Katarzyna Pstrokońska

 

herbu Poraj

 

Metrykalia > Katolickie > Część 8

52066 (Opatówko)

1786.19/XI. (Op.) * Katarzyna, c. poprz. M. Pstrokońskich [Franciszka Xawerego Pstrokońskiego i Franciszki z Mleckich], cer. 7/XII -- M. Antoni Leszczyc Mierzewski porucznik wojsk kor. i Józefa z Sierakowskich Mlecka cześnikowa płocka

 

1818

Testament Franciszka Ksawerego P., żona Franciszka z Mlickich c.Petroneli z Gałczyńskich i Stanisława, dzieci: Józef, Wincenty, Antoni, Katarzyna, Petronela. 36 lat w małżeństwie. Dobra Ostrów i Jeziorsko wartości 175 tys.zł, Wilczków 190 tys. (Strachowski 1818 k.394)

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1826

Akta urodzin 1826

Akt 94. Wieś Bogusławice

29.10.1826

Chrzestni:

Florenty Radoński i Katarzyna Pstrokońska

 

Parafia katolicka Dzierzbin, wpis 2 / 1830

Teofil Hulewicz (50) ojciec: Tomasz, matka: Marianna

Katarzyna Pstrokońska (43) ojciec: Franciszek Ksawery, matka: Franciszka

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1830

Akta małżeństw 1830

Akt 2. Wieś Dzierzbin

Działo się w wsi Dzierzbinie dnia pierwszego lutego tysiąc ośmset trzydziestego roku o godzinie trzeciej po południu. -

Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Wincentego Pstrokońskiego dziedzica wsi Ostrowa tamże zamieszkałego lat czterdzieści dwa brata rodzonego niżej wymienionej  Katarzyny Pstrokońskiej, i Franciszka Majorowicza dzierżawcy wsi Wilczkowa tamże zamieszkałego lat czterdzieści ośm mającego szwagra niżej wymienionej Katarzyny Pstrokońskiej  na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między Teofilem Hulewiczem młodzianem posesorem w wsi Łubianie zamieszkałym urodzonym w wsi Jadowie z Tomasza i  Maryanny z Sieroszewskich małżonków Hulewiczów tamże zamieszkałych już zmarłych, lat pięćdziesiąt mającym, a panną Katarzyną córką Franciszka Xawe[re]go i Franciszki  małżonków Pstrokońskich dziedziców wsi Ostrowa tamże zamieszkałych już zmarłych lat czterdzieści trzy liczącą, w wsi Opatówku w Wielkim Xsięstwie Poznańskim położonej  zrodzoną, i przy ciotce w wsi Dzierzbinie zostającą. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź w dniu dwudziestym czwartym stycznia roku bieżącego z powodu udzielonej  dyspensy od dwóch zapowiedzi od właściwej władzy w dniu piętnastym stycznia roku bieżącego w parafii dzierzbińskiej, a trzy poprzedziły w dniach: siedmnastym, dwudziestym  czwartym i trzydziestym pierwszym stycznia roku bieżącego/: w parafii umieńskiej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy  przedślubnej.

Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas, wraz z stawającym i świadkami został podpisany. -

X. Wojciech Czosnakiewicz