Feliks Władysław Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Oficer wojska polskiego, major, żołnierz I Brygady Legionów, uczestnik wojen 1916-20.01.1939, odznaczony orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, 1940 r. więzień Starobielska

 

Podpułkownik w stanie spoczynku Feliks PSTROKOŃSKI s. Władysława i Marii z Miłkowskich, ur. 2 września 1895 r. w Dębinie, pow. wieluński. Po ukończeniu Szkoły Handlowej w Kaliszu i Szkoły Technicznej w Warszawie studiował w Akademii Handlowej w Hamburgu, którą ukończył w 1914 r. Legionista. Internowany w Szczypiornie. Instruktor Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 r. walczył z bolszewikami jako dowódca 6 kompanii 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. Porucznikiem mianowany w 1919 r., kapitanem w 1920 r. W 1925 r. został przeniesiony do 70 Pułku Piechoty. Awansowany do stopnia majora ze starszeństwem od 1 stycznia 1929 r. W latach 1931-1935 był dowódcą batalionu w 7 Pułku Piechoty Legionów. W 1935 r. przeniesiony w stan spoczynku. Przydzielony do kadry Okręgu Korpusu II. Odznaczony m.in.: Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych .

We wrześniu 1939 r. wzięty do niewoli, osadzony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu (Lista wywozowa 052/4 z 27 IV 1940).

http://www.2lo.kalisz.pl/pl/szkola/historia-szkoly/81-lista-katyska

 

katyn.641 Ur. 1895 (ojciec: Władysław Pstrokoński), zamordowany 1940 na rozkaz Stalina (Katyń), pośmiertnie mianowany w 2007 na stopień podpułkownika - <http://download.wojsko-polskie.pl/uploads/Katyn_lista.pdf>

Polski Słownik Biograficzny t. 29 str. 278: psb.24765.11