WIELUŃ

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2213982
Parafia Wieluń

Akta małżeństw 1600-1772
Akta urodzeń 1616-1668
Akta urodzeń 1688-1743Akta małżeństw 1600-1772

Rok 1615
4 sierpień
Świadkowie:
Szlachetni i Urodzeni Samuel Jawornicki i Jan Brodnicki, burgrabia wieluński
Rok 1620
1 marzec
Wielebny Pan Jan Chmielowski prepozyt wieluński [potwierdził] małżeństwo między sławetnym Bartłomiejem Bolkowskim aptekarzem [pharmacopola] wieluńskim wdowcem i Zuzanną Adrian[ną] Zyskowną. Związek potwierdzili świadkowie Urodzony Andrzej Rychłowski pisarz ziemski wieluński i Aleksander Madaliński i sławetny Albert Zaręba burmistrz i Franciszek Solski mieszczanin wieluński.
Rok 1625
9 luty
Wielce wielebny Pan Jan Chmielowski prepozyt wieluński zatwierdził małżeństwo między Szlachetnym Janem Masłowskim i Dorotą Raczyńską córką Szlachetnego Antoniego Raczyńskiego. Obecni byli Szlachetny Andrzej Rychłowski pisarz ziemski wieluński, Baltazar Masłowski, Jan Madaliński i wielu innych.
10 luty
Wielce wielebny Pan Stanisław Zberowski [...] kanonik i [...] zatwierdził małżeństwo między Szlachetnym Sebastianem Charłupskim i Anną Bronowską . Obecni byli Andrzej Rychłowski pisarz ziemski wieluński, Jan Madaliński, Aleksander Madaliński i wielu innych.
Rok 1626
20 maj
Wielebny Pan Albert Galczyński [Krasiczew] wieluński kanonik dekanatu i [...] małżeństwo między Urodzonym Janem Gostyńskim i Anną Jawornicką w kościele kolegiaty wieluńskiej, świadkowie Urodzony Sebastian Bogdański, Jan Brodnicki burgrabia, Stanisław Gostyński, Zygmunt Stefan Koniecpolski i sędzia sieradzki i [...] sławetny Albert Proczy[ń]ski i Albert Zaręba burmistrz wieluński.
20 maj
Ja Sebastian Dybalius wikary wieluński małżeństwo między Urodzonym Piotrem [brak nazwiska] i Katarzyną Sobiekurską. Świadkowie Urodzony Adrian Brodnicki i Wielmożny Pan Hieronim z Kroczowa Konopnicki kasztelan spicymirski.
Rok 1638
10 styczeń
Świadkowie:
Urodzony Walerian Olszowski, dzierżawca Wielunia i Andrzej Rychłowski
Rok 1641
18 sierpień
Wielce wielebny Pan Sebastian wikary i dziekan wieluński zatwierdził małżeństwo między Urodzonym Gabrielem Trczyńskim (Trzcińskim) i Zofią Olszowską córką Urodzonego Waleriana Olszowskiego obecnie dzierżawcy wieluńskiego. Świadkowie Urodzony Pan Jan Koniecpolski kasztelan sieradzki, Urodzony Zygmunt Koniecpolski sędzia sieradzki i wielu innych.
Rok 1657
10 luty
Ja ten sam zatwierdziem małżeństwo między Urodzonym Janem Kosieńskim i Marianną Framtemberkowną. Świadkowie Urodzony Krzysztof w Wyszyny Grodziecki i Adam z Budlicz Brodnicki.
Rok 1666
Październik
Ja Wojciech Li..wicz [..] zatwierdziłem małżeństwo między Urodzonym Janem Ostrowskim i Teofilą Konopnicką wdową w kościele kolegiaty wieluńskiej [...] Świadkowie Urodzony Mikołaj Trysa? Więckowski, Wojciech Zieleński.
Rok 1671
30 listopad
Ja ten sam zatwierdziłęm małżeństwo między Urodzonym Konstantym Psarskim i Anastazją Madaleńską. Świadkowie Urodzony Jan Zerkowski i Stanisław Komornicki.
Rok 1673
29 lipca
Ja Wojciech Pogrecki senior wikariatu wieluńskiego zatwierdziłem małżeństwo w kościele [...] św. Franciszka kanonik wieluński za zgodą znakomitego i wielce wielebnego Pana oficjała wieluńskiego między urodzonym Wojciechem Grodzickiem i Joanną Wężykowną Osińską córką Wielmożnego i urodzonego Pana chorążego sieradzkiego. Świadkowie Urodzony Jan Miniszewski i Stanisław Skorzewski.
Rok 1695
Dnia 14 lutego.
Znakomity i Wielce Wielebny Jan Jakub Gralewski kanonik i oficjał wieluński za zgodą Wielebnrgo Mateusza Biczeńskiego? zatwierdził małżeństwo między Urodzonym Zygmuntem Tymienieckim z Krystyną Masłowską córką Wielmożnego i Urodzonego Adama Masłowskiego stolnika Ziemi Wieluńskiej. Świadkami byli Urodzony Rafał Wężyk pisarz ziemski wieluński, Kazimierz Goręcki, Mikołaj Wierzchejski, Andrzej Madaleński i wielu innych.
Rok 1699
10 październik...... małżeństwo między Wielmożnym Janem Sapiechą starostą dobrzyńskim? i Znakomitą Ludwiką z Bnina Opalińską wojewodzianką łęczycką. Świadkowie Znakomity i Wielmożny Jan Gruszczyński kasztelan nakielski, [brak imienia] Opaliński starosta nowokorsuński? Oboje rodzeństwo rodzone, [...], [brak imienia] Miastkowski miecznik poznański.
Rok 1708
Dnia 9 stycznia. Przez znakomitego i wielce wielebnego Pana Franciszka Kraszkowskiego administratora altarystę Witowicza kononika gnieźnieńskiego [...] Archidiecezji Gnieźnieńskiej w kościele św. Ciała Chrystusa, zakonu konwentualnego św. Augustyna w Wieluniu zatwierdził małżeństwo między Wielmożnym i Urodzonym Władysławem Pawłowskim stolnikiem kijowskim i Urodzoną Marianną z Tomic Walewską wdową. Obecni świadkowie Wielmożny i Urodzony Albert Mączyński [...] chorąży sieradzki, Hieronim Gembart, Stanisław Hie... łowczy ziemi wieluńskiej, Wielebny Walenty Pruszowski wikary dekanatu i [..], Andrzej Romanowski miecznik [...] wieluński...i wiele innych szlachetnych osób...
Rok 1720
24 styczeń
Ja Bartomiej Kuleszowicz wikary kościoła wieluńskiego [zatwierdziłem] małżeństwo poprzedzone trzykrotnymi zapowiedziami między Urodzonym Antonim Olszowskim i Joanną. Obecni urodzony Franciszek Psarski i Kazimierz Jarzębski.
12 marzec
Prześwietny i wielce wielebny Stanisław Madaliński oficjał okręgu wieluńskiego za zgodą znakomitego i najwielebniejszego Franciszka Kraszkowskiego sufragana gnieźnieńskiego w asystencji wikarego w kościele przed ołtarzem pobożnego Ojca Augustyna błogosławił małżeństwo między Józefem Męcińskim i Teresą Madalińską. Obecni Urodzony Mstowski, Stanisław Grabiński i inni świadkowie.
20 wrzesień
Ja Stanisław Szostalski senior wikarych zatwierdziłem małżeństwo między Stefanem Millerem i Marianną Skrzyńską. Obecni urodzony Michał Madaliński, Jan Gaszyński, Walenty Wystalski...
Rok 1738
9 luty
Ja Szymon Wiktorowski senior wikarych kościoła kolegiaty wieluńskiej błogosławiłem związek małżeński za zgodą proboszcza z parafii [..] po trzykrotnych zapowiedziach tutaj zgodnie z przepisami między Wielmożnym Janem Masłowskim podstolim ostrzeszowskim i panną Marianną Wstowską. Obecni Wielmożny Antoni Stawski skarnik Ziemi Wieluńskiej, Michał Madaliński pisarz ziemski, Jan Łubiński i wielu innych.
16 luty
Ja ten sam za zgodą po trzech zapowiedziach błogosławiłem związek małżeński między Szlachetnym Janem Stokoskim i Marianną Madalińską [córką] pisarza [..] w Wieluniu. Świadkami byli Wielmożny Antoni Stawski [...] Ziemi Wieluńskiej, Michał Madaliński, Jan Masłowski i inni
Rok 1740
Roku Pańskiego 1740
12 styczeń
Prześwietny Paweł ..eszyński dziekan kolegiaty wieluńskiej po trzykrotnych zapowiedziach błogosławił małżeństwo między Wielmożnym Kazimierzem Rosnowskim i Franciszką Brzeziecką. Obecni byli Znakomity i Wielmożny Pan Franciszek Psarski sędzia wieluński i Michał Madaliński pisarz wieluński.
Rok 1761
15 lipiec
Wieluń
Ja Teodor Pisarski ? wikary kolegiaty wieluńskiej po trzykrotnych zapowiedziach błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Skrzebowskim z Chałowa? a Urodzoną Katarzyną Łącką. Obecni byli Wielmożny Aleksander Ostrowski, Urodzony Józef Stobiecki, sławetny Marcin Drosiński i wielu innych.


Akta urodzeń 1616-1668

Rok 1619
4 kwiecień
Dnia tego samego ja ten ochrzciłem syna Szlachetnego Adama Gaszyńskiego i Katarzyny imieniem Gabriel. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Gabriel Stawski i Marianna Skrzyńska.
25 maj
Ja ten sam ochrzciłem syna Urodzonego Pana Alberta Starzeńskiego i Doroty małżonków imieniem Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Pan Stanisław Zberowski kanonik i oficjał wieluński i Urodzona Małgorzata Ryszkowska małżonka Urodzonego Andrzeja Ryszkowskiego pisarza ziemskiego wieluńskiego.
Rok 1621
27 luty
Ja ten sam ochrzciłem córkę [brak imienia] Andrzeja Zaręby i [brak danych] małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna Zofia Jawornicka i Urodzony Pan Jan Brodnicki burgrabia starostwa? w Wieluniu.
15 sierpień
Ja Adam Zmartlin? ochrzciłem imieniem Franciszek syna Szlachetnego Józefa Gaszyńskiego i Elżbiety małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Samuel Jawornicki [...] Starostwa Wieluńskiego i Urodzona Agnieszka Męcińska.
Rok 1622
15 maj
Ja ten sam, ochrzciłem imieniem Stanisław syna Urodzonego Antoniego Raczyńskiego ze wsi Kopydłów i Jadwigi małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Rychłowski pisarz ziemski wieluński i Urodzona Dorota Starzińska.
Rok 1623
12 marzec
Ja Andrzej Nakielski ochrzciłem imieniem Zofia córkę Grzegorza chirurga [...] i Barbary małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Albert Raczyński syn Urodzonego Antoniego Raczyńskiego obecnego wicewojewody wieluńskiego [...] i Zofia Mrowińska wdowa po Stanisławie Mrowińskim.
29 listopad
Ja Jakub Boczwinieg ochrzciłem imieniem Elżbieta córkę małżonków Jana Kuźnika i Heleny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Madaleński i Jadwiga Kozuchowska.
Rok 1629
1 kwiecień
Ja Stanisław Rozwodnius wikary wieluński ochrzciłem imieniem Zofia córkę małżonków Szlachetnego Piotra Urbańskiego i Anny. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Krzysztof Gizicki i Szlachetna Zofia Urbańska.
4 grudzień
Ja ten sam ochrzciłem imieniem Marianna córkę małżonków Andrzeja Linde i Agnieszki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Madaleński i Urodzona panna Jadwiga Wolska.
Rok 1631
30 marzec
Ostatniego dnia marca ja ten sam, ochrzciłem imieniem Adrian syna małżonków Jana Kuźnika i Heleny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Adrian Brodnicki i Urodzona Zofia Olszowska.
Rok 1632
27 styczeń
Ja Andrzej Cierlins wikary wieluński ochrzciłem imieniem Agnieszka córkę małżonków Urodzonego Jakuba Gaszyńskiego i Anny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Madaleński i Urodzona Jadwiga Wierzchlejska.
Rok 1633
9 grudzień
Wielce wielebny Pan Sebastian Wiktor dziekan wieluński ochrzcił imionami Stanisław i [brak] synów bliźniaków Urodzonego Pana Waleriana Olszowskiego dzierżawcy starostwa wieluńskiego o Zofii. Rodzice chrzestni...
Rok 1635
2 sierpień
Wielce Wielebny Pan Sebastian Wiktor dziekan i oficjał wieluński ochrzcił imieniem Aleksander syna małżonków Urodzonych Waleriana Olszowskiego i Zofii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Zygmunt Stefan Koniecpolski sędzia ziemski sieradzki i Wielmożna Aleksandra z Koniecpola małżonka Jaśnie Wielmożnego Pana Kacpra Doenhoffa wojewody sieradzkiego.
Rok 1636
23 sierpień
Ja ten sam ochrzciłem imieniem Franciszek syna małżonków Urodzonych Waleriana Olszowskiego i Zofii. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Olszowski syn tych małżonków i Urodzona Małgorzata Rychłowska małżonka Urodzonego Andrzeja Rychłowskiego podsędka wieluńskiego.
Rok 1637
Rok Pański tysiąc sześćset trzydziesty siódmy.
Tego roku: chrzcielnica marmurowa z miasta Chęciny wspólnym kosztem, jałmużną Urodzonej Zofii z Bogdanowa niegdyś małżonki Samuela Jawornickiego i Urodzonych synów tegoż małżeństwa Jana Aleksandra, Marcina i Sebastiana została umiejscowiona naprzeciw dużego ołtarza nieco przed obrazem krucyfiksa w miejscu pośrodku kościoła i w tej samej wodzie chrzcielnica najpierw w Wielką Sobotę została poświęcona.
Rok 1639
10 czerwiec
Ja Andrzej Cierlins wikary kościoła kolegiaty wieluńskiej ochrzciłem córkę Urodzonego Waleriana Olszowskiego dzierżawcy starostwa wieluńskiego i nadałem jej imię Anna. Rodzicami chrzestnymi byli szlachetny Pan Maciej Starzeński i panna Zofia Olszowska [...]
Rok 1640
8 maj
Ja ten sam jak wyżej ochrzciłem imieniem Stanisław syna małżonków Jana [brak nazwiska] dzwonnika kościoła kolegiaty wieluńskiej i Elżbiety. Rodzice chrzestni Adam Ryłowski zakrystianin i Urodzona Elżbieta Tomicka.
10 sierpień
Wielce Wielebny Pan Sebastian Wiktor doktor obojga praw, dziekan i oficjał wieluński ochrzcił syna małżonków Urodzonego Waleriana Olszowskiego dzierżawcy wieluńskiego i Zofii i nadał mu imię Zygmunt. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Olszowski tegoż syn i Urodzona Katarzyna Potocka.
Rok 1641
15 grudzień
Wielce Wielebny Pan Sebastian Wiktor doktor obojga praw dziekan i oficjał wieluński pleban w Dzieszlichowicach? ochrzcił syna małżonków Urodzonego Pana Andrzeja Grodzieckiego z Dąmbrowy i Anny i nadał mu imię Andrzej Jerzy. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Urodzony Pan Aleksander Graby? hrabia z Tarnowa starosta [...[ i Grodziecka
Rok 1642
19 maj
Wielce Wielebny Pan Sebastian Wiktor doktor obojga praw dziekan, oficjał i wizytator generalny okręgu wieluńskiego, ochrzcił syna małżonków Romana Niklaszewica i Agnieszki i nadał mu imię Kazimierz. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Krzysztof Olszowski i Urodzona Katarzyna Olszowska jego rodzona siostra.
Rok 1645
16 Listopad
Ja Andrzej Pawęcki senior wikarych ochrzciłem córkę małżonków Urodzonego Alberta Grudzieckiego i Jadwigi i nadałem jej imię Katarzyna. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Potocki i Urodzona panna Anna Dąbrowska.
Rok 1646
22 grudzień
Ja Andrzej Dybalius wikary kościoła kolegiaty wieluńskiej ochrzciłem syna małżonków Alberta Wiktorowskiego i Anny i nadałem mu imię Tomasz. Jego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Mikołaj Olszowski syn Urodzonego Pana Waleriana Olszowskiego dzierżawcy wieluńskiego i znakomita dama Marianna Bolkowska alias Puszkatka burmisrzowa wieluńska.
Rok 1657
2 Lipiec
Ja Krzysztof Juszkiewicz wikary wieluński ochrzciłem imieniem Elżbieta córkę małżonków Urodzonego Krzysztofa Łaszewskiego i Jadwigi. Rodzice chrzestni Urodzony Ludwik Pągowski i Anna Madaleńska.
10 Listopad
Wielce Wielebny Pan dziekan i [Wojciech?] oficjał wieluński ochrzcił imieniem Gertruda córkę [...] małżonków nieżyjącej Urodzonej Elżbiety Stawowskiej i Urodzonego Jakuba Stawowskiego. Rodzice chrzestni Urodzony Maciej Starzeński i Urodzona Zofia Stawska.
Rok 1661
22 czerwca
Ja Wojciech Li..wicz wikary kościoła kolegiaty wieluńskiej notariusz konsystorza [..] ochrzciłem imionami Aleksander Daniel syna małżonków Urodzonego Jakuba Madaleńskiego i Anny. Rodzice chrzestni sławetny Tomasz Dolegowicz i Urodzona Anna Madaleńska niegdyś żona sędziego wieluńskiego.
Rok 1662
15 Ja Adam Myszkowicz wikary wieluński ochrzciłem imieniem Anna córkę małżonków Zygmunta Rutkowskiego i [brak]. Rodzice chrzestni Urodzony Adam Psarski zarządca kancelarii ziemi wieluńskiej i Anna Jaroszowska.
Rok 1665
19 kwietnia
Ja Stanisław Placenty? wikary kościoła kolegiaty wieluńskiej ochrzciłem Wojciecha Jerzego [syna] małżonków Urodzonego Piotra Górskiego i Katarzyny posesorów z Niedzielska. Rodzice chrzestni Urodzony Jan Madaleński i Marianna Bużeńska.
Rok 1667
5 grudnia
Ja jak wyżej ochrzciłem imieniem Barbara Zofia córkę sławetnych małżonków Zygmunta i Anny Zdrzeszelskich obywateli Wielunia. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Krzysztof Giżycki sędzia ziemi wieluńskiej i sławetna Zofia Dołęgowiczowa małżonka wójta.
Rok 1668
28 styczeń
Ja Paweł Floryanowicz zarządca Dąbrowy i Gaszyna ochrzciłem imionami Aleksandra Zofia córkę prawowitych małżonków Urodzonych Mikołaja z Myszkowic Myszkowskiego i Aleksandry Grodzieckiej z Wiszyna, dziedziców Dabrowy, trzeciego dnia po pobożnym zejściu Urodzonej matki. Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj z Końskich Bębnowski i Zofia z Mierzejowic Myszkowska.
13 czerwiec
Ja ten sam jak wyżej ochrzciłem Mariannę córkę małżonków Pana Marcina Skrzyńskiego zarządcy kancelarii Ziemi Wieluńskiej i Agnieszki Zieleńskiej obywateli Wielunia. Rodzice chrzestni dostojny Jan Bolkowski burmistrz i Anna Sczerbakowa burmistrzowa wieluńska.

 


Akta urodzeń 1688-1743


Rok 1691
14 października
ochrzczony Aleksander Franciszek syn Urodzonego Stanisława Olszowskiego i Elżbiety Jarzynianki dziedziców wsi Gaszyn.
Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Pan Aleksander z Lip [Lipie] [comite] starosta rawski, inowłodzki, rzeczycki i jego prawowita małżonka Zofia z Olszy Olszowska.
Rok 1692
8 września 1692
ochrzczony Mikołaj syn Urodzonego Aleksandra Madalińskiego i Katarzyny. Rodzice chrzestni Urodzony Jan Siemianowski i Anna Psarska.
Rok 1693
8 września 1693
ochrzczony Michał Franciszek syn Urodzonego Andrzeja Madaleńskiego i Marianny Różyckiej ze wsi Niedzielsko. Rodzice chrzestni Urodzony Stanisław i Anna Stawscy ze wsi Staw.
Rok 1694
20 kwietnia
ochrzczona Zofia Urodzonego Aleksandra Madaleńskiego i Katarzyny małżonki z Niedzielska, chrzestna Urodzona Anna Psarska
11 grudnia
ochrzczony Andrzej Mikołaj syn Urodzonego Andrzeja Madalińskiego i Marianny Różyckiej. Chrzestni urodzony Stanisław Pruchnicki i Anna Psarska
Rok 1696
22 marca
ochrzczona Katarzyna córka Andrzeja i Marianny małżonki z Niedzielska, chrzestna Marianna Stawska
Rok 1697
20 sierpnia
...ochrzczona Marianna Joanna córka Urodzonego Andrzeja Madalińskiego z Niedzielska i Marianny Rożyckiej. Rodzice chrzestni Urodzony Marcin Rożycki i Joanna Pruchnicka.
8 grudnia
ochrzczona Barbara córka Urodzonego Wawrzyńca Gutowskiego i Anny. Rodzice chrzestni Urodzony Hiacynt Gutowski i Marianna Madaleńska.
Rok 1698
18 czerwca
ochrzczony Jan [syn] Macieja Krzemieńskiego i Łucji. Rodzice chrzestni Wielmożny i Urodzony Franciszek Wężyk podstoli ziemi wieluńskiej i Joanna Achterlonia wdowa.
Rok 1699
15 lutego
Tego samego dnia jak wyżej...
ochrzczony Maciej Aleksander syn Urodzonego Andrzeja Madalińskiego i Marianny Rożyckiej z Niedzielska. Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Myszkowski i Szlachetna Joanna ?stępniowa.
Rok 1700
30 stycznia
ochrzczona Eleonora córka sławetnego Walentego Kapuścińskiego i Gertrudy obywateli wieluńskich. Rodzice chrzestni sławetny Józef Czechlewski i Urodzona Ewa Bużeńska.
27 lutego
ochrzczona Konstancja córka sławetnego Walentego Wystalskiego i Heleny obywateli wieluńskich. Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Pakosławski i Ewa Bużeńska.
4 kwietnia
ochrzczona Konstancja Ludwika córka Urodzonego Andrzeja Madalińskiego z Niedzielska i Marianny Rożyckiej. Rodzice chrzestni Urodzony Kazimierz Gorecki starosta ziemi wieluńskiej i Anna Myszkowska.
Rok 1701
19 maja
ochrzczona Zofia Teresa córka Urodzonego Andrzeja Madalińskiego z Niedzielska i Marianny Rożyckiej. Rodzice chrzestni Urodzony Konstanty Psarski i [brak imienia] Wolicka.
Rok 1702
20 lipiec
ochrzczona Marianna Magdalena córka Urodzonego Andrzeja Madalińskiego z Niedzielska i Marianny. Rodzice chrzestni Urodzeni Jakub i Katarzyna Madalińscy.
Rok 1704
21 sierpnia
ochrzczony Bartłomiej Ludwik syn sławetnego Walentego Wystalskiego i Elżbiety. Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Pakosławski burgrabia wieluński i Znakomita i Wielmożna Pani Zofia z Koniecpola Załuska wojewodzina rawska.
Rok 1707
23 grudnia
ochrzczona Petronela Wiktoria córka Urodzonego i Wielmożnego Pana Andrzeja Bykowskiego i Konstancji. Rodzice chrzestni Urodzony i Wielmożny Pan Mikołaj Myszkowski i Urodzona panna Petronela Grabińska.
Rok 1708
24 maja
ochrzczona Petronela córka Urodzonego Franciszka Skrzyńskiego i Anny. Rodzice chrzestni Mateusz Czwarc i Teresa Świtalska.
Rok 1709
27 listopada
ochrzczony Andrzej syn Szymona i Marianny Majowskich. Rodzice chrzestni Urodzony Jan Kiedroski i panna Anna Kłonicka.
Rok 1712
29 stycznia
ochrzczony Walenty syn Urodzonego Franciszka Skrzyńskiego i Anny.
Rodzice chrzestni Urodzony Jan Stokowski zarządca kancelarii wieluńskiej i Anna Kwaśniewska.
Rok 1713
8 kwietnia
ochrzczona Katarzyna córka Antoniego Wiśniewskiego i Marianny.
Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Madaliński i Urodzona Marianna Iwańska.
17 maja
ochrzczony Błażej syn Błażeja Kolendy i Marianny.
Rodzice chrzestni Urodzony Bernard Kamieniecki pułkownik wojsk znakomity łowczy królewski i starosta wieluński i Marianna Masłowiecka.
Rok 1715
15 maja
ochrzczona Marianna córka Łukasza Dąmbrowskiego i Marianny
Rodzice chrzestni Urodzony Antoni Karśnicki i Konstancja Kamieńska z Dambrowy.
Rok 1716
22 września
ochrzczony Maciej syn Andrzeja Zwierzchowskiego organisty kolegiaty wieluńskiej i Róży.
Rodzice chrzestni Urodzony Zygmunt Karzsnicki łowczy bielski i panna Anna Cińska [pokojówka?] wieluńska.
Rok 1717
16 czerwca
ochrzczony Jan syn Franciszka Skrzyńskiego i Anny.
Rodzice chrzestni Urodzony Łukasz Czeczel administrator starostwa wieluńskiego i panna Bogumiła Wolicka.
Rok 1719
14 marca
ochrzczona Teodora córka Franciszka i Anny Skrzyńskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Łukasz Czeczel i Urodzona Marianna Karska.
12 kwietnia
ochrzczona imionami Marianna Barbara córka Urodzonego Michała i Teresy Madalińskich.
Rodzice chrzestni Hiacynt Pruszkowski i Joanna Madalińska.
Rok 1721
21 lutego
ochrzczona Helena córka Łukasza i Jadwigi Brzezieckich.
Rodzice chrzestni Urodzony Zygmunt Karśnicki i Urodzona Kiedrzyńska.
25 marca
ochrzczona Marianna córka Dominika i Heleny Bartlików.
Rodzice chrzestni Andrzej Kiedrzyński i panna Marianna Skrzyńska.
22 czerwca
ochrzczona Antonina Małgorzata córka Urodzonego Michała i Teresy Madalińskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Andrzej Pruszowski i Urodzona Marianna Morawska.
11 sierpnia
ochrzczone Zuzanna i Helena bliźniaczki córki Macieja Zuzanny Werończyków.
Rodzice chrzestni Urodzony Jan Siewierski i Urodzona Anna Myszkowska; Urodzony Paweł Karśnicki i panna Marianna Skrzyńska z Dąmbrowy.
Rok 1722
4 maja
ochrzczona Zofia córka Grzegorza i Małgorzaty Morkowiczów.
Rodzice chrzestni Urodzony Konstanty Pstrokoński i Anna Borowiecka.
3 czerwca
ochrzczony Erazm Antoni syn Urodzonych Jana i Elżbiety Kamieńskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Psarski i Urodzona Teresa Skrzyńska.
8 czerwca
ochrzczona Teodora Regina córka Urodzonych Michała i Teresy Madalińskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Jakub Pruszkowski i Marianna Jarzębska z Niedzielska.
9 sierpnia
ochrzczony Józef Ignacy Marcin syn Urodzonego Jana i Joanny Siewierskich.
Rodzice chrzestni Znakomity i Wielce Wielebny Pan Andrzej Fundament-Karsznicki kanonik infułat łaski, gnieźnieński, łęczycki, prepozyt parafii radomskiej i borowickiej, oficjał terytorium radomskiego i Urodzona Krystyna Karśnicka łowczyni ziemi wieluńskiej
Rok 1723
18 lipca
ochrzczony Bonawentura Jakub syn Urodzonych Michała i Teresy z Niedzielska Madalińskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Kazimierz Wsłowski ze swoją żoną Urodzoną [brak danych].
Rok 1724
2 lipca
ochrzczona Małgorzata córka Grzegorza i Jadwigi Koniecznych.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Karol Karśnicki i Urodzona panna Marianna Kowalska z Dambrowy.
1 października
ochrzczony Ludwik Ignacy syn Wielmożnego Michała i Teresy Madalińskich.
Rodzice chrzestni Wielmożny Zygmunt Karśnicki podczaszy ziemski wieluński i Wielmożna Pani Anna Myszkowska z Niedzielska.
Rok 1725
18 listopada
ochrzczony Marcin Stanisław syn Urodzonego Michała i Teresy Madalińskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Józef Pruszkowski i Urodzona panna Anna Jarzembska.
Rok 1729
6 czerwca
ochrzczony Antoni Grzegorz syn Urodzonego Michała i Teresy Madalińskich z Niedzielska.
Rodzice chrzestni Urodzony Aleksander Madaliński i Barbara Madalińska.
17 sierpnia
ochrzczony Wawrzyniec syn Urodzonego Alberta i Doroty Wolskich.
Rodzice chrzestni Wielmozny Pan Antoni Stawski skarbnik ziemi wieluńsiej i Urodzona Pani Teresa Madalińska wicewojewodzina ziemi wieluńskiej.
Rok 1731
14 październka
ochrzczona Jadwiga Elżbieta córka Wielmożnych Michała z Niedzielska wicewojewody ziemi wieluńskiej i Teresy z Pruszkowskich.
Rodzice chrzestni Urodzony Sebastian Madaliński i Urodzona Krystyna z Madalińskich Dąbrowska.
Rok 1733
3 grudnia
ochrzczona Elżbieta Barbara córka Wielmożnego i Urodzonego Michała i Teresy Madalińskich wicewojewody ziemi wieluńskiej.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Andrzej Madaliński i Katarzyna Siemianowska z Niedzielska.
Rok 1734
10 stycznia 1734...
ochrzczona [brak imienia] córka Urodzonego Pana Marcjana Mielęckiego i Ernesty małżeństwa wyznania kalwińskiego dzierżawców starostwa wieluńskiego.
Rodzice chrzestni Urodzony Bogusław Bronikowski także kalwin ze swoją matką Bronikowską.
Rok 1736
23 kwietnia
ochrzczony Wojciech syn Wielmożnego Pana Michała i Teresy Madalińskich wicewojewody i pisarza ziemi wieluńskiej.
Rodzice chrzestni Wielmożny Pan Urodzony Józef Szawłoski dowódca oddziału Wielmożnego Szybilskiego i Wielmożna Pani Ernestyna Mielęcka.
Rok 1737
6 stycznia
 ochrzczony Kacper syn sławetnego Józefa i Katarzyny Soykiewiczów.
Rodzice chrzestni Urodzony Jan Kiedroski i Petronela Smaszewska z Wielunia.
Rok 1738
27 lutego
ochrzczona Zofia Franciszka Ludwika córka Wielmożnego Jana Myszkowskiego i Franciszki z Wierzchlejskich.
Rodzice chrzestni Wielmożny Antoni Niemojowski miecznik powiatu ostrzeszowskiego i Anna Myszkowska.
27 lutego
ochrzczony Maciej syn Macieja i Jadwigi Logich.
Rodzice chrzestni Wielmożny Adam Myszkowski i Wielmożna Marianna Masłowska stolnikowa ostrzeszowska.
Rok 1741
15 marca
ochrzczony Józef syn Znakomitego i sławetnego Macieja i Jadwigi Logich obywateli wieluńskich.
Rodzice chrzestni Znakomity i Wielmozny Pan Karol Masłowski podstoli wieluński. [podstolnikowicz] i Znakomita i Wielmożna Pani Franciszka Myszkowska.
Rok 1742
1 maja
ochrzczony Filip syn sławetnego Wojciecha i Katarzyny Sobczyków.
Rodzice chrzestni Józef Wystalski i Urodzona panna Zofia Święcicka.
10 września
ochrzczona Marianna córka Sławetnego Józefa i Agnieszki Śmiglów.
Rodzice chrzestni Urodzony Stanisław Nieniewski oskarżyciel zamku wieluńskiego i Katarzyna Skrzetuska.
Rok 1743
22 września 
Ja Szymon Wi?rowski senior wikariuszy...
ochrzczona Brygida córka Wielmożnego Pana Michała i Teresy Madalińskich podsędka ziemi wieluńskiej z Niedzielska.
Rodzice chrzestni Urodzony Mikołaj Miniszewski i Marianna Masłowska.

 

 

początek strony