Konstancja Zaremba

 

herbu Zaremba

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 

Zap. Tryb. Piotrk.

151 (Nr. 39) 1712

Marjanna Mięszkowska, wdowa po Adamie Łukomskim matka, Anna ż. Gozlińskiego córka i Jan i Marcjanna czy in. im. Łukomscy ol. Jana Łuk. dzieci, Marjanna c. ol. Kazimierza Ł., ż. Zygmunta Rudnickiego, spadkobiercy ol. Stanisława Mieszkowskiego, pozwani przez Adama Cerekwickiego stę średz. i Stanisława Zarembę ojca oraz Konstantyna, Władysława i Konstancję, urodzonych z Bony Cerekwickiej dzieci, spadkobierców ol. panny Kazimiery Zarembianki (f. 1066)

 

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

9602 (Nr. 1153) 1717

Stanisł. Zaremba dziedzic Strzałkowa i Przespolewa w p. kalis. i Bona Cerekwicka, c. o. Jana na Kokorzynie C. sty sredz. z ol. Cecylji Baryczkówny małż., on w im. sw. oraz Konstantyna, Władysława i Konstancji dzieci ich ZZ., i ol. Kazimiery Zarembianki córki ich spadkobierców, ceduje sumy Teresie Zaydlicównie wd. po Janie Łukomskim, dz-u Niemierzewa (f. 59v) ol. Stanisław Mięszkowski bp. +-y, opiekun zeznającej po + jej ojca, wuj rodz. i op. Łukomskich, dzieci ol. Adama Ł. z ol. jego siostry rodz. Marjanny Odrow. M. i Adam Cerekwicki ścic śremski, brat rodz. zezn. i dzieci Łubomskich to: Jan, ol. Kazimierz, i Anna 1-o v. Gozlińska, 2-o v. Trąmpczyńska

 

Zap. Tryb. Piotrk

675 (Nr. 43) 1724

Wojciech, dziad, Andrzej, Barbara, Katarzyna, Agnieszka, ż. Zeromskiego Bronikowscy tegoż Wojciecha wnuki, pozwani przez Bonę z Cerekwickich ż. Stanisława Zaremby cywil. +-go matkę, oraz Konstantyna, Władysława, Konstancję rodzeństwo m. sobą rodz., dzieci (f. 269)

 

Parafia Głuchów

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1589-1764

Rok 1740

Dnia 24 stycznia, ten sam, jak wyżej, ochrzciłem imionami  Kacper, i Maciej syna Urodzonych Andrzeja Kiedrzeńskiego i  Franciszki z Jackowskich, prawowitych małżonków.  Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Tomasz  Gałczyński dziedzic głuchowski i Wielmożna Pani Konstancja  Pstrokońska z Wilczkowa.

 

Grodzkie i ziemskie > Kalisz> Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

6301 (Nr. 196/198) 1754

Władysław Zaremba starosta prośniatowski z I, Konstancja z Z. żona Macieja Pstrokońskiego, Wład. Z. siostra rodz. z II, Antoni i Bona z Pstrok. ich córka małż. Trąmpczyńscy z III, Walenty Otto Trąmpczyński stolnik sochaczow., Antoniego ojciec z III, komplan. (f. 144)