WYDRZYN

Family History Library
Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
Film 2044428

Akta małżeństw 1787-1850

Rok 1790
Dnia 26 września 1790 roku, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga i na mocy świadectwa narzeczonego o przedłużeniu zapowiedzi w parafii kościoła zadzimskiego dnia 23. września bieżądego roku, jak wyżej wystawionego przez Znakomitego Przewielebnego Izydora Dworzańskiego kanonika uniejowskiego, prepozyta Zadzimia i podpisnego jego ręką i dołączoną pieczęcią, nie znajdując żadnych przeszkód ze strony obojga, z uprawnienia i w obecności Znakomitego Wielebnego Franciszka Salezego Gogolewskiego kanonika katedralnego smoleńskiego?, prepozyta Wydrzyna, komisarza Wojskowej Komisji Cywilnej[?] Ziemi Wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, błogosławiłem małżeństwo Wielmożnego Jakuba Dąbskiego kawalera z Franciszką Borowską panną, w obecności świadków Wielmożnego Ignacego Borowskiego łowczego sanockiego, Stanisława Wyszławskiego skarbnika bielskiego i Jana Dąbskiego chorążego Wojsk Koronnych.

Rok 1798
Gromadzice.
Roku Pańskiego 1798, dnia 11. lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel podczas uroczystych mszy wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, jak wyżej, zapytałem Urodzonego Antoniego Kilińskiego posesora części Wielmożnego Borowskiego we wsi Bieniądzice i Elżbietę Madalińską z Gromadzic pannę, w kościele parafialnym wydrzyńskim, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, błogosławiłem ich małżeństwo zgodnie ze zwyczajem Rzymskiego Kościoła w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Jana Stawskiego dziedzica wsi Staw, Józefa Madalińskiego posesora wsi Gromadzice i oprócz nich wielu wiarygodnych.