ZDUŃSKA WOLA

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Zduńska Wola
http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=45210&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

1767-1792
1793-1824


1767-1792

URODZENIA

Rok 1768
Roku jak wyżej, dnia 3 kwietnia. Ja Franciszek Moraszewski brat spowiednik z Zakonu św. Franciszka reformatów konwentu lutomierskiego, ochrzciłem urodzone dnia 1 bieżącego miesiąca o godzinie 8-ej przed południem dziecko Wielmożnego Feliksa i Barbary Złotnickich łowczych szadkowskich, prawowitych małżonków z tej parafii, któremu zostału nadane imiona św. Józef Gabriel, Franciszek z Pauli. Ceremonii jednak nie było, lecz wkrtóce po paru dniach dziecko zmarło.
Rok 1769
Swidzinowice
12 marca ochrzciłem dziecko imieniem Grzegorz Józef prawowitych małżonków Urodzonego Felicjana Orzechowskiego i Franciszki z Idzikowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Adam Wysocki i Urodzona panna Kunegunda Idzikowska i Urodzony Zygmunt Wężyk i Urodzona Wiktoria Wysocka.
11-go listopada Zduńska Wola.
Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem z wody dziecko imionami Antoni, Jan Nepomucen, Serafin prawowitych małżonków Wielmożnych Feliksa Złotnickiego łowczego szadkowskiego i Barbary z Masłowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Maciej Koźmiński i Wielmożna Marianna z Masłowskich Ordężyna.
Rok 1771
Dnia 13 grudnia
Ten sam, jak wyżej, ochrzciem dziecko imionami Aleksander Tomasz Urodzonych Antoniego i Urszuli Pierunowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożny Pan Michał Kobierzycki doradca wojewody ? i Urodzona Pani Teresa Kobierzycka.
Rok 1775
Świędzieniewice.
Roku tego samego, dnia 25. maja. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Piotr Celestyn Wielmożnych Aleksandra i Teresy Rudnickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Aleksander Rudnicki i Katarzyna Wężykowa, Wielmożny Zygmunt Wężyk i Kunegunda Rudnicka.
Rok 1776
Wola Zduńska
Roku Pańskiego 1776, dnia 29 listopada. Ja, Antoni Makowiecki z kościoła św. Ducha prepozyt łęczycki, w czasie nieobecności Przewielebnego Koniczewskiego prepozyta parafii zduńskowolskiej ochrzciłem z wody syna Jaśnie Wielmożnych Państwa mianowicie Feliksa i Julianny z Walewskich Złotnickich, łowczych szadkowskich, prawowitych małżonków, urodzonego zaś dnia 23. tego samego miesiąca, któremu zostały nadane imiona Klemens papież, Marcin Ignacy i Paweł. 2-go bez ceremonii zmarł.
Rok 1778
Świędzieniewice.
Roku jak wyżej, dnia 9. czerwca. Ja Cyriak Szczepański z Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów św. Franciszka, ochrzciłem imionami Antoni Onufry Felicjan, dziecko Wielmożnych Zygmunta z Widawy i Katarzyny z Krąkowskich Wężykowej dzierżawców dóbr Świędziniewice, dziedzice i posesorzy, cześnikostwo Zakrocic. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Franciszek z Jabkowa Jabkowski i Teodora Wysocka.
Rok 1780
Dwór zduńskowolski.
Roku jak wyżej, dnia 15 maja, nad dzieckiem imieniem Stefan Wielmożnych rodziców Feliksa i Julianny Złotnickich łowczych szadkowskich, przez Jana Siemieńskiego obecnie zarządcy, odbyła się ceremonia chrztu. Honorowo asystowali Wielmożny Paweł Komorowski łowczy latyczowski z Wielmożnym Radolińskim skarbnikiem kaliskim, także Wielmożnym Józefem Pstrokońskim cześnikiem z Wielmożnym Komorowskim.
Dwór zduńskowolski.
Roku jak wyżej, dnia 2 czerwca, brat Franciszek z Zakonu św. Franciszka za zgodą kierownika kościoła, ochrzcił imieniem Petronela dziecko Urodzonych rodziców Wojciecha Raduskiego komisarza w Zduńskiej Woli i Kunegundy, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Przewielebny Jan Siewierski obecnie zarządca tego kościoła i Wielmożna panna Katarzyna Pstrokońska.
Czekaj
Roku jak wyżej, dnia 10 sierpnia, ojciec Placyd Michał kapelan z opactwa benedyktynów za zgodą zarządcy miejscowego, ochrzcił imionami Izydor Paweł dziecko uczciwych Jakuba Kłotkowskiego i Konstancji, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Antoni Złotnicki łowczy[c] szadkowski z Wielmożną Magdaleną Kobierzycką z Kawęczyna.
Rok 1781
Krobanówek
Roku jak wyżej, dnia 27 stycznia, w niebezpieczeństwie śmierci zostało ochrzczone w domu dwoma imionami Marcjanna i Honorata dziecko Wielmożnych rodziców Jakuba i Elżbiety Grabskich. Ceremonia odbyła się w kościele parę dni po chrzcie z udziałem Jana Siewierskiego zarządcy. Honorowymi asystentami byli Wielmożny Franciszek Cielecki z Wielmożną Konstancją Stokoską.
Paprotnia
Roku jak wyżej. Dnia 17-go marca. Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Grzegorz, syna uczciwych rodziców Błażeja Fraszczaka i Agnieszki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Kobierzycki z Kawęczyna i Urodzona Konstancja Sulimierska z Paprotni.
Zduńska Wola
Roku tego samego, dnia 30 sierpnia. Ja Kazimierz Kapiczewski kierownik tego kościoła, ochrzciłem imionami Róża Limana pracowitych Mikołaja i Marianny Jedraszczyków, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Antoni Pstrokoński syn trybuna piotrkowskiego, burgrabia sieradzki i Pani Kunegunda Raduska.
Rok 1782
Krobanówek
Roku jak wyżej, dnia 22. maja. Ja Sebastian Chwałkowski z zakonu misjonarzy, ochrzciłem dwoma imionami Józefa Gertruda, Urodzoną dnia 16. marca córkę Urodzonych Państwa Jakuba Grabskiego i Elżbiety ze Stokowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Wincenty Dziczewski i panna Magdalena Mycielska z wsi Socha.
Zduńska Wola.
Roku tego samego, dnia 1 lipca. Wielebny ojciec Mateusz Zakrzewski z zakonu misjonarzy, ochrzcił dwoma imionami Ludwika Rozalia dziecko Wojciecha i Kunegundy Raduskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wielmożny Andrzej Masłowski i Urodzona panna Joanna Skrzyńska, wszyscy z dworu.
Rok 1783
Chojny
Roku 1783, dnia 27-go kwietnia, Wielebny ojciec Wawrzyniec Marciński z Zakonu Obserwantów Reformatów, ochrzcił z wody dwoma imionami, mianowicie Walerian Wojciech, syna Wielmożnych i Urodzonych Stanisława Zdzeńskiego i Konstancji z Szulmierskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Maciej Zdzeński i Petronela Bielska. Roku zaś 1784, dnia 11-go marca, ja brat Ludwik Kozłowski z Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów konwentu ? misjonarzy w Zduńskiej Woli dopełeniłem ceremonię nad tym dzieckiem w asyście Pana Jana i Katarzyny Szulmirskich podczaszych sieradzkich dziadków wyżej opisanego dziecka.
Krobanówek
Roku jak wyżej, dnia 7-go sierpnia, ten sam jak wyżej, ochrzciłem z wody urodzone dnia 4-go chore dziecko imieniem Marianna, Wielmożnych Jakuba i Elżbiety ze Stokowskich Grabskich sędziostwa łęczyckiego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Wojciech Łubiński i panna Katarzyna Stokowska . Dnia 17 lutego została dopełniona ceremonia przy asyście Wielmożnej Pani Teresy z Nowowiejskich Dłużewskiej i Wielmnożny Pan Jan Stokowski.
Rok 1784
Zduńska Wola
Tego samego roku, dnia 3-go lipca, ten sam jak wyżej, ochrzciłem w kościele dwoma imionami Felicja Antonia, urodzone 19 czerwca dziecko ochrzczone tylko z wody, Urodzonych Państwa Andrzeja i Katarzyny ze Złotnickich Masłowskich podczaszych wieluńskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożni i Urodzeni Pan Jakub i Franciszka z Masłowskich Rychłowscy.
Świędzieniewice.
Tego samego roku, dnia 17 lipca, ten sam jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 15 tego miesiąca, dwoma imionami Jakub i Apolinary, dziecko Wielmożnych Państwa Andrzeja i Katarzyny z Madalińskich Gorczyckich burgrabiów sieradzkich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielebny Jakub Chrzanowski pomocnik prepozyta wieluńskiego ? i Wielmożna Pani Zofia z Rudnickich Wysocka.
Rok 1785

Dnia 17 stycznia. Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Agnieszka Marianna Tekla, dziecko pracowitych Szymona Mynarczyka i Heleny Dudzianki, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jaśnie Wielmożna Pani Katarzyna z Madalińskich Gorczycka burbrabina sieradzka i Józef Madaliński łowczyc wieluński.
Zduńska Wola.
Ja ojciec Roch jak wyżej, dnia 18 maja dopełniłem ceremonię nad dzieckiem imieniem Feliks Wielmożnych Andrzeja i Katarzyny Masłowskich podstolich owruckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Józef Pstrokoński podczaszy dobrzy? i Wielmożna Pani Aniela Dobkowa miecznikowa sieradzka, a także Wielmożny Pan Zygmunt Dobek miecznik sieradzki i Wielmożna Wiktoria Pstrokońska, także Wielmożny Wojciech Pstrokoński z Wielmożną panną Agnieszką Jabłkowską.
Świędzieniewice
Roku tego samego, dnia 8 listopada, ten sam jak wyżej, ochrzciłem urodzone 25 października dziecko Urodzonych Andrzeja Gorczyckiego i Katarzyny z Madalińskich burgrabiów sieradzkich, prawowitych małżonków, któremu nadałem dwa imiona, mianowicie Teresa i Karolina. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Jan Krąkowski skarbnik sieradzki z Janiszewic i Urodzona Wielmożna Pani Róża z Rzepeckich Szulmierska stolnikowa piotrkowska.
Rok 1786
Świdzieniewice dwór
Roku tego samego, dnia 9 listopada, ten sam jak wyżej ochrzcił dziecko imieniem Teodora Salomea Urodzonych Andrzeja Gorczyckiego i Katarzyny z Madalińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jakub Niniewski i Urodzona Teodora z Wysockich Niniewska podsędkowa wieluńska.
Rok 1787
Dwór w Zduńskiej Woli.
Roku 1787. Dnia 19. kwietnia. Ja Jan Nepomucen Jankowski prepozyt warckiego kościoła św. Krzyża i tego kościoła zarządca, ochrzciłem dziecko imionami Józef Hipolit, urodzone dnia 1-go kwietnia, Wielmożnych Andrzeja i Katarzyny ze Złotnickich Masłowskich podstolich szadkowskich, prawowitych małżonków, posesorów dóbr. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Hipolit Masłowski łowczy wieluński i Wielmożna Faustyna z Mączyńskich małżonka tego Wielmożnego Masłowskiego.
Paprotnia.
Dnia 18. listopada. Ja Jan Jankowski ochrzciłem z judaizmu Elżbietę lat 15. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Jan Szulmirski stolnik owrucki i Wielmożna Scholastyka Krąkowska skarbnikowa sieradzka z Janiszewic, asystenci Wielmożny Jan Krąkowski i Wielmożna Róża Szulmirska z Paprotoni z Wielmożnym Józefem Wysockim z Opiesina z Wielmożną Cecylią Szulmirską z Marzynka z domu Kaplińską.
Swiędzieniewice
Dnia 18. grudnia. Ja Jan Nepomucen Jankowski zarządca, ochrzciłem dziecko trzema imionmai mianowicie, Cyprian, Longin, Zygmunt Urodzonych Andrzeja Gorczyckiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego i Katarzyny z Madalińskich, prawowitych małżonków, urodzone ósmego miesiąca bieżącego rankiem przed wschodem słońca. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Zygmunt Jaxa Dobek miecznik i podstarosta sieradzki z dóbr Karsznice z Wielmożną Panią Julianną z Walewskich Suchecką starościną szadkowską z dóbr Ptaszkowiec.
Rok 1788
Stęszyce
Dnia 2. września tu w kościele z moją zgodą Wielebnego Jana Jankowskiego prepozyta warckiego i zduńskowolskiego kościoła św. Krzyża, Przewielebny Michał Gajewski kapłan korczow? ochrzcił syna Wielmożnych Józefa Wysockiego starościca lubowic? posesora dóbr Stęszyce i Wielmożnej Marianny z Masłowskich Wysockiej, prawowitych małżonków, któremu to dziecku nadałem święte imiona Feliks i Józef. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Masłowski ze swoją małżonką Wielmożną Heleną z Szypowskich Masłowską, babką tego dziecka z parafii łobudzic? dziedzicami dóbr Podwody.
Rok 1789
Swiędzieniewice.
Dnia 12. czerwca. Ja Jan Jankowski proboszcz tego kościoła, ochrzciłem dziecko dwoma imionami Onufry Antoni, Wielmożnych Andrzeja Gorczyckiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego i Katarzyny z Madalińskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Kajetan z Godziąty Gozdawa Stawiski sędzia ziemski sieradzki z Wielmożną Julianną z Walewskich Suchecką starościną szadkowską. Asystenci Wielmożny Józef Poraj z Burzenina Pstrokoński podczaszy inowłodzki z Wielmożną panną Różą Stawiską sędzianką ziemską sieradzką.
Zduńska Wola
Dnia 20. września. Ja Jan Jankowski ochrzciłem dojrzałego z judaizmu imieniem Maciej lat 28, żona wierna w judaizmie, z miasta Łask. Rodzicami chrzestnymi i asystentami byli Wielmożny Antoni Złotnicki dziedzic w Zduńskiej Woli i Wielmożna z Romerów Krąkowska skarbnikowa ziemi sieradzkiej, także Wielmożny Jan Krąkowski skarbnik z Wielmożną z Walewskich Kijańską i Wielmożny Ludwik Szulmierski ze swoją małżonką z Kempistych Szulmierską i inni.
Swiędzieniewice
Dnia 22. listopada. Ja Jan Jankowski proboszcz tego kościoła, ochrzciłem z judaizmu pannę lat 20 danymi jej imionami Marianna, Cecylia, Katarzyna z dworu Wielmożnego Pana Wojciecha Idzikowskiego. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Jan Szulmierski dziedzic Paprotni z Wielmożną Józefą z Męcińskich Idzikowską. Asystenci Wielmożny Wojciech Idzikowski z Wielmożną Katarzyną Masłowską, także Wielmożny Ludwik Szulmierski ze swoją małżonką.
Rok 1792
Dnia 29. sierpnia. Ja Jan Nepomucen Józef Jankowski, proboszcz tego kościoła, ochrzciłem urodzone dziś dziecko poświęcone przez rodziców Bogu imionami Augustyna, Klara, Rozalia, Wielmożnych Antoniego Złotnickiego i Róży z Kurczewskich stolników buskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Aleksy Masłowski ze swoją małżonką Bogumiłą z Niniewskich Masłowską dziedzicami ze Strońska. Dziecko zmarło.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1782
Paprotnia.
Roku jak wyżej, dnia 13. czerwca. Ja Sebastian Chwałkowski z zakonu ?, na mocy indultu najwyższego miejscowego ordynariusza , poprzedziwszy wszystkimi zapowiedziami, nie znajdując żadnych przeszkód, mając wspólną zgodę, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Stanisławem Zdzeńskim i Konstancją Sulimirską. Obecni świadkowie Urodzeni Marcin Sulimirski, Wincenty Sulimirski, Piotr Zdzieński i uczciwi Mikołaj Ma?, Mikołaj Kowalski i inni ?

ZGONY

Rok 1772
Zduńska Wola.
Roku Pańskiego 1772, dnia 18 wrzesnia złożona niemocą zmarła Wielmożna Barbara z Masłowskich Złotnicka łowczyni szadkowska., opatrzona sakramentami, pochowana pod sklepieniem kościoła parafaialnego w Zduńskiej Woli.
Kawęczyn
1772, dnia 17 grudnia zmarła Szlachetna Marianna Kobierzycka lat około siedemdziesiąt opatrzona wszystkimi sakramentami, pochowana na cmentarzu w północnej stronie.
Rok 1776
Kawęczyn
Roku jak wyżej, dnia 15 sierpnia [zmarła] Franciszka Borzysławska panna lat około 28, wyspowiadana i opatrzona wiatykiem i świetymi olejami, ciało jej pochowane zostało na cmentarzu w południowej stronie.
Rok 1780
Zduńska Wola
Roku tego samego, dnia 13. kwietnia zmarł Wielmożny Pan Stanisław Psarski lat prawie 50, opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany został pod bramą kościoła.
Zduńska Wola
Roku Pańskiego 1780, dnia 2-go czerwca zmarł Wielmożny Pan Feliks Złotnicki łowczy szadkowski, wybitny dobroczyńca i dobrodziej tego kościoła, opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany został pod bramą w północnej stronie.
Rok 1782
Zduńska Wola.
Roku Pańskiego 1782, dnia 12 stycznia zmarła Szlachetna Gertruda Rutkowska lat około 60, namaszczona olejami, wyspowiadana, pochowana przeze mnie Jana Grabskiego obecnie dzięki Bogu kapelana bernardynów konwentu łęczyckiego.
Rok 1783
Kawęczyn
Roku tego samego, dnia 24 lutego zmarła Wielmożna Pani Teresa z Olszoskich Kobierzycka lat około 49, opatrzona sakramentami, zasnęła w Panu, pochowana pod bramą kościoła 28. tego miesiąca.
Zduńska Wola.
Roku 1783, dnia 1-go listopada zmarła Wielmożna Pani Marianna z Pstrokońskich Złotnicka wdowa lat życia około 100, opatrzona sakramentami, namaszczona olejami, pochowana została w bramie kościoła 6. listopada.
Rok 1784
Zduńska Wola
Tego samego roku, dnia 18. października zmarła Urodzona Pani Marianna Borzysławska lat 80. Opatrzona sakramentami, leży na cmentarzu pod bramą.
Rok 1785
Świędzieniewice
Dnia 22. lutego nagłą i niespodziewaną śmiercią nocą po północy zmarł Wielmożny Pan Aleksander Rudnicki lat osiemdziesiąt, pochowany dnia 24, tego samego w kościele.
Rok 1787
Swiędzieniewice
1787, dnia 26. listopada zmarł Urodzony Franciszek Gorczycki lat 79. Opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany zaś dnia 28 listopada tu w kościele parafialnym, leży w sklepieniu fundatorów.
Rok 1788
Zduńska Wola
1788, dnia 18. lutego zmarł Szlachetny Jakub Kałowski lat 60, opatrzony sakramentami. Pochowany dnia 20. na cmentarzu.
Czekaj
1788, dnia 17. września zmarła Szlachetna Zofia Jeziorska wdowa lat 60, opatrzona sakramentami. Pochowana na cmentarzu w południowej stronie.
Rok 1790
Miasto Czekaj.
1790, dnia 4. sierpnia zmarł Szlachetny Wojciech Kraszewski żebrak lat 70. Wyspowiadany, pochowany na cmentarzu przy kostnicy.
Rok 1792
Kawęczyn.
Roku 1792, dnia 4. października zmarła Urodzona panna Magdalena Kobierzycka lat 84. Opatrzona wszystkimi świętymi sakramentami. Pochowana dnia 7. tego samego miesiąca w drzwiach kościoła parafialnego w Zduńskiej Woli.


1793-1824

URODZENIA

Rok 1793
Osmolin
1793, dnia 8. kwietnia. Ja Jan Jankowski proboszcz tego kościoła, ochrzciłem bliźniaki, dzieci urodzone dnia 24. marca Wielmożnych Alojzego i Marianny z Walewksich Kijeńskich, dziedziców z Osmolina, którym zosłały nadane imiona, pierwszemu Antoni (ojca chrzestnego) i Agapit papież męczennik[?] tego którego rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Bogumił Walewski kasztelanic spicymirski z Bielawy i Wielmożna Aniela Dobkowa miecznikowa sieradzka  z Karsznic parafii Marzyn? Asystenci Wielmożny Andrzej Gorczycki burgrabia i sędzia sieradzki i Urodzona  panna Krystyna Kijeńska i siostra dziecka. Drugiemu dziecku zostały imiona Gabriel Aleksander Wilhelm. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Adam Wężyk z Byk i Wielmożna Teresa Dłużewska z Kustrzyc.
Świędzieniewice.
1793, dnia 4. czerwca. Ja Jan Jankowski proboszcz tego kościoła, ochrzciłem imionami Jan Antoni Norbert, urodzone 27. maja dziecko Wielmożnego Andrzeja Andrzeja i Katarzyny z Madalińskich Gorczyckich, dziedziców [mediator] wsi Świędzieniewice, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli wielmożny Szymon Wysocki i Katarzyna z Malczewskich jego małżonka z dóbr Ptaszkowice parafii Strońsko.
Rok 1794
Dwór Zduńska Wola
1794, dnia 18. grudnia. Ja Jan Jankowski proboszcz tego kościoła ochrzciłem urodzone dnia 13. bieżącego miesiąca dziecko, któremu zostały nadane imiona Marianna, Łucja, Wiktoria Wielmożnego Antoniego i Róży z Kurczewskich Złotnickich, prawowitych małżonków, dziedziców. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef Turkuł starosta i Wielmożna Józefa z Rychłowskich Turkułowa szambelanowa. Asystentami byli Wielmożny Wawrzyniec Turkuł szambelan, Marianna Popielowa, Jan Popiel i inni.
Rok 1798
Dwór Osmolin
Roku jak wyżej, dnia 8 lipca. Ja Kazimierz ten sam jak wyżej, ochrzciłem dziecko imieniem Józef Kalasanty, syna Urodzonych Jana i Krystyny z Kijeńskich Masłowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Andrzej i Katarzyna ze Złotnickich Masłowscy z Opiesina.
Górny Młodawin
Dnia 21 listopada. Ja jak wyżej, ochrzciłem dziecko Urodzonych rodziców Józefa i Julianny Mikołajewskich, prawowitych małżonków, nadałem dwa imiona Stanisław Kostka. Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Michał Wężyk i Urodzona Panna Cecylia Solicka z Młodowina.
Rok 1809
18 Kwietnia
Świędzieniewice
Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Józef Konstanty, urodzone 15 kwietnia dziecko Urodzonego Jerzego i Marianny z Wężyków Orzechowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Zdzienicki dziedzic z Kamostka i Urodzona  Pani Konstancja Podczaska ze wsi Janiszewice.
Rok 1812
Dwór Świędzieniewice.
17 czerwca
Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Antoni, syna Urodzonych Wojciecha i Marianny z Wężyków Gajowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Walewski starosta i Urodzona Marianna Gajowska ze wsi Buczkowska Wola.
Rok 1817
23. marca Świędzieniewice.
Ja Adam Woyciechowski kapłan kościoła, ochrzciłem imionami Wojciech Edward, urodzonego 20 tego miesiąca syna Urodzonych Wojciecha i Marianny z Węzyków Gajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Marcin Kruszewski posesor wsi Świędzieniewice i Urodzona panna Aniela Orzechowska Krobanówka.
Rok 1818
Osmolin 28 marca
Ja jak wyżej,  ochrzciłem imieniem Józefa, urodzoną wczoraj córkę Urodzonych Jana i Marianny Wasielewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Świątecki i Petronela Broczkowska z Osmolina.
Rok 1819
11 maja
Świędzieniewice
Ja jak wyżej, ochrzciłem imionami Stanisław Bonifacy, urodzonego dnia 3-go maja syna Urodzonych Wojciecha i Marianny z Wężyków Gajowskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Siewierski i Katarzyna ze Stokowskich Siewierska z Młodowina Górnego.
Rok 1821
Styczeń
18. Świędzieniewice dwór.
Ja jak wyżej, ochrzciłem imieniem Ignacy, urodzonego wczoraj syna Urodzonych Wojciecha i Marianny z Wężyków Gajewskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Aleksander Sakowski posesor z Karsznic i Urodzona Panii Brygida Sakowska jego małżonka.

MAŁŻEŃSTWA

Rok 1808
11 styczeń
Świędzieniewice dwór.
Ja jak wyżej, potwierdziłem małżeństwo (bez zapowiedzi na mocy dyspensy) między Wielmożnym Panem Jerzym Ożechoskim wdowcem, dziedzicem ze Świędzieniewic i Urodzoną Marianną Wężykówną panną z tej samej wsi. Obecni świadkowie Ludwika Loga i Urodzony Ludwik Wężyk, Urodzony Tomasz Wituski i inni.
28 kwietnia Świędzieniewice.
Ja Adam Woyciechoski przedstawiony na zarządcę tego kościoła, błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Józefem Magnuskim kawalerem ze Świędzieniewic i Eleonorą Szadkoską panną z Szadka. Obecni świadkowie Jerzy Ożechoski dziedzic z tej wsi i Stanisław Zdzienicki posesor z Paprotni i inni wiarygodni.
Rok 1812
Świędzieniewice, dnia 9 lutego.
Ja Adam Woyciechowski zarządca kościoła parafialnego w Zduńskiej Woli na mocy indultu wydanego przez Najjaśniejszego właściwego Ordynariusza, poprzedziwszy wszytkimi ogłoszeniami, nie znajdująz żadnych przeszkód i mając ich wzajemną zgodę, potwierdziłem małżeństwo między Urodzonym Wojciechem Gajewskim kawalerem lat 26 posesorem ze Świędzieniewic i Urodzoną Marianną z Wężyków Orzechowską wdową lat 27 z tej samej wsi Świędzieniewice.
Rok 1814
Dwór Osmolin, 13. listopad.
Ja jak wyżej błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Franciszkiem Dąbskim kawalerem lat 49 z Osmolina i Urodzoną Heleną z Zabokrzyckich panną lat 28 ze Zduńskiej Woli Obecni świadkowie Felicjan Otocki ze wsi Bałucz? i Alojzy Wierzchejski z Karsznicy i inni.
Rok 1818
2. luty Świędzieniewice.
Ja jak wyżej, poprzedziwszy  3-ma zapowiedziami, z których 1-sza była dnia 18. 2-ga dnia 25. stycznia, 3-cia zaś dnia 1-go lutego, nie znajdując żadnych kanonicznych przeszkód , błogosławiłem małżeństwo między Urodzonym Franciszkiem Rudnickim kawalerem lat 32 ze wsi Żeromiczki parafii Boleszczyn i Urodzoną Albiną Orzechowską panną lat 19 ze Świędzieniewic. Obecni świadkowie Józef Brocki szewc i wuj narzeczonej Urodzony Wojciech Gajewski.

ZGONY

Rok 1796

Dwór Świędzieniewice.
Roku jak wyżej, dnia 31 marca, zmarł Wielmożny Florian Słucki lat prawie 40, którego ciało pochowano w grobowcu w kościele parafialnym zduńskowolskim.
Rok 1798
Dwór Zduńska Wola
Roku 1798, dnia 7 grudnia zmarła Wielmożna Róża z domu Kurcewska Złotnicka małżonka Wielmożnego Antoniego Złotnickiego dziedzica dóbr Zduńskiej Woli, w połogu lat 33, opatrzona wszystkimi sakramentami, jej ciało zostało pochowane w drzwiach kościoła dnia 11-go tego miesiąca.
Rok 1800
Świędzieniewice
Dnia 13 czerwca zmarła Wielmożna Józefa z Męcińskich Idzikowska lat 76, opatrzona wszystkimi sakramentami, pochowana została w drzwiach.
Rok 1801
Zduńska Wola
Dnia 17 lutego zmarł na suchoty Urodzony Józef Sobolewski lat około 60, opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany został na cmentarzu w południowej stronie dnia 20 tego miesiąca.
Świędzieniewice
Dnia 11 października zmarła Wielmozna Katarzyna z Madalińskich Gorczycka lat 46, opatrzona wszystkimi sakramentami, pochowana została w drzwiach dnia 13 października.
Rok 1802
Wola Zduńska
Dnia 11 lutego zmarł Szlachetny Wojciech Raduski z boleści nogi lat 80, opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany został na cmentarzu w południowej stronie.
Rok 1804
Czekaj
Roku 1804, dnia 27 stycznia zmarł w wyniku epidemii Urodzony Epifaniusz Lutosławski lat 53, opatrzony wszystkimi sakramentami, pochowany został na cmentarzu w południowej stronie dnia 29 tego miesiąca.
Świędzieniewice.
Dnia 21 marca zmarł na nieznana chorobę Urodzony Andrzej Gorczycki lat około 54, pochowany został w bramie dnia 25 tego miesiąca.
Świędzieniewice.
Dnia 29 maja zmarła Urodzona Petronela Wituska lat około 80, pochowana została w bramie dnia 31 tego miesiąca.
Rok 1809
28. sierpień Świędzieniewice.
Dnia 28 sierpnia  w poniedziałek o godzinie 2-ej po północy zmarła Urodzona Panna Barbara Idzikowska dobrodziejka tego kościoła. Przed śmiercią opatrzona sakramentami, odpuszczeniem zupełnym na wieczną drogę, Ciało jej pochowane przy drzwiach kościoła dnia 31 września 1809.
Rok 1810
6. stycznia Paprotnia.
Zmarł Urodzony Karol Głogowski. Ciało jego zostało pochowane  w drzwiach kościoła, został wyspowiadany.
Rok 1811
Świędzieniewice.
Roku Pańskiego 1811, dnia 27 stycznia o godzinie 9 wieczorem zmarł Wielmożny Pan Grzegorz Orzechowski, dziedzic dóbr Świędzieniewice, lat 41 wieku swego. Opatrzony wszystkimi sakramentami, pożądanymi przy dobrej śmierci. Ciało jego zostało pochowane na cmentarzu kościelnym parafialnym w Zduńskiej Woli.
Rok 1813
2. czerwca
Krobanówek
Zmarła Wielmożna Pani Eleonora z Jezierskich Brzezińska lat 42, opatrzona wszystki i sakramentami i odpuszczeniem zupełnym, jej ciało zostało pochowane na cmentarzu kościoła.

 

 

początek strony