Józef Baltazar Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Posesor wsi Wilczków, assessor w Kaliszu, dziedzic Wilczkowa

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Metrykalia > Katolickie > Część 8

52065 (Opatówko)

1785.25/IX. (Op.) * Józef Baltazar, s. Franciszka Xaw. Poraj z Bużenina Pstrokońskiego i Franciszki z Mleckich, pos. Op. i Mn. Górki, dz-ców Wilczkowa w wojew. sier. -- cerem. 9/X, X. Baltazar P. kan. gn. i M. Petronella z Gałczyńskich M-a dz-ka Orchowa

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń 1808

Akt 67.

30.03.1808

Franciszek Wincenty Sztemborski, urodzony 27.03.1808

Ojciec: Urodzony Stefan Sztemborski, lat 55, ekonom w Woli Miłkowskiej

Matka: Justyna Chwałkowska, lat 26

Świadkowie:

Urodzony Józef Wysocki, bawiący w Woli Miłkowskiej, lat 45

Urodzony Józef Pstrokoński, lat 23, przy rodzicach w Ostrowie

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1815-1816

Akta urodzeń

Akt 56.

19.03.1816

Józefa Kraszewska ur. 19.03.1816 w Ostrowie

Ojciec: Urodzony Jan Kraszewski, lat 31, ekonom w Ostrowie

Matka: Marianna z Lesieniczów, lat 21

Świadkowie:

Adam Zając, lat 35, sołtys

Urodzony Józef Pstrokoński, lat 30, z Ostrowa

 

1817

Ksawery dz.Wilczkowa, Ostrowa sędzia pokoju i synowie jego: Józef i Wincenty-podsędek

P.P z Bużenina  (Pstrok.1817 II k.221)

 

1818

Testament Franciszka Ksawerego P., żona Franciszka z Mlickich c.Petroneli z Gałczyńskich i Stanisława, dzieci: Józef, Wincenty, Antoni, Katarzyna, Petronela. 36 lat w małżeństwie. Dobra Ostrów i Jeziorsko wartości 175 tys.zł, Wilczków 190 tys. (Strachowski 1818 k.394)

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1818-1819

Akta zejścia

Akt 2.

14.07.1818

08.07.1818 umarł w Ostrowie pod nr 1 Wielmożny Ksawery Poraj Pstrokoński, lat 68,  sędzia Pokoju pow. wartskiego, dziedzic Ostrowa, syn ś.p. Wielmożnego Franciszka  Pstrokońskiego i Agnieszki z Nieniewskich, dziedziców Wilczkowa, mąż pozostałej  Wielmożnej Franciszki z Mlickich.

Świadkowie:

Urodzony Józef Pstrokoński, lat 33, posesor wsi Wilczków, syn zmarłego

Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, syn zmarłego

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1818-1819

Akta urodzeń

Akt 59.

19.01.1819

Agnieszka Wyszyńska ur. 18.01.1819

Ojciec: Urodzony Stanisław Wyszyński, służący w Ostrowie, lat 45

Matka: Julianna Pantczykówna, lat 31

Świadek:

Wielmożny Józef Pstrokoński, lat 33, posesor Wilczkowa

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej  Głuchów (pow. turecki)

Księga urodzeń 1819

Akt 14

14.10.1819

Maksymilian Ignacy Pstrokoński ur. 07.10.1819

Ojciec - Urodzony Józef Pstrokoński lat 34,  współdziedzic wsi Wilczkowa, tam zamieszkały

Matka - Florentyna Łączkowska, lat 22

Świadkowie:

Urodzony Maksymilian Łączkowski, dziadek  dziecka, lat 70, sędzia pokoju powiatu  sieradzkiego, w Młodowcini [Młodocinie?]  zamieszkały i

Urodzony Wincenty Pstrokoński, brat ojca  dziecka, lat 26, w Kaliszu na urzędzie assessora  mieszkający

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej  Głuchów (pow. turecki)

Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1821

Sygnatura 54/748/0/6.1/34

Akta urodzeń

Rok 1821

Akt 6, Głuchów

21.05.1821

Świadek - Urodzony Józef Pstrokoński, dziedzic  Wilczkowa, lat 36

 

1821

Florentyna z Łączkowskich c.Maksymiliana sędziego pokoju i Ludwiki z Pstrokońskich (linia kasztelańska), żona Józefa Poraj Pstrokońskicgo z Wilczkowa, syna Ksawerego z Franciszką Mlicką (Pstrokoński 1821 k.122)

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1826

Akta małżeństw 1826

Akt 3. Wieś Dzierzbin

Działo się w wsi Dzierzbinie dnia dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie piątej po południu. -

Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Józefa Pstrokońskiego dzierżawcy wsi Kiszew tamże zamieszkałego lat trzydzieści dziewięć, i Wincentego Pstrokońskiego  dziedzica wsi Ostrowa, tamże zamieszkałego, lat trzydzieści siedm mającego, braci rodzonych niżej wymienionej Petroneli Pstrokońskiej na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie  małżeństwo między Franciszkiem Majorowiczem wdowcem dziedzicem Witowa dzierżawcą Głaniszenka? [Głaniszewa?], tamże zamieszkałym lat czterdzieści trzy mającym,  urodzonym w wsi Piaskach z Franciszka i Małgorzaty z Twardowskich małżonków Majorowiczów, a panną Petronellą, córką Franciszka Xawe[re]go i Franciszki małżonków  Pstrokońskich już zmarłych wszystkich rodziców, lat trzydzieści pięć liczącą, w wsi Czerleninie zrodzoną, i w wsi Dzierzbinie przy ciotkach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy  zapowiedzi w dniach piętnastym dwudziestym drugim i dwudziestym dziewiątym stycznia roku bieżącego w parafiach dzierzbińskiej i kalinowskiej. Tamowamie małżeństwa nie zaszło.  Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej.

Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, został podpisany. -