WILAMÓW

Family History Library
Archiwum Diecezjalne we Włocławku
Film 2119259
Parafia Wilamów
Sygn. 1

Akta urodzin 1762-1812

Rok 1772
Czepów Dolny
Roku 1772, dnia 20 października. Ja, Marian Zillo z zakonu św. Franciszka, ochrzciłem z wody syna Urodzonych Jana i Wiktorii z Miniszewskich, prawowitych małżonków Racieńckich, imieniem Jan Kanty. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Czepowski i Franciszka z Tulibowskich Zwiastowska, oboje z Czepowa Dolnego. Ceremonię zaś  dopełnił brat Marian Zillo dnia 1773 dnia 15 stycznia. Rodzicami obecnie byli Urodzony Adam Pacinowski burgrabia grodzki sieradzki z Czepowa Górnego i Franciszka z Kąsinowskich Morawska z Czepowa [Wesrednia].
Rok 1774
Czepów Dolny
Lipiec
Ja, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 15 tego miesiąca dziecko imionami Magdalena Ewa, Szlachetnych Ludwika i Marianny Wyrzykowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Norbert Racięcki ze Skotnik i Urodzona Magdalena Kurczewska z Czepowa.
Rok 1777
Wilamów
Sierpień
Ja, jak wyżej, ochrzciłem dziewczynkę dwoma imionami Ludwika i Róża, Urodzonych Jana i Zofii z Jeziorskich Kurzenickich obecnych posesorów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Racięcki i Urodzona panna Antonina Kurczewska, oboje z Czepowa Dolnego.
Rok 1779
Myszki
Roku 1779, dnia 21 lutego. Ja, jak dopiero co wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Maciej, syna Urodzonych Jana i Marianny Lipińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ludwik Wyrzykowski z Wilamowa i Urodzona Brygida Kurczewska z Czepowa Dolnego.
Rok 1780
Wielamów
1780, dnia 2? grudnia. Ja Franciszek Woyszycki kapłan kościoła wielamowskiego, ochrzcił dziecko imieniem Franciszek, syna Urodzonych Wojciecha i Urszuli z Wodeckich Jaroszewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Florian Załuskowski sędzia z matką Wielmożną Franciszką z Węgierskich Załuskowską sędziną ziemską sieradzką.
Rok 1781
Myszki
1781, dnia 18 kwietnia. Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Zofia, córkę Szlachetnych Jakuba i Marianny z Kiełczewskich Lipińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli uczciwy Antoni Rudnicki organista i Szlachetna Marianna Wyrzykowska z Czepowa Dolnego.
Rok 1782
Wielamów
1782, dnia 31 stycznia. Znakomity Przewielebny Walenty Mirowicz kanonik uniejowski, ochrzcił dwoma imionami Ignacy i Bogumił, urodzonego wczoraj syna Urodzonych Wojciecha i Urszuli z Wodeckich Jaroszowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ignacy Racięcki i Urodzona Bogumiła Głuszkowska z asystą Urodzonego Kacpra Grabskiego i Urodzonej Marianny Gałczyńskiej.
Budy L?askie
1789, dnia 4 kwietnia. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Franciszek, urodzonego dnia 2. tego miesiąca syna Szlachetnych Jakuba i Marianny z Kiełczewskich Lipińskich. Rodzicami chrzestnymi byli ? Tadeusz Zaremba i Marianna Sławiszewska, oboje z Wielamowa.
Rok 1784
Wielanów.
1784, dnia 3. sierpnia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Szlachetnych Tadeusza i Marianny Zarembów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Szymon Korzeniowski i Urodzona Julianna Żelisławska.
Rok 1785
Wielamów.
1785, dnia 22 sierpnia. Ja, Franciszek Woyszycki kapłan wielamowski, ochrzciłem dwoma imionami Hipolit i Józef, urodzonego dnia 13 tego miesiąca syna Wielmożnych Ksawerego i Julianny z Roscieckich Żelisławskich burgrabiów sieradzkich,  prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Załuskowski sędzia ziemski sieradzki i Wielmożna Józefa z Zielińskich Goczałkowska stolnikowa mielnicka. Dodano dnia 24. stycznia 1811.
Rok 1788
Ja, Feliks Szumański kierownik kościoła wielamowskiego roku 1788, dnia 10. kwietnia ochrzciłem imionami Zofia Katarzyna, córkę Urodzonego Jakuba i Marianny Lipińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Zofia Sowińska i uczciwy Bogumił Wyderski młynarz brzezow?
Czopów Dolny.
Roku, jak wyżej, dnia 11. grudnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Barbara, córkę Szlachetnych Ksawerego i Julianny Żelisławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Józef Badowski z Czopowa Dolnego i Szlachetna Izabela Miniszewska z Czopowa Dolnego. Dziewczynka ta urodziła się 5-go bieżącego miesiąca ja wyżej.
Rok 1794
Kozubów.
Dnia 25 maja 94. Ja, Jan Kanty ? kierownik kościoła wilelamowskiego, kapłan, ochrzciłem Izabellę, Kunegundę, Marię, Salomeę, urodzoną dnia 22 października ? córkę Jaśnie Wielmożnych i Urodzonych Piotra i Tekli z Lanckorońskich Radolińskich podkomorzych JKM, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Feliks Czarnecki podkomorzy JKM i Wielmożna  i Urodzona Jadwiga Osieńska stolnikowa [c]hełmeńska. Asystentami przy sakramencie byli Wielmożny i Urodzony Walenty Osieński stolnik [c]hełmeński z Wielmożną i Urodzoną Ewą Czarnecką stolnikową inowłodzką.
Rok 1796
Dnia 6 stycznia 96 został ochrzczony Kacper syn Szlachetnego ... Franciszka Bonikowskiego i Barbary z Jemiełkowskich Bonikowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wincenty Starzeński z Urodzoną Marianną Starzeńską.
Kalinowki
Dnia 22 marca 96. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Benedykta Józefa Szlachetnych i Urodzonych Franciszka i Salomei z Badoskich Kalinowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Połczeński i Urodzona Marianna Domańska.
Czepów Dolny.
Dnia 20 maja 95. Ja, jak wyżej, ochrzciłem Piotra Celestyna urodzonego 9-go tego samego miesiąca, Urodzonych Józefa i Marianny z Marczeskich Zwiastowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Bogumił Domański burgrabia sieradzki i Urodzona Franciszka Zwiastowska. Asystenci Urodzony Michał Zwiastowski i Urodzona Marianna Starzeńska, wszyscy z Czepowa Dolnego parafii uniejowskiej.
Rok 1801
Wolica Jaszczurowska . Dnia 16 lutego 1801-go roku.. Ja, jak wyżej, Jan Kanty Piuszeski kierownik kościoła wielamowskiego, ochrzciłem Walentego syna Urodzonych Antoniego i Estery z Zabłockich Kaweckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Walęcki z Balina i Wielmożna Franciszka Załuskoska ... sieradzka dziedziczka wielmowska.
Rok 1802
Dnia 2. listopada 1802-go roku, zostało ochrzczone przeze mnie, jak wyżej, urodzone tego samego dnia dziecko, którego imię Karol, syn uczciwych Macieja Laskoskiego służącego z dworu skotnickiego i Bogumiły z domu Radzikoskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walenty Osieński z Koźmina i Wielmożna Franciszka  Załuskoska ze Skotnik dziedziczka tej samej wsi Wielamowa.
Rok 1805
Skotniki parafia uniejowska. Roku Pańskiego 1805-go, dnia 30 października. Ja, Kazimierz Poznański, ochrzciłem dziecko, córkę Szlachetnych Józefa i Salomei Rozwadowskich z dworu w Skotnikach, prawowitych małżonków, urodzoną dnia 26 o godzinie 7-ej wieczorem tego samego miesiaca i roku, której nadałem dwa imiona Róża i Julianna. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Franciszek Szwarztzbach i Urodzona panna Julianna Załuskowska córka Urodzonego Pana Józefa i Franciszki Załuskowskich kolatorów tego kościoła wilamowskiego, wszyscy z parafii uniejowskiej.

 

początek strony