Antonina Pstrokońska

 

herbu Poraj

 

Parafia Skierniewice

Rok 1822

Akt małżeństwa

10. Roku tysiącznego osiemsetnego dwudziestego drugiego dnia dziewiątego maja o godzinie dziewiątej z rana przed nami  Tadeuszem Sobolewskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego gmin do parafii skierniewickiej należących w obwodzie rawskim  województwie mazowieckim stawili się Urodzony Jan Nepomucen Jochr obywatel i kupiec mający podług metryki wyjętej z  ksiąg kościoła parafialnego skierniewickiego lat czterdzieści pięć skończonych w mieście Skierniewicach w domu pod  numerem sto czterdzieści dziewięć przy ulicy Senatorskiej zamieszkały, syn Fryderyka Jochr i Katarzyny z Rutkowskich w  Skierniewicach zmarłych, rozwiedziony podług Dekretu Sądu Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Departamentu  Warszawskiego w dniu dwudziestym trzecim października tysiąc osiemset dwunastego roku z Elżbietą z domu Reinhardową  żoną swoją. - Tudziesz Urodzona Antonina Płaczkowska mająca podług Aktu Znania przez Sąd Pokoju powiatu rawskiego w  dniu dwudziestym piątym kwietnia roku bieżącego zatwierdzonego lat czterdzieści. Córka Franciszka i Franciszki z  Gostyńskich Pstrokońskich małżonków [w] wsi Gazew w Xięstwie Poznańskim zmarłych, pozostała wdowa po Janie  Płaczkowskim kapitanie Wojska Polskiego zmarłym z odniesionych ran jak okazuje świadectwo generała brygady  Żółtowskiego komenderującego Brygadą Pierwszą Dywizji Drugiej Piechoty w roku tysiącznym osiemset szesnastem dnia  szóstego lutego wydanej teraz w Skierniewicach w domu sto czterdzieści dziewięć przy ulicy Senatorskiej zamieszkała.  Strony stawające żądają abyśmy do ułożonego między nimi obchodu małżeństwa przystąpili którego zapowiedzie czynione  były przed drzwiami Domu naszego Gminnego to jest pierwsza dnia dwudziestego ósmego kwietnia a druga dnia piątego maja  roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe w niedzielę. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uwiadomieni  nie zostaliśmy a strony stawające na obchód małżeństwa zezwalają przychilając się zatem do żądania stron po  przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnionych papierów i Działu Szóstego Kodeksu w tytule o małżeństwie zapytaliśmy się  przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą połączyć się z sobą związkiem małżeńskiem naco gdy każde z nich  oddzielnie odpowiedziało iż taka ich jest wola ogłaszamy w imieniu prawa iż Jan Nepomucen Jochr rozwiedziony i  Antonina Płaczkowska wdowa są połączeni z sobą węzłem małżeństwa czego akt spisaliśmy w przytomności Jaśnie  Wielmożnego Baltazara Pilarskiego radcy powiatowego dziedzica wsi Dębowa Góra i inszych liczącego lat czterdzieści dwa  JWielmożnego Józefa Dunina burmistrza miasta tutejszego Skierniewice liczącego lat trzydzieści sześć w domu pod  numerem sto czterdzieści pięć w Skierniewicach zamieszkałego Imci Pana Tomasza Koronowskiego obywatela i kupca  liczącego lat czterdzieści pięć w Skierniewicach w domu pod numerem dwudziestym pierwszym przy ulicy Senatorskiej  zamieszkałego tudziesz Urodzonego Wojciecha Wysockiego obywatela liczącego lat czterdzieści pięć w Skierniewicach w  domu pod numerem sto sześćdziesiąt jeden zamieszkałego wszystkich jako przyjaciół i sąsiadów. -

Akt niniejszy został stawającym przeczytany przez nas i wszystkie osoby w akcie wyrażone podpisany

Tadeusz Sobolewski sprawiający obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego -

Podpisy:

Jan Johr, Antonina Płaczkowska, Balcer Pilarski, Józef Dunin, Tomasz Koronowski, Wojciech Wysocki