Franciszek Maksymilian Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Dziedzic Rozniatowa, posesor Kosowa wylegitymowany w Królestwie w 1839 r.

E. Sęczys, „Szlachta wylegitymowana”

 

1826

w Rożniatowie spis po Feliksie P, wdowa Rozalia z Mleckich (brat jej Antoni M.) dzieci: Leon, Florentyna, Antoni, Franciszek, Ignacy-z Osowca w poznańskim.

Dobra Rożniatów z kol.Dąbrowa kupione w 1798 r. za 105 tys.zł, a długi wartość majątku przewyższyły (Dębski 1826 k.90)

 

Parafia Kosmów

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827

Akta urodzeń 1827

Akt 3. Szadek

Działo się w wsi Kosmowie dnia czternastego stycznia tysiąc ośmset dwódziestego siódmego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Urodzony Felix Rokossowski dzierżawca wsi Szadku lat trzydzieści pięć liczący, w Szadku zamieszkały w obecności Urodzonego Maxymiliana Rokossowskiego stryja nowonarodzonego liczącego lat trzydzieści sześć w Szadku zamieszkałego i Urodzonego Franciszka Pstrokońskiego lat dwadzieścia trzy mającego w Rożniatowie zamieszkałego i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Szadku dnia dwudziestego dziewiątego listopada o godzinie dziesiątej przed południem roku zeszłego z jego małżonki Nepomuceny z Koszutskich lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Saturnin Ksawery i Ildefons, a rodzicami jego chrzestnemi byli Urodzony Józef Rokossowski i Urodzona Rozalia Pstrokońska, asystenci Urodzony Maxymilian Rokossowski i Urodzona Katarzyna Pstrokońska.

Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, podpisany przez nas, ojca i świadków został. X. Gwidon Gołębiowski

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1828

Akta urodzeń

Akt 33. Ostrów

18.05.1828

Franciszka Joanna Nepomucena Pstrokońska ur. 04.05.1828 w Ostrowie

Ojciec: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, tamże zamieszkały, rok  40 kończący

Matka: Wielmożna Petronella z Gojskich, lat 30

Chrzestni:

Wielmożna Rozalia z Mlickich Pstrokońska ze swym synem Franciszkiem Pstrokońskim z  Rożniatowa

 

1828

Rozalia z Mlickich P., jej syn Franciszek, sukcesja po dziadzie i babie Józefie Teodorze i Wiktori z Giżyckich Kiełczewskich (Główczyński-Kalisz 1832)

 

1833

spadkobiercy Feliksa P z Rożniatowa, wd.Rozalia z Mleckich , Antoni, Franciszek, Ignacy, Leon, Florentyna żona Jozefa Gałczyńskiego.

Rożniatów wieś i folwark, pólrolników 3, zagrodników 6, wiatrak, kolonia Holendry Dabrowa 7 hub-7 osadników. (Janczewski 1833 k.696-700)

 

1839

Rozalia z Mlickich wdowa po Feliksie z Rożniatowa

sukcesorzy: Florentyna z P. żona Józefa Gałczyńskiego z Bogusławic w konińskim, Antoni, Franciszek, Ignacy, Leon Pstrokońscy (Janczewski 1839 a.103)

opis Rożniatowa zajętego za długi i koloni Dąbrowa. (Janczewski 1839 k.450v-55)

 

Parafia Grodzisko

Rok 1845

9. Zimne

Działo się w Grodzisku dnia dwudziestego drugiego  października tysiąc osmset czterdziestego piątego roku, o  godzinie szóstej po południu. Wiadomo czyniemy, ze w  przytomności świadków Wielmożnych Napoleona Czarneckiego  lat trzydzieści siedm liczącego brata nowo-zaślubionej  współ-dziedzica dóbr Kossow,zamieszkałego w Zimnem i  Wielmoznego Franciszka Pstrokońskiego, szwagra nowo- zaślubionej, lat czterdzieści trzy liczącego, posesora wsi  Kossowa, w Kossowie zamieszkałego, na dniu dzisiejszym  zawarte zostało religijnie małżeństwo między Urodzonym  Ignacym Erazmem Tadeuszem Janem Kantym pięć imion  Dramińskim, kawalerem, synem Urodzonych Hieronima i  Julianny z Stablewskich małżonków Dramińskich, possessorem  Gostunia, parafii Giewartow, tamże zamieszkałym, urodzonym  w Kleryka ? mającym lat dwadzieścia dziewięć, a panną  Heleną Czarnecką córką Urodzonych Ignacego i Józefy z  Szołowskich małżonków Czarneckich, dziedziców dóbr  Kossowa, współdziedziczką tychże dóbr, urodzoną i  zamieszkałą w Zimnem, majacą lat dwadzieścia sześć.  Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi tak w parafii  Grodzisko jako też parafii Giewartowo, w dniach  czternastym, dwudziestym pierwszym i dwudziestym ósmym  miesiąca września roku bieżącego, jako też zezwolenie  ustne rodzica nowozaślubionego i matki nowozaślubionej,  gdyż ojciec jej nie żyje. Tamowanie małżeństwa nie zaszło.  Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie  zawarli. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, i  przez tychże podpisany został.

Podpisy:

Helena Czarnecka

Ignacy Dramiński

Hieronim Dramiński

N. Czarnecki

Franciszek Pstrokoński

 

54/755/0/6.1/39: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów

Parafia Grodzisko

Akt urodzenia

22. Kossow [Kosew]

Działo się w Grodzisku dnia 19 marca 1846 roku o godzinie jedenastej przed południem stawił się Wielmożny Franciszek Pstrokoński posesor Kossowa lat 44 liczący w Kossowie zamieszkały w obecności Jana Sobolczyka gospodarza lat 40 liczącego i Ignacego Bartczyka gospodarza lat 33 liczącego, obydwóch  zamieszkałych w Kossowie i okazał dziecię płci męskiej urodzone dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej w wieczór z jego małżonki Anieli z Czarneckich lat 36 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie św. w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Józef - a rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Napoleon Czarnecki dziedzic dóbr Kossowa z Wielmożną Michaliną Prądzyńską z siostrą swoją z Zimnego. - Niniejszy akt został stawającemu i świadkom przeczytany i przez ojca podpisany, świadkowie pisać nie umieją.

 

1848

Testament Franciszka Poraj Pstrokońskiego syna Rozali Mleckiej, żona Rozalia z Czarneckich (jej brat Napoleon Cz.) ich dzieci: Józefa, Honorata, Fortunat, Feliks.

(Trzaskowski 1848 k.769)

 

Parafia Grodzisko

Akta zgonów 1848

Akt 39.

Działo się w Grodzisku dnia 27 kwietnia 1848, o godz  pierwszej po południu stawili się Wielmożny Ignacy  Dromiński posesor Zimnego lat 30 liczący w Zimno  zamieszkały i Wielmożny Napoleon Czarnecki posesor wsi  Prusinowic lat 40 liczący w Prusinowicach zamieszkały,  obydwaj szwagrowie zmarłego i oświadczyli iż w wsi  Kossowie dnia 21 kwietnia roku bieżącego o godzinie ósmej  wieczorem umarł Franciszek Pstrokoński lat 47 mający, mąż  pozostałej Wielmożnej Anieli z Czarneckich Pstrokońskiej -  syn Feliksa i Rozalii z Mlickich Pstrokońskich nieżyjących -  posesor wsi Kossowa tamże zamieszkały, urodzony w wsi  Mleczach W. Ks. Poznańskim. - Po przekonaniu się  naocznie o śmierci Franciszka Pstrokońskiego alt ten  stawającym przeczytany i przez tychże podpisany.

Ksiądz Teodor Lesiewicz proboszcz parafii Grodzisko

Napoleon Czarnecki

Ignacy Dramiński