Franciszek Ksawery (Ksawery) Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Dziedzic na Wilczkowie (pow. sieradzki), Ostrowiu i Jeziorsku

 

podczaszy dz. d. Wilczkowa i Ostrowa

                                     Jeziorska, *ok.1750, † 1818, sędzia pokoju p.warckiego

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 

Grodzkie i ziemskie > Konin

15548 (Nr. 82) 1783

M. Franc. Xaw. Poraj z Bużenina Pstrokoński, s. o. Franc. P. podczaszego piotrk. i Agn. Niniewskiej z I i Franciszka Mlicka, c. ol. Stanisława Ml. z Petronelli Gałczyńskiej z II małż. dożyw. (f. 404v)

 

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

15809 (Nr. 112) 1785

Franciszek Ksawery z Bużenina Poraj Pstrokoński i Franciszka z Mlickich małż. kwitują Kajetana Jarmułtę Mlickiego cześnika płockiego z 10. 000 złp. zapisanych jej obecnie Pstrokońskiej 1779.2/VII. przez tegoż jej brata rodzonego (f. 48v) Matka jej Petronella z Gałczyńskich Mlicka wojska płocka (f. 48v) Pstrokońscy ci dziedzice Wilczkowa w p. sieradzkim (f. 49)

 

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

15958 (Nr. 113) 1786

Franciszek Ksawery Poraj Pstrokoński dziedzic Wilczewa p. sieradz., mąż i Franciszka Mlicka, c. ol. Stanisława wojskiego płockiego i Petronelli Gałczyńskiej, żona, kwitują Kajetana Jarmułtę Mlickiego cześnika płockiego jej brata rodzonego z 18. 802 złp. z kompl. spisanej w Ossowcu 1776.3/VII. między Petronellą z Gałcz. Mlicką matką, Kajetanem synem, Agnieszką żoną Łuczyckiego, Teresą, Franciszką wtedy pannami Mlickimi (f. 92). Wilczków nie Wilczew!

 

Metrykalia > Katolickie > Część 8

52067 (Opatówko)

1787 przed W. Nocą (Żerniki) * Marjanna, c. G. And. Radzickiego ekonoma i Rozalji - cerem. 4/VII. -- M. Xawery Pstrokoński pos. Op. i panna Jadwiga Skrzypińska z Żernik

 

1780

sukcesorzy Macieja  i jego żony Konstancji Zarębianki: Jan Kanty, Franciszek Ksawery, Wiktoria z P. żona Marcina Kiedrzyńskiego. (SG 1780, nr 227)

Jan Kanty syn Franciszka i Agnieszki Nieniewskiej,

 

Parafia Głuchów

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1785-1797

Rok 1794

Głuchów.

Tego samego roku, dnia 3. grudnia. Ja brat Antoni Górski z  zakonu Braci Mniejszych Obserwantów za zgodą proboszcza  ochrzciłem urodzoną tego samego dnia imieniem Barbara,  córkę Piotra Matusiaka i Agnieszki, prawowitych małżonków,  której rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Ksawery  Pstrokoński i Wielmożna panna Bogumiła Ostrowska.

 

Parafia Wielenin

Akta urodzeń 1803-1836

Rok 1804

Rożniatów

Roku 1804, dnia 28 października. Ja Adam Durski  kaznodzieja kolegiaty uniejowskiej, kapłan zarządca  dożywotni Wielenina, ochrzciłem dwoma imionami  Józef Łukasz, urodzonego 18. tego miesiąca syna  Urodzonych rodziców Feliksa syna Urodzonych  Franciszka i Franciszki z Gostyńskich Pstrokońskich  i Rozalii córki Urodzonych Kajetana i Wiktorii z  Kiełczewskich Mleckich, prawowitych małżonków z  Rożniatowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony  Franciszek Ksawery Poraj Pstrokoński z Urodzoną  swoją małżonką z Mleckich. Asysta Urodzony  Marcin Łuczycki z Urodzoną Antoniną z Bilskich  swoją małżonką.

 

Parafia Wielenin

Akta urodzeń 1803-1836

Rok 1814

Rożniatów

Dnia 22 lipca. Ja Antoni Poznański zarządca  dożywotni kościoła parafialnego ?, ochrzciłem  dwoma imionami Florentyna Paulina, urodzoną 28  czerwca tego roku, córkę Urodzonych Feliksa syna  nieżyjących Urodzonych Franciszka i Franciszki z  Gostyńskich Pstrokońskich i Rozalii córki  nieżyjących Urodzonych Kajetana i Wiktorii z  Kiełczewskich Mleckich, Pstrokońskich  prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi  byli Jaśnie Wielmożny Pan Franciszek Ksawery  Pstrokoński sędzia ? ze swoją małżonką.

 

1817

Ksawery dz.Wilczkowa, Ostrowa sędzia pokoju i synowie jego: Józef i Wincenty-podsędek

P.P z Bużenina  (Pstrok.1817 II k.221)

 

1818

Testament Franciszka Ksawerego P., żona Franciszka z Mlickich c.Petroneli z Gałczyńskich i Stanisława, dzieci: Józef, Wincenty, Antoni, Katarzyna, Petronela. 36 lat w małżeństwie. Dobra Ostrów i Jeziorsko wartości 175 tys.zł, Wilczków 190 tys. (Strachowski 1818 k.394)

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1818-1819

Akta zejścia

Akt 2.

14.07.1818

08.07.1818 umarł w Ostrowie pod nr 1 Wielmożny Ksawery Poraj Pstrokoński, lat 68,  sędzia Pokoju pow. wartskiego, dziedzic Ostrowa, syn ś.p. Wielmożnego Franciszka  Pstrokońskiego i Agnieszki z Nieniewskich, dziedziców Wilczkowa, mąż pozostałej  Wielmożnej Franciszki z Mlickich.

Świadkowie:

Urodzony Józef Pstrokoński, lat 33, posesor wsi Wilczków, syn zmarłego

Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, syn zmarłego

 

Testament oryginalny X Balcera z 1793 r.

z testamentu; siostrzenicom czterem Święcickim, z lini Wojciecha stryja mojego, Józefowi i synowi jego Wawrzyńcowi w służbie wojskowej zostaiącemu,

pani Zielonackiej, panu Kantemu to iest bratu i siostrze pana Ksawerego linia Jędrzeja i druga Franciszka rodzonych moich. Synowiec rodzony Józef dz.Kraszyna z łóżka  nieuleczalnej choroby swoiei nie powstaje.

Franciszek Ksawery synowiec odstryjeczny przenosi się daleko dlatego exekutorem testamentu zostaie Kazimierz Łubieński (Pstrokoński 1838 k.179)