Wincenty Ferrary Ignacy

 

herbu Poraj 

 

Dziedzic dóbr Ostrowa, Wilczkowa i in., wylegitymowany w Królestwie w 1841 r., zam. Zakrzew,  sprzedał w 1847, posesor Dzierzbotek, asesor Trybunału kaliskiego 1820

 

E. Sęczys, „Szlachta wylegitymowana”

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń 1811-1812

Akt 44.

24.11.1811

Świadek: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, lat 22, z Ostrowa

 

1817

Ksawery dz.Wilczkowa, Ostrowa sędzia pokoju i synowie jego: Józef i Wincenty-podsędek

P.P z Bużenina  (Pstrok.1817 II k.221)

 

1818

Testament Franciszka Ksawerego P., żona Franciszka z Mlickich c.Petroneli z Gałczyńskich i Stanisława, dzieci: Józef, Wincenty, Antoni, Katarzyna, Petronela. 36 lat w małżeństwie. Dobra Ostrów i Jeziorsko wartości 175 tys.zł, Wilczków 190 tys. (Strachowski 1818 k.394)

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1818-1819

Akta zejścia

Akt 2.

14.07.1818

08.07.1818 umarł w Ostrowie pod nr 1 Wielmożny Ksawery Poraj Pstrokoński, lat 68,  sędzia Pokoju pow. wartskiego, dziedzic Ostrowa, syn ś.p. Wielmożnego Franciszka  Pstrokońskiego i Agnieszki z Nieniewskich, dziedziców Wilczkowa, mąż pozostałej  Wielmożnej Franciszki z Mlickich.

Świadkowie:

Urodzony Józef Pstrokoński, lat 33, posesor wsi Wilczków, syn zmarłego

Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, syn zmarłego

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1820

Akta zejścia

Akt 2.

03.01.1820

29.12.1819 umarła Wielmożna Franciszka z Mlickich Pstrokońska, wdowa po Wielmożnym  Ksawerym Pstrokońskim, córka zmarłych Stanisława i Petroneli z Gałczyńskich Mlickich,  dziedziców Orchowa.

Świadkowie:

Urodzony Wincenty Pstrokoński, lat 30, asesor Trybunału województwa kaliskiego, zam. w  Kaliszu

Urodzony Karol Wolski, lat 28, posesor Zakrzewa

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1822

Akta urodzeń

Akt 7.

04.02.1822

Świadek: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, lat 30, dziedzic Ostrowa

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej  Głuchów (pow. turecki)

Księga urodzeń, małżeństw i zgonu 1823

Sygnatura 54/748/0/6.1/37

Akta urodzeń

Rok 1823

Akt 2, Wilczków

23.01.1823

Benigna Agnieszka Marianna ur. 19.01.1823

Ojciec - Urodzony Józef Pstrokoński, dziedzic wsi  Wilczkowa, lat 37

Matka - Urodzona Florentyna z Łączkowskich, lat  27

Świadkowie:

Urodzony Mamerty Dłuski, dziedzic z Miłkowic, lat  33

Urodzony Wincenty Pstrokoński, dziedzic  Ostrowa, tamże zamieszkały, lat 33

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1826

Akta małżeństw 1826

Akt 3. Wieś Dzierzbin

Działo się w wsi Dzierzbinie dnia dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie piątej po południu. -

Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Józefa Pstrokońskiego dzierżawcy wsi Kiszew tamże zamieszkałego lat trzydzieści dziewięć, i Wincentego Pstrokońskiego  dziedzica wsi Ostrowa, tamże zamieszkałego, lat trzydzieści siedm mającego, braci rodzonych niżej wymienionej Petroneli Pstrokońskiej na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie  małżeństwo między Franciszkiem Majorowiczem wdowcem dziedzicem Witowa dzierżawcą Głaniszenka? [Głaniszewa?], tamże zamieszkałym lat czterdzieści trzy mającym,  urodzonym w wsi Piaskach z Franciszka i Małgorzaty z Twardowskich małżonków Majorowiczów, a panną Petronellą, córką Franciszka Xawe[re]go i Franciszki małżonków  Pstrokońskich już zmarłych wszystkich rodziców, lat trzydzieści pięć liczącą, w wsi Czerleninie zrodzoną, i w wsi Dzierzbinie przy ciotkach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy  zapowiedzi w dniach piętnastym dwudziestym drugim i dwudziestym dziewiątym stycznia roku bieżącego w parafiach dzierzbińskiej i kalinowskiej. Tamowamie małżeństwa nie zaszło.  Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej.

Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, został podpisany. -

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1826

Akta urodziń 1826

Akt 112. Wieś Dzierzbin

Działo się w wsi Dzierzbinie dnia szesnastego grudnia tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się urodzony Franciszek Xawery  Majorowicz posesor dóbr Cienina Kościelnego, w Cieninie Kościelnym zamieszkały lat czterdzieści cztery liczący, w obecności urodzonego Wincentego Pstrokońskiego dziedzica  dóbr Ostrowa, lat trzydzieści ośm w Ostrowie zamieszkałego, tudzież Felicjana Kostrzewskiego organisty Dzierzbina lat trzydzieści pięć mają[cego] i okazał nam dziecię płci żeńskiej  urodzone tu w Dzierzbinie dnia dziewiątego grudnia roku bieżącego o godzinie czwartej z rana z jego małżonki Petronelli z Pstrokońskich lat trzydzieści sześć liczącej; Dziecięciu temu  na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Marianna Franciszka, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniony Wincenty Pstrokoński, i urodzona  Józefa Gałczyńska, Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez ojca wraz z świadkami podpisny został.

Xsiądz Wojciech Czosnakiewicz proboszcz dzierzbiński

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1827

Akta małżeństw

Akt 20

01.12.1827

Wielmożny Wincenty Pstrokoński, kawaler, dziedzic dóbr Ostrowa, syn Wielmożnych  Ksawerego i Franciszki z Milickich, już zmarłych małżonków Poraj Pstrokońskich,  dziedziców Ostrowa

i

Wielmożna panna Petronella Gojska, zam. w Ostrowie, urodzona w Poznaniu, lat 30, córka  zmarłych Jana i Teofili z Zaorskich, małżonków Gojskich z Poznania

 

Parafia Dzierzbin

Akta urodzin, małżeństw i zgonów 1830

Akta małżeństw 1830

Akt 2. Wieś Dzierzbin

Działo się w wsi Dzierzbinie dnia pierwszego lutego tysiąc ośmset trzydziestego roku o godzinie trzeciej po południu. -

Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Wincentego Pstrokońskiego dziedzica wsi Ostrowa tamże zamieszkałego lat czterdzieści dwa brata rodzonego niżej wymienionej  Katarzyny Pstrokońskiej, i Franciszka Majorowicza dzierżawcy wsi Wilczkowa tamże zamieszkałego lat czterdzieści ośm mającego szwagra niżej wymienionej Katarzyny Pstrokońskiej  na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między Teofilem Hulewiczem młodzianem posesorem w wsi Łubianie zamieszkałym urodzonym w wsi Jadowie z Tomasza i  Maryanny z Sieroszewskich małżonków Hulewiczów tamże zamieszkałych już zmarłych, lat pięćdziesiąt mającym, a panną Katarzyną córką Franciszka Xawe[re]go i Franciszki  małżonków Pstrokońskich dziedziców wsi Ostrowa tamże zamieszkałych już zmarłych lat czterdzieści trzy liczącą, w wsi Opatówku w Wielkim Xsięstwie Poznańskim położonej  zrodzoną, i przy ciotce w wsi Dzierzbinie zostającą. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź w dniu dwudziestym czwartym stycznia roku bieżącego z powodu udzielonej  dyspensy od dwóch zapowiedzi od właściwej władzy w dniu piętnastym stycznia roku bieżącego w parafii dzierzbińskiej, a trzy poprzedziły w dniach: siedmnastym, dwudziestym  czwartym i trzydziestym pierwszym stycznia roku bieżącego/: w parafii umieńskiej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy  przedślubnej.

Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas, wraz z stawającym i świadkami został podpisany. -

X. Wojciech Czosnakiewicz

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1832

Akta urodzeń

Akt 9. Ostrów

01.01.1832

Chrzestni:

Wielmożni Wincenty Pstrokoński i Petronela z Gojskich, małżonkowie, dziedzicy dóbr  Ostrowa

 

1848

Wincenty Pstrokoński były dz.Wilczkowa Ostrowa, Jeziorska, zamieszkały w Zakrzewie (Trzaskowski 1848 k.456)

 

1849

Wincenty P. na f-ku Olszowizna do d.Smuszkowa, w 1847 r. sprzedał Wilczków z przyl. Wilhelmowi Nenckiemu (Trzaskowski 1849 k.337)

 

1850

Wincenty P.były dziedzic Wilczkowa, Ostrowa i Jeziorska zamieszkały Zakrzew w 1848 r.

Spis po Wincentym P. byłym dziedzicu Ostrowa, posesorze Dzierzbotek, zmarł 1850.18/4. Wdowa Petronela z Goyskich v.Gaiewskich, dzieci; 1.Marianna Teofila Róża *1831, 2.Teofila *1841, 3.Franciszka Joanna Nepomucena (Trzaskowski 1850 k.297)