ZGIERZ


Family History Library
Parafia Zgierz

Archiwum Państwowe w Łodzi

Film 2085708

 

Akta urodzeń 1741-1761

Akta małżeństw, zgonów 1781-1808

 

 

    Akta urodzeń 1741-1761

 

Rok 1742

Dąmbrówki

Roku, jak wyżej 19. Ja, ten sam, ochrzciłem dzieci urodzone dnia 18 września, bliźnięta Urodzonych Piotra Zdzenickiego i Joanny, prawowitych małżonków i właśnie ochrzciłem syna imieniem Michał dnia 19 wrzesnia, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Józef Gałecki i Urodzona Katarzyna Jemiełkowska. Córkę zaś tych Urodzonych rodziców z biźniąt ochrzciłem dwoma imionami Brygida Jadwiga dnia 21 października, jej rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Andrzej Dąmbrowski i Urodzona Rozalia Dobkówna.

Rok 1744

Dąbrówka

Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, dnia zaś 11 listopada, ochrzciłem imieniem Marcin, syna Urodzonych Jana Kwiatkowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Mikołaj Piaskowski i Franciszka Gawrońska.

Rok 1747

Dąbrówka

Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, dnia zaś 2 sierpnia ochrzciłem imieniem Anna, córkę Urodzonych Piotra Zdzienickiego i Joanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stefan Kołakowski i Anna Drozdowska.

Dąbrówka

Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, dnia zaś 25 listopada, ochrzciłem imieniem Katarzyna, córkę Urodzonych Jana Kwiatkowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Józef Gałecki i Marianna Piaskowska.

Rok 1748

Dąbrówka

Ten sam, jak wyżej, roku tego samego, dnia zaś 13 kwietnia ochrzciłem imieniem Wojciech, syna Urodzonych Piotra Zdzienickiego i Joanny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Stefan Kołakowski i Anna Drozdowska.

Rok 1751

Ja, Stefan Kucharski prepozyt przy szpitalu św. Wawrzyńcu i zarządca zegrzeński, ochrzciłem imieniem Marcin, dziecko Urodzonych Antoniego i Agaty Boruckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Walenty Strzelecki i Urodzona Julianna Zdzienicka, oboje z Dąbrówek.

Dąbrówka

Roku jak wyżej, dnia 1 kwietnia, ten sam, jak wyżej Mikołaj Podgurski obecnie kapelan  zegrzyński, ochrzciłem bliźniaków, Wojciecha i Józefa, synów Urodzonych Jana Kwiatkowskiego i Anny, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi pierwszego młodszego Wojciecha byli Urodzony Adam Badowski i Konstancja Wieczorkowiczowa ze Zgierza, drugiego starszego syna Józefa Urodzeni Antoni Czechowski i Katarzyna Gadomska.

Dąbrówka

Ja, brat Mikołaj Kowalski franciszkanin, ochrzciłem dwoma imionami Urban Józef, dziecko Urodzonego Wincentego i Marianny Rzepeckich, Szlachetnych prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Urodzony Pan Ignacy Dobek posesor w Lućmierzu i Wielmożna Pani Rozalia Kobrzyńska z Brużycy. Rok 1751, dnia 22 maja.

Rok 1752

Roku jak wyżej, dnia zaś 5-go bieżącego. Ja, Michał Józef Bagiński kapelan części koscioła zegrzyńskiego, ochrzciłem urodzoną 28 lutego, dziewczynkę imieniem Franciszka, Urodzonych Wojciecha i Apolonii Rzepeckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Zdzenicki z panną Małgorzatą Kędzierską.

Rok 1753

Czerwiec

Roku 1753, dnia 11 czerwca. Ja, Antoni Sobocki, ochrzciłem imieniem Józef, dziecko Urodzonego Józefa Kędzierskiego i Zofii, małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Piaskowski i Małgorzata Zdzenicka.

11 czerwca

Roku, jak wyżej i dnia. Ja, Antoni Sobocki z zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych św. Franciszka, ochrzciłem imieniem Antonina, córkę Urodzonych Józefa Kędzierskiego i Zofii, małżónków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Piotr Zdzenicki i Urodzona Zofia Kędzierska z Dąbrówek.

Listopad

Ja, ojciec Felicjan Nowowiejski z zakonu kaznodziejów, ochrzciłem 5 dnia 4[?] bieżącego miesiąca, imieniem Aleksander, dziecko Urodzonego Jana Kwiatkowskiego i Urodzonej Anny Kwiatkowskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Pęgoski i Urodzona Teresa Pęgoska.

Rok 1754

Roku, jak wyżej. Ja, [VPF] Felicjan Nowowiejski z zakonu kaznodziejów, ochrzciłem imionami Franciszek Maurycy, dziecko Wielmożnych Państwa Stanisława i Marianny Dzierzbickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Pan Józef i Elżbieta Głogoska ze wsi Lućmierz.

Rok 1755

Styczeń

Ja Felicjan Nowowiejski zarządca miejscowy z zakonu kaznodziejów, ochrzciłem dnia 14 stycznia imionami Fabian Sebastian, dziecko Urodzonych Państwa Walentego  i Marianny Kożuchoskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Franciszek Chodakoski i Urodzona Pani Joanna Dęboska.

Styczeń

Ja, [VP] Felicjan Nowowiejski z zakonu kaznodziejów, kapelan zegrzeński, ochrzciłem dnia 23 stycznia dziecko Wielmożnych Piotra i Małgorzaty Zdzenickich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Mikołaj Kręcieski i Zofia Kędzierska z Dąbrówek. Imię dziecka Adam, Jan.

Zgierz

Roku, jak wyżej, ja, Felicjan Nowowiejski z zakonu kazndziejów, 10 lutego ochrzciłem dziecko Urodzonych Państwa Józefa i Agnieszki, prawowitych małżonków Bobrownickich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Paweł Piaskoski i Wielmożna Marianna Rudkoska Dziecku dano imiona Marianna Scholastyka.

Czerwiec

Roku, jak wyżej. Ja, [VPF] Felicjan Nowowiejski ze świętego zakonu kaznodziejów, ochrzciłem dnia 13 czerwca dziecko Urodzonego Pana Franciszka i Jadwigi Pęgoskich, prawowitych małżonków, imię dziecka Antoni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Stanisław Dzierzbicki i Marianna małżonka.

Październik

Dnia 22 października roku, jak wyżej, ja, Melchior Selinodzki z zakonu kaznodziejów konwentu łęczyckiego, ochrzciłem imieniem Łukasz prawowite dziecko Urodzonych Stefana i Julianny Sokołowskich, którego rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan Gradowski i Urodzona Marianna Rutkowska.

Rok 1756

A.D. 1756, dnia 11 kwietnia, ja, A? Karski kanonik łęczycki i kapłan zegrzeński, ochrzciłem imieniem Franciszka, córkę Urodzonych Stanisława Grabowskiego i Antoniny, prawowitych małżonków, obecnie dzierżawców prepozytury zegrzeńskiej, których dziecka rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Franciszek Chodakowski obecnie dzierżawca starostwa zegrzeńskiego i Urodzona Katarzyna Dagorska z Sokołowa.

Rok 1757

Kwiecień

Dnia 19 kwietnia. Ja, Dominik Miłakowski zarządca zegrzeński, ochrzciłem imionami Eleonora i Agnieszka, dziecko Wielmożnych Franciszka i Jadwigi Pęgowskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Walenty Strzelecki i Urodzona panna Małgorzata Czechowska.

Sokołów

29 lipca ja Łukasz Tomaszkiewicz zarządca dodatkowy kościoła zegrzeńskiego, ochrzciłem Annę Martę, Szlachetych Bartłomieja Nagórskiego i Marianny z Grabskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Szlachetny Franciszek Mąkoski i Szlachetna Katarzyna Nagórska, asystenci Szlachetny Jan Nagórski i Szlachetna Anna Starzyńska z Sokołowa.

Sierpień

12 sierpnia roku 1757-go. Ja, Łukasz Tomaszkiewicz zarządca dodatkowy kościola zegrzeńskiego, ochrzciłem Mariannę Annę Szlachetnych Józefa Jarzęckiego i Agnieszki z Kędzierskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi jej byli Szlachetny Michał Pętkowski i Szlachetna Anna Wierzbicka, oboje z Dąbrówek.

Rok 1759

Marzec

Dnia 18 marca. Ja, ojciec Konstanty Świerżewski franciszkanin z zakonu kaznodziejów, ochrzciłem imieniem Franciszka, dziecko Szlachetnych Adriana i Marianny Dąbrowskich, prawowitych rodziców. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Wielmożny Pan Franciszek Cielecki starosta zegrzeński z Urodzoną Ludwiką Kozerską.

Maj

Dnia 1 maja. Ja Franciszek Konstanty Świerzewski, kapelan zakonu kaznodziejów, ochrzciłem imionami Wojciech Ignacy Anzelm, dziecko Urodzonych Bartłomieja i Marianny Nagórskich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Franciszek Cielecki starosta z Wielmożną Gertrudą Chobrzyńską, z drugiej strony Wielmożny Jan Wyrzykowski z Wielmożną Anną Starzyńską.

Rok 1762

Styczeń

24 stycznia. Ja, ten sam, dokończyłem ceremonię nad dzieckiem Anielą Józefą, córką Wielmożnych i Urodzonych Walentego i Gertrudy Chobrzyńskich, prawowitych małżonków, której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny i Urodzony Franciszek i Wielmożna i Urodzona Brygida z Marszewskich, małżeństwo Lipskich.

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 25 marca, ja, Walenty Kostrzeński kapłan zegrzeński, ochrzciłem imieniem Józef, dziecko Urodzonych Jana i Antoniny Bogdańskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Jan Wyrzykoski i Urodzona Katarzyna Nagórska w świeckim zakonie.

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 8 lipca, ja, Walenty Kostrzeński wikary parafi zegrzeńskiej, ochrzciłem imieniem Jan Nepomucen, dziecko Urodzonego Wincentego i Teresy Rzepeckich, prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Gajownicki i Urodzona Teresa Dąbroska.

Brożyca

Roku, jak wyżej, dnia 22 lipca, ja, Walenty Kostrzeński wikary parafi zegrzeńskiej, ochrzciłem trzema imionami Izabella, Marianna, Kunegunda, dziecko Wielmożnych Walentego i Gertrudy Chobrzeńskich podstolich brzezińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Andrzej Nagurski ze swoją żoną Franciszką.

 

 

    Akta małżeństw, zgonów 1781-1808

 

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

 

    MAŁŻEŃSTWA

 

Rok 1781

Dwór królewskiej wsi Zegrzany.

Roku, jak wyżej, 23 stycznia, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych 3-ech dniach niedziel, z których pierwsza była 1-szą po Epifanii, 2-ga zaś i 3-cia w następnych niedzielach, nie znajdując żadnych przeszkód, Znakomity Przewielebny Paweł Antoni Żaboklicki kanonik łęczycki, prepozyt zegrzeński ? Wielmożnego Pana Wojciecha Zarębę Cieleckiego starostę zegrzeńskiego, kawalera, syna sędziego ziemskiego gostyńskiego i Wielmożną Panią Brygidę Mikorską pannę z parafii leźnickiej, zapytałem o wspólną zgodę, którą z obu stron otrzymałem przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżenstwem (w kościele ?) ? (jak widać z wcześniejszego świadectwa z parafii leźnickiej o zapowiedziach i braku przeszkód) według zasad świętego koscioła rzymskiego podczas uroczystej mszy błogosławiłem. Obecni Jaśnie Wielmożni Panowie Ignacy Cielecki kasztelan sieradzki syn Franciszka Cieleckiego starosty zegrzyńskiego, Antoni Stawiski syn sędziego sieradzkiego i winni wiarygodni przy akcie zgromadzeni.

Rok 1786

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 26 marca, poprzedziwszy 3-m zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, z których 1-sza XIV niedziela po pięćdziesiątnicy, 2-ga zaś i trzecia w następne niedziele, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, jak wyżej, Szlachetnego Wojciecha  Rzepeckiego kawalera i Helenę Wolską pannę, oboje z tej parafii i urodzonych we wsi, jak wyżej, zapytałem o wzajemną zgodę, którą z obu stron przez uroczyste słowa przysięgi dali, połączyłem obecnych małżenstwem według zasad świętej matki kościoła podczas uroczystej mszy błogosławiłem w kościele ? Antoni Łagiewnicki. Obecni Szlachetni świadkowie Jan Rychłowski z Dąbrówki, Adam Wierzchlejski z Glinnik i wielu innych przy akcie zgromadzonych.

Rok 1788

Lućmierz i Wólka parafii Szadek.

Tego samego roku i miesiąca, jak wyżej. Wielmożny i Urodzony Pan Michał Dzierzbicki podkomorzy JKM z tej parafii, mianowicie ze wsi królewskiej Lućmierz, obchodził ? z Wielmożną Panią Honoratą Rostkoską wdową, w kościele parafialnym szadkowskim wsi Wólka, należących do parafii szadkowskiej, poprzedziwszy przdtem tu w Szadku trzema zapowiedziami, z któych 1-sza była w VIII niedzielę po pięćdziesiątnicy itd...

Rok 1790

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 22 listopada, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami w kolejnych 3-ech dniach niedziel, z których 1-sza była XXII-mą niedzielą po Pięćdziesiątnicy, druga zaś i trzecia w kolejne niedziele, nie znajdując żadnych przeszkód, ja ten sam, jak wyżej, Szlachetnych: Kazimierza Wolskiego kawalera i Szlachetną Katarzynę Miłkowską pannę, oboje z Dąbrówki, oboje zapytałem o wzajemną zgodę, którą z obu stron otrzymałem przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem według zasad świętej matki kościoła, podczas mszy błogosławiłem. Obecni świadkowie Szlachtni: Jan Wilkanowski, Antoni Pęgowski i wielu innych z tej wsi.

Rok 1792

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 23 stycznia, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach niedziel, z których pierwsza była 1-szą niedzielą po Epifanii, druga zaś i trzecia w następnych niedzielach, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, Jan z ? tego koscioła Szlachetnego Macieja Luboińskiego kawalera i Szlachetną Annę Dzierzbicką pannę, oboje z Dąbrówki, zapytałem o wspólną zgodę, którą z obu stron otrzymałem przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem według zasad świętej matki kościoła podczas mszy błogosławiłem. Obecni świadkowie Szlachetni Franciszek Miłkowski, Mikołaj Siedlecki i inni ze wsi Dabrówka.

Rok 1797

Dąbrowki, Urodzony Kazimierz Kwiatkowski kawaler lat 22 i Urodzona Honorata Piaskowska panna lat 20.

Roku, miesiąca, jak wyżej, w dniach 12-go, 19-go i 26-go bieżącego,  ja, jak wyżej, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w wymienionych dniach świąt, nie znajdując żadnych przeszkód, ? zapytałem obecnych, mając wzajemną zgodę obu stron przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem małżeństwem według zasad św. kościoła, błogosławiłem w obecności Urodzonego Tomasza Kwiatkowskiego, Euzebiusza Kowalewskiego i dalszych.

Dąbrowki, Szlachetny Antoni Kędzierski kawaler lat 44 i Łucja Pęgowska panna lat 32 narzeczeni

Roku, miesiąca w dniach świąt 12, 19 i 26 bieżącego były trzy zapowiedzi wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, jak wyżej, ? zapytałem obojga, mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem podczas mszy i błogosławiłem w obecności Ignacego Kędzierskigo, Euzebiusza Kowalewskiego z ...

Rok 1801

Styczeń

Wieś Krzeszewa i Dąbrówki

A.D. tysiąc osiemset pierwszego, dnia trzynastego stycznia. Ja, Mateusz Piekarski zarządca kościoła parafialnego zegrzyńskiego, poprzedziwszy wszystkimi zapowiedziami ogłoszonymi wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych kanonicznych i cywilnych przeszkód, prawowity związek małżeński Urodzonego Jana Rokossowskiego kawalera lat wieku swego dwadzieścia, parafianinem z parafii Modlna z Marcjanną Kobełecką panną lat wieku swego dwadzieścia, w obliczu kościoła błogosławiłem w obecności świadków  Urodzonego Jana Nepomucena Stokowskiego i Joanny ze Stokowskich Góreckiej i Józefa Grabskiego Urodzonych, także innych wiarygodnych.

Rok 1808

Jedlicz Urodzony Józef Świątecki lat 37 z Cedrowic i Urodzona Marianna Orzechowska lat 26 z Jedlicz kawaler i panna.

Lipiec

Roku tysiąc osiemset ósmego. Ja, Józef Goldtmann, zarządca, poprzedziwszy 3-ma zapowiedziami dniach niedziel, to jest niedziela czwarta, piąta i szósta po pięćdziesiątnicy wobec zgromadzonego ludu i Boga, nie znajdując żadnych przeszkód, także kanonicznych i cywilnych, małżenstwo Urodzonych Józefa Świąteckiego kawalera z Cedrowic z Urodzoną Marianną Orzechowską panną z Jedlicz dnia dziewiętnastego czerwca? w obecności Urodzonych Andrzeja Suchorskiego i Karola Klisza i innych wiarygodnych błogosławiłem.

 

 

    ZGONY

 

Rok 1781

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 5 stycznia zmarła Szlachetna Anna Kwiatkowska lat około 80, opatrzona sakramentami i ostatnim odpuszczeniem zupełnym. Pochowana w kościele przy ołtarzu św. Anny dnia 8 tego samego miesiąca.

Rok 1782

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 17 lutego zmarła Szlachetna Jadwiga Pągowska wdowa lat około 50, opatrzona sakramentami, pochowana w kościele przy ołtarzu św. Anny dnia 19 tego samego miesiaca przeze mnie, jak wyżej.

Rok 1783

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 11 czerwca zmarlo przez zaniedbanie rodziców na chorobę piersi 4-tygodniowe dziecko imieniem Zofia Szlachetnych Błażeja i Anny z Kędzierskich Kwiatkowskich, małżonków. Pochowane na miejscowym cmentarzu parafialnym dnia 12 tego samego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Rok 1785

Dąbrówki.

Roku, jak wyżej, dnia 11 maja. Zmarł Szlachetny Wojciech Rzepecki lat ponad 80 mający, opatrzony sakramentami i obdarzony odpuszczeniem zupełnym. Pochowany w kościele przeze mnie, jak wyżej dnia 13-go tego miesiąca.

Dwór w Brużycy Wielkiej

A.D. 1785, dnia 1-go czerwca. Zmarł najpobożniejszy Wielmożny Pan Ignacy Chobrzyński kawaler, syn podstolego inowłodzkiego lat 30, opatrzony sakramentami i odpuszczeniem zupełnym. Pochowany w kościele lutomierskim zakonu ojców reformatów

Dom prepozytury szpital św. Wawrzyńca Męczennika i św. Józefa

Roku, jak wyżej, dnia 7-go października. Zmarł Urodzony Maciej Pomian Górski mój najszlachetniejszy ojciec, lat niecałych 73, opatrzony sakramentami i obdarzony odpuszczeniem zupełnym. Pochowany w dużym grobowcu presbiterium kościola parafialnego przeze mnie, jego syna, Jana Antoniego Górskiego, prepozyta kościoła, zarządcę parafii dnia 10-go tego miesiąca.

Rok 1787

Dąbrówki.

Roku, jak wyżej, dnia 20 sierpnia. Zmarł chłopiec imieniem Jakub lat 6 i 4 miesiące, Szlachetnych Franciszka i Marcjanny z Pęgowskich, małżonków Piaskowskich. Pochowany na miejscowym parafialnym cmentarzu dnia 22 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Rok 1788

Dom plebana.

Roku, jak wyżej, dnia 25 sierpnia. Zmarł Szlachetny Wincenty Rzepecki lat około 70. Opatrzony sakramentami i obdarzony odpuszczeniem zupełnym. Pochowany na cmentarzu przy drzwiach kościoła dnia 27 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Dwór w Sokołowie.

Roku, jak wyżej, dnia 20 listopada. Zmarł nagłą śmiercią w wieku około 70 lat, Wielmożny i Urodzony Pan Józef Łyszczyński burgrabia grodzki łęczycki, ostatnio sądzący we dworze sokołowskim w sprawie spadkowej z dekretu grodzkiego łęczyckiego. Pochowany w kościele naprzeciw ołtarza św. Krzyża dnia 22 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Rok 1789

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 3 maja. Zmarł Szlachetny Kazimierz Wolski lat około 70. Opatrzony sakramentami. Pochowany w grobowcu na cmentarzu ku północy dnia 4 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Dwór w Sokołowie i Łagiewnikach.

Roku, jak wyżej, dnia 8 sierpnia. Zmarła Szlachetna Dorota Miniszewska lat około 80, matka familii dworu sokołowskiego. Pochowana przy szpitalu kościelnym św. Wawrzyńca i Józefa na cmentarzu dnia 10 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Kały.

Roku, jak wyżej, dnia 18 września. Zmarł Szlachetny Kazimierz Józef Czarnecki kierownik wolnych Urodzonego Wyrzykowskiego burgrabiego łęczyckiego w Kałach lat 82. Opatrzony sakramentami i ostatnim odpuszczeniem zupełnym. Pochowany na cmentarzu przy kostnicy dnia 19 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 12 listopada. Zmarła Urodzona Agata Justyna Wilkanowska żona regenta grodzkiego gostyńskiego lat 77. Opatrzona sakramentami i ostatnim odpuszczeniem zupełnym. Pochowana w kościele przed dużum ołtarzem w presbiterium pod amboną dnia 14 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Rok 1791

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 19 marca. Zmarła Szlachetna Małgorzata Zdzenicka lat 69. Opatrzona sakramentami. Pochowana na cmentarzu ku północy dnia 21 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Jedlicze

Roku, jak wyżej, dnia 18 października. Zmarła Szlachetna Elżbieta Orzechowska lat około 86. Opatrzona sakramentami i ostatnim odpuszczeniem zupełnym. Pochowana w kościele dnia 19 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Rok 1792

Dwór w Brużycy Wielkiej

Roku, jak wyżej, dnia 10 kwietnia. Zmarł Wielmożny Pan Tomasz Chobrzyński bezżenny lat wieku swego około 65. Opatrzony sakramentami. Pochowany w środku kościoładnia 12 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

Rok 1793

Dąbrówki

Roku, jak wyżej, dnia 26 marca zmarł Szlachetny Andrzej Kędzierski lat około 60, wyspowiadany podczas spowiedzi paschalnej, przez zaniedbanie nie opatrzony sakramentami, pochowany na cmentarzu dnia 27 tego miesiąca przeze mnie, jak wyżej.

 

 

    początek strony