Feliks Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Dziedzic na Rożniatowie i Wilczkowie;  w 1781 r. małoletni

 

Feliks dz.d. Rożniatowa i kol. Dąbrowa w lutomierskim kupione w

                                    1798 r. za 105 tys.zł.,† a.1826.  & a.1808,  Rozalia Mlecka z

                                     Rożniatowa, c. Kajetana kasztelana sierpeckiego i

                                     Wiktorii z Kiełczewskich, posag 45 tys.zł. (Dębski 1826 k.90)

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

15297 (Nr. 108) 1781

Józef Poraj z Bużenina Pstrokoński cześnik inowłodzki, s. ol. Andrzeja z Franciszki Zdzenickiej, bratanek rodzony ks. Baltazara P. kanonika metropol. gn., dziedzic dd. Kraszyn i Zawiasty w p. szadkowskim, wedle dyspozycji stryja dzielącego swą substancję dziedziczną daje pewne zobow. bratu swemu stryjeczno rodzonemu a tego stryja bratankowi Feliksowi P. synowi Franciszka z Gostyńskiej małoletniemu (f. 154v)

 

Grodzkie i ziemskie > Konin

15642 (Nr. 83) 1785

M. Antoni Poraj z Bużenina Pstrokoński, burgr. gr. sier., w im. sw. i Feliksa, Katarzyny panny i Ludwiki ż. Maks. Łączkowskiego, burgr. gr. sier., brata i sióstr rodz. P-ch, oraz Antoniego, Stefana, Katarzyny ż. And. Masłowskiego, Justyny i Zofji, brata i sióstr małol. Złotnickich, ol. Feliksa Zł. łowczego szadkowsk. synów i córek, i Zygmunta Jaxy Dobka miecznika i podstar. gr. sier. spadkobierców, Złotnickich opiekuna, oraz Wiktorji z Złotn., wd. po ol. Stanisł. Psarskim, i jej syna Juliana P-go, oraz Stanisława ojca i Marjanny córki Czartkowskich, spadkobierców ol. Marjanny z Pstrokońskich, ż. ol. Andrzeja Złotnickiego cześnikowicza kor., oraz Józef Wężyk miecznikowicz dobrzyński, w im. sw. i Andrzeja W. brata rodz. i Wawrzyńca Wiewiorowskiego, komornika gran. wieluń., ol. Konstancji P-ej spadkob., kwit. poprz. Dąmbskich (f. 138v)

 

Metrykalia > Katolickie > Część 8

51917 (Ludomy)

1835.11/XI. Leon Pstrokoński mł., z par. kazimier., s. +-go Feliksa i Mlickiej, l. 32 x Teresa z Skarzyńskich Lipska rozw. (dekr. konsyst. gn. 25/IX), l. 36. -- G. Józef Grabowski dz-c Łukowa G. Franc. Koszutski, dz-c Ryczywołu

 

1808

Feliks P. syn Franciszka i Franciszki z Gostyńskich dz.d.Rożniatowa w lutomierskim, żona Rozalia z Mlickich c.Kajetana kasztelana sierpeckiego i Wiktori Kiełczewskiej, posag 45 tys.zł (Bogusławski- Kalisz 1808 k.1335)

 

1826

w Rożniatowie spis po Feliksie P, wdowa Rozalia z Mleckich (brat jej Antoni M.) dzieci: Leon, Florentyna, Antoni, Franciszek, Ignacy-z Osowca w poznańskim.

Dobra Rożniatów z kol.Dąbrowa kupione w 1798 r. za 105 tys.zł, a długi wartość majątku przewyższyły (Dębski 1826 k.90)