Erazm Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Urzednik w powiecie kaliskim, wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie w 1839 r.,

aktuariusz Ekonomii Rządowej Brodni i zastępca wójta, wójt gminy w Brodni

 

Parafia Uniejów

Rok 1831

2. Miasto Uniejów Działo się w mieście Uniejowie dnia pierwszego lutego tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego roku o godzinie czwartej po południu, wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Urodzonych Antoniego Piotrowskiego [...  ...], w mieście Uniejowie zamieszkałego lat trzydzieści trzy i księdza Józefa Aleksandrowicza wikarego uniejowskiego w Uniejowie zamieszkałego lat dwadzieścia dziewięć mającego, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między  Urodzonym Erazmem Pstrokońskim młodzianem obywatelem w Uniejowie zamieszkałym, urodzonym we wsi Rypinku z Urodzonego Wojciecha i Anny Walczewskich małżonków Pstrokońskich tamże zamieszkałych lat dwadzieścia trzy mającym a wdową Wiktorią po zmarłym mężu Kazimierzu Piątkowskim byłym majorem Wojsk Polskich dnia dziesiątego grudnia tysiąc osiemset dwudziestego trzeciego roku, córką Franciszka i Agaty małżonków [...] w Kaliszu zamieszkałych, lat trzydzieści dwa, tamże zrodzonej w Uniejowie zamieszkałej. Małżeństwo to poprzedziła zapowiedź jedna trzydziestego stycznia roku bieżącego, od dwóch  zaś zapowiedzi udzielona została dyspensa Władzy  duchownej dyspensem na dniu dwudziestym siódmym stycznia roku bieżącego w parafii uniejowskiej. Zezewolenie ze strony nowozaślubionego ustne, a nowozaślubionej strony nie nastąpiło, gdyż narzeczona ośw[iadczyła] ... ... ostatniego roku i ... oblubienicy nie żyją. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten stawającym, świadkom przeczytany został podpisamy Ks. Wojciech Dobrowolski patron parafii uniejowskiej, Erazm Pstrokoński, Antoni Piotrowski, świadek ks. Józef Aleksandrowicz.

 

Parafia Brodnia

Akta urodzonych 1833

Akt 92. Dzierzążna

04.10.1833

Antoni Norbert Zawadzki - 06.06.1833 urodziny, 26.06.1833 chrzest

Ojciec: Wielmożny Onufry Zawadzki, lat 30, były kapitan Wojsk Polskich, teraz posesor wsi Dzierzążny i tam zamieszkały

Matka: Wielmożna Katarzyna z Cywińskich, lat 26

Świadkowie:

Ludwik Dobrzański, lat 50, były kapitan Wojsk Polskich, zamieszkały w Sieradzu

Erazm Pstrokoński, aktuariusz ekonomii Brodni i zastępca wójta, lat 34

Chrzestni:

Ludwik Dobrzański i Florentyna Dąbrowska, generałówna

 

Parafia Brodnia

Akta zejść 1834

Akt 21. Brodnia

15.04.1834

12.04.1834 zmarł Wielebny Imci Ksiądz Nepomucen Welachowski, 62 lata, proboszcz parafii Brodnia

Świadek:

JPan Erazm Pstrokoński, lat 27, wójt gminy w Brodni

 

Parafia Brodnia

Akta urodzonych 1835

Akt 11. Zagórki

18.01.1835

Joanna Józefa Doruchowska - 27.11.1834 urodziny, 18.01.1835 chrzest

Ojciec: Wielmożny Jan Doruchowski, lat 40, posesor wsi Zagórki

Matka: Wielmożna Antonina Jasińska, lat 32

Świadkowie:

Wielmożny Szymon Doruchowski, lat 46, posesor wsi Chlewa, tamże zamieszkały

Urodzony Erazm Pstrokoński, lat 28, aktuariusz Ekonomii Rządowej Brodnia, tamże zamieszkały

Chrzestni:

Wielmożny Szymon Doruchowski i Wielmożna Kunegunda Doruchowska

 

Parafia Brodnia

Akta urodzonych 1836

Akt 55. Glinno

30.07.1836

Bliźnięta

Chrzestni:

Urodzony Erazm Pstrokoński, aktuariusz Ekonomii Rządowej Brodnia i Wielmożna Balbina Radlicka, posesorka wsi rządowej Glinno

Wielmożny Jść ksiądz Tomasz Zakrzeski, zastępca proboszcza parafii Brodnia i Wielmożna JPanna Józefa Radlicka z Glinna

 

Parafia Brodnia

Akta urodzonych 1839

Akt 77. Zagórki

09.10.1839

Chrzestni:

Wielmożny Erazm Pstrokoński, wójt gminy Dóbr Donacyjnych Brodnia i Wielmożna Pani Julianna Iłowiecka z Zagorek

Wielmożny Józef Iłowiecki z Zagorek i Wielmożna Julianna Neyman z Brodni

 

Parafia Brodnia

Akta małżeństw 1840

Akt 18. Glinno

03.03.1840

Wielmożny Ignacy Florian Szołowski, kawaler, lat 26, dziedzic z wsi Bogumiłowa, syn Stefana i Magdaleny z Pruskich małżonków Szołowskich, już zmarłych i

Wielmożna Karolina Kontz, panna, lat 35, urodzona w Warszawie, zamieszkała w Glinnie, córka Jana i Krystyny Bertsterm, małżonków Kontz, już zmarłych

Świadkowie:

Wielmożny Stanisław Dłużniakiewicz, naddzierżawca wsi Glinna, lat 40

Wielmożny Erazm Pstrokoński, aktuariusz dóbr donacyjnych Brodnia i Glinno, lat 33

 

Parafia Brodnia

Akta urodzonych 1840

Akt 28. Brodnia

09.03.1840

Chrzestni:

Urodzony Erazm Pstrokoński, aktuariusz dóbr donacyjnych Brodni i Wielmożna Julia Neyman, panna z Brodni

 

Parafia Brodnia

Akta urodzonych 1840

Akt 64. Brodnia

16.05.1840

Świadek:

Urodzony Erazm Pstrokoński, lat 34, aktuariusz dóbr donacyjnych Brodni

Chrzestni:

Wielmożny Jść ksiądz Ignacy Szymański, komentarz parafii Brodni i Glinna i Wielmożna Jść panna Hortensja Hendel z Luboli

 

Parafia Brodnia

Akta urodzonych 1841

Akt 7. Zagórki

16.01.1841

Chrzestni:

Wielmożny Erazm Pstrokoński, aktuariusz dóbr donacyjnych Glinna i Wielmożna pani Julianna Iłowiecka, dziedziczka dóbr Zagórek