Izydor Wojciech Wincenty Ferrariusz Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

W roku 1808 posesor Rypinka, w 1810 chyba już nie

 

Parafia Wierzchy

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

Rok 1769

Kraszyn

Roku 1769, dnia 4-go kwietnia. Ja, Krzysztof  Zdzienicki proboszcz Wierzchów, ochrzciłem  urodzone dnia 3. tego miesiąca dziecko  Urodzonych Józefa Pstrokońskiego i Wiktorii,  prawowitych małżonków, któremu nadałem imiona  Izydor, Wojciech i Wincenty Ferrariusz. Ceremonia  zaś zostałą dopełniona 2-go maja. Rodzicami  chrzestnymi byli Wielmożny Tomasz [K]ossowski  chorąży orłowski i Wielmożna Anna z  Siemianowskich Mogilnicka starościna nieszawska.

 

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Zduńska  Wola] 1767-1792

http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata? id=45210&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

Rok 1785

Zduńska Wola.

Ja ojciec Roch jak wyżej, dnia 18 maja dopełniłem  ceremonię nad dzieckiem imieniem Feliks  Wielmożnych Andrzeja i Katarzyny Masłowskich  podstolich owruckich, prawowitych małżonków.  Rodzicami chrzestnymi byli Pan Józef Pstrokoński  podczaszy dobrzy? i Wielmożna Pani Aniela  Dobkowa miecznikowa sieradzka, a także Wielmożny  Pan Zygmunt Dobek miecznik sieradzki i Wielmożna  Wiktoria Pstrokońska, także Wielmożny Wojciech  Pstrokoński z Wielmożną panną Agnieszką  Jabłkowską.

 

Parafia Dobrzec

Akta małżeństw 1808

24.11.1808

Akt ślubu z Rypinka

Roku tysiącznego osiemsetnego ósmego dnia dwudziestego czwartego miesiąca listopada przed Nami wikarym dobrzeckim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego  gminy dobrzeckiej powiatu Departamentu kaliskiego. Stawił się Augustyn Balicki lat mający dwadzieścia i sześć podług złożonej przed Nami metryki wyjętej z ksiąg kościoła  parafialnego psarskiego w asystencji ojca swego Jana Balickiego lat mającego sześćdziesiąt stanu szlacheckiego w Kostrzewicach zamieszkałego tudzież Marianny z Gołębowskich  Balickiej lat mającej pięćdziesiąt matki swojej, tudzież panna Barbara Hoffmanówna lat mająca dwadzieścia siedm dowodząca metryką z ksiąg kościoła Kanoników Regularnych  kaliskich w asystencji Antoniego Halickiego ojczyma swego lat mającego pięćdziesiąt. Strony stawające żądają abyśmy do ułożenia między niemi obchodu małżeńskiego przystąpili,  którego zapowiedzi wyszły przed drzwiami naszego Domu Gminnego to jest pierwsza dnia trzynastego miesiąca listopada w niedzielę dwudziestą trzecią po Świątkach a druga dnia  dwudziestego miesiąca listopada w niedzielę dwudziestą czwartą po Świątkach w południe o godzinie dwunastej toku tysiącznego osiemsetnego ósmego. Gdy o żadnym zatamowaniu  rzeczonego małżeństwa uwiadomieni nie zostaliśmy a rodzice niniejszym na obchód małżeństwa zazwalają przychylając się zatym do żądania stron, po przeczytaniu wszystkich wyżej  wspomnionych papierów i działu? szóstego w tytule kodeksu Napoleona o małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czy chcą połączyć się z sobą  związkiem małżeńskim, na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola: ogłaszamy w imieniu prawa iż Augustyn Balicki i panna Barbara Hoffmanówna są  połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Wojciecha Pstrokońskiego stanu szlacheckiego posesora Rypinka lat liczącego czterdzieści Mikołaja  Bogdańskiego profesora szkół Kaliskich liczącego lat czterdzieści dwa tudzież Antoniego Słubickiego osiadłego w Kaliszu liczącego lat pięćdziesiąt Gabriela Karpińskiego profesora  szkół kaliskich liczącego lat czterdzieści. Akt niniejszy stawającym został przeczytany i przez Nas podpisany. Xiądz Michał Zbytniewski wikary dobrzecki sprawujący obowiązki  Urzędnika Stanu Cywilnego.

Wg zapowiedzi:

Barbara Hoffman, lat 27, córka Józefa i Katarzyny z Endeckich Hoffmanów, w Kaliszu zamieszkałych

 

1815

Wojciech Poraj Pstrokoński, dziedzic Biernacic, podpułkownik wojsk francuskich (Strachowski 1815)

 

Dziennik Powszechny

w CZWARTEK dnia 19 Grudnia 1833 roku. Nr 344.

POZWY EDYKTALNE

Kommissya Woiewództwa Kaliskiego.

Zawiadamia osoby w wykazie poniżey umieszczonym wyrażone, iz w depozycie Kassy Główney Woiewodztwa tutejszego znayduią się dla doręczenia wyszczególnione w tymże wykazie dowody likwidacyjne, po odbiór których gdy pomimo kilkakrotnych obwieszczeń, ani pierwotni właściciele, ani ich sukcessorowie prawnie wylegitymowani dotąd nie zgłosili się; Kommissya Woiewódzka w celu oczyszczenia Kassy z takowego depozy tu, zamierzyła dowody te, iako bezdziedziczne powrócić Kommissyi Rządowey Przychodów

i Skarbu, do postąpienia z niemi wedle przepisów; pragnąc wszakże uchronić prawych właścicieli od straty, iakąby ztąd przez niewiadomość ponieść mogli, postanowiła raz ieszcze wezwać ich ostatecznie, ażeby naypóźniey do dnia ostatniego Marca 1834 r. pod

prekluzyą, po odbiór tychże dowodów z potrzebnemi legitymacjami do Kommissyi Woiewódzkiey zgłosili się.

W Kaliszu d. 6 Września 1833 r.

Prezes, Szmidecki.

Sekretarz Jeneralny,

Przedpełski.

N. D. 79,469.

XVII. Z pretensyi za assekuracye Skarbowe.

N.D . 1710 Teodor Zaborowski były dzierżawca folwarku Gusni zl. 340 gr. 29, N. D.

1714 Woyciech Pstrokoński były dzierzawca folwarku Rypinek zł. 196 gr. 23, N. D . 1713

Grabiński Sebastyan były dzier. folw. Orzechowa zł. 24 gr. 2.