Petronela Pstrokońska

 

herbu Poraj

 

1818

Testament Franciszka Ksawerego P., żona Franciszka z Mlickich c.Petroneli z Gałczyńskich i Stanisława, dzieci: Józef, Wincenty, Antoni, Katarzyna, Petronela. 36 lat w małżeństwie. Dobra Ostrów i Jeziorsko wartości 175 tys.zł, Wilczków 190 tys. (Strachowski 1818 k.394)

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1826

Akta małżeństw 1826

Akt 3. Wieś Dzierzbin

Działo się w wsi Dzierzbinie dnia dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie piątej po południu. -

Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Józefa Pstrokońskiego dzierżawcy wsi Kiszew tamże zamieszkałego lat trzydzieści dziewięć, i Wincentego Pstrokońskiego  dziedzica wsi Ostrowa, tamże zamieszkałego, lat trzydzieści siedm mającego, braci rodzonych niżej wymienionej Petroneli Pstrokońskiej na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie  małżeństwo między Franciszkiem Majorowiczem wdowcem dziedzicem Witowa dzierżawcą Głaniszenka?, tamże zamieszkałym lat czterdzieści trzy mającym, urodzonym w wsi  Piaskach z Franciszka i Małgorzaty z Twardowskich małżonków Majorowiczów, a panną Petronellą, córką Franciszka Xawe[re]go i Franciszki małżonków Pstrokońskich już zmarłych  wszystkich rodziców, lat trzydzieści pięć liczącą, w wsi Czerleninie zrodzoną, i w wsi Dzierzbinie przy ciotkach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach piętnastym  dwudziestym drugim i dwudziestym dziewiątym stycznia roku bieżącego w parafiach dzierzbińskiej i kalinowskiej. Tamowamie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż  nie zawarli umowy przedślubnej.

Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, został podpisany. -

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu. Oddział w  Koninie

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej  Głuchów (pow. turecki)

Sygnatura 54/748/0/1.1/2

Księga urodzonych 1826-1838

Rok 1836

Akt 11, Głuchów

23.06.1836

Chrzestna - Wielmożna Petronela z Pstrokońskich  Majerowiczowa z Wilczkowa

 

1843

Petronela z P. żona Ksawerego Maierowicza posesora Wilczkowa (Pstrokoński 1843 k.47)

 

Parafia Wojków

Akta zgonów 1853

Akt 61. Piegunisko

Działo się w wsi Wojkowie dnia 1/13 kwietnia 1853 o godz.  dziewiątej rano. Stawili się Wawrzyniec Skrzypczyński lat 30  i Piotr Piotrowski lat 60 liczący obadwaj wyrobnicy w wsi  Piegowisku zamieszkali i oświadczyli, że dnia 11 bieżącego  miesiąca o godz. 6 rano w wsi Piegunisko umarła Petronella  z Pstrokońskich Majerowiczowa lat 63 licząca córka niegdys  Xawerego i Franciszki z Mlickich Pstrokońskich w Chelinie  Wielkim Ks. Poznańskim urodzona żona pozostałego  Xawerego Majerowicza, po przekonaniu się naocznie o  zejściu Majerowiczowej, akt ten stawającym pisać  nieumiejącym przeczytany, przez nas został podpisany.

Ks. Józef Maliński proboszcz wojkowski