Józefa Pstrokońska

 

herbu Poraj 

 

Pani dożywotnia Dzierzbina

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1826

Akta urodziń 1826

Akt 112. Wieś Dzierzbin

Działo się w wsi Dzierzbinie dnia szesnastego grudnia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się urodzony Franciszek Xawery  Majorowicz posesor dóbr Cienina Kościelnego, w Cieninie Kościelnym zamieszkały lat czterdzieści cztery liczący, w obecności urodzonego Wincentego Pstrokońskiego dziedzica  dóbr Ostrowa, lat trzydzieści ośm w Ostrowie zamieszkałego, tudzież Felicjana Kostrzewskiego organisty Dzierzbina lat trzydzieści pięć mają[cego] i okazał nam dziecię płci żeńskiej  urodzone tu w Dzierzbinie dnia dziewiątego grudnia roku bieżącego o godzinie czwartej z rana z jego małżonki Petronelli z Pstrokońskich lat trzydzieści sześć liczącej; Dziecięciu temu  na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Marianna Franciszka, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniony Wincenty Pstrokoński, i urodzona  Józefa Gałczyńska, Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez ojca wraz z świadkami podpisny został.

Xsiądz Wojciech Czosnakiewicz proboszcz dzierzbiński

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1831

Akta zgonów 1831

Akt 76. Wieś Dzierzbin

Działo się w Dziembinie dnia czternastego grudnia tysiąc ośmset trzydziestego pierwszego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Paweł Oytczak katolik rolnik w wsi  Smaszewie w domu pod numerem siódmym zamieszkałego lat pięćdziesiąt liczący, i Wojciech Oytczak rolnik katolik w wsi Dzierzbinie w domu pod numerem dziewiątym zamieszkały  lat czterdzieści liczący, i oświadczyli że w wsi Dzierzbinie w domu pod numerem pierwszym w dniu dwudziestym trzecim listopada roku bieżącego o godzinie jedenastej wieczór  umarła Maryanna Majorowiczówna dziecię lat pięć mająca tu urodzona, córka Franciszka Xawerego i Petronelli z Pstrokońskich Majorowiczów małżonków katolików dzierżawców z wsi  Wilczkowa, tu w Dzierzbinie przy kuzynie Józefie Gałczyńskiej pani dożywotniej Dzierzbina zostająca. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Majorowiczównej akt ten stawającym  przeczytany, stawający pisać nie umieją, przez nas został podpisany.

X, Woyciech Czosnakiewicz proboszcz parafii dzierzbińskiej

 

Parafia Dzierzbin

Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1834

Akta zgonów 1834

Akt 29. Wieś Dzierzbin

Działo się w Dzierzbinie dnia dziewiątego lipca, tysiąc ośmset trzydziestego czwartego roku, o godzinie dziewiątej przed południem. Stawili się Wojciech Janiszewski okupnik katolik na  Ollendrach Donowiec w domu pod numerem piątym zamieszkały, lat pięćdziesiąt pięć, i Marcin Ulrych katolik kowal w wsi Dzierzbinie w domu pod numerem czwartym zamieszkały, lat  czterdzieści mający; i oświadczyli: że w wsi Dzierzbinie w domu pod numerem pierwszym w dniu siódmym bieżącego miesiąca o godzinie siódmej po południu umarła Józefa z  Pstrokońskich Gałczyńska wdowa katoliczka pani dożywotnia dóbr dzierzbińskich, lat siedmdziesiąt ośm licząca córka Franciszka i Agnieszki z Niniewskich małżonków z Pstrokońskich  z wsi Wilczkowa tamże urodzona. Po przekonaniu się naocznie i zejściu Gałczyńskiej akt ten stawającym przeczytany, stawający pisać nie umieją, przez nas został podpisany.

X. Wojciech Czosnakiewicz proboszcz parafii dzierzbińskiej. -