Maciej Pstrokoński

 

herbu Poraj 

Dziedzic na Dobroszycach (Dobroszynach?), Woli Rudlickiej, części Skrzynna w wieluńskim i Wilczkowie w kaliskim, komisarz województwa sieradzkiego.

Ojciec ustąpił mu mocą działów w r. 1699 d. Dobroszyn i wola Rudnicka w woj. kaliskim. - wg "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim" Elżbiety Sęczys

 

W testamencie Maciej, syn Jana na Rudlicach i Elżbiety z Grabna Grabinskiej

kasztelanki sieradzkiej, nakazuje pochować ciało u bernardynów w Warcie. Po ojcu

odziedziczył wieś Wolę Rudlicką i Dobroszyce, które to dobra sprzedał w 1711 r.

Zygmuntowi Karśnickiemu za 23 tys. zł, kupił natomiast części na Wilczkowie w 1710 r. za

17 tys. zł. Dobra Skrzynno należały do pierwszej żony i żony brata – Wojciecha, sióstr

Skrzyńskich. Zostały sprzedane za 35 tys. zł bratu stryjecznemu Konstantemu

Pstrokońskiemu kasztelanicowi brzesko-kujawskiemu. (SG 216 k.295

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

4679 (Nr. 80) 1723

X. Józef Żabicki, s. Jana Ż. z Katarz. Madalińskiej, do podnies. należnej sobie części z sumy oryg. 15. 000 zł. z dekretu T. Piotrk. między tę matkę swoją z I i Pstrokońskimi z II, jako jej mac. od Macieja i Wojc. braci rodz. Pstrokońskich byłych poses. Skrzynna, pochodz., mian. pl. brata rodz. Stanisława Z. (f. 78)

 

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 3

528 (Nr. 167) 1724

X. Józef Zabicki wikary kość. rydzyń., syn Jana Józefa z Zabic Nałęcz Ż-go, dziedzica wsi Zadambrowie w p. sier. z Katarzyny z Niedzielska Madalińskiej, gdy tylko dowiedziała się, że Stanisław Ż. brat jego rodz. z rąk Macieja i Wojciecha z Bużenina Porajów Pstrowskich synów adopc. jego ojca, odebrał s. 8. 000 złp. protest. się pw niemu z tytułu swych praw do fortuny mac. (k. 22)

 

Parafia Głuchów

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1589-1764

Rok 1738

Wilczków

Dnia 27 maja. Ja jak wyżej ochrzciłem imionami Jan, Antoni i  Maciej syna Wiemożnych Marcina Kiedrzeńskiego i Wiktorii  Pstrokońskiej, prawowitych małżonków. Rodzicami  chrzestnymi byli Wielmożny Maciej Pstrokoński z Wilczkowa  i Wielmożna Bona Zarębina z Przespolewa.

 

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

6301 (Nr. 196/198) 1754

Władysław Zaremba starosta prośniatowski z I, Konstancja z Z. żona Macieja Pstrokońskiego, Wład. Z. siostra rodz. z II, Antoni i Bona z Pstrok. ich córka małż. Trąmpczyńscy z III, Walenty Otto Trąmpczyński stolnik sochaczow., Antoniego ojciec z III, komplan. (f. 144)