Wiktoria Pstrokońska

 

herbu Poraj

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 

6909 (Nr. 209/ 213) 1771

Kajetan Lipnicki, s. o. Gabriela z ol. Marianny Bojanowskiej, z I i Bona Kiedrzyńska, c. Marcina z Wiktorii Pstrokońskiej z II małż., zobow. dożyw. (f. 57v)

 

5897 (Nr. 96) 1775

Florjan Kiedrzyński burgrabia gr. kaliski, jako plent Pawła K., Marcina z Wiktorii Porajówny Pstrokońskiej syna, ol. Stanisława K. pisarza komory celnej wschow. bp. +-go brata rodz. i obok Józefa K. też brata rodz. spadkobiercy, umoc. w gr sier. 1773, kwit. Marjannę z Zamoyskich wdowę po tymże ol. Stanisł. K. z s. 700 zł. po bracie na niego spadłej (na Pawła!) (f. 146v). I Józef K. kwituje ją z takiejże sumy

 

8341 (Nr. 228) 1788

Bona Kiedrzyńska, c. ol. Marcina i Wiktorii z Pstrokońskich żona Kajetana Lipnickiego, s. o. Gabriela i Marianny Bojanowskiej (f. 476)

 

1780

sukcesorzy Macieja  i jego żony Konstancji Zarębianki: Jan Kanty, Franciszek Ksawery, Wiktoria z P. żona Marcina Kiedrzyńskiego. (SG 1780, nr 227)

Jan Kanty syn Franciszka i Agnieszki Nieniewskiej,