Andrzej Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Dziedzic na Kuźnicy

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

15297 (Nr. 108) 1781

Józef Poraj z Bużenina Pstrokoński cześnik inowłodzki, s. ol. Andrzeja z Franciszki Zdzenickiej, bratanek rodzony ks. Baltazara P. kanonika metropol. gn., dziedzic dd. Kraszyn i Zawiasty w p. szadkowskim, wedle dyspozycji stryja dzielącego swą substancję dziedziczną daje pewne zobow. bratu swemu stryjeczno rodzonemu a tego stryja bratankowi Feliksowi P. synowi Franciszka z Gostyńskiej małoletniemu (f. 154v)