ZAGNAŃSK

 

Archiwum Diecezjalne w Kielcach

Parafia Zagnańsk

 

Akta urodzonych 1797-1865

Akta ochrzczonych, zaślubionych zmarłych 1816

 

 

Sygn. 2

    Akta urodzonych 1797-1865

 

Rok 1799

Zagnańsk

27 stycznia, dom nr. 72, ochrzczona Antonina Sidłowna

Rodzice: Szymon Sidło i Franciszka Mocko

Chrzestni: Franciszek Chłopek i Ewa Adamcowa

Pracowici

 

 

Sygn. 16

    Akta ochrzczonych, zaślubionych zmarłych 1816

 

Rok 1816

11. Dąbrowa

Roku tysiącznego ośmsetnego szesnastego dnia trzydziestego czerwca, o godzinie drugiej po południu. Przed nami plebanem zagnańskim, urzędnikiem stanu cywilnego gminy zagnańskiej powiatu szydłowieckiego w departamencie radomskim, stawił się Karol Gorski młodzian mający lat dziewiętnaście według złożonej metryki z ksiąg kościoła kieleckiego wyjętej, rzemieślnik kowal w wsi Dąbrowa do gminy kieleckiej należącej osiadły, syn zeszłego Michała Gorskiego, także w tej wsi włościanina przed tym zamieszkałego, i Maryanny z Konderów jego małżonki, w asystencji matki swojej; stawiła się także Maryanna Sidlonka panna mająca lat siedemnaście według złożonej metryki z ksiąg kościoła piękoszowskiego wyjętej, córka Szymona Sidło chałupnika w Zagnańsku osiadłego, i Franciszki z Moćków jego małżonki w asystencji ojca swego. Strony stawające żądają, ażebyśmy przystąpili do obchodu ułożonego między nami małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły tak przed głównemi drzwiami domu naszego gminnego, jak przed mieszkaniem urzędnika cywilnego gminy kieleckiej, to jest pierwsza dnia szesnastego, druga dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku bieżącego w gminie zagnańskiej; i w tychże samych dniach w gminie kieleckiej, czego dowodzi świadectwo urzędnika cywilnego gminy kieleckiej tu dołączone. Gdy żadne zatamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło, my przejrzawszy wymiemione metryki i zapowiedzi, z których okazuje się, iż formalności, jakich prawo wymaga, zachowane zostały; przychylając się do namienionego żądania, po przeczytaniu stronom i świadkom, wszystkich wyżej wyrażonych papierów, jako też działu szóstego Kodeksu Napoleona w tytule o małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki; czyli chcą pobrać się z sobą? Na co, gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola; oświadczamy w imieniu prawa, iż Karol Gorski i Maryanna Sidlanka połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Tego wszystkiego zapisaliśmy akt w przytomności Wojciecha Piwowara lat czterdzieści i ośm, Walentego Łyżwy lat pięćdziesiąt i pięć, Józefa Dziedzica lat pięćdziesiąt i pięć, Józefa Kołdy lat trzydzieści i sześć mających, włościan w Zagnańsku zamieszkałych, który stawającym został przeczytany i podpisany przez nas, stawający pisać nie umią. -

X. Jan Kanty Kalarowicz pleban zagnański urzędnik stanu cywilnego