Helena Pstrokońska

 

herbu Poraj

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1826

Akta zgonów 1826

Akt 62. Wieś Dzierzbin

24.12.1826

20.10.1826 umarła Helena z Pstrokońskich Zielonacka, wdowa, w wsi Dzierzbinie przy siostrze zostająca, lat 50 licząca, córka Franciszka i Agnieszki małżonków Pstrokońskich z  Wilczkowa