WOJKÓW

Parafia Wojków

Akta urodzeń, rok 1847
120. Grzymaczew
Działo się w wsi Grzymaczewie dnia 19/31 października 1847 roku o godz. drugiej po południu - stawił się Juliusz Pstrokoński dziedzic dóbr Głuchowa tamże zamieszkały lat 28 mający w obecności Walentego Karsznickiego, teścia swego dziedzica części wsi Grzymaczewa tamże zamieszkałego lat 50 liczącego i Antoniego Karsznickiego lat 40 liczącego w Księstwie Poznańskiem w wsi Chłemec zamieszkałego i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w wsi Grzymisławice dnia piątego września roku biżącego o godzinie jedenastej w nocy z jego małżonki Leokadyi z Karsznickich lat 22 mającej, dziecięciu temu na Chrzcie św. w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały dwa imiona Henryk Urban, a rodzicami jego chrzestnemi byli wspomniony Antoni Karsznicki i Róża Bronikowska, akt stawającemu i świadkom przeczytany został podpisany
X. Józef Maliński proboszcz wojkowski
Walenty Karsnicki, Juliusz Pstrokoński, A. Karsnicki


Akta zgonów 1853
Akt 61. Piegunisko
Działo się w wsi Wojkowie dnia 1/13 kwietnia 1853 o godz. dziewiątej rano. Stawili się Wawrzyniec Skrzypczyński lat 30 i Piotr Piotrowski lat 60 liczący obadwaj wyrobnicy w wsi Piegowisku zamieszkali i oświadczyli, że dnia 11 bieżącego miesiąca o godz. 6 rano w wsi Piegunisko umarła Petronella z Pstrokońskich Majerowiczowa lat 63 licząca córka niegdyś Xawerego i Franciszki z Mlickich Pstrokońskich w Chelinie Wielkim Ks. Poznańskim urodzona żona pozostałego Xawerego Majerowicza, po przekonaniu się naocznie o zejściu Majerowiczowej, akt ten stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, przez nas został podpisany.
Ks. Józef Maliński proboszcz wojkowski