katarzyna Kucharska z Łazowa.
Rok 1693
Czerwiec
Trzebce
Roku, jak wyżej, dnia zaś 15 bieżącego. Wielebny ojciec Walerian Ożarowski miejscowy przełożony [zakonu] św. Franciszka ochrzcił imieniem Jan, syna Szlachetnego Pana Stanisława Białobrzeskiego i Teresy, prawowitych małżonkow z Trzebca. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stefan Sułowski z Zagórza i Urodzona Anna Chądzyńska z Myśliczowa.
Czerwiec
Myśliczów
Roku, jak wyżej, dnia zaś 28 bieżącego. Ten sam Czcigodny przełożony Błażej ochrzcił imionami Marianna, Teresa, córkę Szlachetnego Władysława Wolskiego i Urodzonej Anny, prawowitych małżonkow z Myśliczowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Chądzyński miecznik ziemi me? ze swoją żoną Anną Chądzyńską, wszyscy z Myśliczowa.
Sierpień
Myśliczów
Roku, jak wyżej, dnia zaś tego samego bieżącego. Ten sam Czcigodny brat Erazm Sczepanowicz, ochrzcił imieniem Wawrzyniec, syna Szlachetnego Alberta Gutkowskiego i Anny, prawowitych małżonkow z Myśliczowa. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Jan Sczawiński kasztelan kruszwicki ze swoją siostrą Teofilą Sczawińską z Wielgomłynów.
Wrzesień
Sokola Góra
Roku 1693, dnia zaś 21 września. Wielebny ojciec Walerian Ożarowski, przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzcił imionami Zofia, Konstancja, córkę Urodzonego Pana Stefana Bobrownickiego i Anny, prawowitych małżonkow z Sokolej Góry. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Bobrownicki z Pratkowic i Urodzona Pani Elżbieta Dobiecka z Kraszowic.
Rok 1695
Styczeń
Sroków
Roku, jak wyżej, dnia zaś 27 bieżącego. Czcigodny ojciec Jakub Pils?niewicz, ochrzcił imieniem Agata, córkę Szlachetnego Jana Chybowskiego i Zofii, prawowitych małżonkow ze Srokowa. Rodzice chrzestni Wielmożny Józef Sczawiński z Wielgomłynów i ? Jackowska z Zalesia.
Lipiec
Krzętów
Roku, jak wyżej, dnia zaś 2-go bieżącego. Czcigodny ojciec Jakub Piszkoniewicz, ochrzcił imieniem Piotr, syna Alberta Darosza i Katarzyny, prawowitych małżonkow z Krzętowa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Wojciech Otwinowski dworzanin Wielmożnego Pana Jana Sczawińskiego i panna Anna Moszyńska z Rutki.
Sierpień
Myśliczów
Roku, jak wyżej, dnia zaś 10 bieżącego. Ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Marianna, córkę Szlachetnego Wojciecha Gutkowskiego i Anny, prawowitych małżonkow z Myśliczowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Sczawiński kasztelan kruszwicki i Urodzona panna Anna Moszyńska z Rutki.
Październik
Krzętów
Roku, jak wyżej, dnia zaś 10. bieżącego. Czcigodny ojciec Gaudenty Czechowicz, obecnie przełożony, ochrzcił imieniem Józef, syna Pawła Gałeckiego i Szlachetnej Teofili, prawowitych małżonkow. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Józef Sczawiński kasztelan kruszwicki z Urodzoną Panią Magdaleną Dobiecką z Rutki.
Rok 1696
Rogi
Roku, jak wyżej, dnia zaś 21 lutego. Wielebny ojciec Anzelm Łanczewski, przełożony klasztoru i prepozyt tego kościoła, ochrzcił imionami Maciej, Kazimierz, syna Urodzonego Pana Mikołaja Mąkolskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Rogów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Szczawiński kasztelan kruszwicki i Urodzona Pani Anna Chądzyńska, miecznikowa mielnicka? z Myśliczowa.
Rok 1697
Czerwiec
Rogi
Roku, jak wyżej, dnia zaś 2 bieżącego. Czcigodny ojciec Anzelm Łanczewski, miejscowy przełożony, ochrzcił imionami Marianna, Teofila, córkę Urodzonego Pana Mikołaja Mąkolskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Rogów. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stanisław Czączyński i Szlachetna Florencja Porczyńska, oboje z Myśliczowa.
Lipiec
Sroków
Roku, jak wyżej, dnia zaś 16 bieżącego. Czcigodny ojciec Gaudenty Czechowicz, obecnie przełożony, ochrzcił imieniem Aleksandra, córkę Szlachetnego Jana Chybowskiego i Zofii prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzice chrzestni Szlachetny Franciszek Niezabitowski z Zalesia i Urodzona Pani Anna [C]Hączyńska z Myśliczowa.
Lipiec
Rutka
Roku 1697, dnia zaś 21? bieżącego. Czcigodny ojciec Gaudenty Czechowicz, obecnie przełożony, ochrzcił imionami Aleksander, Jakub, syna Szlachetnego Stanisława Witkowskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Rutki. Rodzice chrzestni Szlachetny Stanisław Rudzki z Rączek i Urodzona panna Marianna Agnieszka z Bnina Moszyńska z Rutki.
Październik
Krzętów
Roku, jak wyżej, dnia zaś 17 bieżącego. Czcigodny ojciec Gaudenty Czechowicz, ochrzcił imionami Jadwiga, Magdalena, córkę Szlachetnego Pawła Gałeckiego i Teofili, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Sczawiński kasztelan kruszwicki i Urodzona Pani Magdalena Dobiecka z Rutki.
Rok 1698
Rutka
Roku, jak wyżej, dnia zaś 13 sierpnia. Ja, brat Eliasz Kasowiecki? ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę Stanisława Witkowskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Rudki. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jakub Siemieński posesor wielgomłyński i Urodzona Panna Marianna Moszyńska z Rudki.
Rok 1699
Zalesie.
Roku, jak wyżej, dnia 30 sierpnia ? ojciec Anzelm Łanczeński, przełożony klasztoru ochrzcił imionami Barbara, Konstancja, córkę Urodzonego Pana Alberta Otwinowskiego i Heleny, prawowitych małżonków z Zalesia. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Andrzej Łącki z Borowca i Urodzona Pani Barbara Suterska z Zagórza
Rok 1700
Sokola Góra
Roku, jak wyżej, dnia 2 maja. Ja, brat Eliasz Kazoniecki, ochrzciłem imionami Jan, Józef, syna Jana Łukomskiego i Zofii, prawowitych małżonków z Sokolej Góry. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Stanisław Białaczewski z Trzebców i Urodzona Pani Florentyna Porczyńska z Myśliczowa.
Rok 1701
Trzebce
Roku, jak wyżej, dnia zaś 3 marca. Wielebny ojciec Franciszek Chrzanowski, przełożony klasztoru wielgomłyńskiego ochrzcił imionami Marianna, Elżbieta, córkę Urodzonych Stanisława Malczewskiego i Katarzyny, małżonków z Trzebców, posesorów. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Malczewski z Urodzoną swoją siostrą rodzoną, panną Elżbietą.
Rok 1703
16 maj
Trzebce
Ja, brat Jan Wilkoszowski, ochrzciłem imionami Zofia i Salomea, córkę Urodzonego Stanisława i Katarzyny Malczewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Malczowski i Urodzona Pani Elżbieta Bystrzonowska z Sielnicy.
Lipiec
Borowiec
Roku, jak wyżej, dnia 26 lipca, Wielebny ojciec Narcyz Stawski, przełożony klasztoru, ochrzcił imionami Anna Magdalena, córkę Wielmożnego i Urodzonego Andrzeja z Nadola Łąckiego stolnika czernichowskiego i Teresy, prawowitych małżonków z Borowca. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Albert Kietliński miecznik sandomierski, sędzia grodzki opoczyński i Wielmożna i Urodzona Pani Marianna Małachowska starościna opoczyńska z Bąkowej Góry.
Rok 1704
Sroków
Roku, jak wyżej, dnia 19 lipca, Czcigodny ojciec Narcyz Stawski, przełożony klasztoru, ochrzcił imionami Marianna, Magdalena, córkę Urodzonego Pana Andrzeja Łąckiego stolnika czernichowskiego i Teresy, prawowitych małżonków z Borowca. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Kowalski z Soborzyc i Katarzyna Malczowska z Trzebców.
Grudzień
Myśliczów
Roku, jak wyżej, tego miesiąca, Czcigodny ojciec Edmund ochrzcił imieniem Mikołaj, syna Szlachetnych Krzysztofa Wolskiego i Barbary, obecnie ? w Myśliczowie. Rodzice chrzestni Walenty Przytylski z Wielgomłynów i Petronela Kaczmarka z Myśliczowa.
Rok 1705
Trzebce
Roku, jak wyżej, dnia 6 sierpnia, Wielebny ojciec przełożony Narcyz Stawski ochrzcił imionami Marcia? Magdalena, córkę Urodzonego Pana Stanisława i Katarzyny Malczewskich, prawowitych małżonków z Trzebców. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Moszyński i Urodzona Pani Magdalena Dobiecka z Rutki.
Rok 1706
Kwiecień
Rutka
Roku, jak wyżej, dnia 21 tego. Wielebny ojciec przełożony klasztoru wielgomłyńskiego ochrzcił imieniem Stanisław, syna Urodzonego Wielmożnego Pana Antoniego i Jadwigi Mosińskich z Rutki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Ujejski i Magdalena Dobiecka , wszyscy z Rutki.
Rok 1708
Marzec
Borowiec
Dnia 14. Roku, jak wyżej Czcigodny ojciec Grzegorz Winiarski ochrzcił imionami Franciszka, Wiktoria, córkę Wielmożnych Państwa Andrzeja stolnika czernichowskiego i Teresy Łąckich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Michał Malczewski i Urodzona Pani Anna Lippina.
Październik
Trzebce
Roku Pańskiego 1708, dnia 6 października  Wielebny ojciec Ambroży Swinarski, przełożony tego klasztoru i prowincji polskiej ochrzcił imionami Konstancja i Jadwiga, córkę Urodzonego Pana Stanisława Malczowskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Wielmożny Pan Stanisław Malczewski ? oddziału kawalerii królewskiej i Urodzona Teresa Łącka stolnikowa czerniechowska.
Rok 1709
Ja, brat Zygmunt ? z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, obecnie przełożony wielgomłyński, niegodny kaznodzieja, ochrzcił imieniem Róża, córkę Jaśnie Wielmożnego Pana z Wielkich Szczawin Józefa Szczawińskiego kasztelana kruszwickiego i Jaśnie Wielmożnej Urszuli z Orzechowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnym byli Jan Pelis i Szlachetna Aleksandra Białokrynicka. 10 czerwca 1709.
Rok 1710
Luty
Wielgomłyny
Dnia 17 bieżącego Czcigodny ojciec Bogusław Kostrzewski ochrzcił imieniem Maciej, syna Jana Kmiecika i Zofii, prawowitych małżonków z Wielgomłynów. Rodzicami chrzestnym byli Urodzony Pan Walerian Otffinowski żołnierz i Urodzona Panna Zofia Skąpska.
Rok 1711
Marzec
Sroków
Dnia 8 tego samego, ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Józef, syna Urodzonego Tomasza Chybowskiego i Jadwigi, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Paweł Dobiecki z Rutki i Urodzona Panna Skąpska z Wielgomłynów.
Krzętów
Kwiecień
Dnia 6 tego samgo, Wielebny ojciec Hieronim Snelewicz , prepozyt i przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzcił imionami Koncessa, Maria Egipska, córkę Jaśnie Wielmożnego Pana Józefa Sczawińskiego kasztelana kruszwickiego i Jaśnie Wielmożnej Pani Urszuli z Lgoty jego małżonki. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Pasi? i ? Pani Aleksandra Białog? z Wielgomłynów.
Sierpień
Trzebce
8. Ja, brat Demetriusz Noworyński zakrystianin tego klasztoru, ochrzciłem imionami Wawrzyniec, Franciszek, syna Wielmożnego i Urodzonego Pana Stanisława Malczewskiego i Katarzyny jego żony. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Pelik i Urodzona panna Marianna Gawrońska, tamten z Wielgomłynów, ta z Trzebców.
Wrzesień
Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzcił imieniem Michał, syna Urodzonego Pana Jakuba Dobieckiego i Justyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Aleksander Skąmpski i Urodzona Zuzanna Kucharska z Z[alesia].
Rok 1712
Sierpień
Zalesie
20. ? Wielebny Ambroży Swiniarski przełożony tego klasztoru, ochrzcił imionami Wawrzyniec, syna Urodzonego i Szlachetnego Pana Kazimierza Zagorowskiego i Zofii, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Szlachetny Pan Franciszek Kamocki i Urodzona Szlachetna Marianna Otfinowska z Zagórza.
Październik
Rogi
28. Ja, brat Demetriusz Noworyński zakrystianin, ochrzciłem imionami Szymon i Tadeusz, syna Szlachetnego i Urodzonego Pana Franciszka Malskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Pan Paweł Dobiecki z Rutki i  Szlachetna i Urodzona Pani Krystyna Kowalska z Myśliczowa.
Rok 1713
Pratkowice
Brat Jerzy Sklarski 19 marca ochrzcił imieniem Katarzyna, córkę Szlachetnego Pana Jana Radziejowskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Pratkowic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Andrzej Łącki podstoli czernichowski i Urodzona Jadwiga Skąpska.
Grudzień
Dnia 17 grudnia. Ja, brat Maciej Pobikrowski kaznodzieja klasztoru wielgomłyńskiego ochrzcił imieniem Barbara, córkę Urodzonego Pana Józefa Wierusza Kowalskiego i Krystyny, prawowitych małżonków z Myśliczowa. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Józef Antoni Szczawiński kasztelan kruszwicki i Jaśnie Wielmożna Pani Anna Nieborowska kasztelanowa sochaczewska. Roku Pańskiego 1713, dnia, jak wyżej.
Rok 1714
Marzec
Sokola Góra
18. Wielebny ojciec Stanisław Radoszowski przełożony klasztoru wielgomłyńskiego ochrzcił imieniem Józef, syna Urodzonego Pana Mikołaja Rogolińskiego i Urodzonej Pani Marianny, prawowitych małżonków z Sokolej Góry. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny i Urodzony Józef Małachowski kasztelan inowłodzki i Wielmożna i Urodzona Pani Marianna Małachowska jego żona z Bąkowej Góry.
Rok 1715
Pratkowice
6. stycznia. Wielebny ojciec Jacek Snelewicz?, przełożony wielgomłyński, ochrzcił imionami Tomasz i Józef, syna Wielmożnego Pana Stanisława Radziejowskiego z Pratkowic i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Józef Sczawiński kasztelan z Krzętowa i Wielmożna Pani Marianna Rogolińska z Sokolej Góry.
Rok 1716
Styczeń
Krzętów
12. Ja, brat Jacek Smolewicz? przełożony z zakonu ?, ochrzciłem dziecko Jaśnie Wielmożnego Pana Józefa Sczawińskiego kasztelana kruszwickiego i Urszuli, prawowitych małżonków, dziedziców wsi Krzętów i nadałem mu trzy imiona Józef, Ignacy, Stefan. Rodzice chrzestni żebracy Jan Pelik i Marianna Ruska ze szpitala wielgomłyńskiego.
Sierpień
Borowiec
16 tego samego. Ja, brat Emeryk Wysocki, ochrzciłem imionami Helena, Zuzanna, córkę Wielmożnego Andrzeja Łąckiego stolnika czernichowskiego i Teresy, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Wielmożna Jadwiga Bąkowska z Łęk i Wielmożny Pan Jakub Symiński z Rogów.
Rok 1717
Krzętów
Dnia 19 marca. Ja, brat Emeryk Wysocki, ochrzciłem imionami Walenty, Franciszek Ksawery, syna Jaśnie Wielmożnego Pana Józefa Szczawińskiego kasztelana kruszwickiego i Urszuli, prawowitych małżonków, dziedziców Krzętowa. Rodzice chrzestni żebracy szpitala wielgomłyńskiego Krzysztof Mularczyk i Marianna Kamieńsczanka. Tego dnia dopełniłem ceremonię chrztu syna Ignacego, Józefa i Stefana ochrzczonego w roku 1716 12 stycznia.
Kwiecień
Pratkowice
Dnia 5 kwietnia. Ja, brat Jozafat, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Wielmożnego Pana Franciszka Złobnickiego i Katarzyny, prawowitych małżonków obecnie mieszkających w Pratkowicach. Rodzice chrzestni Wielmożna Pani Marianna Rogalińska i Wielmożny Pan Andrzej Łącki stolnik czernichowski.
Rok 1718
Kwiecień
Trzebce
Dnia 2-go. Ja, brat Damascenus, ochrzciłem imioinami Józef, Franciszek, syna Szlachetnych Jakuba Dobieckiego i Justyny. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej ?zemęcki i Marianna Dobiecka, szlachta z Trzebca.
Maj
Krzętów
Dnia 10 tego samego. Przewielebny ojciec Konstanty Moszyński ? z zakonu św. Pawła przełożony prowincji Polski, Śląska i Pomorza ochrzcił imionami Katarzyna ze Sieny, Konstancja, córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Józefa z Wielkich Sczawin Sczawińskiego kasztelanica kruszwickiego  i Wielmożnej Pani jego żony Urszuli Orzechowskiej. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Antoni z Bnina Moszyński stolnik dobrzyński z Wielmożną swoją żoną Jadwigą Wolską dziedzicami z Rutki.prawowitych ...

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1668
Luty
Znakomity i Przewielebny kanonik i oficjał kurzelowski błogosławił małżeństwo Urodzonego Pana Jakuba Radgowskiego z Urodzoną Panią Marianną Dobiecką. Obecni świadkowie Urodzony Pan Jan Łącki i Urodzony Pan Feliks Złobnicki. Roku, jak wyżej, dnia 15 tego samego.
Rok 1674
Roku, jak wyżej, dnia 5-go lutego Wielebny ojciec Konrad Raciborski, obecnie przełożony, błogosławił małżeństwo Szlachetnego Alberta Gutkowskiego z Urodzoną panną Anną Dobiecką. Obecni świadkowie Urodzony Pan Zygmunt Dobiecki i Urodzony Pan Franciszek Dobiecki, Urodzony Pan Walenty Bełchacki i inni.
Rok 1675
Wielebny ojciec Konrad Raciborski, obecnie przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, błogosławił małżeństwo Urodzonego i Szlachetnego Jana Mossińskiego z Bnina z Urodzoną i Szlachetną Panią Katarzyną Dobiecką. Świadkami byli Urodzony i Szlachetny Aleksander Mossiński z Bnina i Franciszek Dobiecki. 26 lutego 1675
Rok 1678
Styczeń
Dnia 9 bieżącego. Wielebny ojciec Erazm Staniszewski, obecnie przełożony, błogosławił związek małżeński Szlachetnego i Urodzonego Ferdynanda Rembieskiego ze Szlachetną panną Barbarą Gierałtowną dworzanami Jaśnie Wielmożnego Pana Krusfickiego. Stawający świadkowie najpierw mianowicie Jaśnie Wielmożny Konstanty z Wielkich Sczawin Sczawiński kasztelan kruszwicki, Szlachetny i Urodzony Stanisław Kucharski, Szlachetny i Urodzony Pan Walenty Bełachacki i wielu innych.
Rok 1685
Lipiec
5  Wielebny ojciec Jerzy Cichoszowicz, miejscowy przełożony, błogosławił małżeństwo Urodzonego Wojciecha Gutkowskiego z Anną Czywińską. Świadkami byli Zygmunt? Gosławski i Scziwiński Wierzbicki z Myśliczowa.
Rok 1694
Roku 1694, dnia zaś 22 lutego. Znakomity i Przewielebny Andrzej Konstanty Łącki, kanonik gnieźnieński, prepozyt łowicki, infułat dworu krzętowskiego, w obecności Wielebnego Waleriana Ożarowskiego przełożonego klasztoru wielgomłyńskiego i proboszcza tego kościoła, błogosławił małżeństwo Urodzonego Pana Andrzeja Łąckiego z Wielmożną Teofilą z Wielkich Szczawin Szczawińską kasztelanką kruszwicką (bez zapowiedzi za specjalnym indultem na mocy dyspensy Jego Eminencji kardynała Michała Radziejowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego). Obecni Wielmożny Pan Jan z Wielkich Szczawin Szczawiński kasztelan kruszwicki, Wielmożny Pan Zygmunt Dobiecki podstoli ciechanowski, Urodzony Pan Franciszek Łącki miecznik halicki, Urodzony Pan Jan Bobrownicki starosta przedborski, Urodzony Pan Stefan Sułowski i wielu innych.
Rok 1698
Trzebce
Roku, jak wyżej, dnia zaś 14 lutego to był piątek po Środzie Popielcowej. Za specjalnym pozwoleniem Znakomitego Przewielebnego oficjała kurelowskiego, przełożony klasztoru Anzelm Łąnczeński, potwierdził małżeństwo Urodzonego Pana Franciszka Woynarowskiego żołnierza z Krystyną Chomentowską z Trzebców. Obecni świadkowie Jaśnie Wielmożny Gębski, Szymon Podgórski i Konstanty Błeszyński, wszyscy szlachta.
Rok 1711
17 lutego. Ja, jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pana Jana Radziejowskiego z Marianną Dębczyńską z ?wic. Świadkami byli ... Skocek i ...
Rok 1712
Wrzesień
4. Przewielebny ojciec Ambroży Swiniarski, przełożony tego klasztoru, błogosławił małżeństwo Urodzonego i Szlachetnego Pana Franciszka Wizemberga z Urodzoną i Szlachetną Panią Rozalią Gutteterową z Myśliczowa. Obecni świadkowie Urodzeni i Szlachetni Panowie Andrzej Łącki stolnik sochaczewski z Borowca i Józef Kowalski z Myśliczowa, wielu innych.
Rok 1715
Dnia 5-go marca. Wielebny ojciec przełożony Jacek Snelewicz, błogosławił prawowity związek małżeński Szlachetnego Stanisława Łachowskiego z Marianną Skąpską z Wielgomłynów. Świadkami byli Wielmożny Pan Franciszek Rogaliński i Stanisław Pągowski i wielu innych.

Film 2213716


Akta zgonów 1716-1766


Rok 1716
Marzec
Dnia 4 marca opatrzona sakramentami Szlachetna Magdalena Dobiecka zmarła w domu Urodzonego ? pochowana w nowym grobwcu.
Maj
7. opatrzony sakramenatami Wielmożny Pan Paweł Dobiecki współbrat zmarł w Rutce i został pochowany został w kaplicy ?
Rok 1723
Marzec
Dnia 1 marca została pochowana w grobowcu fundatora przy małym ołtarzu Wielmożna Pani Urszula Szczawińska kasztelanowa kruszwicka.
Marzec
Dnia 13 marca zmarła Wielmożna Pani Barbara Dobiecka, pochowana w grobowcu przy kaplicy św. Pawła.
Rok 1724
Sierpień
Dnia 27 sierpnia zmarła Wielmożna Pani Marcjanna Zakrzewska z Zagórza, opatrzona sakramentami, została pochowana w grobowcu pod kaplicą św. Krzyża.
Październik
Dnia 31 października Jaśnie Wielmożna Pani Agnieszka z Otfinowskich Wężykowa miecznikowa dobrzyńska została pochowana pod kaplicą naszego ojca św. Pawła Pierwszego Eremity z Niedośpielinie.
Rok 1728
31 sierpnia zmarł w Krzętowie Szlachetny Pan Wojciech Stanisławski opatrzony sakramentami, pochowany został w kościele w grobowcu przy ołtarzu.
Rok 1730
Styczeń
10 zmarł opatrzony sakramentami w Krzetowie, Jaśnie Wielmożny Józef z Wielkich Sczawin Sczawiński, dziedzic,  kasztelan kruszwicki. Pochowany w grobowcu przy dużym ołtarzu tamtych Jaśnie Wielmożnych Koniecpolskich.
Rok 1734
Kwiecień
Pochowana została Urodzona Pani Anna Błeszyńska z Trzepców, opatrzona sakramentami, pochowana w grobowcu przy ?
Rok 1735
Maj
23 został pochowany Szlachetny Andrzej Ujejski z Trzepców, opatrzony sakramentami, pochowany w grobowcu Państwa Moszyńskich.
Maj
28 została pochowana Szlachetna Katarzyna Ujejska żona ? w tym samym grobowcu, opatrzona sakramentami.
Rok 1736
Październik
3-go pochowana została Urodzona Bogumiła Guttherowa w grobowcu Wielmożnego Pana Mosińskiego.
Rok 1741
Luty
Pochowany został w Mąkolicach Wielmożny Pan Józef Kolumna Walewski dowódca lat około 33, w grobowcu pod kaplicą św. Pawła Pierwszego Eremity
Rok 1742
Roku Pańskiego 1742, dnia 12 stycznia został pochowany Urodzony Pan Franciszek Wierusz Kowalski kawalerzysta lat  67 ? w małych drzwiach  pod godnym czci obrazie Matki Bolejącej.
Styczeń
Dnia 19 stycznia pochowany został na cmentarzu pod kaplicą św. Pawła Pierwszego Eremity Szlachetny Antoni Łuczyński administrator Myśliczowa lat około 40 (po zranieniu przez wieśniaków przy zbieraniu podatków zmarł trzeciego dnia po otrzymaniu świętych olejów).
Rok 1743
Wrzesień
19 pochowany został Wielmożny Pan Joachim z Nadola Saryusz Łącki stolnikowicz czernichowski lat 38, w grobowcu pod ołtarzem św. Krzyża, zabity u swojego brata przez eksplozję bombardy, bezżenny z Borowca.
Rok 1747
Dnia 11 lipca został pochowany zmarły Wielmożny Pan Antoni Moszyński chorąży sieradzki w grobowcu pod kaplicą św. Pawła, opatrzony wszystkimi koniecznymi [sakramenatmi] na drogę wieczną, lat ?
Rok 1751
Styczeń
Krzętów
Dnia 18-go roku, jak wyżej Wielmożny Pan Marcin Siemiński lat 15 został pochowany w grobowcu wiejskim Jaśnie Wielmożnych rodziców, Pana Bonawentury Siemińskiego chorążego bracławskiego, dziedzica w Krzętowie i Wielmożnej Pani Aleksandry z Bielawskich Siemińskiej, prawowitych małżonków.
Rok 1757
Myśliczów
Roku, jak wyżej, dnia 6-go sierpnia została pochowana Wielmożna Pani Petronela z Ostrowskich Kowalska stolnikówna liwońska lat 18, opatrzona wszystkimi sakramentami. Złożona do grobowca Moszyńskich w swoim sarkofagu.

Film 2236418


Akta urodzeń, małżeństw 1719-1784

URODZENIA

Rok 1720
Myśliczów
Dnia  17 kwietnia roku 1720, Wielebny ojciec Ambroży Swinarski, obecnie przełozony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzcił imionami Jakub, Konstanty, syna Urodzonego Pana Franciszka i Krystyny Kamockich, prawowitych małżonków z Myśliczowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jakub Szimiński i Jadwiga Moszyńska stolnikowa dobrzyńska?
Rok 1721
Maj
Trzebce
Dnia 6. tego samego. Ja, brat Fryderyk Wichrowski, ochrzciłem imionami Marianna, Zofia, córkę Szlachetnego i Wielmożnego Pana Jakuba Dobieckiego i Justyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetna Katarzyna z Maluszyna Malczewska i Wielmożny Pan Jan Węgrowski.
Lipiec
Myśliczów
Dnia 30. Wielebny ojciec przełożony Ambrozy Swinarski ochrzcił imionami Marianna, Barbara, córkę Urodzonego Antoniego Kamockiego i Anny, prawowitych małżonków z Myśliczowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony i Wielmożny Pan Franciszek Kamocki z Łąk i Wielmożna i Urodzona Pani Jadwiga Mosińska z Rutki.
Rok 1723
Trzebce
Dnia 22 lipca Czcigodny ojciec Gaudenty Suflicz ochrzcił imieniem Małgorzata, córkę Urodzonego Pana Jakuba Dobieckiego i Justyny, prawowitych małżonków z Trzepcy. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Misiowski z Kawinczynka i Urodzona Pani Marcjanna Zakrzewska z Zagórza.
Rok 1726
Krzętów
Sierpień
11 sierpnia. Ja, brat Wit Kulesza, ochrzciłem imieniem Zuzanna, córkę Wielmożnego Pana Józefa Szczawińskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Krzętowa. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Andrzej Łącki i Teresa Łącka z Borowca.
Rok 1727
Sokola Góra
Dnia 20 kwietnia. Ja, brat Gaudenty Szuflic, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Urodzonego Wielmożnego Pana Wojciecha Piotrkowskiego i Barbary, prawowitych małżonków z Sokolej Góry. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Ambroży Błeszyński z Krzętowa i Urodzona Pani Izdebska ze Srokowa.
Krzętów
Październik
Dnia 3-go. Ja, brat Jakub Holcmajor, ochrzciłem imionami Michał, Hieronim, Józef, syna Wielmożnego Pana Józefa ze Szczawin Szczawińskiego kasztelana kruszwickiego i Marianny, prawowitych małżonków z Krzętowa. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Marcin Łodziński z Kęt i Wielmożna Pani Anna Lipia z Zalesia.
Rok 1729
Krzętów
Roku Pańskiego 1729, 26-go marca. Ja, ojciec Wacław Brocki przełożony, ochrzciłem imionami Jan, Józef, Wincenty, syna Wielmożnego Pana Józefa i Marianny Szczawińskich z Krzętowa. Rodzicami chrzestnymi byli żebracy Wojciech Klecha z Niedośpielina i Katarzyna Krzystołowa z przytułku wielgomłyńskiego.
Rutka
Roku Pańskiego 1729, dnia 28 lipca. Wielebny ojciec Mateusz Światalski prowincjał Polski, przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzcił imionami Barbara, Jadwiga, córkę Wielmożnego Urodzonego Pana Kazimierza Ostrowskiego stolnika województwa sieradzkiego i Petroneli z Bnina Moszyńskiej chorążanki sieradzkiej jego żony, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Jaśnie Wielmożny i Urodzony Pan Antoni z Bnina Moszyński chorąży sieradzki i Urodzona Pani Anna Misiewska. Chrzest odbył się we dworze Jaśnie Wielmożnych rodziców w Rutce z powodu słabości dziecka. Roku Pańskiego i dnia, jak wyżej.
28 październik
Sroków
Tego samego dnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Szymon, Jan, syna Urodzonych Antoniego i Agnieszki z Izdebskich Ciwieńskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Felicjan Zakrzewski i Felicja Zakrzewska córka tegoż z Zagórza.
Rok 1731
Sroków
Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia 7 lipca. Ja, brat Gerard Maruchowitz, ochrzciłem imieniem Aleksander, syna Urodzonego Pana Antoniego i Marianny Cywińskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Adam Zakrzewski z Zagórza i Wielmożna i Urodzona Pani Marianna Szczawińska kasztelanowa kruszwicka z Zalesia.
Rok 1732
Maj
Pratkowice
Roku Pańskiego 1732, dnia 6. Ojciec Arsenius Bukowski miejscowy przełożony ochrzcił imieniem Aleksander, syna Urodzonego Marcina i Marianny Krzysztoporskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Felicjan Zakrzewski z Zagórza i Wielmożna Pani Anna Bobrownicka starościna przedborska i Urodzony Pan Aleksander Bobrownicki ze Zgucinej? Woli z Urodzoną Felicją Zakrzewską z Zagórza.
Rok 1733
12 kwiecień
Sroków
Czcigodny ojciec Gerard Maruchowicz ochrzcił imieniem Magdalena, córkę Szlachetnego Antoniego Cywińskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Stanisław Bierzycki i Urodzona Felicjanna Zakrzowska z Zagórza.
24 Sierpień
Trzebce
Dnai 12 czerwca czcigodny ojciec Gerard Maruchowicz dopełnił ceremonię chrztu Antoniego Felicjana urodzonego 12 czerwca i ochrzczonego, syna Urodzonego Andrzeja Ujejskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków z Trzebców. Rodzice chrzestni Szlachetny Aleksander Błeszyński z Przebców i Urodzona Pani Teresa Łacka stolnikowa czerni? z Borowca.
Rok 1736
2 Styczeń
Sokola Góra
Czcigodny ojciec Wacław Brocki przełożony ochrzcił imionami Ludwik Tomasz, syna Mikołaja Janickiego i Ewy, prawowitych małżonków z Sokolej Góry. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Ludwik Dobiecki ze Strzelc i Szlachetna panna Ludwika Święcicka z Kraszowic.
Kwiecień
Trzebce
Dnia 19. kwietnia 1736. Ja, ojciec Rafał Gniadkowski z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, ochrzciłem imionami Agnieszka, Katarzyna, córkę Wielmożnego Pana Aleksandra i Marianny Błeszyńskich prawowitych małżonków z Trzebców. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Piotr Sariusz z Nadola Łącki i Wielmożna Pani Helena z Nadola Łacka z dóbr Borowca.
Czerwiec
Sroków
Roku tego samego, dnia 25. czerwca. Ja, brat Rafał Gniadkowski z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, ochrzciłem imionami Jan Baptysta, Piotr, syna Urodzonego Pana Antoniego Ciwińskiego i Agnieszki, prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Pani Marianna i Aleksy Błeszyńscy, obecnie dzierżawcy z Zalesia.
Rok 1738
Sroków
Roku 1738, dnia 26. maja. Ja, brat Euzebiusz Twardokęs przełozony klasztoru wielgomłyńskiego, ochrzciłem imieniem Stanisław, syna Urodzonego Pana Antoniego i Agnieszki Ciwińskich prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Kossowski z Myśliczowa i Salomea Labecka z Niedośpielina.
Krzętów
Roku tego samego, dnia 13. wrzesnia. Ja, ojciec Bazyli Krupski obecnie przełożony klasztoru wielgomłyńskiego św. Pawła Pierwszego Eremity, ochrzciłem imieniem Stefan, syna Wielmożnego Pana Bonawentury Siemińskiego miecznika bracławskiego i Wielmożnej jedo żony Pani Aleksandry z domu Bielawskiej, prawowitych małżonków, dziedziców Krzętowa. Rodzice chrzestni Wielmożna Pani Cecylia Bielawska łowczanka? sanocka ze Stobiecka i Przewielebny Józef Siemiński obecnie altarysta piotrkowski.
Rok 1742
Borowiec
Dnia 16 kwietnia, roku 1742. Czcigodny ojciec Modest, ochrzcił w niebezpieczeństwie imionami Magdalena, Bona, a rzeczywiście zaś dnia 19 dopełnił ceremonię Wielebny ojciec Tomasz Łyniewski przełożony kloasztoru, córkę Wielmożnego Pana Piotra Łąckiego stolnika czernichowskiego i Wielmożnej Pani Heleny z Zabłockich z Borowca. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni z Bnina Moszyński chorąży sieradzki z Rutki i Wielmożna Pani Teresa Łącka stolnikowa czernichowska z Zalesia.
Krzętów
Dnia 25. maja. Wielebny ojciec Ambroży Bogucki za zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, doktor filozofii i profesor teologii ochrzcił imionami Helena, Wincentyna, Magdalena, córkę Wielmożnego Pana Bonawentury Siemieńskiego chorążego bracławskiego, dziedzica w Krzętowie i Wielmożnej Pani Aleksandry z Bielawskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Nekanda Trepka skarbnik biecki z Wielmożną Panią Cecylią swoją żoną z Gorzendowa.
Rok 1743
Rogi
Dnia 19 lutego, Roku Pańskiego 1743. Wielebny ojciec Paweł Brzuchowski przełożony klasztoru, dopełnił ceremonię nad Marianną, Petronelą, córką Urodzonego Pana Antoniego Wolskiego i Marianny, dzierżawców w Rogach. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Antoni z Bnina Moszyński chorąży sieradzki z Rutki i Wielmożna Pani Zofia Siemieńska z Żytna.
Maj
Sroków
Dnia 12. Ten sam, jak wyżej ochrzcił imionami Józef, Mikołaj, syna Urodzonych Antoniego Ciwińskiego i Agnieszki z Izdebskich, prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Wolski z Myśliczowa i Urodzona panna Helena Łącka z Zalesia.
Rok 1745
Luty
Krzętów
Dnia 11. Czcigodny ojciec Reginald Massini kaznodzieja klasztoru ochrzcił w niebezpieczeństwie śmierci we dworze, nadając imiona Romuald, Jan z Mathy, Jan Nepomucen, syna Wielmożnego Pana Bonawentury Siemieńskiego miecznika bracławskiego, dziedzica w Krzętowie i współbrata naszego zakonu i Wielmożnej Pani Aleksandry prawowitej małżonki.
Luty
Sroków
Dnia 12. Czcigodny ojciec Felicjan Mirowski zakrystianin kościoła, ochrzcił imionami Walenty i Maciej, syna Urodzonego Pana Antoniego i Agnieszki Cywińskich ze Srokowa.Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stefan Bielski stolnik piotrkowski ze swoją żoną Heleną, oboje dziedzice z Zalesia.
Rok 1746
Rogi
Tego samego roku i dnia. Ten sam przełożony klasztoru ochrzcił urodzonego dnia 16-go lutego imionami Klemens i Faustyn, syna Urodzonych Julianny i Mikołaja Zabłockich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Jaśnie Wielmożny Pan Mikołaj Bielawski łowczy sanocki i Bonawentura Siemieński miecznik bracławski a także Marianna Bielawska i Aleksandra Siemieńska żony z Krzętowa, dziedzice.
Krzętów
Dnia 21 lutego, Roku Pańskiego 1746-go Wielebny ojciec Klemens Slacowski? przełożony klasztoru konwentualnego wielgomłyńskiego zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity dopełnił ceremonię chrztu nad ochrzczonym dnia 5 lutego 1745 w domu i ochrzczonym w niebezpieczeństwie przez Wielebnego Reginalda Massiniego z klasztoru zakonu bra? i nadał mu imiona Jan z Mathy, Nepomucen i Romuald, synem Urodzonych Pana Bonawentury i Aleksandry Siemieńskich, prawowitych małżonków. Syn urodzony dnia i roku 1745, dnia 2? lutego. Asystowali przy ceremonii Wielmożny Pan Mikołaj i Marianna Bielawscy, małżeństwo łowczych ziemi sanockiej i Urodzony Mikołaj Zabłocki dzierżawca w Rogach i Wielmożna Pani Aleksandra Siemieńska matka z Krzętowa.
Rok 1747
Styczeń
Rogi
Dnia 21, roku, jak wyżej. Czcigodny ojciec Gallus ochrzcił imieniem Antoni, syna pracowitego Wojciecha Krakowiaka i Franciszki, prawowitych małżonków z Rogów. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Ignacy Trepka dziedzic dóbr Och? i Wielmożna Pani Julianna Zabłocka z Rogów.
Grudzień
Sroków
Dnia 24. grudnia. Czcigodny Ojciec Leopold Larisch ochrzcił dziewczynkę imionami Łucja, Ewa, córkę Urodzonych Antoniego i Agnieszki Ciwińskich, prawowitych małżonków ze Srokowa. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Szymon Ciwiński i Wielmozna Pani Bona Walewska miecznikowa sieradzka z Zagórza.
Rok 1749
Rogi
Dnia 17 listopada Wielebny ojciec Zygmunt Bakowski obecnie przełożony ochrzcił imionami Michał, Urban, syna Wielmożnego Pana Mikołaja i Julianny Zabłockich z Rogów, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Jasnie Wielmożny Kazimierz Ostrowski chorąży sieradzki i Wielmożna i Urodzona Panna Marianna Siemińska z Krzętowa i Urodzony Pan Maksymilian Kowalski z Myśliczowa z Wielmożną Panną Marianną siostra rodzoną tego z Żytna.
Rok 1751
Rogi
Roku Pańskiego 1751, dnia 11 lutego urodzone dziecko Wielebny ojciec przełożony Paweł Brzuchowski dnia 11 lutego ochrzcił imionami Jan, Ferdynand, syna Urodzonych Państwa Mikołaja i Julianny Zabłockich, posesorów Rogów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Pan Bonawentura Siemiński, dziedzic Krzętowa i Wielmożna Pani Barbara Bąkowska podczaszyna chęcińska, dziedziczka Kraszowic.
Lipiec
Roku Pańskiego 1751, dnia 7 lipca. Ja, brat Zygmunt Bogucki ochrzciłem imionami Józef, Kalasanty, Ludwik, Wincenty, urodzonego 4 lipca syna Jaśnie Wielmożnych Państwa Bonawentury i Aleksandry Siemieńskich mieczników bracławskich, prawowitych małżonków, dziedziców Krzętowa, ochrzciłem w domu z wody. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Ludwik Dobiecki łowczy owrucki i Wielmożna Panna Marianna Siemieńska tychże rodziców córka. Dopełnił ceremonię Wielebny ojciec przełożony Paweł Brzuchowski z klasztoru wielgomłyńskiego dnia [brak] 1751 roku, któremu imiona nadał. Rodzicami chrzestnymi dziecka byli Wielmożny Pan Ludwik Dobiecki łowczy owrucki i Wielmożna Panna Marianna Siemińska tych samych rodziców córka.
Rok 1752

Sierpień
Rożkowa Wola
Dnia 20 1752.. Czcigodny ojciec Augustyn Lasocki za pozwoleniem parafii w Niedośpielinie ochrzcił  imieniem Eleonora, córkę Wielmożnego Pana Sebastiana i Katarzyny Szwięcickich, prawowitych małżonków z Niedośpielina. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Bierzyński i Wielmożna Pani Marianna Jackowska z Niedośpielina.
Rok 1753
Rogi
Roku Pańskiego 1753. Ja, brat Zygmunt Bogucki, ochrzciłem 3 lutego imionami Franciszek Salezy, Antoni, urodzonego 29 stycznia, syna Wielmożnego Pana Mikołaja i Julianny Zabłockich, prawowitych małżonków, dziedziców z Rogów, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Ostrowski chorąży z Silniczki i Wielmożna Pani Petronela Ostrowska chorążyna sieradzka, asystentami zaś Urodzony Pan Tomasz Filauzur? i Wielmożna Pani Helena Ostrowska chorążanka sieradzka.
Myśliczów
1753, dnia 10 marca. Ja, brat Zygmunt Bogucki, ochrzciłem imionami Jan, Grzegorz, urodzonego 8 marca, syna Urodzonego Pana Jakuba i Doroty Wolskich. prawowitych małżonków z Myśliczowa, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Dominik Tysza i Urodzona Pani Helena Łuczyńska, oboje z Myśliczowa.
Sokola Góra
Dnia 23. czerwca 1753. Czcigodny ojciec Florian Zielonacki zakrystianin, ochrzcił imionami Sydonia, Joanna, Brygida, Aleksandra, córkę Wielmożnych Państwa Antoniego i Marianny Ostrowskich chorążych z Łazowa, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi w prywatnym domu byli Wielmożny Pan Mikołaj Zabłocki z Rogów i Wielmożna Pani Aleksandra Siemińska miecznikowa bracławska z Krzętowa. Zaś dnia 11 lipca dopełnił ceremonię Wielebny ojciec Paweł Brzuchowski przełożony klasztoru wielgomłyńskiego w kościele wielgomłyńskim. Asystowali Wielmożny Pan Mikołaj Bielawski z miasta Wieruszowa i Wielmożna Pani Magdalena Ostrowska chorążyna z Silniczki.
Myśliczów
Dnia 24 września i ? Ja, brat Benedykt Żebrowski, ochrzciłem imieniem Mateusz, syna Urodzonego Pana Tyszy i Katarzyny z Myszkowskich, prawowitych rodziców. Rodzice chrzestni Urodzony Pan Bernard Kopiński i Marianna jego żona z Myśliczowa.
Rok 1754
Z Krzętowa
1754, dnia 19 sierpnia. Wielebny ojciec Paweł Brzuchowski przełożony klasztoru wielgomłyńskiego ochrzcił imionami Aleksandra, Marianna, urodzoną 14 sierpnia córkę Wielmożnych Państwa Antoniego i Marianny Ostrowskich, prawowitych małżonków, dziedziców z Łazowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Bonawentura Siemieński miecznik bracławski, dziedzic Krzętowa i Wielmożna Pani Petronela Ostrowska  chorążyna sieradzka, dziedziczka dóbr Maluszyn.
Z Myśliczowa
1754, dnia 14 października. Ja, brat Walenty Jankowski, ochrzciłem imionami Brygida, Teresa, Urszula, urodzoną dnia 4 października, córkę Jaśnie Wielmożnych Państwa Dominika i Katarzyny Tyszów, prawowitych małżonków z Myśliczowa, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Sebastian Chęciński zastępca posła krakowskiego i Wielmożna Pani Helena Tyszyna z Myśliczowa.
Rok 1755
Z Krzętowa
1755, dnia 12 stycznia. Wielebny ojciec Paweł Brzuchański przełożony klasztoru, ochrzciłem imionami Antoni, Paweł, urodzonego dnia 11 stycznia, syna Wielmożnego Pana Bonawentury i Aleksandry Siemieńskich, prawowitych małżonków dziedziców z Krzętowa, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Ostrowski z Łazowa i Wielmożna Pani Agnieszka Dobiecka, córka Wielmożnego Pana Ludwika Dobieckiego łowczego owruckiego ze Strzelc.
Z Łazowa
1755, dnia 27. października. Wielebny ojciec Paweł Brzuchowski przełożony klasztoru, ochrzcił imionami Jan Kanty, Piotr z Alkantary, Wojciech, urodzonego 19 października syna Wielmożnego Pana Ostrowskiego i Marianny, prawowitych małżonków z Łazowa. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Trepka z Dobrzelowa i Wielmożna Pani Aleksandra Siemieńska z Krzętowa. Asystentami tego chrztu Wielmożny Pan Dobiecki łowczy ? ze Strzelc i Pani Cecylia Trepczyna z Dobrzelowa.
Rok 1756
Wrzesień
Krzętów
1756, 5-go września. Ja, brat Leopold Kremer, ochrzciłem imionami Maksima, Eufrozyna, Rozalia, córkę Wielmożnego Antoniego i Marianny Ostrowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Teodor Siemieński kleryk z Krzętowa z Rogów i Urodzona Pani Magdalena Ostrowska.
Rok 1757
Styczeń
Z Rogów
Roku, jak wyżej, dnia 1-go stycznia. Ja, brat Hieronim Rytkiewicz przełożony, ochrzciłem imionami Sylwester i Paweł, syna Wielmożnego Pana Mikołaja i Julianny Zabłockich, dziedziców dóbr w Rogach, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Tymowski zarządca kancelarii wieluńskiej z Wielmożną Katarzyną swoją żoną z Borowca.
Marzec
Roku Pańskiego 1758-go, dnia 28 marca. Czcigodny brat Idzi Żytkiewicz miejscowy kaznodzieja, dopełnił ceremonię nad Urodzoną panną imieniem Magdalena, córką Wielmożnego Pana Mikołaja i Julianny Zabłockich. Roku Pańskiego 1745, dnia 1 sierpnia wyżej wspomniana została ochrzczona w niebezpieczeństwie, której ceremonii asystentami byli Wielmożny Pan Józef i Marianna Błeszyńscy, małżeństwo.
Październik
Obecnie w Krzętowie
1757, dnia 23. tego samego. Ja, brat Eugeniusz Sierakowski, ochrzciłem w niebezpieczeństwie bez ceremonii imionami Urszula, Kordula i Teodora, córkę Wielmożnych Antoniego i Marianny Ostrowskich chorążych sieradzkich, prawowitych małżonków z Łazowa, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna panna Katarzyna Gawrońska z Łazowa i Urodzony Dorozeński ekonom z Krzętowa.
Z Krzętowa
1757, dnia 9-go listopada. Ja, brat Leopold Kremer, dopełniłem ceremonię nad córką Wielmożnych Antoniego i Marianny Ostrowskich o imionach Urszula, Kordula, Teodora, ochrzczoną w niebezpieczeństwie przez Czcigodnego ojca Eugeniusza Sierakowskiego. Asystentami tej ceremonii byli Znakomity Wielebny Józef Siemieński, kapłan z Żytna i Wielmożna panna Katarzyna Gawrońska.Powyższe było dnia 23 października.
Rok 1758
Z Borowica
Roku 1758, dnia 14 września. Ja, brat Paweł Brzuchowski z zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, dokończyłem ceremonię nad ochrzczoną 9-go stycznia tego roku w niebezpieczeństwie imionami Łucja, Marcjanna, córką Jaśnie Wielmożnych Jana i Katarzyny Tymowskich zarządcy wieluńskiego, podczaszego, prawowitych małżonków, której asystentami ceremonii byli Jaśnie Wielmożny N. Turski chorąży sieradzki z Jaśnie Wielmożną Panią z Siemińskich Zarębiną, także Jaśnie Wielmożny Pan Szymon Zaręba sędzia ziemski sieradzki z Jaśnie Wielmożna panną...
Z Rogów
Roku 1758, dnia 1 grudnia. Ja, brat Innocenty Ciwiński z zakonu św. Pawła, ochrzciłem dwoma imionami Rozalia i Bibianna, córkę Wielmożnego Pana Mikołaja i Julianny Zabłockich z Rogów. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Kazimierz Czapliński z Urodzoną swoją żoną z Niedośpielina.
Rok 1759
Z Krzętowa i Łazowa
Roku 1759, tego samego dnia, to jest 6-go maja. Ja, brat ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z wody dwoma imionami Domicela i Zofia, córkę Jaśnie Wielmożnych Pana Antoniego i Marianny Ostrowskich, chorążych sieradzkich, prawowitych małżonków z Łazowa.
Rok 1760
Z Myśliczowa
11 stycznia. Brat Tomasz kaznodzieja, ochrzcił imionami Marcjanna i Agnieszka, córkę Urodzonych Heleny i Klemensa Wężyków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maksymilian Wierusz Kowalski stolnik liwoński i Urodzona Konstancja Wężykowa z Odrowąża.
Z Rogów
Roku 1760, dnia 20. lutego. Ja, brat Prokop Mikuch? przełożony, ochrzciłem imionami Antoni i Walenty, syna Wielmożnych Mikołaja i Julianny Zabłockich, prawowitych małżonków, którego rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Teodor Siemiński kanonik warszawski z Wielmożną Marianną Tymowską sędziną piotrkowską z województwa sieradzkiego.
Zalesie
Roku, jak wyżej 1760, dnia 21 kwietnia. Czcigodny ojciec Prokop Miksch przełożony, ochrzcił imionami Teodora, Konstancja, córkę Wielmożnych Antoniego i Marianny Ostrowskich, chorążych sieradzkich, prawowitych małżonków z własnej wsi [Ła]zowa parafii Maluszyn. Rodzice chrzestni Wielmożny Jan Tymowski podczaszy wieluński z Borowca i Wielmożna Siemińska z Krzętowa.
Trzebce
Roku 1760, dnia 20 lipca. Ja, brat Tomasz Sowicki kaznodzieja, ochrzciłem z wody w niebezpieczeństwie imionami Alojzy, Jan Baptysta, syna Urodzonego Józefa Błeszyńskiego i Marianny podczaszych sieradzkich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Teodor Zdulski z Urodzoną Salomeą Stobiecką.
Rok 1761
Trzebce
Roku, jak wyżej, dnia 30 lipca. Ja, brat Prokop Misch przełożony, ochrzciłem imionami Zuzanna i Magdalena, córkę Urodzonego Józefa i Marianny ze Stobieckich Błeszyńskich, dzierżawców dóbr Trzebce, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ignacy Respond i Jadwiga z Brochockich Jabłońscy małżeństwo dziedziców dóbr Koczana.
Rok 1762
Pratkowice
Roku, jak wyżej, dnia 28. lutego. Ja, brat Prokop przełożony, ochrzciłem dwoma imionami Wiktoria i Kazimiera, córkę Urodzonych Tomasza i Konstancji Jankowskich, prawowitych małżonków, obecnie administratorów Pratkowic. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Mikołaj Zabłocki i Szlachetna Marianna Dobrowolska  na dzierżawie w Rutce.
Rok 1763
Pratkowice
Dnia 30 stycznia. Czcigodny ojciec Urban Stroński z zakonu św. Pawła ochrzcił imionami Marianna, Martyna, Brygida, córkę Urodzonych Jana i Konstancji Jankowskich, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony Maksymilian Kowalski i Urodzona panna Kowalska dziedzice z Mysliczowa.
Krzętów
20 grudnia 1763. Ja, ? ojciec Feliks Sekuliński przełożony klasztoru z zakonu św. Pawła ochrzciłem z wody imionami Tomasz, Mikołaj, Cyprian, syna Wielmożnego Pana Antoniego i Marianny Ostrowskich, prawowitych małżonków. Ceremonię nad dzieckiem dopełnił Znakomity Przewielebny Zygmunt Oraczewski kanonik kielecki i prepozyt w Chełmie. Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Dobiecki ze swoją żoną Wielmożną ze Strzelc.
Rok 1765
Myśliczow.
Dnia 27 września 1765. Ja, brat Urban ochrzciłem z wody imionami Jan, Stefan, syna Urodzonego Antoniego i Marianny Ostrowskich. Rodzice chrzestni Wielmożna Pani Teresa Pągowska i Urodzony Klemens Wężyk. Po ? dniu odbyło się dopełnienie ceremonii, asystowali Urodzony Pan Kajetan Rychłowski i Urodzona Teresa Rychłowska.
Sokola Góra
Dnia 10 grudnia. Ja, brat Józef Jankiewicz przełożony wielgomłyński z zakonu św. Pawła ? ochrzciłem z wody imionami Maria, Tekla, Katarzyna, córkę Wielmożnego Jana i Katarzyny Bąkowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jakub Bąkowski łowczy rzeczycki i Wielmożna Teresa Pągowska.
Rok 1766
Rogi
Dnia 14 stycznia 1766. Ja, brat Wenanty kaznodzieja świąteczny? ochrzciłem imionami Agnieszka, Tekla i Apolonia, córkę Wielmożnych Pana Mikołaja i Julianny Zabłockich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Maj i Wielmożna Pani Apolonia jego żona z Woli Życińskiej.
Myśliczów
Dnia 25 maja 1766. Ja, brat Teofil Kozałczyński, ochrzciłem imionami Maria Magdalena de Pazzis, córkę Urodzonego Klemensa i Heleny Wężyków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Zabłocki z Rogów i Urodzona Apolonia Majowa z Życińskiej Woli.
Rok 1767
Krzętów
Dnia 8-go lutego 1767. Ja, brat Stanisław Piekarski, ochrzciłem z wody imionami Dorota, Apolonia, Scholastyka, córkę Wielmożnych Antoniego i Marianny Ostrowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Maj i Wielmożna Pani Apolonia jego żona z Życińskiej Woli.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1724
Październik
Krzętów
Dnia 25 października ? Czcigodny ojciec Ambroży Swinarski przełożony konwentu wielgomłyńskiego, błogosławił  prawowity związek małżeński  Wielmożnego i Urodzonego Pana z Wielkiego Sczawina Sczawińskiego dziedzica w Krzętowie z Wielmożną i Urodzoną Marianną Łącką córką Wielmożnego Pana Andrzeja Łąckiego stolnika czernichowskiego w obecności świadków Urodzonego Stanisława Wykińskiego dzierżawcy wsi Zalesie i Urodzonego Pana Jakuba Dąbrowskiego.
Rok 1728
Wielgomłyny
Dnia 4 lutego. Ja, Franciszek Wit Kulesza, błogosławiłem prawowity związek małżeński Urodzonego Antoniego Arciszewskiego z Zofią Korytnicką w obecności świadków Urodzonego Pana Stefana Muszyńskiego i Urodzonego Pana Jana Bojanowskiego z Myśliczowa.
Rok 1729
Marzec
Trzebce
Roku Pańskiego 1729. Dnia 1-go marca. Wielebny brat Benedykt Szyndlarski, błogosławił prawowity związek małżeński Urodzonego Pana Macieja Ochockiego z Urodzoną Małgorzatą Dominikowską z Trzebców w obecności świadków Urodzonego Pana Antoniego Ciwińskiego  i Urodzonego Pana Marcina Olszowskiego ze Srokowa i Urodzonego Pana Kacpra Izdebskiego z Trzebców.
Rok 1735
16 Styczeń
Zalesie
Wielebny ojciec Arsenius Bukowski przełożony, błogosławił prawowity związek małżeński Urodzonego Aleksandra Błeszyńskiego z Trzebców z Urodzoną Panią Marianną Szczawińską z Zalesia w obecności świadków Antoniego Czywińskiego ze Srokowa i Szlachetnego Marcina Bobrzyńskiego z Zalesia.
Rok 1742
Dnia 22 stycznia Wielebny ojciec Jacek Kliszewski przełożony konwentu gidlińskiego, błogosławił  w swoim kościele przy ołtarzu NMP w asyście proboszcza Czcigodnego ojca Jozafata Nowckiego kaznodzieji konwentu wielgomłyńskiego [małżeństwo] Wielmożnego Pana Marcina Radwana Zebrzydowskiego podczaszego sanockiego z parafii Rozprza z Wielmożną Panią Marianną Siemieńską chorążyną nowogrodzką z Krzętowa w obecności świadków Wielmożnego Pana Bonawentury Siemieńskiego miecznika bracławskiego, Wielmożnego Pana Bielawskiego, Wielmożnego Pana Franciszka Siemieńskiego z Żytna i wielu innych.
Rok 1743
Zalesie i parafia bogdanowska (Bogdanów)
Lipiec
Dnia 6. Wielebny ojciec Paweł Brzuchowski przełozony konwentu, błogosławił małżeństwo Wielmożnego Pana Stefana Bielskiego stolnika piotrkowskiego z parafii bogdanowskiej z Wielmożną Panią Heleną Łącką stolnikówną czernichowską z Zalesia. Świadkami byli Wielmożny Pan Aleksander Błeszyński posesor i Wielmożni Panowie Piotr i Joachim Łąccy bracia dziedzice w Borowcu.
Rok 1752
Myśliczów
Roku Pańskiego 1752, dnia 7-go lutego. Ja, brat Zygmunt Bogucki, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w naszym kościele, i mając świadectwa z trzech kościołów [?], nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżenstwo Urodzonego Pana Józefa Zagorowskiego z Biestrzykówka z Urodzoną Panną Katarzyną Mierzyńską z Myśliczowa. Świadkami byli Urodzony Pan Jakub Wolski, Urodzony Pan Bernard Kosowski z Myśliczowa i Urodzony Antoni Zagorowski z Biestrzykówka.
Sierpień
Roku Pańskiego 1752, dnia 28 sierpnia Wielebny ojciec przełożony klasztoru wielgomłyńskiego Paweł Brzuchowski, błogosławił małżenstwo Jaśnie Wielmożnego Pana Antoniego Ostrowskiego chorążyca z Łazowa z Jaśnie Wielmożną Panną Marianną Siemińska chorążanką bratysławską[?], poprzedziwszy trzema zapowiedziami i mając świadectwo Znakomitego i Wielebnego ojca proboszcza Maluszyna. Obecni świadkowie Jaśnie Wielmożny Pan Kazimierz Ostrowski chorąży sieradzki i Jaśnie Wielmożny Pan Ludwik Dobiecki łowczy owrucki.
Rok 1754
Luty
1754, dnia 19 lutego Wielebny ojciec Paweł Brzuchowski przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, poporzedziwszy 3-ma zapowiedziami w naszym kościele wielgomłyńskim z parafii narzeczonej i mając świadectwo z parafii narzeczonego z kościoła krakowskiej Kolegiaty Wszystkich Świętych o trzech zapowiedziach,które były publicznie ogłoszone, nie znajdując żadnych przeszkód, błogoslawił małżenstwo Urodzonego Pana Sebastiana Chęcińskiego zarządcy grodzkiego krakowskiego z panną Urszulą Tyszanką Bykowską z Myśliczowa. Świadkami byli Wielmożny Pan Bonawentura Siemieński miecznik bratysławski? dziedzic krzętowski i Urodzony Pan Mikołaj Zabłocki dziedzic z Rogów i Wielmożny Pan Antoni Ostrowski z Łazowa.
Luty
Roku tego samego 1754, dnia tego samego 19 lutego, ten sam Wielebny ojciec Paweł Brzuchowski przełożony tego klasztoru, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w naszym kościele wielgomłyńskim, nie znajdując żadnych przeszkód, mając świadków parafii narzeczonej i świadectwo z parafii narzeczonego z kościoła parafii błogoslawił małżeństwo Urodzonego Pana Antoniego Jerzmanowskiego z Eleonorą Tyszanką, narzeczony z Radomia, narzeczona z Myśliczowa. Świadkami byli ten sam, jak pierwszy i powyższy Wielmożny Pan Kraszkowski chorąży, Urodzony Pan Dominik Tysza Bykowski ojciec narzeczonej i Urodzony Pan Mierzyński z Myśliczowa.
Rok 1759

Z Myśliczowa.
Roku 1759, dnia 24 stycznia. Ja, brat Łukasz Dzierorzyński? kaznodzieja, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi dokładnie w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i wobec Boga, błogosławiłem  prawowity związek małżeński Szlachetnego Wielmożnego Klemensa Wężyka z Odrowąża z Urodzoną Panną Heleną Łuczyńską z Myśliczowa, których świadkami byli Wielmożny Pan Antoni Zabłocki, Urodzony Pan Wolski, Urodzony Bonawentura Czaplicki i wielu innych.
Z Krzętowa
Roku 1759, dnia 25 lutego. Ja, brat Paweł Brzuchowski przełożony zakonu św. Pawła Pierwszego Eremity, błogosławiłem prawowite małżeństwo Wielmożnego Pana Józefa Tymowskiego kawalera z Wielmożną panną Marianną Siemieńską chorążanką, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi dokładnie w dniach niedziel, nia znajdując żadnych przeszkód. Obecni świadkowie Wielmożny Pan Kazimierz Tymowski sędzia grodzki piotrkowski rodzic, wielmożny Dobiecki, Bonawentura Siemieński miecznik piotrkowski, Aleksy Ostrowski i wielu innych przy akcie obecnych.
Z Krzętowa
Roku 1759, dnia 15 października. Znakomity i Przewielebny Józef Siemiński proboszcz z Żytna błogosławił związek małżeński obecnych wolnych osób, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel, nie znajdując żadnych przeszkód, mianowicie Wielmożnego Pana Antoniego May stolnika zilamin? z parafii Maluszyn z Wielmożną Apolonią Miłoszowską skarbnikową bratysławską? w obecności swojego proboszcza i Wielmożnych Panów Bonawentury Siemińskiego miecznika piotrkowskiego i Wielmożnego Pana N.N. Dobieckiego łowczego oświęcimskiego i wielu innych zgromadzonych.
Rok 1764
Dnia 20 lutego. Przewielebny ojciec Justus Rendak wikariusz ? przełożony tego klasztoru ? potwierdził małżeństwo Urodzonego Pana Ignacego Kiedrzyńskiego z Malowanej Woli z Zofią z Zabłockich Święcicką wdową. Obecni świadkowie Mikołaj Zabłocki z Rogów i Wielmożny Pan Antoni Maj z Woli Życińskiej i Urodzony Pan Antoni Zaręba.
Rok 1767
Sokola Góra
Roku Pańskiego 1767, dnia 24 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel i świąt, które były pierwsza dnia 8. druga dnia 15. trzecia dnia 29 tego miesiąca, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ja, brat Józef Jankiewicz proboszcz i miejscowy przełożony ?, prezbiter kościoła parafii Wielgomłyńskiej, Urodzonego Pana Andrzeja Jabłońskiego wdowca ze wsi Koczenia parafii chełmeńskiej i Urodzoną Panią Krystynę Rozyńską z tej parafii zapytałem w tym kościele, a mając ich wspólną zgodę przez uroczyste słowa przsięgi połączyłem ich węzłem małżeńskim w obecności świadków Urodzonego Pana Jana Bąkowskiego z tej parafii wielgomłyńskiej z wsi Sokolnia Góra i Urodzonego Pana Jakuba Bąkowskiego z parafii ? z wsi Kraszowice, według zasad świętej matki Kościoła i podczas uroczystej mszy błogosławiłem.
Listopad
Roku Pańskiego 1767, dnia 15 listopada za specjalnym indultem generalnego oficjała z dnia 22 września wydanego podczas wakowania w Łowiczu przez Znakomitego i Najwielebniejszego Zygmunta z Przybysławic Oraczowskiego kustosza i oficjała kurelowskiego, kanonika kieleckiego, prepozyta chełmeńskiego, wzajemną zgodę na małżeństwo, żadnych kanonicznych przeszkód nie znalazłszy i zapowiedzi w prywatnej kaplicy we wsi Sokola Góra w parafii wielgomłyńskiej ogłosiwszy, Wielmożnego Jana Bąkowskiego podczaszego  malborskiego, wdowca z Urodzoną Anną Cywińską panną, potwierdził, uznał i błogosławił w obecności świadków Wielebnego Adamskiego kapelana, zakonnika [Elisco] Bieleckiego z zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Wielgomłynach, Urodzonego Pana Cywińskiego i innych wiarygodnych na załączonym akcie własnoręcznie podpisanych.
Rok 1771
Z Rogów
Dnia 19 maja. Ja, ojciec Józef Jankiewicz, doktor świętej teologii, przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, potwierdziłem małżeństwo Urodzonego Floriana Piaszczyńskiego z Zalesia wdowca z Magdaleną Zabłocką panną z Rogów, którego [małżeństwa] świadkami byli Wielmożny Pan Bonawentura Siemieński miecznik szadkowski i Wielmożny Pan Antoni Ostrowski a także Józef Wężyk, wszyscy z województwa sieradzkiego.
Rok 1772
Z Krzętowa
Roku Pańskiego 1772, dnia 25 listopada. Znakomity Czcigodny Eustachy Suchecki opat witowski? i zarządca ?, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, błogosławił prawowity związek małżeński Wielmożnego Pana Teodora Dobieckiego miecznika sieradzkiego z Wielmożną Panną Konstancją Suchecką w obecności świadków Wielmożnego Pana Antoniego Ostrowskiego miecznika radomszczańskiego i Wielmożnego Pana Antoniego Maja z Życińskiej Woli.
Rok 1775
Z Rogów.
1775. Dnia 28 lutego. Wielebny ojciec Józef Jankiewicz przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami  w dniach niedziel w obydwóch parafiach i nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód również ze strony narzeczonego, tudzież narzeczonej, błogosławił małżeństwo Urodzonego Pana Piotra Długowskiego wdowca z Magdasza parafii koniecpolskiej z Urodzoną Panią Marianną Zabłocką z Rogów parafii wielgomłyńskiej, którego świadkami byli Wielmożny Pan Maksymilian Kowalski z Myśliczowa parafii wielgomłyńskiej i Wielmożny Pan Antoni Maj z Woli Życińskiej parafii Maluszyn.
Rok 1778
Z Rogów.
1778. Dnia 28 lutego. Wielebny ojciec ? Kąpski, obecnie przełożony klasztoru wielgomłyńskiego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami  w dniach niedziel, ogłoszonymi wobec ludu, i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławił małżeństwo ? osób Urodzonego Pana Karola Śniegockiego kawalera, ? Jasnie Wielmożnego i Urodzonego Pana Dębińskiego kasztelana ? [z] parafii Konieczno z Urodzoną Panną Rozalią Zabłocką podwojewodzianką radmoszczańską z Rogów parafii wielgomłyńskiej. Świadkami byli Wielmożny i Urodzony Pan Józef  Siemieński miecznik sieradzki ? i Wielmożny i Urodzony Pan Antoni Maj z Życińskiej Woli parafii maluszyńskiej.
Rok 1779
Z Trzebiec
1779. Dnia 16 lutego. Czcigodny ojciec Sylwester Osiński, przełożony i zakrystianin klasztoru wielgomłyńskiego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami  w dniach niedziel, ogłoszonymi wobec Boga i zgromadzonego w kościele ludu, i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławił małżeństwo wolnych osób, mianowicie Urodzonego Pana Macieja Zbrożka kawalera, z Urodzoną Panną Marianną Bąkowską z Trzebców parafii wielgomłyńskiej. Świadkami byli Urodzony Pan Józef  Sosnowski z ? i Urodzony Pan Wojciech Łosiewski z Borowca i Urodzony Pan Antoni Wolski ekonom wielgomłyński tejże parafii.

 

    początek strony