Franciszka Mlicka

 

herbu Dołęga

 

Franciszka, która występowała jako chrzestna 20 X 1768 r. (LB Kamieniec), jeszcze niezamężna w r. 1778, kiedy obok brata i siostry zawierała układ z matką (G. 105 k. 17v), w r. 1783 żona Franciszka Ksawerego z Bużenina Pstrokońskiego, żyjąca jeszcze w r. 1785.

          -  Teki Dworzaczka, monografia Mlickich herbu Dołęga

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 

Metrykalia > Katolickie > Część 3

17214 (Kamieniec)

1768.20/X. (Gałczyno) Franciszka Marjanna, c. G. Fabjana i Konstancji Załęskich -- G. Maciej Łuczycki i Franc. Mlicka c. wojskiego płoc.

 

Grodzkie i ziemskie > Konin

15548 (Nr. 82) 1783

M. Franc. Xaw. Poraj z Bużenina Pstrokoński, s. o. Franc. P. podczaszego piotrk. i Agn. Niniewskiej z I i Franciszka Mlicka, c. ol. Stanisława Ml. z Petronelli Gałczyńskiej z II małż. dożyw. (f. 404v)

 

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

15809 (Nr. 112) 1785

Franciszek Ksawery z Bużenina Poraj Pstrokoński i Franciszka z Mlickich małż. kwitują Kajetana Jarmułtę Mlickiego cześnika płockiego z 10. 000 złp. zapisanych jej obecnie Pstrokońskiej 1779.2/VII. przez tegoż jej brata rodzonego (f. 48v) Matka jej Petronella z Gałczyńskich Mlicka wojska płocka (f. 48v) Pstrokońscy ci dziedzice Wilczkowa w p. sieradzkim (f. 49)

 

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

15958 (Nr. 113) 1786

Franciszek Ksawery Poraj Pstrokoński dziedzic Wilczewa p. sieradz., mąż i Franciszka Mlicka, c. ol. Stanisława wojskiego płockiego i Petronelli Gałczyńskiej, żona, kwitują Kajetana Jarmułtę Mlickiego cześnika płockiego jej brata rodzonego z 18. 802 złp. z kompl. spisanej w Ossowcu 1776.3/VII. między Petronellą z Gałcz. Mlicką matką, Kajetanem synem, Agnieszką żoną Łuczyckiego, Teresą, Franciszką wtedy pannami Mlickimi (f. 92). Wilczków nie Wilczew!

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1820

Akta zejścia

Akt 2.

03.01.1820

29.12.1819 umarła Wielmożna Franciszka z Mlickich Pstrokońska, wdowa po Wielmożnym  Ksawerym Pstrokońskim, córka zmarłych Stanisława i Petroneli z Gałczyńskich Mlickich,  dziedziców Orchowa.

Świadkowie:

Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, asesor Trybunału województwa kaliskiego, zam. w  Kaliszu

Urodzony Karol Wolski, lat 28, posesor Zakrzewa

 

Testament Franciszka Ksawerego P., żona Franciszka z Mlickich c.Petroneli z Gałczyńskich i Stanisława, dzieci: Józef, Wincenty, Antoni, Katarzyna, Petronela. 36 lat w małżeństwie. Dobra Ostrów i Jeziorsko wartości 175 tys.zł, Wilczków 190 tys. (Strachowski 1818 k.394)

 

1820

testament Franciszki z Mlickich P.,wdowy po Franciszku Ksawerym w Ostrowie, dzieci: Józef, Wincenty, Antoni, Katarzyna, Petronela (Strachowski 1820 k.984),

 

Franciszka z Mleckich v. Mlickich, c. Petoneli z

                                     Gałczyńskich i Stanisława  wojskiego

                                     (Strach.1818 k.394, 1819 k.984, Pstrok.1843 a.47)