Ignacy Pstrokoński

 

herbu Poraj 

 

1826

w Rożniatowie spis po Feliksie P, wdowa Rozalia z Mleckich (brat jej Antoni M.) dzieci: Leon, Florentyna, Antoni, Franciszek, Ignacy-z Osowca w poznańskim.

Dobra Rożniatów z kol.Dąbrowa kupione w 1798 r. za 105 tys.zł, a długi wartość majątku przewyższyły (Dębski 1826 k.90)

 

Parafia Ozorków

Rok 1827

Akt 17.

Działo się w mieście Ozorkowie dnia dwudziestego piątego lutego, tysiąc ośmset dwudziestego siódmego roku, o godzinie piątej z południa. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Wojciecha Boruckiego ojczyma nowo-zaślubionej, dziedzica wsi Borowa lat czterdzieści i dwa we wsi Borowie zamieszkałego, i Sylwestra Rolińskiego okupnika, lat trzydzieści mających, z Ozorkowa, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między Ignacym Pstrokońskim młodzianem z wsi Rożniatowa Obwodu Kaliskiego, zamieszkałym we wsi Borowie Obwodu Łęczyckiego, właścicielem wsi Rożniatowa; urodzonym we wsi Rożniatowie z Felixa Pstrokońskiego zmarłego i Rozalii z Mlickich małżonków, dziedziczki w wsi Rożniatowie zamieszkałej, lat dwadzieścia i pięć mającym, a Zuzanną Scholastyką Połczyńską panną dotąd przy rodzicach swoich zostającą; urodzoną w mieście Dąbie Obwodu Łęczyckiego, z Melchiora Połczyńskiego zmarłego, i Tekli z Białkowskich małżonków, dziedziczki dóbr Zieleniewa w Obwodzie Łęczyckim zamieszkałej, lat dwadzieścia mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w parafii siedleckiej w dniach: drugim, czwartym, i jedenastym lutego roku bieżącego, jako też ustne zezwolenie aktowi małżeństwa obecnej matki nowo zaślubionej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, został podpisany przez nas i stawających.

Podpisy:

Walenty Szkyrde pleban ozorkowski

Ignacy Pstrokoński

Zuzanna Połczyńska

Wojciech Borucki

Sylwester Roliński

 

1833

spadkobiercy Feliksa P z Rożniatowa, wd.Rozalia z Mleckich , Antoni, Franciszek, Ignacy, Leon, Florentyna żona Jozefa Gałczyńskiego.

Rożniatów wieś i folwark, pólrolników 3, zagrodników 6, wiatrak, kolonia Holendry Dabrowa 7 hub-7 osadników. (Janczewski 1833 k.696-700)

 

1839

Rozalia z Mlickich wdowa po Feliksie z Rożniatowa

sukcesorzy: Florentyna z P. żona Józefa Gałczyńskiego z Bogusławic w konińskim, Antoni, Franciszek, Ignacy, Leon Pstrokońscy (Janczewski 1839 a.103)

opis Rożniatowa zajętego za długi i koloni Dąbrowa. (Janczewski 1839 k.450v-55)