ZADZIM

Family History Library
Film 2062431
Archiwum Diecezjalne we Włocławku

Parafia Zadzim

 

Akta urodzeń 1577-1608

Akta małżeństw 1596-1606

Akta urodzeń 1611-1614

Akta urodzeń 1647-1648

Akta małżeństw 1649-1683

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1714-1755

Akta małżeństw, zgonów 1754-1774

Akta małżeństw, zgonów 1776-1828

 

 

Film 2127879

 

Akta urodzeń 1577-1608

 

Rok 1580

Osiemnastego dnia czerwca Wit syn Szlachetnego Marcina Othockiego z Małego Otoka i Jadwigi ochrzczony przez Błażeja z Brodni wikarego w Zadzimiu. Rodzice chrzestni Jerzy Sorno pleban, asystowali Albert scholastyk Zadzimia i Katarzyna ?orkowna z Othoka.

Rok 1589

Roku, jak wyżej, dnia 29 maja. Małgorzata córka Szlachetnego Macieja Goreckiego i Anny, małżonków jest ochrzczona przez wikarego Stanisława. Rodzice chrzestni Zofia Gorecka małżonka nieżyjącego Franciszka. Asystowali Zygmunt Otocki z Otoka.

Rok 1595

Roku jak wyżej 17 lipca. Zachariasz [syn] Urodzonego Pana Mikołaja Zaleskiego łowczego Ziemi Sieradzkiej i Katarzyny, małżonków jest ochrzczony przeze mnie Stanisława plebana z Zadzimiu.. Jego rodzicami chrzestnymi byli Maciej Gorecki i Zofia Zadzimska.

Rok 1597

Roku jak wyżej, dnia zaś 18. czerwca była obecnie wobec ? parafialnym w Zadzimiu Stanisława ze Zgierza ochrzczona córka imieniem Anna Urodzonego Pana Pawła Bełdowskiego i Małgorzaty, małżonków, obecnie mieszkających w Zigri [Zygry]. Jej rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Charbicki i Katarzyna Bertelow małżonka Urodzonego Mikołaja Zaleskiego łowczego Ziemi Sieradzkiej i Pana dziedzica Woli Zaleskiej.

Rok 1598

Roku jak wyżej a dnia 27. lutego była przeze mnie Stanisława plebana, [ochrzczona] Zofia córka Szlachetnego Jana Sipiewskiego i Elżbiety, Szlachetnych małżonków z Woli Sipiewskiej. Jej rodzicami chrzestnymi byli Hanna Flascyna i Szlachetny Zygmunt Othocki.

Marzec

Roku jak wyżej a dnia 15 marca był przeze mnie Macieja wikarego, ochrzczona Zofia, córka Szlachetnego Walentego Goreckiego i Małgorzaty, szlachetnych małżonków ze wsi Górki. Rodzicami jej chrzestnymi byli Szlachetny Maciej Suchorski i Anna Gorecka małżonka Macieja.

Maj

Roku jak wyżej a dnia 3-ego maja był przeze mnie Stanisława z Zegrza ? parafialnego kościoła w Zadzimiu, ochrzczony Stanisław, syn Urodzonego Pana Jana Biskupskiego i Jadwigi, szlachetnych małżonków mieszkających w Ralewicach. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Konopnicki podstoli Ziemi Wieluńskiej i Urodzona Pani Dorota Krzykowska.

Rok 1599

Roku Pańskiego 1599, dnia zaś 10. sierpnia, przeze mnie Andrzeja ze si Kurów obecnie wikarego kościoła zadzimskiego, był ochrzczony imieniem Aleksander, syn Urodzonego Pana Mikołaja Zaleskiego niegdyś łowczego Ziemi Sieradzkiej i Urodzonej Katarzyny Bełdowskiej, małżonków z Woli ? Rodzice chrzestni Szlachetny Walenty Gorecki z Górek i Hanna Karchowska małżonka Jakuba Karchowskiego ze wsi Wy?

Rok 1600

Roku, jak wyżej, dnia zaś 4-go czerwca, przeze mnie Sebastiana Szade? ? plebana zadzimskiego, była ochrzczona imieniem Katarzyna, córka Szlachetnego Gabriela Swiastowskiego i Anny, małżonków ze Swiastek. Rodzice chrzestni Zofia córka Szlachetnego Jana Swiastowskiego ze Swiastek i Jan Gorecki Pęczek z Górek.

Rok 1601

Roku, jak wyżej, dnia zaś 9 grudnia, został ochrzczony przez Piotra Serwańskiego wikarego, imieniem Andrzej syn Gabriela Swiastowskiego i Anny, małżonków ze Swiastek. Rodzice chrzestni Marcin Othocki z Othoka i Anna Sarowska ze Swiastek.

Rok 1602

Roku, jak wyżej, dnia zaś 15. października, został przeze mnie Sebastiana Czepiela plebana zadzimskiego, ochrzczony syn Szlachetnego Jana Zaleskiego i Elżbiety, Szlachetnych małżonków z wsi Zalesie, urodzony dnia 13 października, któremu

nadałem imię Krzysztof. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Piotr Suchorski dzierżawca z Ros? i Szlachetna Jadwiga Mianowska ze wsi Mianów.

Rok 1605

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia niedziela 4 po Epifanii dnia 30 stycznia, była przeze mnie Sebastiana Schadeko ? parafialnego kościola św. Małgorzaty w Zadzimiu, ochrzczona córka Jana Swiastowskiego i Elżbiety, Szlachetnych małżonków ze wsi Swiasty, urodzona 28 stycznia, której było nadane imię Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetna panna Hanna Otocka córka Szlachetnego Marcina Otockiego z Małego Otoczka i Szlachetny Kacper Piotraszowski z Woli Flaszynej.

Luty

Roku Pańskiego, jak wyżej, w niedzielę pięćdziesiątnicy 20 lutego, był przez Wielebnego Piotra plebana wartskiego, ochrzczony syn Urodzonego Pana Zbigniewa Buzeńskiego i Urodzonej Hanny Rudnickiej małżonków ze wsi Relowy [Ralewice], urodzony 16 lutego  tego roku, ktoremu zostało nadane imię Hieronim. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Stanisław Rembioski i Urodzona Pani Hanna Żeromska małżonka nieżyjącego Macieja Żeromskiego i córka nieżyjącego Pana Sebastiana Rembieskiego.

Maj

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 23. maja, był przez Sebastiana Schadeko ? parafialnego kościoła św. Małgorztay w Zadzimiu, ochrzczony syn Szlachetnego Jana Psarskiego i Hanny, Szlachetnych małżonków mieszkających w Woli Sipiewskiej, urodzony w sobotę 21 tego miesiąca i zostało mu nadane imię Świętosław. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Jan Sipiewski syn nieżyjącego Szlachetnego Alberta Sipiewskiego z Woli Sipiewskiej i Elżbieta małżonka Szlachetnego Anzelma i córka Szlachetnego N. Sulimowskiego, mieszkający w Pratkowie.

Rok 1606

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 17. kwietnia, był przeze mnie Sebastiana Schadeko ? plebana parafialnego kościola św. Małgorzaty w Zadzimiu, ochrzczony syn Urodzonego Pana Zbigniewa Buzeńskiego i Anny, małżonków z Ralewic, urodzony 11. kwietnia, któremu zostało nadane imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Tarnowski podczaszy Ziemi Sieradzkiej syn

nieżyjącego Urodzonego Pana Sebastiana Tarnowskiego z ? i Urodzona Pani Regina Rudnicka córka nieżyjącego Urodzonego Piotra Buzeńskiego ? Ziemi sieradzkiej i małżonka ? nieżyjącego Urodzonego Sebastiana Rudnickiego podsędka Ziemi Sieradzkiej.

Wrzesień

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 17 września w niedzielę, był przeze mnie Jana Skromnicę obecnie wikarego parafialnego kościola św. Małgorzaty w Zadzimiu, ochrzczony syn Szlachetngo Jakuba Karchowskiego i Hanny, małżonków obecnie mieszkających  we wsi Pietrachy, urodzony 13 tego miesiąca, któremu zostało nadane imię Stanisław, któremu zostało nadane imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Sebastian Schadeko pleban w Zadzimiu i Szlachetna panna Jadwiga Krasińska córka Szlachetnego ? Krasińskiego z Kraszyna.

Rok 1607

...11 kwietnia była przez Sebastiana Schadeko ... parafialnegop kościoła św. Małgorzaty w Zadzimiu ochrzczona [córka] Szlachetnego Walentego Goreckiego Smioska i Małgorztay, małżonków z Górek, urodzona dnia 10 tego miesiąca, której nadane zostało imię Zuzanna. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Szlachetny Mikołaj Kobierzycki i Szlachetna N. Paprocka obecnie służąca w Ralowicach u Urodznych Państwa Zbigniewa Bużeńskiego.

Sierpień

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia 3 sierpnia w dzień św. Augustyna był przez Sebastiana Czepiela ? parafialnegop kościoła świętej Małgorzaty w Zadzimiu ochrzczony syn Pana Zbigniewa Górskiego i Hanny ?, Szlachetnych  małżonków z Ralowic, urodzony dnia 4 tego miesiąca, któremu nadane zostało imię ? Zawisza. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Marcin Bratkowski syn nieżyjącego Marcina Bratkowskiego i Szlachetna Zofia małżonka Tomasza Wojcickiego dzierżawcy z Zadzimia.

Rok 1608

Roku Pańskiego, jak wyżej, w pierwszą niedzielę 24 lutego po środzie popielcowej, był przez Sebastiana ? kościoła św. Małgorzaty w Zadzimiu ochrzczony syn Jana Swiastowskiego i Elżbiety, Szlachetnych małżonków, ze wsi Swiastki, urodzony tego samego dnia, któremu nadane zostało imię Daniel. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Tomasz Wojcicki i Anna córka ? Saroskiego małżonka nieżyjącego Gabriela Swiastowskiego ze Swiastek.

 

 

Film 2127879

 

Akta małżeństw 1596-1606

 

Rok 1602

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 28. października.

Szlachetny Mikkołaj Swierscoski z parafii ? zawarł małżeństwo ze Szlachetną Magdaleną Gorecką ze wsi Górki córką nieżyjącego Szlachetnego Franciszka Goreckiego z moim udziałem Sebastiana ? a także Szlachetnych Jakuba i Sebastiana ?skich i innych Szlachetnych wiarygodnych.

Rok 1604

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 9 listopada.

Szlachetny Paweł Psarski zawarł małżeństwo przez słowa [przysięgi] z obecną Szlachetną Hanną Sipiewską córką Jana Sipiewskiego z Woli Sipieńskiej.

 

 

Film 2127879

 

Akta urodzeń 1611-1614

 

Rok 1611

Roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego jedenastego, dnia zaś 4-go września była ochrzczona przez Sebastiana Czopiela proboszcza parafii kościoła św. Małgorzaty w Zadzimiu, córka Urodzonego Pana Zbigniewa Buzońskiego [Bużeńskiego] i Anny Rudnickiej Urodzonych małżonków, urodzona dnia trzydziestego ? miesiąca w Zadzimiu, której zostało nadane imię Krystyna. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Tarnowski podczaszy Ziemi Sieradzkiej i syn nieżyjącego Urodzonego Pana Sebastiana Tarnowskiego, który był ? Ziemi Sieradzkiej ?owski i Szlachetna Pani Zadzikowa małżonka nieżyjącego Szlachetnego Jana Zadzik.

Rok 1612

Roku, jak wyżej, dnia zaś 13 marca, przeze mnie Alberta Pichowskiego wikarego kościoła św. Małgorzaty w Zadzimiu były ochrzczone bliźniaczki, córki Szlachetnego Pana Jakuba Karchowskiego z wsi Pietrachy i Anny, małżonków, urodzone tego samego dnia, pierwszej było nadane imię Zofia a drugiej Helena. Rodzicami chrzestnymi Anny[?] [byli] Szlachetny Jan Zwiatowski obecnie mieszkający na arendzie w Zadzimiu i Zofia Pietrachowska z tej samej wsi. Heleny zaś Czcigodny ojciec Sebastian Czepiel Schaderus proboszcz kościoła Zadzimia i Marianna córka Szlachetnego Jana Kowalskiego ze wsi Kowale.

Kwiecień

Roku, jak wyżej, dnia zaś 29 kwietnia była przez Sebastiana Schadera Czepiela proboszcza parafii kościoła św. Małgorzaty w Zadzimiu, ochrzczona córka Szlachetnego Piotra Lutosławskiego obecnie mieszkającego na dzierżawie w Rosczielinie i Magdaleny, małżonków, urodzona 25 tego samego miesiąca, której było nadane imię Anna. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Szlachetny Walenty Gorecki i Małgorzata Dobiecka z Zaborowa.

Lipiec

Roku, jak wyżej, dnia zaś 2 lipca była przez Alberta Pichowskiego wikarego kościoła św. Małgorztay w Zadzimiu, ochrzczona córka Szlachetnego Mikołaja Wolskiego Flaszki z Woli Flaszczynej i Anny, małżonków, urodzona tego samego dnia, której było nadane imię Jadwiga. Rodzice chrzestni Szlachetny Jan Zwiastowski ze Zwiast i Szlachetna Jadwiga Otocka córka Szlachetnego Marcina Otockiego z Małego Otoka.

Rok 1613

Roku Pańskiego, jak wyżej, dnia zaś 26 października w sobotę, przez Sebastiana Czepiela proboszcza kościoła zadzimskiego był ochrzczony syn Szlachetnego Krzysztofa Kowalskiego i Agnieszki, małżonków mieszkańców wsi Ralowicze, któremu było nadane imie Wacław. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Szlachetny Jan Kamieński i Szlachetna Barbara Mioskowska obecnie dzierżawcy wsi Zadzim.

Rok 1614

Roku Pańskiego tysięcznego sześćsetnego czternastego, dnia 13 lipca w niedzielę świetej Małgorzaty, przeze mnie Czcigodnego i Wielebnego wikarego Piotra ?... została ochrzczona córka Urodzonego i Wielmożnego Pana Spytka Bużeńskiego z Bużenina i Hanny Rudnickiej z Rudnik, małżonków z Rudnik, urodzona 5. tego miesiąca w sobotę, której było nadane imię Małgorzata. Rodzicami zaś chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Rudnicki z Rudnik chorąży Ziemi Sieradzkiej i Urodzona Pani Jadwiga z Rudnik małżonka Urodzonego Pana Adama Grodzeńskiego.

 

 

Film 2127879

 

Akta urodzeń 1647-1648

 

Rok 1647

Zalesie

Roku, jak wyżej, dnia zaś 26 września. Ja, Melchior Kwiatkowski, ochrzciłem w kościele parafialnym zadzimskim p. w. św. Małgorzaty, dziecko Szlachetnych Państwa Adama Trzebnickiego, syna Stanisława Trzebnickiego i Teresy Wierzbowskiej córki Szlachetnego Pana Andrzeja Wierzbowskiego, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Iwański z [Zygry] i Urodzona Pani Anna Zaleska córka Jaśnie Wielmożnego Pana z Otoka Zaleskiego referendarza koronnego

Otoczek

Roku, jak wyżej, dnia zaś 3 listopada. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone 30 października dziecko Szlachetnego Stanisława Otockiego z Otoczka i Jadwigi Dolińskiej, prawowitych małżonków, któremu nadałem imię Andrzej. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Pan Piotr Doliński, obecnie dzierżawca z Otoka i Urodzona panna Dorota Zaleska córka Jaśnie Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego referendarza koronnego.

 

 

Film 2127879

 

Akta małżeństw 1649-1683

 

Rok 1649

Roku, jak wyżej, wtorek po niedzieli pięćdziesiątnicy o godzinie drugiej nocą pominąwszy zapowiedzi, ja Ma? Zadzimius prepozyt kościoła parafialnego zadzimskiego nie znajdując żadnych przeszkód, Szlachetnego Andrzeja ze Skąpe Skąpskiego i pannę Zofię córkę Szlachetnego Pana Grzegorza z Górki Goreckiego w kościele parafialnym św. Małgorzaty zapytałem, a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Stawający świadkowie Szlachetny Aleksander Karśnicki z tej wsi Górki i Piotr z Bużenina obecnie kierownik szkoły Zadzimskiej.

Kwiecień

Roku, jak wyżej, dnia zaś 25 kwietnia w trzecią niedzielę po święcie Paschy, pominąwszy wszystkie zapowiedzi w prywatnym domu po spowiedzi, Przewielebnego Jakuba Zaborowskiego kustosza i oficjała, ja Marcin Zadzimius proboszcz kościoła parafialnego zadzimskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, Urodzonego Sebastiana Żeromskiego z parafii Marzenin i Urodzoną Teresę Zabicką wdowę, we dworze Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego  referendarza koronnego  ze Zdań parafii Zadzim, zapytałem i mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem. Świadkowie Urodzeni i Wielmożni Panowie Piotr Walewski podstoli sieradzki parafii Małyń, Stanisław Żeromski skarbnik Ziemi Sieradzkiej parafi Marzenin,  Anzelm Rudnicki

Rok 1650

Luty

Roku, jak wyżej, dnia 28 lutego, którym był poniedziałek po niedzieli ?, pominąwszy zapowiedzi ? Przewielebnego Macieja Iwańskiego nie znajdując żadnych przeszkód, ja Maciej ? proboszcz kościoła parafialnego zadzimskiego Urodzonego Pana Jana Micielskiego z Milejowa parafii z Zadzima i Urodzoną pannę Annę Zaleską córkę Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego Referendarza

Koronnego w kościele św. Małgorzaty zapytałem obydwoje a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem

małżeństwem. Świadkowie Jaśnie Wielmożny Pan Jan Wężyk starosta sieradzki, Urodzony Pan Adam Poniatowski chorąży sieradzki, Urodzony Pan Maciej Bielski pisarz trybunału sieradzkiego, Urodzony Pan Roman Sulmierski, Urodzony Pan Maciej Pieczorowski i wielu innych.

Marzec

Roku, jak wyżej, czwartek po niedzieli pięćdziesiątnicy, którym był 1 marca, pominąwszy wszystkie zapowiedzi za zgodą Znakomitego i

Przewielebnego Macieja Łubieńskiego arch. gnieźnieńskiego, ja, Marcin Zadzimius proboszcz kościoła parafialnego zadzimskiego, nie znajdując żadnych przeszkód, Urodzonego Pana Wiktoryna Piotrachowskiego dziedzica z Woli Flasczynej i pannę Annę Mojaczeską z dworu Jaśnie Wielmożnego Pana Aleksandra z Otoka Zaleskiego Referendarza Koronnego w kościele św. Małgorzaty potwierdziłem małżeństwo.

Rok 1657

Roku, jak wyżej, dnia zaś 16 lipca. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt w kościele św. Małgorztay, wikary i mansjonarz nie znajdując żadnych przeszkód potwierdził małżeństwo między Szlachetnym Panem Mikołajem Stokowskim a Szlachetną Panią Anną Zwiastowską wdową ze wsi Górki. Świadkowie Szlachetny Pan Albert Malski ze wsi Kraszyn, Pan Stanisław Piasecki i inni.

Rok 1663

Tego samego dnia 16 lutego, roku, jak wyżej. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód, w kościele św. Małgorzaty mansjonarz Sebastian potwierdził związek małżeński między Szlachetnym Maciejem Prusinowskim a Katarzyną Zwiastowską ze Zwiastów. Świadkowie Szlachetny Mikołaj Stokowski z Górek, Szymon W?dziński ze Zwiastów.

Rok 1670

Roku, jak wyżej, dnia zaś 18 lutego. Związek małżeński we dworze[?] Znakomitego i Przewielebnego Marcina Rudnickiego kanonika uniejowskiego między Urodzonym Ludwikiem Raczyńskim a Zuzanną Strzelecką z Rzeczyc Małych potwierdził Znakomity Wielebny kanonik ? kościoła zadzimskiego w obecności Urodzonego Adama Mokraskiego, Jana Kiedrzyńskiego, Bonawentury Papieskiego i innych, bez zapowiedzi za pozwoleniem Znakomitego Sebastiana z Dobrej kanonika uniejowskiego.

 

 

Film 2127879

 

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1714-1755

 

URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

URODZENIA

 

Rok 1714

6 marca

Ralewice

Ja, ten sam, ochrzciłem syna Urodzonego Walentego Rudnickiego i Ludwiki Czyżewskiej, prawowitych małżonków, któremu dano imię Jan. Rodzicami chrzestnymi byli Pruszkowska z Ralewic i Urodzony Paweł Rembieski.

Grudzień

Rzeczyca

21 ochrzciłem imieniem Tomasz, syna służącego Jana i Katarzyny Turczynowiczów. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny klucznik Walenty Chlebowski i Urodzona panna Barbara Trzebuchowska z Ralewic.

Rok 1716

5 kwiecień

Tego dnia ochrzciłem imionami Józef, Joachim, Benedykt, syna Urodzonych Andrzeja i Heleny Wociechowskich, prawowitych małżonków, obecnie posesorów na części Zwiastów. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Kazimierz Szpinek z Urodzoną Teresą Otocką wdową, obecnie posesorką dóbr Zalesie.

Zadzim

13. lipca ochrz. imionami Aleksy, Stanisław, syna Urodzonych Jana i Anny Świderskich, prawowitych małżonków obecnie mieszkających w Zadzimiu. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Władysław Pstrokoński posesor z Niewiesza podstoli sieradzki z Jaśnie Wielmożną Panią Katarzyną Sapieżyną dziedziczką z Zadzimia, starościną wilkowyjską.

Rok 1717

Zadzim

26. kwietnia ochrz. imionami Katarzyna, Ewa, córkę Urodzonych Kazimierza i Anny Kępickich, prawowitych małżonków obecnie mieszkających we dworze zadzimskim. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Chlebowski podskarbi graniczny sieradzki, posesor z Ralewic z Jaśnie Wielmożną Panią Katarzyną Sapiehową starościną wilkowyjską.

Rok 1718

Wola Flaszczyna

1 października ochrzciłem imieniem Franciszek, syna Macieja i Zofii Pasternaków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Sebastian Stobierski obecnie administrator Zadzimia z Urodzoną Ludwiką Chlebowską skarbnikową graniczną sieradzką z Ralewic.

Rok 1719

Roscieszyn.

12 lutego ochrzcilem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Walentego i Ludwiki Rudnickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Tomasz Krzemieniewski ze swoją małżonką Teresą, obecnie w Suchorzynie parafii Drużbin.

Rok 1720

Rzeczyca

29 lutego ochrzcilem imionami Joanna, Kunegunda, córkę Urodzonych Franciszka i Agnieszki Kozłowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Gałczyński obecnie posesor z Ralewic z Urodzoną Petronelą Borzęcką.

Rok 1724

Ralewice

Dnia 21. maja. Ja, Józef Zbyczyński prepozyt zadzimski, ochrzcilem imionami Jan, Stanisław, syna Urodzonych Hieronima Bazana rotmistrza JKM i Joanny z domu Chlebowskiej kalwinów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Najjaśniejszy Władysław Biernacki kasztelan rozprzański z Urodzoną Łaszewską z Głaniszyna.

Zygry.

Dnia 24. września. Ja, Józef Zbyczyński prepozyt zadzimski, ochrzcilem imionami Michał, Józef syna Wielmożnych Stanisława i Franciszki Zofii Poklękowskich, pisarzy grodzkich wieluńskich, prawowitych małżonków, obecnie posesorów w Zygrach. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Miniszewski sędzia ostrzeszowski z Urodzoną Anną Korytowską matką małżonki Wielmożnego pisarza.

Rok 1725

Ralewice

Dnia 26. października ochrzciłem imionami Katarzyna, Zofia, córkę Urodzonych Jana Hieronima Bazana i Joanny lub Anny Chlebowskiej kalwinów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Aleksander Popławski ... JKM z

Urodzoną Anną Chlebowską kalwinką z domu Twardowską.

Rok 1726

Ralewice

Dnia 21. kwietnia ochrzciłem imionami Joanna, Zofia, córkę Urodzonych Jana Hieronima Bazana i Urodzonej Joanny Chlebowskiej z domu, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Chlebowski ojciec Urodzonej Bazanowej z Urodzoną Krystyną Tyminiecką obecnie posesorką dóbr Zalesie.

Zygry

Dnia 17. października ochrzciłem imieniem Jadwiga, córkę administratorów dóbr Zygry Joachima i Ewy Pytorowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Franciszek Sołtyk z Urodzoną Jadwigą Skrzyńską.

Rok 1727

Ralewice.

Dnia 18 listopada ochrzciłem imionami Aleksandra, Marianna, córkę Urodzonych Jana Hieronima i Joanny Bazanowej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Mieszkowski kalwin z Urodzoną Chlebowską matką owego Urodzonego małżonka Bazana.

Rok 1728

Wola Flaszczyna

Roku, jak wyżej, dnia 13 września urodził się syn Urodzonych Andrzeja i Marianny Trepków, prawowitych małżonków, będąc niebezpieczeństwie śmierci. Przewielebny Walenty Drogoński, proboszcz wierzchowski ochrzcił go w  w domu i ? mnie. Dnia 21 października, ja Józef Zbyczyński dopełniłem własną ceremonię i nadałem mu imiona Michał Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Michał Miekiński łowczy i sędzia Ziemi Wieluńskiej ze swoją małżonką Konstancją.

Rok 1729

Ralewice

Dnia 2 stycznia. Ja, Józef Zbyczyński prepozyt zadzimski, ochrzciłem imionami Konstancja Urszula, córkę Wielmożnych Jana Hieronima i Joanny Bazanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Chlebowski z Urodzoną Konstancją Rusecką.

Rok 1730

Dnia 5-go marca ochrzciłem imionami Marianna ?, córkę Wielmożnych Jana Hieronima i Joanny Bezanów, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Paweł Skorzewski podczaszy dobrzyński z Urodzoną Katarzyną Chlebowską matką Wielmożnej małżonki.

Dnia 21 marca ochrzciłem imionami Katarzyna, Krystyna, urodzoną w roku 1729, 6-go listopada, córkę Urodzonych Józefa i Teresy Chlebowskich, prawowitych małżonków, obecnie mieszkających w dobrach Otoka. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Jerzy Sapiecha starosta wilkowyjski z Jaśnie Wielmożną Krystyną Sapieżanką własną córką.

Rozdziały

Dnia 16. maja ochrzciłem imionami Wojciech, Antoni, syna Wielmożnych rodziców Urodzonych Pawła i Marianny Skorzewskich podczaszych dobrzyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Michał Miękiński łowczy i sędzia grodzki wieluński z Wielmożną własną małżonką imieniem Konstancja.

Zadzim

Dnia 25 maja ochrzciłem imionami Antoni, Urban, syna Jana i Marianny Michalskich organistów kościoła zadzimskiego, rawowitych małżónków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Jarochowski z Wielmożną Urodzoną Agnieszką Bazanową z Ralewic.

Rok 1731

Otok

Dnia 14 stycznia ochrzciłem imionami Jan, Michał, syna Urodzonych Józefa i Teresy Chlebowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Michał Stanisław Miękiński z Urodzoną małżonką Konstancją.

Zygry

Dnia 18 stycznia ochrzciłem imionami Anna, Konstancja, Marcjanna, córkę Urodzonych Stanisława i Franciszki Poklękowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Melchior Gurowski chorąży starosta kolski województwa kaliskiego z Wielmożną Konstancją Miękińska.

Rok 1735

Wola Flaszczyna

Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Mikołaja i Jadwigi Piotrachowskich prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Baltazar Pągoski ze swoją małżonką z domu Lipnicką, oboje z Woli Flaszczynej.

11 wrzesień

Otoczek

Tego samego dnia. Ja ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Mateusz, syna Urodzonych Jana i Marianny Bogdańskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Stefan Wężyk posesor z Ralewic i panna Słotwińska dwórka Wielmożnych Państwa ? z Zadzimia.

Rok 1736

Styczeń

Rzeczyca

Dnia 29. Ja Stanisław Grabski prepozyt kościoła zadzimskiego, ochrzciłem imionami Salomea, Anna, córkę Urodzonych Michała i Teresy Chleboskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Chleboski brat owego i Urodzona Anna Tarchalska z dóbr Otoka.

Czerwiec

Zadzim

Dnia 8. Ja Wojciech zarządca środzki, ochrzciłem imieniem Antoni, syna Urodzonych Franciszka i Anny Jaroszeskich, administratorów Zadzimia. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Antoni Dąbroski posesor wsi Zwiasty z Urodzoną Panią Aleksandrą Wężykową z Ralewic.

Rok 1737

Maj Otoczek

Tego samego dnia 9-go. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę pracowitych, prawowitych małżonków Jana i Marianny Bogdańskich z Otoczka. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Anna Jarochowska i Franciszek Jarochowski z Zadzimia.

Rok 1738

Lipiec

Rzeczyca

Dnia 7-go. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Antonina, Ewa, córkę Urodzonych Walentego Rudnickiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Krzysztof Zdzenicki proboszcz  z Wierzchów z Urodzoną Suchoską wdową.

Grudzień

Zygry

Ja, jak wyżej, ochrzciłem trzema imionami Anna, Ewa i Marianna córkę Wielmożnego i Urodzonego Pana Stanisława Wojciecha Poklekoskigo pisarza grodzkiego sieradzkiego i Franciszki z Korytoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożna i Urodzona Pani Anna Korytowska i Wielmożny i Urodzony Ignacy Skrzyński, Urodzona Jadwiga Skrzyńska, Urodzony Jan Korytoski dnia 23 tego samego.

Rok 1740

Czerwiec

Zygry

1-go ochrzcił dziecko dwoma imionami Jan i Feliks, syna Urodzonego Pana Kazimierza Wyrzykowskiego i Urodzonej Pani małżonki Teresy z domu Pienickiej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Ługowski żołnierz i Urodzona Pani Ludwika Chlebowska z Ralewic.

Zalesie

3-go ochrzcił córkę Zofię, Urodzonego Pana Stefana Rudnickiego i Urodzonej Pani małżonki Marianny. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Karpiński dworzanin z Zalesia i Urodzona Pani Zofia Dzie?zawska z Zalesia.

Rok 1741

Maj

Otoczek

21 Ja, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Celestyn, syna Urodzonych Państwa Franciszka i Heleny Spinków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Michał Chleboski ze swoją małzonką Anną z Górek.

Czerwiec

Roku Pańskiego 1741, dnia 30 czerwca. Ja, Jan Damascen Lubieniecki kapłan Małyszyna, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Szlachetnego Łukasza Borzysławskiego i Urszuli z Wałowskich, prawowitych rodziców. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Chlebowski i Konstancja Sokołowska.

Rok 1742

Maj

Zadzim

Dnia 14 tego miesiąca. Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Zofia, córkę Urodzonego Mikołaja Wolskiego i Konstancji z domu Gajewskiej Wolskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni i Barbara Niedzielscy.

Wrzesień

Zygry

Tego samego dnia ochrzciłem imieniem Mikołaj, syna Urodzonego nieżyjącego Antoniego Gauczyńskiego i Franciszki. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Niedzielski i Barbara Niedzielska.

Grudzień

21 tego miesiaca, roku, jak wyżej. Ja, Stanisław Gajewski wikary zadzimski, ochrzciłem imionami Łucja, Agnieszka, córkę Urodzonych Michała i Anny Chlebowskich, posesorów ze Zwiast, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Chlebowski i Marianna Głogowska z domu Stoińska.

Rok 1743

Luty

Zwiasty

24 Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Apolonia, córkę Urodzonych rodziców Łukasza i Urszuli Borzysławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Antoni i Barbara Niedzielscy.

Kwiecień

Otoczek

17 Ja, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Wojciecha i Marianny Bogdańskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Paprocki i Marianna Głogowska.

Wrzesień

Zadzim

22 tego miesiąca Znakomity Wielebny Krzysztof Zdenicki pleban wierzchowksi ochrzcił imieniem Tomasz, syna Urodzonych Józefa i Marianny Głogowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Ignacy Skrzyński kasztelan? ? i Urodzona Franciszka Poklękowska.

Październik

Zwiasty

27 tego ochrzciłem imieniem Szymon, syna Urodzonych Wojciecha i Teresy Łagiewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Michał Chlebowski i Marianna Głogowska.

Rok 1744

Otoczek

Dnia 18 lutego. Ja, Franciszek Witkowski prepozyt zadzimski, ochrzciłem imieniem Walenty, syna Urodznych Jana Bogdańskiego i Marianny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stefan Łempicki i Urodzona Marianna Głogowska.

Górki

Dnia 21 lutego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Walentego Łuby i Agnieszki z Garczyńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Wielebny Andrzej Rudnicki kanonik uniejowski i Urodzona Marianna Głogowska.

Rok 1745

Zygry

Dnia 21 kwietnia. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami Katarzyna, Agnieszka, córkę Urodzonych Jana Wolskiego i Marianny z Głuskowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Wyrzykowski podczaszy czerniechowski i Urodzona Marianna Jaworska.

Zwiasty

Dnia 19 września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Jadwiga, Brygida, córkę Urodzonych Michała Chlebowskiego i Anny Łubianki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Rogojski i Urodzona Marianna Niedzielska.

Rok 1747

Górki.

Dnia 29 lutego. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Marianna, córkę Urodzonych Wojciecha i Brygidy Brzezowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Zabłocki z małżonką Urodzoną Anną Zabłocką.

Górki.

Dnia 3 września. Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imieniem Bartłomiej, syna Urodzonych Macieja Rossowskiego i Franciszki z Ostrowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Otocki z Urodzoną Barbarą Niedzielską.

Rok 1748

Szczawiński Młyn

Dnia 27 lutego. Znakomity Przewielebny Andrzej Rudnicki ochrzcił imieniem Maciej, syna Szlachetnych Józefa Grabińskiego i Katarzyny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Gabriel Kucharski mansjonarz zadzimski i Urodzona Wiktoria Chmielińska.

Zygry

Dnia 19 marca. Ja, Franciszek ? prepozyt zadzimski, ochrzciłem dwoma imionami Katarzyna, Domicella, córkę Urodzonych Jana Masłowskiego i Marianny z Karśnickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Kacper Oczosalski łowczy kruszwicki i Joanna Zdzenicka.

Górki

Ten sam, jak wyżej, roku,  jak wyżej, dnia 11 listopada ochrzciłem imieniem Elżbieta, córkę Urodzonych Łukasza i Urszuli Borysławskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wojciech Chlebowski i Jadwiga Rzegocka.

Górki

Ten sam, jak wyżej, roku,  jak wyżej, dnia 2 grudnia ochrzciłem imieniem Andrzej, syna Urodzonych Antoniego i Anny z domu Łubianki Zabłockich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Łuba i Urodzona Franciszka Duninowa.

Rok 1749

Górki

Ten sam, jak wyżej, roku, jak wyżej, dnia 27 listopada ochrzciłem dwoma imionami Elżbieta i Salomea, córkę Urodzonych Krzysztofa i Agnieszki Zwiastowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Rogojski i Urodzona Jadwiga Rzegocka.

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1715

Dnia 19. sierpnia, ten sm, z zachowaniem tego, co ma być zachowane, Urodzonego Szlachetnego Jana Piaskowskiego z województwa tęczyńskiego i córkę Urodzoną Katarzynę Brocką, [Urodzonego 2 voto I?owską ?] posesorkę dóbr Zalesia,  przez słowa uroczystej przysięgi obecnych, połączyłem małżeństwem w kościele zygryńskim i błogosławiłem w obecności świadków Urodzonych Kazimierza Wyrzykowskiego posesora dóbr Zygry, Jana Kwiatkowskiego, Bartłomieja Pawłowskiego, Jakuba Kozubskiego i wielu innych Urodzonych.

Rok 1717

5-go czerwca w kościele założycieli obserwantów. Ten sam, jak wyżej, podczas uroczystej mszy Urodzonego Jana Zwiastowskiego syna Daniela posesorów z Górek i Urodzoną Zofię Swirzyńską z tej samej wsi Górki pannę, przez uroczyste słowa przysięgi obecnych, połączyłem małżeństwem w kościele parafialnym Zadzimia i błogosławiłem. Obecni świadkowie Urodzeni Daniel Zwiastowski jego ojciec, Antoni Szpot z małżonką Joanną i inni krewni obydwóch [stron].

Rok 1725

Dnia 26 listopada, poprzedziwiszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach świąt podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ja, Józef Zbyczuński prepozyt kościoła parafialnego zadzimskiego, zapytałem w kościele Urodzonego Jana Otockiego i Urodzoną Mariannę Tymieniecką a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżenstwem w obecności świadków Urodzonego Pana N. Kobierzyckiego, Urodzonego Adama Zegockiego, Wielmożnego Franciszka Pstrokońskiego starosty szadkowskiego, Urodzonego Stanisława Mikołajowskiego i wielu innych Szlachetnych.

Rok 1726

Sierpień

Dnia 25. sierpnia. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach świąt i nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, Urodzonego Józefa Mikołajowskiego i Urodzoną Franciszkę Tymieniecką w zadzimskim kościele parafialnym połączyłem małżeństwem i błogosławiłem. Obecni świadkowie Urodzeni Stanisław Mikołajowski rodzic zaślubionego i brat Znakomity Albert Tymieniecki i wielu innych.

Wrzesień

Dnia 18. września, na mocy indultu Znakomitego Michała Kobierzyckiego oficjała uniejowskiego w kościele wierzchowskim, Wielebny Albert Drogoński w mojej asyście prepozyta zadzimskiego, małżeństwo Urodzonego Zygmunta Pągowskiego z Wiktorią Radoszowską błogosławił. Obecni świadkowie Urodzony Andrzej Trepka, Urodzony Kazimierz Spinek i inni.

Rok 1727

Dnia 7-go stycznia, poprzedzwiszy trzema zapowidziami w dniach świąt, 1-szą w Święto Narodzenia Pańskiego, 2-gą w niedzielę wolną, 3-cią w święto Epifanii podczas uroczystych mszy, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ja, Józef Zbyczyński prepozyt tego kościoła parafialnego zadzimskiego, Urodzonego Stanisława Pęgowskiego dziedzica pewnej części dóbr Bogucic w parafii Małyń i Urodzoną Mariannę Biskupską obecnie mieszkającą przy Urodzonym Tarchalskim w Otoku i dłuższy czas przebywającą zapytałem

obydwojga, mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem i błogosławiłem w obecności świadków Urodzonego Andrzeja Trepki, Michała Chotkowskiego, Kazimierza Spinka i wielu innych.

Rok 1729

Dnia 12. stycznia. Ten sam, jak wyżej, na mocy dyspensy ogłoszonej na pismie przez Znakomitego Wielebnego Michała Kobierzyckiego dziekana i oficjała uniejowskiego i podpisanej przeze mnie, małżenstwo Urodzonego Józefa Chlebowskiego z Urodzoną Teresą Zaleską zawarte w kościele parafialnym potwierdziłem i błogosławiłem w obecności świadków Jaśnie Wielmożnego N. Walewskiego kasztelana spicymirskiego, Urodzonego Michała Krobanowskiego, N. Dąbrowskiego, Urodzonego Mikołaja Spinka i wielu innych Urodzonych.

Rok 1735

Dnia 20 lutego połączyłem małżeństwem Urodzonego Pana Michała Chlebowskiego z Urodzoną panną Anną Łubianką z Górek bez znalezienia  prawnych przeszkód, w kościele parafialnym zadzimskim w obecności świadków Wielmożnego i Urodzonego Pana Hieronima Skrzyńskiego kasztelana łęczyckiego z Urodzoną swoją małżonką i wielu innych.

Rok 1741

Ralewice

Roku 1741, dnia 31 sierpnia. Ja, Franciszek Witkowski prepozyt zadzimski, pomijając zapowiedzi na mocy indultu  Znakomitego

Wielebnego oficjała uniejowskiego związek małżeński Urodzonego Pawła Rembieskiego z Urodzoną Aleksandrą z Kąsinowskich Pruszkowską połączyłem.

Rok 1742

Zadzim

Roku tego samego, dnia 6-go lutego. Ja, jak wyżej, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu Znakomitego Wielebnego oficjała uniejowskiego, związek małżeński Urodzonego Antoniego Zagurskiego z Urodzoną Heleną Żernicką połączyłem i błogosławiłem w obecnośći świadków Urodzonego Antoniego Rudnickiego i Walentego Rudnickiego i wielu innych ze szlachty.

Kwiecień

Dnia 28 tego miesiąca Przewielebny Gabriel Skrzyński gwardian ? za pozwoleniem i w obecności prepozyta, omijając zapowiedzi na mocy indultu Znakomitego Wielebnego oficjała niejowskiego, potwierdziłem małżeństwo Urodzonego Marcina Suskiego z Urodzoną Ewą Poklękowską, połączyłem i błogosławiłem w obecności świadków Jaśnie Wielmożnego Hieronima Skrzyńskiego chorążego łęczyckiego, Jaśnie Wielmożnego Ignacego Skrzyńskiego kasztelana łęczyckiego i wielu innych.

Rok 1745

Zygry

Roku, jak wyżej, dnia 29 stycznia. Ja, brat Wawrzyniec Bocheński zarządca, opuszczając zapowiedzi na mocy indultu Znakomitego Wielebnego oficjała uniejowskiego, związek małżeński Wielmożnego i Urodzonego Pana Jana Wyrzykoskiego z Jaśnie Wielmożną i Urodzoną Panią Franciszką Poklękowską wdową połączyłem i błogosławiłem w obecności świadków Jaśnie Wielmożnego Józefa Głogowskiego i Wielmożnego Pana ? i wielu innych.

Otoczek

Dnia 11 czerwca. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Walentego Baranieckiego z Wiktorią Sadowską w obecności świadków Urodzonego Józefa Chlebowskiego, Józefa Głogowskiego i wielu innych.

Rok 1747

Górki

Dnia 11 października, roku 1747. Ten sam, jak wyżej, pominąwszy zapowiedzi na mocy indultu Wielebnego oficjała uniejowskiego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Antoniego Zabłockiego z Anną Łubianką w obecności świadków Urodzonego Kobelańskiego, Otockiego, Błażeja Paprockiego, Józefa Paprockiego  i innych świadków.

Rok 1749

Otocze[k]

Dnia 5 lutego, Ja, Franciszek Witkowski prepozyt zadzimski, pominąwszy zapowiedzi na mocy indultu Najwielebniejszego oficjała uniejowskiego, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Aleksandra Spinka z Agnieszką Chlebowską w obecności świadków Urodzonego Klichowskiego, Gołembowskiego i wielu innych.

Wola Flaszczyna

Ten sam, jak wyzej, roku, jak wyżej, dnia 12 lutego, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonych Krzysztofa Zwiastowskiego z Agnieszką Pietrachowską w obecności świadków Górskiego, Kwiatkowskiego, Jana Masłowskiego i wielu innych uczestniczących.

Rok 1751

Otoczek

Dnia 22 lutego, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Wojciecha Rożyckiego z Anną Górecką w obecności świadków Urodzonego Wojciecha Chlebowskiego, Stanisława Zdzenickiego i innych świadków.

Zwiasty.

Dnia ? lutego, ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Stanisława Zdzenickiego z Agnieszką Chlebowską w obecności świadków Urodzonych Stanisława Tymienieckiego, Walentego Baranieckiego, Stanisława Paprockiego i innych świadków.

Rok 1752

Roku Pańskiego 1752, dnia 26 stycznia. Ja, Franciszek Witkowski prepozyt zadzimski, potwierdziłem w kościele parafialnym zadzimskim, poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód, małżeństwo Urodzonych Teodora Gumieńskiego z Krystyną Chlebowską w obecności świadków Urodzonych Pruskiego, Łykowskiego, Paprockiego i wielu innych z ludu.

 

ZGONY

 

Rok 1742

Luty

Dnia 28. Ja, jak wyżej, pochowałem Urodzonego Gałczyńskiego, opatrzonego sakramentami, administratora ze wsi  Zygry

Wrzesień

5 tego samego Przewielebny Zdzenicki pochował Urodzoną Annę Tarchalską opatrzoną sakramentami.

Rok 1744

Grudzień

1-go tego samego pochowałem Urodzonego Władysława Żegockiego, opatrzonego sakramentami.

Rok 1746

Wola Flaszczyna

Dnia 3. lipca. Ten sam, jak wyżej, pochowałem Urodzoną Łubinę z Garczyńskich, opatrzoną sakramentami.

Rok 1754

Zadzim

Roku Pańskiego 1754, dnia 4 lutego zmarł Urodzony Pan Jan Rogoyski posesor dóbr Zadzimia, opatrzony wszzystkimi sakramentami. Pochowany pod dużym ołtarzem. Ja, Franciszek Witkowski.

Otok.

Roku Pańskiego 1754. Ja, Franciszek Witkowski prepozyt zadzimski, pochowałem Urodzonego Józefa Chlebowskiego posesora dóbr Otoka, opatrzonego wszystkimi sakramentami. Pochowany dnia 30 kwietnia w grobowcu przy ołtarzu

Górki

Roku Pańskiego 1754, dnia 28 lipca. Ten sam, jak wyżej, pochowałem Urodzonego Wojciecha Zwiastowskiego, opatrzonego wszystkimi sakramentami.

Rok 1755

Otoczek

Roku Pańskiego 1755, dnia 2 marca. Ten sam, jak wyżej, pochowałem Urodzonego Anzelma Rudnickiego, posesora części Otoczka, opatrzonego wszystkimi sakramentami.

Zwiasty

Roku Pańskiego 1755, dnia 6 marca. Ten sam, jak wyżej, pochowałem Urodzonego Antoniego Łubę posesora części Zwiastów opatrzonego wszystkimi sakramentami.

 

 

Film 2127879

Akta małżeństw, zgonów 1754-1774

 

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1759

Zadzim i Ralewice

Dnia 29 lipca. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem małżeństwo Wielmożnych Maksymiliana Rogoyskiego cześnika winnickiego z Elżbietą Chorkowską świadkowie Wielmożny Wojciech Chorkowski miecznik chełmiński, Urodzony Soczewiński regent Ziemi Łęczyckiej, Górski, Maciej Chorkowski i wielu innych świadków.

Rok 1761

Wola Flaszczyna.

Roku Pańskiego 1761, dnia 6 lipca. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Macieja Krąkowskiego z Urodzoną Heleną Truszkowską. Świadkowie Urodzeni Adam Truszkowski, Miniszewski, i inni świadkowie.

Górki

Dnia 9 września. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem związek małżeński Urodzonego Franciszka Gumińskiego z Łucją Chlebowską. Świadkowie Urodzeni Józef Dunin, Józef Stawiński, Zwiastowski i inni świadkowie.

Rok 1763

Górki

Dnia 5 lipca. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Józefa Pstrokońskiego z Urodzoną Katarzyną Gumińską. Świadkowie Urodzony Maciej Dunin, Czartkowski, Dąmbski i inni świadkowie.

Zalesie

Dnia 31 lipca. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Macieja Zwiastowskiego z Urodzoną Zofią Sawicką. Świadkowie Urodzeni Józef Stawiski, Franciszek Gumiński i inni świadkowie.

Zygry

Dnia 25 września. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Bonawentury Łagiewskiego z Urodzoną Marianną Pągowską. Świadkowie Wielmożny Gołembowski łowczy krasnostawski, Urodzony Franciszek Gumiński i inni świadkowie.

Rok 1765

Górki

Dnia 14 czerwca. Ten sam, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, potwierdziłem i błogosławiłem związek małżeński Urodzonych Jakuba Starczewskiego z Urodzoną Katarzyną Zdzenicką. Świadkowie Urodzeni Bielski, Zwiastowski i inni świadkowie.

Rok 1766

Górki

Dnia 22 listopada, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych prawnych przeszkód, ten sam, jak wyżej, ? Urodzonego Józefa syna Urodzonego Stanisława Drzewieckiego i Urodzoną Brygidę córkę Urodzonego Chlebowskiego tej parafii zadzimskiej, zapytałem, a mając ich zajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem w obecności świadków Urodzonych Krąkowskiego, Wolskiego, Bogdańskiego z tej parafii zgodnie ze zwyczajem naszej matki Kościołem i błogosławiłem.

Rok 1772

Górki

23 marzec

Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, z których 1-sza 2 lutego, 2-ga 9, 3-cia 16 podczas uroczystych podczas uroczystych mszy parafialnych i z powodu wojny odroczona do 23 marca, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Pana Piotra Truszkowskiego z Marianną Żernicką panną. Świadkowie Urodzony Maciej Dunin i Urodzony Józef Żurawiński.

Górki 29 wrzesień

Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami, z których pierwsza 20, druga 27, [trzecia] zaś 29 września podczas uroczystych podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Tomasza Łępickiego kawalera z wdową Panią Wiktorią 1 voto Bronikowską z domu Zdzenicką. Świadkami byli Urodzony Pan Adam Truszkowski ze swoją małżonką i Jaśnie Pan Antoni Waranowicz.

 

ZGONY

 

Rok 1754

Zwiasty

Dnia 25 stycznia. Ten sam, jak wyżej, pochowałem na cmentarzu dziecko imieniem Jan Urodzonego Krzysztofa i Agnieszki Zwiastowskich. Roku, jak wyżej.

Zwiasty

Dnia 5-go lutego. Ten sam, jak wyżej, pochowałem na cmentarzu dziecko imieniem Franciszka jeden rok mające Urodzonego Krzysztofa i Agnieszki Zwiastowskich. Roku, jak wyżej.

Zwiasty

Dnia 16-go grudnia. Ten sam, jak wyżej, pochowałem Urodzoną Konstancję Łubinę w świątyni, dobrze opatrzoną. Roku, jak wyżej.

Rok 1755

Zwiasty

Dnia 12 marca. Ten sam, jak wyżej, pochowałem na cmentarzu dziecko imieniem Stanisław dwa lata mające Urodzonych Antoniego i Anny Zabłockich. Roku, jak wyżej.

Górki

Dnia 15-go września. Ten sam, jak wyżej, pochowałem w kościele Urodzonego Antoniego Łubę opatrzonego wszystkimi sakramentami. Roku, jak wyżej.

Rok 1756

Otoczek

Dnia 1-go marca. Ten sam, jak wyżej, pochowałem na cmentarzu dziecko imieniem Antonina Urodzonych Stanisława i Magdaleny Miniszewskich. Roku, jak wyżej.

Górki

Dnia 31-go grudnia. Ten sam, jak wyżej, pochowałem na cmentarzu Urodzoną Katarzynę Zwiastowską wdowę, opatrzoną wszystkimi sakramentami. Roku, jak wyżej.

Rok 1759

Otoczek

Dnia 10 września została pochowana Urodzona Barbara Miniszewska opatrzona wszystkimi sakramentami.

Rok 1761

Ralewice

Dnia 24 lutego Wielmożny i Urodzony Pan Wojciech Chełkowski miecznik chełmiński  opatrzony wszystkimi sakramentami zakończył życie. Pochowany zaś w grobowcu przy ołtarzu NMP  dnia 28 lutego 1761 roku.

Otoczek.

Dnia 20 maja Urodzona Barbara Rudnicka  skromna, rozgrzeszona, wyspowiadana na Wielkanoc, pochowana na cmentarzu.

Rok 1765

Otoczek.

Dnia 25 lutego pochowany Urodzony Stanisław Miniszewski, biedak, opatrzony wszystkimi sakramentami i ostatnim błogosławieństwem.

Rok 1766

Zwiasty

Roku Panskiego 1768, dnia 13 września Urodzona z Cygańskich Niedzielska lat 49 w zgodzie ze świętą matką Kościołem oddała ducha Bogu. Jej ciało dnia 15 tego miesiąca zostało pochowane przy ołtarzu NMP przez Bartłomieja ?żczyńskiego mansjonarza zadzimskiego. Wyspowiadany dnia 10 września opatrzony wiatykiem, ostatnim błogosławieństwem i odpuszczeniem zupełnym.

Rok 1768

Rozcieszyn

Dnia 20 kwietnia Urodzony Walenty Rudnicki lat blisko 105 według relacji jego ? w zgodzie ze świętą matką Kościołem oddał ducha Bogu. Jego ciało zostało pochowane w grobowcu przy ołtarzu NMP.  Wyspowiadany przez proboszcza zadzimskiego dnia 24[?] tego miesiąca, pochowany zaś dnia 26, opatrzony wiatykiem, namaszczony świętymi ojelami i pokrzepiony odpuszczeniem zupełnym.

Rok 1772

Otoczek 26 marca

Ja, jak wyżej, pochowałem Urodzoną Mariannę z Ruckich Bohdańską lat 50 plus minus, opatrzoną wszystkimi sakramentami, na cmentarzu po lewej stronie ołtarza.

Otoczek 26 kwietnia

Ja, jak wyżej, pochowałem Urodzonego Mateusza Bohdańskiego lat 33 plus minus, opatrzonego wszystkimi sakramentami lecz bez świadków, na cmentarzu po lewej stronie wielkiego ołtarza z prawego boku małżonki.

Rok 1773

Górki 3 maja

Zmarła Urodzona Krystyna z Chlebowskich Gumińska, po spowiedzi wielkanocnej. Pochowana na cmentarzu przy zakrystii z wschodniej strony.

Otoczek

Urodzony Pan Franciszek Głuszkowski lat 53 plus minus, zmarł opatrzony sakramentami. Pochowany na cmentarzu przy dużym ołtarzu w południowej stronie.

Rok 1774

Sierpień

Górki

Dnia 4 zmarł Jan lat siedem i dwa miesiące, syn Urodzonych Franciszka Gumińskiego i Łucji z Chlebowskich, prawowitych małżonków. Pochowany na cmentarzu przy zakrystii po wschodniej stronie.

 


Film 2062431


Akta małżeństw, zgonów 1776-1828

MAŁŻEŃSTWA


Rok 1778
Górki
Roku tego samego (1778), dnia 28 lutego. Ja przestrzegając wszystkich praw i nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Feliksem Krasińskim z Chodaków parafii Wierzchy a Marianną Zwiastowską z Górek.
Świadkami byli Urodzony Maciej Dunin z Chodaków i Adam Gruszkowski z Górek
Rok 1779
Zwiasty
Dnia 1 września. Ja ten sam jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo, przestrzegając wszystkich praw i nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, między Urodzonym Tymoteuszem Kołdowskim a Franciszką Kopowską.
Świadkami byli Wielmożny Józef Pstrokoński cześnik i jego żona Wiktoria, Urodzony Józef Dunin z Hadal?
Rok 1788
Zygry
Roku tego samego (1788), dnia 26 listopada, Znakomity Domański kanonik uniejowski, kapłan z Niewisza, w obecności prepozyta z Zadzima błogosławił małżeństwo przestrzegając wszystkich praw i nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, między Urodzonym Janem Borzęckim ekonomem a Brygidą Trepczanką panną.
Świadkami byli Wielmożny Jan Kanty Gołębiowski szambelan ? sieradzki ze wsi Wierzchy i Znakomita Wielmożna Salomea Cielecka kasztelanowa spicymirska Pani dóbr Zygry.
Rok 1789
Zadzim
Roku tego samego, dnia 17 lutego przestrzegając wszystkich praw i nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, M.U.P. Władysław Porawski z Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów (bernardyni), kapelan Zygr? w obecności miejscowego lektora błogosławił małżeństwo miedzy Urodzonym Józefem Kuczkowskim a Franciszką Dworzańską.
Świadkami byli Wielmożny Józef Pstrokoński z Wielmożną Wiktorią z Gorzkowskich swoją żoną z dworu.
Rok 1791
Wola Flaszczyna
Rok ten sam 1791. Dnia 6 marca, który był siódmą niedzielą przd Wielkanocą. Ja Izydor Dworzański prepozyt Zadzima błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Maksymilianem Krąkowskim ze wsi Chodaki parafii w Wierzchach a Urodzoną Julianną Żelisławską niegdyś wdową Urodzonego Żelisławskiego.
Świadkami byli Wielmożny Józef Dunin dziedzic dóbr Rotrów parafii w Wierzchach, dalej Wielmożny Wojciech Mogielnicki Pan swojej części dóbr Pudłów parafii Bełdrzychów.
Rok 1793
Zadzim
RP 1793, dnia 19 sierpnia. Prześwietny Wielebny Kazimierz Łubiński błogosławionego kościoła metropolitalnego gnieźnieńskiego, koadiutor w tymże kościele metropolitalnym, kapelan prepozyt lubiński w obecności miejscowego lektora zwierzchnika Zadzima, opuszczenie dwóch zapowiedzi za specjalnym zezwoleniem rozporządzenia Znakomitego i Prześwietnego Pana Michała z Gurowa Gurowskiego prepozyta i oficjała generalnego gnieźnieńskiego, kanonika katedralnego poznańskiego Stanisława Egwitisa? z dnia 31 maja Roku Pańskiego 1793 datowanego w Gnieźnie i podpisanego własną ręką przez Znakomitego oficjała i potwierdzonego pieczęcią małżeństwo Wielmożnego Jakuba Grabskiego podkomorzego JKM z parafii Rzegocin? ze Znakomitą Wielmożną Józefą hrabianką z Lubrańca Dąmbską parafii Zadzim.
Świadkowie Znakomita Wielmożna Marianna z [?] Sapiechów Dąbska wojewodzina brzesko-kujawska, Znakomita Ludwika Gorzyńska kasztelanowa [?]
Rok 1810
Zadzim
Roku tego samego 1810, dnia 13 czerwca. Ja ten sam jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami, mianowicie w 3-cią i 6-tą niedzielę po święcie Paschy, trzecia w niedzielę Zielonych Świątek, która była 10-go czerwca, zatwierdziłem małżeństwo między Urodzonym Konstantym Dąbrowskim wdowcem lat 61 z miasta Szadek,a Matyldą Bierkowską lat 41 z dworu zadzimskiego, panną. Obecnymi świadkami byli Znakomity Wielmożny Klemens hrabia z Lubrańca Dąmbski z Woli Flaszczyny, Roch Dąbski dziedzic z Kościeszyna.

 

 

początek strony